ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Εξετάσεις στα Πρότυπα Σχολεία: Βλέποντας και κάνοντας με οδηγό της Πανελλαδικές

Οι εξετάσεις να διενεργηθούν με βάσει τις οδηγίες των ειδικών του υπουργείου Υγείας, που θα είναι σχετικές και με τις Πανελλαδικές
Δημοσίευση: 21/04/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Προβληματισμός υπάρχει στο υπουργείο Παιδείας για τις καθιερωμένες εξετάσεις “πανελλαδικού τύπου”  για την εισαγωγή των υποψηφίων στα Πρότυπα Σχολεία, λόγω Κορωνοϊού.

Η πολιτική  ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με πληροφορίες του esos, βρίσκεται κοντά   στην απόφαση οι εξετάσεις για τα Πρότυπα Σχολεία:

Α. Οδηγός να είναι οι Πανελλαδικές. Παράλληλα με τις Πανελλαδικές , όταν αυτές γίνουν να διεξαχθούν και για τα Πρότυπα.

Β. Οι εξετάσεις να διενεργηθούν με βάσει τις οδηγίες των ειδικών του υπουργείου Υγείας, που θα είναι σχετικές και με τις Πανελλαδικές.

Η Επιστημονική  Επιτροπή  Σχολείων Πρότυπων και Πειραματικών (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) αναμένει το “πράσινο φως” από την υπουργό Νίκη Κεραμέως, προκειμένου να εκδώσει τη σχετική εγκύκλιο, προκειμένου οι μαθητές να καταθέσουν ηλεκτροννικά την αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις.

Η εγκύκλιος εκδίδεται κάθε χρόνο στις αρχές Μαίου και οι αιτήσεις γίνονται την τελευταία εβδομάδα του ίδιου μήνα.

Πέρσι οι  εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν στις 21 Ιουνίου, με τη συμμετοχή συνολικά 3. 073 μαθητών για 448 θέσεις.

Συνολικά οι θέσεις  και ο αριθμός υποψηφίων , πέρσι, είχε ως εξής:

ATTIKH

ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ: δήλωσαν υποψηφιότητα 751 μαθητές  για 96 θέσεις

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ : δήλωσαν υποψηφιότητα  874 μαθητές    για   78 θέσεις!

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ:  654 υποψήφιοι  για 78 θέσεις

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ:  603 υποψήφιοι για  108 θέσεις

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: Περίπου 191 υποψήφιοι για 88 θέσεις

Οι εξετάσεις

Η εισαγωγή όλων των μαθητών/τριών στην Α ́ τάξη των Προτύπων Γυμνασίων γίνεται  με γραπτή δοκιμασία, η οποία πραγματοποιείται, ενιαία,  την ίδια ημέρα σε όλα τα Πρότυπα Γυμνάσια  .

Με την ανωτέρω διαδικασία οι μαθητές/τριες αξιολογούνται σε γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο, σχετικές με τη Νεοελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά.

Οι μαθητές/τριες εξετάζονται  στα παραπάνω πεδία, στο πλαίσιο μιας ενιαίας δίωρης δοκιμασίας.

Αναλυτικότερα:

- Στη Νεοελληνική Γλώσσα ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, απλά άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών κ.λπ.) και στην παραγωγή γραπτού λόγου.

- Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση και επίλυση προβλημάτων που αντιστοιχούν στο γνωστικό τους επίπεδο. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται η διατύπωση αιτιολόγησης και μαθηματικού συλλογισμού.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες προσέρχονται στις εξετάσεις με τον κωδικό αριθμό που έχουν αποκτήσει και έχουν εκτυπώσει από το σύστημα (ηλεκτρονικά) και ένα πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (εκδίδεται από τα Κ.Ε.Π., τον Δήμο ή την Αστυνομία), ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

Η επιλογή θεμάτων

Η επιλογή των θεμάτων που εξετάζονται οι μαθητές/τριες θα γίνει με ευθύνη της Ε.Ε.Π.Π.Σ. από επιστημονική επιτροπή που θα συσταθεί για αυτό τον σκοπό.

Τα θέματα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στα Πρότυπα Γυμνάσια από την εν λόγω επιτροπή , πριν από την εξέταση και θα αναπαραχθούν από μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων, ώστε να μοιρασθούν στους υποψήφιους με ευθύνη του/της Διευθυντή/ ντριας ή Υποδιευθυντή/ντριας και τριμελούς επιτροπής που ορίζεται με πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων.

Η αξιολόγηση των γραπτών των μαθητών/τριών πραγματοποιείται από επιτροπές που συστήνονται  με ευθύνη της Ε.Ε.Π.Π.Σ.

Σχετικά με τη διεξαγωγή της δοκιμασίας

Το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά στοιχεία των μαθητών/τριών στα φύλλα εξετάσεων   καλύπτονται με την επίδοση των θεμάτων και με ευθύνη των επιτηρητών της αίθουσας.

Βαθμολόγηση

Τα γραπτά δοκίμια βαθμολογούνται από 0 έως 120 μόρια (60 μόρια ανά γνωστικό πεδίο, 40 στις ερωτήσεις κλειστού τύπου και 20 στις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου) με άριστα τα 120 μόρια.

Η βαθμολόγησή τους γίνεται από δύο βαθμολογητές για κάθε γνωστικό πεδίο.

Εάν η διαφορά του βαθμού μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου βαθμολογητή είναι μικρότερη ή ίση με 3 μόρια στις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, τότε ως τελικός βαθμός του γνωστικού πεδίου ορίζεται ο μέσος όρος του βαθμού των δύο βαθμολογητών.

Αν η διαφορά μεταξύ των δύο βαθμολογητών είναι μεγαλύτερη από 3 μόρια, τότε το γραπτό οδηγείται σε αναβαθμολόγηση.

Στην περίπτωση αναβαθμολόγησης καλύπτονται οι βαθμοί των δύο πρώτων βαθμολογητών και προωθείται το γραπτό σε τρίτο βαθμολογητή.

Ο τελικός βαθμός του γραπτού προκύπτει από τον μέσο όρο των δύο μεγαλύτερων βαθμών.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση των επιτυχόντων, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων ενώπιον του/της Διευθυντή/ντριας ή Υποδιευθυντή/ ντριας, της ανωτέρω τριμελούς επιτροπής και των ενδιαφερομένων γονέων και κηδεμόνων.

Επιλαχόντες

Όλοι οι μη εισακτέοι μαθητές/τριες θεωρούνται επιλαχόντες/επιλαχούσες με σειρά κατάταξης που ορίζεται από τη βαθμολογική τους επίδοση.

Για τους ισοβαθμούντες μαθητές/τριες η σειρά κατάταξης προσδιορίζεται επίσης με κλήρωση.

Εξετάσεις πανελλαδικού τύπου με “εθελοντές” βαθμολογητές, επιτηρητές και θεματοδότες

Στον “πατριωτισμό” των δασκάλων και καθηγητών βασίζονται  οι εξετάσεις  για την εισαγωγή των μαθητών στα Πρότυπα Σχολεία.

Το υπουργείο Παιδείας- όπως κάνει κάθε χρόνο- καλεί "εθελοντές" εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , να λάβουν μέρος στις εξετάσεις ως επιτηρητές, βαθμολογητές  και ως θεματοδότες στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων , χωρίς οικονομική αμοιβή ή κάποια άλλη παροχή.

Απλά στο τέλος των εξετάσεων δίνεται μια βεβαίωση συμμετοχής.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι επιτελείς του υπουργείου Παιδείας να κάνουν “αγώνα δρόμου” για να συμπληρώσουν τον  απαιτούμενο αριθμό εκπαιδευτικών για τη διενέργεια των εξετάσεων.
 

Σχόλια (2)

 
StamatisL
22 Απρ 2020 11:46

Εκτός από τα Πειραματικά Σχολεία στην Ελλάδα είναι ακόμα τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά.
Αυτά τα σχολεία παίρνουν μαθητές και μαθήτριες μετά από εξετάσεις.
Είναι ορατός ο κίνδυνος αυτά τα σχολεία να μην έχουν μαθητές και μαθήτριες στην Πρώτη Γυμνασίου.
Θα πρέπει έστω και υποθετικά τα σχολεία να γνωρίζουν τι θα πράξουν.
1. Θα γίνουν εξετάσεις;
2. Πότε θα γίνουν;
3. Πως θα γίνουν;
Τέτοιες εποχές τα σχολεία είχαν αρχίσει την διαφήμιση των σχολείων
Κάτι πρέπει να γίνει και σύντομα μάλιστα...

 
Κολλημένοι
22 Απρ 2020 08:30

Προαγωγικές δεν θα γίνουν, κανείς δεν ξέρει πότε και πώς θα γίνουν οι Πανελλαδικές, αλλά το υπουργείο σκέφτεται να στριμώξει μερικούς χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικούς στις αίθουσες (διακινδυνεύοντας την υγεία τους) για να μην αναγκαστεί να κάνει κλήρωση. Αν αυτό δεν είναι ιδεοληψία, τότε τι είναι; Και πότε θα κάνει τις εξετάσεις; Τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο; Μήπως φοβάται να πει την αλήθεια στους γονείς ότι πλήρωναν (και πληρώνουν ακόμα) τζάμπα έναν χρόνο φροντιστήρια;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.