ΜΑΘΗΤΕΣ

Εγκύκλιος για εισαγωγή μαθητών στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολ. έτος 2020-2021.

Η εισαγωγή των μαθητών/-τριών στα Πρότυπα Γυμνάσια θα γίνει με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων την 29η Ιουνίου
Δημοσίευση: 12/05/2020
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Εκδόθηκε  από το υπουργείο Παιδείας η εγκύκλιος για την εισαγωγή μαθητών στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολ. έτος 2020-2021.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Ειδικότερα :

Εισαγωγή μαθητών/-τριών στα Πρότυπα Γυμνάσια

Η εισαγωγή των μαθητών/-τριών στα Πρότυπα Γυμνάσια θα γίνει με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων την 29η Ιουνίου. Με την εν λόγω διαδικασία οι μαθητές/-τριες αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο, σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και τα Μαθηματικά.

Συγκεκριμένα:

• Στην Κατανόηση Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/-τριών στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, απλά άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών, πολυτροπικά κείμενα κ.λπ.) καθώς και στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων.

• Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/-τριών στην κατανόηση και στην επίλυση προβλημάτων, κυρίως της καθημερινής ζωής.

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι δεν ορίζεται εξεταστέα ύλη και δεν ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση. Επίσης οι μαθητές/-τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη εν λόγω δοκιμασία. Όσα ήδη γνωρίζουν και έχουν αφομοιώσει από τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο αρκούν για τη επιτυχή συμμετοχή τους.

Η πραγματοποίηση της εξέτασης θα γίνει με ευθύνη της Ε.Ε.Π.Π.Σ.. Τα θέματα και των δύο γνωστικών πεδίων (Κατανόηση Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας και Μαθηματικά) θα είναι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και οι απαντήσεις θα σημειώνονται σε ειδικό απαντητικό φύλλο, το οποίο θα αποσταλεί στα σχολεία από την Ε.Ε.Π.Π.Σ.

Για την καλύτερη ενημέρωση των μαθητών/-τριών, των γονέων και κηδεμόνων καθώς και των εκπαιδευτικών, σχετικά με το χαρακτήρα και το είδος των εξεταζομένων γνωστικών πεδίων, θα ανακοινωθούν ενδεικτικά θέματα εντός του τελευταίου δεκαήμερου του Μαΐου. Η υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή των μαθητών/-τριών στη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και εντός προθεσμίας που θα ορισθεί.

Εισαγωγή μαθητών /-τριών για την πλήρωση κενών θέσεων στα Πρότυπα Λύκεια

Η εισαγωγή μαθητών/ -τριών για την πλήρωση των κενών θέσεων της Α ́ Λυκείου των Προτύπων θα γίνει με παρόμοια διαδικασία με εκείνη που αναφέρθηκε ανωτέρω για την εισαγωγή των μαθητών/-τριών στα Πρότυπα Γυμνάσια, στις 29 Ιουνίου 2020.

Εισαγωγή μαθητών/-τριών στα Πειραματικά Σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια)

Η επιλογή των μαθητών/-τριών στα Πειραματικά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια θα γίνει με κλήρωση. Για τα Πειραματικά Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, οι απόφοιτοι του Νηπιαγωγείου θα εγγραφούν, εφόσον το επιθυμούν, στο συνδεδεμένο Δημοτικό Σχολείο, ενώ η εισαγωγή των μαθητών /-τριών για την πλήρωση των κενών θέσεων της Α ́ Δημοτικού θα γίνει με τη διαδικασία της κλήρωσης. Για τα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία που συνδέονται με Πειραματικά Γυμνάσια οι απόφοιτοι του Δημοτικού θα
εγγραφούν, εφόσον το επιθυμούν, στο συνδεδεμένο Γυμνάσιο, ενώ η εισαγωγή των μαθητών /-τριών για την πλήρωση των κενών θέσεων της Α ́ Γυμνασίου θα γίνει με τη διαδικασία της κλήρωσης. Η ίδια διαδικασία θα εφαρμοστεί για την εγγραφή μαθητών /-τριών στην Α ́ τάξη Πειραματικών Λυκείων, συνδεδεμένων με Πειραματικά Γυμνάσια.

Σε Πειραματικά Γυμνάσια, τα οποία μέχρι το τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς χαρακτηρισθούν ως Πρότυπα, και κατά την αποστολή του παρόντος συνδέονται με Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο, εγγράφονται, εφόσον το επιθυμούν, οι απόφοιτοι του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου, ενώ η εισαγωγή των μαθητών /-τριών για την πλήρωση των τυχόν κενών θέσεων της Α’ Γυμνασίου θα γίνει με τη διαδικασία (τεστ) δεξιοτήτων στις 29 Ιουνίου 2020.

Ομοίως στα Πειραματικά Λύκεια, τα οποία μέχρι το τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς χαρακτηρισθούν ως Πρότυπα, και κατά την αποστολή του παρόντος συνδέονται με Πειραματικό ή Πρότυπο Γυμνάσιο, εγγράφονται, εφόσον το επιθυμούν, οι απόφοιτοι του συνδεδεμένου Γυμνασίου, ενώ η εισαγωγή των μαθητών /-τριών για την πλήρωση των τυχόν κενών θέσεων της Α’ Λυκείου θα γίνει με τη διαδικασία (τεστ) δεξιοτήτων στις 29 Ιουνίου 2020.

Η υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή των μαθητών/-τριών στην κλήρωση θα γίνει σε ηλεκτρονική πλατφόρμα και εντός προθεσμίας που θα ορισθεί.

Η ανωτέρω κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 25η Ιουνίου 2020 ηλεκτρονικά.

Εισαγωγή μαθητών/-τριών για την πλήρωση κενών θέσεων στα Πειραματικά Σχολεία

Η εισαγωγή μαθητών/-τριών για την πλήρωση των κενών θέσεων σε όλες τις τάξεις των Πειραματικών Σχολείων (Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων), οι οποίες τυχόν προκύψουν μετά την πλήρωση εκείνων της πρώτης εγγραφής, θα γίνει με κλήρωση, την έβδομη ημέρα έναρξης του σχολικού έτους 2020-2021.

Σχόλια (14)

 
Αναστασια
21 Μάιος 2020 15:32

Τα πειραματικά πρέπει να παραμείνουν ως έχουν.
ΜΕ την μετατροπή τους αναγκάζεται τους γονείς να ξοδεύουν χρήματα σε μαθήματα προετοιμασίας των παιδιών τους για εισαγωγικές εξετάσεις.
Συγνωμη , δεν θέλω να σκέφτομαι πονηρά, αλλά αυτό με κάνει να έχω πονηρές σκέψεις για τις προθέσεις σας.

 
Κώστας
14 Μάιος 2020 06:59

Η εισαγωγή των μαθητών της ΣΤ Δημοτικού του Πειραματικού Δημοτικού του Παν. Πατρών στο Πειραματικό Γυμνάσιο Παν.Πατρών, γίνεται αυτοδίκαια εδώ και 45 χρόνια. Το ίδιο συμβαίνει και με τα άλλα δύο ιστορικά Πειραματικά Σχολεία των Πανεπιστημίων (Αθήνα- Θεσσαλονίκη). Το Υπουργείο, σωστά πράττει και προβλέπει για όλους τους μαθητές των ΣΤ Δημοτικού και Γ Γυμνασίου, που τα Γυμνάσια που θα φοιτούσαν μετατρέπονται σε Πρότυπα, μεταβατικές διατάξεις. Είναι δυνατόν σε ένα μήνα από σήμερα, υπό αυτές τις συνθήκες, οι μαθητές της ΣΤ Δημοτικού να εξαναγκαστούν σε εξετάσεις που δεν είχαν προγραμματίσει; Είναι θλιβερό όμως κάποιοι γονείς, ευτυχώς ελάχιστοι, που τα παιδιά τους φοιτούν σε μικρότερες τάξεις Πειραματικών Δημοτικών να διακατέχονται από τη λογική: "αφού ψόφησε η δικιά μου, να ψοφήσει και η κατσίκα του γείτονα" και να διαμαρτύρονται για τα προφανή. Και επιπλέον να διατυπώνουν τις προσδοκίες τους κρυπτόμενοι, παριστάνοντας ενδιαφερόμενους γονείς της ΣΤ άλλων σχολείων και επιχειρηματολογώντας με τη θεωρία της "αδικίας" και της "πριμοδότησης" από την Υπουργό των μαθητών της ΣΤ Δημοτικού, ειδικά του Πειραματικού Παν. Πανεπιστημίου Πατρών. Θα ήταν έντιμο να αναφέρεται ότι αυτό συμβαίνει για όλους τους μαθητές, όλων των Πειραματικών Σχολείων που μετατρέπονται σε Πρότυπα.

 
Ένας αδαής πατέρας
13 Μάιος 2020 23:54

Είμαι γονιός και προσπαθώ να καταλάβω τι λέει η εγκύκλιος.
Με βάση τα ελληνικά μου είναι σαφές οτι η εισαγωγή των μαθητών στα Πειραματικά Γυμνάσια (όπως αυτά ήταν ορισμένα την ημερομηνία της εγκυκλίου 12-05-2020) θα γίνει με κλήρωση.
Συνειδητοποιώ (από τα γραφόμενα σχόλια) οτι ενδεχομένως το έγγραφο αναφέρεται σε Γυμνάσια αυτά που ΘΑ γίνουν Πειραματικά ΕΑΝ ψηφιστεί ένα σχέδιο νόμου.
Εάν αυτό είναι το πνεύμα του συντάκτη οφείλει να το υπουργείο να αποσαφηνίσει άμεσα τη κατάσταση.
Δεν μπορεί το καθεστώς εισαγωγής να είναι έωλο. Εάν ισχύει και άδικο και ντροπιαστικό για μια σύγχρονη κοινωνία.
Κάθε γνώμη συμβουλή από τους ειδικότερους εμού πολύ ευπρόσδεκτη.

 
13 Μάιος 2020 22:51

όσο και τα υπόλοιπα του εν λόγω Υπουργείου

 
A
13 Μάιος 2020 22:05

Είναι δυνατόν να εκδίδεται εγκύκλιος που να ρυθμίζει τη διαδικασία εισαγωγής μαθητών στα ΠΠΣ, η οποία ερμηνεύει ένα σχέδιο νόμου; Πόσο νόμιμο και σύννομο είναι αυτό το έγγραφο;

 
Κώστας
13 Μάιος 2020 15:18

επιλογή των γονέων ήταν και τα παιδιά τους να φοιτήσουν σε πειραματικό και όχι σε πρότυπο... αλλά η κ. Κεραμέως αλλάζει τα Ιστορικά Σχολεία των Πανεπιστημίων σε Πρότυπα, καταργώντας τη διασύνδεσή τους...
Α, ξέχασα, διατηρείται ο πειραματικός χαρακτήρας των Μαράσλειων που παραμένουν διασυνδεδεμένα με το Πειραματικό (πρώην πρότυπο) της Πλάκας... Γιατί βλέπεις ο Ευαγγελισμός με την Πλάκα ένα τσιγάρο δρόμος... Ενώ ο πρώτος όροφος του ΠΣΠΑ με το ισόγειο μεγάλη απόσταση...
Για την ιστορία να πούμε ότι ο ενιαίος χαρακτήρας του ΠΣΠΑ ξεκίνησε το 1929, ενώ η διασύνδεση των Μαρασλείων μόλις το 2015, με τροπολογία που είχε καταθέσει τότε η κ. Κεραμέως...
Μαθήματα ισονομίας απευθείας από το Υπουργείο Παιδείας...

 
A
13 Μάιος 2020 11:26

Είναι δυνατόν να εκδίδεται εγκύκλιος που να ρυθμίζει τη διαδικασία εισαγωγής μαθητών στα ΠΠΣ, η οποία ερμηνεύει ένα σχέδιο νόμου; Πόσο νόμιμο και σύννομο είναι αυτό το έγγραφο;

 
Γιώργος
13 Μάιος 2020 09:48

Ας κάνουμε έναν απολογισμό. Χιλιάδες ώρες φροντιστήρια για χιλιάδες μαθητές και ατελείωτες εξετάσεις, με ποιον σκοπό; Να συγκεντρωθούν οι καλοί (ακαδημαϊκά) μαθητές στο ίδιο σχολείο ώστε να μην «εμποδίζονται» από άλλους μαθητές στο δρόμο τους για το Πανεπιστήμιο που έτσι και αλλιώς θα έμπαιναν. Παιδαγωγική και διδακτική προστιθέμενη αξία μηδέν. Αντίθετα, ο υψηλός ανταγωνισμός και οι συνεχείς εξετάσεις είναι πολύ πιθανό να τραυματίσουν σοβαρά, ίσως και ανεπανόρθωτα, την ψυχολογία των πιο ευαίσθητων «καλών» μαθητών. Ένα διαρκές έγκλημα για το οποίο κανείς δεν θα πληρώσει ποτέ.

 
Πειραματικό Δ.Σ.
13 Μάιος 2020 08:55

Σύμφωνα με την εγκύκλιο η κλήρωση για Δημοτικά θα πραγματοποιηθεί 25η Ιουνίου 2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ.
Μα καλά μέχρι τώρα γίνονταν εντός του σχολείου με συμμετοχή των γονέων για να διασφαλιστεί η αμεροληψία και το αδιάβλητο και τώρα θα γίνει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ??

 
Πρότυπα Σχολεία
13 Μάιος 2020 01:17

Στο Γυμνάσιο από Δημοτικό, καλύτερα να γίνει κλήρωση. Η μετάβαση από Γυμνάσιο σε Λύκειο πρέπει να είναι συνδεδεμένη για κοινωνικούς λόγους.

Το πιο σωστό θα ήταν να υπάρχουν πειραματικά σε κάθε μεγάλο δήμο της περιφέρειας (πάνω από 25.000 κατοίκους), ώστε να μπορούν καλυπτονται όλοι οι μαθητές.

 
@aggeliki
12 Μάιος 2020 23:32

Είναι επιλογή των γονιων η φοίτηση των παιδιών τους σε Πρότυπα Σχολεία. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει το πιθανότατα εξίσου καλό σχολείο της γειτονιάς τους.

 
ΑΓΑΠΗΤΗ aggeliki
12 Μάιος 2020 21:34

Δεν είναι υποχρεωτικό. Είναι επιλογή. Χρόνια τώρα...

 
STEFAΝ
12 Μάιος 2020 21:20

ΑΝ κατάλαβα καλά το παραπάνω: ".....Σε Πειραματικά Γυμνάσια, τα οποία μέχρι το τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς χαρακτηρισθούν ως Πρότυπα, και κατά την αποστολή του παρόντος συνδέονται με Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο, εγγράφονται, εφόσον το επιθυμούν, οι απόφοιτοι του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου, ενώ η εισαγωγή των μαθητών /-τριών για την πλήρωση των τυχόν κενών θέσεων της Α’ Γυμνασίου θα γίνει με τη διαδικασία (τεστ) δεξιοτήτων στις 29 Ιουνίου 2020....."Εχω να επισημάνω τα εξής: Το πειραματικό γυμνάσιο παν. Πατρών , με βάση την πρόταση νόμου της κ. Κεραμέως γίνεται ΠΡΟΤΥΠΟ, όπως και το Λύκειο. Επίσης με βάση το άρθρο 80 παρ, 3,4 του νόμου 2019 καταργείται από το σχ. ετος 2020-21 η διασύνδεση δημοτικών και γυμνασίων πειραματικών σχολείων. Που σημαίνει ότι εάν η κ. Κεραμέως δεν είχε μετατρέψει το πειραματικό γυμνάσιο παν. πατρών σε πρότυπο, τότε όλοι οι μαθητές της ΣΤ Δημοτικού των δημοτικών σχολείων του ΠΑνεπιστημίου Πατρών θα συμμετείχαν σε κλήρωση για εγγραφή στο πειραματικό γυμνάσιο ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟ. Τώρα η κ. Κεραμέως "πριμοδοτεί" τους μαθητές της ΣΤ Δημοτικού και τους εγγράφει στο υπό δημιουργία (μετατροπή) πρότυπο σχολείο, και ΕΑΝ περισσέψουν θέσεις τότε οι λοιποί μαθητές ΄όλων των δημοτικών σχολείων της Πάτρας θα πρέπει να διαγωνισθούν σε τεστς. Δηλαδή Θα πάνε οι ελάχιστοι καλοί μαθητές επιτυχόντες των τεστς- αφου την πλειοψηφία των θεσεων των γυμνασίων θα τις καταλάβουν οι μαθητές της ΣΤ του 8θεσίου και 2θεσίου πειραματικού σχολείου του παν. Πατρών- σε ένα κατ επίφαση πρότυπο γυμνάσιο. Θα αριστεύοσυν και αντί για μαθήματα πρότυπου σχολείου θα αναγκασθούν να παρακολουθούν μαθήματα σε ένα περιβάλλον μεγάλης ανομοιμορφίας. Οι αξιότιμοι γονείς των μαθητων στα εν λόγω πειραματικά δημοτικά γνώριζαν ότι από φετος δεν υπάρχει διασύνδεση και ότι όλα τα παιδιά θα συμμετείχαν στη διαδικασία της κλήρωσης. Οχι δεν θα πάρουμε.

 
aggeliki
12 Μάιος 2020 18:00

βρε πάτε καλά;;;;;
προάγονται ΟΛΟΙ χωρίς εξετάσεις κι εσείς σχεδιάζετε εξετάσεις σε παιδιά ΣΤ δημοτικού; Οι γονείς θα ήθελα να ξέρω αυτών των παιδιών τι λένε;;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ