Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Απόφαση: Διαδικασίες εξετάσεων στα ΑΕΙ, διενέργεια κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων και πρακτική άσκηση φοιτητών

Την απόφαση ανέλυσε ο υφ. Παιδείας στους Πρυτάνεις
Δημοσίευση: 20/05/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Την υπουργική  απόφαση  που ρυθμίζει  την εκπαιδευτική διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, τη διενέργεια κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων, την πρακτική άσκηση φοιτητών και τη διεξαγωγή των εξετάσεων κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, ανέλυσε  σήμερα στους Πρυτάνεις ο υφυπουργός Παιδείας Β. Διγαλάκης.

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι τα ΑΕΙ μπορούν κατά την κρίση τους να παρατείνουν εκτάκτως τη διάρκεια του εξαμήνου για περισσότερο από δύο εβδομάδες, υπερβαίνοντας το χρονικό περιορισμό που ίσχυε μέχρι τώρα. Η διεξαγωγή κλινικών και εργαστηριακών εξετάσεων δύναται να διενεργηθεί κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου ή και να επεκταθεί στις ημέρες του σαββατοκύριακου, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Σχετικά με την εξεταστική, η υπουργική απόφαση αποσαφηνίζει τον τρόπο και τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους οι διδάσκοντες προκειμένου να αξιολογήσουν τους φοιτητές τους. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι γραπτές εργασίες και ασκήσεις, οι εργαστηριακές ασκήσεις, η γραπτή εξέταση με φυσική παρουσία των φοιτητών και η γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

Σχετικά με την πρακτική άσκηση, δίνονται σαφείς οδηγίες, βάσει των οποίων τα ιδρύματα μπορούν να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις για την ολοκλήρωσή της.

Ειδικότερα τα επτά άρθρα της υπουργικής απόφασης που ρυθμίζει όλες αυτές τις διαδικασίες.

Ειδικότερα:

Άρθρο 1
Εκπαιδευτική διαδικασία κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Η παροχή διδακτικού έργου του άρθρου 31 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) προς τους φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη χρήση μέσων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σύγχρονη και ασύγχρονη) καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Α.Ε.Ι. σε εφαρμογή της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομο- θετικού Περιεχομένου (Α’ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (Α’ 76) και έως την ολοκλήρωση του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με την επιφύλαξη των άρθρων 3 και 4 της παρούσας.

Άρθρο 2
Ενέργειες των οργάνων των Α.Ε.Ι. για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

1. Για την ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου των Α.Ε.Ι., και αποκλειστικά για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020:

α) ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα δύναται να είναι μικρότερος από δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας, αλλά σε καμία περίπτωση μικρότερος από δέκα (10), υπό την προϋπόθεση ότι στο εν λόγω χρονικό διάστημα έχει υλοποιηθεί το σύνολο των διδακτικών ωρών, όπως αυτές προβλέπονται στο κάθε πρόγραμμα σπουδών,

β) η χρονική διάρκεια του εξαμήνου μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο (2) εβδομάδες, κατά παρέκκλιση των παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 33 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), του ισχύοντος Οργανισμού του Α.Ε.Ι., του ισχύοντος Κανονισμού του κάθε Προγράμματος Σπουδών και κάθε άλλης κανονιστικής απόφασης των οργάνων του Α.Ε.Ι.

2. Η απόφαση ως προς την ακριβή χρονική διάρκεια του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019- 2020, τη μείωση του αριθμού των εβδομάδων διδασκαλίας για ένα ή περισσότερα μαθήματα ή την παράταση του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 για κάθε πρόγραμμα σπουδών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1, λαμβάνεται από τον Πρύτανη του οικείου Α.Ε.Ι. κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Προέδρου του Τμήματος σε περίπτωση προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου ή του Διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) σε περίπτωση προγραμμάτων σπουδών δεύτερου κύκλου. Η απόφαση αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Άρθρο 3
Διεξαγωγή κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων

1. Η διεξαγωγή κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων δύναται να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κάθε πρόγραμμα σπουδών πρώτου ή δεύτερου κύκλου των Α.Ε.Ι. από τις 25.5.2020 και έως τη λήξη του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

2. Για την ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση των κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών δύναται να εφαρμόζεται κατ’ εξαίρεση μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις ή συνδυασμός αυτών:

α) αναπλήρωση των διδακτικών ωρών, οι οποίες δεν υλοποιήθηκαν λόγω της προσωρινής αναστολής λειτουργίας, κατά το χρονικό διάστημα από την 25.5.2020 έως και την ημερομηνία λήξης του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, όπως αυτή ορίζεται στην απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 2, πέραν των υποχρεωτικών εβδομαδιαίων διδακτικών ωρών κάθε προγράμματος σπουδών,

β) διεξαγωγή αυτών κατά τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή, καθώς και κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου και το αργότερο έως την ολοκλήρωση αυτής, κατά παρέκκλιση της παρ. 8 του άρθρου 33 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για την ολο- κλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κάθε πρόγραμμα σπουδών.

3. Η απόφαση σχετικά με τον τρόπο και τον χρόνο διεξαγωγής των κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών και τα οριζόμενα στην παρ. 1, λαμβάνεται:

α) για τα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου, από τη Συνέλευση του Τμήματος, κατόπιν εισήγησης του διδάσκοντος κάθε μαθήματος ή εργαστηρίου,

β) για τα προγράμματα σπουδών δεύτερου κύκλου, από τη Συνέλευση του Τμήματος σε περίπτωση μονοτμηματικού Π.Μ.Σ., την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή σε περίπτωση διατμηματικού Π.Μ.Σ. ή την Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή σε περίπτωση διιδρυματικού Π.Μ.Σ., κατόπιν εισήγησης του διδάσκοντος κάθε μαθήματος ή εργαστηρίου.

Άρθρο 4
Πρακτική άσκηση φοιτητών

1. Η πρακτική άσκηση φοιτητών των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου των Α.Ε.Ι. ανεστάλη από τις 10.3.2020 έως και τις 10.5.2020, δυνάμει των με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16838/10.3.2020 (Β’ 783), Δ1α/Γ.Π.οικ. 20021/21.3.2020 (Β’ 956), Δ1α/Γ.Π.οικ. 24343/10.4.2020 (Β’ 1293) κοινών υπουργικών αποφάσεων. Τυχόν πρακτική άσκηση που έχει διεξαχθεί από φοιτητές σε οιονδήποτε φορέα του ιδιωτικού ή δημο- σίου τομέα κατά το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 και έως 10.5.2020 δε δύναται να λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος πραγματοποιηθείσας πρακτικής άσκησης.

2. Η πρακτική άσκηση φοιτητών των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου των Α.Ε.Ι. δύναται να άρχεται ή να συνεχίζεται, εφόσον η διεξαγωγή αυτής ανεστάλη σύμφωνα με την παρ. 1, εφόσον οι φορείς στους οποίους αυτή διεξάγεται λειτουργούν νομίμως και δεν τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού SARS-CoV-2 σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές αποφάσεις της διοίκησης.

3. Εάν η πρακτική άσκηση είχε αρχίσει πριν την 21.3.2020 και η διεξαγωγή αυτής ανεστάλη προσωρινά, σε περίπτωση που αυτή για οιονδήποτε λόγο δεν δύναται να συνεχιστεί στον ίδιο φορέα υποδοχής ή ο φορέας υποδοχής εξακολουθεί να τελεί υπό καθεστώς προσωρινής αναστολής λειτουργίας λόγω των έκτακτων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού SARS-CoV-2, ο φοιτητής δύναται να διεξάγει την πρακτική άσκηση σε άλλο φορέα, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα έως την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία η διάρκεια του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, όπως αυτή ορίζεται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας, δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του προγράμματος σπουδών, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, κατόπιν εισήγησης του Υπευθύνου για τη διενέργεια της πρακτικής άσκησης, η οποία αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», δύναται να εφαρμόζεται μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις ή συνδυασμός αυτών:

α) παράταση της χρονικής διάρκειας της πρακτικής άσκησης πέραν της ημερομηνίας λήξης του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και έως την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης χρονικής διάρκειας αυτής, αλλά όχι πέραν της 31.12.2020,

β) μεταφορά του υπολειπόμενου χρόνου της πρακτικής άσκησης σε επόμενο εξάμηνο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν πραγματοποιείται στο καταληκτικό έτος του προγράμματος σπουδών,

γ) μείωση της ελάχιστης απαιτούμενης χρονικής διάρκειας για τη διενέργεια της πρακτικής άσκησης κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, κατ’ ανώτατο όριο έως 30% της συνολικής χρονικής διάρκειας που προβλέπεται στο ισχύον πρόγραμμα σπουδών, εφόσον συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι, οι οποίοι καθιστούν αδύνατη την ολοκλήρωση του συνόλου της πρακτικής άσκησης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν δύναται να εφαρμοστούν οι περ. α’ και β’. Η εν λόγω περίπτωση ισχύει αποκλειστικά για την πρακτική άσκηση που προβλέπεται η υποχρεωτική διενέργεια αυτής, όπως τα προγράμματα σπουδών των πρώην Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και ορισμένων Πανεπιστημιακών Σχολών/Τμημάτων,

δ) εναλλακτικοί τρόποι πρακτικής άσκησης ή υποκατάσταση αυτής, αποκλειστικά για τους επί πτυχίω φοιτητές στις περιπτώσεις όπου προβλέπεται η πρακτική άσκηση σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλους φορείς, οι οποίοι εξακολουθούν να βρίσκονται σε υποχρεωτική προσωρινή αναστολή λειτουργίας, εφόσον η πρακτική άσκηση προβλέπεται ως μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών, και οι περ. α’, β’ και γ’ δεν δύναται να τύχουν εφαρμογής.

5. Για τα προγράμματα σπουδών δεύτερου κύκλου, η απόφαση της παρ. 4 της παρούσας λαμβάνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος σε περίπτωση μονοτμηματικού Π.Μ.Σ., την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή σε περίπτωση διατμηματικού Π.Μ.Σ. ή την Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή σε περίπτωση διιδρυματικού Π.Μ.Σ.

6. Στις περιπτώσεις όπου κατά τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης έχει συμφωνηθεί η καταβολή αμοιβής ή προβλέπεται υποχρεωτικά η καταβολή αμοιβής από την κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου η πρακτική άσκηση διενεργείται μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, η αμοιβή των φοιτητών των Α.Ε.Ι. για τη διεξαγωγή αυτής πραγματοποιείται αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα υλοποίησης της πρακτικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4.

7. Σε όλους τους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, όπου διεξάγεται πρακτική άσκηση φοιτητών στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου των Α.Ε.Ι. εφαρμόζονται όλα τα μέτρα προστασίας και οι κανόνες ασφαλείας για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας που έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζόμενους κάθε φορέα σύμφωνα με την με αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ. 29114/10.4.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1780). Εφόσον για κάποιους από τους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, στους οποίους διεξάγεται πρακτική άσκηση έχουν εκδοθεί αποφάσεις δυνάμει των οποίων ορίζονται ειδικότερα μέτρα και κανόνες ασφαλείας για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, εφαρμόζονται οι εν λόγω αποφάσεις.

Άρθρο 5
Χρόνος διενέργειας εξετάσεων

1. Ο αριθμός των εβδομάδων για τη διενέργεια των εξετάσεων κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό που έχει οριστεί στον Οργανισμό του οικείου Α.Ε.Ι. ή άλλη κανονιστική απόφαση αρμοδίου οργάνου του Α.Ε.Ι. κατά παρέκκλιση της παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε προγράμματος σπουδών.

2. Οι εξετάσεις δύναται να διενεργούνται ακόμη και κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, όπως αυτό ορίζεται στην απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας, στην περίπτωση που το πρόγραμμα σπουδών περιέχει κλινικές ή εργαστηριακές ασκήσεις ή όπου αλλού κρίνεται αναγκαίο με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, κατά παρέκκλιση της παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), αλλά και κατά τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή, εφόσον κρίνεται αναγκαίο.

Άρθρο 6
Τρόπος και μέσα διενέργειας εξετάσεων

1. Οι εξετάσεις, οι οποίες καθορίζουν τη βαθμολογία κάθε μαθήματος του προγράμματος σπουδών, δύναται να πραγματοποιούνται με έναν ή με συνδυασμό των ακόλουθων τρόπων και μέσων αξιολόγησης των φοιτητών:

α) γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις,

β) εργαστηριακές ασκήσεις,

γ) γραπτή εξέταση με φυσική παρουσία των φοιτητών, δ) προφορική εξέταση με φυσική παρουσία των φοιτητών,

ε) γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως
μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης.

2. Για τις περιπτώσεις β’, γ’ και δ’ της παρ. 1, όπου απαιτείται η φυσική παρουσία φοιτητών και διδακτικού προ- σωπικού θα πρέπει να τηρούνται απαραιτήτως οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού SARS-CoV-2 σχετικά με τα μέτρα προστασίας και τους κανόνες ασφαλείας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

3. Με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., η οποία αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ορίζεται εάν θα παρασχεθεί η δυνατότητα για την εφαρμογή του συνόλου ή μέρους των περιπτώσεων της παρ. 1, κατά τη διενέργεια των εξετάσεων των μαθημάτων στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου του Α.Ε.Ι. κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε προγράμματος σπουδών. Ειδικά, για την εφαρμογή της περ. ε’ της παρ. 1, η απόφαση της Συγκλήτου πρέπει να είναι ειδικώς και επαρκώς αιτιολογημένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7.

4. Μετά την έκδοση της απόφασης της Συγκλήτου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3, ο διδάσκων του κάθε μαθήματος ή σεμιναρίου ή εργαστηρίου, στον οποίον έχει ανατεθεί το διδακτικό έργο επιλέγει τον τρόπο αξιολόγησης των φοιτητών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. και ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο τους φοιτητές.

Άρθρο 7
Εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους

1. Η γραπτή ή προφορική εξέταση μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου των Α.Ε.Ι. με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως αξιολόγησης, δύναται να παρέχεται ως εναλλακτικός τρόπος εξέτασης από τα Α.Ε.Ι., εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της προφορικής ή γραπτής εξέτασης με τη χρήση των εν λόγω μέσων, και

β) διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

2. Με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., η οποία αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθορίζονται λεπτομερώς:

α) ο τρόπος και τα μέσα της εξ αποστάσεως αξιολόγησης των φοιτητών για τα μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, για τα οποία θα επιλεγεί ο εν λόγω τρόπος εξέτασης,

β) η πολιτική που θα ακολουθηθεί για την τήρηση, συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη διενέργεια των εξετάσεων με τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων αξιολόγησης, κατόπιν σχετικής εισήγησης του υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων του οικείου Α.Ε.Ι. κατά το άρθρο 8 του ν. 4624/2019 (Α’ 137),

γ) οι ασφαλιστικές δικλίδες και τα μέσα που θα εφαρμοστούν ενιαία έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία της διενέργειας της εξέτασης με μέσα εξ αποστάσεως αξιολόγησης,

δ) ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση και απαρέγκλιτη εφαρμογή των εν λόγω μεθόδων αξιολόγησης των εξεταζόμενων φοιτητών. Ως υπεύθυνος δύναται να ορισθεί ο Πρύτανης του οικείου Α.Ε.Ι. ή ένας από τους Αντιπρυτάνεις του οικείου Α.Ε.Ι. για όλα τα προγράμματα σπουδών του οικείου Α.Ε.Ι. ή ο Κοσμήτορας της κάθε Σχολής, εφόσον ορισθεί ένας υπεύθυνος ανά Σχολή του Α.Ε.Ι.

3. Η απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. με τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της.

Σχόλια (29)

 
Observator
21 Μάιος 2020 09:46

Πως θα γίνει προφορική εξέταση από τη στιγμή που ουδείς εγγυάται ότι ο εξεταζόμενος δεν θα έχει βοήθεια με κινητό ή άλλο υπολογιστή; Αυτή η απόφαση-ντροπή θα σε ακολουθεί μια ζωή ρε Διγαλάκη. Είστε ό,τι χειρότερο έχει υπάρξει σ αυτό το υπουργείο.

 
υποκρισία....
21 Μάιος 2020 09:59

για τις εξετάσεις, δεν ενδιαφέρεται το υπουργείο για το αδιάβλητο στην περίπτωση γραπτής εργασίας??? μόνο για τις εξ' αποστάσεως γραπτές εξετάσεις??
Η γραπτή εργασία εξ' αποστάσεως δεν γίνεται, δεν υπάρχουν φροντιστήρια που διαφημίζουν την προετοιμασία εργασιών?? Ποιος το κοιτάει αυτό??
Ντροπή, δύο μέτρα και δύο σταθμά για τους φοιτητές.

 
@Observator
21 Μάιος 2020 10:10

Με χρήση κάμερας θα γίνονται τα προφορικά λογικά.

 
Observator
21 Μάιος 2020 10:20

@Observator 21 Μάιος 2020 10:10
Ουδείς μπορεί να επιβάλει στον εξεταζόμενο να ανοίξει κάμερα. Στο κάτω κάτω δεν είναι υποχρέωσή του να έχει κάμερα.

 
Κριτικός αναγνώστης
21 Μάιος 2020 12:57

Προφανώς και η διαδικασία της ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως εξέτασης είχε μειονεκτήματα ως προς το αδιάβλητο. Αλλά ειναι μια έκτακτη λύση (παγκοσμίως, όχι εδώ) σε μια έκτακτη περίσταση. Η εναλλακτική ποια είναι? Να 'στοιβαχθούν' χιλιάδες φοιτητές στα αμφιθέατρα για εξέταση με φυσική παρουσία? Το Υπουργείο επέδειξε την χαρακτηριστική έλλειψη τόλμης και αποφασιστικότητας (λίγες μέρες πιο πριν το επιβεβαίωσε διατηρώντας τους αριθμούς των εισακτέων στα ίδια επίπεδα...). Χωρίς τομές δεν αναβαθμίζεται τίποτα...

 
Πανεπιστήμια εξ αποστάσεως
21 Μάιος 2020 13:10

Ασάφεια και μετακύλιση ευθυνών, αποδεικνύεται ότι τα Πανεπιστήμια ΔΕΝ λειτουργούν στην ουσία.

Όταν οι διαλέξεις σε μια νύχτα "μεταφέρθηκαν" στο Διαδίκτυο, χωρίς κανένα σχεδιασμό, και οι εξετάσεις αφήνονται στη διακριτική ευχέρεια του κάθε διδάσκοντα, δεν υπάρχει ούτε ποιότητα ούτε αξιοκρατία στις σπουδές.

 
Υπουργείο
21 Μάιος 2020 13:31

Νέο διάγγελμα αναμένεται να ανακοινώσει την σταδιακή κατάργηση των διαγγελμάτων, αποφάσεων και εγκυκλίων. Ο καθένας ό,τι καταλαβαίνει:

Με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., η οποία αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθορίζονται λεπτομερώς: οι ασφαλιστικές δικλίδες και τα μέσα που θα εφαρμοστούν ενιαία έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία της διενέργειας της εξέτασης με μέσα εξ αποστάσεως αξιολόγησης.

Ως υπεύθυνος δύναται να ορισθεί ο Πρύτανης του οικείου Α.Ε.Ι. ή ένας από τους Αντιπρυτάνεις του οικείου Α.Ε.Ι. για όλα τα προγράμματα σπουδών του οικείου Α.Ε.Ι. ή ο Κοσμήτορας της κάθε Σχολής, εφόσον ορισθεί ένας υπεύθυνος ανά Σχολή του Α.Ε.Ι.

 
observator
21 Μάιος 2020 14:45

Από απόσταση δεν θέλετε και βρίσκετε προβλήματα και στο αδιάβλητο

Δια ζώσης δεν μπορεί να γίνει για παράδειγμα στο ΑΠΘ θα πάνε με λεωφορεία του ΟΑΣΘ? 100 φοιτητές σε ένα λεωφορείο που τα μέτρα λένε έως 15? Θα πάρετε εσείς την ευθύνη?

Τι ακριβώς προτείνετε?
Να λες ΟΧΙ σε όλα είναι πολύ εύκολο, να προτείνεις κάτι βιώσιμο είναι το δύσκολο

 
ΒΝ
21 Μάιος 2020 14:49

Σκεφτείτε πόσοι θα προσφύγουν για το αδιάβλητο, το ισότιμο, τα προσωπικά δεδομενα μετά τις εξετάσεις.

 
Ελληνικό Παράδοξο 2020
21 Μάιος 2020 17:35

Φυσική παρουσία για τους τουρίστες, για τους μαθητές Δημοτικού, καθημερινές μετακινήσεις χιλιάδων εργαζομένων με ΜΜΜ, αλλά ΟΧΙ στις εξετάσεις για τους φοιτητές.

Την ευθύνη την έχει το υπουργείο και οι ακαδημαϊκοί, που έχουν εγκλωβίσει τους φοιτητές σε απαράδεκτες συνθήκες, και τώρα αδυνατούν να λύσουν τα νέα θέματα που προκύπτουν.

 
Περιφέρειακά ΑΕΙ
21 Μάιος 2020 17:53

Το υπουργείο ουσιαστικά θέλει να εμποδίσει τους φοιτητές από το να μετακινηθούν σε ΑΕΙ στην περιφέρεια. Γι'αυτό επιβάλει γενικές και αόριστες οδηγίες για όλα ανεξαιρέτως τα πανεπιστήμια, ώστε κανείς να μην ενοχληθεί.

Όπως "έγιναν" οι διαλέξεις, έτσι θα "γίνουν" και οι εξετάσεις, και κανείς δε θα διαμαρτυρηθεί. Από φθινόπωρο, βλέποντας και κάνοντας, αυτό είναι το σχέδιο.

 
Εξεταστική πολιτική
21 Μάιος 2020 18:06

Οι εξετάσεις μπορούν να οργανωθούν εξ αποστάσεως αλλά μόνο για την εαρινή εξεταστική. Δεν μπορεί να καθιερωθεί αυτό το μοντέλο εξεταστικής πολιτικής.

Επίσης, οι ρυθμίσεις δεν μπορούν να είναι οριζόντιες για πανεπιστήμια με άλλα μεγέθη και άλλες υποδομές. Το σωστό θα ήταν από Ιούνιο να επαναλειτουργήσουν τουλάχιστον τα πανεπιστήμια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα όπου σπουδάζουν χιλιάδες φοιτητές.

 
Δημητριος
21 Μάιος 2020 18:11

απο τα αναφερομενα μονον ο γραπτη εργασια ειναι αδιαβλητη κ δεν εχει περιορισμους!!!!
Να φανταστω εξετασεις Ιατρικης με γραπτη εργασια!!!!

 
δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική
21 Μάιος 2020 18:18

η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση υπάρχει για πολλά χρόνια στο εξωτερικό και δεν μιλάμε για ανοικτό πανεπιστήμιο προφανώς που έχει άλλη στόχευση.
σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν πολλές παραλλαγές και μέθοδοι αξιολόγησης παγκοσμίως αποδεκτές.

 
Αμερική
21 Μάιος 2020 20:18

Δεν υπάρχει βασιλική οδός προς την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, χρειάζεται μήνες προετοιμασίας. Σίγουρα κανένα ΑΕΙ δεν είχε προγραμματίσει για αυτό το εξάμηνο την (αναγκαστική) εξ αποστάσεως εκπαίδευση και αξιολόγηση χιλιάδων φοιτητών σε προπτυχιακό επίπεδο, και πάνω στη βιασύνη προκύπτουν προβλήματα.

 
@observetor
21 Μάιος 2020 21:34

Στο δικό μου πανεπιστήμιο ήδη 2 καθηγητές μας είπαν πως για να εξετάστουμε προφορικά θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουμε κάμερα και την φοιτητική ταυτότητα μαζί. Άρα αν δεν θες κάμερα απλά δεν εξετάζεσαι. Δεν μπορεί ο καθηγητής να έχει on την κάμερα και εγώ να πω όχι. Δεν είναι σχολείο. Είμαστε πανεπιστήμιο.

 
Αλλεργικός στο ΣΑΝΟ
21 Μάιος 2020 21:36

@observator 21 Μάιος 2020 14:45
Από 1/7 ανοίγουν τα σύνορα για τους πάντες χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο. Ο συνωστισμός υπάρχει μόνο στα αμφιθέατρα και όχι στις παραλίες. Εξετάσεις κύριε και αξιοκρατία. Το τηλε-ξεχαρβάλωμα του Διγαλάκη είναι τραγικό. Όποιος φοβάται να πάει στο αμφιθέατρο να μείνει σπίτι του όλο το καλοκαίρι και να πάει να δώσει εξετάσεις το Σεπτέμβρη. Τα έχετε διαλύσει όλα και βγαίνετε κι από πάνω κιόλας. Λίγη ντροπή!!!!

 
@ Δημήτριος
21 Μάιος 2020 23:10

Σε όλα τα πανεπιστήμια υπάρχει μια τελική γραπτή εξέταση, ακόμα και στο ΕΑΠ, για την αξιολόγηση κάθε μαθήματος. Φυσικά, σε κάθε σχολή υπάρχουν και εξαμηνιαίες εργασίες (ατομικές ή ομαδικές), πρόοδοι, εργαστήρια, κλινικές κτλ που συμμετέχουν μόνο όμως κατά ένα ποσοστό στην τελική βαθμολογία. Έτσι έχει σχεδιαστεί το σύστημα και δεν αλλάζει σε ένα δίμηνο.

Τα ΑΕΙ είχαν μια δεκαετία να δημιουργήσουν ψηφιακά αποθετήρια για παρακολούθηση μαθημάτων εξ ολοκλήρου από απόσταση και να πειραματιστούν με εναλλακτικές μεθόδους παράδοσης και εξέτασης. Τώρα όλα στήνονται στο πόδι και κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί τίποτα για τους φοιτητές. Ενημέρωση δεν υπάρχει.

 
Observator
22 Μάιος 2020 09:58

@ @observetor 21 Μάιος 2020 21:34
Σταματήστε να γράφετε βλακείες εδώ μέσα. Σε ποιο νόμο, εγκύκλιο ή εσωτερικό κανονισμό Πανεπιστημίου γράφει ότι υπάρχει ποινή αποκλεισμού από εξεταστική διαδικασία επειδή ο εξεταζόμενος δεν έχει κάμερα; Έχετε σκεφτεί τι γράφετε; Κι εσείς που τα δημοσιεύετε καταλαβαίνετε τι κάνετε; Έχετε αναλογιστεί ότι μια τέτοια κίνηση του διδάσκοντα μπορεί να ελεγχθεί όχι μόνο πειθαρχικά αλλά και ποινικά;

 
Observator
22 Μάιος 2020 12:15

@observetor 21 Μάιος 2020 21:34
Το γράφω για δεύτερη φορά μπας και φιλοτιμηθεί κάποιος να το περάσει. Αυτά που γράφετε είναι επικίνδυνα. Δεν υπάρχει νόμος, εγκύκλιος, διάταξη, εσωτερικός κανονισμός που να αποκλείει κάποιον από εξέταση επειδή δεν έχει κάμερα. Υπάρχουν πειθαρχικές κυρώσεις και ενδεχομένως ποινικές ευθύνες. Σταματήστε τις βλακείες!!!!

 
Observator
23 Μάιος 2020 00:13

@Observator
Σχολιάζετε αλλά δε διαβάσατε το ΦΕΚ.

 
Καμερωτός
23 Μάιος 2020 01:55

@observator: OK, αγαπητέ, καταλάβαμε το επιχείρημά σου για τις κάμερες, δεν χρειάζεται να το επαναλάβεις 10 φορές για να 'επιβάλεις' την άποψή σου. Σου διαφεύγουν βέβαια 2 απλά πράγματα: (α) αν δεν υπάρχει υποχρέωση για κάμερα, τότε δεν υπάρχει καν υποχρέωση για εξέταση εξ αποστάσεως μέσω π.χ. υπολογιστή κτλ (β) αν απλώς δεν έχουν κάμερα για υπολογιστή, έχουν όλοι κινητά με κάμερα (εκτός και αν μας πεις και συ, όπως κάποιοι της ΟΛΜΕ, ότι τα κινητά δεν τα έχουν για αυτό τον σκοπό...).

 
Observator
23 Μάιος 2020 08:18

@Observator 23 Μάιος 2020 00:13
Μάλλον εσείς δεν το έχετε διαβάσει.
@Καμερωτός
Δεν έχετε γνώση του θέματος. Εξέταση εξ αποστάσεως μπορεί να γίνει και με εργασίες ή γραπτές ερωτήσεις ανάπτυξης ή ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Επίσης το θέμα δεν είναι αν έχουν ή όχι κάμερα αλλά αν η κάμερα είναι λόγος αποκλεισμού. Ασχοληθείτε με την ΟΛΜΕ και αφήστε τα Πανεπιστήμια.

 
Από Αύγουστος Σεπτέμβριος
23 Μάιος 2020 11:55

Θα έχουμε μια χώρα με ανοιχτά καταστήματα και ξενοδοχεία για εξωτερικό και εγχώριο τουρισμό, αλλά κλειστά πανεπιστημιακά τμήματα. Πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία.

Το θέμα είναι τι θα γίνει με την επαναληπτική εξεταστική, ποιος είναι ο σχεδιασμός;

 
Νίκος
23 Μάιος 2020 15:03

Παρτε μια αποφαση! Η κατάσταση είναι ιδιαίτερη. Στα ξενοδοχεία και στις καφετεριες θα πανε όσοι θέλουν και θα υποστουν κάποιες συνέπειες ή όχι, και θα διασπείρουν τις συνέπειες ή όχι. Ο τουρισμός δεν έχει σχέση με τα πανεπιστήμια και τον τροπο λειτουργίας.

 
Καμερωτός (δις)
23 Μάιος 2020 15:46

Αγαπητέ, τo ex cathedra ύφος καθηγητή στο Βερολίνο του 19ου αι. δεν βοηθά στις μέρες μας, ούτε στο αμφιθέατρο ούτε στο διαδίκτυο, ιδίως μάλιστα όταν δεν υπάρχουν επιχειρήματα. Και άλλοι διδάσκουν στο πανεπιστήμιο, και μάλιστα έχουν διδάξει και εκτός Ελλάδας, αλλά δεν διαλέγονται έτσι ('δεν έχετε γνώση', 'ασχοληθείτε με την ΟΛΜΕ'). Επί της ουσίας βέβαια δεν είχατε πολλά να απαντήσετε σχετικά την προφορική εξέταση. Κάντε εσείς γραπτές εξετάσεις και μετά ή θα πάει η αντιγραφή σύννεφο ή θα τεθούν τέτοιες ερωτήσεις που θα πάει η αποτυχία σύννεφο...

 
Διασπορά ΑΕΙ
23 Μάιος 2020 20:27

Όλα σχετίζονται, και δείχνει την ιεράρχηση προτεραιοτήτων στη χώρα (μέριμνα να λειτουργούν τα μαγαζιά αλλά όχι τα ΑΕΙ).

Το υπουργείο απλά διστάζει γιατί με 400 τμήματα σε όλη την Ελλάδα δεν μπορεί να εξασφαλιστούν ίδιες συνθήκες για όλα.

 
Εξετάσεις εξ αποστάσεως
23 Μάιος 2020 20:38

Θα εξεταστούν οι φοιτητές στη Γραμμική Άλγεβρα με εργασίες; Ή μήπως μπορούν να δημιουργηθούν ερωτήσεις ανάπτυξης για τον Ηλεκτρομαγνητισμό ή την Οργανική Χημεία ή τις Βάσεις Δεδομένων;

Από τη στιγμή που ΟΛΑ τα μάθηματα στα Πανεπιστήμια δε σχεδιάστηκαν από την ΑΡΧΗ του εξαμήνου να περιλαμβάνουν εξαμηνιαίες εργασίες, δεν μπορούν αυτές να δοθούν τελευταία στιγμή, ακόμα και σε θεωρητικές σπουδές.

Πώς ξαφνικά πχ. σε ένα τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας ή Κοινωνιολογίας θα αξιολογηθούν 150-200 πρωτοετείς ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με εργασίες;

Ειδικά στα πρώτα εξάμηνα, η γραπτή εξέταση είναι ο καθιερωμένος τρόπος εξέτασης επειδή οι φοιτητές πρέπει να αποκτήσουν ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ και να εξεταστούν σε συγκεκριμένα θέματα.

Στα εξειδικευμένα αντικείμενα που αφορούν τα μαθήματα επιλογής μεγαλύτερων εξαμήνων συνήθως δίνονται ατομικές ή ομαδικές εργασίες.

@ Οbservator 23 Μάιος 2020 08:18

Τα μαθήματα σχεδιάζονται σαν ενότητα, διδασκαλία και τρόπος εξέτασης. Οι όποιες αλλαγές στη μέση του εξαμήνου με "εγκυκλίους" δημιουργούν παρενέργειες.

Επιπλέον, οι καθηγητές στα πανεπιστήμια δε φαίνεται να έχουν να προτείνουν τίποτα για τον Σεπτέμβριο. Σε 3 μήνες υποτίθεται πρέπει να ξεκινήσει η επαναληπτική εξεταστική.

 
Observator
24 Μάιος 2020 00:21

@Observator 23 Μάιος 2020 00:13
Σε ποιό σημείο το ΦΕΚ αναφέρεται σε κάμερες? Το ΦΕΚ αφήνει τα ΑΕΙ
να τοποθετηθουν πάνω στο ποιές μέθοδοι εξέτασης από απόσταση θα
είναι αποδεκτές. Ολα είναι ασαφή, διότι εμπλέκεται το θέμα διαχείρισης
προσωπικών δεδομένων. Είμαι σίγουρος οτι σε αρκετά ΑΕΙ θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις με φυσική παρουσία, με οργανωμένο
τρόπο ειδικά στα μεγάλα μαθήματ. Γιαυτό η εξεταστική θα έχει μεγαλυτερη διάρκεια.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.