Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Πανελλαδικές: Σχόλια για την Ύλη της Φυσικής Προσανατολισμού

Το υπουργείο αναγνωρίζοντας το σφάλμα του, πρέπει να επανακαθορίσει άμεσα την εξεταστέα ύλη της Φυσικής
Δημοσίευση: 11/04/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Μηνάς Δελημπαλταδάκης, Φυσικός

Με αφορμή την ανακοίνωση της εξεταστέας ύλης από το Υπουργείο Παιδείας, θα ήθελα απ’ ευθείας να προβώ στα παρακάτω σχόλια.

•    Ποιό θα έπρεπε να ήταν το μοναδικό κριτήριο με το οποίο θα καθοριζόταν η εξεταστέα ύλη; Απαντώ. Να έχει διδαχθεί σε όλα ανεξαιρέτως τα Λύκεια της Ελλάδας. Φαντάζομαι, γι’ αυτό μας ζητούσαν ακόμα και τις πρώτες μέρες που έκλεισαν τα σχολεία, να αναφέρουμε μέχρι ποιο σημείο είχε προχωρήσει η διδασκαλία μας.

•    Από πού πηγάζει το πρόβλημα, ιδιαίτερα για τη Φυσική; Η ύλη που έπρεπε να διδαχθεί αποτελείται πρακτικά από 5 κεφάλαια, 5 ενότητες διαφορετικές. Το ένα κεφάλαιο διαπραγματεύεται θέματα ηλεκτρομαγνητισμού και βρίσκεται κυρίως στο 1ο τεύχος, και ένα πολύ μικρό μέρος στο 2ο τεύχος και εισήχθη ως διδακτέα ύλη πρώτη φορά φέτος. Τα υπόλοιπα 4 κεφάλαια αφορούν ενότητες μηχανικής,  περιέχονται στο 3ο τεύχος και είναι αυτά που διδάσκονταν τα τελευταία χρόνια. Επόμενα, τα δύο αντικείμενα του Α, Β τεύχους και του Γ τεύχους αντίστοιχα, είναι τελείως διαφορετικά. Άρα, θα μπορούσαν να διδαχθούν με οποιαδήποτε χρονολογική σειρά. (Και στα πλαίσια βέβαια μιας σχετικής αυτονομίας που δικαιούται να έχει ο εκπαιδευτικός).

•    Γι αυτό άλλωστε δεν είχε καθοριστεί υποχρεωτική σειρά με την οποία θα έπρεπε να διδαχθούν τα κεφάλαια, με αποτέλεσμα άλλα σχολεία να κάνουν πρώτα τα τεύχη Α, Β και μετά το Γ και άλλα αντίστροφα. Αυτό πιστοποιείται και από το γεγονός ότι ουδέποτε υπήρξε έγγραφη ή προφορική παρατήρηση, από το αρμόδιο τμήμα του Ι.Ε.Π., όταν, ανά μήνα καταθέταμε μέχρι που έχουμε φθάσει στη διδασκαλία της διδακτέας ύλης και φαινόταν ότι τα σχολεία ακολουθούσαν διαφορετική σειρά. Εκεί που υπήρχε υποχρεωτική σειρά υπήρχε ξεκάθαρη οδηγία, π.χ. ‘Το παρόν ΚΕΦ 5. ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ, να διδαχθεί πριν από το ΚΕΦ 1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ’.

•    Αρκετά σχολεία πήραν την απόφαση να ξεκινήσουν από το Γ τεύχος, που αφορούσε το πολύ μεγαλύτερο μέρος της ύλης και όχι από τα τεύχη Α, Β. Αυτή η επιλογή βασίστηκε κυρίως στο κριτήριο ότι στην αρχή της χρονιάς δεν είχαν δοθεί σαφείς-αναλυτικές οδηγίες όσον αφορά το βάθος και το πλάτος στο οποίο έπρεπε να διδαχθεί η ενότητα του ηλεκτρομαγνητισμού (Α, Β τεύχος). Πράγματι, οι προαναφερόμενες οδηγίες ήρθαν στις 08/10/2019, ήδη ένα μήνα μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, με αποτέλεσμα πολλά θέματα απ’ αυτά που ήδη είχαν διδαχθεί σε αρκετά σχολεία (από αυτά που επέλεξαν να ξεκινήσουν από τα τεύχη Α και Β) να ήταν αχρείαστα. Συνεπώς, η επιλογή αυτή είχε λογική βάση όπως βέβαια και η επιλογή συναδέλφων που ακολούθησαν την αντίθετη πορεία.

•    Το φετινό σύστημα διδασκαλίας στη Γ Λυκείου εισήχθη για να αποκαταστήσει και να ενισχύσει το ρόλο του Δημόσιου σχολείου στις Πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ. Όταν λοιπόν η ανακοίνωση της εξεταστέας ύλης αγνοεί τη διδαχθείσα ύλη στο σύνολο των σχολείων, αίρεται αυτός ο ρόλος. Φαντάζομαι ότι εάν αυτά ήταν σε γνώση του ΙΕΠ και του υπουργείου –ευελπιστώ να ελέγχθηκε η διδαχθείσα ύλη από όλα τα σχολεία– πιθανόν να προβληματίστηκαν από την ποσότητα της εξεταστέας ύλης που θα απέμενε. Δηλαδή, εάν πάρουμε σαν βασική παραδοχή ότι η εξεταστέα ύλη θα έπρεπε να έχει διδαχθεί και στο τελευταίο Λύκειο της Ελλάδας, θα ήταν μικρή. Όντως, έτσι είναι, επειδή ακριβώς ακολουθήθηκε διαφορετική χρονολογική σειρά, στην διδασκαλία! Και μάλιστα, αυτά που περιέγραψα σίγουρα αφορούν σημαντικό αριθμό σχολείων. Πληροφορούμαι π.χ από συναδέλφους και από σχόλια στο διαδίκτυο ότι υπάρχουν άλλα σχολεία που δεν είχαν καλύψει το κεφάλαιο των ρευστών. Αλλά υπάρχει κάποιος που μπορούσε να προβλέψει τις ειδικές συνθήκες που δημιουργήθηκαν με την εξάπλωση της πανδημίας; Η μόνη δέσμευση που υπήρχε ήταν ότι η διδακτέα ύλη θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις διακοπές του Πάσχα, κάτι που θα συνέβαινε σίγουρα.

•    Θεωρώ πως είναι υποχρέωση και καθήκον όλων των εκπαιδευτικών να υπερασπιζόμαστε τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα των μαθητών μας, στο κάτω-κάτω της γραφής για το δημόσιο σχολείο πρέπει όχι μόνο να διακηρύσσουμε προσχηματικά αλλά και να εννοούμε ότι πράγματι ισχύει ‘’πρώτα ο μαθητής’’. Όποια διδακτική πορεία και αν ακολουθήθηκε, επιλέχθηκε με βάση την πρόοδο και βελτίωση της απόδοσης των παιδιών. Προσχηματικές καλύψεις της ύλης, έτσι ώστε να είμαστε τυπικά εντάξει δεν αρμόζουν στο ρόλο μας, και κάθε άλλο παρά προάγουν τη σχετική αξιοκρατία του θεσμού των εξετάσεων.

•    Θα πρέπει οι εξετάσεις, όσο είναι δυνατόν, να προάγουν την ισοτιμία όλων των μαθητών; Νομίζω ότι η απάντηση είναι αυτονόητη ή θα έπρεπε να είναι. Επί τη ευκαιρία, η ισότητα κατοχυρώνεται απ’ αυτό που έχουν διδαχθεί όλοι στο δημόσιο σχολείο, στο χώρο εκπαίδευσης που πηγαίνουν υποχρεωτικά όλοι, ένα αναφαίρετο κεκτημένο δικαίωμα. Έχουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε μια παράβλεψη-παραβίαση της συνταγματικής αρχής περί ισότητας.

•    Ποια πρέπει να είναι η τελική λύση, αυτή που πρέπει να δοθεί τώρα, μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε; Το δεδομένο είναι ότι όλα τα σχολεία είχαν καλύψει το 80-90% της διδακτέας ύλης, μέχρι το κλείσιμο των σχολείων. Απ΄ αυτό, το κοινά διδαχθέν μέρος συνίσταται στο 50-60% της ύλης. Ας ζητηθεί άμεσα από τους συντονιστές εκπαίδευσης να αναφέρουν αυτό το κοινό τμήμα, στη δική τους περιοχή ευθύνης και ας εξαχθεί από τη συλλογή των στοιχείων το πανελλαδικό ΄αποτέλεσμα΄. Αυτή θα είναι η εξεταστέα ύλη.

•    Ένσταση! Και αν επιβεβαιωθεί πράγματι ότι η εξεταστέα ύλη θα είναι μικρή;

Ας είναι! Οι λόγοι, για όσους θέλουν πράγματι να ακούν, εξηγήθηκαν επαρκώς. Αν δεν υπήρχε η πανδημία η ύλη θα ήταν η αρχικά καθορισμένη. Προέχει τα παιδιά και ο κόπος τους να αντιμετωπίζονται με την πρέπουσα ευθύνη, φροντίδα και συμπαράσταση και όχι κρύβοντας το πρόβλημα κάτω από το χαλί μέσω στρουθοκαμηλισμών. Έτσι και αλλιώς διδάχθηκαν και διάβασαν το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της ύλης. Οπότε, στην εύλογη απορία "αν οι μαθητές μπορούν να εξεταστούν με αξιοπρεπή θέματα σε αυτή τη μειωμένη ύλη" η απάντηση είναι θετική, δεδομένων των συνθηκών. Πόσο μάλλον όταν άλλες χώρες επέλεξαν να ακυρώσουν τελείως τις αντίστοιχες εξετάσεις τους (π.χ. Γαλλία).

Ένα τελευταίο ερώτημα.

•    Εάν κάποιοι μαθητές, προασπιζόμενοι τα συμφέροντά τους, κατέφευγαν στη δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας και αποδεικνύοντας ότι δεν διδάχθηκαν την ύλη στην οποία αναγκάσθηκαν να εξετασθούν,(επόμενα με υψηλές πιθανότητες δικαίωσής τους), και δικαιώνονταν, έχουν σκεφθεί κάποιοι τι θα συνέβαινε με ακύρωση εξετάσεων που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί;

Ολοκληρώνοντας, πρέπει το υπουργείο αναγνωρίζοντας το σφάλμα του, να επανακαθορίσει άμεσα την εξεταστέα ύλη της Φυσικής στη βάση αυτών που ανέφερα παραπάνω. Άλλωστε η αξιοπιστία μιας πολιτείας κατοχυρώνεται με την γρήγορη διόρθωση των όποιων λαθών, αβλεψιών και αδικιών δρώντας έτσι ως ύστατος φύλακας του δικαίου των πολιτών της.

Σχόλια (22)

 
Ursa Minor
12 Απρ 2020 22:24

@ Παλιός με Δέσμες
Αγαπητέ παλιέ για να κοιμηθείς ήσυχος, να σου πω και το κερασάκι στην τούρτα: Στην τελευταία σειρά της σελ. 108 του Α τόμου, μαθαίνουμε ότι το γινόμενο δύο αρνητικών αριθμών είναι αρνητικός αριθμός. Μη σε απασχολεί λοιπόν το πλήθος των κεφαλαίων δηλ. η ποσότητα αλλά η ποιότητα.

 
Ursa Minor
12 Απρ 2020 21:12

@ Παλιός με Δέσμες
Το πρόβλημα είναι ότι τα βιβλία είναι γεμάτα τραγικά λάθη και εδώ και είκοσι χρόνια δεν τα διορθώνει κανένας, πχ. Α τόμος (με 14 συγγραφείς στη σελίδα 2) στη σελίδα 108 δίνεται τετράγωνο ΑΒΓΔ και στο σχήμα είναι σχεδιασμένο με ΑΔ και ΒΓ διαγώνιες, σελ 182 το πρόβλημα 20 απαιτεί το νόμο Biot - Savart ο οποίος δεν υπάρχει στο βιβλίο, ούτε είναι γνωστός στους μαθητές, τα σχήματα 6-56, 6-57, 6-58, 6-59, 6-62, 6-63, 6-64, 6-65 και 6-67 του τέταρτου κεφαλαίου ή τα κείμενα που τα συνοδεύουν και εξετάζονται πανελλαδικώς είναι τελείως λανθασμένα και για σπάσιμο νεύρων μαθητή κλπ, κλπ.

 
ΚΩΣΤΑΣ Α
12 Απρ 2020 20:50

ΚΑΛΌ. ΕΊΝΑΙ ΝΑ.... ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ!.. ΤΏΡΑ ΖΗΤΆΜΕ ΚΑΙ ΤΑ ΡΈΣΤΑ... ΝΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΆΖΕΤΑΙ.. ΚΑΙ ΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ!

 
Παλιός με Δέσμες
12 Απρ 2020 19:25

Συγγνώμη, όλη και όλη η φυσική στη γ λυκείου για τις πανελλήνιες είναι... 5 κεφάλαια;

 
Στέλλα Χ.
12 Απρ 2020 18:42

Από την όποια εικόνα μπορεί να έχω από συναδέλφους με τους οποίους επικοινωνώ συχνά από κάποιες περιοχές της Ελλάδας, η τελείως κοινή διδαχθείσα ύλη είναι:
Κρούσεις, ταλαντώσεις και μέρος του στερεού (ήξερα ότι όλοι είχαν φθάσει μέχρι την στροφορμή, ας δεχτούμε όμως όπως το ΥΠΑΙΘ ότι έγινε μέχρι και την ισορροπία).
Δηλαδή, το 50% της ύλης. Ας εξεταστούν σε αυτήν, άλλωστε τέτοιες ειδικές συνθήκες δεν τις περίμενε κανείς.
Και στις δύο περιπτώσεις, είτε οι συνάδελφοι ξεκίνησαν από ηλεκτρομαγνητισμό είτε από μηχανική, είναι βέβαιο πως η ύλη θα τελείωνε μέχρι τις διακοπές του Πάσχα. Απλά οι συνθήκες που προέκυψαν ήταν τελείως μη αναμενόμενες! Άρα το θέμα αυτή τη στιγμή δεν είναι η επίρριψη ευθυνών είτε στο ΙΕΠ είτε στους συναδέλφους είτε στους συντονιστές, αλλά η εύρεση μιας λύσης που θα ικανοποιεί το δίκαιο όλων αναιξερέτως των μαθητών. Και αυτή την λύση καλείται να δώσει άμεσα το Υπουργείο Παιδείας! Προσωπικά, η λύση που προτείνεται από τον αρθρογράφο με βρίσκει σύμφωνη.
Επίσης, δέχομαι ότι από εδώ και πέρα, λόγω ακριβώς τέτοιων συνθηκών, θα πρέπει τουλάχιστον σε επίπεδο Γ λυκείου η σειρά με την οποία διδάσκεται η ύλη να είναι κοινή για όλους!

 
alastor
12 Απρ 2020 16:31

@Συντονιστής, πρώην Διευθυντής: προφανώς εσείς κάνατε σωστά τη δουλειά σας και γι αυτό έχετε ελάχιστα προβλήματα. Αν όλοι οι Συντονιστές είχαν κάνει σωστά τη δουλειά τους δεν θα υπήρχε θέμα τώρα. Αποδεικνύεται δηλαδή, μέσα από τον τρόπο που αντιμετωπίσατε εσείς το πρόβλημα, κάτι που το επεσήμανα κι εγώ νωρίτερα και το επισημαίνει και ο αρθρογράφος:

Φέτος ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΕ ΠΛΗΡΩΣ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ!! Αποδείχθηκε διαδικασία τυπικά γραφειοκρατική, όπως σχεδόν καθετί πλέον στο Λύκειο, χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο. Αν λοιπόν αναζητηθούν ευθύνες, πρέπει να αφορούν και στην κατάρρευση αυτού του μηχανισμού ελέγχου, όχι μόνο στο τι διδάχθηκε σε επίπεδο σχολείου.

Κι ένα τελευταίο σχόλιο για την ύλη: Η μειωμένη ύλη που ανακοίνωσε το Υ.ΠΑΙ.Θ., προφανώς είναι η ελάχιστη την οποία ΟΦΕΙΛΑΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΔΑΞΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΩΣ 10.03, ΟΧΙ Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΔΑΧΘΕΙΣΑ ΥΛΗ. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό; Ας προσπαθήσουμε να δούμε κάτω από τις γραμμές:

1) ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΟΙΝΗ ΥΛΗ!! Σε όλους κάτι λείπει, από διαφορετικά όμως κεφάλαια. Έτσι είναι αδύνατον να βγει κοινή ύλη, χωρίς να εκφυλιστεί η διαδικασία σε κοπτοραπτική. Τούτη η παράγραφος μέσα, ή άλλη έξω, η επόμενη μέσα κοκ. Να γελάει ο κόσμος δηλαδή....

2) Η πολιτική ηγεσία 'ποντάρει' στο ότι θα υπάρξει επιστροφή στα σχολεία, έστω μόνο για τη Γ΄ Λυκείου για 2-3 εβδομάδες, ώστε να καλυφθούν τα κενά - όπου υπάρχουν. Αν δεν βγει αυτό το σενάριο; Νομίζω θα δούμε υποχρεωτική τηλεκπαίδευση, όπως προτείνετε κι εσείς.

Με τα τωρινά δεδομένα, ξεχάστε την επιπλέον μείωση ύλης....

 
Whatever
12 Απρ 2020 16:01

Μηπως το υπουργείο πρεπει να ρωτησει τους φροντιστηριαρχες ποια θα ειναι η εξεταστέα ύλη;

 
Κωνσταντίνος
12 Απρ 2020 14:48

Αλήθεια απορώ, πόσο χαμηλά έχουμε πέσει σαν κοινωνία όταν κάποιοι ίσως εκπαιδευτικοί ή και γονείς θεωρούν δεδομένο ότι οι μαθητές δεν λαμβάνουν επαρκείς γνώσεις από το δημόσιο σχολείο; Η συγκεκριμένη θεωρία με βρίσκει παντελώς αντίθετο καθώς και πολλούς άλλους διότι κάτι τέτοιες αντιλήψεις δημιουργούν και μαθητές διαφορετικών ταχυτήτων διαχωρίζοντας αυτούς που έχουν πρόσβαση στην ιδιωτική εκπαίδευση με αυτούς που δεν έχουν το οικονομικό υπόβαθρο για να ακολουθήσουν αυτό το μονοπάτι. Ντροπή σε όποιον υποστηρίζει κατ’ αυτόν τον τρόπο την ανεπάρκεια του δημοσίου σχολείου. Γιατί αν είναι έτσι η συζήτηση μπορεί να ξεφύγει πολύ και να αγγίξει και άλλα θέματα ελλείψεων στο δημόσιο. Λίγο ψυχραιμία σε όσους γράφουν αυτά τα σχόλια.

 
Συντονιστής, πρώην Διευθυντής.
12 Απρ 2020 11:07

Να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Η εξεταστέα και ταυτόχρονα διδακτέα ύλη καθορίζεται με αντίστοιχο ΦΕΚ. Αν δεν υπάρχει σχετική οδηγία από το υπουργείο, υποχρεούται ο διδάσκοντας να διδάξει την ύλη με τη σειρά που αναγράφεται στο ΦΕΚ. Συνεπώς στην αρχή της χρονιάς έπρεπε ο εκπαιδευτικός να ξεκινήσει από το τεύχος Α να συνεχίσει με το τεύχος Β΄ και τέλος να διδάξει το τεύχος Γ΄. Υπήρχε ένα πρόβλημα ότι κάποιες ασκήσεις και προβλήματα των κεφαλαίων των τευχών Α΄και Β΄ απαιτούσαν επιπρόσθετες γνώσεις από αυτές που περιέχονταν στην θεωρία. Για το λόγο αυτό υπήρχαν οδηγίες από το υπουργείο που καθόριζαν τι θα διδαχθεί και φυσικά και τη σειρά που θα διδαχθεί. Πράγματι οι οδηγίες έχουν ημερομηνία 8.10.2019. Κάποιο εκπαιδευτικοί έχοντας ως επιχείρημα, ίσως και σωστό ίσως και λάθος, την αναντιστοιχία θεωρίας και ορισμένων ασκήσεων ξεκίνησαν από το Γ΄τεύχος. Υπηρεσιακά προφανώς είναι λάθος, όμως και παιδαγωγικά δεν είναι και απόλυτα σωστό. Όμως ήταν μια πραγματικότητα και έπρεπε να αντιμετωπιστεί. Προσωπικά τους έδωσα την οδηγία, αφού τελειώσουν και το κεφάλαιο 1 του Γ΄τεύχους να επιστρέψουν και να διδάξουν το Α΄και το Β΄ώστε στην πρώτη καταγραφή της ύλης λίγο πριν τα Χριστούγεννα να είναι εναρμονισμένα το κατά δύναμη όλα τα σχολεία και με αυτόν τον τρόπο να υπάρχει και η σωστή πληροφορία ως προς την πορεία της ύλης. Επίσης έγινε σαφές ότι θα υπάρχει ένσταση από την μεριά μου αν αυτό δεν εφαρμοστεί και έτσι δεν υπήρξαν παρεκκλίσεις. Άλλο πρόβλημα είναι η επιλογή εξαιρετικά ελάχιστων συναδέλφων (2 στους 80 περίπου) να διδάξουν το 4ο κεφάλαιο πριν το 3ο, επιλογή η οποία δεν μπορούσε να ελεγχθεί γιατί στους σχετικούς πίνακες ζητείται να αναγραφεί η τελευταία σελίδα που έφτασε στην ύλη ο εκπαιδευτικός θεωρώντας ότι ισχύει το αυτονόητο της τήρησης της σειράς διδασκαλίας. Αυτό αποκαλύφθηκε όταν ζητήθηκε τελευταία η καταγραφή της ύλης που διδάχθηκε και υπό το φόβο των συνεπειών σε περίπτωση λανθασμένης αναφοράς. Η ευθύνη είναι κυρίως των διδασκόντων όμως προφανώς έγινε με καλές προθέσεις και δεν είναι και για τιμωρία . Σημαντικό γεγονός είναι ο σύντομα επανακαθορισμός της ύλης από το υπουργείο με αποτέλεσμα την ανάδειξη των προβλημάτων και την ευκαιρία σωστής αντιμετώπισης.
Η πρόταση αντιμετώπισης του προβλήματος είναι η ακόλουθη:
1) Η δραστηριοποίηση της σχολικής μονάδας ώστε να ενεργοποιηθούν οι μαθητές, βοηθώντας τους με κάθε τρόπο με την παροχή Laptops σε αυτούς που δεν έχουν κ.α., να συμμετάσχουν στην τηλεκπαίδευση ώστε να συμπληρωθεί η νέα εξεταστέα ύλη. Η διδασκαλία νέας ύλης καλύπτεται από το τελευταίο έγγραφο του υπουργείου.
2) Υποχρεωτική λειτουργία της Γ΄Λυκείου τουλάχιστον για μια εβδομάδα, σπάζοντας τα τμήματα σε αριθμό που θα καθοριστεί από τους λοιμωξιολόγους έστω και με την πραγματοποίηση μαθημάτων, και πρωί και
απόγευμα αν χρειαστεί, για την κάλυψη και δια ζώσης της υπολειπόμενης ύλης.
Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει και τυπική και ουσιαστική κάλυψη της ύλης.
Ας έχουμε κατά νου ότι είναι μικρός ο αριθμός τω σχολείων που έχουν πρόβλημα και η αναστάτωση δεν θα είναι μεγάλη.

 
Ράλλης Θεμιστοκλής
12 Απρ 2020 10:44

Στην περίπτωση του μαθήματος της Φυσικής γ λυκείου είναι γνωστό σε όλους ότι η επιλογή των κεφαλαίων που διδάσκονται έχει γίνει με σκοπό να αντληθούν θέματα εξετάσεων τα οποία θα μπορούν να κατατάξουν του μαθητές ανάλογα με τις επιδόσεις τους σε σχολές υψηλής ή όχι ζήτησης. Τα κεφάλαια αυτά καλύπτουν ένα πολύ μικρό φάσμα των πεδίων που μελετά η Φυσική γι’ αυτό και σαν αντίβαρο επιλέγονται θέματα που έχουν βαθμό δυσκολίας πολύ μεγαλύτερο από τα αντίστοιχα που προτείνει το βιβλίο.
Αγωνία πολλών εκπαιδευτικών που διδάσκουν στην γ λυκείου δεν είναι μόνο η γραμμική παρουσίαση των κεφαλαίων του βιβλίου αλλά και η ειδική προσέγγιση τους ώστε να αναδεικνύεται ο βαθμός δυσκολίας της κάθε ενότητας. Υπό το πρίσμα αυτής της σκέψης είναι λογικό να παρουσιάζονται μέσα στην τάξη κεφάλαια με διαφορετική σειρά από αυτή που έχει το σχολικό βιβλίο. Για παράδειγμα οι κρούσεις πριν από της ταλαντώσεις όπως προτείνει και το υπουργείο. Αλλά και με την ίδια λογική το στερεό να διδάσκεται σε μια περίοδο που οι μαθητές θα μπορούν να το αφομοιώσουν σαν συνέχεια των κινήσεων υλικού σημείου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι επιτροπές εξετάσεων βάζουν τα δυσκολότερα θέματα από αυτό το κεφάλαιο.
Η εισαγωγή του κεφαλαίου του ηλεκτρομαγνητισμού έγινε για πρώτη φορά την φετινή χρονιά με σκοπό να ανανεωθούν τα θέματα των εξετάσεων τα οποία εν πολλοίς είχαν κορεστεί. Η διδασκαλεία του κεφαλαίου αυτού θα μπορούσε να γίνει και μετά την παρουσίαση του στερεού χωρίς να υπάρχουν εννοιολογικά προβλήματα. Φυσικά με το μεγάλο πλεονέκτημα να διδάσκονται και θέματα συνδυαστικά που θα μπορούσαν να περιέχουν ερωτήσεις από το κεφάλαιο των ταλαντώσεων και του στερεού.
Σε όλη την διάρκεια της χρονιάς αναφορές για την πορεία της ύλης δόθηκαν σε σχεδόν μηνιαία βάση. Άρα σε κάθε περίπτωση ήταν γνωστό στο υπουργείο που βρισκόταν το κάθε σχολείο. Με δεδομένο ότι το μάθημα διδάσκονταν για επτά ώρες την εβδομάδα η ύλη θα μπορούσε να καλυφθεί το αργότερο πριν το Πάσχα. Άρα μικρή σημασία είχε η χρονική αλλαγή της διδασκαλίας του ηλεκτρομαγνητισμού.
Όλα όμως άλλαξαν με την επιβολή των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας. Έτσι πολλά σχολεία βρέθηκαν να μην έχουν διδάξει τον ηλεκτρομαγνητισμό ενώ οι μαθητές βλέπουν τον κόπο τους να πάει χαμένο αφού βγαίνει ένα κεφάλαιο το οποίο διάβασαν. Για να γίνει μια δικαιότερη οριοθέτηση της ύλης των εξετάσεων το υπουργείο να ξαναμελετήσει τι πρέπει να κοπεί και να ακούσει την αγωνία των μαθητών και των εκπαιδευτικών που βρίσκονται σε μια τέτοια κατάσταση.

 
Big in Japan
12 Απρ 2020 10:42

" ... τα πλαίσια βέβαια μιας σχετικής αυτονομίας που δικαιούται να έχει ο εκπαιδευτικός... "

Το να διδάσκει κανείς με όποια σειρά θέλει την εξεταστέα ύλη δεν εντός της σχετικής αυτονομίας που δικαιούται να έχει ο εκπαιδευτικός.

Ελπίζω του χρόνου ( πρώτα ο Θεός ) να εφαρμοστεί το ηλεκτρονικό βιβλίο ύλης και τότε θα δούμε όλους αυτούς τους αυτόνομους υπερ-καθηγητές τι θα κάνουν.

ΥΓ. κάποιοι περίμεναν τα βγουν τα βοηθήματα για να διδάξουν ηλεκτρομαγνητισμό λένε οι φήμες.

 
Αρες μαρες κουκουναρες
12 Απρ 2020 10:28

Ακόμη μια φορά ευτελίζεται το δημόσιο σύστημα παιδείας από εκπαιδευτικούς που κόβουν και ράβουν την ύλη στα μέτρα τους, και νομολογούν επ'αυτού σαν να είναι το τιμάριο τους (.. και στην αναμπουμπούλα χαίρονται).
Η εξεαστέα ύλη έπρεπε να μείνει ως προβλεπόταν εξαρχής, καθόσον (ανέκαθεν) η προετοιμασία των υποψηφίων ήταν και είναι ανεξάρτητη (λόγω ανεπάρκειας) του δημόσιου σχολείου. Τώρα έτσι πως έγινε, να δώσουν με την ύλη του υπουργείου, και να πάψουν ορισμένοι να εκμεταλλεύονται την δραματική κατάσταση για δημιουργία εντυπώσεων (εκθέτοντας το έργο τους).

 
Τζίμης
12 Απρ 2020 10:07

Προφανώς, δεν πρέπει και δεν μπορεί ο κάθε εκπαιδευτικός να διδάσκει, ειδικά την ύλη των πανελλαδικών, με όποια σειρά κρίνει ή θέλει αυτός ... δεν είναι αλήθεια ότι οι οδηγίες έφτασαν αργά ... παραθέτω τις εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ ... Ιούνιος και Ιούλιος 2019 ... η της 10-10-2020 ήταν προφανώς διευκρινιστική ... για όσους δεν "κατάλαβαν" ...
- 31-05-2020 ΥΠΑΙΘ

το ζήτημα βέβαια υπάρχει, κυρίως με κάποια φροντιστήρια ... και με λίγους των δημοσίων σχολείων που ακολουθούσαν τα φροντιστήρια ... η ευθύνες εδώ είναι ατομικές ...

 
Σπύρος Σιάμος
12 Απρ 2020 09:40

Ευτυχώς που τα παιδιά μας δεν βασίζονται στο σχολείο για τις πανελλαδικές, εδώ και δεκαετίες, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων.

 
Ευφραιμιδης θεμιστοκλης
12 Απρ 2020 01:42

Tα επιχειρηματα που προηγουνται της προτασης του συναδελφου εκφραζουν με ακριβεια την κατασταση φετος οσο αφορα την σειρα διδασκαλιας των κεφαλαιων στη φυσικη . Οποιοδηποτε αντεπιχειρημα και να προβαλει κανεις ενα ειναι σιγουρο .ΔΕΝ ειναι δυνατον σε πανελληνιες εξετασεις να συμμετεχουν μαθητες και να εξεταζονται σε θεματα που δεν διδαχθηκαν στο σχολειο τους Η λυση προφανως ειναι μια Η εξεταστεα υλη να εχει διδαχθει σε ΟΛΑ τα σχολεια
Αυτο το απλο θεμα πρεπει να το λυσουν οι υπευθυνοι

 
Γιάννης
12 Απρ 2020 00:22

Αρχικά, να υπενθυμίσω σε κάποιους από τους από πάνω ότι: η οδηγία για τη σειρά διδασκαλίας των κεφαλαίων ήρθε 10/10! Οπότε, αντικειμενικά, ο κάθε διδάσκων έπρεπε να πάρει την απόφαση μόνος του. Δεν υπήρχε καμία οδηγία, άρα κριτήρια του τύπου "αυτό είναι καινούριο κεφάλαιο, άρα ίσως λόγω έλλειψης εμπειρίας έπρεπε να το κάνεις πρώτο" τα ακούω βερεσέ. Με την ίδια λογική θα μπορούσε κάποιος άλλος να ανταπαντήσει: "ναι αλλά η μηχανική είναι η συντριπτικά μεγαλύτερη συνεκτική ενότητα ύλης, οπότε θα έπρεπε να ξεκινήσουμε από εκεί". Η κουβέντα λοιπόν δεν εντοπίζεται στο ποιος έπραξε σωστά. Όταν δεν υπάρχει καμία οδηγία μέχρι και 1 μήνα μετά την έναρξη μαθημάτων, τότε όλοι πράξαν σωστά!

Η κουβέντα, μάλλον, εντοπίζεται στο τί κάνουμε τώρα. Αν θεωρούμε όλοι ότι το δημόσιο σχολείο παίζει όντως ζωτικό ρόλο στην εκπαίδευση των παιδιών (και ότι δεν είναι ένα ευχάριστο διάλειμμα μεταξύ φροντιστηρίων για τους μαθητές), τότε δε γίνεται να γίνουν εξετάσεις έχοντας ως δεδομένο ότι μεγάλος αριθμός σχολείων της χώρας δεν δίδαξε την ύλη των εξετάσεων! Αντιλαμβανόμαστε το τί αδικία συνιστά αυτό για τα παιδιά που δε διδάχθηκαν αυτήν την ύλη; Εντάξει, είπαμε δεν είναι εύκολο ζήτημα, αλλά από την άλλη δε γίνεται ένα ολόκληρο Υπουργείο Παιδείας να υποπέφτει σε κάτι τέτοιο, έτσι ελαφρά τη καρδία... Δηλαδή, τόσο σίγουροι είμαστε ότι δεν υπάρχει άλλη λύση;

Για παράδειγμα, ας πάρουμε τη λύση που προτείνει το άρθρο, και με την οποία συμφωνώ. Αν δεχθούμε τα στοιχεία του άρθρου, τότε αν η ύλη ορισθεί ως η κοινή διδαχθείσα μεταξύ όλων των σχολείων, θα φτάνει το 60% της συνολικής. Ούτως ή άλλως, και η ύλη που ανακοίνωσε το Υπουργείο δεν ξεπερνάει το 80%. Άρα μιλάμε για ένα 20%. Ε, λοιπόν, για να μη χάσουμε αυτό το 20% προτιμούμε να αδικήσουμε τόσα παιδιά και να εκθέσουμε τόσους διδάσκοντες; Ζυγίστε και απαντήστε. Αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα.

 
Νίκος
12 Απρ 2020 00:08

Απαράδεκτο άρθρο. Ο συντάκτης του δηλώνει ευθέως ότι ο καθένας κάνει ότι του κατέβει στο κεφάλι! Δηλαδή, πλήρης ανευθυνότητα των εκπαιδευτικών.
Αλλά, δεν ισχύει κε Δελημπαλταδάκη. Δεν θα καθοριστεί η ύλη με βάση τα φροντιστήρια και τη σειρά που αυτά διδάσκουν τα κεφάλαια. Κι αν εκτίθενται τώρα στους μαθητές τους, δικότους πρόβλημα κι όχι του Υπουργείου.
Τέτοια άρθρα προσβάλλουν τους μάχιμους εκπαιδευτικούς των σχολείων.
Απαράδεκτο άρθρο.

 
Ηλίας Καρμάλης, φυσικός
11 Απρ 2020 23:11

1) Δηλαδή σε κάποια μαθήματα που περικόπτεται σχεδόν η μισή διδακτέα ύλη, τι έχει γίνει; Προφανώς κάποια σχολεία,όχι όλα, είχαν φτάσει σε εκείνο το σημείο στη ''ζωντανή'' διδασκαλία. Άλλα θα ήταν αρκετά πιο προχωρημένα. Εκεί λοιπόν γιατί επικράτησε αυτή η λογική;
2) Πριν λίγα χρόνια πολλοί συνάδελφοι ξεκινούσαν από τις κρούσεις και μετά έκαναν τα υπόλοιπα κεφάλαια ενώ το υπουργείο έστελνε οδηγίες με πρώτο κεφάλαιο τις ταλαντώσεις.. Τότε μιλούσε κανείς για τη σειρά; Απλά δεν υπήρξαν ειδικές συνθήκες.
3) Όταν ξεκίνησε η χρονιά κανένας δεν ήξερε τι ακριβώς γίνεται με τον ηλεκτρομαγνητισμό. Επομένως λογικά πολλοί συνάδελφοι επέλεξαν να ξεκινήσουν από τις κρούσεις ενώ πάλι οι ταλαντώσεις, στη σειρά της ύλης του υπουργείου, ήταν πριν τις κρούσεις . Δεν υπήρξε κανένα θέμα με όλα αυτά.
4) Η χθεσινή εγκύκλιος του υπουργείου για το τι μπορούμε να κάνουμε στα εξ' αποστάσεως μαθήματα, δεν αναγνωρίζει στην ουσία το πρόβλημα;
5) Ας επανακαθορίσει λοιπόν το υπουργείο την ύλη της φυσικής παίρνοντας υπόψη τι έχει διδαχθεί σε ΟΛΑ τα σχολεία της χώρας. Νομίζω ότι είναι η πιο σωστή και δίκαιη επιλογή στις σημερινές συνθήκες.

 
Ανδρέας Σεληνιωτάκης
11 Απρ 2020 23:03

Το πρόβλημα είναι ΥΠΑΡΚΤΟ και επιβεβαιώνεται από πολλές πλευρές. Η έκταση του ξεπερνά την προσωπική εμπειρία του καθένα μας. Μόνο θεσμικοί φορείς μπορούν να το φωτίσουν. Μπροστά στο "το κύρος του μαθήματος της επιστήμης των εξετάσεων" πάντα και σίγουρα ΣΗΜΕΡΑ προκρίνω το "πρώτα ο μαθητής". Ικανοποιητική λύση μπορεί και πρέπει να βρεθεί.

 
Δημήτρης
11 Απρ 2020 22:39

Λογικά τα επιχειρήματα, αλλά είναι προφανές οτι δεν μπορεί η εξεταστέα ύλη να είναι αυτή που δίδαξε ο υπογράφων το άρθρο. Γιατί όταν το Υπουργείο λέει οτι το 5ο Κεφάλαιο πρέπει να διδαχθεί πριν απο το 1ο, σαφώς υποννοεί οτι τα υπόλοιπα θα διδαχθούν με τη σειρά που είναι στο αναλυτικό πρόγραμμα. Αλλιώς θα ανέφερε ρητά οτι μπορούν τα κεφάλαια να διδαχθούν με τη σειρά που κρίνει σκόπιμη ο διδάσκων, όπως έγινε με το μάθημα της Έκθεσης. Επι της ουσίας, θα έπρεπε ο διδάσκων να ακολουθήσει τη σειρά του Υπουργείου μια που το 1ο κεφάλαιο ως νέο, θα απαιτεί, λόγω έλλειψης σχετικής εμπειρίας και περισσότερες ώρες διδασκαλίας. Δυστυχώς ο διδάσκων υπολόγισε λάθος, ένα λάθος που δεν θα είχε συνέπειες, αλλά προφανώς ο κορονοιός είχε άλλη άποψη !

 
alastor
11 Απρ 2020 21:48

Νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι η ύλη της Φυσικής Γ΄ Λυκείου, ασφαλώς με αδικαιολόγητη καθυστέρηση, καθορίστηκε με συγκεκριμένη σειρά σύμφωνα με εγκύκλιο που ήρθε στα σχολεία στις 10 Οκτωβρίου: τεύχος Α΄- τεύχος Β΄ - τεύχος Γ΄ .
Ωστόσο σε πολλά σχολεία οι συνάδελφοι είχαν ήδη ξεκινήσει από το τελευταίο τεύχος (Γ΄), έχοντας όμως σε αυτή την επιλογή και την ανοχή πολλών Συντονιστών. Γιατί υπήρξε αυτή η χαλαρότητα; Διότι: α) οι Συντονιστές δεν είχαν ούτε αυτοί κεντρική καθοδήγηση στο ζήτημα της σειράς διδασκαλίας των κεφαλαίων, κάτι που διαφάνηκε από τις πρώτες συναντήσεις που είχαμε τον Σεπτέμβριο και β) εισήχθησαν για πρώτη φορά τα επτάωρα, που - φαινόταν ότι - επέτρεπαν σχετική αυτονομία ως προς το σχεδιασμό της διδασκαλίας και ολοκλήρωσης της ύλης.
Γι αυτό, ούτε με την έκδοση της εγκυκλίου τον Οκτώβριο, ούτε με την έναρξη της παρακολούθησης ύλης τον Δεκέμβριο δόθηκαν σαφείς οδηγίες σε όσους ακολουθούσαν διαφορετική σειρά, να αλλάξουν το πλάνο τους. Το αποτέλεσμα σήμερα είναι, ομάδες σχολείων να έχουν αφήσει στη μέση: άλλη το στερεό, άλλη τα ρευστά, κάποιες ίσως και τον ηλεκτρομαγνητισμό.
Η πολιτική ηγεσία έδωσε λύση μειώνοντας την ύλη, αφαιρώντας όμως μόνο από το τελευταίο κεφάλαιο΄Έτσι άφησε εκτεθειμένους τους συναδέλφους που, ακολουθώντας διαφορετικό πλάνο διδασκαλίας, έχουν αφήσει αδίδακτο κάποιο τμήμα της νέας ύλης.
Όμως η ευθύνη δεν ανήκει αποκλειστικά στους συναδέλφους, καθώς όπως εξήγησα υπήρξε ολιγωρία σε επίπεδο τόσο Συντονιστών όσο και ΥΠΑΙΘ. Επιπλέον δε, υπάρχει και το ζήτημα της καθυστερημένης πρόσληψης αναπληρωτών σε αρκετά σχολεία, με ευθύνη φυσικά του ΥΠΑΙΘ.
Αυτή τη στιγμή η μόνη διαφαινόμενη λύση είναι να υπάρξει μια χρονική περίοδος μαθημάτων για τη Γ΄ τάξη, διάρκειας λίγων εβδομάδων, εντός της οποίας τα σχολεία που είναι πίσω θα έχουν το χρόνο να ολοκληρώσουν την - μειωμένη- ύλη. Αν όμως δεν καταστεί δυνατό να υπάρξει αυτή η χρονική περίοδος;; Θα πάμε σε νέα μείωση ύλης; Σε υποχρεωτική ολοκλήρωση ύλης με εξ αποστάσεως διδασκαλία; Στην ίδια ύλη με κίνδυνο προσφυγών; Πολλά τα σενάρια, δύσκολη η πρόβλεψη αυτή τη στιγμή. Τόσο, όσο και η πρόβλεψη του αν και πότε επιστρέφουμε στα σχολεία…..

 
Γιώργος Πουλής
11 Απρ 2020 21:09

Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι στα πλαίσια της αυτονομίας που επικαλείστε, ο κάθε φυσικός στην επικράτεια θα μπορούσε να κάνει το μάθημά του με οποιαδήποτε σειρά. Φτάνοντας στον Μάρτιο ο ένας θα είχε να κάνει τον Ηλεκτρομαγνητισμο, ο άλλος τα ρευστά, ο άλλος ίσως τις ταλαντώσεις ,οπότε σύμφωνα με όσα λέτε δεν θα'πρεπε να γίνουν καθόλου εξετάσεις, ή εναλλακτικά το κάθε σχολείο να κάνει εξετάσεις στην ύλη που έχουν διδαχθεί. Και τα δυο σενάρια αδύνατα όπως καταλαβαίνετε. Οι οδηγίες στην αρχή της χρονιάς καθόριζαν και τη σειρά των κεφαλαίων, κάτι που είχε τονιστεί και από τους συντονιστές. Άσχετα με τις επιθυμίες μας είμαστε λειτουργοί ενός κράτους και δεν έχουμε δικαίωμα να παίζουμε σε τόσο μεγάλη κλίμακα (αλλαγές σειράς) .Οι συνέπειες μπορεί να είναι πολύ σοβαρές. Ειλικρινά δεν θα θελα να είμαι στη θέση των συναδέλφων. Θα πρότεινα μια μεσοβεζικη λύση, να δουλέψουν εντατικά μετά το άνοιγμα των σχολείων, ή έστω κατ εξαίρεση, ώστε να καλύψουν την ύλη. Όλα τα άλλα που λέτε είναι δύσκολο να εφαρμοστούν.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ