Το Συνδικαλιστικό Παράδοξο της Ακαδημαϊκής Κρυογονικής

Δώδεκα σημεία κριτικής στην πρόταση της ΠΟΣΔΕΠ για παράταση της θητείας των αφυπηρετησάντων μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ

11/04/2020

Ενημερώθηκε: 11/04/2020, 15:54

Άκουσε το άρθρο

του Αντώνη Κυπάρου, αναπληρωτή καθηγητή  στο ΑΠΘ και πρώην  Συμβούλου του πρώην υπουργού Παιδείας Κ. Γαβρόγλου

Σχετικά με την πρόταση της Ε.Γ. της ΠΟΣΔΕΠ για παράταση της θητείας των αφυπηρετησάντων μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ προς τη Σύνοδο των Πρυτάνεων καταθέτω τις παρακάτω απόψεις:

1. Η πρόταση και επιχειρηματολογία της ΠΟΣΔΕΠ για την κατ’ ουσίαν αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ (με τον κομψό τίτλο «παράταση της θητείας όσων το επιθυμούν»), είναι διατυπωμένη με «μαεστρία και πονηριά», προτάσσοντας ως σκοπό την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών των Ιδρυμάτων.

2. Η πρόταση αντιμετωπίζεται με καχυποψία από την ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία ως προς την «αθωότητά της, το ρομαντισμό της, την ανιδιοτέλεια, την αμεροληψία και τα αλτρουιστικά» της κίνητρα. Για πολλούς συναδέλφους η πρόταση της ΠΟΣΔΕΠ σε ότι αφορά τις πραγματικές προθέσεις, δεν χρήζει παρερμηνείας, αλλά απλής ερμηνείας.

3. Υπάρχει η υπόνοια, και εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας, ότι στην πραγματικότητα η πρόταση της ΠΟΣΔΕΠ δεν είναι καν «συντεχνιακή», αλλά «μικροσυντεχνιακή», προερχόμενη από συναδέλφους Σχολών και Τμημάτων που έχουν προσωπικό οικονομικό όφελος και αλλά συμφέροντα για τον «κλάδο τους», να παραμείνουν εν ενεργεία μέλη ΔΕΠ. Άλλωστε το πανεπιστήμιο, ως μέρος της κοινωνίας, είναι ταξικό σε ότι αφορά τα γενικότερα «προνόμια» μεταξύ Σχολών, Τμημάτων, μελών ΔΕΠ.

4. Η ιδιοτέλεια δε σχετίζεται μόνο με τη δυνατότητα κατάληψης διοικητικών θέσεων στο πανεπιστήμιο, αλλά αφορά σε ένα «πλέγμα εξουσίας» των υψηλότερων βαθμίδων προς τις χαμηλότερες βαθμίδες και λοιπό προσωπικό, αλλά και «προνομίων» που απορρέουν από την παράταση της εν ενεργεία θητείας ενός μέλους ΔΕΠ στο πανεπιστήμιο. Πόσω δε μάλλον, όταν τα παραμένοντα μέλη ΔΕΠ έχουν δικαίωμα ψήφου σε συλλογικά όργανα, καθώς και συμμετοχή σε εκλεκτορικά σώματα και σε εισηγητικές επιτροπές για την εκλογή και εξέλιξη μελών ΔΕΠ.

5. Η πρόταση της ΠΟΣΔΕΠ περιέχει και ένα συνδικαλιστικό παράδοξο. Ίσως είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος που συλλογικό συνδικαλιστικό όργανο προτείνει την επέκταση (ας την πούμε και παράταση…) του ορίου ηλικίας για τη συνταξιοδότηση της συλλογικότητας που αυτό εκπροσωπεί. Αναλογίστηκε άραγε η ΠΟΣΔΕΠ ότι η εθελούσια τριετία υπονομεύει τη συνταξιοδοτική βάση των 67 ετών και ανοίγει το δρόμο για τη μετάβαση στα 70 έτη; Νομιμοποιείται άραγε συνδικαλιστικά και ηθικά η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ να διατυπώσει μια πρόταση τόσο «υψηλού εργασιακού ρίσκου», χωρίς προηγουμένως να ρωτηθούν οι Σύλλογοι Διδασκόντων;

6. Ακούγεται «κοινωνικά ενοχλητικό» να προσπαθούν οι πανεπιστημιακοί να εξαιρεθούν από την ισχύουσα νομοθεσία ως προς τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των υπόλοιπων κλάδων. Ίσως όμως είναι και εργασιακά επικίνδυνο, καθώς δημιουργεί το νομικό «προηγούμενο», την επιχειρηματολογία και τις συνθήκες για αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων, παρά τη θέλησή τους.

7. Υπάρχει ο θεσμός του Ομότιμου Καθηγητή. Οι αφυπηρετήσαντες μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ ως Ομότιμοι, διδάσκοντας τα μαθήματα τους, έως ότου εκλεγεί στην προκηρυχθείσα θέση το νέο μέλος ΔΕΠ που θα τους αντικαταστήσει. Οι αφυπηρετήσαντες, ομότιμα μέλη ΔΕΠ, να θέσουν τον εαυτό τους στη διάθεση του πανεπιστημίου και όχι οι Σχολές και τα Τμήματα να προγραμματίζουν ανάλογα με τη διάθεση των αφυπηρετησάντων μελών ΔΕΠ.

8. Υπάρχει ο θεσμός του ακαδημαϊκού υπότροφου μεταδιδάκτορα και των παραλλαγών αυτού (π.χ. απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, διδάσκοντες με ΠΔ 407). Τα μαθήματα των αφυπηρετησάντων μελών ΔΕΠ μπορούν να καλυφθούν προσωρινά από νέους επιστήμονες υψηλών ακαδημαϊκών προσόντων (που αναμένουν με αγωνία εκεί έξω κατά χιλιάδες την ευκαιρία τους). Αυτό το προσωπικό να είναι εργασιακά και οικονομικά αναβαθμισμένο σε επίπεδο μέλους ΔΕΠ, η σύμβαση να είναι αυστηρά προσωρινή για το σκοπό αυτό, με ταυτόχρονη δέσμευση/κατοχύρωση από την πλευρά της πολιτείας και του Ιδρύματος ότι οι θέσεις από αφυπηρέτηση θα προκηρυχτούν άμεσα και όλες οι διαδικασίες θα γίνουν χωρίς καθυστερήσεις.

9. Ακόμη και η δικαιολογημένη ανησυχία της ΠΟΣΔΕΠ για εμβαλωματικές λύσεις υποκατάστασης των αφυπηρετούντων μελών ΔΕΠ με άλλο διδακτικό προσωπικό, δεν είναι περισσότερο αντιακαδημαϊκή και ανάρμοστη από την ίδια την πρόταση της ΠΟΣΔΕΠ για παράταση της θητείας των μελών ΔΕΠ κατά τρία έτη, από τα 67 στα 70 έτη. Τουλάχιστον, στην πρώτη περίπτωση θα βρουν εργασία και θα ενταχθούν στο πανεπιστήμιο (στην αρχή προσωρινά, με προοπτική μονιμότητας) εκατοντάδες ικανοί νέοι επιστήμονες υψηλού επιστημονικού κύρους.

10. Εάν επιλυθεί σε ένα βαθμό, έστω και προσωρινά…, το μεγάλο πρόβλημα της κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών των πανεπιστημίων υιοθετώντας την παρούσα πρόταση της ΠΟΣΔΕΠ, ενδέχεται η πολιτεία να «βολευτεί» με την κατάσταση αυτή και να καθυστερήσει ή και να μην προκηρύξει καθόλου τις θέσεις των αφυπηρετησάντων (αφού δεν θα είναι πια αφυπηρετήσαντες, αλλά εν ενεργεία ΔΕΠ), πόσο δε μάλλον να προκηρύξει νέες θέσεις μελών ΔΕΠ. Υπενθυμίζεται ότι υπάρχει προηγούμενη τέτοια κατάσταση, αφού  από το 2010 έως το 2015 δεν έγινε καμία προκήρυξη νέων θέσεων μελών ΔΕΠ.  

11. Η λύση δεν είναι να παραταθεί η θητεία για την αφυπηρέτηση των μελών ΔΕΠ, αλλά να διεκδικηθούν πολλές νέες θέσεις μελών ΔΕΠ. Το πανεπιστήμιο χρειάζεται ανανέωση, αναζωογόνηση διδακτικού προσωπικού, νέο αίμα, νέες ιδέες, νέους συναδέλφους επιστήμονες. Είναι μια ευκαιρία να δώσουμε ευκαιρίες στους νέους!

12. Η ΠΟΣΔΕΠ προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να επιχειρηματολογήσει προς το υπουργείο παιδείας, και όχι να εφευρίσκει καινοφανείς λύσεις «ακαδημαϊκής κρυογονικής» που αναπαράγουν το παλιό.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Σχόλια (15)

Πρόταση για νέους συμβασιούχους
|

Αυτόματη προκήρυξη σε ετήσια βάση θέσης συμβασιούχου διδάσκοντα βάσει του υπάρχοντος νομικού πλαισίου (ΠΔ407), στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή και χωρίς δυνατότητα επιμέρους διαίρεσης της θέσης, για να αποφύγουμε τη διολίσθηση σε ελαστικές σχέσεις εργασίας.

https://www.esos.gr/arthra/67048/anoikti-epistoli-sti-synodo-prytaneon

@ Observator
|

Γιατί η ΠΟΣΔΕΠ δεν αναφέρεται αναλυτικά στις στρεβλώσεις που έχουν δημιουργηθεί στη δομή της Τριτοβάθμιας με τα δεκάδες τμήματα ΑΕΙ; Όταν λειτουργούν τμήματα με 15 ή 20 μέλη ΔΕΠ αναμενόμενο η πίεση είναι αυξημένη, σε σχέση με τμήματα με 40 ή 50 μέλη ΔΕΠ.

Για την αστάθεια στα ΑΕΙ ευθύνονται κυρίως οι ακαδημαϊκοί, ο μόνος κλαδος στο δημόσιο που διορίζεται με εσωτερικές διαδικασίες, και το μόνο που ζητούσε από το κράτος τόσα χρόνια ήταν ίδρυση νέων τμημάτων και πιστώσεις για θέσεις προσωπικού, χωρίς σχεδιασμό και έλεγχο. Καθηγητές 65 ή 70 ετών τι νέο θα συνεισφέρουν στην οργάνωση και διοίκηση, όταν από το 1975 υπάρχει αυτή η κατάσταση;

Πολλοί υπουργοί και υφυπουργοί και γενικοί γραμματείς ήταν πανεπιστημιακοί, όπως ο σημερινός υφυπουργός. Υπάρχει κάποια δήλωση σχετικά με τη λειτουργία τριών ΑΕΙ στην Κρήτη (Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο, ΤΕΙ Κρήτης); Για ποιο λόγο ιδρύθηκαν νέα πανεπιστήμια σε Κρήτη, Αττική (ΠΑΔΑ) και Θεσσαλονίκη;

Ίσως η λύση είναι ένα ΑΣΕΠ για ακαδημαϊκούς, ώστε να υπάρχει ένας γενικός έλεγχος σε όλες τις ομοειδείς σχολές για τους διορισμούς και τις συμβάσεις. Αλλά πρέπει πρώτα το υπουργείο να αναθεωρήσει τον χάρτη των ΑΕΙ, ώστε να καταγραφούν οι πραγματικές ανάγκες στο προσωπικό.

Observator
|

@ΠΟΣΔΕΠ
Υπάρχουν τμήματα με πρόεδρο κάτω των 60 ή και 50 ετών διότι κανείς 60+ δεν ενδιαφέρεται να κάνει διοίκηση. Δεν αντέχουν όλοι την πίεση της διοίκησης και το τρέξιμο σε μια περίοδο αστάθειας και συνεχών αλλαγών της νομοθεσίας. Υπάρχουν πολλά προβλήματα να αντιμετωπιστούν.

ΠΟΣΔΕΠ
|

Η πραγματικότητα απέχει πολύ από την περιγραφή @ Observator Το ζητούμενο είναι να ανανεωθεί στην πράξη το προσωπικό των ΑΕΙ. Διοίκηση μπορούν να ασκήσουν και μέλη ΔΕΠ ηλικίας 50-55 ετών, ενώ επίκουροι καθηγητές μπορούν να εκλεγούν ερευνητές 35 ή 38 ετών.

Συχνό φαινόμενο όμως είναι καθηγητές πρώτης βαθμίδας να περιορίζουν, επιστημονικά και διοικητικά, μέλη ΔΕΠ σε χαμηλότερες θέσεις. Δεν είναι όλες οι θέσεις "ανοικτές" και σε πολλά τμήματα επικρατεί μια στρεβλή επετηρίδα.

Αυτό δε συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, αλλά διεθνώς οι ευκαιρίες είναι περισσότερες.

Συνένωση Σχολών ΑΕΙ
|

Το κύριο πρόβλημα με τα ΑΕΙ είναι ότι παρουσιάζονται τεχνητές ελλείψεις σε θέσεις εργασίας, γιατί λειτουργούν δεκάδες υποστελεχωμένα τμήματα σε όλους τους νομούς της χώρας, με 10-20 μέλη ΔΕΠ και χωρίς επαρκές εργαστηριακό ή διοικητικό προσωπικό. Αυτό συμβαίνει επειδή οι καθηγητές σταθερά επιδιώκουν μετακίνηση σε κεντρικά ιδρύματα.

Θα έπρεπε η ΠΟΣΔΕΠ να καταθέσει προτάσεις για απορρόφηση σχολών και τμημάτων, ειδικά σε περιφέρεια αλλά και σε Αττική και Θεσσαλονίκη, και κατόπιν να γίνει έλεγχος για τις πραγματικές ανάγκες.

Observator
|

To σχόλιο μου αφορά στο άρθρο που δημοσιεύτηκε και πιο συγκεκριμένα στο 5 όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται: "Αναλογίστηκε άραγε η ΠΟΣΔΕΠ ότι η εθελούσια τριετία υπονομεύει τη συνταξιοδοτική βάση των 67 ετών και ανοίγει το δρόμο για τη μετάβαση στα 70 έτη;" Η απάντηση σ'αυτό είναι ότι τα μέλη ΔΕΠ είχαν πάντα το όριο των 67 (από το 1975 και μετά) και οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι είχαν τα 65. Πρόσφατα είναι 67 για όλους επειδή αυξήθηκε ο μέγιστος χρόνος. Δεν υπάρχει επομένως θέμα υπονόμευσης κάποια συνταξιοδοτικής βάσης. Σίγουρα τα μέλη ΔΕΠ που δεν έχουν 40 χρόνια υπηρεσίας θα ηθελαν τη δυνατοτητα να μπορουν να μείνουν λιγο παραπάνω για την κάλυψη των 40 ετών. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει με εννιαίο τρόπο και όχι με τον τρόπο που προτεινει η ΠΟΣΔΕΠ.

@@οbservator
Eπομένως καταλαβαίνετε το συγκεκριμένο συμβάν.

@ΠΟΣΔΕΠ
Τα νουμερα ειναι: 27+1+40=68.
Δεν αναφέρομαι στις δυνατότητες εργασίας μετά το διδακτορικό.
Έκει ο καθένας μπορεί να ψάξει να βρει δουλειά είτε στην Ελλάδα είτε
στο εξωτερικό ή ακόμα και να δουλέψει στον τουρισμό (έχει συμβεί αυτό). Αυτο που επισήμανα είναι ότι μέχρι το διδακτορικό που ειναι το βασικό προσόν για την κατάληψη θέσης ΔΕΠ ο χρόνος είναι οριακός καθώς
18+4(σπουδές)+2(μαστερ)+3(διδακτορικο)=27 συν τη στρατιωτική θητεία
η οποια παλαιοτερα έφτανε μέχρι τους 18 μήνες. Το πρόβλημα μπορει να λύθει αν ο χρόνος της διδακτορικής διατριβής μπορει να ειναι συνταξιμος οταν ο υποψήφιος διδακτορας εχει υποτροφία και πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές. Αν π.χ., εισαι διπλωματουχος μηχανικός και πληρώνεις τις εισφορές σου στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ απο το πτυχιο και μετα δεν εχεις πρόβλημα. Οπως και οι γιατροί. Δεν ειναι ολοι στην ίδια θέση εργασιακά.

@ΠΟΣΔΕΠ
Η ιδεα ειναι τα μεγάλα σε ηλικία μέλη ΔΕΠ πρέπει να κάνουν διοίκηση για να έχουν χρόνο τα νεώτερα μέλη ΔΕΠ να κάνουν έρευνα. Φυσικά πρέπει να δίνεις χώρο στο νέο για να εξελιχθεί ερευνητικά και επιστημονικά. Αν θέλει κάποιος νεώτερος να διεκδικήσει μια θέση μπορεί.

@ΕΔΙΠ
Το ζητούμενο είναι να μην εξαγοράζεις. Φυσικά η νομοθεσία δίνει δυνατότητες εξαγοράς σπουδών, στρατου κτλ. Ειναι ευκολο να λές
εξαγόρασε 3 χρόνια. Αυτο θα γίνει με όρους σημερινών αποδοχών.

@Ανώτατο όριο 65 έτη
Θα συμφωνήσω οτι αρκετά μέλη ΔΕΠ εχουν πολλές πρόσθετες απολαβές.
Ομως και μετά την αφυπηρέτησει μπορουν να έχουν πρόσθετα έσοδα από
ανάλογες πηγές. Το κυριο πρόβλημα για τα ΑΕΙ δεν ειναι το όριο
ηλικίας για την αποχώρηση των μελών ΔΕΠ αλλά ο ρυθμός αναπλήρωσή τους. Και εδώ υπάρχει διαφωνία μεταξυ υπουργείου παιδείας και υπουργείου εσωτερικών για την εφαρμογή του 1 προς 5.

Μέλη ΔΕΠ σε σχολές
|

Μόνο στην Πάτρα λειτουργεί ξεχωριστή Σχολή Μηχανικών, την οποία συγκροτούν τα τμήματα από το πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου, και η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου, που συγκροτήθηκε πριν το 1980 με ακριβώς τις ίδιες ειδικότητες: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανικών.

Η θέση της ΠΟΣΔΕΠ για αντίστοιχες περιπτώσεις σε όλα τα ΑΕΙ, όπου εμφανώς δεν υπάρχει σωστή αξιοποίηση του ακαδημαϊκού προσωπικού, ποια είναι; Αυτές οι δεκάδες περιπτώσεις ανορθολογικού σχεδιασμού σχολών θα λυθούν με την τριετή παράταση εργασίας ορισμένων καθηγητών;

https://www.esos.gr/arthra/66857/apofasi-deka-akadimaika-examina-ta-tmi…

EDIP
|

@Observator
Σωστό για τα 40 έτη αλλά !!! Ο καταληκτικός μισθός σε όλα τα ειδικά μισθολόγια έρχεται στα 29 έτη υπηρεσίας έχοντας αναγνωρίσει όλες τις προϋπηρεσίες Δηλαδή
Ένα μέσο Διδακτορικό λαμβάνεται στα 26-34 έτη, κατά μέσο όρο στα 30 του κάποιος που θα ήθελε ακαδημαϊκή καριέρα θα έχει το Διδακτορικό του. Για να είναι υποψήφιος επίκουρος (ή λέκτορας παλιότερα) ήθελε 2 χρόνια ακαδημαϊκής εμπειρίας κατά μέσο όρο 4 χρόνια δηλαδή αν υπολογίσουμε και 2 χρόνια ψαξίματος στρατού κλπ πάμε αισίως στα 36 +29 = 65 χρόνια φυσικά μέχρι τα 36 τα 4 είναι συντάξιμα και εξαγοράσιμα άλλα 7 (σπουδών στρατού τέκνων κλπ) λοιπόν 29+4+7 = 40 γιατί λοιπόν να πηγαίνουν μέχρι τα 70 το 67 μια χαρά είναι !!!!!!!!!!!

Ανώτατο όριο 65 έτη
|

Η πρόταση για παράταση εργασιακού βίου υπο τις σημερινές ασφυκτικές συνθήκες για τα ΑΕΙ είναι άστοχη. Είναι προσωπική επιλογή η εκπόνηση ενός διδακτορικού. Όποιος πιστεύει ότι δεν θα τον ωφελήσει μπορεί να προσπαθήσει να εργαστεί με πτυχίο ή ένα μεταπτυχιακό.

https://www.esos.gr/arthra/67048/anoikti-epistoli-sti-synodo-prytaneon

Αυτο συμβαίνει όμως σε όλους τους κλάδους, και στο ελληνικό σύστημα ασφάλισης, όπου εξαγοράζονται τα έτη σπουδών για το βασικό πτυχίο.

@ Observator Οι πανεπιστημιακοί ζητούν ειδική εργασιακή αντιμετώπιση ακριβώς διότι έχουν περισσότερα να κερδίσουν παραμένοντας ενεργά μέλη ΔΕΠ, με υψηλές απολαβές και από μεταπτυχιακά ή προγράμματα, χωρίς να συνεισφέρουν κάτι νέο στα ΑΕΙ.

Το θέμα είναι ότι το μέλλον των πανεπιστημίων κινδυνεύει χωρίς ριζική ανανέωση. Τόσα χρόνια η ΠΟΣΔΕΠ δεν έχει καταθέσει κάτι για να διορθωθούν τα ιδρύματα, για καλύτερη εκπαίδευση και έρευνα, αλλά ασχολείται ιδιαίτερα με τις αμοιβές και οι συντάξεις του προσωπικού.

ΠΟΣΔΕΠ
|

Άλλες εποχές, από τη δεκαετία του '90 έχουν περάσει 20-25-30 χρόνια. Αν κάτοχοι διδακτορικού εκείνης απασχολούνται από τα 30 έχουν 37 χρόνια εργασίας και είχαν περισσότερες ευκαιρίες εργασίας σε σχέση με άλλους. Δεν είναι απαραίτητο όλοι πια να εργάζονται στα πανεπιστήμια.

Κανονικά τα μέλη ΔΕΠ ανω των 60 ετών δε θα έπρεπε να θέτουν υποψηφιότητα για διοικητικές θέσεις σε τομείς ή εργαστήρια, είναι προς όφελος των σχολών και των ιδρυμάτων να ανανεώνονται.

@observator
|

Ήταν το ΙΤΕ (για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους). Έχασα 3 συντάξιμα χρόνια με αυτόν τον τρόπο. Ενώ όταν στο τέλος του PhD μου το πρόγραμμα που με πλήρωνε το "έτρεχε" το Ινστ. Παστέρ ο χρόνος μέτρησε ως συντάξιμος!

Observator
|

@Nέοι Επιστήμονες
Δεν έχουν όλοι όσοι εκπονούν διδακτορικό σύμβαση με ασφάλιση. Θα σας αναφέρω μια ιστορία που είχε συμβεί στα μέσα της 10-ετιας του 1990. Σε
ενα ερευνητικό ίδρυμα υπήρχαν πολλοι υποψήφιοι διδάκτορες εργαζόμενοι σε προγράμματα οι οποίοι έκαναν το διδακτορικό τους σε κάποιο τμημα ΑΕΙ. Αμοιβονταν με ενα καθεστώς υποτροφίας (νόμιμο) και καποια στιγμη ζητησαν να γίνονται κρατήσεις υπερ ΙΚΑ ώστε να ειναι συντάξιμος ο χρόνος τους επειδή δεν ήταν εργασία εκτός πανεπιστημιακού χώρου. Η απάντηση ήταν οτι επειδη είστε μεταπτυχιακοί φοιτητές εχετε ασφαλιστική κάλυψη επομένως δεν χρειάζεστε ΙΚΑ. Ειναι το γνωστό θεμα υγεια-συνταξη. Επειδη το θέμα πήγε στο ΙΚΑ αρχισαν να κάνουν κρατησεις. Παράλληλα το ερευνητικο ίδρυμα κινηθηκε διακαστικά και κέρδισε. Υπάρχει ενα νομικό θέμα με τις "υποτροφίες" ειδικά στο παρελθόν. Δεν αναγνωρίζονται (ακόμα και του ΙΚΥ) ως χρόνος εργασίας επειδη θεωρούνταν χρόνος μαθητείας. Τα ΔΕΠ που ειναι πάνω απο 60 χρονών είναι αντανάκλαση μιας άλλης εποχής. Η εξαγορά του χρόνου σπουδών δεν ειναι λύση σε κάνενα συστημα ασφάλισης.

Εκπαιδευτικοί και ακαδημαϊκοί
|

Μόνο οι πανεπιστημιακοί ζητούν παράταση της εργασίας, οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί σε Β'βθμια, ακόμα κι αν έχουν διδακτορικό τίτλο, ποτέ δεν κατέθεσαν ανάλογο αίτημα. Είναι δυνατόν να πιστεύουν κάποιοι ότι έχουν πολλά ακόμα να προσφέρουν όταν έχουν λάβει διδακτορικό πριν από 40 χρόνια;

Το επιχείρημα περι συνταξιοδότησης είναι αδύναμο αφού κατά την διάρκεια των διδακτορικών σπουδών οι περισσότεροι ερευνητές απασχολούνται σε ερευνητικές ή άλλες συμβάσεις έργου, ανήκουν δηλαδή στο εργατικό δυναμικό και ασφαλίζονται.

Νέοι επιστήμονες
|

Πολύ καλή ανάλυση, ειδικά στο σημείο 4. Υποτίθεται ότι οι διδακτορικοί φοιτητές έχουν συνήθως σύμβαση με τα ΑΕΙ θεωρούνται εργαζόμενοι, και έχουν ασφάλιση και ένσημα. Άρα στην ουσία ξεκινούν την εργασία από τα 25, και επιπλέον αναγνωρίζονται και έτη σπουδών ως συντάξιμα.

Η πρόταση της ΠΟΣΔΕΠ κινείται σε λανθασμένη κατεύθυνση, θα έπρεπε να επιδιώκει την αναδιαμόρφωση και την ανανέωση των ΑΕΙ, με την προώθηση νέων επιστημόνων.

Observator
|

Δεν υπάρχει πρόβλημα να γίνει 70 έτη το όριο ηλικίας για τα μέλη ΔΕΠ με την έννοια να είναι υψηλότερο από εκείνο άλλων κλάδων. Μέχρι προσφατα το όριο
ηλικίας ηταν 65 στο δημόσιο και 67 στα μέλη ΔΕΠ. Ουτε η πρόταση της ΠΟΣΔΕΠ θέτει το θέμα στη σωστή βάση. Το προβλημα ειναι τα 40 ετη για τη μέγιστη σύνταξη. Ενα μέλος ΔΕΠ στην καλύτερη των περιπτώσεων έχει διδακτορικό στα 28 έτη. Αν ειναι άρρεν εχει 1 χρονο θητείας. Αρα 29. Αν προσθέσεις 40 πάμε στα 69. Δηλαδη ποτέ δεν θα πιάσει τα 40 έτη, εκτός αν εργάζεται στα χρόνια των σπουδών του. Το κυριο πρόβλημα με την πρόταση της ΠΟΣΔΕΠ είναι ότι προωθεί την κολλεγιοποίηση του πανεπιστημιακού χώρου δηλ. ότι οι σπουδές είναι οργανωμένα κουτάκια μαθημάτων, που παραδίνονται από κάποιον guru που λόγω ειδικότητας έχει κατοχυρώσει δια βίου τη διδασκαλία μαθημάτων. Αντίθετα το πανεπιστήμιο είναι φωτιά και φως, τάξη και επανάσταση, αποδοχή και αμφισβήτηση.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ