ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Οδηγίες και μέτρα για την επανέναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ολες οι οδηγίες προς μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, Διευθυντές σχολείων
Δημοσίευση: 06/05/2020
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Οδηγίες  για την   επανέναρξη λειτουργίας σχολικών μονάδων  (απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες), απέστειλε σήμερα το υπουργείο Παιδείας πρός όλα τα Λύκεια και Γυμνάσια της χώρας.

Στις οδηγίες περιλαμβάνονται ενημερωτικά σημειώματα προς:

α) Διευθυντές σχολείων,

β) Εκπαιδευτικούς,

γ) Γονείς/κηδεμόνες,

δ) Μαθητές.

Το ενημερωτικό υλικό περιέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με

α) το Covid-19 και τα συμπτώματα της νόσου,

β) τους τρόπους μετάδοσης,

γ) τα μέτρα αυτοπροστασίας και προστασίας τρίτων και

δ) τα μέτρα τα οποία είναι απαραίτητο να ληφθούν σε περίπτωση που εμφανιστούν κρούσματα της νόσου στο σχολείο.

Περαιτέρω, στο υλικό της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι Covid-19 και όσον αφορά στην επανέναρξη λειτουργίας σχολικών μονάδων, υπάρχουν συνοπτικές οδηγίες σε μορφή Check list για τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και συμπεριφοράς εντός του σχολείου που αφορούν μαθητές και εκπαιδευτικούς, αλλά και για τα μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνουν οι γονείς σε καθημερινή βάση. Ειδικά για τους Διευθυντές των σχολείων έχουν συνταχθεί οδηγίες τόσο για την προετοιμασία του σχολείου πριν την επανέναρξη των μαθημάτων (διαδικασίες και πόροι), όσο και για την λειτουργία του σχολείου με ασφάλεια έως και την λήξη των μαθημάτων.

Πατήστε παρακάτω για να ανοίξετε τις αντίστοιχες οδηγίες:

 1. Εγκύκλιος: Ενημέρωση σχετικά με τις οδηγίες της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες.
 2. Οδηγίες προς τους Διευθυντές και μέτρα για την επανέναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 3. Συμβουλές προς εκπαιδευτικούς για την ενδυνάμωση και αποφόρτιση των εφήβων
 4. Διαδικασία καθαρισμού και εφαρμογής απολυμαντικών σε επιφάνειες και εξοπλισμό στα σχολεία
 5. Οδηγίες προς εκπαιδευτικούς
 6. Οδηγίες προς γονείς
 7. Οδηγίες προς μαθητές
 8. Πώς θα πρέπει να μιλάω στους έφηβους για τον COVID-19
 9. COVID 19 - ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
 10. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΜΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΘΕΙ ΣΤΟΝ ΙΟ SARS-COV-2
 11. 6 βήματα για την σωστή εφαρμογή της Υγιεινής των Χεριών με πλύσιμο με νερό και σαπούνι
 12. Έντυπο: ΣΕΝΑΡΙΑ για ΑΣΚΗΣΗ
 13. Έντυπο: Τι πρέπει να γνωρίζω για να προστατεύσω τον εαυτό μου στο σχολεείο

Σύμφωνα με το διαβιβαστικό του υπουργείου Παιδείας

 • Ειδικά παραδείγματα έχουν συνταχθεί για την αντιμετώπιση σοβαρών καταστάσεων τα οποία απαιτούν άμεση αντιμετώπιση. Τέλος, έχει προβλεφθεί η λειτουργία ειδικής τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης καθώς και υλικό για την ψυχολογική στήριξη των μαθητών.
 • Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της επικράτειας, σε συνεργασία με τους Δ/ντές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να αποστείλουν το σχετικό ενημερωτικό υλικό, αυθημερόν, σε όλους τους εκπαιδευτικούς της αρμοδιότητάς τους με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο. Ταυτόχρονα, οι Περιφερειακοί Δ/ντές Εκπαίδευσης, οι Δ/ντές Δ/θμιας Εκπ/σης και οι Δ/ντές σχολικών μονάδων καλούνται να αναρτήσουν τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι Covid-19 για την επανέναρξη λειτουργίας σχολικών μονάδων στην κεντρική ιστοσελίδα των αντίστοιχων υπηρεσιών τους προκειμένου να είναι διαθέσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο. Ειδικά ως προς το υλικό που έχει συνταχθεί για μαθητές και γονείς/κηδεμόνες, καλούνται οι Δ/ντές σχολικών μονάδων να τους το αποστείλουν με κάθε πρόσφορο τρόπο (email, ανάρτηση στις ψηφιακές τάξεις στις πλατφόρμες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης κλπ), σε γονείς/κηδεμόνες και μαθητές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, τα οποία η επιτροπή έχει εισηγηθεί.
 • Επισημαίνεται ότι το σχετικό υλικό προς ανάρτηση (αφίσες και σύντομες οδηγίες) θα πρέπει να επικολληθεί και να παραμείνει έξω από κάθε αίθουσα και σε όποιο άλλο ή άλλα σημεία κρίνει ο Δ/ντης και ο Σύλλογος Διδασκόντων ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει έως τη λήξη του σχολικού έτους.
 • Για την καλύτερη προετοιμασία, την ενημέρωση και την υποστήριξη των σχολικών μονάδων, αλλά και την υποβολή τυχόν ερωτημάτων που θα έχουν συγκεντρωθεί από τις Περιφερειακές Δ/νσεις προς την Εθνική Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του Covid-19, καλούνται οι Περιφερειακοί Δ/ντές Εκπαίδευσης και οι Δ/ντές Δ/θμιας Εκπ/σης να συμμετάσχουν σε τηλεδιάσκεψη στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της επιτροπής στις 07/05/2020. Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής, ορίζεται αναπληρωτής.
 • Στη συνέχεια οι Περιφερειακοί Δ/ντές Εκπαίδευσης και οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας ενημερώνουν αντιστοίχως με κάθε πρόσφορο τρόπο τους Δ/ντές των σχολικών μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης και τους εκπαιδευτικούς της αρμοδιότητάς τους. Ο Δ/ντής κάθε σχολικής μονάδας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων, τέλος, ενημερώνει αντιστοίχως τον οικείο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων.
 • Για την παρακολούθηση και υποστήριξη της λειτουργίας των σχολικών μονάδων έως τη λήξη του διδακτικού έτους σε κάθε Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης και Δ/νση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκροτούνται ομάδες αποτελούμενες από:
 • Σε επίπεδο Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης, από τον Περιφερειακό Δ/ντή Εκπαίδευσης και τουλάχιστον δύο υπαλλήλους που υπηρετούν στην Περιφερειακή Δ/νση με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη
 • Σε επίπεδο Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης από τον Δ/ντή Δ/θμιας Εκπ/σης και τουλάχιστον δύο υπαλλήλους της Δ/νσης με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη
 • Τα στοιχεία επικοινωνίας των ομάδων παρακολούθησης και υποστήριξης της λειτουργίας των σχολικών μονάδων, τόσο σε περιφερειακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης αποστέλλονται μέσω των Περιφερειακών Δ/νσεων έως τις 08/05/2020 στη Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των και Οργάνωσης Δ/θμιας Εκπ/σης του Υ.ΠΑΙ.Θ. στο email spoudonde@minedu.gov.gr
 • Οι ομάδες παρακολούθησης και υποστήριξης των Διευθύνσεων Β/θμιας Εκπ/σης θα υποδέχονται τα ερωτήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των σχολικών μονάδων, θα συγκεντρώνουν τα σχετικά αιτήματα και θα τα διαβιβάζουν στις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης προκειμένου να αποστέλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες υγείας. Παράλληλα οι Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης αναλαμβάνουν την παροχή σε καθημερινή βάση προς τις αντίστοιχες ομάδες των οικείων Περιφερειακών Δ/νσεων, αριθμητικών στοιχείων σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων της αρμοδιότητάς τους (απουσίες μαθητών, ελλείψεις υλικών, αντιμετώπιση προβλημάτων κλπ).
 • Επισημαίνεται τέλος ότι, για το διάστημα επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων και έως τη λήξη του διδακτικού έτους θα είναι διαθέσιμες για περισσότερες πληροφορίες, υποστήριξη ή παρέμβαση, όπως αναγράφεται και στις σχετικές οδηγίες, οι παρακάτω τηλεφωνικές γραμμές ειδικών ομάδων επιστημόνων του ΕΟΔΥ :
 • Για ιατρική υποστήριξη και παρέμβαση: 210 5212054, 210 5212056, 2105212058 Για ψυχολογική υποστήριξη και παρέμβαση: 215 215 6060

Οδηγίες και μέτρα για την επανέναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 • Οι οδηγίες αυτές απευθύνονται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας καθώς και στους Διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Τα σχολεία εφαρμόζοντας τα συνιστώμενα μέτρα δημόσιας υγείας μπορούν να λειτουργήσουν με ασφάλεια με κύριο στόχο την επανένταξη του μαθητή στην μαθησιακή διαδικασία και την προστασία ευάλωτων μαθητών και προσωπικού. Στα σχολεία δραστηριοποιούνται μαθητές, προσωπικό και επισκέπτες από όλη την κοινότητα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν στενή επαφή στο σχολείο και συχνά μοιράζονται χώρους και εξοπλισμό.
 • Η μετάδοση του ιού από άτομο σε άτομο γίνεται κυρίως μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων, που παράγονται όταν ένα μολυσμένο άτομο βήχει, φτερνίζεται ή μιλάει. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι τα άτομα που έχουν μολυνθεί αλλά δεν έχουν συμπτώματα πιθανότατα συντελούν στην εξάπλωση του COVID-19. Οι πληροφορίες σχετικά με COVID-19 στα παιδιά είναι περιορισμένες, με τα διαθέσιμα δεδομένα να καταδεικνύουν ότι τα παιδιά με επιβεβαιωμένο COVID-19 εμφανίζουν γενικά ήπια συμπτώματα. Ο ρόλος των παιδιών στην μετάδοση της νόσου στον γενικό πληθυσμό είναι ακόμη υπό διερεύνηση.
 • Οι ηλικιωμένοι και οι ενήλικες που έχουν σοβαρές υποκείμενες ιατρικές παθήσεις διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο για σοβαρή νόσηση από COVID-19. Παρά τον χαμηλότερο κίνδυνο σοβαρής νόσου στα περισσότερα παιδιά, τα παιδιά με συμπτώματα συμβατά με COVID-19 πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με άλλα άτομα που ενδέχεται να διατρέχουν υψηλό κίνδυνο σοβαρής νόσησης, μια πρακτική που αφορά και τους υπόλοιπους αναπνευστικούς ιούς, όπως η γρίπη.

Οδηγίες και μέτρα για την επανέναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι οδηγίες αυτές απευθύνονται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας καθώς και στους Διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τα σχολεία εφαρμόζοντας τα συνιστώμενα μέτρα δημόσιας υγείας μπορούν να λειτουργήσουν με ασφάλεια με κύριο στόχο την επανένταξη του μαθητή στην μαθησιακή διαδικασία και την προστασία ευάλωτων μαθητών και προσωπικού. Στα σχολεία δραστηριοποιούνται μαθητές, προσωπικό και επισκέπτες από όλη την κοινότητα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν στενή επαφή στο σχολείο και συχνά μοιράζονται χώρους και εξοπλισμό.

Η μετάδοση του ιού από άτομο σε άτομο γίνεται κυρίως μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων, που παράγονται όταν ένα μολυσμένο άτομο βήχει, φτερνίζεται ή μιλάει. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι τα άτομα που έχουν μολυνθεί αλλά δεν έχουν συμπτώματα πιθανότατα συντελούν στην εξάπλωση του COVID-19. Οι πληροφορίες σχετικά με COVID-19 στα παιδιά είναι περιορισμένες, με τα διαθέσιμα δεδομένα να καταδεικνύουν ότι τα παιδιά με επιβεβαιωμένο COVID-19 εμφανίζουν γενικά ήπια συμπτώματα. Ο ρόλος των παιδιών στην μετάδοση της νόσου στον γενικό πληθυσμό είναι ακόμη υπό διερεύνηση.

Οι ηλικιωμένοι και οι ενήλικες που έχουν σοβαρές υποκείμενες ιατρικές παθήσεις διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο για σοβαρή νόσηση από COVID-19. Παρά τον χαμηλότερο κίνδυνο σοβαρής νόσου στα περισσότερα παιδιά, τα παιδιά με συμπτώματα συμβατά με COVID-19 πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με άλλα άτομα που ενδέχεται να διατρέχουν υψηλό κίνδυνο σοβαρής νόσησης, μια πρακτική που αφορά και τους υπόλοιπους αναπνευστικούς ιούς, όπως η γρίπη.

Αναγκαία μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του COVID 19 στο σχολικό περιβάλλον

Τα σχολεία θα πρέπει να είναι προετοιμασμένα για εμφάνιση κρουσμάτων COVID-19 στις μονάδες τους, ανεξάρτητα από το επίπεδο μετάδοσης της νόσου στην κοινότητα.

1.    Βασικά μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν πριν την έναρξη της λειτουργίας των σχολείων

1.1.    Η συνεργασία των σχολικών μονάδων με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης  με τον ΕΟΔΥ είναι καθοριστικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία των σχολείων.

1.2.    Σε κάθε σχολείο ο Δ/ντής σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων θα ασχολείται συστηματικά με τη διαχείριση της συγκεκριμένης κατάστασης,  η οποία περιλαμβάνει:

•    την καθημερινή εποπτεία της κατάστασης υγείας μαθητών και εκπαιδευτικών για την έγκαιρη αναγνώριση παιδιών και εκπαιδευτικών με συμπτώματα συμβατά με τη νέα νόσο.

•    την καθημερινή επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων υγιεινής.

Σε περίπτωση που παρατηρηθούν στη σχολική μονάδα αποκλίσεις από τα μέτρα υγιεινής που προτείνονται από τον ΕΟΔΥ, ο Δ/ντής της σχολικής μονάδας ενημερώνει με κάθε πρόσφορο τρόπο την αρμόδια Δ/νση Δ.Ε. Η Διεύθυνση Δ.Ε. ενημερώνει ακολούθως την Περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευση και αυτή με τη σειρά της τον ΕΟΔΥ προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα

•    την ψυχολογική ενίσχυση των μαθητών και εκπαιδευτικών με την συμβολή ειδικών επαγγελματιών όπου κριθεί απαραίτητο.

Για την αντιμετώπιση ύποπτων και οξέων συμβάντων, όπως την ανίχνευση θετικού περιστατικού για το νέο ιό και την επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς ακολουθείται το πρωτόκολλο διαχείρισης ύποπτου κρούσματος του ΕΟΔΥ (αναμένεται)

Το σχετικό ενημερωτικό υλικό θα αποσταλεί στα σχολεία πριν την επανέναρξη των μαθημάτων, προκειμένου να ενημερωθεί εγκαίρως η εκπαιδευτική κοινότητα.

1.3.    Σε κάθε σχολική μονάδα καθορίζεται ένας ειδικός χώρος στον οποίο σε περίπτωση ανάγκης θα πρέπει να οδηγηθεί και να παραμείνει εκεί μέχρι την μεταφορά του οποιοδήποτε ατόμου εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με COVID-19 μέσα στο σχολικό κτίριο. Στον συγκεκριμένο χώρο θα πρέπει να υπάρχουν χειρουργικές μάσκες, γάντια και αλκοολούχο αντισηπτικό.

1.4.    Λόγω της ιδιαίτερης σημασίας που θα πρέπει να δοθεί στην καθαριότητα του σχολικού περιβάλλοντος είναι σημαντικό το προσωπικό καθαριότητας των σχολείων πριν την έναρξη των μαθημάτων να λάβει  τις σχετικές οδηγίες και να έχει στη διάθεσή του τα απαραίτητα μέσα που θα χρειαστεί (βλέπε οδηγίες για την ενδελεχή καθαριότητα του σχολικού περιβάλλοντος).

1.5.    Κάθε σχολική μονάδα για την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών είναι απαραίτητο να εφοδιαστεί κατά προτεραιότητα με τα παρακάτω:

•    Αντισηπτικά αλκοολούχα διαλύματα για κάθε τάξη
•    Υγρά κρεμοσάπουνα για τις τουαλέτες
•    Χειροπετσέτες για τις τουαλέτες όπου αυτό είναι εφικτό
•    Κοινά καθαριστικά και απολυμαντικά κατάλληλα για τον καθαρισμό επιφανειών με δράση κατά του ιού (οικιακή χλωρίνη και αλκοολούχα διαλύματα με τουλάχιστον 70% αλκοόλη).
•    Χειρουργικές και μη ιατρικές μάσκες (για επείγουσες καταστάσεις)
•    Γάντια, κυρίως για το προσωπικό καθαριότητας, καθώς και για άλλες επείγουσες καταστάσεις.

1.6.    Η διαρρύθμιση των σχολικών τάξεων πρέπει να διαμορφωθεί έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η απόσταση μεταξύ των παιδιών στο πλαίσιο του εφικτού, δηλαδή ένας μαθητής ανά θρανίο υιοθετώντας την εκ περιτροπής παρουσία στο σχολείο  όπως για παράδειγμα μέρους των μαθητών (των μισών μαθητών) κάθε ημέρα. Η ενδεικνυόμενη απόσταση μεταξύ των μαθητών συνολικά με το θρανίο πρέπει να είναι ίση με 1,5 μέτρο μήκος. Προτείνεται τα θρανία να έχουν κοινό προσανατολισμό ώστε να μειώνεται κατά το μέγιστο δυνατό η έκθεση των μαθητών σε σταγονίδια από βήχα ή φτέρνισμα, ιδιαίτερα σε τάξεις με περιορισμένο χώρο.

Σχήμα 1. Ενδεικνυόμενη απόσταση και προσανατολισμός θρανίων


 
1.7.    Εκτός από τη διαρρύθμιση των σχολικών αιθουσών σημαντική είναι η αποσυμφόρηση και του γραφείου των εκπαιδευτικών (απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των εκπαιδευτικών).

1.8.    Η φυσική άσκηση είναι πολύ σημαντική για τους μαθητές όλων των βαθμίδων και ειδικά την περίοδο αυτή. Παρόλα αυτά θα πρέπει να αποφευχθούν τα ομαδικά παιχνίδια με χρήση αντικειμένων ή  εξοπλισμού που θα έρχεται σε επαφή με όλα τα παιδιά ταυτόχρονα (μπάλα ή εξοπλισμός γυμναστηρίου). Συνίσταται η χρήση εξοπλισμού ατομικού για κάθε παιδί ο οποίος θα πρέπει να καθαρίζεται σχολαστικά μετά από κάθε χρήση.

1.9.    Πριν την έναρξη των μαθημάτων όλοι οι εμπλεκόμενοι, δηλαδή εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς και λοιπό προσωπικό  πρέπει να ενημερωθούν λεπτομερώς για τα μέτρα που θα εφαρμοστούν καθώς και για το πώς θα πρέπει όλοι να συνεργαστούν και να συμβάλουν στην ομαλή λειτουργία των σχολείων και στην επανένταξη των μαθητών στην κανονικότητα. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει οι διευθύνσεις των σχολείων να εξασφαλίσουν ότι:

•    Το ενημερωτικό υλικό του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Παιδείας θα έχει διανεμηθεί έγκαιρα και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη των μαθημάτων, με κάθε πρόσφορο τρόπο σε όλους τους σχετικούς αποδέκτες, δηλαδή στο προσωπικό, μαθήτριες και μαθητές και σε κάθε γονέα ή κηδεμόνα.

•    Οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν να έχουν γίνει κατανοητές από όλους τους εμπλεκόμενους. Γι’ αυτό το λόγο συστήνεται να προηγηθεί μία ενημερωτική συνάντηση με το Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου και μία συνάντηση με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Ερωτήματα και απορίες που θα προκύψουν κατόπιν των συναντήσεων μπορούν να τεθούν ιεραρχικά στις αρμόδιες υπηρεσίες του  ΕΟΔΥ .

•    Οι δύο πρώτες ώρες της πρώτης και δεύτερης ημέρας λειτουργίας των σχολικών μονάδων θα επικεντρωθούν στην ενημέρωση των μαθητών για κανόνες υγιεινής δίνοντας έμφαση στην απόσταση και την υγιεινή των χεριών και στην χρήση της μάσκας ως προαιρετικού, συμπληρωματικού μέτρου. Οι εκπαιδευτικοί που θα παρουσιάσουν το ενημερωτικό υλικό του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Παιδείας πρέπει να έχουν μελετήσει το σχετικό υλικό και να έχουν επιλύσει τις απορίες τους ώστε  να είναι σε θέση να βοηθήσουν τους μαθητές να ακολουθήσουν και να εφαρμόσουν υπεύθυνα τα μέτρα.

2.    Στρατηγικές που συνιστάται να εφαρμόζονται κατά τη  λειτουργία των σχολείων

Στρατηγικές εφαρμογής της κοινωνικής απόστασης στο σχολικό περιβάλλον

Η επιλογή της κατάλληλης και πιο εφικτής στρατηγικής πρέπει να γίνεται  σύμφωνα με τους διαθέσιμους χώρους, τις υποδομές, τις δραστηριότητες που υλοποιούνται σε κάθε σχολείο αλλά κυρίως τον πληθυσμό των μαθητών που φοιτούν σε αυτό. Οι Διευθύνσεις των σχολείων ανάλογα με το μέγεθος της αίθουσας και τον αριθμό των μαθητών πρέπει να διαμορφώσουν τις αίθουσες με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή απόσταση μεταξύ των μαθητών. Επίσης πολύ σημαντική στρατηγική είναι ο περιορισμός της αλληλεπίδρασης  μεταξύ των τάξεων και τμημάτων. Τα σχολεία μπορούν να εφαρμόσουν στρατηγικές όπως:

2.1 Τροποποίηση μαθημάτων όπου οι μαθητές είναι πιθανό να βρίσκονται σε πολύ στενή επαφή μεταξύ τους. Για παράδειγμα, στα μαθήματα φυσικής αγωγής ή μουσικής, αποτρέψτε την ανάμιξη των μαθητών σε περιορισμένο χώρο όπως τα κλειστά γυμναστήρια.

2.2 Αύξηση του διαστήματος μεταξύ των μαθητικών θρανίων. Πραγματοποιήστε αναδιάταξη θρανίων για μεγιστοποίηση του χώρου μεταξύ των μαθητών. Γυρίστε τα θρανία  προς την ίδια κατεύθυνση για να μειώσετε τη μετάδοση που προκαλείται από σταγονίδια που περιέχουν ιούς (π.χ. από ομιλία, βήχα, φτέρνισμα).

2.3. Βασική στρατηγική είναι ο περιορισμός  της αλληλεπίδρασης  μεταξύ διαφορετικών τάξεων- τμημάτων. Θα πρέπει να επιδιώκεται η σταθερή συνύπαρξη των ίδιων ατόμων στον ίδιο χώρο. Είναι σημαντικό να αποφεύγουμε δραστηριότητες που φέρνουν σε επαφή μαθητές από διαφορετικά τμήματα/τάξης. Μπορούν να υιοθετηθούν πρακτικές όπως ο συστηματικός διαχωρισμός των τάξεων κατά την είσοδο-έξοδο από το σχολείο, η σταθερή χρήση αιθουσών από τους μαθητές με μετακίνηση εκπαιδευτικών εφόσον απαιτείται, σταθερή πραγματοποίηση διαλείμματος σε άλλο χρόνο, σταθερή συνύπαρξη των ίδιων μαθητών στο σχολείο κατά την εκ περιτροπής λειτουργία του, αποφυγή μετακίνησης μαθητών σε άλλη αίθουσα για την υλοποίηση ειδικών μαθημάτων κ.ά.

2.4 Αποφύγετε την συγκέντρωση μαθητών σε κοινόχρηστους χώρους. Θα πρέπει να αποφεύγεται η συγκέντρωση σε κλειστούς χώρους. Εάν δεν είναι δυνατόν να ανασταλεί η χρήση κοινόχρηστων χώρων, προσπαθήστε να περιορίσετε το βαθμό στον οποίο οι μαθητές αναμιγνύονται μεταξύ τους και παραμένουν σε αυτούς και ιδιαίτερα μαθητές από διαφορετικές τάξεις. Περιορίστε τη χρήση χώρων αναμονής και εφαρμόστε διαδικασία με την οποία θα ελέγχεται η είσοδος στις τουαλέτες με υπεύθυνο χώρου.

2.5  Περιορίστε την στενή επαφή μεταξύ μαθητών κατά την είσοδο και έξοδό τους από το σχολικό κτίριο, φροντίζοντας να τηρούνται αποστάσεις μεταξύ μαθητών τόσο κατά την προσέλευση, όσο και κατά την αποχώρησή τους.

2.6 Δεν επιτρέπονται επισκέπτες στο χώρο της τάξης ή του σχολείου.

2.7 Περιορίστε τη μεταφορά από το σχολείο για ειδικά προγράμματα. Για παράδειγμα, εάν οι μαθητές μεταφέρονται από άλλα σχολεία για ειδικά προγράμματα (π.χ. μουσική, ρομποτική, ακαδημαϊκές δραστηριότητες), εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε την εξ αποστάσεως μάθηση ή να υλοποιηθούν  προσωρινά διπλά προγράμματα στα συμμετέχοντα σχολεία.

2.8  Ενημερώστε και εκπαιδεύστε το προσωπικό, τους μαθητές και τις οικογένειές τους να διατηρούν την απόσταση μεταξύ τους στο σχολείο. Εκπαιδεύστε τους ταυτόχρονα και εξηγήστε τους γιατί αυτό είναι τόσο σημαντικό.

2.9  Εξετάστε τρόπους αντιμετώπισης των αναγκών των μαθητών και των οικογενειών τους, καθώς και των εκπαιδευτικών που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου και διατρέχουν κίνδυνο σοβαρής νόσησης από COVID-19. Τα αιτήματα των γονέων που μπορεί να εκφράζουν απορίες και προβληματισμούς σχετικά με  υποκείμενες ιατρικές καταστάσεις των παιδιών τους ή άλλων μελών της οικογένειας  πρέπει να συζητούνται με ειδικό και να αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση.

2.10 Καθημερινά, εκτός από την τήρηση των ενδεικνυόμενων αποστάσεων από εκπαιδευτικούς και μαθητές, θα πρέπει να επιτηρείται η εφαρμογή των βασικών κανόνων υγιεινής. Βασικό μέτρο πρόληψης της διασποράς του COVID 19 είναι η συχνή εφαρμογή της υγιεινής των χεριών με πλύσιμο χρησιμοποιώντας νερό και κρεμοσάπουνο είτε με χρήση αντισηπτικού διαλύματος. Ειδικά κατά την είσοδο μαθητών και εκπαιδευτικών στις αίθουσες διδασκαλίας θα πρέπει η αντισηψία των χεριών  να υλοποιείται με τη χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος. Επίσης, είναι πολύ σημαντική η εκπαίδευση των μαθητών στην διαχείριση του τυχόν βήχα ή φτερνίσματός τους ειδικά μέσα στον κλειστό χώρο της αίθουσας διδασκαλίας η οποία θα πρέπει να επιδιώκεται να αερίζεται πολύ καλά με φυσικό τρόπο, καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος. Επιτρέπεται η προαιρετική χρήση μη-ιατρικής προστατευτικής μάσκας από εκπαιδευτικούς και μαθητές τηρώντας τους όρους σωστής χρήσης της (βλ. σχετικές οδηγίες/βίντεο στην τηλεόραση). Η χρήση της μάσκας αποτελεί συμπληρωματικό μέτρο και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς τους απαραίτητους κανόνες υγιεινής. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή να μην καλλιεργηθεί το αίσθημα ψευδούς ασφάλειας από την χρήση της μάσκας ή ανάρμοστες συμπεριφορές διάκρισης και προαγωγής στίγματος από μαθητές που προαιρετικά χρησιμοποιούν ή όχι την μάσκα. Ειδικά κατά την παράλληλη στήριξη από τον εκπαιδευτικό της στήριξης, ΕΒΠ, Σχολικό Νοσηλευτή είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας, δεδομένου ότι δεν δύναται να τηρηθεί η ελάχιστη ασφαλής απόσταση μεταξύ εκπαιδευτικού προσωπικού και μαθητή. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην κατανόηση από μέρους των μαθητών της αποφυγής ανταλλαγής αντικειμένων μεταξύ τους και της χρήσης κοινού εξοπλισμού. Όλα τα άτομα μέσα σε μία αίθουσα θα πρέπει να συμβάλουν στην διατήρηση της καθαριότητας του περιβάλλοντος χώρου και στη συνεχή υπενθύμιση των βασικών αρχών υγιεινής.  

2.11.  Επιπρόσθετα μέτρα που θα χρειαστεί πιθανώς να εφαρμοστούν προκύπτουν από τα επιδημιολογικά δεδομένα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Γι’ αυτό το λόγο οι Διευθύνσεις των σχολείων θα πρέπει να είναι σε εγρήγορση και σε συνεχή επικοινωνία με τις διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τις Περιφερειακές Διευθύνσεις και οι τελευταίες με τη σειρά τους με τον ΕΟΔΥ.

Συμβουλές προς εκπαιδευτικούς για την ενδυνάμωση και αποφόρτιση των εφήβων

Τα αυξανόμενα κρούσματα του COVID-19 έχουν προκαλέσει ανησυχία σε όλους μας. Ειδικά για τους εφήβους, όμως, καθώς διανύουν ένα κρίσιμο στάδιο στη ζωή τους, η ψυχολογική επιβάρυνσή ίσως είναι μεγαλύτερη. Για αυτό είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τις ψυχοκοινωνικές ανάγκες των εφήβων και να προσπαθήσουμε να τους στηρίξουμε αποτελεσματικά.

Το στρες είναι ένα φυσιολογικό και αναμενόμενο κομμάτι της ζωής μας. Είναι μια φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού σε μη φυσιολογικές καταστάσεις. Το σώμα μας, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τους αγχογόνους  παράγοντες, ενεργοποιεί την αντίδραση πάλης ή φυγής. Ωστόσο, όταν το στρες λειτουργεί για μεγάλη χρονική περίοδο, το σώμα μας βρίσκεται σε μια κατάσταση συνεχούς υπερδιέγερσης που μπορεί να προκαλέσει μια ποικιλία σωματικών συμπτωμάτων, όπως:

•    Διαταραχές πέψης
•    Αλλαγές στην όρεξη
•    Αύξηση βάρους
•    Πονοκεφάλους
•    Κούραση και αδυναμία
•    Πόνο στο στήθος και ταχυπαλμία
•    Αλλαγή στην αναπνοή
•    Αϋπνία ή υπνηλία
•    Πτώση του ανοσοποιητικού συστήματος,
καθώς  και μια σειρά ψυχολογικών συμπτωμάτων, όπως:
•    Ανησυχία
•    Θυμός
•    Φόβος
•    Συναισθηματική απομόνωση.

Σε αυτές τις αντιδράσεις των εφήβων θα πρέπει να δρούμε με υποστηρικτικό τρόπο, τονίζοντας τη φυσιολογικότητα των αντιδράσεων αυτών, εφόσον επικρατούν κάποιες μη φυσιολογικές συνθήκες, ακούγοντας τις ανησυχίες τους, διαβεβαιώνοντας ότι είναι ασφαλείς και ενθαρρύνοντάς τους.

Συγκεκριμένα:

•    Μιλήστε στους εφήβους για τον μηχανισμό του στρες. Βοηθήστε τους να καταλάβουν ότι στην παρούσα κατάσταση είναι φυσιολογική η εμφάνιση συναισθημάτων ανησυχίας και άγχους.
•    Προτρέψτε τους εφήβους να εκφράσουν τις ανησυχίες τους, βοηθήστε τους να διορθώσουν τις παρανοήσεις τους και εξετάστε προσεκτικά τις πιθανές αιτίες άγχους.
•    Ακούστε χωρίς να ασκείτε κριτική και προσπαθήστε να αντιληφθείτε αυτά που δεν εκφράζουν λεκτικά.
•    Δώστε οδηγίες στους εφήβους για το πώς μπορούν να προφυλαχθούν τηρώντας τα μέτρα προφύλαξης και ατομικής υγιεινής (πλύσιμο χεριών, χρήση αντισηπτικών διαλυμάτων κλπ), φροντίζοντας ωστόσο να μην εμπλακούν σε έναν φαύλο κύκλο διαρκούς ενασχόλησης με ζητήματα καθαριότητας.
•    Συμβουλέψτε τους εφήβους να μην κάνουν κατάχρηση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
•    Ενθαρρύνετε την υιοθέτηση ενός υγιούς τρόπου ζωής μέσω της τακτικής φυσικής άσκησης, της υγιεινής διατροφής και του επαρκούς ύπνου.
•    Ενθαρρύνετε να αναπτύξουν στρατηγικές που θα τους βοηθήσουν να χαλαρώσουν (όπως βαθιές αναπνοές, ένας περίπατος, εκμυστήρευση και συζήτηση της δυσκολίας τους με ένα αγαπημένο πρόσωπο στο σπίτι).
•    Ενθαρρύνετε την επικοινωνία των εφήβων με φίλους τους μέσω των κοινωνικών δικτύων ή του τηλεφώνου, καθώς είναι σημαντικό να μην απομονωθούν αυτήν την περίοδο.
•    Ενθαρρύνετε τους εφήβους να ασχολούνται όσο πιο συχνά μπορούν με αγαπημένες τους δραστηριότητες (όπως να ακούσουν μουσική ή να διαβάσουν ένα λογοτεχνικό βιβλίο).
•    Αποφύγετε να είστε υπερπροστατευτικοί μαζί τους και δείξτε τους εμπιστοσύνη.

Πως μπορείτε να διαχειριστείτε έναν μαθητή σας που διαγνώστηκε θετικός στον COVID-19 καθώς και τους συμμαθητές του:

Η προστασία της υγείας των εφήβων, τόσο της σωματικής όσο και της ψυχολογικής, είναι πολύ σημαντική. Όσο απαραίτητη είναι η τήρηση των μέτρων προφύλαξης από τον ιό, τόσο  απαραίτητη είναι και η αποφυγή περιστατικών στιγματισμού και απομόνωσης των μαθητών που εκτέθηκαν στον ιό. Είναι πολύ βασικό να θυμόμαστε ότι ο COVID-19 δεν κάνει διακρίσεις μεταξύ εθνικοτήτων, ηλικίας, φύλου ή ικανοτήτων. Οι εκπαιδευτικές δομές θα πρέπει να καλωσορίζουν, να σέβονται και να υποστηρίζουν όλα τα παιδιά.

Συγκεκριμένα:

•    Επικοινωνήστε με τον έφηβο ρωτώντας τον αν επιθυμεί να ενημερωθούν οι συμμαθητές του για την ασθένειά του.
•    Εφόσον υπάρχει αυτή η συναίνεση, είναι σημαντικό να ενημερωθούν σωστά οι συμμαθητές του, ώστε να μην τον απομονώσουν, τονίζοντας τα εξής βασικά γεγονότα:
-    Ο ιός δεν κάνει διακρίσεις φύλου ή ηλικίας.
-    Είναι μικρές οι πιθανότητες να εμφανίσει κάποιος σοβαρά συμπτώματα.
-    Εφόσον έχει επιτραπεί στον ασθενή να επιστρέψει στην καθημερινότητά του, σημαίνει ότι δεν αποτελεί κίνδυνο για τους υπόλοιπους.
-    Τηρώντας αυστηρά τα μέτρα προφύλαξης, προστατεύετε τον εαυτό σας και τους άλλους.
-    Γνωρίζοντας τα συμπτώματα του ιού (πυρετός, βήχας ή δύσπνοια), μπορούμε να προλάβουμε την εξέλιξή του.
•    Διασφαλίστε ένα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον προς τον έφηβο που αρρώστησε, ξεκαθαρίζοντας στους συμμαθητές του ότι δεν φταίει εκείνος για την ασθένειά του και ότι η μετάδοση αυτή μπορεί να συμβεί σε όλους.
•    Δημιουργήστε ένα θετικό κλίμα μέσα στην τάξη με ενισχυτική διάθεση από την πλευρά σας και καλλιεργήστε την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών.
•    Είναι σημαντικό ο έφηβος αυτός να συμμετέχει σε κοινές δραστηριότητες και να επιστρέψει στην καθημερινή ρουτίνα του.
•    Ενημερώστε σωστά και ενθαρρύνετε τους εφήβους να είναι υποστηρικτικοί ο ένας απέναντι στον άλλον για να αποφευχθούν φαινόμενα στοχοποίησης νοσούντων μαθητών.
•    Σε περίπτωση που αντιληφθείτε ότι υπάρχει εκφοβισμός ή απομόνωση του εφήβου, θα πρέπει να το αντιμετωπίσετε άμεσα.

Συμβουλές για αποφόρτιση των εκπαιδευτικών:

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί,
το έργο σας είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε περιόδους κρίσης καθώς σας δίνεται η δυνατότητα να βοηθήσετε τα παιδιά να μάθουν να νοιάζονται τον συνάνθρωπό τους, να καλλιεργηθούν σε αυτά συναισθήματα συμπόνιας και αλληλεγγύης, να ενδυναμώσουν την ανθεκτικότητά τους, για να μπορέσουν στο μέλλον να δημιουργήσουν μια ασφαλή κοινωνία.

Στη συγκεκριμένη συγκυρία καλείστε να έρθετε αντιμέτωποι όχι μόνο με τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς των μαθητών σας αλλά και τους προσωπικούς σας φόβους. Για αυτό είναι σημαντικό να προστατεύσετε τους εαυτούς σας.

Συγκεκριμένα:
•    Διερευνήστε το δικό σας άγχος και αν υπάρχει μετριάστε το ή διαχειριστείτε το, καθώς εσείς αποτελείτε πρότυπο για τους εφήβους.
•    Να φροντίζετε τη σωματική και ψυχική υγεία σας.
•    Προσπαθήστε να διατηρήσετε, όσο είναι εφικτό, καθημερινές δραστηριότητες που σας χαλαρώνουν.
•    Φροντίστε να κοιμάστε επαρκώς και να τρέφεστε σωστά.
•    Φροντίστε να έχετε κοντά σας ένα υποστηρικτικό δίκτυο ανθρώπων.
•    Αναζητήστε συμβουλές ή βοήθεια από ειδικούς ψυχικής υγείας σε περίπτωση ανάγκης.

Για περισσότερες πληροφορίες, υποστήριξη ή παρέμβαση μπορείτε να απευθυνθείτε στην ειδική ομάδα επιστημόνων του ΕΟΔΥ :

Για ιατρική υποστήριξη και παρέμβαση: 210 5212054, 210 5212056, 2105212058
Για ψυχολογική υποστήριξη και παρέμβαση: 215  215 6060

Διαδικασία καθαρισμού και εφαρμογής απολυμαντικών σε επιφάνειες και εξοπλισμό στα σχολεία

Γενικές πληροφορίες

Ο νέος κορονoϊός μπορεί να επιβιώσει  σε επιφάνειες και αντικείμενα από ώρες έως ημέρες ενώ οι υψηλότερες θερμοκρασίες και η έκθεση στο ηλιακό φως μειώνουν το χρόνο επιβίωσης του.

Ο καθαρισμός των επιφανειών με σαπούνι και νερό απομακρύνει τα μικρόβια και τους ρύπους από τις επιφάνειες και μειώνει τον κίνδυνο εξάπλωσης του COVID-19.

Η εφαρμογή απολυμαντικών σκοτώνει τους παθογόνους μικροοργανισμούς που έχουν επιμολύνει επιφάνειες και αντικείμενα μειώνοντας ακόμη περαιτέρω τον κίνδυνο εξάπλωσης της λοίμωξης. Η αποτελεσματική δράση του καθαρισμού με χλωριούχο διάλυμα προϋποθέτει η επιφάνεια να έχει καθαριστεί πρώτα με κοινά καθαριστικά.

Α. Διαδικασία καθημερινής καθαριότητας των σχολείων

1.    Το προσωπικό καθαριότητας κατά τη διάρκεια των εργασιών του θα πρέπει να χρησιμοποιεί τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό που περιλαμβάνει προστατευτική μάσκα, κατά προτίμηση χειρουργική, προστατευτικά γάντια μιας χρήσης και στολή εργασίας με πλαστική ποδιά μιας χρήσης. Αμέσως μετά την αφαίρεση των γαντιών τα χέρια θα πρέπει να πλένονται πολύ καλά με νερό και σαπούνι ή αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα (τουλάχιστον 60% αλκοόλη).

2.    Όλες οι αίθουσες του σχολείου θα πρέπει να αερίζονται πολύ καλά ιδιαίτερα πριν αλλά και κατά την διάρκεια της καθαριότητάς τους.

3.    Η καθαριότητα των επιφανειών με κοινό απορρυπαντικό ή υγρό σαπούνι προηγείται της χρήσης απολυμαντικών, ιδιαίτερα δε όταν αυτές είναι εμφανώς λερωμένες.

4.    Ο συστηματικός και καθημερινός καθαρισμός επιφανειών (πόμολα, διακόπτες, πάγκοι, γραφεία, θρανία κ.ά) με κοινά καθαριστικά απαιτεί την τριβή των λείων επιφανειών και ιδιαίτερα αυτών που αγγίζονται πιο συχνά από τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

5.    Ο καθαρισμός υλοποιείται με προϊόντα οικιακής χλωρίνης που είναι αποτελεσματικά έναντι του κορονοϊού, όταν αραιωθούν κατάλληλα. Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντισηπτικά  αλκοολούχα διαλύματα (με 70% ελάχιστη συγκέντρωση αλκοόλης) ή οποιοδήποτε άλλο εγκεκριμένο ενεργό σκεύασμα έναντι των ελυτροφόρων ιών από τον ΕΟΦ.

6.    Για τον καθαρισμό του εξοπλισμού και ιδιαίτερα των ηλεκτρονικών συσκευών πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή. Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες οδηγίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα (τουλάχιστον 70% αλκοόλης) σε μαντηλάκια ή ψεκασμούς, ενώ οι επιφάνειες θα πρέπει να στεγνώσουν καλά πριν χρησιμοποιηθούν από άλλο μαθητή ή εκπαιδευτικό.

Σχετικά με τα απολυμαντικά επισημαίνονται τα ακόλουθα:

•    η χλωρίνη δεν αναμειγνύεται με απορρυπαντικά ή διαλύματα αμμωνίας.
•    τα διαλύματα χλωρίνης εφαρμόζονται σε επιφάνειες για τουλάχιστον 1 λεπτό και η αποτελεσματικότητα της δράσης τους διαρκεί για τουλάχιστον 24 ώρες.
•    η χρήση των απολυμαντικών θα πρέπει να γίνεται όπου επιτρέπεται ανάλογα με το είδος της επιφάνειας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
•    η αραίωση των απολυμαντικών, ο χρόνος εφαρμογής τους, ο χρόνος αερισμού του χώρου και ο εξοπλισμός του προσωπικού καθαριότητας θα πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες χρήσης του κάθε προϊόντος.
•    Αποθηκεύστε τα απολυμαντικά με τον κατάλληλο τρόπο  και κρατήστε τα μακριά από παιδιά.

Η προετοιμασία του διαλύματος αραιωμένης χλωρίνης γίνεται αναμιγνύοντας:

Τέσσερα (4) κουταλάκια (20ml) πυκνής χλωρίνης ανά λίτρο νερού (αραίωση 1/50). Η συγκέντρωση του πυκνού διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου (αδιάλυτη χλωρίνη) να κυμαίνεται μεταξύ 3% και 5% κατά βάρος. Προσοχή: Να μην χρησιμοποιηθεί διάλυμα χλωρίνης μικρότερης αραίωσης καθώς μπορεί να είναι ερεθιστικό για το αναπνευστικό σύστημα κυρίως των παιδιών.

7.    Οι μοκέτες πρέπει να καθαρίζονται συχνά με ηλεκτρική σκούπα που περιλαμβάνει φίλτρο HEPA, αργά και προσεκτικά και προς τις δύο κατευθύνσεις και δεν πρέπει να τινάζονται γιατί υπάρχει κίνδυνος διασποράς του ιού στον αέρα. Για τις υπόλοιπες μεγάλες επιφάνειες δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κοινή σκούπα.

8.    Ο προαύλιος χώρος καθαρίζεται με κοινά απορρυπαντικά και νερό.

9.    Υπάρχουν πολλά ζητήματα που προκύπτουν και δεν σχετίζονται με το COVID-19, όταν ανοίγουν ξανά δημόσια κτίρια και χώρους που έχουν κλείσει για παρατεταμένες περιόδους. Για παράδειγμα, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να διασφαλίσετε την ασφάλεια του συστήματος νερού του κτιρίου. Δεν είναι απαραίτητο να καθαρίσετε συστήματα εξαερισμού, εκτός από τη συνήθη συντήρηση, ως μέρος της μείωσης του κινδύνου για COVID 19.

Β. Σχολεία  με επιβεβαιωμένο θετικό κρούσμα COVID-19.

Βασικές αρχές

•    Προτείνεται η απομόνωση όλων των χώρων που χρησιμοποιούνταν από το επιβεβαιωμένο θετικό με COVID-19 μέλος της σχολικής κοινότητας, προτού ξεκινήσει ο καθαρισμός με χρήση χλωριούχου διαλύματος, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα έκθεσης άλλων ατόμων που βρίσκονται στο σχολικό περιβάλλον.

•    Οι εξωτερικές πόρτες και τα παράθυρα πρέπει να παραμείνουν ανοικτά ώστε να γίνει επαρκής αερισμός του χώρου. Αν υπάρχει δυνατότητα, ο καθαρισμός της αίθουσας να ακολουθεί μετά από 24ωρο αερισμό της.

•    Το προσωπικό καθαριότητας θα πρέπει να επιμεληθεί όλες τις περιοχές που χρησιμοποιήθηκαν από το επιβεβαιωμένο θετικό κρούσμα με COVID-19 (π.χ. γραφεία, τουαλέτα, κοινόχρηστοι χώροι, αίθουσες, τραπεζαρία), εστιάζοντας κυρίως στις επιφάνειες όπου υπήρξε επαφή.

•    Το προσωπικό καθαριότητας θα πρέπει πάντα να φοράει τον απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό (χειρουργική μάσκα, ολόσωμη ποδιά με μακριά μανίκια, γάντια, γυαλιά).

•    Ο εξοπλισμός  καθαρισμού πρέπει να είναι μίας χρήσης και να μην χρησιμοποιηθεί σε άλλους χώρους εάν δεν καθαριστεί κατάλληλα.

•    Η διαδικασία καθαριότητας και εφαρμογής απολυμαντικών στις επιφάνειες γίνεται σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες. Για περισσότερες πληροφορίες στις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ  https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Λίστα με όσα δεν πρέπει να ξεχνάτε!

Προστατέψτε τον εαυτό σας και τους μαθητές σας

●    Ενημερώστε τα παιδιά να μείνουν σπίτι αν νιώθουν άρρωστα.

●    Εκπαιδεύστε τα παιδιά να πλένουν τα χέρια τους με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα ή να τα απολυμαίνουν με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα μετά από κάθε διάλειμμα και ειδικά πριν τη λήψη φαγητού και μετά τη χρήση της τουαλέτας.

●    Βοηθήστε τα παιδιά να συμμετέχουν στον συχνό καθαρισμό των επιφανειών και των αντικειμένων μέσα στην τάξη (π.χ. θρανία, τσάντες, βιβλία κλπ).

●    Ενημερώστε τα παιδιά για το πόσο σημαντικό είναι να μην ανταλλάσσουν μεταξύ τους αντικείμενα (π.χ. στυλό, βιβλία, κινητά τηλέφωνα, χαρτονομίσματα, κέρματα κλπ).

●    Παρακολουθήστε καθημερινά τον αριθμό των μαθητών που λείπουν και ενημερώστε τον διευθυντή του σχολείου σε περίπτωση που ο αριθμός των απόντων μαθητών αυξάνεται.

●    Αφιερώστε χρόνο για να ενημερώσετε τους μαθητές σας για τον ιό αλλά και για να τους ενθαρρύνετε να μιλήσουν για τους φόβους τους και τις ανησυχίες τους σχετικά με τον ιό.

Για περισσότερες πληροφορίες, υποστήριξη ή παρέμβαση μπορείτε να απευθυνθείτε στην ειδική ομάδα επιστημόνων του ΕΟΔΥ :
Για ιατρική υποστήριξη και παρέμβαση: 210 5212054, 210 5212056, 210 5212058
Για ψυχολογική υποστήριξη και παρέμβαση: 215 215 6060

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

Λίστα με όσα δεν πρέπει να ξεχνάς!

Προστάτευσε τον εαυτό σου και το σχολείο σου

•    Να βήχεις ή να φτερνίζεσαι στον αγκώνα σου ή σε χαρτομάντιλο, το οποίο θα πετάς αμέσως σε κάδο απορριμμάτων.

•    Να μην βάζεις τα χέρια σου στο στόμα, στη μύτη ή στα μάτια σου.

•    Να πλένεις συχνά τα χέρια σου με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, ειδικά πριν τη λήψη φαγητού και μετά τη χρήση της τουαλέτας. Αν δεν υπάρχει σαπούνι και νερό, μπορείς να χρησιμοποιήσεις αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα.

•    Να μην ανταλλάσσεις αντικείμενα (όπως στυλό, μολύβι, γόμα, κινητό τηλέφωνο, χαρτονομίσματα, κέρματα κλπ) με τους συμμαθητές σου.

•    Να κρατάς απόσταση 1,5 μ. με τους συμμαθητές σου μέσα στην τάξη και στους άλλους χώρους του σχολείου, καθώς και με τους φίλους και γνωστούς σου έξω από το σχολείο.

•    Σε περίπτωση που εμφανίσεις πυρετό, βήχα ή δυσκολία στην αναπνοή να ενημερώσεις άμεσα τους γονείς/κηδεμόνες σου ή τον καθηγητή σου και να μείνεις σπίτι μέχρι να νιώσεις τελείως καλά.

Για περισσότερες πληροφορίες, υποστήριξη ή παρέμβαση μπορείτε να απευθυνθείτε στην ειδική ομάδα επιστημόνων του ΕΟΔΥ :
Για ιατρική υποστήριξη και παρέμβαση: 210 5212054, 210 5212056, 210 5212058
Για ψυχολογική υποστήριξη και παρέμβαση: 215 215 6060

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

Λίστα με όσα δεν πρέπει να ξεχνάτε!

Προστατέψτε το παιδί σας, την οικογένειά σας και το σχολείο

•    Ενθαρρύνετε τα παιδιά να ακολουθούν τις οδηγίες του ΕΟΔΥ που είναι αναρτημένες στο σχολείο και να εφαρμόζουν τα μέτρα υγιεινής:
-    Να αποφεύγουν τη στενή επαφή με άτομα που παρουσιάζουν συμπτώματα του ιού και να κρατούν αποστάσεις από τους ηλικιωμένους ή τα ευάλωτα άτομα της οικογένειας.
-    Να βήχουν και να φτερνίζονται στον αγκώνα τους ή σε ένα χαρτομάντιλο το οποίο θα πετούν αμέσως σε κάδο απορριμμάτων.
-    Να πλένουν συχνά τα χέρια τους με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα ειδικά πριν τη λήψη φαγητού και μετά τη χρήση της τουαλέτας.

•    Κρατήστε τα παιδιά στο σπίτι αν νιώθουν άρρωστα, επικοινωνήστε άμεσα με γιατρό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, κατά προτίμηση με γιατρό που παρακολουθεί συστηματικά τα παιδιά, και ενημερώστε το σχολείο.

•    Αποθαρρύνετε τα παιδιά να συνωστίζονται σε κλειστούς χώρους με πολλά άτομα.

Για περισσότερες πληροφορίες, υποστήριξη ή παρέμβαση μπορείτε να απευθυνθείτε στην ειδική ομάδα επιστημόνων του ΕΟΔΥ :
Για ιατρική υποστήριξη και παρέμβαση: 210 5212054, 210 5212056, 2105212058
Για ψυχολογική υποστήριξη και παρέμβαση: 215  215 6060

Πώς θα πρέπει να μιλάω στους έφηβους για τον COVID-19

Συμβουλές για γονείς και εκπαιδευτικούς

•    Να παραμείνετε ήρεμοι και καθησυχαστικοί απέναντι στα παιδιά, λειτουργώντας ως πρότυπο συμπεριφοράς για αυτά.

•    Να ακούτε και να συζητάτε μαζί τους, ενθαρρύνοντάς τους να μοιραστούν μαζί σας τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, τόσο τα ευχάριστα όσο και τα δυσάρεστα.

•    Ενημερώστε τα παιδιά σχετικά με τον ιό με ακριβή, σύντομο και ειλικρινή τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία και την αντιληπτική τους ικανότητα. Η απόκρυψη της αλήθειας και των γεγονότων μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση και αβεβαιότητα στα παιδιά.

•    Ενθαρρύνετε την αναζήτηση από τους ίδιους τους εφήβους πηγών ειδήσεων και πληροφοριών σχετικά με τον ιό και συζητήστε μαζί τους για τις ειδήσεις και τις πληροφορίες αυτές, βοηθώντας τους να αναπτύξουν μια κριτική ματιά απέναντί τους. Όμως, αποθαρρύνετε την υπερβολική έκθεση στις πληροφορίες αυτές καθώς αυτή μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του άγχους και του φόβου τους.

•    Δημιουργήστε ένα ασφαλές περιβάλλον υπενθυμίζοντάς τους συνεχώς τα μέτρα προφύλαξης από τον COVID-19 και διαβεβαιώνοντάς τους ότι λαμβάνονται όλα τα δυνατά μέτρα για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας από την επιστημονική κοινότητα και την πολιτεία.

•    Να αποφεύγετε την απόδοση ευθυνών και την αρνητική κριτική απέναντι σε ένα άτομο που νόσησε και να εξηγήσετε στον έφηβο για ποιους λόγους δεν ευθύνεται το ίδιο το άτομο, καταπολεμώντας έτσι την εμφάνιση φαινομένων στιγματισμού και σχολικού εκφοβισμού.

•    Ενθαρρύνετε τη συχνή συμμετοχή των εφήβων σε δραστηριότητες που τους αποφορτίζουν και τους χαλαρώνου

Σχόλια (28)

 
Δ. Γ.
07 Μάιος 2020 23:43

Δεν θα αναφερθώ στο περιεχόμενο των ανακοινώσεων αλλά στον τρόπο παρουσίασής τους.
Στο έντυπο 12, Σενάρια για άσκηση του ΕΟΔΥ, η επιλογή της γραμματοσειράς είναι ατυχέστατη.
Το κείμενο είναι εξαιρετικά δυσανάγνωστο.
Κάθε πρόταση είναι ένα τεράστιο σύνολο γραμμάτων χωρίς να διαχωρίζονται οι λέξεις.
Επίσης στις διαφάνειες 5 και 6 η τελευταία πρόταση είναι ελλιπής.
Καλό θα ήταν να ελέγχουμε καλά πριν δημοσιεύσουμε οτιδήποτε.

 
Ν.Π.
07 Μάιος 2020 07:34

Είναι προφανές πως τα σχολεία ανοίγουν για άλλους λόγους πάντως όχι για το μάθημα !! Τι οδηγίες είναι αυτές;; Λες κι είμαστε σε σχολεία της Σουηδίας ! Γιατί το πρόβλημα δεν είναι να τους ενημερώσουμε αλλά ποιός πειθαρχεί ; η Α Γυμνασίου; που η επικοινωνία τους είναι η μπουνιά κι η κλωτσιά έτσι για "πλάκα" ; ή μήπως οι αιθουσες μπορούν να δεχθούν παιδιά σε απόσταση 1,5 μέτρο !! Δεν χωράνε τότε ουτε τα μισά.... Τι άριστες αποφάσεις !! Όσο για τα κρούσματα που τυχόν προκύψουν πάλι οι εκπαιδευτικοί θα φταίνε ως γνωστόν....

 
Οικονομία
06 Μάιος 2020 23:07

Ξενοδοχεία, το 50% δεν θα ανοίξουν καθόλου φέτος, Εστίαση, λιανεμπόριο 40% λουκέτα ή μείωση προσωπικού. Απορώ γιατί δε συζητάμε τι θα γίνει το φθινόπωρο.

 
Αννα
06 Μάιος 2020 22:56

Μηπως γνωριζει καποιος τι προβλεπεται για τις ειδικες αδειες σε εκπαιδευτικούς με παιδια κατω των 12 ετων;Ισχύει το 3 (μερες ειδικη αδεια συν μια κανονική);;;

 
Ψάλτης
06 Μάιος 2020 22:20

Μια χαρά ήταν στο σχολείο σήμερα! Κανένα πρόβλημα. Όλοι κυκλοφορούν κανονικά.

 
foros1
06 Μάιος 2020 20:28

@ Θανάσης,

λύση υπάρχει, ακολουθείς με ευλάβεια τους κανόνες προστασίας και δεν γίνεται μάθημα πάνω από λίγα λεπτά ( αν προλάβεις και τόσο). Εκτός αν ρισκάρεις την επίσκεψη σε κάποια ΜΕΘ.
Τόσο απλά!

 
Πε86
06 Μάιος 2020 20:08

Για να μην σχολιάσουμε τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ που είπε οτι αν υπάρχουν κρούσματα στο σχολείο δεν κλείνει.Απλώς θα απολυμανθει και όλα οκ!Την επόμενη μέρα όλα καλά.Δεν μπορεί ή τον Μάρτιο μας έλεγαν ψέμματα ή τώρα....Δεν βρίσκω αλλη λογική εξήγηση.

 
ΘΑΝΑΣΗΣ
06 Μάιος 2020 19:32

Κατά τη διάρκεια της παραμονής στο σχολείο και κατά τη διαδικασία του μαθήματος όλοι οι παραπάνω κανόνες θα "πάνε περίπατο". Είναι αδύνατη η αποφυγή του συγχρωτισμού στο γραφείο καθηγητών, στο φωτοτυπικό του γραφείου, στις σκάλες και στην είσοδο και την έξοδο από την τάξη. Εκτός κι αν η μισή ημέρα δαπανηθεί σε αναμονή σε ουρές με απόσταση 1 και 1/2 μέτρο, όπως στις τράπεζες. Είναι αδύνατο να αποφευχθεί η κοινή χρήση χώρων και υλικών. Πόμολα πόρτας και παραθύρων, άνοιγμα υπολογιστών και πληκτρολόγια- ποντίκι, άγγιγμα διαδραστικού πίνακα (όπου υπάρχει), ανταλλαγή τετραδίων και χαρτιών μεταξύ καθηγητή- μαθητή. Είναι ουτοπικό να περιμένει κανείς ότι οι μαθητές (ειδικότερα του γυμνασίου) θα τηρούν αποστάσεις ή θα έχουν ως πρώτο τους μέλημα το πλύσιμο των χεριών. Ο κατάλογος αυτός είναι ατελείωτος...Κλείνω εδώ με τη διαπίστωση ότι αυτοί που έγραψαν αυτές τις οδηγίες μάλλον έχουν πολλά χρόνια να κυκλοφορήσουν σε σχολικό περιβάλλον. Και με την ευχή να μας βοηθήσει όλους ο Θεός και ο καλός καιρός, ώστε να μην πληρώσουμε την ανευθυνότητα και τις πολιτικές σκοπιμότητες κάποιων.

 
@@@Στελιος και λοιποί
06 Μάιος 2020 19:05

Άρα στα σχολεία ισχύει το 1 μαθητής ανά 1,77 μέτρα όταν στις τράπεζες είναι ένας πελάτης ανά 8-9 τετραγωνικά και στα σούπερ μάρκετ που μπαίνει κανείς για λίγο 1 πελάτης ανά 10 τετραγωνικά; Πιο κοντά δεν γίνεται;

 
Κώστας
06 Μάιος 2020 18:53

Με πρόχειρα μαθηματικά για να τοποθετηθούν 12 μαθητές και ο καθηγητής τους, με βάση τις προδιαγραφές ασφαλείας που έχουν τεθεί, απαιτείται αίθουσα με εμβαδόν τουλάχιστον 40 τετραγωνικών μέτρων.

 
@ Στέλιος@
06 Μάιος 2020 18:36

Μήπως πρέπει εσύ να μάθεις Μαθηματικά; Για να υπάρχει εξασφαλισμένη απόσταση 1,5 μεταξύ των μαθητών, αρκεί να έχουν 0,75μ κενό γύρω του ο καθένας, δηλαδή να βρίσκονται στο κέντρο ενός κύκλικού δίσκου ακτίνας 0,75μ. Οπότε το εμβαδόν που αντιστοιχεί ανά μαθητή είναι: Ε= πρ^2 = 3,14 * 0,75*0,75 =1.76625τ.μ. Καλό είναι όταν επικρίνουμε τους άλλους να είμαστε προσεκτικοί σε ό,τι γράφουμε!

 
Εχει Σημασία;
06 Μάιος 2020 17:58

Υπάρχουν οι οδηγίες "Οδηγίες και μέτρα για την επανέναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης" σε .docx μορφή (αντί του pdf) όπου εκεί μπορείτε να διαπιστώσετε ότι η πράσινη εικόνα με τα θρανία των μαθητών αναγράφει στην πραγματικότητα 6 πόδια (δηλ. 1,8 μέτρα). Η ετικέτα με το 1,5 μέτρο μπήκε από πάνω προκειμένου να καλύψει το 6'. Τώρα πως τα 1,8 μέτρα γίνονται 1,5 ας μας το εξηγήσουν οι ειδικοί... καθότι ως δήλωσε και η κα. Υπουργός "Με την υγεία μας δεν παίζουμε!"

 
@@Στέλιος
06 Μάιος 2020 15:50

1,5*1,5*3,14 για την ακρίβεια και δε κάνει 2,25
και βέβαια ξεχνάς και το καθηγητή, την έδρα, τα παράθυρα κλπ κλπ

Αντε βρες άκρη

 
ΣΤΕΛΙΟΣ2
06 Μάιος 2020 15:30

Αυτά τα μέτρα για να εφαρμοστούν -αν δεχτούμε ότι είναι εφαρμόσιμα - έπρεπε να έχουν αποσταλεί τουλάχιστον μια βδομάδα πριν και οι σύλλογοι διδασκόντων να ασχολούνται αποκλειστικά με αυτά! Όχι 3 μέρες πριν την έναρξη (εκτός και αν η Γ Λυκείου δεν μετράει!!!) και ενώ οι σύλλογοι δεν έχουν ακόμη ξεκαθαρίσει πώς θα γίνει αυτό το υπεραπλουστευτικό σπάσιμο των τμημάτων, ποιοι καθηγητές και μαθητές θα είναι παρόντες, τη διαμόρφωση του προγράμματος κλπ!

 
Έκσταση
06 Μάιος 2020 15:26

...Τι?
Έβηξες? Έφυγες!!
Φτερνίστηκες?? Φεύγουμε εμείς!!!!!!!!!!!!!

 
ΠΕ80
06 Μάιος 2020 14:19

Στα διαλείμματα τι θα γίνεται; Που θα είναι μπουλούκια όπως ακριβώς κυκλοφορούν και έξω ... πάλι θα κάνουμε τους τροχονόμους και θα μπαίνουμε ανάμεσα να τους χωρίσουμε ;

 
Πεο2
06 Μάιος 2020 12:25

Ακριβώς επειδή βλέπουμε τους εφήβους να κυκλοφορούν κανονικά, λέμε ότι είναι εγκληματικό το άνοιγμα των σχολείων. Και καθόλου απαραίτητο έτσι όπως γίνεται ! Και υποκριτικό! Όσο για τους εφήβους , έχουν και γονείς! Εκτός και αν πρέπει να κάνω εφημερία και στο σπίτι τους.

 
Ροντα
06 Μάιος 2020 11:21

Ένα είναι σίγουρο!: Ολοι, μαθητές -καθηγητές θα γίνουμε καλές νοικοκυρές!

 
Tekno music 2020
06 Μάιος 2020 11:09

@Ανεκδιήγητος
Συμφωνώ... να βγάλει το Υπουργείο οδηγίες και για τα εφηβικά πάρτι...

 
Ροντα
06 Μάιος 2020 10:53

Είναι σοβαροί οι άνθρωποι? ελικά μάθημα θα γίνει? Για ποιο λόγο επαναλειτουργούν τα σχολεία? Για να διδάξουμε στους μαθητές πως να προστατευτούν από τον κίνδυνο στον οποίο τους εκθέτουμε χωρίς ουσιαστικό λόγο? Η για να τους συμπαρασταθούμε ψυχολογικά όταν αρρωστήσουν από "δική" μας υπαιτιότητα (του υπουργείου Παιδείας εννοώ)? Θυμίζει εκείνο που λέει"Να σε κάψω Γιάννη να σ' αλειψω ... να γιανει"

 
Μια εκπαιδευτικός που έχει δουλεψει 34 χρόνια.
06 Μάιος 2020 10:41

Θα απολυμαίνονται δηλαδή τα απουσιολόγια, τα βιβλία ύλης, οι μαρκαδόροι, οι κιμωλίες;

 
Εκπαιδευτικός
06 Μάιος 2020 10:20

Τετραγωνίσθηκε ο κύκλος.
Μέγα επίτευγμα της κυβέρνησής μας.

 
Ανεκδιήγητος
06 Μάιος 2020 10:15

Τα πάρτι εφήβων καθημερινά δε μας απασχολούν αλλά η προσέλευση στο σχολείο μας ενοχλεί!!! Ρίξτε μια μάτια έξω να δείτε πως κυκλοφορούν όλοι κανονικά! Νομίζω ότι κοροϊδευόμαστε!

 
Στέλιος@
06 Μάιος 2020 10:05

«........ το 1 άτομο ανά 9 τετραγωνικά μέτρα, σε μια αίθουσα 30 τετραγωνικών,»
Στέλιο το 1,5 m είναι απόσταση μεταξύ μαθητών. Άρα για κάθε μαθητή δεν αντιστοιχούν 9 τμ αλλά 2,25......
Στέλιο μήπως θα πρέπει να παρακολουθήσεις πάλι το Δημοτικό για να μάθεις βασικά μαθηματικά;

 
Στέλιος
06 Μάιος 2020 09:37

Καλά, αυτό θα μείνει ως ανέκδοτο στην Ιστορία.
Οι μαθητές θα πρέπει να κρατούν 1,5 μέτρο απόσταση μέσα στην τάξη, αλλά σε αυτήν θα πρέπει να βρίσκονται ταυτόχρονα περίπου 13 άτομα (27αρια δεν είναι τα τμήματα;). Δηλαδή θα πρέπει να ισχύει το 1 άτομο ανά 9 τετραγωνικά μέτρα, σε μια αίθουσα 30 τετραγωνικών, στην οποία θα βρίσκονται 13 άτομα και ο καθηγητής τους.
Αν αυτό δεν είναι το πρόβλημα του αιώνα, τότε ποιό είναι;

 
Καθαριότητα
06 Μάιος 2020 08:50

Όσοι έχουμε σχέση με σχολεία γνωρίζουμε ότι η καθαριότητα είναι επιφανειακή. Μας μιλάνε για διαδικασίες οι οποίες γίνονται στο σπίτι μας, στα σχολεία δε γίνονται

 
Ποιός υπογράφει τις οδηγίες;
06 Μάιος 2020 07:18

Ποιος υπογράφει το κείμενο "Οδηγίες και μέτρα για την επανέναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης";;;;

Τι αριθμό πρωτοκόλλου έχει;;;;

Γνωρίζει κανείς;

 
1,5 μέτρα
06 Μάιος 2020 07:12

Δηλαδή για να καταλάβω, το μόνο στοιχείο που χρειάζεται για να τοποθετήσουμε τους μαθητές σε μια αίθουσα είναι η απόσταση 1.5 μέτρων μεταξύ τους;;;;
Δηλαδή σε μια αίθουσα 2Χ10 μπορούμε να βάλουμε μαθητές;;;

Είναι προφανές ότι πρέπει να οριστεί και πόσα τ.μ. ανά άτομο χωράνε στην αίθουσα!!!!

Αν δεν οριστεί αυτός ο αριθμός, δεν μπορούν να τοποθετηθούν τα παιδιά.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.