ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Εγκύκλιος: Ωράρια Διαλειμμάτων, Διαρρύθμιση των αιθουσών, Προσέλευση στη σχολική μονάδα, Συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων

Για τους καθηγητές Γυμνασίου, η καθημερινή παρουσία στο σχολείο δύναται, έως την επανέναρξη των Γυμνασίων, να ορίζεται από τον Διευθυντή σύμφωνα με τις διοικητικές ανάγκες σε κάθε περίσταση.
Δημοσίευση: 07/05/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Εγκύκλιο που ορίζει τα ωράρια διαλειμμάτων, τη διαρρύθμιση των αιθουσών, την προσέλευση στη σχολική μονάδα και τις συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων, μετά την απόφαση επαναλειτουργίας των σχολείων, απέστειλε το υπουργείο Παιδείας σήμερα σε όλα τα Λύκεια και Γυμνάσια της χώρας.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΚ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ειδικότερα η εγκύκλιος προβλέπει τα εξής:

Α. Προσέλευση στη σχολική μονάδα

Περιορίζεται ο συνωστισμός κατά την προσέλευση - αποχώρηση στη σχολική μονάδα φροντίζοντας να τηρούνται αποστάσεις μεταξύ των μαθητών.

Δεν πραγματοποιείται η συγκέντρωση μαθητών στον προαύλιο χώρο πριν την έναρξη του ωρολογίου προγράμματος και η καθιερωμένη διαδικασία πραγματοποιείται εντός των αιθουσών.

Β. Διαρρύθμιση των αιθουσών

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 ένα από τα βασικά μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν πριν την επανέναρξη λειτουργίας των σχολείων είναι η διαρρύθμιση των αιθουσών.

Ειδικότερα:

Οι σχολικές αίθουσες πρέπει να διαμορφωθούν έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η απόσταση μεταξύ των μαθητών στο πλαίσιο του εφικτού, δηλαδή ένας μαθητής ανά θρανίο.

Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός μαθητών ανά σχολική αίθουσα ορίζεται στους (15).Τάξεις ή τμήματα τάξεων με περισσότερους των (15)μαθητών, χωρίζονται σε υποτμήματα ίσης δυναμικής και εφαρμόζουν εκ περιτροπής διδασκαλία, κατά τα οριζόμενα στην υπ’αριθμ.5188/ΓΔ4/06-05-2020 ΚΥΑ. Εφόσον σε κάποια σχολική μονάδα πλεονάζουν κατάλληλες, ιδίως για την τήρηση αποστάσεων μεταξύ των μαθητών, σχολικές αίθουσες η διδασκαλία σε υποτμήματα που προκύπτουν μετά την ως άνω κατανομή , μπορεί να είναι και καθημερινή.

Προς τον σκοπό αυτό, εξετάζεται η δυνατότητα αναπροσαρμογής των ωρολογίων προγραμμάτων ανά υποτμήμα ώστε το ήδη υφιστάμενο εκπαιδευτικό προσωπικό να αξιοποιείται με το βέλτιστο δυνατό τρόπο ανά υποτμήμα και διδακτική ώρα.

Η απόσταση μεταξύ των μαθητών πρέπει να είναι ίση με 1,5 μέτρo μήκος.

Εάν κάποια σχολική αίθουσα δεν επαρκεί για την τήρηση αυτής της απόστασης, τότε το τμήμα, ανεξαρτήτως αριθμού μαθητών, χωρίζεται σε υποτμήματα κατά τα παραπάνω.

Προτείνεται τα θρανία να έχουν κοινό προσανατολισμό, ώστε να μειώνεται κατά το μέγιστο δυνατό η έκθεση των μαθητών σε σταγονίδια από βήχα ή φτέρνισμα, ιδιαίτερα σε αίθουσες με περιορισμένο χώρο (βλ. σχήμα που ακολουθεί).


Επισημαίνεται ότι εκτός από τη διαρρύθμιση των σχολικών αιθουσών, σημαντική είναι η αποσυμφόρηση και του γραφείου των εκπαιδευτικών.

Γ. Προτεινόμενα Ωράρια Διαλειμμάτων

Προκειμένου να περιοριστεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των τμημάτων/υποτμημάτων είναι σημαντικό να υιοθετηθούν πρακτικές συστηματικού διαχωρισμού των μαθητών και κατά τα διαλείμματα.

Προτείνεται η υιοθέτηση του ακόλουθου ωραρίου διαλειμμάτων για κάθε υποτμήμα εκάστου τμήματος.

Το ωράριο διαμορφώνεται κατά τον ίδιο τρόπο και στην περίπτωση που στη σχολική μονάδα λειτουργούν περισσότερα τμήματα/υποτμήματα.

Με ανάλογο τρόπο διαμορφώνεται το ωράριο των Εσπερινών Σχολείων.

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών το πρόγραμμα εφημεριών αναπροσαρμόζεται κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός των μαθητών κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων και να διασφαλίζεται η τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων των μαθητών σε κάθε χώρο του σχολείου.

Θα πρέπει, επίσης, να ληφθεί μέριμνα ώστε κατά την είσοδο και έξοδο των μαθητών στο σχολείο, καθώς και στην αίθουσα διδασκαλίας, να τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις.

Τι θα πρέπει να προσέξουν μαθητές και εκπαιδευτικοί στα διαλείμματα

  1. Σταδιακή και με σειρά έξοδος των μαθητών στο προαύλιο
  2. Διαφορετικοί χώροι για τους μαθητές κάθε τμήματος/ υποτμήματος στο προαύλιο
  3. Φυσικός αερισμός των αιθουσών στο διάλειμμα
  4. Απαγόρευση παιχνιδιών με μπάλα (π.χ. μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ)

Δ. Συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων

Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων έχουν τη δυνατότητα να καλούν τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων σε συνεδρίαση σε χώρο που πληροί τις προϋποθέσεις της προβλεπόμενης απόστασης μεταξύ των εκπαιδευτικών, ακόμη και αν αυτό απαιτεί τη μετακίνηση της Συνεδρίασης του Συλλόγου σε άλλο χώρο από εκείνο που συνήθως χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό.

Ε. Ωρολόγιο Πρόγραμμα
Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων προβαίνουν σε αναδιαμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος όπου απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας.

ΣΤ. Ειδικότερα για τους καθηγητές Γυμνασίου, η καθημερινή παρουσία στο σχολείο δύναται, έως την επανέναρξη των Γυμνασίων, να ορίζεται από τον Διευθυντή σύμφωνα με τις διοικητικές ανάγκες σε κάθε περίσταση.

Σχόλια (41)

 
ΠΕ800
09 Μάιος 2020 11:31

Τα σχολεία έπρεπε κάποια στιγμή να ανοίξουν και όχι μόνο για παιδαγωγικούς λόγους. Απλά νομίζω ότι όλα θα ήταν καλύτερα και το όλο εγχείρημα θα είχε καλύτερες προοπτικές επιτυχίας αν λαμβάνοντας υπόψη τις κτιριακές υποδομές του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (διαθέσιμες στο Myschool), "έσπαζαν" τα τμήματα στα 4 και όχι στα δύο, οπότε και τα δεδομένα συγχρωτισμού θα ήταν αποδεκτά και δεν θα παρατηρούσαμε αυτές τις αλχημείες με τα τετραγωνικά μέτρα, τις αποστάσεις (διαγώνιες και οριζόντιες) και διάφορα άλλα κωμικά, που μας κάνουν να αισθανόμαστε σαν τα χαμστεράκια των ιατρικών πειραμάτων. Το παιδαγωγικό όφελος ούτως ή άλλως είναι μικρό και δεν θα άλλαζαν πολλά αν ήταν μικρότερο. Για τη νέα σχολική χρονιά, θα είχαμε αποκτήσει την εμπειρία και με επικαιροποίηση των δεδομένων της πανδημίας εκείνη την εποχή θα μπορούσαν να εξεταστούν και άλλες λύσεις (πχ βάρδιες πρωί - απόγευμα) και να χαράξουμε νέα προσέγγιση στο θέμα.

 
Ζωή
09 Μάιος 2020 11:31

Πόση γκρίνια για να μη γυρίσουμε στη δουλειά μας! Απεργία διαρκείας οποιος δε θέλει και μένει σπίτι του με το ντετολ . Απλά πράγματα. Άδεια άνευ αποδοχών η εξ αποστάσεως διδασκαλία με πλήρες ωράριο για την ειδικού σκοπού. Διαλέγεις και παίρνεις.

 
δεν είμαι υπουργός
08 Μάιος 2020 17:47

@Βαγγελης
Θα λέγαμε τις ιδέες μας, αλλά ουδείς μάς ρώτησε, ούτε μπήκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο επιστροφής στα σχολεία. Αποφασίζει η δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση μετά από εισήγηση επιτροπής επαϊόντων.

 
Νιονιος
08 Μάιος 2020 16:36

Ολοι στα σχολεια.Πρωτοβαθμιας,δευτεροβαθμιας,τριτοβαθμιας.Τα παιδια καθε ηλικιας ειναι εξω.Παιζουν,κανουν ποδηλατο,τρωνε παγωτα,βολτες,ολα μαζι.Ειναι προκληση.Επιστρεψετε και καντε διαμαρτυριες,απεργιες γισ οτι δεν τηρειτε.Οι υπουργοι,οι ασχετες με το εκπαιδευτικο συστημα,κα νουν τα δικα τους.Οι εκπαιδευτικοι ομως,που δεν ειναιασχετοι,γυρνανε στα σχολεια και κανουν αυτσ που ξερουν δια ζωσης και οχι εξ αποστασεως.Η εξ αποστασεως ειναι για τις εταιρειες, οχι για τα σχολεια. Μην κοροιδευομαστε και βολευομαστε.

 
Προβληματισμενος γονεας
08 Μάιος 2020 16:19

Ας μην κρυβομαστε αλλο πισω απο το δαχτυλο μας! Τα παιδια (κ οχι μονο τα παιδια) ειναι πια συνεχεια εξω...παρκα, πλατειες, γειτονιες...την αλλη εβδομαδα θα γεμισουν κ οι παραλιες...και απο 1η Ιουνιου κ οι καφετεριες. Τι θα γινει τοτε; Το παιδι μπορει να παει για καφε αλλα οχι στο σχολειο; Μονο στο σχολειο ευδοκιμει ο κορωνοιος;

 
andreas
08 Μάιος 2020 14:35

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΥΠΟΤΜΗΜΑ ΕΚΑΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ ΟΤΙ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙ ΔΑΣΚΟΥΝ ΣΕ 2 ΚΑΙ 3 ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ ?ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΗ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ? ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΝΑ ΤΟ ΔΟΥΜΕ, 17 ΧΡΟΝΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΘΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ 90 ΛΕΠΤΑ??

 
Ekpaideutikos
08 Μάιος 2020 12:06

@GEORGE
Έχει ταβάνι και τοίχους η πλατεία, ο δρόμος και οι παιδικές χαρές; Ποιος είναι ο όγκος αέρα και ο ρυθμός ανανέωσης σε μια αίθουσα και ποιος στον δρόμο; Τα παιδιά στην εκτός σχολείου ζωή έχουν και γονείς που είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις τους. Μην ισοπεδώνεις μια κρίσιμη ειδική εποχή που ζούμε επειδή βγάζεις λανθασμένα συμπεράσματα!

 
GEORGE
08 Μάιος 2020 11:01

Όλα τα παιδιά στις παιδικές χαρές και στους δρόμους και μεις κουβεμτιαζουμε αν πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία. ..

 
Κλειώ Ζαλοκ.
08 Μάιος 2020 09:07

Θα μου επιτρέψει η ηγεσία του υπουργείου αλλά αν συνεχίσει έτσι, μην υπολογίζοντας την ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια, θα φάει τα μούτρα της... Και δεν είναι απειλή... είναι η νομοτελειακή εξέλιξη των πραγμάτων! Περίμενα κάποιου είδους ενσυναίσθηση από τις δύο κυρίες και ιδιαιτέρως τη συνάδελφο κα Ζαχαράκη .. "Σπέρνεις θύελλες, θερίζεις ανέμους"!

 
Quixotakis
08 Μάιος 2020 08:39

@ ένας απλός μαθηματικός
1. Η πυκνότητα πληθυσμού εξαρτάται και από το σύνολο αναφοράς. Εάν έχεις στοιχεία για το αντίθετο, γιατί δεν τα καταθέτεις;
2. Η τάση μίας καμπύλης να ευρεθεί επί επιπέδου αναφέρεται διεθνώς με τον όρο «leveling curve».
Το πιο σημαντικό όμως, αγαπητέ συνάδελφε, είναι ότι έχουμε έναν λαμπρό Έλληνα επιστήμονα που εκπροσωπεί μία λαμπρή επιστημονική ομάδα που την αναγνωρίζει και την προβάλλει ο διεθνής τύπος, που συμμετέχει με το ίδιο τουλάχιστον κύρος στην κοινή, παγκόσμια επιστημονική προσπάθεια για την αντιμετώπιση μιας δύσκολης ασθένειας κι εμείς ψάχνουμε να του βρούμε ένα λάθος για τον μειώσουμε!...
Καλημέρα!

 
Γιάννης
08 Μάιος 2020 08:20

Δεν είναι καπρίτσιο αγαπητέ Θανάση! Είναι η δουλειά μας. Απλά το έχουμε ξεχάσει. Καιρός να γυρίσουμε στη δουλειά μας . Απλά μου φαίνεται ότι κοροϊδευόμαστε !

 
Βαγγελης
08 Μάιος 2020 03:16

Στα δημοτικα κανουν ενενηνταλεπτο μαθημα.Καιρος να πανε και οι δασκαλοι σχολειο Το οτι εκφραζετε προβληματισμους ειναι θεμιτο και δημοκρατικο.Πηγαινετε ομως σχολειο και καταγγειλτε οτιδηποτε στραβο δειτε αμεσως.Δεν ειναι ωραιο να βλεπεις εξω τους μαθητες να πηγαινουν παντου εκτος απο το σχολειο.Οσο για την τηλεκπαιδευση,ηταν λυση αναγκης μην τη θεοποιειτε.Στη συγχρονη λιγοι μαθητες μπαινουν.Στηνασυγχρονη εχουν μαρτυρησει οι γονεις.Να πειτε ιδεες για την επιστροφη των μαθητων στις ταξεις.Οχι ολη μερα σε μια οθονη.Σε λιγο ολοιθα ειναι αρρωστοι,γιατι ειναι συνεχως σε μια καρεκλα κσι μια οθονη.

 
Ελένη Π.
07 Μάιος 2020 23:49

Και ξαφνικά τον Σεπτέμβρη θα χτιστούν νέα σ χολεία,θα μεγαλώσουν οι αίθουσες,θα υπάρχουν πληθώρα καθαριστριών(μέχρι 30/9 αναφέρει η ΠΝΠ) και οι εκπαιδευτικοί θα πιουν το ελιξήριο της νεότητας και ως διά μαγείας θα έχουμε γίνει Δανία!!!Ε τότε υπό αυτές τις προυποθέσεις θα ανοίξουν τα σχολεία! Στο μεταξύ όλα τα παιδιά παίζουν έξω σε ομάδες, βρίσκονται στις πλατείες, κάνουν ποδήλατο και επειδή όλος ο υπόλοιπος δημόσιος και ιδιωτικός τομέας εργάζεται, τα μικρά παιδιά εξακολουθούν και μένουν με τον παππού και τη γιαγιά! Μη υγιείς οικογένειες παραμένουν έγκλειστες με τη βία να κλιμακώνετσι, οι γονείς των ατόμων με ειδικές ανάγκες να βιώνουν γολγοθά, το ΕΕΠ να αρνείται να διατεθεί για να βοηθήσει στις αξιολογήσεις μαθητών, η ανεργία να φτάνει στα ύψη, οι άδειες ειδικού σκοπού στον ιδιωτικό τομέα να μην δίνονται πια για ευνόητους λόγους....Δεν περιγράφω άλλο!!!

 
ΠΕ19
07 Μάιος 2020 23:15

Το σχέδιο αυτό με τα διαλείμματα λύνει κάποια προβλήματα απλά ίσως να δημιουργεί άλλα περισσότερα !!!
Ας αφήσουμε τα διαλείμματα όπως είναι.
Μόνο σε συστεγαζόμενα σχολεία να αλλάξουν τα διαλείμματα έτσι ώστε βρίσκονται στην αυλή τα σχολεία ξεχωριστά.
Αν υπάρχουν 2 αυλές μισού στρέμματος η κάθε μία για 2 σχολεία 400 μαθητών με τα μισά τμήμα οι μαθητές θα είναι 200 αν βγαίνουν την ίδια ώρα (ισχύσει το πρόγραμμα του υπουργείου) ο χώρος ανά μαθητή θα είναι 5 τμ για 45 λεπτά αν απλά τα δύο σχολεία δεν κάνουν μαζί διαλείμματα θα έχουμε τα ίδια αποτελέσματα.

 
Προς Βαγγέλη
07 Μάιος 2020 22:32

Στα δημοτικά ,αν κάνουν 90 λεπτά συνεχόμενο μάθημα, δεν το κάνουν ασφαλώς σε συνθήκες πανδημίας. Να προσέχουμε τι λέμε! Όσο για την ΟΛΜΕ, γιατί δεν βγαίνει να καταγγείλει την πρόταση του υπουργείου για συνεχόμενα 90λεπτα στην ίδια τάξη με καθηγητές που θα μπαινοβγαίνουν από τη μια αίθουσα στην άλλη χωρίς διάλειμμα, σε αίθουσες μικρές; Υπάρχει ή δεν υπάρχει ένας τόσο επικίνδυνος ιός; (η ερώτηση είναι για την κυβέρνηση και τον ΕΟΔΥ, που άλλαξε δύο φορές τις οδηγίες για τα σχολεία). Αν υπάρχει, γιατί ανέχεται τον συνωστισμό τόσων νέων στις πλατείες; (οι δημοσιογράφοι παρεπιπτόντως χαζογελουσαν το πρωί και έλεγαν "ας προσέχουμε βρε παιδιά!. Να θυμίσω ότι λίγες μέρες πριν επιτίθεντο σε ηλικιωμένους που κάθονταν μόνοι τους σε παγκάκια ή πήγαιναν στην τράπεζα για να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους). Οι ίδιοι αυτοί νέοι θα έρθουν και στο σχολείο. Δεν υπάρχει κίνδυνος στα σχολεία; Έτσι λοιπόν ας αντιδράσουμε και εμείς ενημερώνοντας γονείς καταρχάς! Άντε γιατί αρκετά ανεχτηκαμε!

 
@Βαγγέλης
07 Μάιος 2020 22:23

Διαβάζετε καθόλου τους προβληματισμούς των συναδέλφων πριν γράψετε το σχόλιο;Το πρόβλημά μας πιστεύετε είναι οτι δεν θέλουμε να πάμε για μάθημα;
Είναι αρκετό το ανοικτό παράθυρο για την ασφαλή παραμονή 16 ατόμων σε κλειστό χώρο για 2 συνεχόμενες ώρες;
Θα το έκαναν και οι δάσκαλοι στα Δημοτικά εν μέσω πανδημίας;Δεν μιλάμε για την κανονικότητα προ ιού.
Οι καθηγητές που θα τελειώνουν το συνεχόμενο δίωρο και μετά θα πηγαίνουν κατευθείαν στα άλλα υποτμήματα που έκαναν πριν διάλειμμα θα είναι πιθανόν 4ωρο συνεχόμενο χωρίς καθόλου χρόνο.Είναι αυτό ασφαλές;
Πραγματικά είναι εξοργιστικό να πιστεύει ο κόσμος οτι απλώς βαριόμαστε να πάμε στην δουλειά και για αυτό γκρινιάζουμε.ΔΕΝ γκρινιάζουμε!Προβληματιζόμαστε για την ασφάλεια των μαθητών και την δική μας και θέτουμε εύλογα ερωτήματα.

 
ΜΗΤΕΡΑ
07 Μάιος 2020 21:39

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ.ΑΣ ΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ .ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΑΣΦΑΛΕΣ.ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΤΑ ΞΕΡΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΡΩΤΗΘΗΚΑΝ;ΑΠΑΡΑδεκτο σε τετοιες στιγμες να προχωραμε ετσι ως κοινοτητα που θελετε να εχει κοινωνική ευθύνη!

 
Ποιός?... Αυτός...
07 Μάιος 2020 20:08

@Βασίλης Στεφαν.
Ακόμα καλύτερο αγαπητέ μου... [Όποιος μπορέσει να βγάλει πρόγραμμα σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ] να γίνει αυτόματα Υπουργός Παδείας και να προταθεί και για Nobel ! 

 
ειρήνη υμίν
07 Μάιος 2020 19:15

@Βαγγελης
Εμείς να μπούμε στις τάξεις, κι εσύ που απ' ό,τι κατάλαβα (από το 2ο πληθυντικό πρόσωπο που χρησιμοποίησες) δεν θα μπεις σε τάξη να ασχοληθείς με το πολυνομοσχέδιο. Έκαστος στο είδος του.

 
ένας απλός μαθηματικός
07 Μάιος 2020 18:32

Είναι εύκολο να υπολογιστεί ότι πρόκειται για αίθουσα (περίπου) 30τ.μ.
(χρήση κλίμακας)
(δείτε το σχήμα της εγκυκλίου καθαυτής, γιατί στην τρέχουσα ιστοσελίδα είναι λίγο παραλλαγμένο)
(ο υπολογισμός αφορά τα εξωτερικά περιγράμματα των εξωτερικών θρανίων.)
1. Αν αθροίσουμε μια λωρίδα άλλων 5τ.μ. για το γραφείο του καθηγητή, θα έχουμε 35 τ.μ., οπότε εφ'όσον έχει μέσα:
15(μαθητές) +1( καθηγητής) = 16 άτομα.
και κάνετε τη διαίρεση 35:16=2,1875 θα βρείτε:
1 άτομο/2,1875τ.μ.,
πυκνότητα πολύ μικρή αν αναλογιστούμε ότι:
και αυτή την εβδομάδα στα υπερκαταστήματα τροφίμων η πυκνότητα ατόμων/εμβαδόν είναι 1άτομο/15τ.μ.,
είναι και (θα είναι) στα υπόλοιπα εμπορικά καταστήματα 1άτομο/10τ.μ.
ενώ οι τράπεζες (οι υπάλληλοι) αποφασίζουν μόνοι τους τη ροή μέσα στα υποκαταστήματα, με αποτέλεσμα να έχουν 2 ή 3 πελάτες (το πολύ) που μαζί με 2-3 υπαλλήλους (άντε 5) έχουν άθροισμα ατόμων το πολύ 7 σε επιφάνειες (2-όροφοι συχνά) σε πάνω από 70τ.μ.
Αν συνυπολογίσετε την παράμετρο της χρονικής διάρκειας παραμονής στην αίθουσα (40’-45’), αρκετά μεγαλύτερη από την μέση παραμονή σε οποιοδήποτε άλλο κατάστημα, βγάλτε τα συμπεράσματά σας.
2. Αν η αίθουσα είναι μικρότερη (πολλές αίθουσες είναι μικρότερες) δεν μπορούν να βρίσκονται 15 μαθητές μέσα, οπότε (σύμφωνα με ανακοίνωση κ.Χαρδαλιά που μόλις άκουσα) θα πρέπει να χωριστούν σε υποτμήματα άρα περισσότερες αίθουσες, που δεν ξέρουμε πόσο εφικτό θα είναι όταν έρθουν Α΄και Β Λυκείου, καθώς, επίσης και το πόσο εφικτό είναι να βγει πρόγραμμα με “rotation”, συνυπολογίζοντας και τους εκπαιδευτικούς που θα συμμετέχουν στα προγράμματα σε περισσότερα από 1 σχολεία.

Και κάτι άλλο:
Η καμπύλη της διασποράς του ιού βρίσκεται ήδη σε επίπεδο (αυτό του γραφήματος/συστήματος συντεταγμένων, εφόσον είναι 1 ανεξάρτητης μεταβλητής: του χρόνου), οπότε η σωστή φράση είναι «ευθειοποίηση της καμπύλης» (ή «ευθυγράμμιση της καμπύλης», όπως σωστά είπε πρόεδρος γειτονικής χώρας, κι ας μην είναι μαθηματικός) και όχι «επιπεδοποίηση της καμπύλης».
Δεν έχει πια τόση σημασία, αλλά μιας και μιλάμε για μαθηματικά, είπα να το γράψω κι αυτό.

 
Σωτηρης
07 Μάιος 2020 18:04

Απο ολους τους καθηγητες των πανεπιστημιων εχει μπει κανεις σε ταξη δημοτικου για ενα εξαμηνο;Τα μαθηματα οταν μεταδιδονται απο το διαδικτυο ειναι λειψα.Η σχεση ειναι αμφιδρομη.Το λεω απο εμπειρια .Οι δασκαλοι θελουν να πανε σ χολειο.Να ανοιξουν τωρα τα δη μοτικα.Τους γονεις τους ρωτησατε;

 
Βασίλης Στεφαν.
07 Μάιος 2020 16:30

Τ1) ο οξύμωρο ,το παράλογο:
Για την παράλληλη στήριξη ΠΡΕΠΕΙ οι καθηγητές να φορούν υποχρεωτικά μάσκα .
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ -Τσιόδρα η μάσκα φοριέται για να προφυλαχθεί ο απέναντι και όχι αυτός που την φοράει.Άρα στην συγκεκριμένη περίπτωση ο μαθητής.
Όμως σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ-Τσιόδρα οι μαθητές δεν μολύνονται εύκολα ή και αν μολυνθούν περνάνε την αρρώστια ήπια.Μήπως κάτι δεν καταλαβαίνω;
2) το ΥΠΑΙΘ έδωσε παράδειγμα ωρολογίου προγράμματος.Μπορεί να μας πει πως είναι δυνατό να δουλέψει όταν οι καθηγητές πρέπει να εναλλάσσονται στα τμήματα και το χειρότερο πρέπει να αλλάξουν σχολείο;
Η πραγματικότητα της σχολικής ζωής είναι σκληρή και πολύ μακρυά ,φαίνεται , από τους φωστήρες του υπουργείου.Παράκληση : Να δώσει το ΥΠΑΙΘ παράδειγμα ωρολογίου προγράμματος με τρία τμήματα
Πιο θερμή παράκληση : Να δώσει το ΥΠΑΙΘ παράδειγμα ωρολογίου προγράμματος με τρία τμήματα και με 2ή 3ή 4 εκπαιδευτικούς να πρέπει να μπουν σε διαφορετικά τμήματα και υποτμήματα σε συνεχόμενες ώρες και ακόμη χειρότερα αν πρέπει να αλλάξουν και σχολείο .
3)Έβγαζα πρόγραμμα εδώ και 12 χρόνια σε μουσικό σχολείο με διευρυμένο ωράριο(9ωρα) ,όντας Γυμνάσιο -Λύκειο -Μουσικό με 15 τμήματα και 70 καθηγητές που άλλαζαν και αλλάζουν τμήματα και σχολείο (σε μεγαλύτερη κλίμακα τώρα) από ώρα σε ώρα.Όποιος μπορέσει να βγάλει πρόγραμμα σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ το δηλώνω έχει από μένα αγορά ακριβού δώρου

 
C. K.
07 Μάιος 2020 16:17

Στο ΦΕΚ αναφέρεται: "Ειδικά, το πρακτικό μάθημα «Εργαστήρια Πληροφορικής» πραγματοποιείται με κάλυψη των πληκτρολογίων με μεμβράνη οικιακής χρήσεως, η οποία αφαιρείται με την εναλλαγή κάθε χρήστη."
Θα με ενδιέφερε απεριόριστα να μου περιγράψουν οι ειδικοί που πήραν αυτην την αποφαση, την ολη διαδικασία του εγχειρήματος. Επίσης, υπενθυμίζω οτι υπάρχουν και τα ποντίκια...
Ο εμπαιγμός πρέπει να έχει κάποια όρια επιτελους...

 
@Συνεπώς
07 Μάιος 2020 16:09

Για να μην κάνουν ταυτόχρονο διάλειμμα όλες οι τάξεις.
Αν δεις τον πίνακα οι μισοί μαθητές θα κάνουν διάλειμμα στις 13:15 και οι άλλοι μισοί στις 12:30. Δύσκολο στην πράξη, γιατί ελάχιστοι καθηγητές θα είναι διαθέσιμοι σε κάθε διάλειμμα για εφημερία, αφού μπορεί την ώρα του διαλείμματος να έχουν μάθημα σε ένα άλλο τμήμα, που εκείνη την ώρα κάνει μάθημα.

 
Βαγγελης
07 Μάιος 2020 15:48

Τα παραθυρα θα τα εχετε παντα ανοιχτα.Το συνεχομενο μαθημα το κανουν στο δημο τικο και δεν μπορειτε εσεις;Ελεος.Πηγαινετε για μαθημα και ασχοληθειτε με το νομοσχεδιο,που ειναι το χειροτερο των τελευταιων ετων.

 
Εκπαιδευτικος κ μητερα
07 Μάιος 2020 15:28

Μια χαρα τα σκεφτηκε το ΥΠΑΙΘ ολα! Ή μηπως ηταν το Υπουργειο Προστασιας του πολιτη;;; Γιατι περισσοτερο για σοφρωνιστικο ιδρυμα παρα για σχολειο μοιαζει ολο αυτο

 
Βαγγελης
07 Μάιος 2020 15:24

Τα παραθυρα θα τα εχετε παντα ανοιχτα.Το συνεχομενο μαθημα το κανουν στο δημο τικο και δεν μπορειτε εσεις;Ελεος.Πηγαινετε για μαθημα και ασχολειθετε με το νομοσχεδιο,που ειναι το χειροτερο των τελευταιων ετων.

 
xristos
07 Μάιος 2020 15:11

Οι πάγιες εντολές της Πολιτικής Προστασίας για απόσταση των μαθητών από τα παράθυρα ισχύουν;
Στο προσχέδιο δημιουργίας των θρανίων του κάθε τμήματος η έδρα του εκπαιδευτικού θα είναι στην οροφή του τμήματος;
Δεδομένου ότι στα δημόσια σχολεία δεν υπάρχουν αυτά που ζητά ο ΕΟΔΥ, μήπως θα ήταν πιο συνετό αφού βελτιώσουμε -την περίοδο του καλοκαιριού- τις εγκαταστάσεις στα σχολεία μας να λειτουργήσουμε -έτοιμοι πια- τον Αύγουστο;
.......................................................................................................................................... Κυρία Υπουργέ, σκεφτείτε πιο νηφάλια και ώριμα, μην τεστάρετε τις αντοχές των παιδιών μας και των εκπαιδευτικών. Τους εκπαιδευτικούς τους χρειάζεστε συνεργάτες από εδώ και στο εξής (Επιτηρητές- Διορθωτές εξεταστικών κέντρων κλπ)
Παρακαλώ Επισκεφτείτε ένα γυμνάσιο -για να δείτε την πραγματική κατάσταση- χωρίς ειδοποίηση και κάμερες.

 
Ιωάννα
07 Μάιος 2020 14:15

Δηλαδή θα υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί ένας καθηγητής να μην κανει καθόλου διάλλειμα. Δεν θα πάμε από κορωνοιό αλλά από εξάντληση

 
ΠΕ
07 Μάιος 2020 14:14

Χωρίς διάλειμμα πως θα γίνει αερισμός του χώρου;

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.