Κατά της εξωτερικής αξιολόγησης η κυβερνητική παράταξη των καθηγητών

Τα «ναι» και τα «όχι» της ΔΑΚΕ ΔΕ επί του πολυνομοσχεδίου του υπ.Παιδείας

04/05/2020

Ενημερώθηκε: 05/05/2020, 07:50

Άκουσε το άρθρο

Αρνούμαστε την ανάμειξη της ΑΔΙΠΠΔΕ, τόσο στην αυτοαξιολόγηση, όσο και στην επικείμενη σύνταξη του Π.Δ. για την ατομική αξιολόγηση. Η ΑΔΙΠΠΔΕ δεν έχει καμία σχέση με την εκπαιδευτική πραγματικότητα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και συνεπώς αποτελεί εξωτερικό αξιολογητή. Η διαχρονική θέση της ΔΑΚΕ είναι η εξής: «Όχι στην εξωτερική αξιολόγηση». Επίσης, αντιτιθέμεθα στην πρόταση για ανάρτηση της έκθεσης της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας στην ιστοσελίδα του σχολείου, γιατί η διαδικασία αυτή μπορεί να οδηγήσει στην κατηγοριοποίηση των σχολείων.

Τα παραπάνω τονίζει σε ανακοινωθέν η ΔΑΚΕ Καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , σχολιάσοντας το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας και υπογραμμίζει τα εξής:

Α. Επιπροσθέτως, αρνούμαστε την ανάμειξη των Δήμων, των Γονέων και των Μαθητών (Σχολικό Συμβούλιο) στη διαδικασία σύνταξης της έκθεσης της αυτοαξιολόγησης. Δεν έχουν καμία επιστημονική επάρκεια, για να κρίνουν το εκπαιδευτικό έργο της σχολικής μονάδας.

Β. Όσον αφορά το επικείμενο Π.Δ για την ατομική αξιολόγηση, η ΔΑΚΕ Καθηγητών θεωρεί ότι η σχετική  πρωτοβουλία  είναι πρόωρη. Σε μία χώρα , που δεν έχει καμία κουλτούρα αξιολόγησης και στο παρελθόν η αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκε ως μηχανισμός χειραγώγησης, επιβάλλεται πρώτα να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των εκπαιδευτικών προς το Υπουργείο Παιδείας ως θεσμό. Για τον λόγο αυτό πιστεύουμε ότι για ένα εύλογο χρονικό διάστημα πρέπει να ισχύσει η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων και να αναμένουμε τα αποτελέσματά της. Είναι σίγουρο ότι όποια συζήτηση για την κατάθεση του προαναφερθέντος Π.Δ θα δυναμιτίσει το απαραίτητο κλίμα εμπιστοσύνης.

Γ. Η διαχρονική θέση της ΔΑΚΕ για την ατομική αξιολόγηση είναι η εξής:

•    Η αξιολόγηση δεν πρέπει να έχει τιμωρητικό χαρακτήρα.
•    Ως στόχο  πρέπει να έχει την επισήμανση τυχόν αδυναμιών του εκπαιδευτικού  και τη βελτίωσή του, ώστε να προκύψει το μέγιστο δυνατό  εκπαιδευτικό αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου πρέπει να συνδέεται άμεσα με την υλοποίηση συστηματικών επιμορφωτικών προγραμμάτων για τους εκπαιδευτικούς.
•    Αρνούμαστε την ατομική αξιολόγηση, που στόχο έχει τη μισθολογική καθήλωση, τη μισθολογική υποβάθμιση, την υποχρεωτική μετάταξη σε άλλο Υπουργείο ή την απόλυση.
•    Μεγάλο μέρος του εκπαιδευτικού έργου προσφέρεται από εκπαιδευτικούς που έχουν το μάθημα ως δεύτερη ή και τρίτη ανάθεση και είναι δεδομένο ότι αυτοί οι συνάδελφοι διδάχτηκαν το σχετικό αντικείμενο στα Πανεπιστήμια πλημμελώς ή καθόλου. Μάλιστα, επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ πολλαπλασιάστηκε το φαινόμενο της τρίτης ανάθεσης μαθημάτων. Δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθούν συνάδελφοι για αντικείμενα που διδάσκουν αναγκαστικά.
•    Λέμε όχι στην εξωτερική αξιολόγηση

Δ. Η παράταξη της ΔΑΚΕ Καθηγητών έχει επίσης σοβαρές ενστάσεις για τις ρυθμίσεις που αφορούν τους αναπληρωτές. Είμαστε αντίθετοι στην ύπαρξη του πλαφόν προϋπηρεσίας των 120 μηνών. Πολλοί συνάδελφοι έχουν πιάσει το συγκεκριμένο πλαφόν και έτσι δεν έχουν κίνητρο να πάνε να διδάξουν σε απομακρυσμένα σχολεία. Αντίθετα επιδιώκουν να κάνουν ένα μεταπτυχιακό ή ένα διδακτορικό, για να αυξήσουν τα μόριά τους για τον επικείμενο μόνιμο διορισμό. Η κατάργηση του πλαφόν, ή η ριζική αύξηση του θα δώσει το κίνητρο που λείπει στους αναπληρωτές. Είμαστε υπέρ των κινήτρων και όχι υπέρ των ποινών.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΔΕ

Η ΔΑΚΕ Καθηγητών Δ.Ε καταρχάς  θεωρεί άκαιρη τη στιγμή που επέλεξε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας,  να καταθέσει το πολυνομοσχέδιο. Σε περίοδο κρίσης, που επιβάλλεται να υπάρχει κλίμα εθνικής ενότητας, για να ξεπεραστεί η θεομηνία και με δεδομένη την αδυναμία ουσιαστικού διαλόγου, η κατάθεση νομοσχεδίου θα προκαλέσει εντάσεις εντός της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η άποψη μας είναι ότι έπρεπε να επιστρέψει πρώτα η κανονικότητα στην ελληνική κοινωνία, να ακολουθήσει διάλογος του Υπουργείου με τα εκπαιδευτικά συνδικάτα (ΟΛΜΕ, ΔΟΕ) και μετά η κυβέρνηση να νομοθετήσει. Δεν αμφισβητούμε το συνταγματικό δικαίωμα της κυβέρνησης να νομοθετεί, διαμαρτυρόμαστε για τη στιγμή που ανέλαβε τη συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία.

Όσον αφορά το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, η ΔΑΚΕ Καθηγητών Δ.Ε έχει σοβαρούς ενδοιασμούς σε συγκεκριμένες πτυχές του.

Αρνούμαστε την ανάμειξη της ΑΔΙΠΠΔΕ, τόσο στην αυτοαξιολόγηση, όσο και στην επικείμενη σύνταξη του Π.Δ. για την ατομική αξιολόγηση. Η ΑΔΙΠΠΔΕ δεν έχει καμία σχέση με την εκπαιδευτική πραγματικότητα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και συνεπώς αποτελεί εξωτερικό αξιολογητή. Η διαχρονική θέση της ΔΑΚΕ είναι η εξής: «Όχι στην εξωτερική αξιολόγηση». Επίσης, αντιτιθέμεθα στην πρόταση για ανάρτηση της έκθεσης της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας στην ιστοσελίδα του σχολείου, γιατί η διαδικασία αυτή μπορεί να οδηγήσει στην κατηγοριοποίηση των σχολείων.

Επιπροσθέτως, αρνούμαστε την ανάμειξη των Δήμων, των Γονέων και των Μαθητών (Σχολικό Συμβούλιο) στη διαδικασία σύνταξης της έκθεσης της αυτοαξιολόγησης. Δεν έχουν καμία επιστημονική επάρκεια, για να κρίνουν το εκπαιδευτικό έργο της σχολικής μονάδας.

Όσον αφορά το επικείμενο Π.Δ για την ατομική αξιολόγηση, η ΔΑΚΕ Καθηγητών θεωρεί ότι η σχετική  πρωτοβουλία  είναι πρόωρη. Σε μία χώρα , που δεν έχει καμία κουλτούρα αξιολόγησης και στο παρελθόν η αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκε ως μηχανισμός χειραγώγησης, επιβάλλεται πρώτα να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των εκπαιδευτικών προς το Υπουργείο Παιδείας ως θεσμό. Για τον λόγο αυτό πιστεύουμε ότι για ένα εύλογο χρονικό διάστημα πρέπει να ισχύσει η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων και να αναμένουμε τα αποτελέσματά της. Είναι σίγουρο ότι όποια συζήτηση για την κατάθεση του προαναφερθέντος Π.Δ θα δυναμιτίσει το απαραίτητο κλίμα εμπιστοσύνης.

Η διαχρονική θέση της ΔΑΚΕ για την ατομική αξιολόγηση είναι η εξής:

•    Η αξιολόγηση δεν πρέπει να έχει τιμωρητικό χαρακτήρα.
•    Ως στόχο  πρέπει να έχει την επισήμανση τυχόν αδυναμιών του εκπαιδευτικού  και τη βελτίωσή του, ώστε να προκύψει το μέγιστο δυνατό  εκπαιδευτικό αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου πρέπει να συνδέεται άμεσα με την υλοποίηση συστηματικών επιμορφωτικών προγραμμάτων για τους εκπαιδευτικούς.
•    Αρνούμαστε την ατομική αξιολόγηση, που στόχο έχει τη μισθολογική καθήλωση, τη μισθολογική υποβάθμιση, την υποχρεωτική μετάταξη σε άλλο Υπουργείο ή την απόλυση.
•    Μεγάλο μέρος του εκπαιδευτικού έργου προσφέρεται από εκπαιδευτικούς που έχουν το μάθημα ως δεύτερη ή και τρίτη ανάθεση και είναι δεδομένο ότι αυτοί οι συνάδελφοι διδάχτηκαν το σχετικό αντικείμενο στα Πανεπιστήμια πλημμελώς ή καθόλου. Μάλιστα, επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ πολλαπλασιάστηκε το φαινόμενο της τρίτης ανάθεσης μαθημάτων. Δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθούν συνάδελφοι για αντικείμενα που διδάσκουν αναγκαστικά.
•    Λέμε όχι στην εξωτερική αξιολόγηση

Η παράταξη της ΔΑΚΕ Καθηγητών έχει επίσης σοβαρές ενστάσεις για τις ρυθμίσεις που αφορούν τους αναπληρωτές. Είμαστε αντίθετοι στην ύπαρξη του πλαφόν προϋπηρεσίας των 120 μηνών. Πολλοί συνάδελφοι έχουν πιάσει το συγκεκριμένο πλαφόν και έτσι δεν έχουν κίνητρο να πάνε να διδάξουν σε απομακρυσμένα σχολεία. Αντίθετα επιδιώκουν να κάνουν ένα μεταπτυχιακό ή ένα διδακτορικό, για να αυξήσουν τα μόριά τους για τον επικείμενο μόνιμο διορισμό. Η κατάργηση του πλαφόν, ή η ριζική αύξηση του θα δώσει το κίνητρο που λείπει στους αναπληρωτές. Είμαστε υπέρ των κινήτρων και όχι υπέρ των ποινών.

Είμαστε επίσης, αντίθετοι στην επιβολή ορίου ηλικίας στην εγγραφή των μαθητών στα ημερήσια ΕΠΑΛ και απαιτούμε την άμεση απόσυρση της πρότασης. Μαθητές που αντελήφθησαν εκ των υστέρων ότι έκαναν λάθος με την επιλογή των ΓΕ.Λ, έχουν μέχρι τώρα τη δυνατότητα να φοιτήσουν στα ΕΠΑΛ, να αποκτήσουν μία ειδικότητα, αλλά και να περάσουν στα Πανεπιστήμια. Δεν είναι δυνατόν να τους αφαιρείται αυτή η δυνατότητα.

Διαφωνούμε επίσης, με τη ρύθμιση που προβλέπει την εμπλοκή Γονέων και Δήμου στη σύνταξη του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας στα σχολεία. Θεωρούμε όμως σωστό μέτρο την υποχρεωτική σύνταξη κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας. Τα πρόσφατα κρούσματα παραβατικότητας αποδεικνύουν περίτρανα την αναγκαιότητα του μέτρου.

Πιστεύουμε ότι η Τράπεζα θεμάτων, που δαιμονοποιείται από τις δυνάμεις της Αριστεράς, μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά στην εκπαιδευτική διαδικασία με τις απαραίτητες προϋποθέσεις:

•    Να λειτουργήσει ως αποθετήριο θεμάτων,  που οι καθηγητές θα δύνανται να αξιοποιήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
•    Να υπάρχει πραγματική κατηγοριοποίηση ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας των θεμάτων, γιατί στην πρώτη εφαρμογή του παρόντος μέτρου δεν καταγράφηκε κάτι τέτοιο.
•    Η τράπεζα θεμάτων να δημιουργηθεί από μάχιμους καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που γνωρίζουν το επίπεδο των μαθητών και όχι από Πανεπιστημιακούς.
•    Ο όγκος της τράπεζας θεμάτων κάθε μαθήματος θα πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε να είναι διαχειρίσιμος από καθηγητές και μαθητές. Αρνούμαστε μία τράπεζα θεμάτων υπερμεγέθη που θα προκαλεί πονοκέφαλο σε καθηγητές και μαθητές.
•    Πριν την εφαρμογή της τράπεζας  θεμάτων θα πρέπει να υπάρξει συζήτηση με την εκπαιδευτική κοινότητα.

Θετικά στοιχεία

Πέραν των αρνητικών παραμέτρων του νομοσχεδίου, ή των απαραίτητων διορθωτικών κινήσεων, που πρέπει να γίνουν σε συγκεκριμένα άρθρα του νομοσχεδίου, το νομοσχέδιο έχει και θετικά στοιχεία:

•    Αυξάνονται τα εξεταζόμενα μαθήματα στο Γυμνάσιο, γιατί η μείωση των εξεταζομένων μαθημάτων είχε οδηγήσει σε παράλυση το σχολείο και σε απαξίωση πολλών γνωστικών αντικειμένων.
•    Προτείνεται, επίσης, μικρή αύξηση (ένα μάθημα) στα εξεταζόμενα μαθήματα στη Β΄ Λυκείου και στη Γ΄ Λυκείου.
•    Τίθεται ως βάση το 10 για την προαγωγή μαθητών από τάξη σε τάξη στο Λύκειο.
•    Καλώς εισάγεται ο κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας, εφόσον εξαιρεθούν Γονείς και Δήμοι.
•    Επικαιροποιείται το πλαίσιο για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό.
•    Εισάγεται ως εργαλείο η τράπεζα διαβαθμισμένων θεμάτων, η οποία υπό τις προϋποθέσεις που προαναφέραμε, θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς και θα αναβαθμίσει τη λειτουργία του Λυκείου.
•    Επικαιροποιείται το πειθαρχικό πλαίσιο για τους μαθητές ως απάντηση στην εικόνα διάλυσης, που επικράτησε στα Δημόσια Σχολεία με τις ρυθμίσεις Γαβρόγλου και τα συνεχή κρούσματα τραμπουκισμού των μαθητών σε βάρος των καθηγητών.
•    Διπλασιάζονται τα μόρια προϋπηρεσίας στα δυσπρόσιτα σχολεία για τους αναπληρωτές.
•    Εισάγεται ο θεσμός του εκπαιδευτικού εμπιστοσύνης, τον οποίο βλέπουμε θετικά, επιφυλασσόμενοι για τον τρόπο που αυτός θα υλοποιηθεί. Ταυτόχρονα πρέπει να δοθούν τα απαραίτητα κίνητρα στους εκπαιδευτικούς,  που θα αναλάβουν το βαρύ αυτό έργο.

Είναι λοιπόν προφανές ότι η ΔΑΚΕ Καθηγητών Δ.Ε:

•    δεν ακολουθεί την ισοπεδωτική πολιτική των αριστερών παρατάξεων και δε ζητά απόσυρση του πολυνομοσχεδίου.
•    στηρίζει τις θετικές ρυθμίσεις
•    αντιτίθεται και θα αγωνιστεί, ώστε να υπάρχουν ριζικές αλλαγές στα σημεία εκείνα του νομοσχεδίου, που θεωρούμε ότι θα έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην εκπαίδευση.

Η ΔΑΚΕ Καθηγητών, όμως, θεωρεί επιβεβλημένο να μην προχωρήσει το Υπουργείο Παιδείας τη νομοθετική πρωτοβουλία, όσο βρισκόμαστε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Ζητούμε η κυβέρνηση να νομοθετήσει, όταν η χώρα επανέλθει στην κανονικότητα και με ανοιχτά σχολεία, έτσι ώστε να υπάρξει  ουσιαστικός διάλογος.

Ε.Ε. ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Σχόλια (18)

Βασιλης
|

Ποιός κατα την γνώμη σας θα πρέπει, οφείλει και μπορεί να αξιολογήσει τους εκπαιδευτικούς και με ποια αξιοκρατικά κριτήρια; Πως μπορεί να γινει αυτό; Δεν χρειάζεσαι να είσαι ακαδημαικός για να καταλάβεις εαν το παιδί σου πήρε κατι απ τον Χ ή τον Ψ δάσκαλο η οχι . Και δεν μιλάω μονο απο πλευράς ύλης και μαθημάτων, που είναι βέβαίως σημαντική αλλά δεν είναι μόνο αυτό παιδεία. Σχολείο δεν είναι μόνο γλώσσα και μαθηματικά. Αλλά κάποιοι ας μην κοιτούν τούς γονείς αφ' υψηλού.Είναι και αυτοί κομμάτι αυτής της διαδικασίας με ευθύνες , υποχρεώσεις αλλά και δικαιώματα. Τα χρόνια του του παπά του προέδρου και του χωροφύλακα έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Ας δούμε την αξιολόγηση θετικότερα και πιο ανοιχτά . Αλλωστε δεν υπάρχει εργαζόμενος στον κόσμο που να μην αξιολογείται.Τα πάντα αξιολογούνται σε αυτήν την ζωή. Καλώς η κακώς. Δεν υπάρχει λόγος για πανικούς και φοβίες. Εκτος και εαν υπάρχει.........

Σ.Κ.@Μάθε να διαβάζεις σωστά την πραγματικότητα
|

[ Προσωπικά ας κοπιάσει να με αξιολογήσει όποιος θέλει. Ξέρω τί κάνω, ξέρω ποιος είμαι, ξέρω που θέλω να πάω, ξέρω τους μαθητές μου σαν τα παιδιά μου, ξέρω τα καλά τους και ξέρω και τις αδυναμίες που πρέπει να παλέψουν, δεν φοβάμαι κανέναν. Ας μου βάλει και ότι βαθμό θέλει επίσης, και αυτό δεν με απασχολεί. Ακόμη κι αν απολυθώ, θα βρω δουλειά γιατί πιστεύω σε εμένα και αυτό που κάνω ξέρω οτι το αναγνωρίζουν αυτοί που πρέπει να το αναγνωρίσουν, οι μαθητές μου.]

Ωραίο το σχόλιο σου αγαπητέ συνάδελφε. Η απειλή για "κοσμία" διαγωγή δεν σχετίζεται ,ωστόσο, με καμιά επίδοση των μαθητών...Πιστεύω ότι λογικά ξαναμπήκε ως επικρεμάμενη απειλή για τις πολύ ακραίες περιπτώσεις..Έχω εμπιστοσύνη στους συναδέλφους μας, που δεν θα αφήσουν να φύγουν από το σχολείο τους μαθητές με μικροπαραβάσεις, "φιλοδωρημένοι" με κοσμία διαγωγή και να βγουν μετά μέσα στο ζόφο της καλπάζουσας ανεργίας των νέων, χαρακτηρισμένοι άδικα...Μιλάω για τα φτωχόπαιδα του ελληνικού λαού, αλλά δυστυχώς δεν είναι λίγα σήμερα...Η κοσμία ακυρώνεται, έστω και αν υπάρχει στα χαρτιά ,με την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ακραίας παραβατικότητας μέσα στα σχολεία μας, που δεν είναι αμελητέα...Εδώ μάλλον αποτύχαμε όλοι και ρίχνουμε το φταίξιμο πάντα στον διπλανό μας και στους μαθητές που ως νέοι είναι λογικό να είναι θρασείς, έτσι γράφει ο Αριστοτέλης, στο μνημειώδες έργο του Αθηναίων Πολιτεία...Αυτή τη μάχη πρέπει να δώσουμε, γιατί οι πολιτικοί μας δεν πρόκειται ποτέ να συναινέσουν. ..Η κοσμία στο σχολείο της επταετίας δεν ήταν πάντα αποτέλεσμα της νεανικής συμπεριφοριστικής παραβατικότητας. Η παραβατικότητα τότε ήταν μηδενική και τα αίτια της κοσμίας συνήθως πολιτικά. Η ηχερή κατάργηση της διαγωγής από τον Σύριζα , δεν συνεπέφερε και την προσδοκώμενη μείωση της μαθητικής παραβατικότητας ούτε και την αύξησε αισθητά. Ήταν μια πολιτική απόφαση, εύκολη θα έλεγα, αφού το Πασόκ είχε πριν αδρανοποιήσει την κοσμία διαγωγή, με την οποία συμφωνούσε το μισό του πολιτικού πληθυσμού και η πλειοψηφία σχεδόν των εκπαιδευτικών, που το ποσοστό της τώρα μπορεί και να έχει μειωθεί...Το θέμα, πιστεύω ότι θα παραμείνει ανοιχτό για δεκαετίες..Όταν παίρνεις τέτοια μέτρα, μετα το στρώσιμο του "προοδευτικού χαλιού" από τον Σύριζα, πριν το τραβήξεις, καλά είναι να κάνεις και καμιά σφυγμομέτρηση της κοινής γνώμης επί του θέματος..Όσον αφορά την εξωτερική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, καλά είναι ,όταν αρχίσει..., να αρχίσει με μια καλή πολιτική συναίνεση...Οι ιθύνοντές της ,ας υπολογίσουν το πολιτικό της κόστος και βλέπουν...Μου φαίνεται ότι η πολιτική παράταξη της ΔΑΚΕ με την ανωτέρω ανακοίνωσή της πατάει πολύ γερά στην εκπαιδευτική μας πραγματικότητα.'..Άλλοι θα πρέπει να δουν που πατάνε.. και που βρίσκονται ...

Είναι τεράστιο το θέμα και εδώ, ωστόσο, υφίσταται ένα ιστορικό παράδοξο. Όποτε ξαναγίνει κυβέρνηση ο Σύριζα θα την ξανακαταργήσει την κοσμία διαγωγή και θα θριαμβολογεί εκτοξεύοντας ρητορικούς μύδρους στην συντηρητική παράταξη για "εκτρωματικά νομοσχέδια"(Φίλης).Και στη συνέχεια? Τί θα γίνει στη συνέχεια? Η ΝΔ θα την επαναφέρει.. όχι ρεβανσιστικά, αλλά γιατί η νεανική παραβατικότητα θα εξακολουθεί να υπάρχει στα σχολεία μας, να είναι εκεί, αφού, όσον αφορά την περίπτωσή της, αποτυγχάνουμε εξακολουθητικά στη σωστή αντιμετώπισή της με τα" ηχηρά μας παρόμοια"(Καβάφης) περί "διαχείρισης κρίσεων" ...Επειδή δεν υπάρχει πολιτική συναίνεση και επί αυτού του θέματος, θα πρέπει να δούμε γιατί τροφοδοτεί την πολιτική αντιπαράθεση συνεχώς...Ειλικρινά μένω με την παλικαρίσια θέση σου, αγαπητέ μου, "εγώ κάνω το μάθημα μου με επάρκεια και αίσθημα ευθύνης και ας έρθει όποιος θέλει να με αξιολογήσει". Έχω καιρό να διαβάσω σχόλιο τέτοια ηθικής ακεραιότητας, τέτοιας ειλικρίνειας και υποκλίνομαι..Αναφέρομαι στο απόσπασμα από το σχόλιό σου που έχω θέσει σε αγκύλες.. Το ξανασημειώνω, η κοσμία δεν επανήλθε για να παραμείνει για πάντα.' Άθροισε 20 τέτοια κυβερνητικά μέτρα στο χώρο της παιδείας και θα αναρωτιέσαι σε λίγο καιρό γιατί ξαναανέβηκε το ποσοστό του Σύριζα από το 20% στο 35%.. χωρίς οι κραυγαλέοι πολιτικοί ινστρούχτορές να έχουν κουνήσει το δαχτυλάκι τους !!

["Μάθε να διαβάζει σωστά(και την πολιτική πραγματικότητα) και να την προσεγγίζεις όπως ο σπουργίτης το χάραμα",Οδ.Ελύτης,Ο Μικρός Ναυτίλος,Εκδόσεις Ίκαρος].Χαίρε..

Όσο ζω ελπίζω (Dum spiro spero)
|

Το κλίμα είναι δηλητηριασμένο φοβερά και με μεγάλη λύπη το παρακολουθώ, ως ενεργή εκπαιδευτικός! Η εξωτερική αξιολόγηση από γονείς και μαθητές χωρίς προϋποθέσεις όντως μπορεί να καταλήξει ασύδοτη, μου μετέφερε πρόσφατα συνάδελφος που το βιώνει σε σχολεία της Σουηδίας. Η κοινωνία συχνά δεν είναι ώριμη, γενικώς. Καλή όμως η πρόταση του χρήση "Στέλιος" για μερική συμμετοχή μαθητών, που μπορεί να εμπλουτιστεί κι άλλο. Στη Γερμανία παλιότερα υπήρχε αληθινή δοκιμαστική περίοδος δύο ετών (εδώ την περνάμε τυπικά εντελώς πια!) με κρίση στο τέλος της. Η βάση του 10 είναι το μόνο αυτονόητο για την κοινή λογική και τα μαθήματα καλό να είναι περισσότερα στις εξετάσεις. Όλα βέβαια καλύτερα είναι να συνοδεύονται και από εκτενείς βιωματικές δράσεις, που σίγουρα γίνονται αλλά σε ποιόν βαθμό; Αγνοούμε, αφού δεν δημοσιοποιείται μέσω αξιολόγησης! Αλλά θα συμφωνούσα να μην κατατεθεί τώρα, παρά αργότερα και να προηγηθεί στήριξη της παιδείας με νέες υποδομές σε καθηγητές και υλικά πρώτα για κάθε σχολείο.

Effi
|

Καθηγητές, δυστυχώς μια κατηγορία απο μόνη τους σε όποιο κόμμα και αν ανήκουν. Αλοίμονο στα παιδιά μας!!

Ένας εκπαιδευτικός
|

Εκείνο που πραγματικά νομίζω οτι με ξεπερνά και με εξευτελίζει ως εκπαιδευτικό είναι η συμφωνία και μάλιστα η θετική στάση απέναντι στην "τιμωρητική" αξιολόγηση των μαθητών (με όρους επίδοσης και συμπεριφοράς), η οποία όμως δεν κρίνεται αντίστοιχα θετική για την περίπτωση των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί λοιπόν να μην "τιμωρούνται" για την κακή τους απόδοση, αλλά οι μαθητές να "τιμωρούνται" για την κακή τους επίδοση και την κακή τους συμπεριφορά. Αυτά συνεχίστε να υποστηρίζετε και θα έχουμε το σύνολο της κοινωνίας απέναντί μας.

Όταν ο εκπαιδευτικός δέχεται να βαθμολογεί και να αξιολογεί μαθητές με όποιες επιπτώσεις ελάχιστες ή μέγιστες μπορεί να έχει αυτό στη ζωή του, δεν μπορεί να μην δέχεται να βαθμολογηθεί και να αξιολογηθεί και ο ίδιος.

Όσο για την αξιολόγηση του έργου μας αυτή είναι ήδη μια πραγματικότητα, κι ας μην είναι θεσμοθετημένη. Την βλέπουμε στους μαθητές μας, στα πρόσωπά τους και στον τρόπο που μας αντιμετωπίζουν, τη βλέπουμε στην πρόοδό τους, στην εξέλιξή τους, στη συμμετοχή τους, στα συναισθήματά τους για μας και στις επιδόσεις τους. Αυτή είναι η αληθινή αξιολόγηση του έργου μας και αν νομίζουμε οτι με την πίεση και την τιμωρία των μαθητών με τις εξετάσεις και τους βαθμούς θα σταματήσουμε την παράλυση του σχολείου και την απαξίωση των γνωστικών μας αντικειμένων, είμαστε τουλάχιστον ανόητοι.

Πρέπει κάποια στιγμή να ξεπεράσουμε τις ανασφάλειές μας και να δούμε την ουσία των ζητημάτων της εκπαίδευσης που προσφέρουμε. Προσωπικά ας κοπιάσει να με αξιολογήσει όποιος θέλει. Ξέρω τί κάνω, ξέρω ποιος είμαι, ξέρω που θέλω να πάω, ξέρω τους μαθητές μου σαν τα παιδιά μου, ξέρω τα καλά τους και ξέρω και τις αδυναμίες που πρέπει να παλέψουν, δεν φοβάμαι κανέναν. Ας μου βάλει και ότι βαθμό θέλει επίσης, και αυτό δεν με απασχολεί. Ακόμη κι αν απολυθώ, θα βρω δουλειά γιατί πιστεύω σε εμένα και αυτό που κάνω ξέρω οτι το αναγνωρίζουν αυτοί που πρέπει να το αναγνωρίσουν, οι μαθητές μου. Αν για μια στιγμή σκεπτόμασταν έτσι, συνάδελφοι, κανείς και τίποτα δεν θα μπορούσε να μας κλονίσει. Τότε ίσως και να βλέπαμε οτι αν βγάλουμε εντελώς από την εξίσωση την βαθμολογική πειθαρχία και την ποσοτική αξιολόγηση όλων (μαθητών και εκπαιδευτικών) , θα είχαμε έναν κοινό αγώνα να δώσουμε με τη συμμετοχή πολλών χιλιάδων.

Για ΔΑΚΕ
|

Η αξιολόγηση θα έχει τιμωρητικό χαρακτήρα. Αν δεν θα ειναι σήμερα, θα είναι αύριο, μεθαύριο, κ.λ.π.
Λυπάμαι πολύ..
Τι δεν κατανοείτε;
Θα υπάρξουν αργότερα απολύσεις..
Κάνατε την ερώτηση γιατί στους εκπαιδευτικούς; Αμφισβητούν τα πτυχία τους ή τα Πανεπιστήμια;
Και γιατί διορίζουν όλα τα χρόνια κόσμο στο δημόσιο χρησιμοποιώντας την πολιτική τους δύναμη;
Άλλα μέτρα κι άλλα σταθμά;
Τους μαράνανε οι αξιολογήσεις; Δεν το πιστεύω. Γιατί αν το πιστεύανε και οι ίδιοι, δεν θα βάζανε άτομα "εκ παραθύρων"..
Άλλες σκοπιμότητες υπάρχουν..
Μην ξεχνάτε ότι ο Πρωθυπουργός πριν μερικά χρόνια απέλυσε εκπαιδευτικούς..

Alekos Salonikios
|

Mήπως ...έχει γίνει λάθος; Σίγουρα πρόκειται ανακοίνωσης της (φιλελεύθερης) ΔΑΚΕ (NΔ) κι όχι του (αντιφιλεύθερου) ΠΑΜΕ (KKE) Καθηγητών;... (Θα μας τρελλάνουν;...

ΠΕ80x86
|

Αχ, δε μπορώ τις γκρίνιες!!!

Παιδιά τους ψηφίσατε (εκτός και αν ανήκετε στη ΔΑΚΕ και ψηφίζετε ΣΥΡΙΖΑ, ΜΕΡΑ25 ή ΚΚΕ) και τώρα τους λουζόμαστε όλοι! Εσείς ΔΕΝ μπορεί να γκρινιάζετε γιατί, όπως όλοι μας, γνωρίζατε ποιο είναι το πρόγραμμα της ΝΔ, ποιές είναι οι πάγιες θέσεις της αλλά και τα "δείγματα γραφής" που είχαν δώσει παλιότερα αλλά και λίγο πριν τις εκλογές!

Εσείς γιατί τους ψηφίσατε λοιπόν? Και αφήστε τα "εμείς δεν ξέραμε για ΑΔΙΠΠΔΕ", "δεν είπαμε για εξωτερική αξιολόγηση" γιατί το κάνετε όλο και χειρότερο! Ποιος περιμένατε να σας αξιολογεί? Ο (πολιτικός σας) προϊστάμενος? Θα πείτε "μα η ΑΔΙΠΠΔΕ είναι άσχετη με τη σχολική πραγματικότητα"... Ναι! Αλλά και η Κεραμέως άσχετη με τη σχολική πραγματικότητα ήταν και είναι αλλά και αυτή την ψηφίσατε!!!

Οπότε αντί να μιλάτε καλύτερα χειροκροτήστε (ούτως ή άλλως, το κάνετε δε το κάνετε, αυτά τα πλάνα θα δείχνουν στα ΜΜΕ) και απλά περιμένετε μέχρι τις επόμενες εκλογές να τους ξαναψηφίσετε... ξέρω πως μερικοί, αν μπορούσατε, θα κρατούσατε μερικά σταυρωμένα ψηφοδέλτια και για τις επόμενες εκλογές!

Πανεπιστημιακός
|

"Όχι στην εξωτερική αξιολόγηση", είναι η θέση καθηγητών της Βθμιας της ΔΑΚΕ. Προφανώς δεν έχουν διαβάσει τις προεκλογικές θέσεις του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας. Έχουν εικόνα της διεθνούς εμπειρίας σε προηγμένα εκπαιδευτικά συστήματα, για θέματα εΞωτερικής αξιολόγησης; Κρίμα για τα παιδιά μας, κρίμα για τη χώρα, ο συνδικαλισμός του πολιτικά ζοφερού παρελθόντος δυστυχώς είναι ακόμη παρών. "Ποιος μπορεί να αξιολογήσει εμένα;"

συνδικαλισμός απέναντι στην πρόοδο
|

η ανακοίνωση δεν διαφέρει από οποιαδήποτε παράταξη, έχει μόνο την σημασία της, το ότι αποτελεί 'κυβερνητική' παράταξη. Προσοχή όμως όταν το υπουργείο κλείνει το δεξί μάτι με νόημα, και η συνδικαλιστές το αριστερό μάτι πάλι με 'νόημα' καταλήγουμε ΚΑΙ ΜΕ τα δύο μάτια κλειστά.

Εγώ λέω 100 φορές αξιολόγηση, εξωτερική και ανεξάρτητη, και ας αφήσετε τα δεν ξέρουν οι απέξω τα προβλήματα κτλ κτλ.

αλεκος
|

Δυστυχώς οι εκπαιδευτικοί, όπως και όλοι οι Έλληνες, ξεχνάμε εύκολα!

Ερτ
|

Οι μπλε συριζαίοι....

Ελένη
|

Προφανώς κάποιο λάθος κάνουν στην Φινλανδία που επενδύουν στην ενσυναίσθηση , στο βιωματικό μάθημα και σε άλλες σύγχρονες μαθησιακές μεθόδους και έχουν ελαχιστοποιήσει τις εξετάσεις. Δεν είναι φυσιολογικό οι μαθητές να δίνουν περισσότερα μαθήματα σε μια εξεταστική από ότι οι φοιτητές.
Επίσης στη Φινλανδία μαθαίνουν στα παιδιά να ανταγωνίζονται τον εαυτό τους και όχι τους άλλους.
Εμείς εδώ έχουμε κολλήσει στους άριστους, στις πολλές εξετάσεις, στην επιβολή μεγάλων ποινών, στην αύξηση του άγχους δηλαδή, χωρίς καμία άλλη πρόληψη στα σχολεία.
Για την Τράπεζα Θεμάτων, άλλο επιπλέον άγχος και αφαίμαξη στην ελληνική οικογένεια. Πολύς λόγος για να επιβαρυνθούν κι άλλο οι Έλληνες μαθητές, χωρίς μαθησιακά κερδη

Στελιος
|

Συμφωνώ ότι δεν δεν πρέπει να υπάρχει εξωτερική αξιολόγηση ούτε για τη σχολική μονάδα ούτε για τους εκπαιδευτικούς, αλλά εκ των έσω που γνωρίζουν την σχολική πραγματικότητα, όμως στην αξιολόγηση των καθηγητών το 10% να είναι από τους μαθητές, με κλήρωση20 μαθητών. Δεν είναι τόσο ανώριμοι όσο τους θεωρούμε.Όσο περισσότεροι αξιολογούν τόσο πιο αντικειμενική είναι η αξιολόγηση.

Nik sem
|

Τα βλέπετε Ε,μη ξεχάσετε να τους ψηφίσετε πάλι και Ναι κι όχι...

Σ.Κ.@ Στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε..
|

[Αρνούμαστε την ανάμειξη της ΑΔΙΠΠΔΕ, τόσο στην αυτοαξιολόγηση, όσο και στην επικείμενη σύνταξη του Π.Δ. για την ατομική αξιολόγηση. Η ΑΔΙΠΠΔΕ δεν έχει καμία σχέση με την εκπαιδευτική πραγματικότητα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και συνεπώς αποτελεί εξωτερικό αξιολογητή. Η διαχρονική θέση της ΔΑΚΕ είναι η εξής: «Όχι στην εξωτερική αξιολόγηση». Επίσης, αντιτιθέμεθα στην πρόταση για ανάρτηση της έκθεσης της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας στην ιστοσελίδα του σχολείου, γιατί η διαδικασία αυτή μπορεί να οδηγήσει στην κατηγοριοποίηση των σχολείων].
Εδώ δεν είδα κανέναν να γράφει σχόλια...Τί έγινε?Είχα γράψει ότι η εξωτερική αξιολόγηση θα είναι Casus Belli για τα δύο σωματεία μας που θα κατέβουν στοιχημένα εναντίον της και περίμενα μια τέτοια ανακοίνωση.Όποιος έχει κάποια συνδικαλιστική πείρα γνωρίζει ότι στα δύσκολα,τα μεγάλα σωματεία μας συμφωνούν σε ένα μίνιμουμ στόχων και κατεβαίνουν στον αγώνα ενωμένα.Λοιπόν και για να τελεειώνουνε...Το ΙΕΠ τί δύναμη κρούσης έχει? Επίσης είχα τονίσει ότι το ΙΕΠ θα είναι "πολύ λίγο" απέναντι στα σωματεία μας σ' αυτή τη μάχη που ήδη άρχισε..Ο πιθανός αποκλεισμός των συνδικαλιστών από τα συμβούλια επιλογής,θα είναι αιτία πολέμου για τα δυο σωματεία μας.Οι "ματσακανιές" κατά την εφαρμογή του 4547 στα συμβούλια επιλογής,έδωσαν την ευκαιρία για χαζοσπέκουλες περί της δήθεν αναγκαιότητας των "αδιάβλητων τεχνοκρατών" τύπου ΑΣΕΠ και "άμωμων" πανεπιστημιακών.Κάλιστα σε τέτοια συμβούλια επιλογής μπορεί να αναλάβει ένας να "καθαρίσει" τη δουλειά και οι άλλοι να καθονται κουρασμένοι στον καναπέ...Σε κάθε περίπτωση όλα θα ξεκαθαρίσουν το καλοκαίρι όταν θα μπει στην διαβούλευση το κομμάτι του πoλυνομοσχεδίου για τις επιλογές των στελεχών που αφαιρέθηκε λόγω της υγειονομικής πανδημίας με τον covid 19..Τη σπέκουλα για την "τιμωρητική αξιολόγηση" την έχω χτυπήσει σα χταπόδι πολλές φορές, εδώ στο ESOS.Από ρητορείες και "αριστερές" χηνοφανφάρες χορτάσμε τα τελευταία πέντε χρόνια,Η ρητορική είναι κατά τον Αριστοτελη η τέχνη της πειθούς [the art of persuation] και όχι η τέχνη της πολιτικής σπέκουλας...Η ΔΑΚΕ ωστόσο, είναι σαφής ανωτέρω και μιλάει καθαρά για την τωρινή εναντίωσή της σε μια εξωτερική αξιολόγηση,που είναι λίγο σοφτ βέβαια,όπως πειγραφεται στην χθεσινή Καθημερινή σε σχέση με την αγγλική του 1993..και να μη μου πει κανένας τα γνωστά ότι τάχα μου τάχα μου "συρθηκε" πίσω από τους αγριεμένους της τιμωρητικής και πίσω από εκείνους που ήθελαν μια συντροφική ή σταχανοβίτικη αξιολόγηση στα πλάισια του "παλλαικού κράτους ' και μετά την εφαρμογή της δικτατορίας του προλεταριάτου,βέβαια,γύρω στο 2048,στα διακόσια χρόνια το εορτασμού της από την εποχής της ιδεολογικής θέσμισης της από τον Κάρολο Μαρξ!!!Δεν την θέλει ούτε η ΔΑΚΕ λοιπόν την εξωτερική ούτε και η κατακόκκινη αριστερά, όχι μόνο γιατί είναι επίσης "τιμωρητική" γι αυτήν αλλά και γιατί εκτιμά ότι δεν ήρθε το κανονικό!! πλήρωμα του χρόνου..καθώς απομένουν 28 χρόνια μέχρι το ιωβηλαίο του 2048 !!Αρχίζω να πιστεύω ότι είχε δίκιο ο παλιός και σοφός φίλος μας,ο ακαδημαικός κ.Γρηγόρης Σκαλκέας,που μας έλεγε,σε μια ομήγυρη, όταν είχε αναλάβει η κ.Γιαννάκου, ότι "για να γίνει η εξωτερική αξιλόγηση των εκπαιδευτικών θα πρέπει να υπάρξει πρώτα πολιτική συναίνεση των αστικών κομμάτων".Ο νεός νόμος με την μοριοδότησή του, κατά το σύστημά της, την δικαιώνει και να δούμε ποιου νόμου θα είναι ιστορικά ,"εκτρωματική"(Φίλης) η μοριοδότηση, όταν θα βγει,και θα καταργηθεί ο άμωμος 4547..Αυτή η ομοψυχία των δύο σωματείων μας για την απόρριψη της εξωτερικής αξιολόγησης και μόνο αρκεί και φέρνει κατά τη γνώμη μου το ΙΕΠ και την ΑΔΙΠΔΕ με μαθηματική πρόοδο στο καναβάτσο...Τα κομματα του συνταγματικού τόξου κατά πλειοψηφία είναι ενάντια στην εξωτερική αξιολόγηση για τώρα και η σπέκουλα της τιμωρητικής πάει να κερδίζει έδαφος αλλά δεν μπορεί να λες συνέχεια τα ίδια βαρετά πράγματα...[Είναι σίγουρο ότι όποια συζήτηση για την κατάθεση του προαναφερθέντος Π.Δ θα δυναμιτίσει το απαραίτητο κλίμα εμπιστοσύνης...] Ας δούμε,από το καλοκαίρι και μετά ,που θα βγει στη διαβούλευση το κομμάτι με το φλέγον θεμα του πιθανού αποκλεισμού των συνδικαλιστών από τα συμβούλια επιλογής πόσα απίδια θα πιάσει του ΙΕΠ ο σάκος..Το σχόλιο αφιερώνεται σε έναν παλιό πρωταθλητή της σφαιροβολίας,που άσπρισε όπως κι εγώ, και που θα καταλάβει ποιος το έγραψε αν το διαβάσει..γατί είναι απόφοιτος του ΕΜΠ..

ΑΣΕΠΙΤΗΣ
|

επιτέλους αντίλογος αλλά και αναγνώριση των θετικών σημείων.
ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ

Μαμά
|

Παρακαλώ τη δακε καθηγητών να μας συνδραμει οικονομικά μετά την τράπεζα θεμάτων που θα μας στείλει στα φροντιστήρια. Η άποψη ότι οι εξετάσεις αναβαθμίζουν ένα μάθημα με ξεπερνάει ως αντίληψη. Όσο για την εκτίμηση ότι η αναγραφή της διαγωγής συνιστά επίκαιροποίηση του πειθαρχικου πλαισίου, αυτό πια....το αφήνω απλώς ασχολίαστο.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ