Placeholder

Είστε εδώ

ΚΟΛΕΓΙΑ

Απόφαση: Τρόπος επαναλειτουργίας Κολλεγίων, ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ
Δημοσίευση: 14/05/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ο τρόπος επαναλειτουργίας όλων των φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίων, ΙΕΚ, ΣΕΚ,  ΚΔΒΜ, καθώς και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, μετά από τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους λόγω του κορωνοϊού COVID-19, ήτοι από τις 18.5.2020 βάσει του άρθρου δεύτερου της υπ ́ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237/5.5.2020 κοινής απόφασης των υπουργών, Ανά- πτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών (Β ́ 1699) και μέχρι τη λήξη των μαθημάτων τους κατά την τρέ- χουσα εκπαιδευτική περίοδο, σύμφωνα με τις από 2.5.2020 και 4.5.2020 γνώμες της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, ορίζεται σε Κοινή υπουργική Απόφαση των υπουργών Παιδείας και Υγείας, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Ειδικότερα η απόφαση ορίζει τα εξής:

1. Σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας πρέπει να τηρείται απόσταση ενός και μισού (1,5) μέτρου μεταξύ των εκπαιδευτών/εκπαιδευτικών και των εκπαιδευόμενων/ καταρτιζόμενων, καθώς και μεταξύ των εκπαιδευόμενων/καταρτιζόμενων. Σε περίπτωση που η τήρηση των παραπάνω αποστάσεων δεν είναι δυνατή, λόγω τυχόν περιορισμών που θέτει το μέγεθος της αίθουσας, το τμήμα χωρίζεται σε υποτμήματα κατά τα κατωτέρω.

2. Ο ανώτατος αριθμός εκπαιδευόμενων/καταρτιζό- μενων ανά αίθουσα διδασκαλίας ορίζεται σε δεκαπέντε (15). Εφόσον υπάρχουν λιγότεροι από δεκαπέντε (15) εκπαιδευόμενοι/καταρτιζόμενοι σε ένα τμήμα ή αίθου- σα, το τμήμα αυτό λειτουργεί κανονικά, εκτός και αν οι διαστάσεις της αίθουσας δεν επιτρέπουν την τήρηση των ενδεδειγμένων αποστάσεων μεταξύ εκπαιδευόμενων/ καταρτιζόμενων, οπότε χωρίζεται σε υποτμήματα, με μέριμνα του Διευθυντή της εκπαιδευτικής δομής.

3. Η χρήση προστατευτικής μάσκας από εκπαιδευόμενους/καταρτιζόμενους και εκπαιδευτικό προσωπικό εντός των εκπαιδευτικών δομών είναι προαιρετική.

4. Η ασφαλής λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών γίνεται σύμφωνα με τις από 2.5.2020 και 4.5.2020 γνώμες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτές εξειδικεύονται και κοινοποιούνται με τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο Διευθυντής εκπαιδευτικής δομής και ο Σύλλογος Διδασκόντων όπου υπάρχει, φροντίζουν ώστε να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης εκπαιδευόμενων/ καταρτιζομένων και εκπαιδευτών, ιδίως σε σχέση με τον φυσικό αερισμό των αιθουσών διδασκαλίας, την αποφυγή συγχρωτισμού και την τήρηση των οδηγιών καλής υγιεινής χεριών, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Δ.Υ.

5. Ειδικά τα μαθήματα στα «Εργαστήρια Πληροφορικής» πραγματοποιούνται με κάλυψη των πληκτρολογίων με μεμβράνη οικιακής χρήσεως, η οποία αφαιρείται με την εναλλαγή κάθε χρήστη.

6. Με ευθύνη του Διευθυντή κάθε εκπαιδευτικής δομής προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και κατά τη διάρκεια λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Δ.Υ.

7. Τα κυλικεία παραμένουν κλειστά μέχρι τη λήξη της τρέχουσας εκπαιδευτικής περιόδου.

8. Για το εκπαιδευτικό έτος 2019-2020 δεν πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις, κάθε είδους εκδηλώσεις, προγράμματα ανταλλαγής εκπαιδευόμενων/καταρτιζομένων στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS και δεν λειτουργούν οι βιβλιοθήκες.
 

Ετικέτες: 
ΚολέγιαΙΕΚ

Σχόλια (4)

 
ΣΠΥΡΟΣ
14 Μάιος 2020 10:41

ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ( ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ,Κ.Λ.Π.) ΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΘΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΥΛΙΚΑ, ΧΕΡΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Κ.Λ.Π???????
ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ????? ( Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟ).
ΤΑ ΔΙΕΚ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΔΙΑΘΕΣΟΥΝ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ?????
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΥΝΙΣΕΙΣ.

 
ΣΔΕ
14 Μάιος 2020 15:53

Τα ΣΔΕ δεν έχουν καθαρισμό για πανω από 2 χρόνια. Πως Θα γίνει ο καθαρισμός; Οι μαθητές τους είναι ενήλικοι πολλοί εκ των οποίων ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Καμία πρόβλεψη γι΄αυτους και τις απουσίες τους ούτε για τους εκπαιδευτικούς τους. Τα ξέρει αυτά η υπουργός;

 
ΙΕΚ SOS
14 Μάιος 2020 18:18

ΤΑ ΙΕΚ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΕΝΑ ΒΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΔΟΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΚΑΘΕ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 300 ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΣΤΗ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.
ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΤΡΕΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ( 16 ΗΜΕΡΕΣ ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΙΝ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΛΟΓΩ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ, ΠΕΡΙΠΟΥ 65 ΩΡΕΣ .
ΑΠΟΜΕΝΟΥΝ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟ 18 /5/ ΜΕΧΡΙ 30/6/2020, ΜΕ 30 ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ( ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ), 180 ΩΡΕΣ.
180+65=245 ΩΡΕΣ , ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 300 ΛΕΙΠΟΥΝ 55 ΩΡΕΣ. ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ;

 
Δημήτριος
14 Μάιος 2020 22:41

Αγαπητοί εκπαιδευτές των ΔΙΕΚ
Αριθμ. Κ1/54905 (2) Τροποποίηση της 5954/23-6-2014 (ΦΕΚ 1807/ Β΄/2-7-2014) υπουργικής απόφασης «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)».
2. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 9 της 5954/2014 (ΦΕΚ 1807/Β΄/2-7-2014) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Το ελάχιστο όριο για τις εβδομάδες κατάρτισης του εαρινού εξαμήνου 2020 ορίζεται σε οκτώ (8) και η λήξη του εξαμήνου την 30η Ιουνίου ή την 30η Σεπτεμβρίου 2020».

1. Απομένουν άλλες 5 εβδομάδες για να συμπληρώσουμε τις 8 ως ελάχιστο όριο.
2. Μερικοί Διευθυντές ΔΙΕΚ έβγαλαν παράτυπα πρόγραμμα 14 ή 15 εβδομάδων.
3. Πουθενά δεν αναφέρεται αναπλήρωση.
4. Κάθε ΔΙΕΚ εφαρμόζει (τώρα που επανα-λειτουργούμε) διαφορετικά πράγματα (περισσότερες ή λιγότερες εβδομάδες, ασύγχρονη μόνο εξ αποστάσεως εκπαίδευση κλπ.).
5. Στις 19-3-2020 αρχίζει η ασύγχρονη εκπαίδευση.
Αθήνα, 19-03-2020. Αρ. Πρωτ: Κ1/39156.
Θέμα: «Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα ΔΙΕΚ»
H Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης ανταποκρινόμενη στις εξελίξεις και στην αναστολή λειτουργίας των Δημόσιων ΙΕΚ για την ανάσχεση της μετάδοσης του κορωνοϊού, ενεργοποιεί ψηφιακά εργαλεία που θα επιτρέψουν την εξ αποστάσεως επικοινωνία εκπαιδευτών και σπουδαστών. Η εξ αποστάσεως ασύγχρονη τηλεκπαίδευση συνιστά το πλέον πρόσφορο εργαλείο για να διατηρήσουν οι εκπαιδευτές και σπουδαστές την επαφή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία στις παρούσες, έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας, χωρίς να αποσκοπεί στο να υποκαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση, ούτε να καλύψει τη διδακτέα ύλη. Στις πλατφόρμες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του κάθε ΔΙΕΚ (Open eClass, Moodle κ.λ.π) μπορεί να γίνεται ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού από τους εκπαιδευτές, το οποίο θα αναρτάται για το κάθε μάθημα ειδικότητας προς μελέτη από τους σπουδαστές. Επιπρόσθετα, για τη διασφάλιση της αλληλεπίδρασης σπουδαστών και εκπαιδευτών θα δίνεται η δυνατότητα συμπλήρωσης τεστ, ερωτηματολογίων ή εκπόνησης γραπτών εργασιών από τους σπουδαστές τις οποίες θα αναρτούν στην πλατφόρμα. Οι Διευθυντές θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα τους εκπαιδευτές και τους σπουδαστές για τη δυνατότητα της νέας αυτής εκπαιδευτικής λειτουργίας των Δημόσιων ΙΕΚ.

5. Η ασύγχρονη λογίζεται σαν κανονικό μάθημα σε ΑΣΠΑΙΤΕ και ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ.. αφού γίνονται - συμπλήρωση τεστ, ερωτηματολογίων ή εκπόνηση γραπτών εργασιών από τους σπουδαστές).

Παρατήρηση: Αυτό το μπάχαλο ποιος θα το επωμιστεί!!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.