Placeholder

ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΟΔΥ: 11 στρατηγικές κατά τη λειτουργία των σχολείων

Τουαλέτες, επισκέψεις στα σχολεία, μάθημα γυμνστικής, αναδιάταξη θρανίων,διαλλείματα, κοινόχρηστοι χώροι, προσέλευση μαθητών, βήχας-φτέρνισμα
Δημοσίευση: 06/05/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η επιλογή της κατάλληλης και πιο εφικτής στρατηγικής πρέπει να γίνεται  σύμφωνα με τους διαθέσιμους χώρους, τις υποδομές, τις δραστηριότητες που υλοποιούνται σε κάθε σχολείο αλλά κυρίως τον πληθυσμό των μαθητών που φοιτούν σε αυτό.

Οι Διευθύνσεις των σχολείων ανάλογα με το μέγεθος της αίθουσας και τον αριθμό των μαθητών πρέπει να διαμορφώσουν τις αίθουσες με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή απόσταση μεταξύ των μαθητών.

Επίσης πολύ σημαντική στρατηγική είναι ο περιορισμός της αλληλεπίδρασης  μεταξύ των τάξεων και τμημάτων. Τα σχολεία μπορούν να εφαρμόσουν στρατηγικές όπως:

1 Τροποποίηση μαθημάτων όπου οι μαθητές είναι πιθανό να βρίσκονται σε πολύ στενή επαφή μεταξύ τους.

Για παράδειγμα, στα μαθήματα φυσικής αγωγής ή μουσικής, αποτρέψτε την ανάμιξη των μαθητών σε περιορισμένο χώρο όπως τα κλειστά γυμναστήρια.

2 Αύξηση του διαστήματος μεταξύ των μαθητικών θρανίων.

Πραγματοποιήστε αναδιάταξη θρανίων για μεγιστοποίηση του χώρου μεταξύ των μαθητών.

Γυρίστε τα θρανία  προς την ίδια κατεύθυνση για να μειώσετε τη μετάδοση που προκαλείται από σταγονίδια που περιέχουν ιούς (π.χ. από ομιλία, βήχα, φτέρνισμα).

3. Βασική στρατηγική είναι ο περιορισμός  της αλληλεπίδρασης  μεταξύ διαφορετικών τάξεων- τμημάτων. Θα πρέπει να επιδιώκεται η σταθερή συνύπαρξη των ίδιων ατόμων στον ίδιο χώρο.

Είναι σημαντικό να αποφεύγουμε δραστηριότητες που φέρνουν σε επαφή μαθητές από διαφορετικά τμήματα/τάξης.

Μπορούν να υιοθετηθούν πρακτικές όπως ο συστηματικός διαχωρισμός των τάξεων κατά την είσοδο-έξοδο από το σχολείο, η σταθερή χρήση αιθουσών από τους μαθητές με μετακίνηση εκπαιδευτικών εφόσον απαιτείται, σταθερή πραγματοποίηση διαλείμματος σε άλλο χρόνο, σταθερή συνύπαρξη των ίδιων μαθητών στο σχολείο κατά την εκ περιτροπής λειτουργία του, αποφυγή μετακίνησης μαθητών σε άλλη αίθουσα για την υλοποίηση ειδικών μαθημάτων κ.ά.

4 Αποφύγετε την συγκέντρωση μαθητών σε κοινόχρηστους χώρους.

Θα πρέπει να αποφεύγεται η συγκέντρωση σε κλειστούς χώρους.

Εάν δεν είναι δυνατόν να ανασταλεί η χρήση κοινόχρηστων χώρων, προσπαθήστε να περιορίσετε το βαθμό στον οποίο οι μαθητές αναμιγνύονται μεταξύ τους και παραμένουν σε αυτούς και ιδιαίτερα μαθητές από διαφορετικές τάξεις.

Περιορίστε τη χρήση χώρων αναμονής και εφαρμόστε διαδικασία με την οποία θα ελέγχεται η είσοδος στις τουαλέτες με υπεύθυνο χώρου.

Περιορίστε την στενή επαφή μεταξύ μαθητών κατά την είσοδο και έξοδό τους από το σχολικό κτίριο, φροντίζοντας να τηρούνται αποστάσεις μεταξύ μαθητών τόσο κατά την προσέλευση, όσο και κατά την αποχώρησή τους.

6 Δεν επιτρέπονται επισκέπτες στο χώρο της τάξης ή του σχολείου.

7 Περιορίστε τη μεταφορά από το σχολείο για ειδικά προγράμματα.

Για παράδειγμα, εάν οι μαθητές μεταφέρονται από άλλα σχολεία για ειδικά προγράμματα (π.χ. μουσική, ρομποτική, ακαδημαϊκές δραστηριότητες), εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε την εξ αποστάσεως μάθηση ή να υλοποιηθούν  προσωρινά διπλά προγράμματα στα συμμετέχοντα σχολεία.

Ενημερώστε και εκπαιδεύστε το προσωπικό, τους μαθητές και τις οικογένειές τους να διατηρούν την απόσταση μεταξύ τους στο σχολείο.

Εκπαιδεύστε τους ταυτόχρονα και εξηγήστε τους γιατί αυτό είναι τόσο σημαντικό.

Εξετάστε τρόπους αντιμετώπισης των αναγκών των μαθητών και των οικογενειών τους, καθώς και των εκπαιδευτικών που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου και διατρέχουν κίνδυνο σοβαρής νόσησης από COVID-19.

Τα αιτήματα των γονέων που μπορεί να εκφράζουν απορίες και προβληματισμούς σχετικά με  υποκείμενες ιατρικές καταστάσεις των παιδιών τους ή άλλων μελών της οικογένειας  πρέπει να συζητούνται με ειδικό και να αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση.

10 Καθημερινά, εκτός από την τήρηση των ενδεικνυόμενων αποστάσεων από εκπαιδευτικούς και μαθητές, θα πρέπει να επιτηρείται η εφαρμογή των βασικών κανόνων υγιεινής.

Βασικό μέτρο πρόληψης της διασποράς του COVID 19 είναι η συχνή εφαρμογή της υγιεινής των χεριών με πλύσιμο χρησιμοποιώντας νερό και κρεμοσάπουνο είτε με χρήση αντισηπτικού διαλύματος.

Ειδικά κατά την είσοδο μαθητών και εκπαιδευτικών στις αίθουσες διδασκαλίας θα πρέπει η αντισηψία των χεριών  να υλοποιείται με τη χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος.

Επίσης, είναι πολύ σημαντική η εκπαίδευση των μαθητών στην διαχείριση του τυχόν βήχα ή φτερνίσματός τους ειδικά μέσα στον κλειστό χώρο της αίθουσας διδασκαλίας η οποία θα πρέπει να επιδιώκεται να αερίζεται πολύ καλά με φυσικό τρόπο, καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος.

Επιτρέπεται η προαιρετική χρήση μη-ιατρικής προστατευτικής μάσκας από εκπαιδευτικούς και μαθητές τηρώντας τους όρους σωστής χρήσης της (βλ. σχετικές οδηγίες/βίντεο στην τηλεόραση).

Η χρήση της μάσκας αποτελεί συμπληρωματικό μέτρο και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς τους απαραίτητους κανόνες υγιεινής.

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή να μην καλλιεργηθεί το αίσθημα ψευδούς ασφάλειας από την χρήση της μάσκας ή ανάρμοστες συμπεριφορές διάκρισης και προαγωγής στίγματος από μαθητές που προαιρετικά χρησιμοποιούν ή όχι την μάσκα.

Ειδικά κατά την παράλληλη στήριξη από τον εκπαιδευτικό της στήριξης, ΕΒΠ, Σχολικό Νοσηλευτή είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας, δεδομένου ότι δεν δύναται να τηρηθεί η ελάχιστη ασφαλής απόσταση μεταξύ εκπαιδευτικού προσωπικού και μαθητή. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην κατανόηση από μέρους των μαθητών της αποφυγής ανταλλαγής αντικειμένων μεταξύ τους και της χρήσης κοινού εξοπλισμού.

Όλα τα άτομα μέσα σε μία αίθουσα θα πρέπει να συμβάλουν στην διατήρηση της καθαριότητας του περιβάλλοντος χώρου και στη συνεχή υπενθύμιση των βασικών αρχών υγιεινής.  

11.  Επιπρόσθετα μέτρα που θα χρειαστεί πιθανώς να εφαρμοστούν προκύπτουν από τα επιδημιολογικά δεδομένα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Γι’ αυτό το λόγο οι Διευθύνσεις των σχολείων θα πρέπει να είναι σε εγρήγορση και σε συνεχή επικοινωνία με τις διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τις Περιφερειακές Διευθύνσεις και οι τελευταίες με τη σειρά τους με τον ΕΟΔΥ.

 

Ετικέτες: 
Κορωνοϊός

Σχόλια (7)

 
επιχειρήματα
06 Μάιος 2020 08:22

Από τη στιγμή που ο κάθε εκπαιδευτικός και μαθητής έχει επαφές με άλλους ανθρώπους, πέρα από την οικογένειά τους, το επιχείρημα ότι το σχολείο δεν έχει την επικινδυνότητα σουπερμάρκετ δεν ευσταθεί.

 
Krimizis ioannis
06 Μάιος 2020 08:45

Τα αδέρφια που είναι σε διαφορετικές τάξεις, καθώς και τα παιδιά που ζουν σε δομές (Κιβωτός του Αιγαίου) και ανήκουν σε διαφορετικές τάξεις έρχονται σε επαφή καθημερινά πολλές φορές (λεωφορείο ι.χ. αυτοκίνητο, σπίτι, δομή). Οπότε όσες προφυλάξεις και να πάρουμε είναι άκαρπες. Τα γραφεία των εκπαιδευτικών στα περισσότερα Σχολεία είναι μικρότερα των 50 τετραγωνικών και στοιβάζονται εκεί 20-30 και περισσότεροι εκπαιδευτικοί. Οι υπολογιστές και τα φωτοτυπικά μοιράζονται από όλους. Οι δυσκολίες είναι πολλές και το ρίσκο μεγάλο για τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Αφού μάλιστα έχει ξεκινήσει η εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση μήπως το Υπουργείο πρέπει να επανεξετάσει τη στάση, ειδικά για Δημοτικά και Νηπιαγωγεία, του τουλάχιστον για φέτος; Εκτός και θεωρεί πως ο αγώνας και τα ξενύχτια χιλιάδων εκπαιδευτικών σε όλη τη χώρα, που από την πρώτη μέρα του κλεισίματος των Σχολείων αγωνίζονται με επιμορφώσεις των ιδίων και εργασίες που δημιουργούν στις διάφορες πλατφόρμες, ιστοσελίδες κλπ να κρατήσουν τους μαθητές τους σε πλήρη επαφή με τη σχολική πραγματικότητα είναι άνευ αντικειμένου. Ας σκεφτεί τέλος το Υπουργείο και το ρίσκο που παίρνει για τους μεγαλύτερους σε ηλικία εκπαιδευτικούς που ουσιαστικά τους οδηγεί σε θάλαμο αερίων για πολύ μικρό όφελος!!!! Ευχαριστώ

 
δύο μέτρα και δύο σταθμά
06 Μάιος 2020 09:10

Την ίδια στιγμή οι πολιτικοί μιλούν από το σπίτι τους και στη βουλή μέσα από πλεξιγκλάς.
Τα μέσα μας δείχνουν παιδιάτρους που μας λένε ότι τα παιδιά μάλλον νοσούν ελαφρά. Εμείς που δεν είμαστε παιδιά?

 
Αριστεία, όχι αστεία
06 Μάιος 2020 09:21

" Περιορίστε τη χρήση χώρων αναμονής και εφαρμόστε διαδικασία με την οποία θα ελέγχεται η είσοδος στις τουαλέτες με υπεύθυνο χώρου."

Μου θύμισε το καψώνι που μας έκαναν στο στρατό σκοπιά στις τουαλέτες. Ρε τι γράφουνε οι άριστοι.

 
Quixotakis
06 Μάιος 2020 10:12

@ Αριστεία, όχι αστεία
Μπράβο συνάδελφε,
Υποψιάζομαι πως κάποιοι έχουν υπηρετήσει μόνο στο Πεντάγωνο...
Μία επιπρόσθετη εφημερία στις τουαλέτες και μία άλλη στον κεντρικό διάδρομο, ένας διαδρομοφύλακας, κατά το θαλαμοφύλακας.

 
Στρατηγικές πολλών μποφόρ..
06 Μάιος 2020 11:21

Τέτοιες δύσκολες ώρες και να μην έχει αυτό το κόμμα έναν "στρατηγό άνεμο" όπως τον Βύρων στο τιμόνι...

 
foros1
06 Μάιος 2020 17:21

"Οι Διευθύνσεις των σχολείων ανάλογα με το μέγεθος της αίθουσας και τον αριθμό των μαθητών πρέπει να διαμορφώσουν τις αίθουσες με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή απόσταση μεταξύ των μαθητών."

Σε απλά ελληνικά, μετά το ένα άτομο ανά 7 τμ, καταργείται έμμεσα και το 1,5 μέτρο!!!
Μέγιστη δυνατή απόσταση, που μπορεί να είναι και κάτω από 1,5 μ. αν πχ έχουμε 15 μαθητές και έναν εκπαιδευτικό σε αίθουσα διδασκαλίας 4 Χ 6.
Οι του ΕΟΔΥ αλλά και οι του υπουργείου, να πάνε οι ίδιοι να εργαστούν σε τέτοιο συνωστισμό.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.