Placeholder

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ενστάσεις 132 Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου για τη “ζωντανή” τηλεμετάδοση του μαθήματος…

Tο υβριδικό μοντέλο της ταυτόχρονης μετάδοσης διά ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες θεωρίες μάθησης και δεν συνάδει με τις αρχές, τη φιλοσοφία και τη μεθοδολογία της ΕξΑΕ
Δημοσίευση: 22/05/2020
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Α. Η ζωντανή αναμετάδοση του μαθήματος και  ο τρόπος υλοποίησής της, όπως περιγράφεται στην Υ.Α., ακόμη και στον περιορισμένο χρόνο εφαρμογής της, εμπεριέχει τον κίνδυνο να νομιμοποιηθεί η  αντίληψη ότι το μάθημα είναι μια διαδικασία κατά την οποία ο/η εκπαιδευτικός απλά μεταδίδει τη γνώση με μετωπική διδασκαλία και με τη χρήση του πίνακα και οι μαθητές/τριες, είτε εντός της σχολικής αίθουσας είτε σε απόσταση, απλώς παρακολουθούν κρατώντας σημειώσεις ή/και διατυπώνοντας απορίες.

Β.  Η αντίληψη αυτή για τη διδακτική πράξη παραγνωρίζει τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης, σύμφωνα με τις οποίες η μάθηση είναι μια κοινωνική διαδικασία που δεν στηρίζεται στον «εκπαιδευτικό αυθεντία» και στη μετάδοση της γνώσης, αλλά βασίζεται στην παιδαγωγική σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στους μαθητές και τις μαθήτριες, ανάμεσα στον/στην εκπαιδευτικό και τους μαθητές και τις μαθήτριές του.

Γ. Είναι μια διαδικασία ενεργητική, συμμετοχική, αλληλεπιδραστική, μια διαδικασία που βασίζεται στον διάλογο, στις ερωτήσεις, στο λάθος, στις αντιρρήσεις, στη διατύπωση άποψης, στην επιχειρηματολογία, στην επίλυση προβλημάτων, στον πειραματισμό, τα οποία προφανώς δεν υπηρετούνται από τον μονόλογο, αλλά αναπτύσσονται μέσα σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα και με ποικιλία δραστηριοτήτων.

Τα παραπάνω τονίζουν σε κοινό ανακοινωθέν 132 Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου ,και εισηγούνται:

  • Ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε σχολείου και τις ανάγκες των μαθητών/τριών, μπορεί να οργανωθεί κατάλληλα το σχολικό πρόγραμμα έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως γινόταν όλο το διάστημα της αναστολής λειτουργίας των σχολείων, χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία της διά ζώσης εκπαίδευσης.
  • Επίσης, μπορούν να αξιοποιηθούν και μοντέλα μικτής μάθησης (blendedlearning), διά ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σύνολο των μαθητών/τριών, εφόσον διασφαλιστεί η δυνατότητα πρόσβασής τους σε ψηφιακές τεχνολογίες.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ  ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ως Συντονιστές και Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου γνωρίζουμε τον αγώνα και την αγωνία των συναδέλφων εκπαιδευτικών να ανταποκριθούν με επάρκεια στις εκπαιδευτικές προκλήσεις που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης. Σε όλο το διάστημα που οι σχολικές μονάδες παρέμειναν κλειστές, οι εκπαιδευτικοί επέδειξαν υψηλή αίσθηση καθήκοντος και, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, εφάρμοσαν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τόσο στη σύγχρονη όσο και στην ασύγχρονη μορφή της, ανταποκρινόμενοι/ες στις ανάγκες των μαθητών/τριών τους.

Το σταδιακό άνοιγμα των σχολικών μονάδων έφερε μία νέα “διάσταση” στην εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση. Σύμφωνα με την 57233/Υ1/15-5-2020 Υ.Α. με θέμα «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση», μπορεί να γίνεται “ζωντανή” τηλεμετάδοση του μαθήματος της τάξης, παρουσία μαθητών/τριών σε αυτή, κάτω από συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.

Είναι προφανές ότι αναγνωρίζουμε την ανάγκη συμμετοχής ΟΛΩΝ των μαθητών/τριών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Όμως, από την εφαρμογή της συγκεκριμένης Υ.Α μπορεί να προκύψουν  παιδαγωγικά και διδακτικά ζητήματα.

Η ζωντανή αναμετάδοση του μαθήματος και  ο τρόπος υλοποίησής της, όπως περιγράφεται στην Υ.Α., ακόμη και στον περιορισμένο χρόνο εφαρμογής της, εμπεριέχει τον κίνδυνο να νομιμοποιηθεί η  αντίληψη ότι το μάθημα είναι μια διαδικασία κατά την οποία ο/η εκπαιδευτικός απλά μεταδίδει τη γνώση με μετωπική διδασκαλία και με τη χρήση του πίνακα και οι μαθητές/τριες, είτε εντός της σχολικής αίθουσας είτε σε απόσταση, απλώς παρακολουθούν κρατώντας σημειώσεις ή/και διατυπώνοντας απορίες. Η αντίληψη αυτή για τη διδακτική πράξη παραγνωρίζει τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης, σύμφωνα με τις οποίες η μάθηση είναι μια κοινωνική διαδικασία που δεν στηρίζεται στον «εκπαιδευτικό αυθεντία» και στη μετάδοση της γνώσης, αλλά βασίζεται στην παιδαγωγική σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στους μαθητές και τις μαθήτριες, ανάμεσα στον/στην εκπαιδευτικό και τους μαθητές και τις μαθήτριές του. Είναι μια διαδικασία ενεργητική, συμμετοχική, αλληλεπιδραστική, μια διαδικασία που βασίζεται στον διάλογο, στις ερωτήσεις, στο λάθος, στις αντιρρήσεις, στη διατύπωση άποψης, στην επιχειρηματολογία, στην επίλυση προβλημάτων, στον πειραματισμό, τα οποία προφανώς δεν υπηρετούνται από τον μονόλογο, αλλά αναπτύσσονται μέσα σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα και με ποικιλία δραστηριοτήτων.

Επιπλέον, στο νέο υβριδικό περιβάλλον που διαμορφώνεται, η έννοια της κοινότητας που είναι η σχολική τάξη, διασπάται, καθώς οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε εκπαιδευόμενους/ες εντός και εκτός της σχολικής αίθουσας.Η εκπαιδευτική διαδικασία δυσχεραίνεται για όλα τα παιδιά, καθώς ο/η εκπαιδευτικός σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος, προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα όλων των μαθητών/τριών του/της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Υ.Α., θα πρέπει να αναλώνεται στη διαχείριση του περιβάλλοντος της τηλεδιάσκεψης για την αναμετάδοση του μαθήματος της τάξης.   

Εξάλλου, σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τόσο στη σύγχρονη όσο και  στην ασύγχρονη μορφή της, δεν αναπαράγεται το μαθησιακό περιβάλλον της σχολικής τάξης. Χαρακτηριστικό της ΕξΑΕ είναι η  δυνατότητα που παρέχει από τη μια στον/στην εκπαιδευτικό να σχεδιάσει μαθητοκεντρικές μαθησιακές δραστηριότητες διαφοροποιημένης παιδαγωγικής, αξιοποιώντας ψηφιακά μέσα, και από την άλλη στον/στη μαθητή/τρια να προχωρήσει στη μάθησή του/της, σύμφωνα με τον ατομικό του/της ρυθμό και αναλαμβάνοντας μεγαλύτερη ευθύνη για αυτή. Σε κάθε εγχείρημα της ΕξΑΕ ο συνδυασμός αλληλεπίδρασης και αυτονομίας για τους/τις εκπαιδευόμενους/ες συνιστά πρόκληση για τον/την εκπαιδευτικό που το επιχειρεί.

Συνοψίζοντας, καταλήγουμε ότι το υβριδικό μοντέλο της ταυτόχρονης μετάδοσης διά ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες θεωρίες μάθησης και δεν συνάδει με τις αρχές, τη φιλοσοφία και τη μεθοδολογία της ΕξΑΕ.

Η κατά το δυνατόν βέλτιστη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων με τη συμμετοχή όλων των μαθητών/τριών κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης και η ασφάλεια όλων παραμένει ένα ζητούμενο.

Ωστόσο,στις παρούσες συνθήκες προέχει:

•    να προσδιοριστούν οι μαθητές/τριες που αντικειμενικά αντιμετωπίζουν πρόβλημα παρουσίας στο σχολείο τους λόγω των τρεχουσών συνθηκών
•    να εξεταστεί αν διαθέτουν τα τεχνικά μέσα, ώστε να συμμετέχουν σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Αν όχι, να τους διατεθεί ο απαιτούμενος εξοπλισμός.

Σε κάθε περίπτωση, ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε σχολείου και τις ανάγκες των μαθητών/τριών, μπορεί να οργανωθεί κατάλληλα το σχολικό πρόγραμμα έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως γινόταν όλο το διάστημα της αναστολής λειτουργίας των σχολείων, χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία της διά ζώσης εκπαίδευσης. Επίσης, μπορούν να αξιοποιηθούν και μοντέλα μικτής μάθησης (blendedlearning), διά ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σύνολο των μαθητών/τριών, εφόσον διασφαλιστεί η δυνατότητα πρόσβασής τους σε ψηφιακές τεχνολογίες.

1.    Αγγέλη Βαΐα Σ.Ε.Ε. ΠΕ02, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας
2.    Αγγελοπούλου Άννα Σ.Ε.Ε. ΠΕ02, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αν. Μακεδονίας - Θράκης
3.    Αθανασόπουλος Ανδρέας, Σ.Ε.Ε. ΠΕ88, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας
4.    Ανδρεάδου Χαρίκλεια, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
5.    Ανδρέου Έλενα Σ.Ε.Ε. ΠΕ79, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ
6.    Ανδριτσοπούλου Μαρία, Σ.Ε.Ε. ΠΕ06, 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
7.    Ανταμπούφης Νίκος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ03, Ο.Σ. ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αν. Μακεδονίας &Θράκης
8.    Αργύρης Δημήτρης Σ.Ε.Ε. ΠΕ03, 5ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
9.    ΑφεντουλίδουΑννα, Σ.Ε.Ε. Εκπαίδευσης για την Αειφορία, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αν. Μακεδονίας &Θράκης
10.    Βασιλειάδου Όλγα, 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας  
11.    Βιδάκη Ειρήνη, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, Ο.Σ. ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
12.    Βλοντάκης Γιώργος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ88.01, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
13.    Βροχαρίδου Ανατολή, ΠΕ 06, Σ.Ε.Ε Εκπαίδευσης για την Αειφορία,  2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Βορείου Αιγαίου
14.    Γαλανοπούλου Αγλαΐα, Σ.Ε.Ε. ΠΕ05, 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου
15.    Γαριού Αγγελική, Σ.Ε.Ε. ΠΕ04, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας
16.    Γεωργακοπούλου Άννα, Σ.Ε.Ε. ΠΕ07,ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΔυτικήςΕλλάδας
17.    Γεωργούση Ακριβή Σ.Ε.Ε. ΠΕ78 ΠΕ.ΚΕ.Σ Δυτικής Ελλάδας
18.    Γιάννακας Γιώργος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ04.01, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στ. Ελλάδας
19.    Γιασσάκη Σοφία, Σ.Ε.Ε. ΠΕ07, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
20.    ΓκίνηΑικατερίνη Σ.Ε.Ε. ΠΕ 70 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου
21.    ΓκινούδηΑθηνά,   Σ.Ε.Ε. ΠΕ04.01,  ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
22.    Γκουρνέλου Αδαμαντία Σ.Ε.Ε ΠΕ05, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας
23.    Γραίκος Νικόλαος Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, Ο.Σ. 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας
24.    Γρηγοράκης Ιωάννης, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
25.    Δημόπουλος Βασίλης Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας
26.    Δόσης Σωτήρης, Σ.Ε.Ε. ΠΕ 04, 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
27.    Δρίβα Ανδριανή Σ.Ε.Ε. ΠΕ 60 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αν. Μακεδονίας &Θράκης
28.    Έξαρχος  Ιωάννης ΣΕΕ ΠΕ70  6ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
29.    Ζάγκα Ελευθερία, Σ.Ε.Ε. ΠΕ02, Ο.Σ. 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας
30.    Ζουγανέλη Άννα, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
31.    Ηλιάδης Κοσμάς Σ.Ε.Ε. ΠΕ86, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στ. Ελλάδος
32.    Θεοδοσιάδου Ευγενία, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αν. Μακεδονίας &Θράκης
33.    Θεριανός Κώστας, Σ.Ε.Ε. ΠΕ78, 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
34.    Καλαματιανού Μαρία ΣΕΕ ΠΕ70, 6ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
35.    Καλλαρά Αθηνά Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας
36.    Καλυκάκης Δημήτριος,  Σ.Ε.Ε. ΠΕ03, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
37.    Καμέας Νικόλαος , Σ.Ε.Ε. ΠΕ11, ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αν. Μακεδονίας &Θράκης
38.    Καμήλος Νικόλαος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, Ο.Σ. 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
39.    Καμπούρμαλη Ιωάννα , Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
40.    Κανδήλα Ιουλία, Σ.Ε.Ε. ΠΕ02 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
41.    Κανέλλος Ιωάννης, Αναπληρ.  Ο.Σ.,  Σ.Ε.Ε. ΠΕ03, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
42.    Καπανιάρης Αλέξανδρος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ86, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
43.    Καπερνέκα Παναγιώτα Σ.Ε.Ε ΠΕ87, ΠΕ.Κ.Ε.Σ Ν.Αιγαίου και Κρήτης
44.    Καραγιάννης Στέλιος Σ.Ε.Ε. ΠΕ 83 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
45.    Καραθάνος Δημήτριος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
46.    Καραλή Βασιλική,  Σ.Ε.Ε ΠΕ02, ΠΕ.Κ.Ε.Σ Δυτικής Ελλάδας
47.    Καράμηνας Ιγνάτιος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, Ο.Σ 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
48.    Καρατάσος Νικόλαος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
49.    Κελαϊδίτου Μαρία, Σ.Ε.Ε. Εκπαίδευσης για την Αειφορία 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
50.    Κοκκαλιάρη Μαγδαληνή, Σ.Ε.Ε. ΠΕ03 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
51.    Κουμανάκου Μαρία Αλεξάνδρα, Σ.Ε.Ε. ΠΕ91 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας
52.    Κουμαριώτου Διονυσία, Σ.Ε.Ε. ΠΕ02, Ο.Σ. 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων
53.    Κουμπάρου Χρυσάνθη Σ.Ε.Ε. ΠΕ 02 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
54.    Κουτσουράκη Στέλλα, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
55.    Κωτούλας Βασίλειος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, Ο.Σ. ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
56.    Λαζαρίδου Ισαΐα Σ.Ε.Ε. ΠΕ60, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας  
57.    Λιάπης Ευθύμιος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ88, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
58.    Λυμπεροπούλου Ελένη Σ.Ε.Ε. ΠΕ03, 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
59.    Μακαρατζής Γεώργιος,  Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
60.    Μαλίτσα Μαρία, Σ.Ε.Ε. ΠΕ06 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
61.    Μαντζαρίδου Αρχοντία Σ.Ε.Ε. ΠΕ 70, αν.Ο.Σ. 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
62.    Μαρκαντωνάκης Στέλιος, Σ.Ε.Ε. Γαλλικής ΠΕ05, 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
63.    Μάτος Αναστάσιος Σ.Ε.Ε. ΠΕ02 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
64.    Μεσσάρη Αναστασία Σ.Ε.Ε. ΠΕ 02 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
65.    Μεταξοπουλου-Λικερτ Ιωάννα, Σ.Ε.Ε. ΠΕ05, 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Β. Αιγαίου
66.    Μηλιώνης Χρίστος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ03, 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
67.    Μιμιλίδου Νανά, 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας
68.    Μπαδιεριτάκη Μαρία, Σ.Ε.Ε. ΠΕ60, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
69.    Μπαζίγου Αικατερίνη, Σ.Ε.Ε. Εκπαίδευσης για την Αειφορία 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
70.    Μπάλιου Ελένη ΠΕ06, Σ.Ε.Ε.,6o ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής
71.    Μπελτε Ουρανία, Σ.Ε.Ε. ΠΕ87  4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
72.    Μπίνιας Νικόλαος Σ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκ/σης, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας
73.    Μπλιούμης Αντώνιος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ82, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
74.    Μποέμη Παναγιώτα (Νάγια), Σ.Ε.Ε. ΠΕ 91 Θεατρικής Αγωγής, 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
75.    Μπούτσκου Ευαγγελία Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας
76.    Νέζη Μαρία, Σ.Ε.Ε. ΠΕ02, Ο.Σ. 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
77.    Νιζάμ Αχμέτ Σ.Ε.Ε. ΠΕ73, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αν. Μακεδονίας &Θράκης
78.    Νικολακόπουλος Δημήτριος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ Ο5,  ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
79.    Νικολούδη Τριανταφυλλιά Σ.Ε.Ε. ΠΕ 60 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
80.    Ντούλια Αθηνά, Σ.Ε.Ε.  ΠΕ70, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
81.    Ορφανός Χάρις, Σ.Ε.Ε. ΠΕ83, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
82.    Παναγιώτου Κωνσταντίνος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ03, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
83.    Πανσεληνάς Γεώργιος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ86, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
84.    Παπαγεωργίου Αικατερίνη Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας
85.    Παπαδάκης Σπύρος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ86, Ο.Σ. ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας
86.    Παπαδόπουλος Χάρης Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
87.    Παπαχρήστος Κων/νος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, 5ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
88.    Πατσαδάκης Μανώλης, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
89.    Παύλου Γεωργία Σ.Ε.Ε. ΠΕ60, 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
90.    Πετρούτσου Αικατερίνη, Σ.Ε.Ε. ΠΕ04, 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων
91.    Πεφάνης Παναγιώτης, Σ.Ε.Ε. ΠΕ04, Ο.Σ. 6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
92.    Πομώνης Γεράσιμος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ80, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
93.    ΠουλλάΕλένη,   Σ.Ε.Ε. ΠΕ06, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
94.    Πράμας Χρήστος Σ.Ε.Ε. ΟΣ ΠΕ70 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας
95.    Πρατσίνη Μαρία Σ.Ε.Ε ΠΕ70 ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κρήτης
96.    Σακκά Βασιλική, Σ.Ε.Ε. ΠΕ02, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
97.    Σακκούλης Δημήτρης Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας
98.    Σαλαγιάννη Μαρία Σ.Ε.Ε. ΠΕ 60 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
99.    Σαμουηλίδου Ευδοκία ,Σ.Ε.Ε.. ΠΕ11, 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ  Αττικής
100.    Σδρόλιας Κωνσταντίνος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
101.    Σιμιτζή-Δέλλα Ελευθερία,  Σ.Ε.Ε. ΠΕ60, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
102.    Σολάκη Κυριακή ΣΕΕ ΠΕ60, ΠΕΚΕΣ Στ. Ελλάδας
103.    Σόλαρης Ιωάννης, Σ.Ε.Ε. ΠΕ02, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου
104.    Σπαθαράκη Ανδρονίκη Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 ΠΕ.ΚΕ.Σ ΚΡΗΤΗΣ
105.    Σπυροπούλου Ευφροσύνη ΣΕΕ ΠΕ 60, ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας
106.    Στεφανίδης Δημήτριος Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας
107.    Συρρής Ιωάννης, Σ.Ε.Ε. ΠΕ86, Ο.Σ. 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ Βορείου Αιγαίου
108.    Σωτηρίου Σοφία, Σ.Ε.Ε. ΠΕ04, 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Βορείου Αιγαίου
109.    ΤάμπαληςΚων/νος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ11, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής
110.    Τζάστας Γεώργιος Σ.Ε.Ε. ΠΕ04., ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αν. Μακεδονίας - Θράκης
111.    Τουρκάκη Διονυσία Σ.Ε.Ε ΠΕ70 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας
112.    Τσαγανού Σοφία ΣΕΕ ΠΕ 60, ΠΕΚΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
113.    Τσάκαλος Μιχάλης Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, Ο.Σ 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Βορείου Αιγαίου.
114.    Τσακμαλή Μαρία Αντιόπη Σ.Ε.Ε. ΠΕ87, 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κεντρικής Μακεδονίας
115.    Τσερμπάκ Κύριλλος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ04.01, 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας
116.    Τσιαμπάση Φανή, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
117.    Τσιάχτας Αριστοτέλης Σ.Ε.Ε. ΠΕ04, ΠΕ.Κ.Ε.Σ Δυτικής Ελλάδας
118.    Τσιγγίδου Σουλτάνα ΣΣΕ ΠΕ60 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αν. Μακεδονίας &Θράκης
119.    Τσικαλάς Θεμιστοκλής, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας
120.    Φατσέας Παναγιώτης, ΣΕΕ ΠΕ89, 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
121.    Φιλιππάκη Αμαλία. Σ.Ε.Ε. Εκπαίδευσης για την Αειφορία ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
122.    Φιλίππου Φωτεινή, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
123.    Φυτοπούλου Αλεξάνδρα Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων
124.    Φωτιάδου Γλυκερία, Σ.Ε.Ε. ΠΕ86, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αν. Μακεδονίας &Θράκης
125.    Χαβιάρης Πέτρος Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
126.    Χαρίσης Αθανάσιος Σ.Ε.Ε. Εκπαίδευσης για την Αειφορία, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας
127.    Χατζηλέλεκας Δημοσθένης, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
128.    Χατζηπέτρου Μαρία, Σ.Ε.Ε. ΠΕ87 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
129.    Χριστάκης Ιωάννης, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
130.    Χριστοπούλου Ευσταθία, Σ.Ε.Ε. ΠΕ 70, 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
131.    Χρονοπούλου Αγγελική Σ.Ε.Ε. ΠΕ02 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
132.    Χρυσανθοπούλου Κωνσταντίνα Σ.Ε.Ε. ΠΕ07, 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρ. Μακεδονίας

Σχόλια (75)

 
ΠΑΤΕΡΑΣ
25 Μάιος 2020 10:02

@Εκπαιδευτικος
Προφανώς δεν είσαι εκπαιδευτικος ή κάνεις πως δεν καταλαβαινεις οτι ειτε υπάρχει κάμερα στην τάξη είτε είσαι έξω στην αυλη είναι το ίδιο πράγμα.
Οσο δε ποιος βλέπει εσύ τι κάνεις στην γυμναστική σε πληροφορώ οτι έχω πολλούς θεατές ιδίως από συναδέλφους από του ορόφους οι οποίοι χαζεύουν τι κάνω και φυσικά και το κρίνουν και το σχολιάζουν

 
Εκπαιδευτικος
25 Μάιος 2020 01:29

Προς πατερα.Ποιος βλεπει τι κανεις εσυ στην γυμναστικη;Οι αλλες ταξεις;Οι περαστικοι, αν εισαι σε δρομο;Ολα αυτα μπορουν να συμβουν και σε ταξη.Το θεμα ειναι να μην κανεις θεαμα το μαθημα σου.Οσο για τον φιλελευθερο,φυσικα και θα σου πουν οτι ειναι καλυτερα.Τους ρωτας αν εχουν κινητα και παιζουν μεταξυ τους,εχεις περιστροφικη καμερα;Δλδ εσυ τους εξεταζεις τους βαζεις διαγωνισμα κ.α.και ολα ρολοι;Ποσοι μαθητες εμπαιναν στην ταξη σου;Την αληθεια,οχι το ιφεατο.

 
ΠΑΤΕΡΑΣ
24 Μάιος 2020 22:01

@ Μητέρα
για πείτε μας κυρία μητέρα που δεν θα κάνετε την ζωή των παιδιών σας ριαλιτι

Στο μάθημα της γυμναστικής δεν τα βλέπετε τα παιδία στο προαύλιο που κάνουν μάθημα ?
πως το κάνουν ?

τι λένε αυτά και τι τους λένε οι καθηγητές? πως τους βρίζουν, τους φωνάζουν, τους περιπαίζουν οι συμμαθητές ?
πως φέρεται ο καθηγητής ?

τι μάθημα κάνει και τι δεν κάνει?
Άλλοι γονείς ή περαστικοί πως κρίνουν και σχολάζουν χωρίς να ξέρουν τις περισσότερες φορές?

Δεν άκουσα καμιά αντίδραση από οργανωτικούς συντονιστές, από συντονιστές, από συνδικαλιστές, από καθηγητές από γονείς, από μαθητές
Εκεί είναι όλα καλά?

δεν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα?
δεν μπορούν να μαγνητοσκοπηθούν από εξωτερικό θεατή?
έλεος πια με την υποκρισία και με την πολιτικοποίηση των θεμάτων μόνο και μόνο να λέμε κάτι.

Πατέρας και γυμναστής

 
φιλελεύθερος
24 Μάιος 2020 21:46

Η διδασκαλία από απόσταση δεν είναι κατώτερη από τη διαζώσης με εξαίρεση τον πραγματικό πειραματισμό. Αυτό το γνωρίζουν αυτοί που την κάνουν. Οι δικοί μου μαθητές είπαν ότι έτσι είναι καλύτερα. Για το θέμα της κάμερας κανείς δεν με ρώτησε. Αν με ρωτούσαν θα έλεγα ότι η κάμερα σε συνθήκες πρωτοφανείς σαν αυτές που βιώνουμε δεν με πειράζει. Ισως μελλοντικά να είναι ο μοναδικός τρόπος για να συνεχίσω να εισπράτω το μισθό μου χωρίς τύψεις...

εκπαιδευτικός τάξης με 33 χρόνια υπηρεσίας
μάστερ στη τεχνολογία της εκπαίδευσης, πανεπιστήμιο Λιέγης 2003, το έκανα με εκπαιδευτική άδεια...

 
Βασίλης
24 Μάιος 2020 18:18

Εμπεριστατωμένο κείμενο, με σωστά επιχειρήματα.

 
Quixotakis
24 Μάιος 2020 16:19

@ pacifist anarchist
Όπως είδες, κάτι μεγάλο κυοφορείται!...
Εμείς εδώ έχουμε αρχίσει τα προεόρτια, έσφαξα την αίγα και περιμένω έναν φίλο να μου φέρει την όρνιθα, το γαμοπίλαφο θα είναι έτοιμο το βράδυ...
Προλαβαίνεις να 'ρθεις;

 
δρ. Μαύρος
24 Μάιος 2020 11:53

Σωστά αυτά που λένε οι συντονιστές, παραγνωρίζουν ωστόσο το πιο σημαντικό κι αυτό είναι Ο?Η ΜΑΘΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ! Γιατί στην έκτακτη κατάσταση που βιώνουμε, το μέτρο αυτό δεν αντικαθιστά τη φυσική παρουσία αλλά αποτελεί έναν δίαυλο επικοινωνίας και διατήρησης επαφής με την σχολική κοινότητα. Όλα τ' άλλα έπονται. Και φυσικά, ας μην ξεχνάμε ότι η μετάδοση του μαθήματος είναι ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ!

 
Μητέρα
24 Μάιος 2020 10:55

Μπράβο στους συντονιστές!!! Πολύ καλή η κίνησή τους! Δεν θσ κάνουμε τη ζωή των παιδιών μας ριάλιτι σόου. Ας αναλάβουμε οι γονείς την ευθύνη σε περίπτωση που δεν μπορούμε να στείλουμε
τα παιδιά μας στο σχολείο! Οι παραλίες και οι δρόμοι έχουν γεμίσει παιδιά!
Δεν μας φταίνε οι εκπαιδευτικοί. Το έργο τους είναι πολύ σημαντικό ! Οφείλουμε να το σεβαστούμε για το καλό των παιδιών μας.

 
Σ.Κ.και Γ.Π.@17 κατασκευαστ[ες μελετών περίπτωσης ...
24 Μάιος 2020 06:58

Συμφωνούμε μέσω του Discourse de la Method ή τον Λόγο περί Μεθόδου του Καρτέσιου[δίγλωσση έκδοση του Γαλλικού Ινστιτούτου]
[Ότι έρχεται στο μυαλό μου και δεν είναι αποδεκτό απ' αυτό αμφισβητείται ή απορρίπτεται].Δεν ξέρω τι πιστεύει πολιτικά ο Γιάννης ο Πλατάρος.Ξέρω ότι η προσφορá του στην εκπαίδευση ήταν και είναι σημαντική και τον τιμώ γι αυτό..
Το ξαναλέεω
1.δεν τρώω υβρίδια καλαμποκιου
2.δεν οδηγώ υβριδικό αμάξι
3.Δεν πιστεύω ότι το υβρίδιο ΣΕΕ έχει μέλλον,αν και "το μέλλον άδηλον"[Παπαρρηγόπουλος]
4.Επισυνάπτω ένα PDF σε ενα μειλ μου αλλά δεν το στέλνω ποτέ μέσω Google..
5.Δεκαεπτά κατασκευαστές μελετών περίπτωσης θα σου πουν Γιάννης Πλατάρος..

 
Quixotakis
24 Μάιος 2020 00:14

@ άσμα ηρωικό και πένθιμο
Έχω την αίσθηση ότι έχετε καλή πρόθεση αλλά με τόσους ναύτες πονηρούς γύρω σας, σας συμβουλεύω να ανεβείτε στα βουνά, να αναπνεύσετε καθαρό αέρα και να περπατήσετε τα μονοπάτια που έφτιαξε ο Θεός για τα άλογα πλάσματά Του. Οι φωνούλες τους είναι μαγικές, εκεί θα ακούσετε άλλα άσματα και σύντομα θα διαπιστώσετε ότι έχετε αρχίσει και τα καταλαβαίνετε, θα σας ενοχλεί βέβαια ο μονότονος αντίλαλος του «εγώ» που θα έρχεται από τις γύρω πόλεις αλλά προς το παρόν δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε!
Μην ξεχνάτε ότι ο Ποιητής επινόησε το «τρελοβάπορο», όταν μια μέρα είδε πολλούς να τρέχουν προς τα βουνά...

 
Δημήτρης
23 Μάιος 2020 23:05

Ο Διγενής ψυχορραγει και η γη τον ετρομαζει. Η υποχρέωση πρέπει να βγει διαδικτυακά.

 
Δημήτρης Κ.
23 Μάιος 2020 21:50

μ΄αρέσει που πολλοί σχολιαστές θεωρούν το θέμα τελειωμένο και τακτοποιημένο...
θα τρίβουν τα ματάκια τους...

 
Πλατάρος Γιάννης
23 Μάιος 2020 21:27

@ ανέκαθεν στην Ελλάδα έχουμε δικαίωμα πλήρους έκφρασης δημόσιας γνώμης. Τώρα περισσότερο!
Αυτό μας έλλειπε!... Μην τρολαρετε την ελευθερία γνώμης. Έχουμε συνταγματική κατοχύρωση.
Μετά τόσο καιρό δεν έχουμε πάρει μυρωδιά τι εγινε: Συμμαζευω:
1. Ψηφίστηκε αντισυνταγματική διάταξη.
2. Η εφαρμοστικη εγκύκλιος ήταν απολύτως συνταγματική.
3. Όποιος θέλει το εφαρμόζει με δική του ευθύνη για ό, τι γίνει.
4. Δεν υπάρχει παιδαγωγική μέθοδος ασφαλής με μάθημα σε δύο ακροατήρια. Αυτό το περίμενα και το είπαν οι ΣΣΕ.
5. Όλοι η φασαρία και ανάληψη ευθύνης έγινε για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι σε φροντιστήρια και Ιδιωτικά.
6. Οι μεταδιζοντες ζωντανά την τάξη τους κινδυνεύουν, με προσωπικές μηνύσεις, αφού έχουν προσωπικές ευθύνες. Δεν έχω ευθυνοι αγαπητοί συνομιλητές εδώ, αν δεν το καταλάβατε.
7. Το υπουργείο δεν έχει την παραμικρή ευθύνη γι ο, τι συμβεί, αν συμβεί. Ο διευθυντής του σχολείου καμία. Μόνο ο Εκπαιδευτικός.
8. Αν γελοιοποιηθει ένα παιδάκι μέσω ατυχηματος, την μήνυση θα εισπράξει ο Εκπαιδευτικός και θα τον κατηγορούν, πως κοιμωταν και πέρασε ο ήχος με βαριά του αμέλεια και εξέθεσε το παιδί. Πιθανοθεωρητικως θα συμβούν τέτοια ατυχήματα και θα τα δούμε στο γιουτχιουμπ...
9. Εγώ είμαι στρατιώτης.... Γνώμη προσπαθώ να έχω και να την δικαιολογώ. Μόνο με επιχειρήματα.
10. Αποφεύγω να κάνω επικριτική, αν δεν έχω κάτι να αντιπροτείνω. Καλύτερο.
11. Ολοι οι συνάδελφοι θα κάνουν ασύγχρονη εξ αποστάσεως δωρεάν χωρίς απαίτηση υπερωριών. Γιατί έχουν φιλότιμο και ξέρουν το συμφέρον τους, τουλάχιστον εδώ το έχουν καταφέρει όλοι.
12. Όποιος έχει ισχυρές αντιρρήσεις στις παραπάνω διαπιστώσεις, ευχαρίστως να το συζητήσουμε...

 
@φιλοσοφος
23 Μάιος 2020 20:41

Συμφωνώ 100% μαζί σας.Υα ηθελα να προσθέσω κσι τα εξής:
1. Από όσα γνωρίζω το κείμενο δεν προωθήθηκε σε όλους τους συντονιστές κσι σε όλα τα ΠΕΚΕΣ.
2. Κάποιοι συντονιστές που το είδαν αν και είχαν διαφωνιες Για το περιεχόμενο ήθελαν να το υπογράψουν αλλά να σταλεί εκεί που αρμόζει και όχι να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Αποτέλεσμα να διαχωριστούν οι συντονιστές σε αρεστούς και μη αρεστούς.Αυτο φαίνεται δυστυχώς να είναι το αποτέλεσμα και τελικα όλοι βορά σχολίων.Νομιζω ότι ο ρόλος τους δεν είναι να αναρτούν ενστάσεις αλλά να αποδεικνύουν έμπρακτα το ρόλο τους όπου και όταν χρειαζεται

 
Q...akis
23 Μάιος 2020 19:57

Δεν μιλάνε έτσι σ' έναν Ακρίτα!

 
pacifist anarchist
23 Μάιος 2020 18:40

Kύριε ΣΚ συμφωνείτε με τον ΓΠ και ιδεολογικά; Αν ναι, τότε βράσε ρύζι και άσε τον ....... να σφυρίζει.

 
Φιλόσοφος
23 Μάιος 2020 17:01

1. Κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις και θέσεις του είτε ατομικά είτε συντεταγμένα μέσα από συλλογικότητες και ομάδες.
2. Μπράβο σε όσους/ες έχουν το θάρρος της υπογραφής τους και της με οποιοδήποτε τρόπο έκφρασης των απόψεων τους.
3. Η αυτονόητη επικρότηση του δικαιώματος έκφρασης θέσεων δεν σημαίνει πως οι όποιες θέσεις είναι σωστές ή όχι.
4. Στην εκπαίδευση ζούμε σε ‘’μικρό χωριό’’ και όσοι γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα κατανοούν το γιατί υπέγραψαν αυτοί/ες που υπέγραψαν.
5. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός, για όσους γνωρίζουν την πολιτική χωροταξία στον χώρο της εκπαίδευσης, πως πολλοί/ες που θα περίμενες να υπάρχουν στη λίστα οι υπογραφές τους, απουσιάζουν.
6. Η ‘’δίκη προθέσεων’’ και ο σκοπός κάθε έκφρασης θέσεων δεν μπορούν να υποσκελίσουν το δίκαιο ή άδικο των θέσεων.
7. Το κείμενο εμπεριέχει σωστούς συλλογισμούς. Συλλογισμοί που διατυπώθηκαν όμως σε χρόνο που είχαν αρθεί από πλευράς κυβέρνησης οι αρχικές αντιπαιδαγωγικές και αντισυνταγματικές παρεκκλίσεις.
8. Το κείμενο έχει μια μεγάλη μαύρη τρύπα. Αμηχανία απέναντι στο ερώτημα τι πρέπει να κάνουμε για να εξασφαλίσουμε πρόσβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία όσων δεν μπορούν να παρακολουθούν δια ζώσης. Οι αναφορές πάνω σε αυτό το ζήτημα είναι ‘’για να πούμε κάτι’’ και όχι λειτουργικές.
9. Υπάρχει τεράστια διαφορά με ό,τι κάναμε προ επιδημίας για όσους απουσίαζαν από το μάθημα με το τι θα πρέπει να δρομολογήσουμε για όσους απουσιάσουν λόγω του φόβου της επιδημίας. Εύκολες απαντήσεις δεν υπάρχουν.

 
Αργήσατε…
23 Μάιος 2020 16:56

…και δεν προτείνετε και τίποτα ουσιαστικό!
Ένα κείμενο που γράφτηκε κατόπιν εορτής, για εντυπωσιασμό, με αριστερό… πρόσημο που υπογράφεται από ένα αριθμό μόνο ΣΕΕ και περιέχει πολλές αντιγραφές και πολύ φιλοσοφία! Αγαπητοί συντονιστές που ήταν τόσο καιρό οι επίσημες προτάσεις σας προς το Υπουργείο ως επιστήμονες παιδαγωγικής καθοδήγησης των εκπαιδευτικών; Οι προτάσεις σας από ότι διαβάζουμε εδώ αφορούν μόνο στο:
1) να προσδιοριστούν οι μαθητές/τριες που αντικειμενικά αντιμετωπίζουν πρόβλημα ….
2) και να εξεταστεί αν διαθέτουν τα τεχνικά μέσα, ώστε να συμμετέχουν σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Αν όχι, να τους διατεθεί ο απαιτούμενος εξοπλισμός.
ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙ;
Αφού επιλυθούν δηλαδή τα παραπάνω, συμφωνείτε με την αναμετάδοση του μαθήματος από την τάξη; Αν όχι, τότε ποιοι εκπαιδευτικοί θα υλοποιούν τη δια ζώσης και ποιοι την εξ αποστάσεως για να καλυφθεί και η ανάγκη εκπαίδευσης των μαθητών που είναι σπίτι τους; Ή προτείνετε οι ίδιοι εκπαιδευτικοί που εμπλέκονται στη δια ζώσης να υλοποιούν και την εξ αποστάσεως; Δεν μας τα λέτε ξεκάθαρα!
Όσο για τους εκπαιδευτικούς που δηλώνετε ότι συμμερίζεστε την αγωνία τους, οι οποίοι «κολύμπησαν στα βαθιά στην περίοδο της υγειονομικής κρίσης» και οι περισσότεροι μάλιστα μόνοι τους χωρίς καμιά υποστήριξη από θεσμικά πρόσωπα και επίσημους φορείς, δε βλέπουμε να παρέχετε κάποια ουσιαστική πρόταση υποστήριξης και επιμόρφωσης!
Με σκοπιμότητα, εκτός χρόνου και εκ του ασφαλούς η παρέμβασή σας αγαπητοί, γι΄αυτό και πολλές οι δικές μας επιφυλάξεις!

 
Έφη Χήν.
23 Μάιος 2020 16:00

Αργήσατε. Το έχουν τελειώσει το θέμα οι εκπαιδευτικοί με τους αγώνες τους!!!

 
άσμα ηρωικό και πένθιμο
23 Μάιος 2020 15:38

Αναρωτιέμαι γιατί χρειάζεται να επαναληφθούν χιλιοειπωμένα πράγματα και μάλιστα με το μανδύα και τη σφραγίδα ΣΕΕ. Είναι κανένας εκπαιδευτικός, παιδαγωγός, γονέας, στέλεχος... που θα ισχυριστεί ότι η εξ ΑΕ μπορεί να συγκριθεί και να υποκαταστήσει τη δια ζώσης; Αν δεν μπορούμε να κατανοήσουμε ότι όλη η συζήτηση και τα μέτρα προτάθηκαν για τις έκτακτες συνθήκες που βιώνουμε τότε προς τι η συζήτηση; Και αν δεν συμφωνήσουμε ότι εξΑΕ σήμερα δεν μπορεί παρά μόνο μέσω ΗΥ να γίνει τότε συζητάμε απλά για να δημιουργούμε εντυπώσεις και ψευτοδιλήμματα. Δε θα ήθελα να σχολιάσω το κείμενο ούτε την πρωτοβουλία. Απλά να αναρωτηθώ: μήπως όλες οι ενστάσεις, τα επιχειρήματα, όλη αυτή η πολεμική που παρακολουθήσαμε όλες αυτές τις ημέρες δίνουν απλά το πρόσχημα σε όσους δεν επιθυμούν να κάνουν το παραμικρό και αδικούν εκείνους τους φιλότιμους και όχι τόσο ...έξυπνους, ευαισθητοποιημένους και υποψιασμένους; μήπως στο όνομα δήθεν προστασίας των προσωπικών δεδομένων με βαρύγδουπες εκφράσεις τύπου big brother στερούν κάθε δυνατότητα σε μαθητές που δεν έχουν τα μέσα και την πρόσβαση στην προβληματική ούτως κι αλλιώς εκπαίδευση των ημερών μας; Μήπως, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι τίποτα από αυτά δεν είναι υποχρεωτικό, ενεργοποιούν τα φοβικά αντανακλαστικά του κλάδου περί αξιολόγησης, παρακολούθησης κλπ βασιλικότεροι του βασιλέως, δηλ των συνδικαλιστών, που στο κάτω κάτω αυτή είναι η δουλειά τους, αρεστοί με δήθεν φιλοεκπαιδευτικό προφίλ; Θα συμφωνήσω με πολλά από τα σχόλια, όπως ότι τα στελέχη τις απόψεις τους τις καταθέτουν εκεί που πρέπει. θα πρόσθετα επίσης ότι θα περίμενα να ακούσω από τα συγκεκριμένα στελέχη όχι μόνο εναλλακτικές προτάσεις για το πώς θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε όλη αυτή την κατάσταση προς όφελος των μαθητών μας, αλλά ως ΣΕΕ, ως επιστήμονες με αυτό το ρόλο, να οργανώσουν ομάδες εκπαιδευτικών της ειδικότητάς τους, να παράξουν εκπαιδευτικό υλικό και δείγματα καλών πρακτικών πάνω στην ύλη της τρέχουσας περιόδου και να τα καταθέτουν σε κοινό αποθετήριο. Μια τέτοια στάση και δουλειά θεωρώ από τη μεριά τους "έντιμη" και προσήκουσα στη θέση που κατέχουν και ωφέλιμη για τους εκπαιδευτικούς και το δημόσιο σχολείο που υποτίθεται υπερασπίζονται. Πιστεύω ότι όπως και οι σχολικοί σύμβουλοι παλιότερα, εκτός λαμπρών εξαιρέσεων, έτσι και οι ΣΕΕ τώρα δεν έχουν αντιληφθεί ότι οι ίδιοι πρέπει να δώσουν υπόσταση στο αξίωμά τους με τη δουλειά τους και όχι να αποκτήσουν υπόσταση με τέτοιες προσπάθειες. Γιατί διαφορετικά ισχύει ο νόμος της φύσης: ό,τι δε χρειάζεται απορρίπτεται. Και η εκπαιδευτική κοινότητα και η κοινωνία μας κρίνει όλους και τέτοιες εποχές φοβάμαι ότι θα είναι αμείλικτη...
ένας απογοητευμένος εκπαιδευτικός που γνωρίζει πράγματα και πρόσωπα

 
@πλαταρο ιωαννη
23 Μάιος 2020 15:23

Κύριε Πλαταρε διαβάζω και σέβομαι τις απόψεις σας.Θα ηθελα την άποψη σας για το εξής καθώς θεωρείται όπως γραφετε συνταγματικό τον νόμο για τη δια ζώσης μετάδοση.Πειτε μου λοιπον αν κάποιος γονέας καταγγείλει έναν εκπαιδευτικό πως ενώ δύναται δεν κάνει δια ζώσης κσι το παιδί του που δίνει πανελλήνιες δεν κάνει επαναλήψεις μένει πίσω στα μαθήματα κλπ.Και πάει με έναν δικηγόρο και ζητάει και αποζημίωση.Ποιος θα καλύψει νομικά τον καθηγητή;Η ΟΛΜΕ η οι 132 ΣΕΕ θα πάνε στο δικαστήριο για νομική υποστήριξη;Θα ηθελα την άποψη σας παρακαλω.Επισης,εσεις ως στέλεχος εκπαίδευσης κατά ποσό θεωρείτε να Μαζευετε μια ομάδα διευθυντών κσι να αναρτά στο διαδίκτυο ότι διαφωνεί με έναν νόμο;δεν εκθέτει τους άλλους συναδέλφους του;εσεις ως διευθυντης θα το κάνατε;

 
Οι περισσότεροι πίστευαν
23 Μάιος 2020 14:59

ότι οι ΣΕΕ δεν θα εμφανιστούν.
Τώρα το μόνο που τους μένει είναι να ρίχνουν λάσπη κατά τη γνωστή πρακτική τους

 
ΚΜ
23 Μάιος 2020 14:53

Μπράβο τους!!! σημαντική η κίνησή τους.

 
προφανώς
23 Μάιος 2020 14:35

και ο καθένας μόνος του ή σε ομάδες, έχει δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις του δημόσια.
Δημοκρατία δεν έχουμε;

 
Ψηφιακός δάσκαλος
23 Μάιος 2020 14:34

Μετά από 10 μέρες (που είχα αναφερθεί στην "απουσία τους") πήραν θέση έστω και οι 132 του συνόλου των ΣΕΕ . Περιμένω μετά από άλλες 10 την θέση των Πανεπιστημιακών παιδαγωγών που "αγνοούνται". -Να είσαι καλά εκεί που βρίσκεσαι, δάσκαλε - παιδαγωγέ κ. Τσολάκη.

 
Επώνυμος Ανώνυμος
23 Μάιος 2020 14:27

ότι οι ΣΕΕ καλώς ή κακώς μίλησαν ΕΠΩΝΥΜΑ...
το να κρύβεται ο καθένας πίσω από μικρά ονόματα (που μπορεί να μην είναι καν αληθινά) ή ψευδώνυμα, θυμίζει άλλες εποχές και κυρίως άλλες πρακτικές...

 
@Νίκος
23 Μάιος 2020 13:47

μόνο που η ΠΕΣ δεν τοποθετήθηκε...
μόνο για την επιλογή στελεχών φαίνεται να έχει άποψη...

 
ΠΕ04
23 Μάιος 2020 13:16

Από πού προκύπτει, ότι πάνω από τρία άτομα πρέπει να παίρνουν άδεια για να εκφράζουν γνώμη - άποψη; Τελικά όλοι δείχνουν έμμεσα ή άμεσα τις πολιτικές τους πεποιθήσεις και καταβολές!!!
Στον εισαγγελέα και στον προϊστάμενο γρήγορα!!! !!!!

 
Απλός εκπαιδευτικός αλλά σκεπτόμενος και γονέας ταυτόχρονα
23 Μάιος 2020 12:56

@ "Παράβαση καθήκοντος"

2020 κύριε είναι σήμερα και όχι 1967 ή 1981
Που ζείτε κύριε εκπαιδευτικέ των παιδιών μου

μέσα στην τάξη θα αυτοσχεδιάζεται κατά το δοκούν και κατά τις δικες σας πεποιθήσεις και απόψεις και θα αγνοείται τις επιταγές της συντεταγμένης με νόμους πολιτείας?

δεν υπάρχουν στο σχολείο και την εκπαίδευση κανόνες και νόμοι οι οποίοι πρέπει να τηρούνται και να εφαρμόζονται?

μπαίνοντας μέσα σε μια τάξη με παιδιά με την δική σας οπτική γωνία θα λέτε ότι σας κατέβει ως «μάχιμος εκπαιδευτικός ο οποίος ΜΟΝΟ αξιολογεί και ποτέ δεν αξιολογείται» καλυπτόμενος πίσω από τα δήθεν δημοκρατικά δικαιώματα ?

ο δημόσιος υπάλληλος είναι υπεράνω νόμων και κανόνων?
Δείξτε μου το ΦΕΚ του καθηκοντολογιου των συντονιστών που χωρίς καμιά απόφαση ολομέλειας όπως ρητά προβλέπετε από τους νόμους βγαίνουν για μα κάνουν θόρυβο για ένα ληγμένο θέμα

Ρωτήστε κάποιον τι σημαίνει καθήκοντα και υποχρεώσεις εκπαιδευτικών και δη στελεχών της εκπαίδευσης που χωρίς πρωτόκολλο βγαίνουν και στις ιστοσελίδες εκπαιδευτικού περιεχομένου και λένε διάφορα δήθεν επιστημονικά χωρίς τεκμηρίωση και προστάσειw

Σαφέστατα και πρέπει να επέμβει ει ο προιστάμενος

Σαφέστατα εφόσον δεν υπάρχουν πρωτοκόλλα κατάθεσης στις ολομέλειες και στον περιφερειακό διευθυντή και στο υπουργείο είναι παράβαση καθήκοντος

Σαφέστατα έχουν ως άτομα και όχι ως οργανωτικοί συντονιστές με τον τίτλο να έχουν απόψεις σε συνεδρία η σε περιοδικά

Τέλος δε το γήπεδο έχει σαφέστατα περισσότερους κανόνες που βγαίνουν μέσα από το χάος των πολλών αλλά προφανώς ούτε έξω από αυτά δεν περνάς

 
Εκ των υστερων
23 Μάιος 2020 12:49

Εκ των υστέρων και κατόπιν εορτής κάποιοι ΣΕΕ τποθετηθηκαν. Αφού πρώτα οι εκπαιδευτικοί τα αντιμετώπισαν όλα μόνοι τους.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ