Placeholder

ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΟΔΥ: Τα 9 βασικά μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν πριν την έναρξη της λειτουργίας των σχολείων

Δημοσίευση: 06/05/2020
Σχολείο
Alt Text: 
Σχολείο
Title Text: 
Σχολείο
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

1 .    Η συνεργασία των σχολικών μονάδων με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης  με τον ΕΟΔΥ είναι καθοριστικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία των σχολείων.

2.    Σε κάθε σχολείο ο Δ/ντής σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων θα ασχολείται συστηματικά με τη διαχείριση της συγκεκριμένης κατάστασης,  η οποία περιλαμβάνει:

•    την καθημερινή εποπτεία της κατάστασης υγείας μαθητών και εκπαιδευτικών για την έγκαιρη αναγνώριση παιδιών και εκπαιδευτικών με συμπτώματα συμβατά με τη νέα νόσο.

•    την καθημερινή επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων υγιεινής.

Σε περίπτωση που παρατηρηθούν στη σχολική μονάδα αποκλίσεις από τα μέτρα υγιεινής που προτείνονται από τον ΕΟΔΥ, ο Δ/ντής της σχολικής μονάδας ενημερώνει με κάθε πρόσφορο τρόπο την αρμόδια Δ/νση Δ.Ε. Η Διεύθυνση Δ.Ε. ενημερώνει ακολούθως την Περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευση και αυτή με τη σειρά της τον ΕΟΔΥ προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα

•    την ψυχολογική ενίσχυση των μαθητών και εκπαιδευτικών με την συμβολή ειδικών επαγγελματιών όπου κριθεί απαραίτητο.

Για την αντιμετώπιση ύποπτων και οξέων συμβάντων, όπως την ανίχνευση θετικού περιστατικού για το νέο ιό και την επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς ακολουθείται το πρωτόκολλο διαχείρισης ύποπτου κρούσματος του ΕΟΔΥ (αναμένεται)

Το σχετικό ενημερωτικό υλικό θα αποσταλεί στα σχολεία πριν την επανέναρξη των μαθημάτων, προκειμένου να ενημερωθεί εγκαίρως η εκπαιδευτική κοινότητα.

3.    Σε κάθε σχολική μονάδα καθορίζεται ένας ειδικός χώρος στον οποίο σε περίπτωση ανάγκης θα πρέπει να οδηγηθεί και να παραμείνει εκεί μέχρι την μεταφορά του οποιοδήποτε ατόμου εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με COVID-19 μέσα στο σχολικό κτίριο. Στον συγκεκριμένο χώρο θα πρέπει να υπάρχουν χειρουργικές μάσκες, γάντια και αλκοολούχο αντισηπτικό.

4.    Λόγω της ιδιαίτερης σημασίας που θα πρέπει να δοθεί στην καθαριότητα του σχολικού περιβάλλοντος είναι σημαντικό το προσωπικό καθαριότητας των σχολείων πριν την έναρξη των μαθημάτων να λάβει  τις σχετικές οδηγίες και να έχει στη διάθεσή του τα απαραίτητα μέσα που θα χρειαστεί (βλέπε οδηγίες για την ενδελεχή καθαριότητα του σχολικού περιβάλλοντος).

5.    Κάθε σχολική μονάδα για την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών είναι απαραίτητο να εφοδιαστεί κατά προτεραιότητα με τα παρακάτω:

•    Αντισηπτικά αλκοολούχα διαλύματα για κάθε τάξη
•    Υγρά κρεμοσάπουνα για τις τουαλέτες
•    Χειροπετσέτες για τις τουαλέτες όπου αυτό είναι εφικτό
•    Κοινά καθαριστικά και απολυμαντικά κατάλληλα για τον καθαρισμό επιφανειών με δράση κατά του ιού (οικιακή χλωρίνη και αλκοολούχα διαλύματα με τουλάχιστον 70% αλκοόλη).
•    Χειρουργικές και μη ιατρικές μάσκες (για επείγουσες καταστάσεις)
•    Γάντια, κυρίως για το προσωπικό καθαριότητας, καθώς και για άλλες επείγουσες καταστάσεις.

6.    Η διαρρύθμιση των σχολικών τάξεων πρέπει να διαμορφωθεί έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η απόσταση μεταξύ των παιδιών στο πλαίσιο του εφικτού, δηλαδή ένας μαθητής ανά θρανίο υιοθετώντας την εκ περιτροπής παρουσία στο σχολείο  όπως για παράδειγμα μέρους των μαθητών (των μισών μαθητών) κάθε ημέρα. Η ενδεικνυόμενη απόσταση μεταξύ των μαθητών συνολικά με το θρανίο πρέπει να είναι ίση με 1,5 μέτρο μήκος. Προτείνεται τα θρανία να έχουν κοινό προσανατολισμό ώστε να μειώνεται κατά το μέγιστο δυνατό η έκθεση των μαθητών σε σταγονίδια από βήχα ή φτέρνισμα, ιδιαίτερα σε τάξεις με περιορισμένο χώρο.

Σχήμα 1. Ενδεικνυόμενη απόσταση και προσανατολισμός θρανίων


 
7.    Εκτός από τη διαρρύθμιση των σχολικών αιθουσών σημαντική είναι η αποσυμφόρηση και του γραφείου των εκπαιδευτικών (απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των εκπαιδευτικών).

8.    Η φυσική άσκηση είναι πολύ σημαντική για τους μαθητές όλων των βαθμίδων και ειδικά την περίοδο αυτή. Παρόλα αυτά θα πρέπει να αποφευχθούν τα ομαδικά παιχνίδια με χρήση αντικειμένων ή  εξοπλισμού που θα έρχεται σε επαφή με όλα τα παιδιά ταυτόχρονα (μπάλα ή εξοπλισμός γυμναστηρίου). Συνίσταται η χρήση εξοπλισμού ατομικού για κάθε παιδί ο οποίος θα πρέπει να καθαρίζεται σχολαστικά μετά από κάθε χρήση.

9.    Πριν την έναρξη των μαθημάτων όλοι οι εμπλεκόμενοι, δηλαδή εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς και λοιπό προσωπικό  πρέπει να ενημερωθούν λεπτομερώς για τα μέτρα που θα εφαρμοστούν καθώς και για το πώς θα πρέπει όλοι να συνεργαστούν και να συμβάλουν στην ομαλή λειτουργία των σχολείων και στην επανένταξη των μαθητών στην κανονικότητα. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει οι διευθύνσεις των σχολείων να εξασφαλίσουν ότι:

•    Το ενημερωτικό υλικό του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Παιδείας θα έχει διανεμηθεί έγκαιρα και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη των μαθημάτων, με κάθε πρόσφορο τρόπο σε όλους τους σχετικούς αποδέκτες, δηλαδή στο προσωπικό, μαθήτριες και μαθητές και σε κάθε γονέα ή κηδεμόνα.

•    Οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν να έχουν γίνει κατανοητές από όλους τους εμπλεκόμενους. Γι’ αυτό το λόγο συστήνεται να προηγηθεί μία ενημερωτική συνάντηση με το Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου και μία συνάντηση με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Ερωτήματα και απορίες που θα προκύψουν κατόπιν των συναντήσεων μπορούν να τεθούν ιεραρχικά στις αρμόδιες υπηρεσίες του  ΕΟΔΥ .

•    Οι δύο πρώτες ώρες της πρώτης και δεύτερης ημέρας λειτουργίας των σχολικών μονάδων θα επικεντρωθούν στην ενημέρωση των μαθητών για κανόνες υγιεινής δίνοντας έμφαση στην απόσταση και την υγιεινή των χεριών και στην χρήση της μάσκας ως προαιρετικού, συμπληρωματικού μέτρου. Οι εκπαιδευτικοί που θα παρουσιάσουν το ενημερωτικό υλικό του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Παιδείας πρέπει να έχουν μελετήσει το σχετικό υλικό και να έχουν επιλύσει τις απορίες τους ώστε  να είναι σε θέση να βοηθήσουν τους μαθητές να ακολουθήσουν και να εφαρμόσουν υπεύθυνα τα μέτρα.

Ετικέτες: 
Κορωνοϊός

Σχόλια (8)

 
Χρειάζεται να οριστεί πόσα άτομα ανα τ.μ.
06 Μάιος 2020 07:33

Δεν μπορούμε να τοποθετήσουμε άτομα σε μια αίθουσα, με μόνο στοιχείο την απόσταση μεταξύ τους. Χρειάζεται να οριστεί και πόσα άτομα ανα τ.μ.

π.χ.σε μια αίθουσα 3Χ3, μπορούμε να βάλουμε 9 άτομα;;;;
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ , ΝΑΙ!!!

Αλήθεια, ποιος υπογράφει την παραπάνω οδηγία;

 
Ξυπνήστε
06 Μάιος 2020 08:07

Όλος ο δημόσιος τομέας λειτουργεί με ερμηνευτικές εγκυκλίους. Εσείς γιατί και ερμηνεύετε αυτά που δεν σας λένε??

 
Εκπαιδευτικός
06 Μάιος 2020 09:58

Μόνο 1,5 μέτρο απόσταση; Επίσημα από τον ΕΟΔΥ αυτή η οδηγία; Πάνε και τα 10 τ.μ για τα γραφεία, πάνε και τα 7 τ.μ για τα σχολεία..Ντροπή και μόνο ντροπή..

 
Εκπαιδευτικός
06 Μάιος 2020 12:03

Μία ερώτηση-παρατήρηση προς τους νομοθετούντας
Θα ήθελα να συνεχίσω τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την τρέχουσα και επόμενη εβδομάδα, γιατί σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χαθούν διδακτικές ώρες 8 επιπλέον ημερών, ενώ έχει επιτευχθεί μία ροή στο μαθησιακό μας έργο.Ποιο λοιπόν το περιεχόμενο της παρουσίας μας στο σχολείο, όταν μέχρι 18/5 δεν προβλέπεται καμία μαθησιακή διαδικασία;:
(Δεν σχολιάζω περαιτέρω την α-νόητη, αναιτιολόγητη, επικίνδυνη, απολύτως καιροσκοπική συνολική επαναλειτουργία των σχολείων)

 
Σχολιαστής
06 Μάιος 2020 14:50

@Χρειάζεται να οριστεί πόσα άτομα ανα τ.μ.

Αν θεωρήσουμε το 1,5m επαρκές (που προσωπικά θεωρώ ότι δεν είναι)...

Κάνεις έναν απλό υπολογισμό και με κατάλληλη χωροταξική κατανομή θρανίων σου υπολογίζω ότι οι 15 μαθητές (που πάλι θεωρώ ότι είναι πολλοί...) χωράνε σε αίθουσα 3x9=27τμ ... να τα κάνουμε 30τμ για να είμαστε και "ευρύχωρα"? Γιατί όχι! Θα υπάρχει και επαρκής χώρος και για τον καθηγητή στο μπροστά μέρος της αίθουσας (πίνακας) και σε απόσταση από την 1η σειρά θρανίων!!!

30τμ/(15+1)ατ. βγαίνει ~1,875 τμ ανά άτομο. Για σύγκριση, οι "λυόμενες" αίθουσες (ΠΡΟΚΑΤ ελαφρού τύπου) πρέπει να είναι 45τμ. Δηλαδή με αυτό τον κανόνα του ΕΟΔΥ χωράνε 23 μαθητές +1καθηγητής. Τώρα το πρόβλημά σου λύθηκε?

Από Σεπτέμβρη να δούμε που θα μας βάλουν...

 
@Σχολιαστής
06 Μάιος 2020 15:18

Το τ.μ. δεν έχει καμια σχέση με το m. Ελπίζω να μη είσε καθηγητής σε σχολείο. Καλά γράφει ο@Ξυπνήστε "Εσείς γιατί και ερμηνεύετε αυτά που δεν σας λένε??"

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ
06 Μάιος 2020 17:18

Mε τα ΙΕΚ τι θα γίνει; Θα αναγνωριστεί η έως τώρα ασύγχρονη εκπαίδευση; Διαφορετικά το εξάμηνο δε βγαίνει λόγω ανύπαρκτων αιθουσών για λίγα άτομα αλλά και λίγου χρόνου ως 30 Ιουνίου.

 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
07 Μάιος 2020 21:33

Όλα μια παράσταση πλαισιωμένη από φόβο, τρομοκρατία και τυπολατρία.Για γέλια αν όχι για κλάματα. Τη φάκα θα τη δουν οι πολλοί μετά. Τώρα το τυράκι του φόβου μασάνε όλοι με γουρλωμένα μάτια.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.