Placeholder

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ενστάσεις 132 Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου για τη “ζωντανή” τηλεμετάδοση του μαθήματος…

Tο υβριδικό μοντέλο της ταυτόχρονης μετάδοσης διά ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες θεωρίες μάθησης και δεν συνάδει με τις αρχές, τη φιλοσοφία και τη μεθοδολογία της ΕξΑΕ
Δημοσίευση: 22/05/2020
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Α. Η ζωντανή αναμετάδοση του μαθήματος και  ο τρόπος υλοποίησής της, όπως περιγράφεται στην Υ.Α., ακόμη και στον περιορισμένο χρόνο εφαρμογής της, εμπεριέχει τον κίνδυνο να νομιμοποιηθεί η  αντίληψη ότι το μάθημα είναι μια διαδικασία κατά την οποία ο/η εκπαιδευτικός απλά μεταδίδει τη γνώση με μετωπική διδασκαλία και με τη χρήση του πίνακα και οι μαθητές/τριες, είτε εντός της σχολικής αίθουσας είτε σε απόσταση, απλώς παρακολουθούν κρατώντας σημειώσεις ή/και διατυπώνοντας απορίες.

Β.  Η αντίληψη αυτή για τη διδακτική πράξη παραγνωρίζει τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης, σύμφωνα με τις οποίες η μάθηση είναι μια κοινωνική διαδικασία που δεν στηρίζεται στον «εκπαιδευτικό αυθεντία» και στη μετάδοση της γνώσης, αλλά βασίζεται στην παιδαγωγική σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στους μαθητές και τις μαθήτριες, ανάμεσα στον/στην εκπαιδευτικό και τους μαθητές και τις μαθήτριές του.

Γ. Είναι μια διαδικασία ενεργητική, συμμετοχική, αλληλεπιδραστική, μια διαδικασία που βασίζεται στον διάλογο, στις ερωτήσεις, στο λάθος, στις αντιρρήσεις, στη διατύπωση άποψης, στην επιχειρηματολογία, στην επίλυση προβλημάτων, στον πειραματισμό, τα οποία προφανώς δεν υπηρετούνται από τον μονόλογο, αλλά αναπτύσσονται μέσα σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα και με ποικιλία δραστηριοτήτων.

Τα παραπάνω τονίζουν σε κοινό ανακοινωθέν 132 Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου ,και εισηγούνται:

  • Ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε σχολείου και τις ανάγκες των μαθητών/τριών, μπορεί να οργανωθεί κατάλληλα το σχολικό πρόγραμμα έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως γινόταν όλο το διάστημα της αναστολής λειτουργίας των σχολείων, χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία της διά ζώσης εκπαίδευσης.
  • Επίσης, μπορούν να αξιοποιηθούν και μοντέλα μικτής μάθησης (blendedlearning), διά ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σύνολο των μαθητών/τριών, εφόσον διασφαλιστεί η δυνατότητα πρόσβασής τους σε ψηφιακές τεχνολογίες.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ  ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ως Συντονιστές και Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου γνωρίζουμε τον αγώνα και την αγωνία των συναδέλφων εκπαιδευτικών να ανταποκριθούν με επάρκεια στις εκπαιδευτικές προκλήσεις που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης. Σε όλο το διάστημα που οι σχολικές μονάδες παρέμειναν κλειστές, οι εκπαιδευτικοί επέδειξαν υψηλή αίσθηση καθήκοντος και, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, εφάρμοσαν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τόσο στη σύγχρονη όσο και στην ασύγχρονη μορφή της, ανταποκρινόμενοι/ες στις ανάγκες των μαθητών/τριών τους.

Το σταδιακό άνοιγμα των σχολικών μονάδων έφερε μία νέα “διάσταση” στην εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση. Σύμφωνα με την 57233/Υ1/15-5-2020 Υ.Α. με θέμα «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση», μπορεί να γίνεται “ζωντανή” τηλεμετάδοση του μαθήματος της τάξης, παρουσία μαθητών/τριών σε αυτή, κάτω από συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.

Είναι προφανές ότι αναγνωρίζουμε την ανάγκη συμμετοχής ΟΛΩΝ των μαθητών/τριών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Όμως, από την εφαρμογή της συγκεκριμένης Υ.Α μπορεί να προκύψουν  παιδαγωγικά και διδακτικά ζητήματα.

Η ζωντανή αναμετάδοση του μαθήματος και  ο τρόπος υλοποίησής της, όπως περιγράφεται στην Υ.Α., ακόμη και στον περιορισμένο χρόνο εφαρμογής της, εμπεριέχει τον κίνδυνο να νομιμοποιηθεί η  αντίληψη ότι το μάθημα είναι μια διαδικασία κατά την οποία ο/η εκπαιδευτικός απλά μεταδίδει τη γνώση με μετωπική διδασκαλία και με τη χρήση του πίνακα και οι μαθητές/τριες, είτε εντός της σχολικής αίθουσας είτε σε απόσταση, απλώς παρακολουθούν κρατώντας σημειώσεις ή/και διατυπώνοντας απορίες. Η αντίληψη αυτή για τη διδακτική πράξη παραγνωρίζει τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης, σύμφωνα με τις οποίες η μάθηση είναι μια κοινωνική διαδικασία που δεν στηρίζεται στον «εκπαιδευτικό αυθεντία» και στη μετάδοση της γνώσης, αλλά βασίζεται στην παιδαγωγική σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στους μαθητές και τις μαθήτριες, ανάμεσα στον/στην εκπαιδευτικό και τους μαθητές και τις μαθήτριές του. Είναι μια διαδικασία ενεργητική, συμμετοχική, αλληλεπιδραστική, μια διαδικασία που βασίζεται στον διάλογο, στις ερωτήσεις, στο λάθος, στις αντιρρήσεις, στη διατύπωση άποψης, στην επιχειρηματολογία, στην επίλυση προβλημάτων, στον πειραματισμό, τα οποία προφανώς δεν υπηρετούνται από τον μονόλογο, αλλά αναπτύσσονται μέσα σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα και με ποικιλία δραστηριοτήτων.

Επιπλέον, στο νέο υβριδικό περιβάλλον που διαμορφώνεται, η έννοια της κοινότητας που είναι η σχολική τάξη, διασπάται, καθώς οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε εκπαιδευόμενους/ες εντός και εκτός της σχολικής αίθουσας.Η εκπαιδευτική διαδικασία δυσχεραίνεται για όλα τα παιδιά, καθώς ο/η εκπαιδευτικός σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος, προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα όλων των μαθητών/τριών του/της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Υ.Α., θα πρέπει να αναλώνεται στη διαχείριση του περιβάλλοντος της τηλεδιάσκεψης για την αναμετάδοση του μαθήματος της τάξης.   

Εξάλλου, σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τόσο στη σύγχρονη όσο και  στην ασύγχρονη μορφή της, δεν αναπαράγεται το μαθησιακό περιβάλλον της σχολικής τάξης. Χαρακτηριστικό της ΕξΑΕ είναι η  δυνατότητα που παρέχει από τη μια στον/στην εκπαιδευτικό να σχεδιάσει μαθητοκεντρικές μαθησιακές δραστηριότητες διαφοροποιημένης παιδαγωγικής, αξιοποιώντας ψηφιακά μέσα, και από την άλλη στον/στη μαθητή/τρια να προχωρήσει στη μάθησή του/της, σύμφωνα με τον ατομικό του/της ρυθμό και αναλαμβάνοντας μεγαλύτερη ευθύνη για αυτή. Σε κάθε εγχείρημα της ΕξΑΕ ο συνδυασμός αλληλεπίδρασης και αυτονομίας για τους/τις εκπαιδευόμενους/ες συνιστά πρόκληση για τον/την εκπαιδευτικό που το επιχειρεί.

Συνοψίζοντας, καταλήγουμε ότι το υβριδικό μοντέλο της ταυτόχρονης μετάδοσης διά ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες θεωρίες μάθησης και δεν συνάδει με τις αρχές, τη φιλοσοφία και τη μεθοδολογία της ΕξΑΕ.

Η κατά το δυνατόν βέλτιστη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων με τη συμμετοχή όλων των μαθητών/τριών κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης και η ασφάλεια όλων παραμένει ένα ζητούμενο.

Ωστόσο,στις παρούσες συνθήκες προέχει:

•    να προσδιοριστούν οι μαθητές/τριες που αντικειμενικά αντιμετωπίζουν πρόβλημα παρουσίας στο σχολείο τους λόγω των τρεχουσών συνθηκών
•    να εξεταστεί αν διαθέτουν τα τεχνικά μέσα, ώστε να συμμετέχουν σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Αν όχι, να τους διατεθεί ο απαιτούμενος εξοπλισμός.

Σε κάθε περίπτωση, ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε σχολείου και τις ανάγκες των μαθητών/τριών, μπορεί να οργανωθεί κατάλληλα το σχολικό πρόγραμμα έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως γινόταν όλο το διάστημα της αναστολής λειτουργίας των σχολείων, χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία της διά ζώσης εκπαίδευσης. Επίσης, μπορούν να αξιοποιηθούν και μοντέλα μικτής μάθησης (blendedlearning), διά ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σύνολο των μαθητών/τριών, εφόσον διασφαλιστεί η δυνατότητα πρόσβασής τους σε ψηφιακές τεχνολογίες.

1.    Αγγέλη Βαΐα Σ.Ε.Ε. ΠΕ02, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας
2.    Αγγελοπούλου Άννα Σ.Ε.Ε. ΠΕ02, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αν. Μακεδονίας - Θράκης
3.    Αθανασόπουλος Ανδρέας, Σ.Ε.Ε. ΠΕ88, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας
4.    Ανδρεάδου Χαρίκλεια, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
5.    Ανδρέου Έλενα Σ.Ε.Ε. ΠΕ79, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ
6.    Ανδριτσοπούλου Μαρία, Σ.Ε.Ε. ΠΕ06, 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
7.    Ανταμπούφης Νίκος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ03, Ο.Σ. ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αν. Μακεδονίας &Θράκης
8.    Αργύρης Δημήτρης Σ.Ε.Ε. ΠΕ03, 5ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
9.    ΑφεντουλίδουΑννα, Σ.Ε.Ε. Εκπαίδευσης για την Αειφορία, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αν. Μακεδονίας &Θράκης
10.    Βασιλειάδου Όλγα, 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας  
11.    Βιδάκη Ειρήνη, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, Ο.Σ. ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
12.    Βλοντάκης Γιώργος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ88.01, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
13.    Βροχαρίδου Ανατολή, ΠΕ 06, Σ.Ε.Ε Εκπαίδευσης για την Αειφορία,  2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Βορείου Αιγαίου
14.    Γαλανοπούλου Αγλαΐα, Σ.Ε.Ε. ΠΕ05, 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου
15.    Γαριού Αγγελική, Σ.Ε.Ε. ΠΕ04, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας
16.    Γεωργακοπούλου Άννα, Σ.Ε.Ε. ΠΕ07,ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΔυτικήςΕλλάδας
17.    Γεωργούση Ακριβή Σ.Ε.Ε. ΠΕ78 ΠΕ.ΚΕ.Σ Δυτικής Ελλάδας
18.    Γιάννακας Γιώργος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ04.01, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στ. Ελλάδας
19.    Γιασσάκη Σοφία, Σ.Ε.Ε. ΠΕ07, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
20.    ΓκίνηΑικατερίνη Σ.Ε.Ε. ΠΕ 70 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου
21.    ΓκινούδηΑθηνά,   Σ.Ε.Ε. ΠΕ04.01,  ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
22.    Γκουρνέλου Αδαμαντία Σ.Ε.Ε ΠΕ05, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας
23.    Γραίκος Νικόλαος Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, Ο.Σ. 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας
24.    Γρηγοράκης Ιωάννης, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
25.    Δημόπουλος Βασίλης Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας
26.    Δόσης Σωτήρης, Σ.Ε.Ε. ΠΕ 04, 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
27.    Δρίβα Ανδριανή Σ.Ε.Ε. ΠΕ 60 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αν. Μακεδονίας &Θράκης
28.    Έξαρχος  Ιωάννης ΣΕΕ ΠΕ70  6ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
29.    Ζάγκα Ελευθερία, Σ.Ε.Ε. ΠΕ02, Ο.Σ. 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας
30.    Ζουγανέλη Άννα, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
31.    Ηλιάδης Κοσμάς Σ.Ε.Ε. ΠΕ86, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στ. Ελλάδος
32.    Θεοδοσιάδου Ευγενία, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αν. Μακεδονίας &Θράκης
33.    Θεριανός Κώστας, Σ.Ε.Ε. ΠΕ78, 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
34.    Καλαματιανού Μαρία ΣΕΕ ΠΕ70, 6ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
35.    Καλλαρά Αθηνά Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας
36.    Καλυκάκης Δημήτριος,  Σ.Ε.Ε. ΠΕ03, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
37.    Καμέας Νικόλαος , Σ.Ε.Ε. ΠΕ11, ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αν. Μακεδονίας &Θράκης
38.    Καμήλος Νικόλαος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, Ο.Σ. 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
39.    Καμπούρμαλη Ιωάννα , Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
40.    Κανδήλα Ιουλία, Σ.Ε.Ε. ΠΕ02 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
41.    Κανέλλος Ιωάννης, Αναπληρ.  Ο.Σ.,  Σ.Ε.Ε. ΠΕ03, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
42.    Καπανιάρης Αλέξανδρος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ86, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
43.    Καπερνέκα Παναγιώτα Σ.Ε.Ε ΠΕ87, ΠΕ.Κ.Ε.Σ Ν.Αιγαίου και Κρήτης
44.    Καραγιάννης Στέλιος Σ.Ε.Ε. ΠΕ 83 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
45.    Καραθάνος Δημήτριος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
46.    Καραλή Βασιλική,  Σ.Ε.Ε ΠΕ02, ΠΕ.Κ.Ε.Σ Δυτικής Ελλάδας
47.    Καράμηνας Ιγνάτιος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, Ο.Σ 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
48.    Καρατάσος Νικόλαος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
49.    Κελαϊδίτου Μαρία, Σ.Ε.Ε. Εκπαίδευσης για την Αειφορία 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
50.    Κοκκαλιάρη Μαγδαληνή, Σ.Ε.Ε. ΠΕ03 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
51.    Κουμανάκου Μαρία Αλεξάνδρα, Σ.Ε.Ε. ΠΕ91 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας
52.    Κουμαριώτου Διονυσία, Σ.Ε.Ε. ΠΕ02, Ο.Σ. 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων
53.    Κουμπάρου Χρυσάνθη Σ.Ε.Ε. ΠΕ 02 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
54.    Κουτσουράκη Στέλλα, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
55.    Κωτούλας Βασίλειος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, Ο.Σ. ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
56.    Λαζαρίδου Ισαΐα Σ.Ε.Ε. ΠΕ60, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας  
57.    Λιάπης Ευθύμιος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ88, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
58.    Λυμπεροπούλου Ελένη Σ.Ε.Ε. ΠΕ03, 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
59.    Μακαρατζής Γεώργιος,  Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
60.    Μαλίτσα Μαρία, Σ.Ε.Ε. ΠΕ06 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
61.    Μαντζαρίδου Αρχοντία Σ.Ε.Ε. ΠΕ 70, αν.Ο.Σ. 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
62.    Μαρκαντωνάκης Στέλιος, Σ.Ε.Ε. Γαλλικής ΠΕ05, 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
63.    Μάτος Αναστάσιος Σ.Ε.Ε. ΠΕ02 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
64.    Μεσσάρη Αναστασία Σ.Ε.Ε. ΠΕ 02 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
65.    Μεταξοπουλου-Λικερτ Ιωάννα, Σ.Ε.Ε. ΠΕ05, 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Β. Αιγαίου
66.    Μηλιώνης Χρίστος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ03, 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
67.    Μιμιλίδου Νανά, 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας
68.    Μπαδιεριτάκη Μαρία, Σ.Ε.Ε. ΠΕ60, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
69.    Μπαζίγου Αικατερίνη, Σ.Ε.Ε. Εκπαίδευσης για την Αειφορία 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
70.    Μπάλιου Ελένη ΠΕ06, Σ.Ε.Ε.,6o ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής
71.    Μπελτε Ουρανία, Σ.Ε.Ε. ΠΕ87  4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
72.    Μπίνιας Νικόλαος Σ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκ/σης, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας
73.    Μπλιούμης Αντώνιος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ82, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
74.    Μποέμη Παναγιώτα (Νάγια), Σ.Ε.Ε. ΠΕ 91 Θεατρικής Αγωγής, 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
75.    Μπούτσκου Ευαγγελία Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας
76.    Νέζη Μαρία, Σ.Ε.Ε. ΠΕ02, Ο.Σ. 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
77.    Νιζάμ Αχμέτ Σ.Ε.Ε. ΠΕ73, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αν. Μακεδονίας &Θράκης
78.    Νικολακόπουλος Δημήτριος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ Ο5,  ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
79.    Νικολούδη Τριανταφυλλιά Σ.Ε.Ε. ΠΕ 60 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
80.    Ντούλια Αθηνά, Σ.Ε.Ε.  ΠΕ70, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
81.    Ορφανός Χάρις, Σ.Ε.Ε. ΠΕ83, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
82.    Παναγιώτου Κωνσταντίνος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ03, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
83.    Πανσεληνάς Γεώργιος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ86, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
84.    Παπαγεωργίου Αικατερίνη Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας
85.    Παπαδάκης Σπύρος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ86, Ο.Σ. ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας
86.    Παπαδόπουλος Χάρης Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
87.    Παπαχρήστος Κων/νος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, 5ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
88.    Πατσαδάκης Μανώλης, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
89.    Παύλου Γεωργία Σ.Ε.Ε. ΠΕ60, 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
90.    Πετρούτσου Αικατερίνη, Σ.Ε.Ε. ΠΕ04, 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων
91.    Πεφάνης Παναγιώτης, Σ.Ε.Ε. ΠΕ04, Ο.Σ. 6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
92.    Πομώνης Γεράσιμος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ80, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
93.    ΠουλλάΕλένη,   Σ.Ε.Ε. ΠΕ06, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
94.    Πράμας Χρήστος Σ.Ε.Ε. ΟΣ ΠΕ70 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας
95.    Πρατσίνη Μαρία Σ.Ε.Ε ΠΕ70 ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κρήτης
96.    Σακκά Βασιλική, Σ.Ε.Ε. ΠΕ02, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
97.    Σακκούλης Δημήτρης Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας
98.    Σαλαγιάννη Μαρία Σ.Ε.Ε. ΠΕ 60 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
99.    Σαμουηλίδου Ευδοκία ,Σ.Ε.Ε.. ΠΕ11, 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ  Αττικής
100.    Σδρόλιας Κωνσταντίνος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
101.    Σιμιτζή-Δέλλα Ελευθερία,  Σ.Ε.Ε. ΠΕ60, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
102.    Σολάκη Κυριακή ΣΕΕ ΠΕ60, ΠΕΚΕΣ Στ. Ελλάδας
103.    Σόλαρης Ιωάννης, Σ.Ε.Ε. ΠΕ02, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου
104.    Σπαθαράκη Ανδρονίκη Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 ΠΕ.ΚΕ.Σ ΚΡΗΤΗΣ
105.    Σπυροπούλου Ευφροσύνη ΣΕΕ ΠΕ 60, ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας
106.    Στεφανίδης Δημήτριος Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας
107.    Συρρής Ιωάννης, Σ.Ε.Ε. ΠΕ86, Ο.Σ. 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ Βορείου Αιγαίου
108.    Σωτηρίου Σοφία, Σ.Ε.Ε. ΠΕ04, 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Βορείου Αιγαίου
109.    ΤάμπαληςΚων/νος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ11, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής
110.    Τζάστας Γεώργιος Σ.Ε.Ε. ΠΕ04., ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αν. Μακεδονίας - Θράκης
111.    Τουρκάκη Διονυσία Σ.Ε.Ε ΠΕ70 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας
112.    Τσαγανού Σοφία ΣΕΕ ΠΕ 60, ΠΕΚΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
113.    Τσάκαλος Μιχάλης Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, Ο.Σ 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Βορείου Αιγαίου.
114.    Τσακμαλή Μαρία Αντιόπη Σ.Ε.Ε. ΠΕ87, 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κεντρικής Μακεδονίας
115.    Τσερμπάκ Κύριλλος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ04.01, 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας
116.    Τσιαμπάση Φανή, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
117.    Τσιάχτας Αριστοτέλης Σ.Ε.Ε. ΠΕ04, ΠΕ.Κ.Ε.Σ Δυτικής Ελλάδας
118.    Τσιγγίδου Σουλτάνα ΣΣΕ ΠΕ60 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αν. Μακεδονίας &Θράκης
119.    Τσικαλάς Θεμιστοκλής, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας
120.    Φατσέας Παναγιώτης, ΣΕΕ ΠΕ89, 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
121.    Φιλιππάκη Αμαλία. Σ.Ε.Ε. Εκπαίδευσης για την Αειφορία ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
122.    Φιλίππου Φωτεινή, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
123.    Φυτοπούλου Αλεξάνδρα Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων
124.    Φωτιάδου Γλυκερία, Σ.Ε.Ε. ΠΕ86, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αν. Μακεδονίας &Θράκης
125.    Χαβιάρης Πέτρος Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
126.    Χαρίσης Αθανάσιος Σ.Ε.Ε. Εκπαίδευσης για την Αειφορία, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας
127.    Χατζηλέλεκας Δημοσθένης, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
128.    Χατζηπέτρου Μαρία, Σ.Ε.Ε. ΠΕ87 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
129.    Χριστάκης Ιωάννης, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
130.    Χριστοπούλου Ευσταθία, Σ.Ε.Ε. ΠΕ 70, 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
131.    Χρονοπούλου Αγγελική Σ.Ε.Ε. ΠΕ02 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
132.    Χρυσανθοπούλου Κωνσταντίνα Σ.Ε.Ε. ΠΕ07, 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρ. Μακεδονίας

Σχόλια (75)

 
ΕΛΕΝΗ
22 Μάιος 2020 11:30

Άρα οι υπόλοιποι ΣΕΕ συμφωνούν; Οι υπόλοιποι είναι περισσότεροι!

 
Απλός καθηγητής
22 Μάιος 2020 11:44

Νηφάλιο και εμπεριστατωμένο κείμενο. Αυτό ακριβώς που όφειλαν να εκφράσουν δημόσια οι καθ' ύλην αρμόδιοι. Αλλά πού είναι οι υπόλοιποι; Να υποθέσουμε ότι συμφωνούν με την καμερομάθηση, τους πλίνθους και τους Κέραμους ατάκτως ερριμμένους; Αν ναι, δεν οφείλουν να το πουν; Να γράψουν και να υπογράψουν τα αντίθετα;

 
Έωλος
22 Μάιος 2020 12:28

Πολύ λίγα, πολύ αργά, αφού περίμεναν να δουν πρώτα πού θα κάτσει η μπίλια... Έπρεπε να είχαν μιλήσει πρώτοι, αλλά δεν ήθελαν να σπάσουν αυγά. Κάτι σαν το "παρών" του ΚΙΝΑΛ. Και φυσικά απορεί κανείς για τους μη λαλήσαντες.

 
Απλός εκπαιδευτικος αλλά σκεπτόμενος
22 Μάιος 2020 12:36

Προφανώς το κείμενο αποτελεί άποψη μιας μικρής μειοψηφίας 135 συντονιστών εκπαιδευτικού έργου από το σύνολο των 530 συνολικά υπηρετούντων τον θεσμό.

Ποσοστό δηλαδή 25,4% το οποίο προφανώς δεν εκφράζει την πλειοψηφία των συντονιστών, οι οποίοι και γύρισαν την πλάτη στην υπογραφή του, παρόλο που το γυρνοφερναν εδώ και μια εβδομάδα για υπογραφές.

Έκτος αυτού στα καθήκοντα τους δεν προβλέπονται τέτοιες παρεμβάσεις που αν δεν προσκληθούν να τις διατυπώσουν ως εμπεριστατωμένη γνώμη και άποψη , που έχουν οι ίδιοι μέσα από τις τελικές εκθέσεις την κατάλληλη ώρα να διατυπώσουν τις αντιρρήσεις ως δημόσιοι υπάλληλοι και όχι ως συνδικαλιστές μπορεί το παραπάνω κείμενο να ειδωθεί και από την σκοπιά της παράβασης καθήκοντος για στελέχη εκπαίδευσης από τους προϊστάμενους τους δηλαδή τους περιφερικούς διευθυντές.

Το υπουργείο σε ένα ευνομούμενο κράτος πρέπει να έχει τον λόγο

 
@Απλός καθηγητής
22 Μάιος 2020 12:41

Φυσικά και οφείλουν να σου δώσουν λογαριασμό, ω, ανώνυμε απλέ εκπαιδευτικέ.
Εξ' άλλου είναι το μόνο θέμα που έτρεξε εδώ και πολλούς μήνες για το οποίο κάποιοι πήραν τη σωστή πρωτοβουλία.

 
Γονιός προβληματισμένος
22 Μάιος 2020 12:52

Και τι προτείνετε πεφωτισμένοι παιδαγωγοί για τα παιδιά που δικαιολογημένα δεν προσέρχονται στο σχολείο ;
6 μήνες διακοπές ή απλήρωτη απογευματινή υπερωριακή απασχόληση των εκπαιδευτικών; Γιατί οι εκπαιδευτικοί το ωράριό τους το κάνουν. Πότε θα γίνουν αυτά που γράφετε; Ποιος θα πληρώσει τον επιπλέον κόπο τους;
Οι άλλες προτάσεις που αναφέρετε παραείναι αφηρημένες. Δημιουργική ασάφεια !!!

 
Πλατάρος Γιάννης
22 Μάιος 2020 13:26

Κάνατε το πολιτικό, επιστημονικό, δεοντολογικό σας καθήκον, επωνύμως. Επιτελέσατε το χρέος σας προς την αλήθεια. Μέσα στην Υπηρεσιακά σας καθήκοντα.
Πιστώνετε όλοι!

 
@ απλός καθηγητής
22 Μάιος 2020 13:32

οι υπόλοιποι συνάδελφε κάνουν τις παρεμβάσεις τους θεσμικά και στα υπηρεσιακά τους όργανα και όχι σε εκπαιδευτικά sites. Αν ρωτήσεις θα μάθεις για τις ουσιαστικές παρατηρήσεις και τα κείμενά τους εκεί που οφείλουν. Με αγάπη πάντα.

 
Εκπαιδευτικός
22 Μάιος 2020 14:12

Και που τοποθετήθηκαν γραπτώς κι αυτοί, πάλι καλά να λέμε: α) 20+ χρόνια εκπαιδευτικός είναι από τις ελαχιστότατες φορές που βλέπω ΓΡΑΠΤΗ τοποθέτηση Σχ. Συμβούλων - Συντονιστών. Το αποφεύγουν συστηματικά είτε για θέματα στη Σχολική Μονάδα είτε για ευρύτερου ενδιαφέροντος θέματα και β) Είναι άνθρωποι που κατά κανόνα από το τοποθετούνται από το σύστημα και υπηρετούν το σύστημα. Η εν λόγω τοποθέτηση εναντιώνεται στο σύστημα οπότε... κι αυτοί που το τόλμησαν, πολλοί είναι. Από τους υπόλοιπους -μακάρι να διαψευστώ, αλλά- μην περιμένετε περισσότερα.

 
ΕΤΣΙ ΛΟΙΠΟΝ
22 Μάιος 2020 14:25

Ααααα ξύπνησαν και οι ΣΕΕ; Κάλιο αργά παρά ποτέ. Δεν βλέπω όμως τρανταχτά ονόματα στην λίστα και ανησυχώ που δεν τοποθετήθηκαν υπέρ ή κατά. Μου κάνει εντύπωση η χρονική στιγμή της τοποθέτησης, αφού ήδη η Υπουργός πήρε πίσω το εγχείρημα με κομψό βέβαια τρόπο.

 
George
22 Μάιος 2020 14:36

Ατυχές κείμενο, κατόπιν εορτής.
Από τα ΠΕΚΕΣ δεν περιμενουμε συνδικαλισμό και πολιτικές σκοπιμότητες αλλά παιδαγωγική καθοδήγηση και προτάσεις.
Ευτυχώς εκφράζουν την μειοψηφία των ΣΕΕ.

 
Φώτης
22 Μάιος 2020 14:39

Έχει ήδη τελειώσει το θέμα με τη μη υποχρεωτικότητα . Προς τι η εκ των υστέρων τοποθέτηση; Δηλαδή προτείνετε να συνεχίζουμε στο σπίτι την εξ αποστάσεως το απόγευμα και το πρωί τη δια ζώσης ; Όλη μέρα και όταν δε λειτουργεί το πσδ μέχρι μεσάνυχτα;

 
Αννα
22 Μάιος 2020 15:02

Κείμενο χωρίς τεκμηρίωση,αναμασά όσα ειπώθηκαν από πολλούς φορείς κσι άτομα,με αδύναμα επιχειρήματα και χωρίς προτάσεις για το πως θα ενταχθούν ΟΛΟΙ οι μαθητές.Οι υπόλοιποι 450 δεν ενημερώθηκαν η δεν συμφώνησαν;Παντως πρώτη φορά βλέπω έγγραφο που να αφορά ψηφισμένο νόμο κσι όχι νομοσχέδιο, να μην έχει αποσταλεί με αριθμό πρωτ. Στην υπουργό κσι να δημοσιεύεται στην ειδησεογραφική ιστοσελίδα. Κύκνειο άσμα κσι απέλπιδα προσπάθεια πριν από την κατάργηση τους;Κάποια πράγματα γυρίζουν μπούμεραγκ.Ποιος ξέρει;

 
Zoe
22 Μάιος 2020 15:30

Είναι απορίας άξιο, γιατί γίνεται τώρα αυτός ο θόρυβος μαζί με τους συνδικαλιστές, με τόση βιασύνη, μήπως κάτι άλλο παίζεται εδώ, αυτήν τη χρονική στιγμή και κατόπιν εορτής;
Λέω τώρα...

 
Sakis
22 Μάιος 2020 16:02

Όλα τα παιδιά έχουν ίδιες και ίσες ευκαιρίες στη μάθηση. Αυτό εξασφαλίζεται με αυτό που προτείνουν οι υπεύθυνοι του κράτους και είναι προοδευτικό και σύγχρονο.

 
Όλυα
22 Μάιος 2020 16:49

Όχι sakis, ούτε προοδευτικό ούτε σύγχρονο είναι. Όπως λένε και οι Συντονιστές, μας γυρνάει στη μετωπική διδασκαλία, όπου ο δάσκαλος μιλάει και οι μαθητές ακούνε και κρατούν σημειώσεις. Αν αυτό σου φαίνεται σύγχρονος τρόπος διδασκαλίας, αναλογίσου αν οι δάσκαλοι των γονιών και των παππούδων μας έκαναν κάτι διαφορετικό. Το μόνο που τους έλειπε ήταν η κάμερα!

 
μαρία
22 Μάιος 2020 17:22

μπα, μπα, μίλησαν οι συντονιστές; Μήπως τους πόνεσε το σχέδιο νόμου;

 
Κ
22 Μάιος 2020 17:34

Συμφωνώ απόλυτα με το σχόλιο του ' Εωλου' !!!!

 
meteora
22 Μάιος 2020 17:40

Οι θεωρίες μάθησης που γνωρίζετε, λένε ότι ή θα κάνεις μάθημα φυσιολογικά (στη τάξη όλα τα παιδιά, διαδικασία ενεργητική, συμμετοχική, αλληλεπιδραστική, ...) ή μη κάνεις καθόλου μάθημα ; Δέχεστε τη "σύγχρονη εκπαίδευσης από απόσταση" αλλά όχι τη διδασκαλία μέσω της "ζωντανής μετάδοσης"; Είχατε κάποιο διάλογο με εκπαιδευτικούς της ειδικότητας σας -στα σχολεία ευθύνης όπου οριστήκατε ως ΣΕΕ- και λάβατε το μήνυμα "σώστε μας", "δεν δυνάμεθα", "..." ;
Μπορούμε, εσείς και εμείς -εργαζόμενοι στα σχολεία εκπαιδευτικοί- να συνεργαστούμε και να δώσουμε στα παιδιά αυτό που δικαιωματικά τους ανήκει.

 
Εκπαιδευτικός
22 Μάιος 2020 18:02

Προς τι η υπογραφή τους
σ' ένα κείμενο που το έχουμε ξαναδεί κι από άλλους φορείς κατόπιν εορτής;
Οι παρεμβάσεις; με τις αντίστοιχες προτάσεις γίνονται συλλογικά και τότε έχουν νόημα ...

 
ΕΜΒΡΟΝΤΗΤΗ
22 Μάιος 2020 18:09

Θα συμφωνήσω με τον Έωλο. Εκ του ασφαλούς και αφού η Υπουργός έκανα την ηρωϊκή υποχώρηση, ξύπνησε ο επιστήμονας μέσα τους. Και συμπτωματικά μετά την ανακοίνωση από τη στήλη του ΕΣΟΣ για την κατάργησή τους.
Όσο για τους άλλους που δεν υπογράφουν το μανιφέστο, απλώς δεν είναι του φαίνεσθαι. Τί εννοούν όμως οι κύριοι όταν λένε: "μπορεί να οργανωθεί κατάλληλα το σχολικό πρόγραμμα έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως γινόταν όλο το διάστημα της αναστολής λειτουργίας των σχολείων, χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία της διά ζώσης εκπαίδευσης".
Ποιοί θα κάνουν τη διπλή δουλειά;

 
Nikos
22 Μάιος 2020 18:18

Μια απορία. Από πότε τα ΠΕΚΕΣ έγιναν συνδικαλιστικό όργανο. Τουλάχιστον οι ΣΣ είχαν συνδικαλιστικό όργανο την ΠΕΣ

 
George
22 Μάιος 2020 18:23

Μιλάμε για το «ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ» και όχι ψέματα!!!!

 
kwstas
22 Μάιος 2020 18:38

Ενημερώθηκαν όλοι οι συντονιστές όλων των ΠΕΚΕΣ ή είναι μια διασπαστική κίνηση από ορισμένους που θέλουν να δημιουργήσουν την νέα ΠΕΣΣ, την ΠΕΣΕΕ? Θα προλάβουν όμως ή θα καταργηθούν?

 
"Παράβαση καθήκοντος"
22 Μάιος 2020 19:07

@Απλός εκπαιδευτικός αλλά σκεπτόμενος
2020-1974=46 χρόνια Δημοκρατίας
2020-1981=39 χρόνια πλήρους Δημοκρατίας χωρίς διακρίσεις
Πού ζείτε, κύριε; Σε ποια εποχή; Ποιας εποχής νοσταλγός είστε;
Δεν έχουν δικαίωμα επιστήμονες να εκφέρουν γνώμη, με τον τρόπο που κρίνουν σωστό; Ατομικά, ομαδικά, με άρθρα ή συνέδρια;
Φοβάμαι ότι ο εγκλεισμός θολώνει τον νου ή βγαίνουν αυταρχικά απωθημένα σε μερικούς. Στο γήπεδο, αγαπητέ, αυτές οι εκτονώσεις αυταρχισμού.

 
arte
22 Μάιος 2020 19:27

Σωστό το κείμενο, εντελώς εκτός χρόνου ( το έχουμε ήδη λύσει το θέμα οι εκπαιδευτικοί..) και στον μη κατάλληλο χώρο..Με τα σχολεία επικοινωνήσατε όταν προέκυψε το θέμα αυτό; Υπηρεσιακά καταθέσατε τις ενστάσεις και πιο αναλυτικά τις προτάσεις σας; Εγκαίρως;

 
Πλατάρος Γιάννης
22 Μάιος 2020 19:38

Σχόλιο για τους Σχολιαστές:
Κατανοητά τα σχόλιά σας, όλων. Να σκεφθείτε όμως, ότι ΙΣΤΟΡΙΚΑ, πλην συνδικαλιστών, ουδέποτε έχει γίνει επιστημονική παρέμβαση από οργανωμένο φορέα μισθοδοτούμενων από το Κράτος. ΟΥΔΕΠΟΤΕ. Ακόμα και τα Πανεπιστήμια, οι Πανεπιστημιακοί που απολαμβάνουν αυτοδιοίκητου και αυτονομίας, συχνάκις σιωπούν για θέματα που έχουν επιστημονική άποψη ΚΑΘΑΡΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ. Βεβαίως πάντα παίζει και η πολιτική , τι να κάνουμε, έχουμε δει και μαζέματα υπογραφών από Πανεπιστημιακούς για να μας πείσουν για πολιτικές απόψεις , έχουμε δει πολλά. ΑΛΛΑ:
Να το δούμε ΣΧΕΤΙΚΑ με όλα τα προηγούμενα, έστω και αν άργησαν λίγο, έστω κι αν το Υπουργείο στην εφαρμοστική εγκύκλιο το έκανε συνταγματικό.
Για μένα τα πρόσωπα που υπέγραψαν διέσωσαν την επιστημονική τους οντότητα και έπρεπε με κάποιο τρόπο να το κάνουν . Το έκαναν. Να το πούμε το μπράβο, έστω και με όποιες επιφυλάξεις....

 
Quixotakis
22 Μάιος 2020 20:21

@ Αννα
Όλοι τους έχουν πιστώσει.
Εσείς πώς μπορείτε και ασκείτε τόση σκληρή κριτική;

 
Δημήτρης Κ.
22 Μάιος 2020 20:30

Καλά όλα αυτά ...
Και η εξΑΕ και τα υβριδικά μοντέλα και το blended learning και η σύγχρονη και η ασύγχρονη και το Webex και το Zoom και το ΒΒΒ και το ooVoo και το Teams και οι ζωντανές αναμεταδόσεις.
Όλα τα είχαμε ... τα μάθαμε και αυτά ...
Problem solving και ερωτήματα προς ΣΕΕ υπογράφοντες/-ουσες την ανακοίνωση:
Στην οικογένειά μου ζούμε με συγγενικό μου πρόσωπο που πάσχει από καρκίνο. Πήγε χθες το παιδί μου στο Σχολείο του (Λύκειο) και αντί για 7 ώρες μάθημα, λόγω αδειών ειδικού σκοπού των εκπαιδευτικών, έκανε μόνο 2 ώρες.
1) Τι πρέπει να κάνω για να έχει το παιδί μου μαθήματα χωρίς κωλύμματα;
2) Να το στείλω Σχολείο και να διακινδυνεύσω τη ζωή του αρρώστου;
3) Να μην το στείλω και να διακινδυνεύσει το παιδί μου όλα όσα για τα οποία έχει μοχθήσει τόσα χρόνια;
Ποιος θα μου δώσει απάντηση; Ως ΣΕΕ που είστε τι με συμβουλεύετε;
1) Ενδεχόμενη μόλυνση; ή
2) Ελλιπή μάθηση;
Για να βλέπω απαντήσεις επί του πραγματικού διλήμματος από τους ΣΕΕ υπογράφοντες/-ουσες.
Γιατί έως τώρα πολλή φιλοσοφία βλέπω ...

 
γονιός
22 Μάιος 2020 21:32

και τι θα γίνει με τα παιδιά που είναι αναγκαστικά στο σπίτι;
τι φοβάστε για να κάνετε το μάθημά σας;
οι συνδικαλιστές το έχουν παρακάνει στην Ελλάδα!

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ