Placeholder

ΜΑΘΗΤΕΣ

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου: Οι νέες ρυθμίσεις για την παιδεία

Λήψη μέτρων μετά από την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών- Μετακίνηση μαθητών- εγγραφές στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά
Δημοσίευση: 02/05/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ρυθμίσεις για την παιδεία προβλέπει η νέα Πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ.

Ειδικότερα οι ρυθμίσεις για την παιδεία έχουν ως εξής:

Μετακίνηση μαθητών

Κατά τη μετακίνηση μαθητών, όπου αυτή απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις, από και προς τη σχολική μονάδα φοίτησης, λαμβάνεται κάθε απαραίτητο μέτρο για τη προστασία της υγείας τους από τον κίνδυνο του κορωνοϊού COVID-19.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών μπορεί να εξειδικεύονται τα μέτρα που λαμβάνονται για τον σκοπό αυτό.

Εφόσον κριθεί απαραίτητο, για λόγους αποφυγής συνωστισμού, είναι δυνατή η μεταφορά των μαθητών αυτών με επιπλέον ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα των οικείων ΟΤΑ ή, σε περίπτωση έλλειψης τέτοιων μέσων, με κατάλληλα μεταφορικά μέσα που πληρούν τους όρους της κείμενης νομοθεσίας με ανάθεση δημόσιας σύμβασης κατά το άρθρο 118 του ν. 4412/2016 (A’ 147) ή, εφόσον η αξία της σύμβασης υπερβαίνει το όριο του ανωτέρω άρθρου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

Από 15 έως τις 30 Μαΐου οι εγγραφές  στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά-Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων εγγραφής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Νηπιαγωγεία

Στο π.δ. 79/2017 (Α ́ 109) επέρχονται οι εξής μεταβολές:

1. Στην περ. α ́ της παρ. 4 του άρθρου 6 η φράση «Από την 1η έως τις 20 Μαΐου» αντικαθίσταται με τη φράση «Από τις 15 έως τις 30 Μαΐου».

2. Στο άρθρο 6 ύστερα από την παρ. 4 προστίθεται παρ. 4Α ως εξής:
«4Α. Η υποβολή των αιτήσεων - υπεύθυνων δηλώσεων εγγραφής της περ. α ́ της παρ. 4 μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρ- νησης ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τα δικαιολογητικά και κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος».

Δημοτικά

3. Στην περ. α ́ της παρ. 4 του άρθρου 7 η φράση «Από την 1η έως τις 20 Μαΐου» αντικαθίσταται με τη φράση «Από τις 15 έως τις 30 Μαΐου».

Λήψη μέτρων μετά από την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών μπορεί να λαμβάνεται, μετά από την άρση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας σχολικής μονάδας ή πάσης φύσεως εκπαιδευτικής δομής, φορέα ή ιδρύματος, δημόσιων ή ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού, ειδικώς για το χρονικό διάστημα έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης κείμενης σχετικής διάταξης, κάθε αναγκαίο μέτρο, ώστε:

α) να καθίσταται δυνατή η ομαλή και ασφαλής λειτουργία όλων των εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, καθώς και εν γένει όλων των εποπτευόμενων από ή υπαγόμενων στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δομών, φορέων και υπηρεσιών, δημοσίων ή ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού, ιδίως όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και κατά τη διάρκεια λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών και στη λήψη μέτρων υγιεινής,

β) να καθίσταται δυνατή η ομαλή και ασφαλής διενέργεια των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών όλων των εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων ή ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού, εποπτευόμενων από ή υπαγόμενων στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,

γ) να διενεργούνται με ασφάλεια για τη δημόσια υγεία οι κάθε είδους εξετάσεις και αξιολογήσεις, συμπεριλαμβανομένων των προαγωγικών και των απολυτήριων εξετάσεων, καθώς και των πανελλαδικών εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Προς τον σκοπό αυτό, είναι δυνατό να αποφασίζεται, κατά περίπτωση, μετάθεση ή και ματαίωση της ημερομηνίας εξέτασης, καθώς και η τροποποίηση της διαδικασίας διεξαγωγής τους, εφόσον αυτό κρίνεται κατά περίπτωση αναγκαίο. Η κοινή απόφαση του πρώτου εδαφίου, αποκλειστικά και μόνο ως προς τη μετάθεση ή και ματαίωση της ημερομηνίας εξέτασης, εκδίδεται μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να λαμβάνεται, ειδικώς για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021, και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης κείμενης σχετικής διάταξης, κάθε αναγκαίο μέτρο αναφορικά με την εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε να διασφαλίζεται η κάλυψη της διδακτέας ύλης και η ανα- πλήρωση διδακτικών ωρών, όπως μέσω της τροποποίησης της ημερομηνίας έναρξης και λήξης των μαθημάτων, του διδακτικού και του σχολικού έτους, των ωρολογίων προγραμμάτων και των προγραμμάτων σπουδών. Με όμοια απόφαση μπορεί να ρυθμίζεται, σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της διεξαγωγής κάθε είδους εξέτασης, κάθε θέμα σχετικό με τον χαρακτηρισμό της φοίτησης, την προαγωγή και την απόλυση μαθητών, σπουδαστών και καταρτιζομένων, καθώς και με την εισαγωγή των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και κάθε άλλο συναφές ειδικότερο ζήτημα.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να λαμβάνεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, κάθε αναγκαίο μέτρο αναφορικά με την εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών α ́ και β ́ κύκλου των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), την παράταση της διάρκειας του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, τη δυνατότητα αναπλήρωσης διδακτικών ωρών για τη διενέργεια εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων, τη δυνατότητα σύντμησης του εαρινού εξαμήνου σε λιγότερες από δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας, την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών, καθώς και ζητήματα σχετικά με τον χρόνο, τον τρόπο και τα μέσα διενέργειας των εξετάσεων των φοιτητών στο πλαίσιο προγραμμάτων α ́ και β ́ κύκλου σπουδών των Α.Ε.Ι.

4. Προσωπικό καθαριότητας των δήμων κατηγορίας ΥΕ16, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, μπορεί να διατίθεται και για την καθαριότητα σχολικών μονάδων αρμοδιότητας του οικείου δήμου, κατά το διάστημα λειτουργίας τους, για όσο διάστημα υφίσταται κίνδυνος διάδοσης του κορωνοιου COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 30ης Σεπτεμβρίου 2020.

Προμήθεια μέσων ατομικής υγιεινής και συλλογικής προστασίας για τις εκπαιδευτικές δομές

1. Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 12 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́ 55), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α ́ 76), αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30η Σεπτεμβρίου 2020, διαδικασίες έκτακτης προμήθειας κάθε ενδεδειγμένου μέσου ατομικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και παροχής υπηρεσιών απολύμανσης, μπορούν να διενεργούνται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας του, με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, όπως εκάστοτε αναπροσαρμόζονται και ισχύουν.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να διενεργείται η κατανομή των ειδών στις εκπαιδευτικές δομές και να ορίζεται η ειδικότερη διαδικασία παράδο- σης και παραλαβής.

Η παράδοση των ειδών μπορεί να πραγματοποιείται και απευθείας από τον ανάδοχο στον οικείο δήμο, με βάση την απόφαση κατανομής του προηγούμενου εδαφίου.

Η παραλαβή γίνεται από τριμελή επιτροπή που αποτελείται από υπαλλήλους του δήμου, με μέριμνα του οποίου τα προμηθευόμενα είδη παραδίδονται αμελλητί στις εκπαιδευτικές δομές, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση κατανομής.

Για την παραλαβή στις περιπτώσεις και των δύο προηγούμενων εδαφίων συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο εις διπλούν, το ένα εκ των οποίων αποστέλλεται αμελλητί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30η Σεπτεμβρίου 2020, διαδικασίες έκτακτης προμήθειας ειδών κάθε είδους υγειονομικού υλικού, πάσης φύσεως φαρμάκων και κάθε ενδεδειγμένου μέσου ατομικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, μπορούν να διενεργούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες νοσοκομείων, κλινικών, μονάδων και εργαστηρίων των Α.Ε.Ι. από την ανά περίπτωση αρμόδια αναθέτουσα αρχή, που εμπίπτει στην εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, όπως εκάστοτε αναπροσαρμόζονται και ισχύουν».

2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30η Σεπτεμβρίου 2020, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να διενεργεί διαδικασίες για την ανάθεση συμβάσεων προμήθειας βιοκτόνων, αντισηπτικών, υγειονομικού και λοιπού προστατευτικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών των δημόσιων εκπαιδευτικών δομών της επικράτειας, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη περί αρμοδιότητας.

Προμήθεια από την ΙΦΕΤ ΑΕ για την κάλυψη αναγκών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30η Σεπτεμβρίου 2020, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.)» δύναται, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, όπως εκάστοτε αναπροσαρμόζονται και ισχύουν, να απευθύνει πρόσκληση για απευθείας αγορά βιοκτόνων και αντισηπτικών, υγειονομικού και λοιπού προστατευτικού υλικού προς τον σκοπό του άμεσου εφοδιασμού φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για λόγους άμεσης κάλυψης έκτακτων αναγκών προστασίας της δημόσιας υγείας στις επιμέρους εκπαιδευτικές δομές.

Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών και δύναται να απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση πώλησης και διάθεσης υγειονομικού υλικού και φαρμάκων.

Η σύμβαση συνάπτεται με μοναδικά κριτήρια τη χαμηλότερη προσφορά και την επίτευξη αγοράς ικανών ποσοτήτων συνδυαστικά για την αντιμετώπιση των προεκτιθέμενων έκτακτων αναγκών.

2. Για την ενεργοποίηση της διαδικασίας προμήθειας της παρ. 1 αποστέλλεται αίτημα προμήθειας των αναγκαίων ειδών από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τον Υπουργό Υγείας, κοινοποιούμενο στην Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.

Στο πλαίσιο του αιτήματος του προηγούμενου εδαφίου πρέπει να αναφέρονται το είδος των προμηθευόμενων προϊόντων, οι τεχνικές τους προδιαγραφές, τα αναγκαία ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, οι υπό προμήθεια ποσότητες και το χρονικό διάστημα υλοποίησης της προμήθειας.

Ο Υπουργός Υγείας διαβιβάζει το αίτημα υλοποίησης της προμήθειας στην Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε., προς άμεση υλοποίηση.

Η πρόσκληση για την υλοποίηση της προμήθειας συντάσσεται σύμφωνα με το αίτημα του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και αναρτάται από την Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε. στην ιστοσελίδα της.

Αμέσως μετά από την αποσφράγιση των προσφορών, γνωστοποιείται το σύνολο των προσφορών και το περιεχόμενό τους στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, με εισηγητικό σημείωμα ως προς το αποτέλεσμα της προμήθειας και το περιεχόμενο της σύμβασης προς τελική έγκριση.

Με μόνη την εγκριτική απευθυντέα δήλωση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συνάπτεται η σύμβαση προμήθειας και ορίζεται ως παραλήπτης των προμηθευόμενων υλικών το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων διενεργείται η κατανομή των ειδών στις εκπαιδευτικές δομές και με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται η ειδικότερη διαδικασία παράδοσης και παραλαβής.

Η παράδοση των ειδών μπορεί να πραγματοποιείται και απευθείας από τον ανάδοχο στον οικείο δήμο, με βάση την απόφαση κατανομής του προηγούμενου εδαφίου.

Η παραλαβή γίνεται από τριμελή επιτροπή που αποτελεί- ται από υπαλλήλους του δήμου, με μέριμνα του οποίου τα προμηθευόμενα είδη παραδίδονται αμελλητί στις εκ- παιδευτικές δομές, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση κατανομής.

Για την παραλαβή στις περιπτώσεις και των δύο προηγούμενων εδαφίων συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο εις διπλούν, το ένα εκ των οποίων αποστέλλεται αμελλητί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Το κόστος υλοποίησης της ανωτέρω προμήθειας καλύπτεται από έκτακτη ισόποση επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό, ύστερα από κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών της παρ. 1 για την αγορά υλικών και μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό COVID-19.

Το ποσό της έκτακτης ενίσχυσης κατανέμεται στην Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε., κατά τη διαδικασία του άρθρου 5 της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́ 42), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α ́ 76), με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

Διάρκεια «Μεταλυκειακού έτους –τάξης Μαθητείας» για το σχολικό έτος 2019-2020

1. Αποκλειστικά για το σχολικό έτος 2019-2020, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να προβλέπεται η παράταση της ολοκλήρωσης του προγράμματος του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» έως την 15η Νοεμβρίου 2020 και να ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

2. Με την απόφαση της παρ. 1 μπορεί να ορίζεται ότι, ειδικά για το σχολικό έτος 2019-2020 στο «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας», εφαρμόζεται:

α. Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας έως εννέα (9) συνολικά ωρών, που πραγματοποιείται εβδομαδιαίως, το οποίο διδάσκεται στη σχολική μονάδα του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή του Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.) από εκπαιδευτικό προσωπικό του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. και δεν πραγματοποιείται κατά την περίοδο των διακοπών των Χριστουγέννων, του Πάσχα και των θερινών διακοπών.

β. «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο», διάρκειας έως τριάντα πέντε (35) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε πέντε (5) ημέρες.

Κυλικεία  εντός σχολικών μονάδων

Από την 1η Μαρτίου 2020 και για όσο διάστημα διαρκεί η απαγόρευση λειτουργίας των κυλικείων εντός των δημόσιων σχολικών μονάδων, δεν οφείλονται και δεν καταβάλλονται μισθώματα για την ενοικίασή τους.

Σχόλια (11)

 
sofia
09 Μάιος 2020 11:10

Δεν υπάρχει πρόβλεψη για γονείς εκπαιδευτικούς που έχουν παιδί υψηλού κινδύνου να παραμείνουν σπίτι. Γιατί είναι αναγκασμένοι να επιστρέψουν σχολείο;;;;;;

 
Αρκτούρος
03 Μάιος 2020 14:05

"Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος
από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη
του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού
Υγείας και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Ιουλίου
2020"..

παρακάτω

"..η έλλειψη του
οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας"..

ακόμα πιο κάτω

"..η έλλειψη του
οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30η Σεπτεμβρίου 2020"..

Η έλλειψη κινδύνου, βεβαιώνεται με απόφαση του υπουργού Υγείας, που, στο μεταξύ, τον ψάχνουμε.

στο τέλος

"Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά
κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος, αρχίζει από
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις
της".

Η πΝπ ισχύει, δηλαδή, αναμένοντας την νομοθετική της κύρωση, από την κυβερνητική πλειοψηφία, στη Βουλή, χωρίς όμως να την προϋποθέτει. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα κι αν δεν κυρωθεί, για τον οποιονδήποτε λόγο, θα έχει ήδη ισχύσει, στο σύνολό της, και με Συνταγματική αίγλη. Η πλέον κατάπτυστη ρύθμιση του ελληνικού Συντάγματος.

Τα της εκπαίδευσης δεν θα τα σχολιάσω. Δεν υποτιμώ την νοημοσύνη κανενός.

 
Τα σύκα ...σύκα
03 Μάιος 2020 10:40

Πέρα από το αστείο -σοβαρό του πράγματος, πραγματικά η ιδέα της ομπρέλας διεκδικεί βραβείο ευρεσιτεχνίας. Αναρωτιέμαι συνάδελφοι αν όλη αυτή η γκρίνια, όλες αυτές οι αντιδράσεις και η κινδυνολογία κλπ κλπ θα ήταν η ίδια, αν δίνονταν η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να επιλέξει υποχρεωτικά ανάμεσα στην εξ αποστάσεως ή τη δια ζώσης ή την άδεια άνευ αποδοχών. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Υπάρχουν συνάδελφοι που κατέβαλλαν κάθε προσπάθεια στην εξ ΑΕ και άλλοι που απλά έμειναν στις ελλείψεις και την άρνηση και κάποιοι εκεί έξω, γονείς όπως και εγώ που έχω διπλή ιδιότητα και μπορώ να κρίνω εκ των έσω, κάποιοι που μπορεί να έχουν θέμα επιβίωσης, να μας λοιδωρούν για όλα αυτά τα προσκόμματα. Τελικά είναι θέμα υπευθυνότητας του καθενός, φιλότιμο το λένε κάποιοι, αλλά και θέμα βούλησης της πολιτικής ηγεσίας, να λάβει ξεκάθαρα τα απαραίτητα μέτρα. Σε κάθε περίπτωση να μην παραπονιόμαστε γιατί το σχολείο απαξιώνεται στα μάτια της κοινωνίας. Ό,τι δίνεις παίρνεις...

 
Makis
02 Μάιος 2020 21:50

Πράγματι, η ομπρέλα θα ήταν μια καλή λύση...

 
X.M.
02 Μάιος 2020 19:28

@ΧΡ.ΠΑΠΑΣΤ
Κορυφαίος! Από τα πιο εύστοχα σχόλια!

 
Βασίλης
02 Μάιος 2020 19:06

Το άρθρο 6 του ΠΔ79/2017 αφορά αμιγώς τα Νηπιαγωγεία. Και η μόνη αλλαγή είναι ότι μπορεί η εγγραφή να γίνεται ΚΑΙ με ηλεκτρονικά μέσα. Τίποτα άλλο εκτός από την ημερομηνία που μετατίθεται κατά 15 μέρες. Για τα Δημοτικά προφανώς η μόνη αλλαγή είναι η ημερομηνία και αφού τίποτα άλλο δεν αναφέρεται, αυτό σημαίνει ότι ΔΕΝ ισχύουν εγγραφές ΚΑΙ με ηλεκτρονικά μέσα στα Δημοτικά Σχολεία.

 
Σφαλιάρας
02 Μάιος 2020 14:08

Να φέρουν ομπρέλες γιατί πετάγονται τα σταγονίδια; Μασέλες φοράνε όλοι; Ήμαρτον! Τι άλλο θα σκαρφιστούν ορισμένοι ...

 
νίκος
02 Μάιος 2020 13:55

Τα κυλικεία καταβάλουν έτσι κι αλλιώς μίσθωμα ΜΟΝΟ για τις μέρες λειτουργίας των σχολείων και όχι για τις μέρες εκδρομών-καταλήψεων-κλειστά λόγω καιρού κλπ.

 
ΧΡ. ΠΑΠΑΣΤ.
02 Μάιος 2020 12:30

Η χρήση μάσκας από τους εκπαιδευτικούς, κατά τη διάρκεια του μαθήματος είναι απαραίτητη, διότι κατά την ομιλία εκπέμπονται σταγονίδια, σε πυκνότητα ανάλογη με την ηλικία του εκπαιδευτικού, αφού καθώς τα χρόνια περνάνε, η απόσταση ανάμεσα στα μπροστινά δόντια μεγαλώνει!!! Αν το κράτος τσιγκουνεύεται να χορηγήσει μάσκες μόνο στους εκπαιδευτικούς, ας ενημερώσει τουλάχιστον τους μαθητές να φέρουν στο Σχολείο τις ομπρέλες τους!!!!!! Με ανοικτές τις ομπρέλες μέσα στην τάξη προστατεύονται απ'τα σταγονίδια και ταυτόχρονα εξασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση ανάμεσά τους !!!!!!!

 
nick
02 Μάιος 2020 12:02

Πολύ σωστή επιλογή η ηλεκτρονική εγγραφή μαθητών στα δημοτικά και νηπιαγωγεία! θα τελειώσει και η διαμάχη σχολείων ποιον και με ποια στοιχεία έγραψες στο σχολείο !

 
Ανήσυχος εκπαιδευτικός
02 Μάιος 2020 11:04

Όλο αυτό το μακροσκελές νομοθέτημα καλύπτει μόνο μία πτυχή του προβλήματος λειτουργίας των σχολείων, ό,τι σχετίζεται δηλαδή με εξωσχολικούς παράγοντες, όπως δήμος, μετακινήσεις, κυλικείο.
Για την ώρα δεν έχουμε καμία εξειδικευμένη οδηγία για την εσωτερική λειτουργία του σχολείου, δηλαδή σχηματισμός τμημάτων, ωρολόγιο πρόγραμμα, διαλείμματα, συναθροίσεις μαθητών, ενημέρωση μαθητών, μάσκες, γραπτά τεστ μαθητών, συνεδριάσεις συλλόγων, εφημερίες, απουσίες μαθητών και εκπαιδευτικών, ζωντανή τηλεμετάδοση μαθημάτων, επικοινωνία με γονείς και κηδεμόνες, αιφνίδια συμπτώματα για πιθανά κρούσματα ιού, άδειες εκπαιδευτικών, αλλά και συγκέντρωση εντύπων για τους υποψήφιους των πανελλαδικών, ηλεκτρονικές εγγραφές για επόμενη τάξη, κατάθεση βαθμολογίας β΄τετραμήνου, τρόπο εξαγωγής αποτελεσμάτων και μύριες άλλες λεπτομέρειες!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ