Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Στη διαβούλευση το πολυνομοσχέδιο «Κεραμέως» για τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης

Δείτε το πολυνομοσχεδιο και την αιτιολογική έκθεση
Δημοσίευση: 22/04/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε   το σχέδιο νόμου  για τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης   «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις», το οποίο παρουσιάστηκε σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης από την υπουργό  Νίκη Κεραμέως, καθώς και από τους υφυπουργούς,  Σοφία Ζαχαράκη και Βασίλη Διγαλάκη, στους συντάκτες του εκπαιδευτικού ρεπορτάζ.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη, 6 Μαΐου  2020 και ώρα 08:00.

Το πολυνομοσχέδιο αππτελείται από 98 άρθρα και 125 σελίδες.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, όπως θα συμπληρωθούν με υπουργικές αποφάσεις και λοιπές δράσεις, κινούνται σε 3 βασικούς άξονες: (α) την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών στο σχολείο, (β) στοχευμένες παρεμβάσεις για την ενίσχυση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο και (γ) οργανωτικές και βελτιωτικές ρυθμίσεις στην ανώτατη εκπαίδευση. Συνοπτικά:

Α.    Αλλαγές στο πρόγραμμα του σχολείου

1.    Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Εισάγονται πιλοτικά νέες θεματικές στο υποχρεωτικό πρόγραμμα νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων από το επόμενο σχολικό έτος (2020-2021). Στόχος των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων είναι να ενισχυθεί η καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης (από κοινού «δεξιότητες του 21ου αιώνα») στους μαθητές, όπως και η βιωματική και ανακαλυπτική μάθηση. Τα εργαστήρια οργανώνονται σε 4 θεματικούς κύκλους (Ευ ζην, Περιβάλλον, Κοινωνική Ενσυναίσθηση και Ευθύνη, Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία) και περιλαμβάνουν διάφορες επιμέρους θεματικές (ανά ηλικία), όπως π.χ. εθελοντισμός, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, οικολογική συνείδηση, πρόληψη από εξαρτήσεις, επιχειρηματικότητα, πρόληψη και προστασία από φυσικές καταστροφές, αλληλοσεβασμός και διαφορετικότητα, ρομποτική, νέες τεχνολογίες κ.α.   

2.    Αγγλικά στο νηπιαγωγείο: Εισάγεται πιλοτικά στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου η ενασχόληση των μαθητών με την αγγλική γλώσσα μέσω δημιουργικών δραστηριοτήτων.

3.    Κατανομή ωρών διδασκαλίας: Ενισχύεται η διδασκαλία της Πληροφορικής, των Ξένων Γλωσσών, των Κλασικών Γραμμάτων και της Φυσικής Αγωγής, όπως και η εκπόνηση ερευνητικών/συνθετικών εργασιών ως συμπληρωματικός ή εναλλακτικός τρόπος αξιολόγησης.

4.    Οργάνωση και παρακολούθηση μαθημάτων – Αξιολόγηση: Μεταξύ άλλων,

-    στο Γυμνάσιο αυξάνονται από 4 σε 7 τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα και προβλέπεται ερευνητική εργασία για την Πληροφορική, εξορθολογίζονται οι προϋποθέσεις προαγωγής και απόλυσης των μαθητών (βαθμολογική βάση 10 σε κάθε μάθημα ή 13 κατά μέσο όρο, και προσθήκη ορίου μαθημάτων (4) για δυνατότητα επανεξέτασης τον Σεπτέμβριο)

-    στο Λύκειο αυξάνονται κατά ένα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στη Β’ και Γ’ Λυκείου, οι μαθητές προάγονται/απολύονται εφόσον έχουν γενικό μέσο όρο τουλάχιστον 10 αντί για 9,5 που ισχύει μέχρι σήμερα, οι μαθητές θεωρητικής κατεύθυνσης στη Γ’ Λυκείου θα παρακολουθήσουν υποχρεωτικά και μαθηματικά, και οι θετικής κατεύθυνσης θα παρακολουθήσουν ιστορία (λογική «κόντρα» μαθήματος), ενώ θα αναγράφεται η διαγωγή στους τίτλους σπουδών.

Στόχος των ρυθμίσεων αυτών είναι η ενίσχυση της σφαιρικότερης καλλιέργειας των μαθητών, η διαμόρφωση ενός συνεκτικότερου πλαισίου αξιολόγησης της επίδοσής τους και, συνακόλουθα, η προώθηση της συστηματικότερης παρακολούθησης και μελέτης των μαθημάτων.

5.    Τράπεζα Θεμάτων: Συστήνεται εκ νέου ο θεσμός της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας στο Λύκειο, με στόχο να συμβάλλει στον καλύτερο εκπαιδευτικό σχεδιασμό και στην ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Η εισαγωγή της προβλέπεται να είναι σταδιακή (αφορά τους μαθητές που εισέρχονται από το επόμενο σχολικό έτος στην Α’ Λυκείου).

6.    Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: Μεταξύ άλλων, μειώνονται οι Ομάδες Προσανατολισμού της Γ’ Λυκείου από 4 σε 3 και επαναφέρονται οι συντελεστές βαρύτητας σε δύο μαθήματα ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση από την επόμενη σχολική χρονιά. Οι ρυθμίσεις αυτές αποσκοπούν στην ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση του προγράμματος της Γ’ Λυκείου αναφορικά με την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση. Επίσης, από το μεθεπόμενο σχολικό έτος (2021-2022) οι υποψήφιοι της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών θα εξετάζονται στο μάθημα των Λατινικών αντί της Κοινωνιολογίας.

Συμπληρωματικά προς τις ανωτέρω νομοθετικές ρυθμίσεις, έχει δρομολογηθεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής η διαμόρφωση νέων προγραμμάτων σπουδών και η σύνταξη νέων βιβλίων για όλες τις βαθμίδες του σχολείου. Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στις πολλαπλές πηγές και στη συγκριτική ανάλυση, καθώς και σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας.  

Β.    Στοχευμένες παρεμβάσεις για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου

1.    Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία: Ενισχύεται και διευρύνεται ο θεσμός των Πρότυπων Σχολείων (ενίσχυση του προτύπου της αριστείας με την έννοια της διαρκούς αυτό-βελτίωσης των μαθητών) και Πειραματικών Σχολείων (έμφαση σε υλοποίηση πειραματικών μεθόδων, πρακτικών και εργαλείων σε τυχαίο δείγμα του μαθητικού πληθυσμού). Τα σχολεία αυτά αποτελούν από κοινού ένα εκπαιδευτικό εργαστήριο εθνικών διαστάσεων για το σχεδιασμό και την εφαρμογή διαφοροποιημένων και καινοτόμων εκπαιδευτικών πολιτικών. Από το Σεπτέμβριο 2020, προβλέπεται η λειτουργία 24 Πρότυπων και 38 Πειραματικών Σχολείων. Από το Σεπτέμβριο του 2021, προβλέπεται η επέκταση του θεσμού, με το χαρακτηρισμό και άλλων δημόσιων σχολείων ως Προτύπων ή Πειραματικών.

2.    Αξιολόγηση: Θεσμοθετείται από το ερχόμενο σχολικό έτος (2020-21) ένα νέο συνεκτικό πλαίσιο για την καλύτερη οργάνωση του ετήσιου προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου, που συνδυάζεται με το  σχεδιασμό συλλογικών και επιμορφωτικών δράσεων για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, καθώς και για τη διττή αξιολόγηση σε επίπεδο σχολικής μονάδας: αφενός, εσωτερική αυτό-αξιολόγηση, και αφετέρου εξωτερική αξιολόγηση από το οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.. Η εξωτερική αξιολόγηση προβλέπει ενεργό ρόλο του ΙΕΠ καθώς και της ΑΔΙΠΠΔΕ, αρχής που σχετίζεται άμεσα με τη διασφάλιση της ποιότητας στην παρεχόμενη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δρομολογείται, επίσης, εντός του 2020 η σύνταξη του ΠΔ για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών.

3.    Εκπαιδευτικοί στην τάξη: Εισάγονται κίνητρα και ρυθμίσεις για την καλύτερη αντιμετώπιση της πλήρωσης κενών, ιδίως μέσω της διπλής μοριοδότησης της εκπαιδευτικής υπηρεσίας που παρέχεται σε δυσπρόσιτες περιοχές και της προτεραιότητας στην κάλυψη λειτουργικών κενών στη διδασκαλία πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων. Προβλέπεται επίσης 2ετής διάρκεια ισχύος πινάκων των εκπαιδευτικών.

4.    Ασφάλεια στο σχολείο / Ρυθμίσεις κατά του σχολικού εκφοβισμού: Θεσμοθετείται ο «Εκπαιδευτικός Εμπιστοσύνης», που λειτουργεί συμπληρωματικά και ενισχυτικά προς τις υφιστάμενες υποστηρικτικές δομές, και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Δρομολογούνται, επίσης, αλλαγές στη διαβάθμιση των προβλεπόμενων παιδαγωγικών μέτρων.

5.    Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό: Μεταξύ άλλων, εισάγονται οργανωτικές ρυθμίσεις για την καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος πλήρωσης κενών,  την απλοποίηση διαδικασιών, την παροχή κινήτρων και μεγαλύτερης ελευθερίας των εκπαιδευτικών και άλλες ρυθμίσεις που διέπουν το καθεστώς τους.

Συμπληρωματικά προς τις ανωτέρω νομοθετικές ρυθμίσεις, προβλέπεται διευρυμένο πρόγραμμα για τη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (βασικοί εγγραμματισμοί, νέες θεματικές και προγράμματα σπουδών, εισαγωγική επιμόρφωση, διαφοροποιημένη διδασκαλία κ.α.), με έμφαση σε καινοτόμους μεθόδους επιμόρφωσης (επιμορφωτές-πολλαπλασιαστές, συνδυασμός δια ζώσης και εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, συνεργασία με ΑΕΙ κ.α.).

Γ.    Οργανωτικές και βελτιωτικές ρυθμίσεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση

1.    Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων: Προβλέπεται η δυνατότητα ίδρυσης ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων από κάθε ΑΕΙ (χωρίς υποχρεωτική συνεργασία με το ΔΙΠΑΕ και χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκριση Υπουργού), θεσμοθετούνται τα κοινά (joint) και διπλά (dual) προγράμματα σπουδών μεταξύ ελληνικών και ξένων ΑΕΙ, θερινά προγράμματα στα ΑΕΙ, ενώ παράλληλα παρέχονται διευκολύνσεις για την προσέλκυση και τη διαμονή αλλοδαπών φοιτητών.

2.    Διαδικασία ανάδειξης Πρυτανικών Αρχών: Θεσμοθετείται το ενιαίο ψηφοδέλτιο Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων, προβλέπεται ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη διασφάλιση του αδιάβλητου και τη διευκόλυνση συμμετοχής στη διαδικασία, αλλάζει το εκλεκτορικό σώμα και καθιερώνεται η 4ετής θητεία.

3.    Νέο πλαίσιο για τις μετεγγραφές φοιτητών:  Καθιερώνεται για πρώτη φορά πρόσθετο ακαδημαϊκό κριτήριο (βάση εισαγωγής μείον 2.750 μόρια), εξορθολογίζονται τα υφιστάμενα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια για την αποφυγή καταστρατήγησης των κανόνων (π.χ. εξέταση μέσου όρου εισοδημάτων 3 τελευταίων ετών και όχι μόνο ενός), και εισάγεται η καινοτομία του β’ κύκλου μετεγγραφών (περιορισμένη δυνατότητα μετακίνησης σε άλλο τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου).

Επιπλέον της δημόσιας διαβούλευσης, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ παραμένει στη διάθεση των οικείων θεσμικών φορέων, προκειμένου να συζητηθεί διεξοδικότερα το περιεχόμενο των διατάξεων του νομοσχεδίου (ήδη μέσω τηλεδιάσκεψης, πριν την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή).

Σχόλια (93)

 
steven
22 Απρ 2020 20:33

Μπράβο στην υπουργό μας.όλοι αξιολογούμαστε κάθε ημέρα στην ζωή μας έτσι και οι εκπ/κοί πρέπει να αξιολογούνται στην δουλειά τους..Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι στην δουλειά μας.Μπράβο στην υπουργό που τόλμησε ! !

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΕ.Κ.Ε.Σ
22 Απρ 2020 19:48

Έρχονται οι ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ να αξιολογήσουν. Ανέκδοτο;

 
PN
22 Απρ 2020 19:19

Σε ένα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ Πανεπιστήμιο για την ανάδειξη της διοίκησης θα έχουν λόγο μόνο μέλη ΔΕΠ. Το υπόλοιπο προσωπικό ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, Διοικητικό προσωπικό. ΔΕΝ μπορεί να έχει άποψη. Αυτό είναι δημοκρατία!!!!!!!!!!!

 
Σκεπτική
22 Απρ 2020 19:05

Αναρωτιέμαι η θεωρητική κατεύθυνση αφορά μόνο Φιλολογίες; Αν είναι έτσι πως προετοιμάζονται οι μελλοντικοί εισακτέοι των μισών και παραπάνω σχολών της κατεύθυνσης αυτής που δεν θα έχουν κανένα μάθημα διδαχτεί που θα τους προετοιμάζει για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια; Αν με την κοινωνιολογία ως μονόωρο ή δίωρο γενικής προετοιμάζονται τότε ας περνούν και φυσικό. Πραγματικά αν η κατεύθυνση αυτή αντιπροσωπεύει τις φιλολογικές σχολές ας ονομαστεί έτσι και ας γίνει μια κατεύθυνση οικονομικών νομικών και κοινωνικών επιστημών. Αλλά άραγε τότε πόσοι θα επιλέγουν θεωρητική κατεύθυνση; Πόσες σχολές θα έχουν μείνει στο πεδίο αυτό;

 
Επιτέλους...
22 Απρ 2020 19:01

κάτι αλλάζει μετά από το βάλτωμα των τελευταίων ετών που απαξίωσε το δημόσιο σχολείο και έκανε κυρίαρχα τα ιδιαίτερα και φροντιστήρια.
Φυσικά και αγγλικά από το νηπιαγωγείο (με παιγνιώδη μέθοδο όπως γίνεται σε ιδιωτικά εδώ και πολλά χρόνια) με μόνη αμφιβολία την επάρκεια των καθηγητών Αγγλικής, που ακόμα και στο Δημοτικό υπήρχαν-υπάρχουν προβλήματα.
Η αξιολόγηση και η προσμέτρηση των βαθμών των 3 τάξεων θα ενισχύσουν το δημόσιο σχολείο και θα δώσουν κίνητρο σε ΟΛΟΥΣ!

 
ΕΞΙ ΣΗΜΕΙΑ!!!
22 Απρ 2020 18:48

1) Αγγλικά από το νηπιαγωγείο;;; Αντιλαμβάνομαι την αναγκαιότητα για καλή γνώση της αγγλικής στην σημερινή εποχή αλλά από τόσο νωρίς;;; Ας ξεκινάνε σιγά σιγά στην γ δημοτικού και ας εντατικοποιείται η διδασκαλία τους στο γυμνάσιο (και για όποιον το επιλέξει και στο λύκειο) με αύξηση ωρών και σε μικρά τμήματα, που θα διαμορφώνονται με βάση το επίπεδο των μαθητών, ώστε να μπορούν τα παιδιά να αποκτούν κάποια πιστοποίηση.
2) Θετική η αύξηση των εξεταζόμενων μαθημάτων με λελογισμένο τρόπο (δλδ είναι θετικό που δεν γυρνάμε στην προ 2016 εποχή που εξετάζονταν σε κάθε τάξη πάνω από δέκα μαθήματα αλλά παράλληλα δεν παραμένουμε στην κατάσταση που διαμορφώθηκε από το 2016 και μετά).
3) Με την τράπεζα θεμάτων και το εθνικό απολυτήριο διαφωνώ. Πρέπει να αρχίσει βαθμηδόν να αποσυνδέεται το λύκειο από την πρόσβαση στην τριτοβάθμια (π.χ. μέσω μιας προπαρασκευαστικής περιόδου μετά το λύκειο, γενικές εισιτήριες εξετάσεις εθνικού τύπου μετά από ένα ή δύο χρόνια από την αποφοίτηση από το λύκειο).
4) Τη λογική του κόντρα μαθήματος δεν την καταλαβαίνω: και ιστορία και μαθηματικά πρέπει να διδάσκονται όλοι ως μάθημα κορμού. Ειδάλλως θα είναι παράλογο οι των ανθρωπιστικών να μην παρακολουθούν νεότερη ιστορία και οι των θετικών να μην παρακολουθούν στατιστική. Ερώτημα παραμένει αν θα εξετάζονται πανελλαδικά ως επιπρόσθετο μάθημα για τις παιδαγωγικές σχολές, όπως συνέβη το 2016.
5)Θετικό ότι δεν γυρνάμε στα πολλά μαθήματα (μέχρι και το 2016 τα μαθήματα στη γ λυκείου ήταν περίπου 15 εκ των οποίων μόνο τα 4-5 εξετάζονταν στις πανελλήνιες). Επρόκειτο για μία άκρως προβληματική κατάσταση.
6) Θετική η επαναφορά των λατινικών και των συντελεστών βαρύτητας στις πανελλήνιες (αρχαία/ιστορία, μαθηματικά/φυσική, βιολογία/χημεία, μαθηματικά/αοθ).

 
Βάση εισαγωγής σε ΑΕΙ
22 Απρ 2020 18:45

Οι βαθμοί κάθε χρονιά εξαρτώνται από τη δυσκολία των θεμάτων στα διαγωνίσματα και οι βάσεις εισαγωγής διαμορφώνονται από τη ζήτηση και τις προσφερόμενες θέσεις κάθε σχολής. Με σχετικά εύκολα θέματα και διατηρώντας ίδιο τον αριθμό των εισακτέων, οι διαφορές μεταξύ ομοειδών σχολών μειώνονται. Σε κάθε περίπτωση, οι φοιτητές πάντοτε προτιμούν τα τμήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Τα ελληνικά ΑΕΙ δεν είναι ελκυστικά για ξένους φοιτητές επειδή η οικονομία της Ελλάδας δεν είναι ανταγωνιστική και μάλιστα ήταν σε δεκαετή ύφεση. Επίσης, τα ίδια Πανεπιστήμια, που εδώ και χρόνια διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις, θα αποκτήσουν ξαφνικά τους πόρους και το προσωπικό προκειμένου να οργανώσουν ποιοτικά ξενόγλωσσα προγράμματα;

Ή μήπως το ζήτημα είναι να απλώς να μοιράζουν πτυχία και πιστοποιήσεις με την καταβολή διδάκτρων;

 
GEORGE
22 Απρ 2020 18:43

Κάποια στιγμή πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Η κοινωνία ας στηρίξει τις προβλέψεις του Νομοσχεδίου που θα αναβαθμίσουν το δημόσιο σχολείο. Η εργασία μας ως εκπ/κοί δεν θα πρέπει να στηρίζεται μόνο στο φιλότιμο. Όσοι κάνουν με επαγγελματισμό τη δουλεία τους δεν έχουν κανένα λόγο να φοβούνται οποιαδήποτε αξιολόγηση.Και ένα ερώτημα: Αυτοί που τώρα τοποθετούνται εναντίον της αξιολόγησης στις επόμενες κρίσεις στελεχών θα κάνουν αίτηση για ΣΣ ή δντές εκπ/σης προκειμένου να αξιολογήσουν τους εκπ/κούς;;;

 
Regina rosas amat
22 Απρ 2020 18:38

Για την εισαγωγή σε σχολές κοινωνικών επιστημών, οι μαθητές θα εξετάζονται στα Λατινικά; Σοβαρά τώρα; Αυτό εννοεί "κόντρα" μάθημα; Την κόντρα με την κοινή λογική; ΕΛΕΟΣ!

 
o tempora, o mores
22 Απρ 2020 18:38

Απαράδεκτη η εισαγωγή Αγγλικών στο Νηπιαγωγείο και η ενίσχυση τους στο Δημοτικό, αντί να ενισχυθεί η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Απαράδεκτη η διδασκαλία πληροφορικής από...τη γέννηση του παιδιού, ενώ ακόμη το παιδί δεν έχει κατακτήσει ένα στοιχειώδες γνωστικό επίπεδο σε... τίποτα...
Έχω κουραστεί με την υποτιθέμενη σύγκρουση Κοινωνιολογίας-Λατινικών. Καλύτερα να θεσπιζόταν η επιλογή ενός των δύο μαθημάτων από τους μαθητές του Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, ανάλογα με αυτό που θα τους ενδιέφερε να σπουδάσουν. Έλεος!! Μην ερμηνεύετε την αξία των επιστημών με βάση την παλαιότητά τους!! ΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥΣ, ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΥΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥΣ, ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ;;; ΤΙ ΤΡΕΛΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΝΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΧΩΡΙΣ ΓΝΩΣΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ... ΑΛΗΘΙΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΠΟΥ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ;;; Ας μας πει ποιο βασικό για την επιστήμη του γνωστικό πεδίο θα θεωρούσε περιττό...
Εντελώς ανεδαφικό και αντιπαιδαγωγικό το ταχυδακτυλουργικό τέχνασμα να διδάσκονται "κόντρα" μαθήματα!! Φαντάζει σαν τιμωρία, σαν κραυγαλέα πονηριά, τάχα για να διαβάσουν όλοι μάθημα που δεν ανήκει στον Προσανατολισμό τους. Λάθος! Ιστορία και Μαθηματικά για ΟΛΟΥΣ, αλλά με βαθμολογία που θα υπολογίζεται, αλλιώς ο μαθητής δεν θα ασχολείται, όπως πολύ καλά ξέρουμε ότι ισχύει στο ελληνικό σχολείο.

 
πως αξιολογείται το οποιοδήποτε σύστημα??
22 Απρ 2020 18:34

η απόδοση των μαθητών στην 3η Λυκείου είναι δείκτης απόδοσης την πρώτο/δεύτερο- βαθμιας εκπαίδευσης. Πως αξιοποιείται αυτό το στοιχείο στην διαμόρφωση προγραμμάτων, ωρών, μαθημάτων κτλ κτλ
εύκολη η απάντηση...ΚΑΘΟΛΟΥ... γιατί δεν μας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, τα φροντιστήρια αναλαμβάνουν να παράγουν καλούς μαθητές για τις σχολές αναφοράς (ιατρική, νομική) και οι υπόλοιποι βολεύονται στην συνέχεια...μέχρι την ουρά που θα βρει διέξοδο στα μεταλυκειακά ή στα κολλέγια/πανεπιστήμια του μέλλοντος.
καμία φιλοδοξία δεν έχει η ηγεσία του υπουργείου, απλά ένσημα συμπληρώνει...

 
εκπ/κός
22 Απρ 2020 18:19

Και Αγγλικα ατο νηπιαγωγειο και μουσικη κ.α. Οχι μονο χαρτοκοπτικη,ολα μπορουν να διδαχτουν και βεβαια μουσικοκινητικη.Αλλωστε πολλοι γονεις πανε τα παιδια τους σε μπαλετα κλπ . Και βεβαια τα νηπιαγωγεια θα γινουν πιο εκλυστικα και πιο χρηστικα στα παιδια. Θα χωριζονται σε τμηματα και η δουλεια θα γινεται καλυτερα.Εννοειται ,μπορουν οι γυμναστες να διδασκουν στα νηπιαγωγεια καθως και οι ειδικοτητες.Ετσι οι εκπκοι θα συμπληρωνουν το ωραριο στα συστεγαζομενα νηπια-δημοτικα

 
Βάση εισαγωγής μείον
22 Απρ 2020 18:19

Αυτή η πατέντα με τα 2.750 μόρια πώς προκύπτει; Το λογικό θα ήταν οι μετεγγραφές να γίνονται μόνο για ειδικούς λόγους και να αφορούν ένα ελάχιστο αριθμό πρωτοετών, όχι να λέμε στους φοιτητές που έγραψαν 12 ότι δικαιούνται μετεγγραφή για όλα τα τμήματα με βάση 14 οπότε δηλώνουν δέκα παρόμοιες σχολές, με στόχο την εισαγωγή σε ΑΕΙ και κατόπιν τη μετακίνηση σε κάποιο άλλο.

 
Νικη
22 Απρ 2020 18:19

Αν πρόκειται να γλυτώσουμε την αφαίμαξη από τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών όσοι έχουμε τρία και τέσσερα παιδιά, αφού υπάρχουν καθηγητές ξένων γλωσσών στα σχολεία γιατί να μην ενισχυθούν οι ξένες γλώσσες; Μιλώ για όλες, όχι μόνο για τα Αγγλικά. Για πολλούς από μας, ειδικά στην επαρχία, ήδη είναι πολυτέλεια η μία ξένη γλώσσα, δε συζητώ καν για δεύτερη. κι απ'ότι διάβασα, δε μιλάει για διδασκαλία Αγγλικών στα νηπιαγωγεία, αλλά για παιχνίδια και δραστηριότητες που θα γίνονται στα αγγλικά. Εφαρμόζεται στο εξωτερικό με επιτυχία. Το ίδιο ισχύει και για την πληροφορική. Με ενδιαφέρει ως γονιό να αποκτήσουν τα παιδιά μου ουσιαστικά εφόδια για να βγουν στην αγορά εργασίας, κι αυτή τη στιγμή οι εργοδότες γνώση υπολογιστή και ξένες γλώσσες ζητούν.

 
ΠΚ
22 Απρ 2020 18:17

ΤΟ ΑΣΠΡΟ ΜΑΥΡΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΟΔΟ!!!
ΤΟ ΞΕΡΑΜΕ - ΤΟΥΣ ΨΗΦΙΣΑΤΕ - ΦΑΤΕ ΤΟ!!!
ΟΧΙ ΓΚΡΙΝΙΕΣ?
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ? ΕΛΑ ΜΟΥ ΝΑ ΣΑΣ ΔΩ ΤΟΤΕ!!!
Η ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΞΑΝΑ ΕΡΧΕΤΕ

 
Οικονομολόγος
22 Απρ 2020 18:16

Τράπεζα θεμάτων= ενίσχυση παπαγαλίας και κυνήγι σος ερωτήσεων, ένα μέτρο που με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί στο να μην γίνεται ουσιαστικό μάθημα.

Επιστροφή λατινικών= χωρίς καμία λογική ίσα ίσα για να εξυπηρετηθούν συντεχνιακά συμφέροντα και αρχαιόπληκτες ιδεοληψίες.

"Κόντρα μάθημα"= αναγνωρίζουμε ότι αυτό που έγινε επί γαβρόγλου με τα τέσσερα μαθήματα στην Γ τάξη ήταν θετικό αλλά πρέπει κάτι να αλλάξουμε, έστω και προς το χειρότερο, για να λέμε ότι κάτι αλλάξαμε

 
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
22 Απρ 2020 18:13

Στη θετική κατεύθυνση η αύξηση των εξεταζομένων μαθημάτων στο Γυμνάσιο. Έχοντας την αρνητική εμπειρία των τριών προηγούμενων ετών με τους μαθητές που ήρθαν από το Γυμνάσιο στο Λύκειο, θεωρώ ότι ήταν εγκληματικό αυτό που ίσχυε . Οι μαθητές πραγματικά δεν διάβαζαν καθόλου τα ,μαθήματα που δεν εξετάζονταν παρά μόνο την ημέρα που έγραφαν το διαγώνισμα του τετραμήνου. Τελικά ο λαϊκισμός μόνο αρνητικά αποτελέσματα φέρνει. Χάρηκαν οι μαθητές που είχαν λιγότερα μαθήματα, χάρηκαν οι γονείς , γιατί δε θα ασχολούνταν πια μ΄αυτά τα μαθήματα και το αποτέλεσμα; Ο πήχης έπεσε πολύ χαμηλά και αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, οφείλουμε να το ομολογήσουμε. Η πολιτική του χωρίς κόπο, χωρίς διάβασμα να μοιράζουμε αφειδώς απολυτήρια Λυκείου μόνο προοδευτική δεν είναι , είναι χαβαλετζίδικη.

 
Πάνος, αλλιώς (λόγω λογοκρισίας)
22 Απρ 2020 18:11

Εμείς οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής, τα κάνουμε όλα και συμφέρουμε.
Έτσι και οι υπόλοιποι μας αντιμετωπίζουν ως βασική αρχή. Οποτεδήποτε, οτιδήποτε χρειαστεί από μας το Εκπαιδευτικό σύστημα, πάντοτε είμαστε πρόθυμοι. Δεν απαιτούμε τίποτα, το μόνο που μας ικανοποιεί είναι η εργασία μας, ως υποστηριχτές του Εκπαιδευτικού συστήματος!

 
εκπ/κός
22 Απρ 2020 18:11

Και Αγγλικα ατο νηπιαγωγειο και μουσικη κ.α. Οχι μονο χαρτοκοπτικη,ολα μπορουν να διδαχτουν και βεβαια μουσικοκινητικη.Αλλωστε πολλοι γονεις πανε τα παιδια τους σε μπαλετα κλπ . Και βεβαια τα νηπιαγωγεια θα γινουν πιο εκλυστικα και πιο χρηστικα στα παιδια. Θα χωριζονται σε τμηματα και η δουλεια θα γινεται καλυτερα.Εννοειται ,μπορουν οι γυμναστες να διδασκουν στα νηπιαγωγεια καθως και οι ειδικοτητες.Ετσι οι εκπκοι θα συμπληρωνουν το ωραριο στα συστεγαζομενα νηπια-δημοτικα

 
Το πιο σύντομο ανέκδοτο
22 Απρ 2020 18:10

Aναβάθμιση της Πληροφορικής.... με την εισαγωγή της στα Νηπιαγωγεία !

 
giannis
22 Απρ 2020 18:05

και γιατι θα πρεπει να περιμενει το παιδι να μεγαλώσει, να παει στο νηπιαγωγείο για να μαθει αγγλικά? Θα μπορουσαν να βαλουν τα αγγλικα απο το μαιευτήριο, να μην χανουμε χρόνο, και να βαλουν γερμανικά ή γαλλικα στο νηπιαγωγείο. Ετσι τα παιδια θα ειναι ετοιμα να μαθουν κβαντομηχανική στη πρώτη δημοτικού και, πιθανώς, ελληνική γλώσσα στην τρίτη λυκείου, ή έστω στο πρωτο έτος στο πανεπιστήμιο.

 
ΠΚ
22 Απρ 2020 18:04

ΤΟ ΑΣΠΡΟ ΜΑΥΡΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΟΔΟ!!!
ΤΟ ΞΕΡΑΜΕ - ΤΟΥΣ ΨΗΦΙΣΑΤΕ - ΦΑΤΕ ΤΟ!!!
ΟΧΙ ΓΚΡΙΝΙΕΣ?
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ? ΕΛΑ ΜΟΥ ΝΑ ΣΑΣ ΔΩ ΤΟΤΕ!!!
Η ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΞΑΝΑ ΕΡΧΕΤΕ

 
Αρθούρος
22 Απρ 2020 18:03

Τελικά,δεν υπάρχει Έλληνας πολίτης που δεν έχει ιδεοληψίες.Παλιά,είχαν οι Συριζαίοι με την κατάργηση των Θρησκευτικών.Σήμερα,οι νεοδημοκράτες λένε ότι θα προωθήσουν τη διδασκαλία των Αγγλικών και στα νηπιαγωγεία!, αντί να την πετάξουν τελείως.Επίσης,θα επαναφέρουν τα Λατινικά ως εξεταζόμενο μάθημα στις εξετάσεις.
Συνήθως,όταν δε μας φτάνουν οι γνώσεις που αποχτήσαμε στα πανεπιστήμια και στα μεταπτυχιακά,διδασκόμαστε από την πολύχρονη ιστορική εμπειρία των παλιών,αλλά και τη δική μας.Εμείς,όχι,θέλουμε να περάσει το δικό μας,ας είναι ιδεοληψία.

 
Βαγγέλης
22 Απρ 2020 17:56

Το ν+2 έχει περάσει ή έχει ξεχαστεί εντελώς και πάει για του χρόνου ;

 
Πληροφορική
22 Απρ 2020 17:26

Η χρήση της λέξης αναβάθμιση επικοινωνιακό τέχνασμα, με καμία πλέον αξία στη χρήση της..

 
Μάριος ΕΚΠΑ
22 Απρ 2020 17:23

Τι Θα γίνει τελικά με το Πανεπιστήμιο Δυτικής (ΠΑΔΑ) , θα μετονομαστεί σε Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών όπως φιλιδοξούσαν πολλοί κυβερνητικοί αλλα και απόφοιτοι του ιδρύματος ή θα προχωρήσει η πρώη ΑΔΙΠ στην αντικειμενική υπογραφή τους για οδεύσει η κατάσταση πρός τα επαγγεμλατικά δικαιώματα;;

YΓ: 'Ολα τα υπόλοιπα είναι παράνομα και δεν είναι πάντα στο χέρι των επιμελητηρίων, υπάρχουν και ισχυρότεροι "παίκτες" όπως ευρωπαικά δικαστήρια τα οποία θα πληρώνουμε ακριβά εαν συνεχίσουμε να συμπεριφερόμαστε όπως τα στλέχη του ΤΕΕ, θυμηθείτε στα μημόπνια είμαστε, μας βλέπουν οι ευρωπαίοι, δεν κυβερνάτε εσείς την χώρα πλέον

 
Αντιδραστικός
22 Απρ 2020 17:23

Φυσικά όχι νέο σχολείο. Αρβανιτόπουλος, 7 χρόνια μετά.
Χαμένα άλλα 4 χρόνια.

 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ
22 Απρ 2020 17:20

Η κατάργηση της Κοινωνιολογιας από τα πανελλαδικως εξεταζόμενα μαθήματα αποτελεί ΗΤΤΑ για τον κλάδο ΠΕ 78 με ότι αυτό συνεπάγεται, κυρίως στις προσλήψεις μονίμων και αναπληρωτων. Επίσης αποτελεί ΗΤΤΑ για την επιστήμη της Κοινωνιολογιας διότι δεν υπάρχει μάθημα κοινωνικών επιστημών σε ένα ΕΠ που ο τίτλος είναι Ανθρωπιστικων, Κοινωνικών και Νομικών επιστημών στο οποίο περιλαμβάνονται κυρίως τμήματα Κοινωνικών Επιστημών. Λύπη και θυμός !!!!!!!!!!!!!!!

 
Βιοπληροφορική
22 Απρ 2020 17:17

Καλή η αναβάθμιση της πληροφορικής κ. Κεραμέως, αλλά μήπως να αναβαθμίζαμε και την κατεύθυνση των θετικών σπουδών εισάγοντας την πληροφορική ως πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα; Θετικές σπουδές χωρίς πληροφορική γίνεται στις μέρες μας;

 
Observator
22 Απρ 2020 16:42

Λείπουν πολιτικές ενίσχυσης της έρευνας στα ΑΕΙ.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.