Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Ιδρύθηκε Δίκτυο για την Υπεράσπιση της Δημόσιας Εκπαίδευσης

Η Ιδρυτική Διακήρυξη
Δημοσίευση: 17/05/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δίκτυο για την Υπεράσπιση της Δημόσιας Εκπαίδευσης δημιουργήθηκε  πρωτοβουλία εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων.

Στο Δίκτυο συμμετέχουν και εκπαιδευτικοί που διετέλεσαν σε κυβερνητικά πόστα επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όπως η πρώην πολιτική ηγεσία του υπ. Παιδείας   Κ. Γαβρόγλου,   Κ. Φωτάκης,  Ηλ. Γεωργαντάς,  και ο πρ. πρόεδρος του ΙΕΠ Μ. Κουζέλης .

Δείτε εδώ την Ιδρυτική Διακήρυξη

Δείτε εδώ τις Θεματικές Ενότητες για Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Δείτε εδώ τη Θεματολογία για την ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο Αντώνης Κυπάρος  Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ και μέλος του Δικτύου για την Υπεράσπιση της Δημόσιας Εκπαίδευσης, και Σύμβουλος του πρώην υπουργού Παιδείας Κ. Γαβρόγλου,   απαντά σε ερωτήματα  σχετικά με αυτή την πρωτοβουλία.

1. Τι είναι το Δίκτυο για την Υπεράσπιση της Δημόσιας Εκπαίδευσης;

Το Δίκτυο για την Υπεράσπιση της Δημόσιας Εκπαίδευσης είναι μια πρωτοβουλία εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων για τη δημιουργία μιας «δεξαμενής σκέψης», ενός «χώρου» συνάντησης ιδεών και δράσεων, μιας πλατφόρμας διαλόγου και επιχειρημάτων και τελικά ενός ακαδημαϊκού και κοινωνικού κινήματος για μια ποιοτική δημόσια εκπαίδευση.

Επιδίωξη του Δικτύου είναι να αναδείξει ερωτήματα, να διερευνήσει μεθοδολογίες, να αναζητήσει απαντήσεις, να επεξεργαστεί θέσεις, να διαμορφώσει προτάσεις και πολιτικές για τη δημόσια εκπαίδευση. Τα παραπάνω θα προκύψουν τόσο από τη βιωματική γνώση των εκπαιδευτικών ζητημάτων όσων εμπλακούν με το εγχείρημα, όσο και από τη διεθνή εμπειρία με τη μελέτη εκπαιδευτικών συστημάτων άλλων χωρών.

Η προσέγγιση των ζητημάτων δεν θα είναι μόνο τεχνικοοικονομική αλλά θα λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές συνθήκες,  τον πολίτη και το δικαίωμα του συνόλου να μετέχει στο κοινωνικό αγαθό της δημόσιας ποιοτικής εκπαίδευσης. Θα υιοθετηθούν καλές πρακτικές εκπαίδευσης άλλων χωρών, αλλά παράλληλα θα εφευρεθούν και νέες εκπαιδευτικές πολιτικές.

Το Δίκτυο είναι ανοιχτό και πολυσυλλεκτικό. Έχει όμως ένα πρόσημο, μια κατεύθυνση. Θεωρεί τη δημόσια ποιοτική εκπαίδευση ως κοινωνικό αγαθό, που η πολιτεία οφείλει να παρέχει προς όλους τους πολίτες. Είναι αναγκαία η διαμόρφωση μας ιδεολογικής και κοινωνικής συμμαχίας ενάντια σε κάθε προσπάθεια απαξίωσης της δημόσιας εκπαίδευσης. Προς αυτή την κατεύθυνση το Δίκτυο μπορεί να λειτουργήσει ως δέκτης, πομπός και επιταχυντής αυτής της κοινωνικής διεργασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

2. Στον τίτλο του Δικτύου δεν φαίνεται να υπάρχει η έρευνα. Το Δίκτυο θα ασχοληθεί με ζητήματα που αφορούν στην έρευνα;

Στην ιδρυτική διακήρυξη του Δικτύου στη θεματολογία για την τριτοβάθμια εκπαίδευση υπάρχει θεματική ενότητα για την έρευνα με συγκεκριμένους άξονες, οι οποίοι συνεχώς εμπλουτίζονται.   

Η έρευνα αποκτά υπόσταση και θεμελιώνεται μέσα στην εκπαίδευση, καθώς  αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Είναι μέρος της ακαδημαϊκής ζωής και της καθημερινότητας στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα.

Διδασκαλία και έρευνα βρίσκονται σε μια διαλεκτική σχέση. Για τον διδάσκοντα ερευνητή η διαδικασία είναι βιωματική και συναισθηματική.

Ο καθηγητής δεν μεταφέρει απλά στους φοιτητές/τριες την πληροφορία ενός βιβλίου ή επιστημονικού άρθρου, αλλά παράγει ο ίδιος νέα γνώση.

Το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό στο πανεπιστήμιο διδάσκει αυτά που ερευνά και ερευνά αυτά που διδάσκει.

Άλλωστε οι προκηρύξεις των θέσεων μελών ΔΕΠ στα πανεπιστήμια και ερευνητών στα ερευνητικά κέντρα γίνονται σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα/επιστημονικές περιοχές, όπου ο καθηγητής ερευνητής καλείται να διδάξει και θα διεξάγει έρευνα.    

Αλλά η έρευνα αποτελεί κι από μόνη της μια εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της μάθησης και της εκπαίδευσης. Έχει αρχές, κανόνες, διαδικασίες, τελετουργικό. Αποτελεί την εφαρμογή της μάθησης μέσα στο εργαστήριο. Συχνά τα νέα ερευνητικά δεδομένα διδάσκονται εν τη γεννήσει τους, καθώς αυτά παράγονται στο εργαστήριο σε συνεργασία με τους φοιτητές/τριες.

Πως θα ήταν άραγε το πανεπιστήμιο χωρίς την έρευνα, όπου βρίσκει εφαρμογή η γνώση των θεωρητικών μαθημάτων ή αντίστοιχα χωρίς τη διδασκαλία μαθημάτων, όπου χτίζεται το γνωστικό υπόβαθρο της έρευνας;

Διδασκαλία και έρευνα αποτελούν τους  δύο πυλώνες της ανώτατης εκπαίδευσης.

3. Ποια είναι η άποψη του Δικτύου για τη μετακίνηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας από το Υπουργείο Παιδείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων;

Λόγω της άρρηκτης σχέσης μεταξύ ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας, η απρόσμενη απόφαση της κυβέρνησης να «αποστάσει» τη ΓΓΕΤ και όλους τους εποπτευόμενους φορείς από το Υπουργείο Παιδείας και να τα «προσαρτήσει» στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, είναι αντιακαδημαϊκή, αντιαναπτυξιακή και σε πλήρη αναντιστοιχία με τη διεθνή και Ευρωπαϊκή πρακτική. Η έρευνα σαφώς συνδέεται με την ανάπτυξη, συγκεκριμένα η δεύτερη αποτελεί προϋπόθεση της πρώτης. Ωστόσο η έρευνα βελτιώνεται και ολοκληρώνεται μέσα από την εκπαίδευση και τις καλές ακαδημαϊκές πρακτικές.

Σύσσωμη η εκπαιδευτική και ερευνητική επιστημονική κοινότητα στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα ήταν κάθετα αντίθετη στην απόφαση αυτή και διεκδικεί την επιστροφή της έρευνας και της τεχνολογίας στο φυσικό τους χώρο που είναι η ανώτατη εκπαίδευση και το υπουργείο παιδείας.

Με την απόφαση αυτή απομακρύνονται μεταξύ τους οι δύο βασικοί πόλοι έρευνας, δηλαδή τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα με αποτέλεσμα τον κατακερματισμό και την αποδιοργάνωση του ακαδημαϊκού-ερευνητικού ιστού. Αντί να έρθουν τα ερευνητικά κέντρα πιο κοντά στα πανεπιστήμια, απομακρύνονται από αυτά.

Ουσιαστικά αναστέλλεται η υλοποίηση του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας & Τεχνολογίας, περιορίζοντας τις δυνατότητες των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων για συνεργασίες, πρόσβαση σε υποδομές, κινητικότητα προσωπικού, επιστημονική όσμωση. Τα πανεπιστήμια μέσω των θεσμοθετημένων Πανεπιστημιακών Ερευνητικών Κέντρων θα μπορούσαν να αναπτύξουν συνέργειας διδασκαλίας και έρευνας με τα Ερευνητικά Κέντρα και τους επιστημονικούς ερευνητικούς φορείς της χώρας.

4. Ποιά είναι δύο σημαντικά θέματα στον τομέα της έρευνας που απασχολούν το Δίκτυο;

Δύο σημαντικά και επίκαιρα θέματα που απασχολούν την εκπαιδευτική-ερευνητική κοινότητα είναι το μέλλον των χιλιάδων νέων επιστημόνων-ερευνητών και η χαμηλή χρηματοδότηση της έρευνας που μεταφράζεται σε λίγα και με πολύ χαμηλά ποσοστά επιτυχίας ερευνητικά προγράμματα.

Από το 2010 έως το 2015, την περίοδο της βαθειάς οικονομικής κρίσης, δεν υπήρχαν ακαδημαϊκές και επαγγελματικές ευκαιρίες για τους νέους επιστήμονες και ερευνητές στη χώρα μας. Δεν προκηρυσσόταν νέες θέσεις μελών ΔΕΠ στα ΑΕΙ, θέσεις ερευνητών στα ερευνητικά κέντρα, ερευνητικά προγράμματα, υποτροφίες για μεταδιδάκτορες και υποψήφιους διδάκτορες. Οι νέοι επιστήμονες ήταν θεσμικά «αόρατοι». Η επιστημονική μετανάστευση έμοιαζε ως η μοναδική διέξοδος. Από το 2015 και έπειτα, η κυβέρνηση του Σύριζα κατέστησε τους νέους επιστήμονες θεσμικά «ορατούς», τους έδωσε θεσμική υπόσταση εντός της επιστημονικής κοινότητας, τους ενέταξε σχεδόν οργανικά σε αυτήν. Για παράδειγμα, νέες θέσεις μελών ΔΕΠ και ερευνητών, απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας στα ΑΕΙ, θέσεις διδασκόντων Π.Δ.407/80, υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες και για μεταδιδάκτορες, ερευνητικά προγράμματα. Σημαντικές όλες οι παραπάνω δράσεις, αλλά όχι αρκετές.

Συνεχίζει να αποτελεί ζητούμενο η ένταξη των νέων επιστημόνων στην ακαδημαϊκή διαδικασία και κοινότητα με μια πιο μόνιμη και ασφαλή εργασιακή σχέση με προοπτική. Η πολιτεία οφείλει να υπογράψει ένα νέο ακαδημαϊκό συμβόλαιο με τους νέους επιστήμονες. Πρέπει να επεξεργαστούμε προτάσεις προς την κατεύθυνση αυτή.

Από το 2015 και έπειτα ήταν πολύ ενθαρρυντικές οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης του Σύριζα για προκηρύξεις ερευνητικών προγραμμάτων μετά από μια μακρά περίοδο παντελούς έλλειψης χρηματοδότησης για την έρευνα. Ωστόσο, λόγω των πολύ χαμηλών ποσοστών επιτυχίας στα ερευνητικά προγράμματα, η μεγάλη πλειοψηφία των μελών ΔΕΠ και των ερευνητών στα ΑΕΙ αισθάνεται ακόμη αποκλεισμένη από τις ευκαιρίες χρηματοδότησης. Είναι λοιπόν αναγκαίο να διευρυνθεί η διασπορά της ερευνητικής χρηματοδότησης, ώστε να δοθούν ευκαιρίες χρηματοδότησης σε περισσότερους επιστήμονες-ερευνητές. Προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να αυξηθεί το ποσοστό χρηματοδότησης της έρευνας από την πολιτεία. Επιπλέον, θα μπορούσε να δοθεί έμφαση και σε ερευνητικές δράσεις μικρής κλίμακας που απαιτούν ελάχιστα ποσά χρηματοδότησης για την υποστήριξη της απλής καθημερινής, ωστόσο ουσιαστικής έρευνας, αυτής δηλαδή που πραγματοποιείται στα περισσότερα εργαστήρια των ΑΕΙ.

Σχόλια (35)

 
Θεός
17 Μάιος 2020 11:06

Αυτοί που την κατέστρεψαν.
Τι θράσος.

 
Επαμεινώνδας
17 Μάιος 2020 11:13

Θεέ μου! Τι άλλο θα ζήσουμε σ αυτό τον τόπο !

 
Τι θρασος
17 Μάιος 2020 11:26

Όχι ότι οι σημερινοί είναι καλύτεροι αλλά όχι και να μιλάνε αυτοί που κατάστρεψαν την παιδεία.Και όλοι της ίδιας ιδεολογίας και λογικής δικτύων,ΜΚΟ κλπ.Οι 70 και 80 άρηδες θα προασπίσουν την παιδεία.Τι θρασος

 
ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ
17 Μάιος 2020 11:26

Κοίτα ποιος μιλάει...
Κατέστρεψαν και ισοπέδωσαν την τριτοβάθμια εκπαίδευση στο ονομα του λαικισμού και της κομματοκρατίας.
Θα μπορούσε να λεγεταιΣύλλογος υπεράσπισης των συριζό... στην δημόσια πληρωμενη από τους φορολογούμενους εκπαίδευση

 
Ελεος!!!
17 Μάιος 2020 11:37

Θα ζήσουμε τη πλήρη καταστροφή της εκπαίδευσης από τη Κεραμέως αν δεν αντισταθούμε!

 
Nikos
17 Μάιος 2020 11:38

Που κατάντησε η Ελλάδα! Έλεος!!!

 
Φιλόλογος εν δράσει
17 Μάιος 2020 11:53

Αν είναι δυνατόν. Αυτοί που την κατέστρεψαν ολοσχερώς αγκυλωμενοι στις ιδεοληψίες τους θέλουν τώρα να τη σώσουν!!!Άκουσον άκουσον...Όχι κύριοι δεν σας χρειαζόμαστε πλέον δεν θέλουμε άλλη σωτηρία από εσάς. Φτανει πια. Γιατί δεν τα διορθωσατε ενόσω διοικουσατε το εν λόγω Υπουργείο; Αντί αυτού εφαρμόζατε όλα τα ιδεοληπτικα σας σχέδια. Πλήρης άλωση της Παιδείας. Από που να πρωτοξεκινησει κανείς και που να βρει τέλος στις προχειροδουλειες σας;Απο το εξεταστικο συστημα, από τις τροπολογίες που εντός του Κοινοβουλίου δημιουργουσατε πανεπιστημιακά τμήματα, από το άθλιο σύστημα διορισμών, που το ψηφίσατε εν μέσω εορτών, από την εξάλειψη σχεδόν των εξετάσεων για την προαγωγή των μαθητών, από, από,από ...τελειωμό δεν έχουν οι προχειρότητας σας.Και τώρα έρχεστε να πείτε τι ακριβώς;Πάλι θεωρητικολογιες ,κενού περιεχομένου προτάσεις.Αρκετα ,σας είδαμε, σας κρίναμε, σας βάλαμε στο περιθώριο. Μην ασχολείστε άλλο πια με την παιδεία. Αφήστε την να προχωρήσει να βρει το σωστό βηματισμό της και να επιτελέσει το "βαρύ "της έργο.Εσεις πλέον δεν έχετε τίποτα άλλο να "προσφέρετε ".Την βιώσαμε την προσφορά σας...........

 
ΓΜ
17 Μάιος 2020 12:01

Η άλλη όψη του ιδίου νομίσματος, έχουν ισοπεδώσει και οι δύο την δημόσια εκπαίδευση, την κατάντησαν χαμηλού επιπέδου ψευτοκατάρτιση για ιδιωτικά συμφέροντα, με καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με εξευτελισμό των λειτουργών της, με χουντικές συμπεριφορές, με μεγάλο αδελφό, χωρίς παιδαγωγικό ρόλο....., νομίζουν οι νέοι πως η χρήση νέων τεχνολογιών από μόνη της ανεβάζει το επίπεδο της εκπαίδευσης, αναλώσιμοι ευέλικτοι όλες τις ώρες της ημέρας ,όλο το χρόνο διαθέσιμοι φτηνοί εργαζόμενοι, χωρίς ζωή.
Δοξάστε τους και αυτούς και τους σημερινούς, ντροπή, ίσως ειναι ήδη αργά

 
Quixotakis
17 Μάιος 2020 12:13

Ιδρύθηκε μία συνιστώσα και με αντιγράφει...

 
ΕΛΕΟΣ
17 Μάιος 2020 12:32

Από τη μια η προώθηση ιδιωτικών συμφερόντων (φροντιστηρίων, ιδιωτικών σχολείων) σε βάρος του δημοσίου αγαθού της παιδείας και από την άλλη η πλήρης ισοπέδωση του δημοσίου σχολείου την οποία προώθησε η "γαβρόγλειος" λογική.

 
ευκολάκι
17 Μάιος 2020 13:18

θα πάρουν τους νόμους που έφτιαξαν και θα ζητήσουν να καταργηθούν ένας προς ένας....

 
Ελένη
17 Μάιος 2020 13:23

Με αυτήν την κυβέρνηση η Δημόσια εκπαίδευση πάει για ιδιωτικοποίηση με πολύ καλά σχεδιασμένα βήματα.
Όποιο βήμα γίνεται για την υπεράσπιση της Δημόσιας εκπαίδευσης ας το στηρίξουμε , πριν είναι αργά.

 
Μη είστε αφελείς
17 Μάιος 2020 13:48

Σιγά μην ενδιαφέρονται αυτοί που στο όνομα του λαϊκισμού και της κομματοκρατίας κατέστρεψαν και ισοπέδωσαν την παιδεία. Απορία, τον Φίλη δεν τον βάλαν στην ομάδα???

 
Κανείς δεν είναι ριγμένος
17 Μάιος 2020 14:25

μπορούν να γραφούν και σχολικοί σύμβουλοι;

 
Ερώτημα
17 Μάιος 2020 15:14

Έλεος! Ο τ. Υπουργός δεν έχει να περάσει με τίποτα καλύτερο την ώρα του?

 
Πλατάρος Γιάννης
17 Μάιος 2020 15:34

Οι άνθρωποι που κατόρθωσαν να φτιάξουν εξ ολοκλήρου αντισυνταγματικο νόμο για την εκπαίδευση, οι ίδιοι θα την προστατεύουν!
Οι ίδιοι άνθρωποι που όταν είδαν την αντισυνταγματικο τη τα, ΔΕΝ ΤΗΝ ΆΛΛΑΞΑΝ, αλλά έφτιαξαν έναν άλλο νομο, "βελτιωμένο" σε σχέση με το πρώτο εμεσμα κατά των θεσμών, ΕΝ ΤΟΥΤΟΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΌ ΌΖΟΝ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ!
Την Τρίτη φορά που πήγαιναν να φάνε την πολιτική μπράτσα από το Σ. τ. Ε., έσπευσαν να καταργήσουν την ψηφοφορία και το ΣτΕ είπε "δεν έχει νόημα να εκδίκαστει η υπόθεση!"
Έτοιμοι ήταν να αναβιώσουν τα λαϊκά συμβούλια, που θα αποφάσιζαν εν κρυπτω ανωνυμως, που θα βίαζαν άλλη μια φορά το Σύνταγμα, αλλά... Δεν πρόλαβαν!
Αναρωτιέμαι πολύ καιρο:
Εχουμε όντως ως λαός μνήμη χρυσόψαρου;
Φταίνε οι Σύμβουλοι της Υπουργού με το πέναλτι που την έκαναν να διαπράξει;

 
Στηρίζω!
17 Μάιος 2020 15:43

Εξαιρετική πρωτοβουλία! Μακάρι να συσπειρώσει γύρω της όλους εμάς που αγαπάμε και νοιαζόμαστε το δημόσιο σχολείο. Μακάρι να γίνει η απαρχή για την ειλικρινή υπεράσπιση και αναβάθμιση του πανεπιστημίου και της γνώσης. Η δημόσια εκπαίδευση βρίσκεται σε ακραίο κίνδυνο από τους σημερινούς κυβερνώντες, οι οποίοι έχουν βαθύτατες ιδεολογικές αγκυλώσεις, εξαρτήσεις και εμμονές - με τον εθνικισμό, τον ιστορικισμό, τη θρησκοληψία, τη μισαλλοδοξία, την προγονολατρεία, την αποθέωση του ατομικισμού και τις αστειότητες περί ιδιωτικών πανεπιστημίων/κολεγίων/κέντρων κατάρτισης κτλ, κτλ.

 
Παναγιώτης Β
17 Μάιος 2020 15:48

Εντυπωσιακή η ονοματοδοσία του οργάνου αυτού. Δίκτυο!
Η επόμενη βαθμίδα, δεν θα μέ ξάφνιαζε, θα ονοματοδοθεί ...Ιστός!!!

κ. Quixotaki, σάς προσπέρασε στην τελική ευθεία ;-)

 
sofia
17 Μάιος 2020 16:05

Δυστυχώς η Δημόσια Εκπαίδευση και Παιδεία έπεσε θύμα της Εμπορευματοποίησης και του Κέρδους. Το δίκτυο υπεράσπισης της Δημόσιας Εκπαίδευσης θα πρέπει ευαισθητοποιήσει την Εκπαιδευτική Κοινότητα και όλες τις Βαθμίδες της Εκπαίδευσης. Η Εκπαίδευση θα πρέπει να παραμείνει ως αγαθό και Λειτούργημα για την εξέλιξη των ανθρωπίνων ιδεών της ευρύτερης Κοινωνίας όπως την γνωρίσαμε μέσα τις ιδέες του αείμνηστου Παπανούτσου.

 
nick
17 Μάιος 2020 16:30

Και εκεί που λες έχουμε δει τα όρια της γελοιότητας, κάνει μία κίνηση η αριστερά (λέμε τώρα...) και ε διαψεύδει.

 
Τι άλλο θα ζησουμε
17 Μάιος 2020 16:47

Αφού κατέστρεψαν την παιδεία στο βωμό των ιδεοληψιων τους θα επανέλθουν ως σωτήρες.

 
@;
17 Μάιος 2020 17:31

Το πρόβλημα στην Ελλάδα, δεν είναι οι συγκρότηση δικτύων, σωματείων και ...μαντείων!!!
Είναι ότι κανείς πλέον εκ μέρους της ανύπαρκτης(!) πνευματικής ηγεσίας του τόπου ΔΕΝ ασχολείται με την Ελλάδα και το μέλλον της, αλλά με τη σκύλευση του παρελθόντος, την απαξίωση και εξαθλίωση του παρόντος και την απροκάλυπτη υπονόμευση του μέλλοντος!!!
Περί όλων των υπολοίπων: ''άνθρακας ο θησαυρός!''

 
Φίλης
17 Μάιος 2020 18:23

Που είναι ο Φίλης? Είναι δυνατόν να λείπει ο ΜΟΝΑΔΙΚΌΣ Υπουργός Παιδείας στην ιστορία της Μεταπολίτευσης ΧΩΡΊΣ ΠΤΥΧΊΟ?

 
@ΠΡΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ
17 Μάιος 2020 19:03

Αυτό που με ανησυχεί πραγματικά είναι ότι μερικοί πιστεύουν πως ο Γαβρόγλου και οι συν αυτώ μάχονται για το υπέρτατο αγαθό της Δημόσιας Εκπαίδευσης ενώ έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να το διαλύσουν, στρέφοντας τους μαθητές σε φροντιστήρια και ιδιωτικά σχολεία. Όχι βεβαια ότι η τωρινή ηγεσία δεν επιδιώκει αυτό αλλά τουλάχιστον στο λέει πιο καθαρά, εφόσον υπηρετεί το φιλελεύθερο δόγμα. Οι προηγούμενοι λειτούργησαν με πιο υπόγειο και μεθοδευμένο τρόπο.

 
Quixotakis
17 Μάιος 2020 20:34

Aποκλείεται!
Η λέξη «Ιστός» προκαλεί δυσάρεστο συνειρμό, ήδη νιώθω μια ταραχή, είδα μια αραχνούλα και τη φοβήθηκα!...
Όχι, αγαπητέ συμπολίτη!
Αυτοί έρχονται δεύτεροι!...

 
Λογια
18 Μάιος 2020 02:51

Λογια, λογια, λογια... Ο Γαβρογλου για το μελλον της δημοσιας Παιδειας. Σε πιανει αηδία. Διελυσαν το συμπαν και κανουν αυτο που ξερουν πολυ καλά : λογια. Και οι τωρινοι δεν πανε πισω. ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑ.

 
Ανησυχώ
18 Μάιος 2020 08:26

Το γεγονός ότι βρέθηκε κενός χώρος για την ίδρυση αυτού του δικτύου θα πρέπει να προβληματίσει την κυβέρνηση. Μήπως δεν διαθέτουμε σαν χώρα εθνική στρατηγική για την παιδεία και διάφοροι βλέπουν πεδίο δόξης λαμπρόν για δημοσιότητα και 'καινοτόμες' πρωτοβουλίες;

 
Οι πρωταθλητές των αντισυνταγματικών τους νόμων
18 Μάιος 2020 13:00

έκαναν και δίκτυο.Αντισυνταγματική ψηφοφορία Διευθυντών Εκπαίδευσης και σχολείων.Τρείς αποφάσεις ΣτΕ για αντισυνταγματικότητα στα Θρησκευτικά κλπ.Ειδικά για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης ,όπως είπε και η Κεραμέως,υπάρχει νομικό πρόβλημα και τους έχουν σε παράταση δύο χρόνια.Όλα αυτά γίνονται γιατί δυστυχώς έχουμε σαν λαός μνήμη χρυσόψαρου για όλους.Ειτε δεξιούς είτε αριστερούς

 
Ανάγκη εξυγίανσης
18 Μάιος 2020 17:56

Αξιέπαινη πρωτοβουλία. Όλοι διαμαρτυρόμαστε για την εκπαίδευση. Όλοι θέλουμε ριζικές αλλαγές σε αυτήν. Όλοι θαυμάζουμε τα συστήματα των χωρών που προοδεύουν. Όλοι θέλουμε να εφαρμοστούν επιτέλους τα πορίσματα της σύγχρονης παιδαγωγικής στην πράξη. ΔΕΝ θέλουμε όμως να ανοίξει στην πράξη ένας τέτοιος εποικοδομητικός διάλογος, μην χάσουμε τα "κεκτημένα" μας, μην χάσουμε τη βολή μας.
Και μετά μας φταίει ο τάδε ή ο δείνα υπουργός με το ατελείωτο ράβε ξήλωνε. Κι όλα αυτά στις πλάτες των παιδιών. Μήπως ήλθε η ώρα να τα αντιμετωπίσουμε με την σοβαρότητα που αρμόζει, χωρίς κομματικά γυαλιά, ιδεοληψίες, παρωχημένες αγκυλώσεις και συντεχνιακά συμφέροντα; Ιδού η Ρόδος....

 
φλορενς ναιτινγκέιλ
18 Μάιος 2020 17:57

εξαιρετική πρωτοβουλία! αντίδοτο στην ιδιωτικοποίηση και την καταστροφή!

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.