Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Οι δράσεις του Παν. Πατρών

Δημοσίευση: 30/04/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

ΓΡΑΜΜΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, κατανοώντας τις δυσκολίες που επιφέρει ο εγκλεισμός και η κοινωνική απομόνωση εν’ όψει των περιοριστικών μέτρων για την πρόληψη του COVID-19, σας ενημερώνει ότι συνεχίζεται να παρέχεται εξ αποστάσεως ψυχολογική στήριξη και συμβουλευτική κατά το διάστημα αντιμετώπισης της πανδημίας και ισχύος των περιοριστικών μέτρων, σε όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας.

Η γραμμή ψυχολογικής στήριξης είναι μια πρωτοβουλία της Κοινωνικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΕΚΟ). Συνεργάζεται για το λόγο αυτό και για τη περίοδο ισχύος των μέτρων, με το Κλινικό Παρατηρητήριο, δομή του  Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας. Έμπειροι Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί των δομών, θα απαντούν καθημερινά στα σχετικά αιτήματα με επαγγελματική εχεμύθεια.  

Στη γραμμή Ψυχολογικής στήριξης και συμβουλευτικής μπορούν να απευθύνονται όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου προκειμένου να λάβουν:

-ψυχολογική και συναισθηματική στήριξη
- συμβουλές για τη διαχείριση άγχους, και στρεσογόνων καταστάσεων
- συμβουλές για τη δημιουργική απασχόληση παιδιών και ενηλίκων

Η ψυχολογική στήριξη και συμβουλευτική γίνεται:

- μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στο: 2610969696
- μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: eko@upatras.gr
- μέσω skype κατόπιν σχετικού αιτήματος στο eko@upatras.gr

Περισσότερες πληροφορίες για τη Δράση της Κοινωνικής Μέριμνας μπορείτε να βρείτε στο: https://eko.upatras.gr/

Περισσότερες πληροφορίες για τη Δράση του Κλινικού Παρατηρητηρίου μπορείτε να βρείτε στο: http://klinikoparatiritirio.com/

ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ 7ης ΕΚΘΕΣΗΣ Patras IQ 2020

Η «Οργανωτική Επιτροπή Patras IQ»  στη συνεδρίασή της την Τρίτη, 17 Μαρτίου 2020 που είχε ως  μοναδικό θέμα την διοργάνωση της έκθεσης που είχε προγραμματισθεί για τις 15-16-17 Μαΐου 2020, ανακοίνωσε την παρακάτω απόφαση:  Η «Οργανωτική Επιτροπή Patras IQ» αντιλαμβανόμενη  πλήρως την επίπτωση των εξαιρετικών μέτρων που λαμβάνονται από την Πολιτεία στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19,  αποφάσισε την αναβολή της διοργάνωσης της έκθεσης και την μεταφορά της τον Οκτώβριο 2020 σε ημερομηνίες που θα καθορισθούν εκ νέου.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΚΠ)

•    Δημοσίευση εργασιών για τον COVID-19

Η ΒΚΠ στην προσπάθεια να υποστηρίξει το συγγραφικό έργο της ερευνητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών για τον COVID-19 συγκεντρώνει στην ιστοσελίδα https://library.upatras.gr/news/covidpublications τις προσφορές που κάνουν εκδοτικοί οίκοι και επιστημονικές ενώσεις για την έκδοση άρθρων που αφορούν σχετικές μελέτες σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης. Οι προσφορές αυτές αφορούν σε δωρεάν δημοσίευση, δηλαδή με πλήρη απαλλαγή από το τέλος δημοσίευσης (article processing charges). Στην ιστοσελίδα αυτή, επίσης, μπορούν να αναζητηθούν τα προγράμματα που υποστηρίζονται οικονομικά από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, όπως της Royal Society of Chemistry και του Oxford University Press.
Παράλληλα, η ΒΚΠ αναζητεί και συλλέγει όλες τις δημοσιεύσεις για τον COVID-19 των μελών ΔΕΠ και των ερευνητών του Πανεπιστημίου Πατρών. Όποιος ερευνητής του Πανεπιστημίου Πατρών θα ήθελε να ενημερώσει για τη δημοσίευση εργασίας του, συμπεριλαμβανομένων προδημοσιεύσεων (pre-prints) σε οποιοδήποτε πεδίο, μπορεί να επικοινωνεί με το αρμόδιο προσωπικό της ΒΚΠ στα στοιχεία επικοινωνίας που υπάρχουν στο σύνδεσμο:  https://library.upatras.gr/personnel

•    Εκπαιδευτικό υλικό για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Στην ιστοσελίδα https://library.upatras.gr/support/edumaterial προστέθηκαν σύνδεσμοι για 500 ηλεκτρονικά βιβλία/συγγράμματα του εκδοτικού οίκου Springer, βίντεο ανθρωπολογικού ενδιαφέροντος από το Documentary Educational Resources, ηλεκτρονικά βιβλία από το Australian National University Press, ηλεκτρονικά βιβλία και περιοδικά από το EDPSciences και ηλεκτρονικά βιβλία από την Academy of Fine Arts Vienna.

•    Ερευνητικό υλικό για τον COVID-19
Τέλος, στην ιστοσελίδα https://library.upatras.gr/news/covidinformation προστέθηκαν άρθρα για τον COVID-19 των Royal Society και Sage.
Όλες οι ιστοσελίδες ενημερώνονται τακτικά.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ – UPatras IQ

Το Πανεπιστήμιο Πατρών αποφάσισε να θεσπίσει το Πρόγραμμα Βιομηχανικών Διδακτορικών UPatras IQ. Το Πρόγραμμα UPatras IQ θα υποστηρίζει τετραετή διδακτορικά προγράμματα βιομηχανικού προσανατολισμού, με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου  Πατρών,  μιας  ιδιωτικής  επιχείρησης,  εγκατεστημένης  στην  Ελλάδα  και  ενός  υποτρόφου  υποψηφίου διδάκτορα. Στόχος του Προγράμματος UPatras IQ είναι η δημιουργία ισχυρών δεσμών ανάμεσα στον ακαδημαϊκό και βιομηχανικό κλάδο με πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους συνεργαζόμενους φορείς. Η πορεία της χρηματοδότησης του συγκεκριμένου προγράμματος θα είναι ως εξής: Η ετήσια αποζημίωση (υποτροφία) του κάθε διδακτορικού προγράμματος θα είναι 10.000,00 Ευρώ και συνολικά για τα τέσσερα έτη 40.000,00 Ευρώ ανά υποψήφιο διδάκτορα. Οι πόροι αυτοί θα προέρχονται την 1η χρονιά 100% από το Πανεπιστήμιο Πατρών, την 2η και 3η χρονιά 50% από το Πανεπιστήμιο Πατρών και 50% από την συμβαλλόμενη Επιχείρηση και την 4η χρονιά 100% από την Επιχείρηση, στη βάση ειδικού συμφωνητικού που θα συνάπτει το Πανεπιστήμιο Πατρών με την Επιχείρηση. Αναλυτικά η πρόσκληση πρόκειται να ανακοινωθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και έως το τέλος Μαΐου 2020.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

•    Ενημερωτικό Δελτίο ΕΛΚΕ (Νο 28)
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Πατρών, στο  πλαίσιο ενημέρωσης της Πανεπιστημιακής Κοινότητας δημοσίευσε το 28ο Ενημερωτικό Δελτίο του. Στο δελτίο αυτό, που έχει αναρτηθεί εδώ οι αναγνώστες μπορούν να ενημερωθούν και να αναζητήσουν πληροφορίες για τρέχοντα θέματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την Ερευνητική Κοινότητα.

•    Περιοδικό Πανεπιστημίου Πατρών «@UP»
Κυκλοφόρησε η κεντρική μηνιαία έκδοση του Πανεπιστημίου Πατρών «@UP» τεύχος Απριλίου 2020. Μπορείτε να το αναζητήσετε ψηφιακά στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος (http://www.upatras.gr/el/up).

•    InfoNews τεύχος 2/2020
Από το Διαπανεπιστημιακό Δίκτυο «Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Higher Education Policy Network - HEPNet) που έχει συγκροτηθεί από τα Πανεπιστήμια Πατρών, Αιγαίου και Πελοποννήσου με έδρα την Πάτρα, κυκλοφόρησε το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο InfoNews, τεύχος Φεβρουαρίου 2020 για την ανώτατη εκπαίδευση στην Ευρώπη και τον Κόσμο. Το τεύχος είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο: http://hepnet.upatras.gr/index.php/el/infonews/infonews-2020

Από την Πρυτανεία - Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας και Εκδηλώσεων Πανεπιστημίου Πατρών

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.