Placeholder

ΜΑΘΗΤΕΣ

Απόφαση (ΦΕΚ): Επαναλειτουργία Ωδείων,Μουσικών Σχολών, Χορού και Δραματικής Τέχνης

Κανόνες και πρόστιμα για τους παραβάτες
Δημοσίευση: 16/05/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση που ορίζει την επανέναρξη και τους κανόνες λειτουργίας δομών της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Ειδικότερα η απόφαση προβλέπει:

Α. Από 18.5.2020 και εξής, την επαναλειτουργία:

i) των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης,

ii) των Ανωτέρων Επαγγελματικών Σχολών Χορού,

iii) των Ωδείων και Μουσικών Σχολών για τους σπουδαστές ηλικίας άνω των έντεκα (11) ετών, iv) των Σχολών Βυζαντινής Μουσικής,

v) του Προπαρασκευαστικού Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου, και vi) των Ερασιτεχνικών Σχολών Χορού για τους σπουδαστές ηλικίας άνω των έντεκα (11) ετών.

Β. Για το χρονικό διάστημα από 25.5.2020 και εξής, την επαναλειτουργία των λοιπών εκπαιδευτικών δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης για τους σπουδαστές άνω των έντεκα (11) ετών.

Απαγορεύσεις και κανόνες λειτουργίας δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης

1. Οι διοικήσεις των ιδιωτικών επιχειρήσεων και των φορέων του άρθρου πρώτου, οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα προσήκοντα μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή των μαθημάτων και των εν γένει δραστηριοτήτων τους.

2. Ειδικές απαιτήσεις και απαγορεύσεις για τη λειτουργία των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης του άρθρου πρώτου είναι οι ακόλουθες:

α. Απαγορεύεται η διδασκαλία και η χρήση πνευστών και κρουστών οργάνων, τυμπάνων καθώς και η φωνητική διδασκαλία.

β. Στις αίθουσες διδασκαλίες και στους λοιπούς κλειστούς χώρους των ανωτέρω δομών καλλιτεχνικής εκ- παίδευσης τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.

γ. Επιβάλλεται ενδελεχής και συχνός καθαρισμός και η τοπική απολύμανση όλων των μουσικών οργάνων και όλων των επιφανειών που αγγίζονται από μαθητές- σπουδαστές και δασκάλους-καθηγητές.

3. Στους χώρους γραφείων, διοικητικών και άλλων υπηρεσιών των ιδιωτικών επιχειρήσεων και των φορέ-ων του άρθρου πρώτου τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των εργαζομένων.

4. Η ασφαλής λειτουργία των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης του άρθρου πρώτου γίνεται σύμφωνα με την από 13.5.2020 εισήγηση της 47ης συνεδρίασης της Επιτροπής Αντιμετώπισης Έκτακτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες αναφορικά με τα υγειονομικά μέτρα που πρέπει να τηρούνται για την ασφαλή επαναλειτουργία των δομών καλλιτεχνικής εκ- παίδευσης, όπως αυτά εξειδικεύονται και κοινοποιούνται με τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

5. Η Διοίκηση των φορέων και των επιχειρήσεων του άρθρου πρώτου φροντίζει ώστε να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης μαθητών, σπουδαστών, δασκάλων, καθηγητών και εργαζομένων,ιδίως σε σχέση με τον φυσικό αερισμό των αιθουσών διδασκαλίας, την αποφυγή συγχρωτισμού και την τήρηση των οδηγιών καλής υγιεινής χεριών, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Δ.Υ.

Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας - Κυρώσεις

1. Στις επιχειρήσεις και στους φορείς  που δεν τηρούν τους κανόνες του άρθρου δεύτερου επιβάλλεται, ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από δέκα πέντε (15) έως τριάντα (30) ημέρες, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

2. Στην περίπτωση των εργαζομένων που δεν τηρούν τους κανόνες , επιβάλλεται στις επιχειρήσεις και στους φορείς  για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

3. Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες , επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

4. Για τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, τις διαδικασίες ελέγχων, την πιστοποίηση παρα- βάσεων και την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη των προστίμων εφαρμόζονται τα άρθρα 9 έως 12 της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.29114/10.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 1780).

Παράταση διδακτικού έτους

Για όλες τις ανωτέρω δομές της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης το διδακτικό έτος παρατείνεται έως τις 31.7.2020.

Μετακίνηση μαθητών-σπουδαστών

Από την προσωρινή απαγόρευση του άρθρου μόνου της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27818/3.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσω-τερικών (Β’ 1648), εξαιρείται η μετακίνηση των μαθητών- σπουδαστών και δασκάλων-καθηγητών των ανωτέρω εκπαιδευτικών δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, η ιδιότητα των οποίων αποδεικνύεται με κάθε κατάλληλο έγγραφο που πιστοποιεί τη φοίτηση ή την εργασία στις εν λόγω εκπαιδευτικές δομές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, δημόσιες ή ιδιωτικές στο σύνολο της Επικράτειας.

Σχόλια (2)

 
ΘΑΝΑΣΗΣ
17 Μάιος 2020 11:49

Πόσο πιο άσχετοι μπορεί να είναι αυτοί που λαμβάνουν τέτοιες αποφάσεις; Φτάνει πια!

 
Ωδεία
17 Μάιος 2020 11:08

Για όλες τις ανωτέρω δομές της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης το διδακτικό έτος παρατείνεται έως τις 31.7.2020.

Ναι ε; Όποιος πήρε αυτήν την απόφαση να πάει αυτός να κάνει βιολί, πιάνο, κιθάρα ή ακόμα και θεωρητικά μαθήματα στις 15 και στις 25 Ιουλίου, στις μικροσκοπικές αίθουσες των ωδείων που δεν έχουν κλιματισμό! Ή θα ανοίξουν παράθυρα και θα πέφτουν οι παρατηρήσεις Ιουλιάτικα μεσημέρια, που από τη ζέστη θα είμαστε όλοι γλαρωμένοι.
Και άντε πες ότι η έγχορδα φέρνουν οι μαθητές τα δικά τους, πχ την κιθάρα τους. Για τα πιάνα, που είναι κοινόχρηστα όργανα, προβλέπεται καθαρισμός όλων των πλήκτρων μεταξύ των 10-20 μαθημάτων ημερησίως; Στις αίθουσες που θα μπαινοβγαίνουν παιδιά κάθε 40-45 λεπτά;

Στις αίθουσες θεωρητικών που μπαίνουν 7-8 ή παραπάνω παιδιά σε μια πολύ μικρή αίθουσα;

Τα καθίσματα και οι καρέκλες θα καθαρίζονται ή θα αντικαθίστανται; Γιατί από όσο ξέρω, στα ωδεία συνήθως υπάρχει 1 καρέκλα για τον μαθητή, 1 για τον καθηγητή, και σε αυτήν την καρέκλα θα καθίσουν καμιά 10-20 άτομα ημερησίως.

Ή και αυτός ο χώρος αποτελείται από καθηγητές που κάθονταν τόσο καιρό και τώρα πρέπει να ρισκάρουν, όπως ακριβώς οι εκπαιδευτικοί Α-Β/βάθμιας;

Όποιος παίρνει τέτοιες αποφάσεις ή στο πιο lux ωδείο της καλύτερης περιοχής της Αθήνας πήγε ή δεν έχει ιδέα από Ωδεία.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ