Στη διαβούλευση το πολυνομοσχέδιο «Κεραμέως» για τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης

Δείτε το πολυνομοσχεδιο και την αιτιολογική έκθεση

22/04/2020

Ενημερώθηκε: 22/04/2020, 20:17

Άκουσε το άρθρο

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε   το σχέδιο νόμου  για τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης   «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις», το οποίο παρουσιάστηκε σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης από την υπουργό  Νίκη Κεραμέως, καθώς και από τους υφυπουργούς,  Σοφία Ζαχαράκη και Βασίλη Διγαλάκη, στους συντάκτες του εκπαιδευτικού ρεπορτάζ.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη, 6 Μαΐου  2020 και ώρα 08:00.

Το πολυνομοσχέδιο αππτελείται από 98 άρθρα και 125 σελίδες.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, όπως θα συμπληρωθούν με υπουργικές αποφάσεις και λοιπές δράσεις, κινούνται σε 3 βασικούς άξονες: (α) την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών στο σχολείο, (β) στοχευμένες παρεμβάσεις για την ενίσχυση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο και (γ) οργανωτικές και βελτιωτικές ρυθμίσεις στην ανώτατη εκπαίδευση. Συνοπτικά:

Α.    Αλλαγές στο πρόγραμμα του σχολείου

1.    Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Εισάγονται πιλοτικά νέες θεματικές στο υποχρεωτικό πρόγραμμα νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων από το επόμενο σχολικό έτος (2020-2021). Στόχος των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων είναι να ενισχυθεί η καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης (από κοινού «δεξιότητες του 21ου αιώνα») στους μαθητές, όπως και η βιωματική και ανακαλυπτική μάθηση. Τα εργαστήρια οργανώνονται σε 4 θεματικούς κύκλους (Ευ ζην, Περιβάλλον, Κοινωνική Ενσυναίσθηση και Ευθύνη, Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία) και περιλαμβάνουν διάφορες επιμέρους θεματικές (ανά ηλικία), όπως π.χ. εθελοντισμός, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, οικολογική συνείδηση, πρόληψη από εξαρτήσεις, επιχειρηματικότητα, πρόληψη και προστασία από φυσικές καταστροφές, αλληλοσεβασμός και διαφορετικότητα, ρομποτική, νέες τεχνολογίες κ.α.   

2.    Αγγλικά στο νηπιαγωγείο: Εισάγεται πιλοτικά στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου η ενασχόληση των μαθητών με την αγγλική γλώσσα μέσω δημιουργικών δραστηριοτήτων.

3.    Κατανομή ωρών διδασκαλίας: Ενισχύεται η διδασκαλία της Πληροφορικής, των Ξένων Γλωσσών, των Κλασικών Γραμμάτων και της Φυσικής Αγωγής, όπως και η εκπόνηση ερευνητικών/συνθετικών εργασιών ως συμπληρωματικός ή εναλλακτικός τρόπος αξιολόγησης.

4.    Οργάνωση και παρακολούθηση μαθημάτων – Αξιολόγηση: Μεταξύ άλλων,

-    στο Γυμνάσιο αυξάνονται από 4 σε 7 τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα και προβλέπεται ερευνητική εργασία για την Πληροφορική, εξορθολογίζονται οι προϋποθέσεις προαγωγής και απόλυσης των μαθητών (βαθμολογική βάση 10 σε κάθε μάθημα ή 13 κατά μέσο όρο, και προσθήκη ορίου μαθημάτων (4) για δυνατότητα επανεξέτασης τον Σεπτέμβριο)

-    στο Λύκειο αυξάνονται κατά ένα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στη Β’ και Γ’ Λυκείου, οι μαθητές προάγονται/απολύονται εφόσον έχουν γενικό μέσο όρο τουλάχιστον 10 αντί για 9,5 που ισχύει μέχρι σήμερα, οι μαθητές θεωρητικής κατεύθυνσης στη Γ’ Λυκείου θα παρακολουθήσουν υποχρεωτικά και μαθηματικά, και οι θετικής κατεύθυνσης θα παρακολουθήσουν ιστορία (λογική «κόντρα» μαθήματος), ενώ θα αναγράφεται η διαγωγή στους τίτλους σπουδών.

Στόχος των ρυθμίσεων αυτών είναι η ενίσχυση της σφαιρικότερης καλλιέργειας των μαθητών, η διαμόρφωση ενός συνεκτικότερου πλαισίου αξιολόγησης της επίδοσής τους και, συνακόλουθα, η προώθηση της συστηματικότερης παρακολούθησης και μελέτης των μαθημάτων.

5.    Τράπεζα Θεμάτων: Συστήνεται εκ νέου ο θεσμός της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας στο Λύκειο, με στόχο να συμβάλλει στον καλύτερο εκπαιδευτικό σχεδιασμό και στην ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Η εισαγωγή της προβλέπεται να είναι σταδιακή (αφορά τους μαθητές που εισέρχονται από το επόμενο σχολικό έτος στην Α’ Λυκείου).

6.    Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: Μεταξύ άλλων, μειώνονται οι Ομάδες Προσανατολισμού της Γ’ Λυκείου από 4 σε 3 και επαναφέρονται οι συντελεστές βαρύτητας σε δύο μαθήματα ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση από την επόμενη σχολική χρονιά. Οι ρυθμίσεις αυτές αποσκοπούν στην ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση του προγράμματος της Γ’ Λυκείου αναφορικά με την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση. Επίσης, από το μεθεπόμενο σχολικό έτος (2021-2022) οι υποψήφιοι της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών θα εξετάζονται στο μάθημα των Λατινικών αντί της Κοινωνιολογίας.

Συμπληρωματικά προς τις ανωτέρω νομοθετικές ρυθμίσεις, έχει δρομολογηθεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής η διαμόρφωση νέων προγραμμάτων σπουδών και η σύνταξη νέων βιβλίων για όλες τις βαθμίδες του σχολείου. Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στις πολλαπλές πηγές και στη συγκριτική ανάλυση, καθώς και σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας.  

Β.    Στοχευμένες παρεμβάσεις για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου

1.    Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία: Ενισχύεται και διευρύνεται ο θεσμός των Πρότυπων Σχολείων (ενίσχυση του προτύπου της αριστείας με την έννοια της διαρκούς αυτό-βελτίωσης των μαθητών) και Πειραματικών Σχολείων (έμφαση σε υλοποίηση πειραματικών μεθόδων, πρακτικών και εργαλείων σε τυχαίο δείγμα του μαθητικού πληθυσμού). Τα σχολεία αυτά αποτελούν από κοινού ένα εκπαιδευτικό εργαστήριο εθνικών διαστάσεων για το σχεδιασμό και την εφαρμογή διαφοροποιημένων και καινοτόμων εκπαιδευτικών πολιτικών. Από το Σεπτέμβριο 2020, προβλέπεται η λειτουργία 24 Πρότυπων και 38 Πειραματικών Σχολείων. Από το Σεπτέμβριο του 2021, προβλέπεται η επέκταση του θεσμού, με το χαρακτηρισμό και άλλων δημόσιων σχολείων ως Προτύπων ή Πειραματικών.

2.    Αξιολόγηση: Θεσμοθετείται από το ερχόμενο σχολικό έτος (2020-21) ένα νέο συνεκτικό πλαίσιο για την καλύτερη οργάνωση του ετήσιου προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου, που συνδυάζεται με το  σχεδιασμό συλλογικών και επιμορφωτικών δράσεων για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, καθώς και για τη διττή αξιολόγηση σε επίπεδο σχολικής μονάδας: αφενός, εσωτερική αυτό-αξιολόγηση, και αφετέρου εξωτερική αξιολόγηση από το οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.. Η εξωτερική αξιολόγηση προβλέπει ενεργό ρόλο του ΙΕΠ καθώς και της ΑΔΙΠΠΔΕ, αρχής που σχετίζεται άμεσα με τη διασφάλιση της ποιότητας στην παρεχόμενη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δρομολογείται, επίσης, εντός του 2020 η σύνταξη του ΠΔ για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών.

3.    Εκπαιδευτικοί στην τάξη: Εισάγονται κίνητρα και ρυθμίσεις για την καλύτερη αντιμετώπιση της πλήρωσης κενών, ιδίως μέσω της διπλής μοριοδότησης της εκπαιδευτικής υπηρεσίας που παρέχεται σε δυσπρόσιτες περιοχές και της προτεραιότητας στην κάλυψη λειτουργικών κενών στη διδασκαλία πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων. Προβλέπεται επίσης 2ετής διάρκεια ισχύος πινάκων των εκπαιδευτικών.

4.    Ασφάλεια στο σχολείο / Ρυθμίσεις κατά του σχολικού εκφοβισμού: Θεσμοθετείται ο «Εκπαιδευτικός Εμπιστοσύνης», που λειτουργεί συμπληρωματικά και ενισχυτικά προς τις υφιστάμενες υποστηρικτικές δομές, και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Δρομολογούνται, επίσης, αλλαγές στη διαβάθμιση των προβλεπόμενων παιδαγωγικών μέτρων.

5.    Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό: Μεταξύ άλλων, εισάγονται οργανωτικές ρυθμίσεις για την καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος πλήρωσης κενών,  την απλοποίηση διαδικασιών, την παροχή κινήτρων και μεγαλύτερης ελευθερίας των εκπαιδευτικών και άλλες ρυθμίσεις που διέπουν το καθεστώς τους.

Συμπληρωματικά προς τις ανωτέρω νομοθετικές ρυθμίσεις, προβλέπεται διευρυμένο πρόγραμμα για τη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (βασικοί εγγραμματισμοί, νέες θεματικές και προγράμματα σπουδών, εισαγωγική επιμόρφωση, διαφοροποιημένη διδασκαλία κ.α.), με έμφαση σε καινοτόμους μεθόδους επιμόρφωσης (επιμορφωτές-πολλαπλασιαστές, συνδυασμός δια ζώσης και εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, συνεργασία με ΑΕΙ κ.α.).

Γ.    Οργανωτικές και βελτιωτικές ρυθμίσεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση

1.    Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων: Προβλέπεται η δυνατότητα ίδρυσης ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων από κάθε ΑΕΙ (χωρίς υποχρεωτική συνεργασία με το ΔΙΠΑΕ και χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκριση Υπουργού), θεσμοθετούνται τα κοινά (joint) και διπλά (dual) προγράμματα σπουδών μεταξύ ελληνικών και ξένων ΑΕΙ, θερινά προγράμματα στα ΑΕΙ, ενώ παράλληλα παρέχονται διευκολύνσεις για την προσέλκυση και τη διαμονή αλλοδαπών φοιτητών.

2.    Διαδικασία ανάδειξης Πρυτανικών Αρχών: Θεσμοθετείται το ενιαίο ψηφοδέλτιο Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων, προβλέπεται ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη διασφάλιση του αδιάβλητου και τη διευκόλυνση συμμετοχής στη διαδικασία, αλλάζει το εκλεκτορικό σώμα και καθιερώνεται η 4ετής θητεία.

3.    Νέο πλαίσιο για τις μετεγγραφές φοιτητών:  Καθιερώνεται για πρώτη φορά πρόσθετο ακαδημαϊκό κριτήριο (βάση εισαγωγής μείον 2.750 μόρια), εξορθολογίζονται τα υφιστάμενα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια για την αποφυγή καταστρατήγησης των κανόνων (π.χ. εξέταση μέσου όρου εισοδημάτων 3 τελευταίων ετών και όχι μόνο ενός), και εισάγεται η καινοτομία του β’ κύκλου μετεγγραφών (περιορισμένη δυνατότητα μετακίνησης σε άλλο τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου).

Επιπλέον της δημόσιας διαβούλευσης, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ παραμένει στη διάθεση των οικείων θεσμικών φορέων, προκειμένου να συζητηθεί διεξοδικότερα το περιεχόμενο των διατάξεων του νομοσχεδίου (ήδη μέσω τηλεδιάσκεψης, πριν την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή).

Σχόλια (93)

Επιφυλακτικός
|

Η αύξηση μαθητών στην τάξη μόνο αρνητικά έχει να προσφέρει, τελείως άκαιρη σκέψη ή πρόθεση. Το όριο ηλικίας 17 χρονών στα ΕΠΑΛ με την αιτιολογία του σχολικού εκφοβισμού μόνο ρατσισμό και εμπάθεια για την ΤΕΕ δείχνει. Το χειρότερο όμως όλων είναι ότι παίρνουν αποφάσεις άνθρωποι που δεν έχουν κάνει ούτε μια ώρα μάθημα στη ζωή τους, άρα είναι άσχετοι με την πραγματικότητα. Δεν συναντούν και δεν συζητούν με τους αρμόδιους φορείς, οπότε είναι λογικό το νομοσχέδιο όχι μόνο να είναι το χειρότερο των τελευταίων ετών αλλά και να δημιουργεί τόσες πολλές αντιδράσεις.

Εκπαιδευτικος Ms- PhD
|

Σ'αυτη τη χωρα οτι θελει ο καθενας κανει.Εκεινο που εγω βιωνω ειναι οτι βγαζουμε αγραμματα παιδια στην πλειονοτητα για διαφορους λογους. Ποιος φταιει? Ολοι σηκωνουν τους ωμους των.
Δεν ξερουν? Σιγουρα ξερουν αλλα ποιος θα παρει την ευθυνη να δρομολογηθουν σε σωστη κατευθυνση για την χωρα μας τα θεματα της παιδειας και να επιλυθουν σιγα σιγα.Χρονια τωρα ψαχνουμε να βρουμε καποιον-α υπουργο που να ξερει τι γινεται στην ελληνικη παιδεια και να προσπαθησει να τη βαλει στο σωστο δρομο. Εις ματην ομως. Διαψευστηκαμε και πριν και τωρα. Βαδιζουμε χωρις πυξιδα....
κ. Πρωθυπουργε σε αυτες τις περιπτωσεις υπαρχουν και οι αναδομησεις- ανασχηματισμοι που πρεπει αναγκαστικα να κανετε στο υπουργειο παιδειας διοτι αλλιως το καραβι οδηγειται στα βραχια. Πιστευω οτι υπαρχουν ικσνοι πολιτικοι που μπορουν κατι να κανουν.

ΕΜΒΡΟΝΤΗΤΗ
|

Τελικά η υγεία και η παιδεία παραμένουν ταξική υπόθεση. Θα συμφωνήσω με Διώνη και Δήμητρα και θα προσθέσω τη φιλαναγνωσία. Από την Γ'Δημοτικού και πάνω θα έπρεπε να είναι υποχρεωτική, αν θέλουμε καλλιεργημένους ανθρώπους.
Προς το παρόν, μόνο στους ομίλους των Πειραματικών και καλών ιδιωτικών σχολείων προβλέπεται, δυστυχώς. Για τη μάζα, αγγλικά και πληροφορική στο νηπιαγωγείο (τα καθρεπτάκια δηλ.) και τους εντυπωσιάσαμε τους φτωχούς ιθαγενείς, νομίζουμε. Παρεπιπτόντως, χαριτωμένο το αστειάκι για την Ιαπωνία!

Παραμύθι χωρίς όνομα
|

Αγγλικά και πληροφορική στο νηπιαγωγείο! Θα συμφωνήσω με μια κυρία/έναν κύριο που τα χαρακτήρισε "ρηξικέλευθη τομή". Οχι παίζουμε! Τι μας περάσατε, Νορβηγία και Φινλανδία που έχουν μουσική και κιναισθητική αγωγή και θεατρικό παιγνίδι στην προσχολική αγωγή; Αυτοί οι βάρβαροι που ζούσαν στα δένδρα όταν εμείς είχαμε πολιτισμό; Είναι δυνατόν να κάνουμε το ίδιο για τα παιδιά μας εμείς οι πολιτισμένοι; Τι αξία έχουν οι προαναφερθείσες δραστηριότητες, η μουσική, το θέατρο, η τέχνη εν γένη, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης; Ενώ η πληροφορική στο νηπιαγωγείο!
Μην παραπονιόμαστε λοιπόν που δεν αφήνουν υπολογιστές και κινητά από το χέρι τα παιδιά μας.

Πληροφορική
|

Τα ίδια Παντελάκη μου τα ίδια Παντελή μου...

Η Πληροφορική παραμένει στο επιστημονικό πεδίο Φρανκεστάιν.
Φοβερή αναβάθμιση....χαχαχα

vasog.
|

Άν και φιλολόγος, θεωρώ απαράδεκτο τον εξοβελισμό της Κοινωνιολογίας.¨Οσο για τα Λατινικά, θα ήταν σκόπιμη η διδασκαλία τους στη θεωρητική κατεύθυνση αλλά νομίζω ότι αρκεί να εξετάζονται ενδοσχολικά.Το"κόντρα" μάθημα ,θα το χαρακτήριζα κίνηση εντυπωσιασμού.Όσον αφορά στο Γυμνάσιο θεωρώ αναγκαία την εξέταση της Αρχαίας Ελλ. Γλώσσας αλλά όχι και της Γραμματείας και μάλιστα σε 3ωρη συνεξέταση.

εκπ/κός
|

Το νομοσχεδιο εχει απαραδεκτες διαταξεις για την αξιολογηση ,τι δουλεια εχει το σχολικο συμβουλιο στη διαδικασια αυτή; Γιατι καθε φορα να μπαινουν υπουργοι στο Παιδειας , ανθρωποι χωρις να εχουν υπηρετησει ουτε μια ωρα στην εκπαιδευση; Χαθηκαν τοσοι σχετικοι με το αντικειμενο αυτο.Δικηγορος στο Παιδειας; Η γραφειοκρατια που απαιτει η υποτιθεμενη αξιολογηση, θα αφαιρεσει χρονο απο το παιδαγωγικο εργο των εκπκων και των δντων, θα ασχολουμαστε με αυτα σε βαρος αλλων καθηκοντων μας, πιο απλα και πιο ουσιαστικα κα Δικηγορε...

ΕΙΡΗΝΗ
|

Το πρωταρχικό ζήτημα είναι στις δυο πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου τα παιδιά να μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα. Στη Γαλλία, τη Μ. Βρετανία και τη Γερμανία οι μαθητές μαθαίνουν πρώρα μόνο την γλώσσα της χώρας, όχι ξένες γλώσσες. Στην Ελλάδα περισσεύουν οι ξενόγλωσσοι και τους βάζουνε να διδάσκουν αγγλικά ακόμα κι από το νηπιαγωγείο, παρότι η μέθοδος που εφαρμόζεται στην Α Δημοτικού είναι κατάλληλη και αντιπαιδαγωγική. Την αξιολόγησε κανείς;

Η αγγλική να διδάσκεται από την Τρίτη δημοτικού και ύστερα. Η δεύτερη ξένη γλώσσα ( Γαλλικά, Γερμανικά ) να ξεκινά στο Γυμνάσιο, ίσως με περισσότερες των δυο ωρών. Αυτό εφαρμόζουν οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Κυρία Κεραμεως δώστε προτεραιότητα στην ελληνική γλώσσα. Φροντίστε να μαθαίνουν τα παιδιά τα πρωτεύοντα μαθήματα: γλώσσα και μαθηματικά. Αν δεν μάθουν πρώτα την μητρική τους γλώσσα θα μείνουν αγράμματα.

ΠΕ 86
|

Τι εννοεί η υπουργός αναβάθμιση πληροφορικής; Με 45 λεπτά την εβδομάδα; Αν δεν αυξήσει τις ώρες στο ωρολόγιο πρόγραμμα ειδικά στο Δημοτικό σχολείο θα μιλάμε για το ''φιάσκο'' των βαρύγδουπων εξαγγελιών ! Για ρομποτική δεν συζητάμε καν. Φαντάζεστε να την εντάξει στα 45 λεπτά; Θα γελάσουμε..

Σ.Κ.@Πολυνομοσχέδιο η "μάθε να προφέρεις την…
|

1.Το κακό με τη διαγωγή που θα επανέλθει στα Απολυτήρια είναι ότι έχει λίγο μαύρο παρελθόν...Θυμίζω στους νεότερους ότι το σχολείο της Χούντας, από οποίο έχω αποφοιτήσει, μαζί με τα "αγιόπαιδα" μας τιμωρούσε με "κοσμία" και "χειρίστη διαγωγή.Αυτές ήταν οι κακές διαγωγές,μερικές φορές με "εισηγήσεις" των αρχών για ,κάποιους "ανήσυχους μαθητές' που ήταν γόνοι αριστερών οικογενειών...Το να έφευγες βέβαια με ένα απολυτήριο με "κοσμία" ή "χειρίστη" διαγωγή πριν το 1974,σήμαινε ότι είχες πολύ μικρές πιθανότητες να βρεις μια αξιοπρεπή δουλειά σε ιδιωτικές εταιρίες, πλην της οικοδομής στη στεριά, ενώ κατέληγες,με μαθηματική ακρίβεια, μούτσος στα καράβια του Ωνάση και του Λάτση,αν δεν έβγαζες τη Σχολή Πλοιάρχων και Μηχανικών του εμπορικού Ναυτικού του Ασπρόπυργου.. Ο κ. Γαβρόγλου κατάργησε την κοσμία,όταν πια σπανίως έμπαινε στα απολυτήρια....Με τα κριτήρια περί ταξεως βέβαια της Χούντας το 70% των μαθητών των ΕΠΑΛ θα φιλοδωρούνταν με "κοσμία" σήμερα...Μερικά αναχρονιστικά επανερχόμενα της εκπαιδευτικής πολιτικής της ΝΔ όπως η διαγωγή,λόγου χάριν,έχουν ως αποτέλεσμα,να τροχίζουν τα αριστερά αντανακλαστικά του Σύριζα,που θεωρεί με το ρητορικό λεξιλόγιο του Νίκου Φίλη "εκτρωματικό" το νέο πολυνομοσχέδιο και παρθένο τον δαγκανιάρη 4547!!!,που του φυλάω στον καταψύκτη,τα καλοκαιρινά η φθινοπωρινά του κόλυβα,όταν δρομολογηθεί για τη Βουλή το άλλο μέρος του πολυνομοσχεδίου!!

2.Έχω ξαναγράψει εδώ στο ESOS,παραφράζοντας αδέξια τον Ελύτη, "μάθε να διαβάζεις την {εκπαιδευτική} πραγματικότητα και να την προσεγγίζεις όπως ο σπουργίτης το χάραμα"...Κάποιοι με ονόμασαν τσιτατολόγο αλλά εγώ προσφεύγω και πάλι εις την "τέχνη της ποιήσεως" σαν τον Αλεξανδρινό, και στην ενάργεια της μεταφοράς,για να πω σ' αυτούς τους επιπόλεους αναγνώστες ,που πιο πάνω γράφουν ότι η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών θα γίνει από τα ΠΕΚΕΣ!!!,ότι θα πρέπει να διαβάζουν ακόμα και τα άρθρα ενός πολυνομοσχεδίου με λίγη φαντασία...Λοιπόν, έχουμε και λέμε.
1.Με κοροναιό ή και χωρίς αυτόν,οι κρίσεις των Σχολικών Συμβούλων Θα ολοκληρωθούν ως το καλοκαίρι του 2021..

2.Η ηγεσία του Υπουργείου,απ' ότι φαίνεται δεν θα δώσει την ευκαιρία στον κ.Νίκο Φίλη να λέει ότι ααυτή έκοψε τη θητεία των ΣΕΕ στη μέση,αφού,όπως δείχνουν τα πράγματα,του χρόνου θα ολοκληρωθεί...

Δηλαδή,η ηγεσία του Υπουργείου,θα αποφύγει να κάνει την "ελληνική πρώτη" και να κόψει στη μέση την θητεία των ΣΕΕ την καθορισμένη από κρατικό νόμο, τον 4547,για να ικανοποιήσει και μόνο ,το τονίζω,μια μερίδα αδημονούντων υποψηφίων στελεχών για την προγραμματισμένη και συνεχώς αναμενόμενη αλλαγή στη διοίκηση της εκπαίδευσης και της επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης.

3.COda FINAL

Από τον Σεπτέμβρη το 2021, με νέους Διευθυντές Εκπαίδευσης λοιπόν και νέους Σχολικούς Συμβούλους, θα αρχίσει,αν αρχίσει,αν αρχίσει λεω .. η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών(SIC!!!),εν μέσω διενέξεων,αριστερών αναθεματισμών και συγκρούσεων σφοδρών με τους συνδικαλιστές,που το νεοφιλελεύθερο σύστημα του κ,.Μητσοτάκη,έχοντας τους αποκλίσει από τα συμβούλια επιλογής,αν τους αποκλίσει,αν τους αποκλίσει λέω.,..,θα αρχίσει η μεγάλη κόντρα μεταξύ Υπουργείου και αριστερών συνδικαλιστών και εκπαιδευτικών, για την "επάρατο" εξωτερική αξιολόγηση ,που θα ακολουθήσει την Soft αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας στην οποία θα συμμετέχουν οι ΣΕΕ πριν παραδόσουν την σκυτάλη στους Σχολικούς Συμβούλους.

Η οποία θα γίνει,αγαπητοί μου,όχι με τους ΣΕΕ ,αλλά ,αλλά ..με τους Σχολικούς Συμβούλους...Ένα από τα λάθη τα πολιτικά που θα έχει κάνει ο Κ,Μητσοτάκης,αν το κάνει..,θα είναι αυτό το κλασσικό λάθος που κάνουν τα κόμματα της εξουσίας,λίγο πριν τα κατακρημνύσει από την εξουσία, η αδηφάγος πραγματικότητα της μαζικής λαικής βαρεμάρας,που προ-ιωνίζει πάντα την πολιτική αλλαγή... Αυτό το θεμελιώδες πολιτικό λάθος του να εισάγεις άκαιρα, και όταν πια θα σε έχουν οι μισοί πολίτες για τα καλά βαρεθεί, αρνητικές και τοξικές για σένα θεσμικές αλλαγές ,όπως η αξιολόγηση των υπαλλήλων η οποία είναι Casus Belli για την ανανεωτική αριστερά και όχι αίτημα καθολικό ή λαικό, ή αίτημα κοινής πολιτικής ,ομόφωνης και συναινετικής πολιτικής όλων των κομμάτων..Κρατήστε αυτό το τελευταίο στο αρχείο σας.Επαναλαμβάνω συναφώς, μια ρήση του ακαδημαικού κ.Γρηγόρη Σκαλκέα,ομότιμου καθηγητή της Ιατρικής Αθηνών και δασκάλου της κ.Μαριέττας Γιαννάκου:
"Για να γίνει αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και δη των εκπαιδευτικών,απαιτείται η πολιτική συναίνεση όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων"
που δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει γιατί απλούστατα, το μόνο που υπάρχει είναι "το κατσίκι του πολιτικού μας γείτονα που πρέπει να πεθάνει "...

Μπενέτος Ανδρέας
|

Τι έχεις Γιάννη? τι είχα πάντα? μια από τα ίδια κάθε φορά που αλλάζει μία κυβέρνηση. Στόχος η υπολειτουργία και σταδιακή διάλυση των ΕΠΑΛ, μετά τη έκρηξη εγγραφών και απορρόφηση μεγάλου μαθητικού δυναμικού τα τελευταία χρόνια, η οποία είναι εύλογο πως ταρακούνησε καταστάσεις, δεδομένα και έθιξε συμφέροντα. Αντί αναβάθμισης αυτών, απόλυση καθηγητών, λόγω υπεραριθμίας, και λειτουργία των Γενικών Λυκείων με το μέγιστο αριθμό μαθητών ανά τμήμα, για λόγους οικονομίας!! αυτό είναι το επιδιωκόμενο.
Κατάργηση της εγγραφής των ενηλίκων ατόμων και αδυναμία απόκτησης Πτυχίου και Ειδικότητας επιλογής τους, με το πρόσχημα της ενδοσχολικής βίας!!!!!! Μα οι ενήλικοι μαθητές που εγγράφονταν στα ΕΠΑΛ, ήταν όλοι τους απόφοιτοι του Γενικού Λυκείου. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι!!! Πολλοί από αυτούς, οικογενειάρχες, εργαζόμενοι, με παιδιά και ....αρκετά χρόνια στην πλάτη τους. Αυτοί είναι που δημιουργούν τη βία? και αν είναι αυτοί, τι από τα δύο συμβαίνει? απέκτησαν βίαιες συνήθειες στα Γενικά Λύκεια από τα οποία απεφοίτησαν, άρα φταίει το Γενικό Λύκειο ή τις αποκτούν στα ΕΠΑΛ στη Β και στη Γ τάξη? (δεδομένου ότι οι απόφοιτοι της Α τάξης ΕΠΑΛ, μπορούν να μετεγγραφούν στα Γενικά Λύκεια αμόλυντοι ) ? Η ενδοσχολική βία είναι φαινόμενο που υπήρχε και θα υπάρχει με διάφορες μορφές. Τα αίτια βρίσκονται εκτός σχολείου και ορισμένα από τα συμπτώματα εντός.
Πάντα πρέπει να υπάρχει ένας Δούρειος Ίππος, μια πέμπτη φάλαγγα, ένας
"από μηχανής θεός", για να προασπίσει τα συμφέροντα κάποιων!!
Χριστός ανέστη αγαπητοί αναγνώστες!

anastasia
|

Τι κόπτεσθε με την κοινωνιολογία; Οι μαθητές στο γυμνάσιο μέσω της οικιακής οικονομίας, κοινωνιολογία κάνουν. Στο λύκειο κάθε χρόνο επίσης κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες. Το μάθημα υπερδιδάσκεται. Τα λατινικά είναι μια ιστορική κλασική γλώσσα που πρέπει κάποιοι να τη διδάσκονται και έτσι γίνεται, μόνο σε μια κατεύθυνση σε μια μόνο τάξη. Τόσο απλά είναι τα πράγματα και τόσο ισορροπημένα. Δεν αδικείται κανείς. ΕΛΕΟΣ

Αναγνώστης
|

Απαράδεκτες αλλαγές έρχονται στην παιδεία και το χειρότερο εν μεσώ μιας μεγάλης κρίσης που θα την ακολουθήσει μια ακόμα μεγαλύτερη οικονομική κρίση. Το σχολείο πρέπει να αλλάζει και να προσαρμόζεται στα δεδομένα άλλα δυστυχώς η κεραμέως το πάει μία δεκαετία πίσω. Η Κοινολογία είναι αρκετά χρήσιμη καθώς σε αρκετές σχολές πρέπει να αναπτυχθεί. Αντιθέτως όμως επιστρέφουμε στα αχρείαστα, από πολλές πλευρές, λατινικά, όπου οι σχολές που τα χρειάζονται είναι μετρημένες στα δάχτυλα. Μπορούν να τις διαχωρίσουν και να γίνονται επιλογής για πανελλαδικές άλλα η κεραμέως δείχνει για άλλη μια φορά το συντηρητικό και καθόλου προοδευτικό πρόσωπο της. Έτσι όπως άρχισε με τα νομοθετικά εκτρώματα με το που πήρε την εξουσία συνεχίζει αλλοιώνοντας όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Νεοδημοκράτης
|

Περιμένουμε άμεσα και το νομοσχέδιο επιλογής στελεχών ή το λιγότερο ένα χρονοδιάγραμμα για άμεσες επιλογές ΔΕ, ΣΣ και ΔΣΜ.

Επαγγελματικά Δικαιώματα
|

Χωρίς πτυχίο Παιδαγωγικού

Κανείς στην Α/ θμια εκπαίδευση όπως γίνεται παντού. Πρώτα γίνεσαι παιδαγωγός κ μετά η εξιδείκευση, όχι το αντίθετο.

Επέκταση Γυμνασίου
|

Αντί να επικεντρωθούμε σε αλλαγές στην πρωτοβάθμια, που πράγματι πρέπει να γίνουν, το καλύτερο θα ήταν το Γυμνάσιο να επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει τις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού (Ε' και ΣΤ') και την Α' Λυκείου.

Έτσι, θα δημιουργήθει μια βαθμίδα με έξι χρόνια υποχρεωτικής ενιαίας διδασκαλίας, που μπορεί να καλύψει όλα τα αντικείμενα (πχ. ξένες γλώσσες, πληροφορική, τέχνες, αθλητισμός) αλλά και να προσφέρει επαρκή θεμέλια στα βασικά μαθήματα (Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία, Φυσική κ.α.) για το Λύκειο.

Είναι πιο λογικό να ενισχυθεί η διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας και της Πληροφορικής σε παιδιά ηλικίας 10 έως 16 ετών παρά σε νήπια.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΣΟΡΑΠΤΣΙΔΗΣ
|

Από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς πρέπει να διδάσκονται τ' αγγλικά!!!!Θα πρότεινα κι απ' το νοσοκομείο πριν γεννηθεί το παιδί. Να χαθεί κάθε επαφή με την παράδοση του τόπου. Κάθε λέξη είναι λόγος και σκέψη..Τι να πεις...και ποιος να καταλάβει..Σας αφήνω στα εκπαιδευτικά σας οράματα γιατί πρέπει να έχουμε ,σαν οικογένεια εκπαιδευτικών που είμαστε με δύο παιδιά ,φορτισμενα τα κινητά κ τα δύο lap top. Όλο και κάποιος μες στο σπίτι θα έχει κάποια διδασκαλία..Κάτι πονοκεφάλους έχουμε ανάξιους λόγου.. Ένα μήνα στο σπίτι ακόμα και δεν θα υπάρχει οικονομία στη χώρα... Χωρίς λόγο νομοθετείτε..Τέλος ,εσείς της ιστοσελίδας θα έχετε επαφή με το Υπουργείο. Πες τε στην κυρία Υπουργό πως είναι εξαιρετικά αντιπαθής.Αν έχει κάτι συγκεκριμένο να πει ας το πει .Δεν αντέχουμε τον μονόλογο των ειδικών από τηλεοπτικού αμβωνος. Κομματική εμπάθεια δεν υπάρχει όπως βιαστικά συμπεραίνετε.Σουφλιά ψηφίζαμε πριν καν γεννηθούν όλοι αυτοί οι Παραγοντίσκοι του υπουργείου που μας καταθέτουν τις απίστευτες απόψεις τους κάθε μέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία

Πολυνομοσχέδιο:Κόμπλεξ και καψόνι.
|

Η κατάθεση του πολυνομοσχεδίου για την εκπαίδευση μέσα σε αυτή τη συγκυρία κρύβει δόλο και ιδιοτέλεια από την πλευρά της υπουργού. Ούτε συνελεύσεις, ούτε κινητοποιήσεις, ούτε καν παρουσίαση του αντίλογου από τα ΜΜΕ (σοβαρή τολάχιστον)! Και τολμά να μιλά για τη διαγωγή των μαθητών, εκείνη που δεν σέβεται ούτε τους μαθητές, ούτε τους στοιχειώδεις κανόνες της δημοκρατίας και επιβάλλει διά της πλαγίας οδού την άκρως ιδεοληπτική προσέγγιση της εκπαίδευσης. Είναι άραγε ηθική η στάση της ή δήθεν; Αντέχει στην ανοιχτή κριτική; Ή θα περιοριστεί στον γνωστό ξύλινο λόγο της; Η θητεία της στο πολύπαθο υπουργείο έχει έναν χαρακτηρισμό: ΔΙΑΓΩΓΗ ΚΟΣΜΙΑ!!!

ΠΕ86
|

Θυμάμαι πως έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης, πως τα παιδιά θα διδαχτούν γλώσσες προγραμματισμού επειδή εκεί είναι το μέλλον.
Μετά τις εκλογές:
Καμιά αύξηση ωρών στο μάθημα της πληροφορικής στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Καμιά αναφορά σε γλώσσες προγραμματισμού.
Αντίθετα:
Χρήση υπολογιστών στα νήπια(που δεν ξέρουν να διαβάζουν ακόμα)
Επιστροφή των Λατινικών.
Και οι συντεχνίες καλά κρατούν....
Κρίμα....Δεν έχουμε καταλάβει ακόμα σε αυτή την χώρα σε ποια εποχή ζούμε....

Νηπιαγωγός
|

Θέλουμε επίσης φιλόλογους για τη Γλώσσα, μαθηματικούς για τα Μαθηματικά, μουσικούς και καλών τεχνών για Μουσική και εικαστικά αντίστοιχα. Ααα.... και φυσικούς για τις Φυσικές Επιστήμες.
Τι; Και τι θα κάνει ο/η νηπιαγωγός; Μα την ελεύθερη απασχόληση, φαγητό και ύπνο. Πως;;; Υποτιμάται η, κατά γενική παραδοχή και μάλιστα σε διεθνές επίπεδο, υψηλού επιπέδου κατάρτιση των νηπιαγωγών; Έλα τώρα, σου φαίνεται...
Και όλα αυτά τα γνωστικά αντικείμενα και οι θεματικές ενότητες διδάσκονται στο νηπιαγωγείο; Ναιιι, χρόνια τώρα.... Όπως και οι αξία του εθελοντισμού, της ομοδοσυνεργατικής δράσης, η ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης και η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Επιχειρηματικότητα όμως; Όχι, ομολογώ αυτή μας ξέφυγε...

Geo
|

Τι θα γίνει με την εξέλιξη των μελών ΕΔΙΠ; Θα παρετε επιτελους μια αποφαση

κωστας
|

Βάλτε Αγγλικά και στην κοιλιά της μάνας .....

Πε86
|

Πραγματικά αισθάνομαι πολυ αναβαθμισμένη ως καθηγήτρια Πληροφορικής στο Γυμνάσιο!Εχω πια το δικαίωμα να βαζω διαγώνισμα!ουαου!Λύθηκαν ολα τα προβλήματα του μαθήματος!Φυσικά η 1 ωρα την εβδομάδα είναι υπεραρξετη για να διδαχθούν τα πάντα.Μήπως κ.υπουργέ υπάρχει τρόπος να την κάνουμε μισή την εβδομάδα?Μην το παρακάνουμε κιόλας!

Πολίτης
|

Καλώς ήρθατε συνεχιστές του ΣΥΡΙΖΑ και του Γαβρογλου.Για τις σχολές που κατάργησε ο Γαβρογλου τίποτα ε;Θα σας απαντήσουμε στις επόμενες εκλογές

Γονέας
|

Έπεσα από τα σύννεφα διαβάζοντας για την αύξηση των μαθητών ανά τμήμα στο Δημοτικό. Αυτή η "προοδευτική" κυβέρνηση κοιτά μόνο το οικονομικό όφελος και όχι το συμφέρον των παιδιών μας. Λυπάμαι που σας εμπιστεύτηκα...

vasog
|

Άν και φιλολόγος, ο εξοβελισμός της Κοινωνιολογίας δε με βρίσκει σύμφωνη.Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επιλογής από τους μαθητές.Όσο για το "κόντρα μάθημα" θα το χαρακτήριζα κίνηση εντυπωσιασμού.Η γενική παιδεία δεν αποκτιέται στη Γ` Λυκείου.Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο είναι χρήσιμες,αν και έχω ενστάσεις για την τρίωρη συνεξέταση Αρχ.ελλην. γλώσσας και Γραμματείας.

Φου-τσι-χχχιαο-μιν
|

@Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο 23 Απρ 2020 00:49

Και ποιός σας είπε ότι οι Ιάπωνες είναι ευτυχισμένοι? Ακόμα δεν γίναμε Δανία... και κατευθείαν να γίνουμε και σχιστομάτιδες? Δεν το λέω φυσικά υποτιμητικά για τους Ασιάτες αλλά στην Ελλάδα, μόνο ένας πρωην πρωθυπουργός τους πλησίασε...
[Αφήστε τη νοοτροπία του 80 και προσαρμοστειτε για το καλό της κοινωνίας!]. Στην Ιαπωνία, για τη δική τους κοινωνία, ας κάνουν ότι νομίζουν σωστό. Και Φουκουσίμα, και χιλιάδες εργοστάσια και δυστυχισμένους ανθρώπους ρομπότ και καμία πίστη σε Θεό. Εμείς εδώ, λέω να μην βαφτίσουμε ακόμη τα παιδιά μας Χιροχίτο.

καθηγητής ΓΕΛ
|

Πολλά θετικά στο νομοσχέδιο, αλλά:
1.θα πρέπει να γίνει ένα πρότυπο τμήμα σε κάθε τάξη ΓΕΛ για να ευνοηθούν και τα απομακρυσμένα σχολεία. Ο μαθητής από την Νεάπολη δεν μπορεί να πάει στο πρότυπο της Σπάρτης. Γιατί να μην βοηθεί αυτός ο άριστος μαθητής των προβληματικών περιοχών; μόνο των μεγάλων πόλεων θα ευνοούνται;
2. το 13 μέσος όρος για να προαχθεί ο μαθητήςμε μαθήματα κάτω από τη βάση, πρέπει να ισχύει και για τα ΓΕΛ. Δεν μπορεί το Γυμνάσιο να είναι δυσκολότερο από τα ΓΕΛ.
3.Θα πρέπει να εξετάζονται γραπτώς όλα τα μαθήματα στο ΓΕΛ τουλάχιστον.

Κώστας
|

Η αύξηση μαθητών ανά τμήμα, στα 7/θ 20 μαθητές ανά τμήμα τουλάχιστον ,είναι στα πλαίσια αναβάθμισης της παιδείας και της αντιμετώπισης της πανδημίας φαντάζομαι

ΝΔ
|

Άντε γεια!!! σας ψηφίσαμε για να φύγει η ΣΥΡΙΖΟπαρέα αλλά εσείς μέσα στην ανικανότητά σας ούτε επιλογή διδασκόντων στα Πρότυπα-πειραματικά δεν κάνετε. Τι στο καλό αλλεργία στις κάθε είδους επιλογές έχετε ?

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ