Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Απόφαση (ΦΕΚ): Προαγωγή - απόλυση μαθητών ΕΠΑΛ

Δημοσίευση: 09/05/2020
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπουργική απόφαση που ορίζει τις διαδικασίες Προαγωγής - απόλυσης των  μαθητών/-τριών ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2019-2020.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Άρθρο 1

Α. Προαγωγή - Παραπομπή μαθητών/μαθητριών Α’, Β’ τάξεων ΕΠΑ.Λ.

1. Οι μαθητές/-τριες των Α’ και Β’ τάξεων προάγονται όταν ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) των μαθημάτων τους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Ο Γ.Μ.Ο. προκύπτει από το μέσο όρο των Βαθμών Ετή- σιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) της/του μαθήτριας/-τή όλων των μαθημάτων πλην της Φυσικής Αγωγής και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου. Ο Β.Ε.Ε για κάθε μάθημα προκύπτει από τον μέσο όρο (Μ.Ο.) των προφορικών βαθμών των δύο τετραμήνων και σημειώνεται ως δεκαδικός.

2. Μαθητές/-τριες με μικρότερο Γ.Μ.Ο. παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο τον Σεπτέμβριο 2020, πριν την έναρξη των μαθημάτων, στα μαθήματα στα οποία ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

3. Στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020 εξετάζονται γραπτά και προφορικά στα μαθήματα στα οποία ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσής (Β.Ε.Ε.) τους εί- ναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Ο Μ.Ο. του προφορικού και του γραπτού βαθμού αποτελεί τον Βαθμό Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) του μαθήματος. Οι μα- θητές/-τριες προάγονται εφόσον έχουν Γενικό Μέσο Όρο (Γ.Μ.Ο.) τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Αν δεν προαχθούν στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμ- βρίου 2020, επαναλαμβάνουν τη φοίτηση.

4. Ο τρόπος γραπτής εξέτασης των μαθημάτων στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020 είναι σύμφωνος με εκείνον που ορίζεται στο άρθρο 128 του ν. 4610/2019.

Β. Απόλυση και Απόκτηση Πτυχίου - Παραπομπή μα- θητών/μαθητριών Γ’ τάξης ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. και εσπε- ρινών ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης

1. Οι μαθητές/-τριες της Γ ́ τάξης του ημερήσιου και τριετούς εσπερινού ΕΠΑ.Λ.:

• Απολύονται, όταν ο Γ.Μ.Ο. των μαθημάτων τους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Ο Γ.Μ.Ο. προκύπτει από το μέσο όρο των Βαθμών Ετή- σιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) της/του μαθήτριας/-τή όλων των μαθημάτων πλην της Φυσικής Αγωγής και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου. Ο Β.Ε.Ε για κάθε μάθημα προκύπτει από τον μέσο όρο (Μ.Ο.) των προφορικών βαθμών των δύο τετραμήνων και σημειώνεται ως δεκαδικός.

• Αποκτούν πτυχίο, όταν ο Μ.Ο. των Βαθμών Ετήσι- ας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) των μαθημάτων ειδικότητας της Γ’ τάξης, είναι τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και σε κανένα από τα μαθήματα αυτά ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) δεν είναι μικρότερος του οκτώ (08).

2. Οι μαθητές/-τριες της Γ’ τάξης ΕΠΑ.Λ. που δεν απολύ- ονται ή δε λαμβάνουν πτυχίο ή και τα δύο, παραπέμπο- νται σε ειδική εξεταστική περίοδο τον Σεπτέμβριο 2020 και εξετάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 129 του ν. 4610/2019.

3. Για τους ανωτέρω μαθητές/-τριες οι οποίοι μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής πε- ριόδου του Σεπτεμβρίου δεν λάβουν απολυτήριο ή δεν λάβουν πτυχίο ή και τα δύο ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 129 του ν. 4610/2019.

4. Για τους ανωτέρω μαθητές/-τριες, οι οποίοι/-ες είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. μόνο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και δεν λαμβάνουν πτυχίο στην ειδική εξε- ταστική περίοδο Σεπτεμβρίου ισχύουν κατ’ αντιστοιχία τα προαναφερθέντα.

Γ. Απόλυση και Απόκτηση Πτυχίου - Παραπομπή μα- θητών/μαθητριών Δ’ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

1. Οι μαθητές/-τριες της Δ ́ τάξης του εσπερινού ΕΠΑ.Λ.:

• Απολύονται, όταν ο Γ.Μ.Ο. των μαθημάτων τους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Ο Γ.Μ.Ο. προκύπτει από το μέσο όρο των Βαθμών Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) της/του μαθήτριας/-τή όλων των μαθη- μάτων και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου. Ο Β.Ε.Ε για κάθε μάθημα προκύπτει από τον μέσο όρο (Μ.Ο.) των προφορικών βαθμών των δύο τετραμήνων και ση- μειώνεται ως δεκαδικός.

• Αποκτούν πτυχίο, όταν ο Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. των μαθη- μάτων ειδικότητας της Γ’ και Δ’ τάξης, που είναι ίδια με τα μαθήματα ειδικότητας της Γ’ τάξης του ημερήσιου ΕΠΑ.Λ., είναι τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και σε κανένα από τα μαθήματα αυτά ο Β.Ε.Ε. δεν είναι μικρότερος του οκτώ (08). Ο Β.Ε.Ε για καθένα από τα μαθήματα της Δ’ τάξης προκύπτει από τον μέσο όρο (Μ.Ο.) των προφορικών βαθμών των δύο τετραμήνων και σημειώνεται ως δεκαδικός. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 153 του ν. 4610/2019.

2. Οι μαθητές/-τριες της Δ’ τάξης ΕΠΑ.Λ. που δεν απο- λύονται ή δε λαμβάνουν πτυχίο ή και τα δύο, παραπέ- μπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο τον Σεπτέμβριο 2020 και εξετάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα κατ’ αντιστοιχία στο άρθρο 129 του ν. 4610/2019.

3. Για τους ανωτέρω μαθητές/-τριες οι οποίοι μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής πε- ριόδου του Σεπτεμβρίου δεν λάβουν απολυτήριο ή δεν λάβουν πτυχίο ή και τα δύο ισχύουν τα οριζόμενα στην υποπερίπτωση γγ’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3 του άρθρου στο άρθρο 151 του ν. 4610/2019.

4. Για τους ανωτέρω μαθητές/-τριες, οι οποίοι/-ες είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. μόνο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και δεν λαμβάνουν πτυχίο στην ειδική εξε- ταστική περίοδο Σεπτεμβρίου ισχύουν κατ’ αντιστοιχία τα προαναφερθέντα στην προηγούμενη παράγραφο.

Δ. Μαθητές/-τριες που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 130 του ν. 4610/2019.

1. Οι μαθητές των εξής κατηγοριών:

• Οι μαθητές/-τριες της Γ’ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 καθώς και οι μαθητές/-τριες της Γ’ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικών ετών 2015- 2016 και 2016-2017, οι οποίοι είχαν παραπεμφθεί για την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου, ή και τα δύο και

• οι μαθητές/-τριες της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006, καθώς και οι μαθητές/-τριες της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικού έτους 2016- 2017 και 2017-2018, οι οποίοι είχαν παραπεμφθεί για την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου, ή και τα δύο προσέρ- χονται σε εξετάσεις που θα διεξαχθούν από 1-12 Ιουνίου 2020 και εξετάζονται προφορικά και γραπτά σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 130 και 131 του ν. 4610/2019.

2. Η εξεταστέα ύλη για τους/τις μαθητές/-τριες της Γ’ τάξης Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. και Δ’ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 είναι αυτή που είχε οριστεί στα αναλυ- τικά προγράμματα σπουδών κατά το σχολικό έτος της φοίτησης τους. Για τους/τις μαθητές/-τριες της Γ’ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2015-2016, 2016-2017 του ν. 4186/2013 και τους μαθητές της Δ’ τάξης εσπερι- νού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2016-2017, 2017-2018 του ν. 4186/2013 η εξεταστέα ύλη είναι αυτή που είχε οριστεί κατά το σχολικό έτος της φοίτησης τους στην τελευταία τάξη.

3. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών βαθμολογούνται και αναβαθμολογούνται σύμφωνα με τις κείμενες δια- τάξεις.

Ε. Μαθητές/-τριες που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 151 του ν. 4610/2019

1. Οι μαθητές/-τριες της Γ’ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης της υποπερίπτωσης ββ’ της πε- ρίπτωσης γ’ και της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 151 του ν. 4610/2019 προσέρχονται σε εξετάσεις που θα διεξαχθούν από 1-12 Ιουνίου 2020 και εξετάζονται προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα Τομέα, όπως αυτά έχουν οριστεί στο άρθρο 8 της υπ’ αριθ. Φ4/72379/Δ4/09.05.2019 (Β ́ 1675) υπουργικής απόφασης.

2. Η εξεταστέα ύλη για τους μαθητές/-τριες της προ- ηγούμενης παραγράφου είναι αυτή που ορίζεται στην υποπερίπτωση ββ’ της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 2 του άρθρου 151 του ν. 4610/2019.

3. Οι μαθητές/-τριες των περιπτώσεων α’, γ’ και των υποπεριπτώσεων αα’ i). και ββ’ i). της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 151 του ν. 4610/2019 προ-σέρχονται σε εξετάσεις που θα διεξαχθούν από 1-12 Ιουνίου 2020 και εξετάζονται προφορικά και γραπτά σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αντίστοιχες περιπτώσεις της παρούσας παράγραφου.

4. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών βαθμολογούνται και αναβαθμολογούνται σύμφωνα με τις κείμενες δια- τάξεις.

ΣΤ. Μαθητές/-τριες που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 157 του ν. 4610/2019

Οι μαθητές/-τριες της Δ’ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας του ν. 4473/2017 σχολικού έτους 2018-2019, οι οποίοι μετά την έκδοση αποτελε- σμάτων της ειδικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρί- ου 2019 δεν έλαβαν απολυτήριο ή πτυχίο ή και τα δύο προσέρχονται σε εξετάσεις που θα διεξαχθούν από 1-12 Ιουνίου 2020 και εξετάζονται σύμφωνα με τα οριζόμε- να στην περίπτωση α’ της παραγράφου 6 του άρθρου 157 του ν. 4610/2019. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών βαθμολογούνται και αναβαθμολογούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ζ. Μαθητές/-τριες που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού ενάτου της από 13.04.2020 Π.Ν.Π (ΦΕΚ 84 Α’)

1. Οι μαθητές των εξής κατηγοριών:

• Οι μαθητές/-τριες της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 151 του ν. 4610/2019,
• οι μαθητές/-τριες ανεπαρκούς φοίτησης ημερήσιου ή εσπερινού ΕΠΑ.Λ. παλαιοτέρων σχολικών ετών,
• οι απόφοιτοι Β’ κύκλου Τ.Ε.Ε. και
• οι μαθητές οι οποίοι δεν συνέχισαν τη φοίτησή τους πέραν της Β’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτη- σης και οι οποίοι ειδικά για το σχολικό έτος 2019-2020 έχουν εγγραφεί και φοιτούν στη Γ’ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. και έχουν κατα- χωρισθεί στα ηλεκτρονικά Μητρώα του Πληροφορια- κού Συστήματος του Υπουργείου και Θρησκευμάτων, προσέρχονται σε εξετάσεις που θα διεξαχθούν από 1-12 Ιουνίου 2020 και εξετάζονται προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα Τομέα, όπως αυτά έχουν οριστεί στο άρθρο 8 της υπ’ αριθ. Φ4/72379/Δ4/09.05.2019 (Β ́ 1675) υπουργικής απόφασης.

2. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών βαθμολογούνται και αναβαθμολογούνται σύμφωνα με τις κείμενες δια- τάξεις.

3. Οι μαθητές/-τριες των παραπάνω κατηγοριών απο- λύονται ή παραπέμπονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο B του παρόντος άρθρου της υπουρ- γικής απόφασης.

Άρθρο 2
Εξαγωγή του Βαθμού Ετήσιας Επίδοσης κατά μάθημα

1. Για τους/τις μαθητές/-τριες των παραγραφων Α, Β, και Γ του άρθρου 1 της παρούσας υπουργικής απόφασης, ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) κατά μάθημα είναι ο Μ.Ο. των προφορικών βαθμών των δύο (2) τετραμήνων και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου. Ειδικότερα:

• Για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που χωρίζονται σε κλάδους, όπως ορίζονται στο άρθρο 117 του ν. 4610/2019, ο Β.Ε.Ε. του μαθήματος (που έχει κλάδους) είναι ο Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. των κλάδων του.
• Για τα μικτά μαθήματα με θεωρητικό και εργαστη- ριακό μέρος:
- Ο Β.Ε.Ε. για το Θεωρητικό Μέρος είναι ο Μ.Ο. των προφορικών βαθμών των δύο (2) τετραμήνων του Θε- ωρητικού Μέρους.
- Ο Β.Ε.Ε. για το Εργαστηρικό Μέρος είναι ο Μ.Ο. των προφορικών βαθμών των δύο (2) τετραμήνων του Ερ- γαστηριακού Μέρους.
- Ο Β.Ε.Ε. του Μικτού Μαθήματος είναι ο Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. των δύο μερών του (θεωρητικού και εργαστηριακού).

2. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κα- τατεθεί βαθμός ενός μαθήματος σε ένα τετράμηνο, τότε ο βαθμός που λείπει αναπληρώνεται από τον βαθμό του μαθήματος του άλλου τετραμήνου.

3. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμολογία ενός μαθήματος σε κανένα τε- τράμηνο και εφόσον η φοίτηση της/του μαθήτριας/-τή κριθεί επαρκής, η/ο Διευθύντρια/-τής συγκροτεί υπό την προεδρία της/του τριμελή επιτροπή από δύο (2) εκπαι- δευτικούς της ίδιας ειδικότητας ή ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, η οποία διενεργεί ειδική προφορική εξέταση στην ύλη του Β ́ τετραμήνου, το αρ- γότερο, την επόμενη ημέρα από τη λήξη των μαθημάτων του Β ́ τετραμήνου. Το αποτέλεσμα αυτής της εξέτασης, που είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο εξεταστριών/-στ- ών, αποτελεί τον Β.Ε.Ε. του μαθήματος και εκφράζεται με προσέγγιση. Σε περίπτωση που η/ο μαθήτρια/τής δεν προσέλθει αδικαιολόγητα στην εξέταση αυτή βαθμο- λογείται με βαθμό «κακώς» - μηδέν (0).

4. Για τους/τις μαθητές/-τριες των παραγραφων Δ, Ε, ΣΤ και Ζ του άρθρου 1 της παρούσας υπουργικής από- φασης, ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) κατά μάθη- μα είναι ο Μ.Ο. προφορικής και γραπτής εξέτασης και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου. Για τα εργαστηρι- ακά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 129 του ν. 4610/2019.

Άρθρο 3
Τρόπος αξιολόγησης και κατατακτήριες εξετάσεις των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» μαθητών/-τριών της Α ́ τάξης ΕΠΑ.Λ.

1. Οι κατ’ ιδίαν διδαχθείσες/-ντες μαθήτριες/-τές της Α ́ τάξης προσέρχονται σε εξετάσεις που θα διεξαχθούν από 1-12 Ιουνίου 2020 και εξετάζονται προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα.

2. Για όλα τα μαθήματα, η εξεταστέα ύλη ορίζεται σύμ- φωνα με το άρθρο 125 του ν. 4610/2019.

3. Στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, η βαθμολογία διαμορφώνεται μόνο από τα εξεταστέα αντικείμενα του αθλήματος ή της κινητικής δραστηριότητας που επέ- λεξαν.

4. Στα μαθήματα Προσανατολισμού («Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία», «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο ερ-γασίας», «Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων») και στο μάθημα Επιλογής «Αγωγή Υγείας» οι μαθήτριες/-τές αυτής της κατηγορίας παραδίδουν γραπτή εργασία, σύμ- φωνα με οδηγίες του/της διδάσκοντος/-ουσας.

5. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής και διενεργείται σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτί- ζεται από τη/τον Διευθύντρια/-ντή του σχολείου, για κάθε μάθημα ενώπιον τριμελούς επιτροπής. Η επιτρο- πή αποτελείται από τη/τον Διευθύντρια/-ντή ή την/τον Υποδιευθύντρια/-ντή του ΕΠΑ.Λ. ως πρόεδρο και μέλη δύο εκπαιδευτικούς της ίδιας ειδικότητας ή ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα για το οποίο ζητήθηκε εξέταση. Ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο εκπαι- δευτικών αντιστοιχεί με τον Προφορικό Βαθμό της/του μαθήτριας/-τή στο εξεταζόμενο μάθημα. Ο Β.Ε.Ε. είναι ο Μ.Ο. του προφορικού βαθμού με τον αντίστοιχο γραπτό βαθμό και σημειώνεται με προσέγγιση δεκάτου.

6. Σε περίπτωση που οι κατ’ ιδίαν διδαχθείσες/-ντες μαθήτριες/-τές παραπέμπονται στην ειδική εξεταστι- κή περίοδο του Σεπτεμβρίου, εξετάζονται προφορικά και γραπτά στα μαθήματα στα οποία ο Β.Ε.Ε. τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5), οπότε και προάγονται εφόσον έχουν (Γ.Μ.Ο.) τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

7. Το πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2020 ορίζεται από το Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώ- νεται από τον/την Διευθυντή/-ντρια του ΕΠΑ.Λ. στους/ στις μαθητές/-τριες πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξή του.

8. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητριών/-τών αυτών βαθμολογούνται και αναβαθμολογούνται με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

9. Οι εν λόγω μαθήτριες/-τές προάγονται κατά τις δια- τάξεις της παραγράφου Α του άρθρου 1 της παρούσας υπουργικής απόφασης. Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και σχετική αίτηση στο οικείο σχολείο τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων του Β ́ τετραμήνου. Οι κατ’ ιδίαν διδαχθεί- σες/- ντες μαθήτριες/-τές προάγονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις/τους παρακολουθούσες/- ντες μαθήτριες/-τές.

Άρθρο 4
Mαθητές/-τριες μη προσερχόμενοι στις γραπτές εξετάσεις

Για τους μαθητές που απουσιάζουν δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος σοβαρών προβλημάτων υγείας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία, ισχύουν κατ ́ αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 132 του ν 4610/2019.

Σχόλια (1)

 
Γεώργιος
10 Μάιος 2020 17:53

Ουδέν Σχόλιον.
Έτσι έχει ψηφισθεί ο νόμος.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.