Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Πρόεδρος ΙΕΠ στο esos: Ετοιμάζουμε 145 νέα βιβλία από το Δημοτικό μέχρι το Λύκειο

"Το όριο που θα δώσουμε για τα Προγράμματα Σπουδών είναι, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις μας στο ΕΣΠΑ μέχρι τέλους Δεκεμβρίου"
Δημοσίευση: 26/04/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

"Βρισκόμαστε μπροστά στην αναθεώρηση και δημιουργία   125 νέων Προγραμμάτων Σπουδών τα οποία συνεπάγονται  με έναν αριθμό βιβλίων περίπου 140 με 145 . Με την ολοκλήρωση των Προγραμμάτων Σπουδών θα ξεκινήσει και η διαδικασία προκήρυξης συγγραφής των βιβλίων" .

Την απάντηση αυτή έδωσε ο πρόεδρος του ΙΕΠ Γιάννης Αντωνίου, σε σχετική ερώτηση του esos στη διάρκεια της διαδικτυακής Συνέντευξης Τύπου για το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου παιδείας, και σημείωσε:

  • Το όριο που θα δώσουμε για τα Προγράμματα Σπουδών είναι, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις μας στο ΕΣΠΑ  μέχρι τέλους Δεκεμβρίου . Από εκεί  και πέρα θα ξεκινήσει η διαδικασία προκήρυξης συγγραφής των νέων βιβλίων .
  • Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα  πολύ μεγάλο πρότζεκτ που καλύπτει όλα τα προγράμματα σπουδών από το Νηπιαγωγείο  μέχρι και το Λύκειο για όλα τα αντικείμενα για όλες τις επιστημονικές περιοχές.

Έτοιμα τα πορίσματα των 16 “σοφών” για τα νέα Προγράμματα Σπουδών Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου

Έτοιμα είναι από τον περασμένο Φεβρουάριο τα πορίσματα για τα νέα Προγράμματα Σπουδών Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου των 16 “σοφών” πανεπιστημιακών δασκάλων, που   όρισε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής σε συνεννόηση με την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως.

Οι 16 “σοφοί” πέρασαν  από “κόσκινο” όλα τα υπάρχοντα Προγράμματα Σπουδών του Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, και  κατέληξαν σε δύο σκέλη προτάσεων:

α/ Για έναν αριθμό Προγραμμάτων Σπουδών να εκπονηθούν νέα, και   

β/ για  έναν άλλο αριθμό την αναθεώρηση υπαρχόντων.

Δημιουργία Μητρώου – Υπομητρώων Εμπειρογνωμόνων

Παράλληλα το  ΙΕΠ θα προχωρήσει στη δημιουργία    Μητρώου  Εμπειρογνωμόνων τόσο για τους Επόπτες/Αξιολογητές όσο και για τους Εκπονητές.

Το εν λόγω Μητρώο    διαχωρίζεται σε Υπο-Μητρώα αναλόγως του Γνωστικού Πεδίου και των Γνωστικών Αντικειμένων (μαθημάτων) ή/και κατά ομάδες γνωστικών αντικειμένων.Οι Εμπειρογνώμονες θα συμμετέχουν ως εξωτερικοί συνεργάτες με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Οι Επόπτες/Αξιολογητές που θα ενταχθούν στο Μητρώο θα διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στο αντίστοιχο θεματικό πεδίο και στις διαδικασίες εκπόνησης ΠΣ, υποστηρικτικού υλικού, εκπαιδευτικών πακέτων, παραγωγής επιμορφωτικού υλικού, σχεδιασμού επιμορφωτικών σεμιναρίων διά ζώσης και εξ αποστάσεως καθώς και υλοποίησης επιμόρφωσης.

Αναλόγων προσόντων θα είναι και οι Εκπονητές που θα ενταχθούν στο Μητρώο.

 Η επιλογή τους θα γίνεται από αρμόδια Επιτροπή του Ι.Ε.Π. στην οποία θα δύνανται να συμμετέχουν τα μέλη της ΕΟΕ.

Η επιλογή των Εμπειρογνωμόνων από το Μητρώο θα γίνεται με απόφαση του ΔΣ του Ι.Ε.Π., σύμφωνα με σχετικό πρακτικό επιλογής της ανωτέρω επιτροπής.

Από το Μητρώο θα καλύπτονται οι ανάγκες του έργου των Επιστημονικών Ομάδων σε Επόπτες/Αξιολογητές και Εκπονητές σε διαρκή βάση.

Οι εγγεγραμμένοι/εγγεγραμμένες στο συγκεκριμένο Μητρώο (υπο-μητρώα) δύνανται να αξιοποιηθούν για την επιστημονική εποπτεία/αξιολόγηση ή εκπόνηση επιμορφωτικού υλικού ή και υλοποίηση της επιμόρφωσης στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το Εκπαιδευτικό Υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», με την οποία η παρούσα Πράξη είναι συμπληρωματική και σε συνέργεια.

Η λειτουργία του Μητρώου θα είναι διαρκής, καθ’ όλη τη διάρκεια της Πράξης.

Ανά διαστήματα, εφόσον υπάρχουν νέες εγγραφές το Μητρώο θα εμπλουτίζεται.

Από αυτό θα αντλούνται οι επιστημονικοί συνεργάτες /εμπειρογνώμονες της Πράξης.

Υπομητρώο Επιμελητών/Επιμελητριών κειμένων

Παράλληλα θα δημιουργηθεί Υπομητρώο Επιμελητών/Επιμελητριών κειμένων  οι οποίοι/οποίες θα επεξεργαστούν τα ΠΣ, το υποστηρικτικό υλικό και λοιπά παραδοτέα που θα παραχθούν ώστε να εξασφαλιστεί η γλωσσική επιμέλεια (όπως διόρθωση γλωσσικών-ορθογραφικών και τυπογραφικών σφαλμάτων, ομοιομόρφηση κειμένου).

Σημειώνεται ότι το μητρώο που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες της Πράξης θα έχει δυνατότητα διασύνδεσης με οποιαδήποτε αντίστοιχη εφαρμογή αναπτυχθεί σε κεντρικό επίπεδο από το ΥΠΑΙΘ (π.χ. Ενιαίο Μητρώο Επιμορφωτών), ενώ η δημιουργία του δεν συνεπάγεται κόστος για την Πράξη.

Οι 16 “σοφοί”

Οι 16 “σοφοί”  που εξέδωσαν τα πορίσματα για τα Προγράμματα Σπουδών είναι οι εξής, ανά Επιστημονική Επιτροπή:

Α) Για τα Γνωστικά Πεδία: Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία και Μαθηματικά:

1. Καλκάνης Γεώργιος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ

2. Πόταρη Δέσποινα, Καθηγήτρια Τμήματος Μαθηματικών, ΕΚΠΑ

3. Τζιμογιάννης Αθανάσιος, Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Β) Για τα Γνωστικά Πεδία: Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Πρώτη Σχολική Ηλικία:

1. Βαϊόπουλος Βάιος, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

2. Βιρβιδάκης Στυλιανός, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, ΕΚΠΑ

3. Καζάζης Ιωάννης, Καθηγητής Τμήματος Φιλολογίας, ΑΠΘ

4. Κουτσογιάννης Δημήτριος, Καθηγητής Τμήματος Φιλολογίας, ΑΠΘ

5. Μιχαηλίδης Ιάκωβος, Αναπ. Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ΑΠΘ

6. Μπιρμπίλη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ΑΠΘ

7. Νάκας Αθανάσιος, Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ

8. Σπανός Γεώργιος, Καθηγητής Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ

Γ) Για τα Γνωστικά Πεδία: Κοινωνικές Επιστήμες, Μουσική και Καλλιτεχνική Παιδεία:

1. Κορναράκης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας, ΕΚΠΑ.

2. Μαραγκουδάκης Μανούσος, Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

3. Παπαϊωάννου Αθανάσιος, Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Επιστήμης και Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

4. Τζαμαργιάς Παναγιώτης, ΕΔΙΠ Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ

5. Χρυσοστόμου Σμαράγδα, Καθηγήτρια Τμήματος Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ».

Σχόλια (7)

 
Χρυσόστομος Τουτουντζόγλου
28 Απρ 2020 16:24

Κάθε νέο βιβλίο, θα πρέπει να διδάσκεται και να μετατρέπεται για 3-4 χρόνια, ώσπου να εξαλειφθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στις τάξεις.

 
Ρια
27 Απρ 2020 21:26

Για την καλλιτεχνική Παιδεία κανένας από την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης έστω;;;;
Μετά μην απορούμε που είμαστε πάντα απ'έξω οι(ΠΕ08) εικαστικοί.

 
Χατζιςπ
27 Απρ 2020 15:41

Συναδέλφους από την δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια δεν βλέπω στην Επιτροπή σοφών. Αποφασίζουν δηλαδή άλλοι για μας χωρίς εμάς!

 
Φιλόλογος
27 Απρ 2020 15:35

Το κρίσιμο ερώτημα είναι: Πόσο χρόνο θα δώσετε για τη συγγραφή των νέων σχολικών βιβλίων; Μήπως τρεις μήνες, όπως είχε κάνει η κυβέρνηση Σαμαρά; Φυσικά για το πολλαπλό ή εναλλακτικό σχολικό βιβλίο που ισχύει σε όλη την Ευρώπη που θα εξασφάλιζε μέσα από την άμιλλα που θα δημιουργούσε σε συγγραφείς και συγγραφικές ομάδες την συνεχή βελτίωση της ποιότητας των σχολικών βιβλίων ούτε κουβέντα! Ο Μεσαίωνας καλά κρατεί.

 
ΕΛΕΝΗ
27 Απρ 2020 11:00

Για την Καλλιτεχνική παιδεία μήπως να υπήρχε και κάποιος ΠΕ08;

 
Quixotakis
27 Απρ 2020 10:20

Θα είναι η πρώτη μεγάλη ποιοτική αλλαγή στην ΠΕ και τη ΔΕ, αν επηρεαστούμε θετικά από τη διεθνή σχολική βιβλιογραφία κάποιων χωρών...
Είναι σημαντικό οι συγγραφικές ομάδες να ακούσουν πρώτα τους κατάλληλους εκπαιδευτικούς των τάξεων.

 
για πολλά
27 Απρ 2020 08:37

προγράμματα και βιβλία τα προβληματα είχαν επισημανθεί από την αρχή. πάλι μπαλώματα θα γίνουν (σεβαστά ονόματα στις επιτροπές, στο δρόμο φοβάμαι θα το χάσουμε), από όσα έχουμε δει μέχρι τώρα δεν ελπίζουμε πολλά. φέρτε μερικά παλιά βιβλία( αρχαία μπαμπινιώτη στο γυμνάσιο) πίσω και σοβαρευτείτε σε άλλα (μαθηματικά,νέα ελληνικά). με ιδεοληψίες και εμμονές δεν γίνεται τίποτα, ούτε με πολλές γνώμες. Ας συγγράψουν μάχιμοι βιβλία, ας δώσουμε έμφαση στα ΒΑΣΙΚΑ. και για να εφαρμοστούν όλα αυτά πρέπει να επιμένουμε να μαθαίνουμε ένα μίνιμουμ τα παιδιά γνώσεων πρωτίστως και δεξιοτήτων : απλά και καθαρά μετά από 6 χρόνια δημοτικό ΔΕΝ βγαίνεις , αν δεν ξέρεις ανάγνωση και γραφή, μένεις εκέι ή πας σε ειδικό γυμνάσιο (ούτε ΣΔΕ , ούτε αηδίες). Ενίσχυση όπου χρειάζεται και δομές που θα έχουν σαφή πληθυσμό-στόχο με αποτελεσματικότητα (πχ ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κλπ). Ενίσχυση με σοβαρή οργάνωση ελληνομάθειας και πρόγραμμα για λειτουργικά αναλφάβητους (όχι όπως τώρα που οι ΔΠΕ διεξάγουν εξετάσεις αλλά δεν έχουν πού να πάνε για μάθημα οι άνθρωποι ! και επειδή είμαστε και φιλάνθρωποι παίρνουν απολυτήριο χωρίς να ξέρουν να γράφουν το όνομά τους).

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ