Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Στη διαβούλευση το πολυνομοσχέδιο «Κεραμέως» για τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης

Δείτε το πολυνομοσχεδιο και την αιτιολογική έκθεση
Δημοσίευση: 22/04/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε   το σχέδιο νόμου  για τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης   «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις», το οποίο παρουσιάστηκε σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης από την υπουργό  Νίκη Κεραμέως, καθώς και από τους υφυπουργούς,  Σοφία Ζαχαράκη και Βασίλη Διγαλάκη, στους συντάκτες του εκπαιδευτικού ρεπορτάζ.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη, 6 Μαΐου  2020 και ώρα 08:00.

Το πολυνομοσχέδιο αππτελείται από 98 άρθρα και 125 σελίδες.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, όπως θα συμπληρωθούν με υπουργικές αποφάσεις και λοιπές δράσεις, κινούνται σε 3 βασικούς άξονες: (α) την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών στο σχολείο, (β) στοχευμένες παρεμβάσεις για την ενίσχυση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο και (γ) οργανωτικές και βελτιωτικές ρυθμίσεις στην ανώτατη εκπαίδευση. Συνοπτικά:

Α.    Αλλαγές στο πρόγραμμα του σχολείου

1.    Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Εισάγονται πιλοτικά νέες θεματικές στο υποχρεωτικό πρόγραμμα νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων από το επόμενο σχολικό έτος (2020-2021). Στόχος των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων είναι να ενισχυθεί η καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης (από κοινού «δεξιότητες του 21ου αιώνα») στους μαθητές, όπως και η βιωματική και ανακαλυπτική μάθηση. Τα εργαστήρια οργανώνονται σε 4 θεματικούς κύκλους (Ευ ζην, Περιβάλλον, Κοινωνική Ενσυναίσθηση και Ευθύνη, Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία) και περιλαμβάνουν διάφορες επιμέρους θεματικές (ανά ηλικία), όπως π.χ. εθελοντισμός, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, οικολογική συνείδηση, πρόληψη από εξαρτήσεις, επιχειρηματικότητα, πρόληψη και προστασία από φυσικές καταστροφές, αλληλοσεβασμός και διαφορετικότητα, ρομποτική, νέες τεχνολογίες κ.α.   

2.    Αγγλικά στο νηπιαγωγείο: Εισάγεται πιλοτικά στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου η ενασχόληση των μαθητών με την αγγλική γλώσσα μέσω δημιουργικών δραστηριοτήτων.

3.    Κατανομή ωρών διδασκαλίας: Ενισχύεται η διδασκαλία της Πληροφορικής, των Ξένων Γλωσσών, των Κλασικών Γραμμάτων και της Φυσικής Αγωγής, όπως και η εκπόνηση ερευνητικών/συνθετικών εργασιών ως συμπληρωματικός ή εναλλακτικός τρόπος αξιολόγησης.

4.    Οργάνωση και παρακολούθηση μαθημάτων – Αξιολόγηση: Μεταξύ άλλων,

-    στο Γυμνάσιο αυξάνονται από 4 σε 7 τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα και προβλέπεται ερευνητική εργασία για την Πληροφορική, εξορθολογίζονται οι προϋποθέσεις προαγωγής και απόλυσης των μαθητών (βαθμολογική βάση 10 σε κάθε μάθημα ή 13 κατά μέσο όρο, και προσθήκη ορίου μαθημάτων (4) για δυνατότητα επανεξέτασης τον Σεπτέμβριο)

-    στο Λύκειο αυξάνονται κατά ένα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στη Β’ και Γ’ Λυκείου, οι μαθητές προάγονται/απολύονται εφόσον έχουν γενικό μέσο όρο τουλάχιστον 10 αντί για 9,5 που ισχύει μέχρι σήμερα, οι μαθητές θεωρητικής κατεύθυνσης στη Γ’ Λυκείου θα παρακολουθήσουν υποχρεωτικά και μαθηματικά, και οι θετικής κατεύθυνσης θα παρακολουθήσουν ιστορία (λογική «κόντρα» μαθήματος), ενώ θα αναγράφεται η διαγωγή στους τίτλους σπουδών.

Στόχος των ρυθμίσεων αυτών είναι η ενίσχυση της σφαιρικότερης καλλιέργειας των μαθητών, η διαμόρφωση ενός συνεκτικότερου πλαισίου αξιολόγησης της επίδοσής τους και, συνακόλουθα, η προώθηση της συστηματικότερης παρακολούθησης και μελέτης των μαθημάτων.

5.    Τράπεζα Θεμάτων: Συστήνεται εκ νέου ο θεσμός της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας στο Λύκειο, με στόχο να συμβάλλει στον καλύτερο εκπαιδευτικό σχεδιασμό και στην ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Η εισαγωγή της προβλέπεται να είναι σταδιακή (αφορά τους μαθητές που εισέρχονται από το επόμενο σχολικό έτος στην Α’ Λυκείου).

6.    Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: Μεταξύ άλλων, μειώνονται οι Ομάδες Προσανατολισμού της Γ’ Λυκείου από 4 σε 3 και επαναφέρονται οι συντελεστές βαρύτητας σε δύο μαθήματα ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση από την επόμενη σχολική χρονιά. Οι ρυθμίσεις αυτές αποσκοπούν στην ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση του προγράμματος της Γ’ Λυκείου αναφορικά με την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση. Επίσης, από το μεθεπόμενο σχολικό έτος (2021-2022) οι υποψήφιοι της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών θα εξετάζονται στο μάθημα των Λατινικών αντί της Κοινωνιολογίας.

Συμπληρωματικά προς τις ανωτέρω νομοθετικές ρυθμίσεις, έχει δρομολογηθεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής η διαμόρφωση νέων προγραμμάτων σπουδών και η σύνταξη νέων βιβλίων για όλες τις βαθμίδες του σχολείου. Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στις πολλαπλές πηγές και στη συγκριτική ανάλυση, καθώς και σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας.  

Β.    Στοχευμένες παρεμβάσεις για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου

1.    Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία: Ενισχύεται και διευρύνεται ο θεσμός των Πρότυπων Σχολείων (ενίσχυση του προτύπου της αριστείας με την έννοια της διαρκούς αυτό-βελτίωσης των μαθητών) και Πειραματικών Σχολείων (έμφαση σε υλοποίηση πειραματικών μεθόδων, πρακτικών και εργαλείων σε τυχαίο δείγμα του μαθητικού πληθυσμού). Τα σχολεία αυτά αποτελούν από κοινού ένα εκπαιδευτικό εργαστήριο εθνικών διαστάσεων για το σχεδιασμό και την εφαρμογή διαφοροποιημένων και καινοτόμων εκπαιδευτικών πολιτικών. Από το Σεπτέμβριο 2020, προβλέπεται η λειτουργία 24 Πρότυπων και 38 Πειραματικών Σχολείων. Από το Σεπτέμβριο του 2021, προβλέπεται η επέκταση του θεσμού, με το χαρακτηρισμό και άλλων δημόσιων σχολείων ως Προτύπων ή Πειραματικών.

2.    Αξιολόγηση: Θεσμοθετείται από το ερχόμενο σχολικό έτος (2020-21) ένα νέο συνεκτικό πλαίσιο για την καλύτερη οργάνωση του ετήσιου προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου, που συνδυάζεται με το  σχεδιασμό συλλογικών και επιμορφωτικών δράσεων για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, καθώς και για τη διττή αξιολόγηση σε επίπεδο σχολικής μονάδας: αφενός, εσωτερική αυτό-αξιολόγηση, και αφετέρου εξωτερική αξιολόγηση από το οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.. Η εξωτερική αξιολόγηση προβλέπει ενεργό ρόλο του ΙΕΠ καθώς και της ΑΔΙΠΠΔΕ, αρχής που σχετίζεται άμεσα με τη διασφάλιση της ποιότητας στην παρεχόμενη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δρομολογείται, επίσης, εντός του 2020 η σύνταξη του ΠΔ για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών.

3.    Εκπαιδευτικοί στην τάξη: Εισάγονται κίνητρα και ρυθμίσεις για την καλύτερη αντιμετώπιση της πλήρωσης κενών, ιδίως μέσω της διπλής μοριοδότησης της εκπαιδευτικής υπηρεσίας που παρέχεται σε δυσπρόσιτες περιοχές και της προτεραιότητας στην κάλυψη λειτουργικών κενών στη διδασκαλία πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων. Προβλέπεται επίσης 2ετής διάρκεια ισχύος πινάκων των εκπαιδευτικών.

4.    Ασφάλεια στο σχολείο / Ρυθμίσεις κατά του σχολικού εκφοβισμού: Θεσμοθετείται ο «Εκπαιδευτικός Εμπιστοσύνης», που λειτουργεί συμπληρωματικά και ενισχυτικά προς τις υφιστάμενες υποστηρικτικές δομές, και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Δρομολογούνται, επίσης, αλλαγές στη διαβάθμιση των προβλεπόμενων παιδαγωγικών μέτρων.

5.    Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό: Μεταξύ άλλων, εισάγονται οργανωτικές ρυθμίσεις για την καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος πλήρωσης κενών,  την απλοποίηση διαδικασιών, την παροχή κινήτρων και μεγαλύτερης ελευθερίας των εκπαιδευτικών και άλλες ρυθμίσεις που διέπουν το καθεστώς τους.

Συμπληρωματικά προς τις ανωτέρω νομοθετικές ρυθμίσεις, προβλέπεται διευρυμένο πρόγραμμα για τη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (βασικοί εγγραμματισμοί, νέες θεματικές και προγράμματα σπουδών, εισαγωγική επιμόρφωση, διαφοροποιημένη διδασκαλία κ.α.), με έμφαση σε καινοτόμους μεθόδους επιμόρφωσης (επιμορφωτές-πολλαπλασιαστές, συνδυασμός δια ζώσης και εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, συνεργασία με ΑΕΙ κ.α.).

Γ.    Οργανωτικές και βελτιωτικές ρυθμίσεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση

1.    Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων: Προβλέπεται η δυνατότητα ίδρυσης ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων από κάθε ΑΕΙ (χωρίς υποχρεωτική συνεργασία με το ΔΙΠΑΕ και χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκριση Υπουργού), θεσμοθετούνται τα κοινά (joint) και διπλά (dual) προγράμματα σπουδών μεταξύ ελληνικών και ξένων ΑΕΙ, θερινά προγράμματα στα ΑΕΙ, ενώ παράλληλα παρέχονται διευκολύνσεις για την προσέλκυση και τη διαμονή αλλοδαπών φοιτητών.

2.    Διαδικασία ανάδειξης Πρυτανικών Αρχών: Θεσμοθετείται το ενιαίο ψηφοδέλτιο Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων, προβλέπεται ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη διασφάλιση του αδιάβλητου και τη διευκόλυνση συμμετοχής στη διαδικασία, αλλάζει το εκλεκτορικό σώμα και καθιερώνεται η 4ετής θητεία.

3.    Νέο πλαίσιο για τις μετεγγραφές φοιτητών:  Καθιερώνεται για πρώτη φορά πρόσθετο ακαδημαϊκό κριτήριο (βάση εισαγωγής μείον 2.750 μόρια), εξορθολογίζονται τα υφιστάμενα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια για την αποφυγή καταστρατήγησης των κανόνων (π.χ. εξέταση μέσου όρου εισοδημάτων 3 τελευταίων ετών και όχι μόνο ενός), και εισάγεται η καινοτομία του β’ κύκλου μετεγγραφών (περιορισμένη δυνατότητα μετακίνησης σε άλλο τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου).

Επιπλέον της δημόσιας διαβούλευσης, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ παραμένει στη διάθεση των οικείων θεσμικών φορέων, προκειμένου να συζητηθεί διεξοδικότερα το περιεχόμενο των διατάξεων του νομοσχεδίου (ήδη μέσω τηλεδιάσκεψης, πριν την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή).

Σχόλια (93)

 
Αποστολόπουλος Δημήτρης
23 Απρ 2020 10:27

Συνάδελφοι/σες της ΤΕΕ
Αν περάσουν τα δύο άρθρα (51 & 52) τα οποία αναφέρουν ότι το «Μέγιστο όριο ηλικίας για την εγγραφή στα ημερήσια επαγγελματικά λύκεια είναι τα δεκαεπτά (17) έτη.» με μια πρώτη εκτίμηση, τα ημερήσια ΕΠΑ.Λ ,σε βάθος τριετίας θα έχουν μια μείωση μαθητικού δυναμικού περίπου 40% με ότι αυτό συνεπάγεται σε θέσεις εργασίας και όχι μόνο. Επίσης θα υπάρξουν συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων καθώς και κλείσιμο πολλών μικρών περιφερειακών ΕΠΑ.Λ.
Είναι πια καιρός να αντιδράσουμε δυναμικά πριν να είναι πολύ αργά.
Γιατί αν τελικά περάσουν θα βάλουν την ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ στην ήδη ταλαίπωρη ΤΕΕ.

 
Don Quixote de la Mancha
23 Απρ 2020 10:22

@ Γεια σας
Μήπως εννοείτε εμπρός πίσω;
Πόσο πίσω δηλαδή;
Νόμος 4000, παιδονόμοι και μαθητικές ποδιές;
Και κορδέλα;
Τα πάρτι θα επιτρέπονται;
Κι αν έρθει ένας χίπις στο πάρτι, τι θα κάνω;
Τι θα πουν οι συνάδελφοί μου όταν το μάθουν;
Αισχύνομαι!...

 
Γεια σας
23 Απρ 2020 09:30

Για πάμε όλοι μαζί ένα βήμα μπροστά ..προς τα πίσω, για πάμε..

 
Διώνη
23 Απρ 2020 09:09

Τα Αγγλικά ,η πληροφορική και η γυμναστική!! μπαίνουν για να δώσουν καλή δημόσια εικόνα και για να δουλέψουν παραπάνω άνεργοι εκπαιδευτικοί.
Σε λίγο θα ζητάνε και άλλες ειδικότητες να μπούνε στο νηπιαγωγείο.
Τώρα πώς θα καλύπτουν το ωράριο τους,σε ποιούς χώρους θα γίνονται όλα αυτά;;; καμμία κοινή λογική δεν τα εξετάζει.
Δυστυχώς από το κακό στο χειρότερο.

 
Bill
23 Απρ 2020 08:36

Αυξάνoνται σε 24 μαθητές με δικαίωμα για συν 10% ,δηλαδή 26,ο αριθμός τους σε κάθε τάξη,από 22.Επίσης τα 7θεσια και άνω σχολεία,δεν θα έχουν τάξεις μικρότερες των 20.Πολλοί δάσκαλοι θα χάσουν την οργανική τους.Όσοι επίσης δεν πήραν μετάθεση,πολύ δύσκολα πλέον...Τα χειρότερα όμως θα τα δούμε του χρόνου.

 
Σπάρτακος
23 Απρ 2020 08:33

Στη διαβούλευση το πολυνομοσχέδιο «Κεραμέως;» Διαβούλευση!!! Μάλιστα,μάλιστα!! Έλα Μέτζη του νέουκτη στο Σκοιλ Ελικικού σου

 
Don Quixote de la Mancha
23 Απρ 2020 06:55

@ Πέτρος
Για τα Λατινικά μιλάτε αλλά η κρυφή σας αγάπη είναι απ' ό,τι φαίνεται τα Αρχαία Ελληνικά!
Σεβαστείτε όμως την ορθογραφία τους! Τι είναι αυτό το «Ήτον»; Εγώ ενθυμούμαι και συγκινούμαι όταν βλέπω το αρχαίο « ᾖ-τον » αλλά και το άλλο, το ομόηχο γειτονάκι του, το « ἴ-τον »! Θα έγραφα λοιπόν « Αἱ λατινικαί λέξεις ἀεὶ ἴτον και ᾖτον μετά του χρυσοῦ! Αυτό μάλιστα! Να το βλέπω και να το καμαρώνω! Όχι όμως και το εκ της Εσπερίας κακόμορφο «Ήτον»!
Υγεία να έχετε!
Χριστός Ανέστη!

@ Ήτον ή Πχχχίτον
Γνήσιοι μαρξιστές δεν γίναμε βεβαίως, αλλά ένα κόκκινο γαρυφαλλάκι στο πέτο το επιδεικνύουμε μερικές φορές... , αν και τον τελευταίο καιρό δεν έχουμε πέτο, με τις φόρμες κυκλοφορούμε στο σπίτι και ενίοτε εις τας εξοχάς... Αυτόν τον καιρό φροντίζω ιδιαιτέρως την ξυλόρριζη γαρυφαλλιά μου - κρητικό είδος - που βγάζει ωχρόλευκα άνθη αλλά με μία κατάλληλη χρωστική θα τα κάνω γαλάζια. Για το πέτο, «προσεχώς»...

 
Βαγγελης
23 Απρ 2020 04:08

Το νομοσχεδιο δεν ειναι για τους μαθητες δυστυχως.Οι μαθητες δεν προκειται νσ διαβασουν ενσ μαθημα ,επειδη θα τοδωσουν στο τερμα.τα μαθημστα ειναι πολλα και κουραστικα.Τα φροντιστηρια θα ειναι περισσοτερα.Οιξενες γλωσσες να διδασκονται απο νηπιο,οχι μονο αγγλικα.Στο δημοτικο να καταργηθει η γλωσσα,δε χρειαζεται.Για να δουλευεις στον τουρισμο χρειαζεσαι ξενες γλωσσες Φ.Αγωγη,πισινες,μουσικη,γισ διασκεδαση των τουριστωνκ.α.Το απολυτηριο λυκειου,οσες εξετασειςςκαι να βαλουν δεν εχει αξια. Χιλιαδες εχουν μεταπτυχιακα και δε βρισκουν δουλεια.Τα αλλα επαγγελματα θα βγαινουν απο τα ιδιωτικα,αφου εκειδεν υπαρχει μαθητης κατω απο δεκαοχτω.Αλιμονο στους μαθητες.Και το λεω εχοντας παιδια.ξεροντας τι εχουμε τρσβηξει. Να εχουμε δωσει και πολλα και λιγα μαθηματα.Καμια σχεση .Αφηστε λιγο τα παιδια να ανασανουν.Οσο για τουςκαθηγητες που κοπτονται να κανουν μαθημα το πρωι και οχι το απογευμα στο σπιτι του μαθητη τους.Σε λιγο ολοι οι μαθητες,γιατι τωρα ειναι οι μισοι,θα εχουν μαθησιακες δυκολιες.Το τερματισατε.

 
Ρούγγα Ειρήνη
23 Απρ 2020 01:39

Δεν είδα κάπου να αυξάνονται τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στο Λύκειο ούτε καμία αναφορά στις ποινές των μαθητών. Μπορεί να μου πει κάποιος αν όντως υπάρχουν αυτά;

 
den trome sano
23 Απρ 2020 01:35

Άρθρο 51
Ανώτατο ηλικιακό όριο εγγραφής μαθητών στα ημερήσια ΕΠΑ.Λ.
Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), προστίθεται εδάφιο ως εξής:«Μέγιστο όριο ηλικίας για την εγγραφή στα ημερήσια επαγγελματικά λύκεια είναι τα δεκαεπτά (17) έτη.»
Τι έγινε παλικάρια ποιες ειδικότητες σκοπεύετε να καταργήσετε πάλι;

@Don Quixote de la Mancha
Αν γίνουν ποτέ αυτές οι αλλαγές που προτείνεις(και εννοείται ότι συμφωνώ), όλοι αυτοί που μας κυβερνούν δεν πρόκειται να επανεκλεγούν ούτε διαχειριστές πολυκατοικίας.

 
Στη σωστη
23 Απρ 2020 01:15

Κατεύθυνση, ακόμα και τα Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο, φυσικά με τον σωστό τρόπο.

 
Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο
23 Απρ 2020 00:49

Φυσικά, γίνεται ήδη στα ιδιωτικά εδώ και χρόνια.
Στην Ιαπωνία επειδή κοιτάνε μπροστά μαθαίνουν μέχρι και πληροφορική στο Νηπιαγωγείο.
Αφήστε τη νοοτροπία του 80 και προσαρμοστειτε για το καλό της κοινωνίας!

 
Δήμητρα
23 Απρ 2020 00:43

Καλησπέρα. Κάποιες σκέψεις: α) είναι λάθος τα αγγλικά στο νηπιαγωγείο. Όλες οι μελέτες υποδεικνύουν πρώτα την κατάκτηση της βασικής γλώσσας (ελληνικά) και σταδιακα πέρασμα στην επόμενη. Τα ίδια τα ξενόγλωσσα φροντιστήρια λένε στους γονείς να ξεκινούν από τη δευτέρα ή τρίτη δημοτικού. Θα γίνει χάος στα κεφάλια των παιδιών και μετά θα μας φταίνε για τα μαργαριτάρια τους. Τι λένε οι γλωσσολόγοι, οπαδοί του γραμματισμου επ' αυτού; β) ποια ιστορία θα διδάσκονται οι άλλες κατ/σεις; Η ιστορία πρέπει να είναι γενικής παιδείας, για όλα τα παιδιά. Σύγχρονη ιστορία ΠΡΈΠΕΙ να ξέρουν όλοι οι μαθητές φεύγοντας από το λύκειο. Είναι τουλάχιστον εμπαιγμός να συζητάμε για θρησκευτικό και ξενόγλωσσα και να αγνοούν βασικά ιστορικά γεγονότα. Αν δεν τους τα πούμε στο σχολείο, από κάπου αλλού θα ζητήσουν πληροφόρηση. Και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε , δυστυχώς. γ) στο σχολείο μου φέτος μόνο 3 παιδιά επέλεξαν λατινικά, στοχεύουν νομική. Πρέπει να παραμείνουν επιλεγόμενο. Το ίδιο και η κοινωνιολογία. Όποιο επιλέξουν, να αποτελεί το τέταρτο μάθημα τους.

 
Ήτον ή Πχχχίτον
23 Απρ 2020 00:32

@Πέτρος
Τί το θελες το Ήτον αγαπητέ μου? Κάτι ποιό ευκολόπιοτο, δεν μπορούσες?
Δηλαδή τώρα που βάλαμε πάλι τα λατινικά, θα γίνουμε Ήτον? Λατινικά είχα κι εγώ πριν 40 χρόνια... Τέλειωσα το Ήτον και δεν το κατάλαβα?
Και Κοινωνιολογία είχαμε πριν 40 χρόνια. Γίναμε όλοι Μαρξιστές?
Τέλος, σε ποιά χώρα πληρώνουν χιλιάδες χρυσές λίρες για λατινικά, να πάνε να δουλέψουν όλοι οι ΠΕ02 και κάθονται ακόμη εδώ, να τα βάλει η Κεραμέως στις Πανελλαδικές? Μόνο τα φροντιστήρια νομίζω χαίρονται. Οι γονείς... πχχχίτον!

 
Μουρικης
23 Απρ 2020 00:23

Σελιδα 86 «Μέγιστο όριο ηλικίας για την εγγραφή στα ημερήσια επαγγελματικά λύκεια είναι τα
δεκαεπτά (17) έτη.»
Τι τρελό είναι αυτό???

 
Χρυσουλα
23 Απρ 2020 00:02

Μόνο οι φιλόλογοι βρίσκουν θετικά στο νσ γιατί άραγε;;με τα λατινικά θα παει μπροστά η παιδεια;τώρα που θα εξετάζεται η θεωρητική μαθηματικά να δω ποσα τμήματα θα γίνονται;;;;α σκεφτείτε το λίγο μη πολυενθουσιαζεστε γιατί η ιστορία υπήρχε παλια στη 4 η δέσμη τα μαθηματικά όμως στη θεωρητική ποτε!!!!!! Δεν είναι ευκολη η επιλογή τώρα;οι θετικοί ιστορία μπορουν πιο ευκολα να μάθουν μερικά βασικά στοιχεία οι θεωρητικοί μαθηματικά συναρτήσεις όρια ολοκληρώματα ουτε για αστείο!

 
Δημήτρης
22 Απρ 2020 23:28

O καθένας κάνει την κριτική του από τη δική του σκοπιά. Ανθρώπινο είναι. Το νομοσχέδιο κινείται προς θετική κατ/νση, βάζει μια τάξη στα σχολεία και προσπαθεί, αν και άτολμα, να βάλει τους μαθητές να διαβάζουν, γιατί τα τελευταία χρόνια, κι όχι μόνο επί συριζα, μπορούσε ένας μαθητής χωρίς να ανοίξει ούτε λεπτό βιβλίο και στα έξι χρόνια, να πάρει στο τέλος απολυτήριο λυκείου. ΜΕΓΆΛΗ ΚΑΤΆΝΤΙΑ. Όσον αφορά τις αποβολές θα πω το εξής: Φοβάμαι ότι η παραβατικότητα γενικώς, ξεκινάει από την εφηβεία. Αν εκεί δε δώσουμε το μήνυμα ότι η παραβατικότητα τιμωρείται, το χάσαμε το παιχνίδι. Η δε τιμωρία στο σχολείο δε στοιχίζει τίποτα ούτε κόβει τα φτερά κανενός, αντίθετα η τιμωρία μετά την ενηλικίωση μπορεί να είναι ολέθρια. Γι' αυτό καλύτερα μια 3ήμερη ή 5ήμερη στο λύκειο παρά 6μηνη στα ποινικά αργότερα. Για το κόντρα μάθημα έχω κάποιες επιφυλάξεις και θα ήθελα κάποια σοβαρά μαθήματα να διδάσκονται στη γενική παιδεία της Γ λυκείου με την προυπόθεση να συμμετέχουν στο εθνικό απολυτήριο για να μην απαξιώνονται. Τέλος για τα λατινικά, αφού αποφάσισε η κυβέρνηση την επαναφορά τους, δε βλέπω το λόγο γιατί από του χρόνου, μήπως και ο Γαβρόγλου πέρυσι την Άνοιξη δεν τα κατάργησε υπέρ της κοινωνιολογίας;

 
Νηπιαγωγείο?
22 Απρ 2020 23:20

Απαράδεκτα η πληροφορική και αγγλικά στο νηπιαγωγείο. Ενισχύστε τα μαθήματα αυτά στις μεγάλες τάξεις (γυμνάσιο, λύκειο).

 
ΚΟΣΤΑΣ Α
22 Απρ 2020 23:12

ΝΟΜΙΖΩ ΌΤΙ ΓΊΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ... ΝΑ ΣΥΜΑΖΕΥΘΕΙ... ΤΟ ΜΠΆΧΑΛΟ.. ΚΑΙ ΝΑ ΓΊΝΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ! ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΏΝ...!!

 
ΧΡ. ΠΑΠΑΣΤ.
22 Απρ 2020 23:01

Οι συνεχείς εξετάσεις, ο Γαβρήλος και οι αναπληρωτές έφαγαν τον Αρσένη. Η δοκιμασμένη τράπεζα θεμάτων, άφησε για το Σεπτέμβριο το 30% των μαθητών της Α Λυκείου και έφαγε τον Αρβανιτόπουλο. Οι παπάδες και τα Θρησκευτικά έφαγαν τον Φίλη. Εσένα κ Κεραμέως, ποιος θα σε πρωτοφάει με τόσα μέτωπα ανοικτά; Κρίμα για τους μαθητές, στις πλάτες των οποίων πειραματίζονται οι εκάστοτε Υπουργοί.

 
Μητέρα υποψήφιας
22 Απρ 2020 22:50

Τα Λατινικα ειναι απαραιτητα για φιλολογους και νομικους ενω η Κοινωνιολογια για οσους θελουν να σπουδασουν Κοινωνικες Επιστημες. Σοφη και δικαια η προταση για επιλογη μεταξυ των δυο μαθηματων.

 
Πέτρος
22 Απρ 2020 22:21

@Λατίνος

Το κλασικό είναι πάντα φρέσκο, ενώ ο Μαρξισμός είναι ό,τι πιο παρωχημένο υπάρχει. Λατινικά διδάσκονται στα καλύτερα σχολεία του κόσμου, και μάλιστα στα ιδιωτικά, πχ Ήτον. Οι άνθρωποι πληρώνουν χιλιάδες λίρες για κλασική παιδεία! Ο χρυσός είναι πάντα χρυσός!

 
Κορο'ι'δονομοσχέδιο
22 Απρ 2020 21:44

Γιατί?
- Γιατί πώς είναι δυνατόν ένα τόσο σοβαρό και κρίσιμο για ΟΛΗ την κοινωνία νομοσχέδιο, να έρχετε για να ψηφιστεί σε καιρό "πολέμου"? Πόσο σοβαρό, δεοντολογικό, δημοκρατικό είναι κάτι τέτοιο?
- Γιατί είναι τόσο επείγον, που έπρεπε να γίνει ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ? Δηλαδή εάν δεν κάνουν τα νήπια αγγλικά το Σεπτέμβρη, δεν θα περάσουν στο Harvard? Υπήρχαν τόσα επείγοντα θέματα στην Παιδεία(πχ κάλυψη των κενών, αναπληρωτές, στελέχη κλπ), αλλά εκείνα πιάσαν αράχνες στα υπουργικά συρτάρια εδώ και 10 μήνες.
- Γιατί κάποιοι πίνουν σήμερα νερό(και Dom Pérignon), στο όνομα της κας. Υπουργού.

 
Γεωργοδασκαλος
22 Απρ 2020 21:18

Δεν το διάβασα ακόμη αλλά αυτό που με προβληματίζει είναι η εξωτερική αξιολόγηση από τα ΠΕΚΕΣ που θα καταργούνταν η θα καταργηθούν και η έκφραση "συνεκτικο πλαίσιο"...

 
o m.g!
22 Απρ 2020 21:09

Πολλά λάθη: Επαναφορά τράπεζας θεμάτων, εισαγωγή Αγγλικών στο νηπιαγωγείο, εισαγωγή "κόντρα" μαθημάτων, μείωση ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων προσανατολισμού στη Γ... Και ανακοινώσεις με τέτοιες ανατροπές σε συνθήκες καραντίνας είναι απαράδεκτες...

 
Don Quixote de la Mancha
22 Απρ 2020 21:06

Να διατυπωθούν επιτέλους με σαφήνεια και λεπτομερώς οι στόχοι και να προταχθούν οι δύο θεμελιώδεις:
1. Κατανόηση κειμένων και καλλιέργεια του προφορικού λόγου για όλες τις
κατευθύνσεις.
2. Ανάπτυξη της λογικομαθηματικής σκέψης για όλες τις κατευθύνσεις.
Ποιοτικές αλλαγές χρειάζονται πρωτίστως...

 
Μαρία
22 Απρ 2020 20:42

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών (ΑΡΘΡΟ 20) και η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου (ΑΡΘΡΟ 21) νομίζω ότι αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς των πρότυπων και πειραματικών σχολείων, τουλάχιστον για φέτος.

 
ΑΣΠΑΙΤΕ
22 Απρ 2020 20:41

Η ντροπη του νομοσχεδιου ειναι οτι δεν βρεθηκε μια παραγραφο για την σχολη για την πορεια της για το μελλον της.Αργοπεθαινει γιατι ετσι εχετε αποφασισει για τους λογους που μονο εσεις ξερετε και θα λογοθοτησετε.

 
Σπύρος
22 Απρ 2020 20:38

Όταν μιλάει για αξιολόγηση η υπουργός μας, ποιους εννοεί ως αξιολογητές; Αυτούς που μάζευαν υπογραφές κατά της αξιολόγησης πριν εφτά χρόνια, επί υπουργίας κ. Αρβανιτόπουλου;;;;;;;;;

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.