Placeholder

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

Εγκύκλιος: Οδηγίες προς Διευθυντές και Εκπαιδευτικούς για ζωντανή αναμετάδοση των μαθημάτων

Ενημερωτικό έγγραφο προς τους μαθητές και γονείς
Δημοσίευση: 27/05/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Εγκύκλιο  με οδηγίες προς τους Διευθυντές και εκπαιδευτικούς  της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  για  ζωντανή αναμετάδοση των μαθημάτων,με την επανέναρξη των μαθημάτων τη Δευτέρα 1η Ιουνίου καθώς και ενημερωτικό έγγραφο προς τους μαθητές και  γονείς, απέστειλε σήμερα το υπουργείο Παιδείας προς όλες τις σχολικές μονάδες.
 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ  ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ

 Ειδικότερα η εγκύκλιος προβλέπει τα εξής:

Με την επανεκκίνηση λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των ΣΜΕΑΕ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020, υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονης διαδικτυακής παρακολούθησης του μαθήματος από το σπίτι για τους μαθητές/τριες οι οποίοι δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη από COVID-19, όπως αυτές ορίζονται από τους αρμόδιους φορείς για την παροχή ειδικής άδειας, ή ήδη νοσούν, ή έρχονται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού τους περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου, ή ήδη νοσεί. Η ταυτόχρονη διδασκαλία σε μαθητές/τριες οι οποίοι/ες συμμετέχουν στο μάθημα με φυσική παρουσία και σε άλλους μαθητές/τριες οι οποίοι/ες συμμετέχουν εξ αποστάσεως επιτρέπεται μόνο κατά την περίοδο εφαρμογής έκτακτων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό COVID-19. Επιπλέον, η ζωντανή μετάδοση θα λαμβάνει χώρα μόνο για το μέρος της σχολικής ώρας που αφιερώνεται στη διδασκαλία-παράδοση και όχι σε αυτό που σχετίζεται με την ενδεχόμενη εξέταση μαθητών/τριών.

Συγκεκριμένα:

Ο/η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας, καθώς και η ομάδα υποστήριξης του κάθε σχολείου, όπως αυτή έχει οριστεί μέσω του myschool, θα συνεχίσουν να έχουν τον ρόλο της πρώτης γραμμής υποστήριξης σχετικά με τη σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία. Στη δεύτερη γραμμή παραμένει η Κεντρική Ομάδα Τηλεκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ., με την οποία δύναται να επικοινωνήσει η ομάδα υποστήριξης, είτε στο cst@minedu.gov.gr, είτε καλώντας στο 210-3443949 (καθημερινά από 9πμ-5μμ).

Η ομάδα υποστήριξης καλείται να επιβεβαιώσει ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα (email) με τον ατομικό σύνδεσμο ενεργοποίησης (Activate) της εφαρμογής Webex Meetings για την ενεργοποίηση της ψηφιακής τους τάξης. Υπενθυμίζεται ότι η ψηφιακή τάξη αντιστοιχεί σε ένα μοναδικό, προσωπικό σύνδεσμο του/της κάθε εκπαιδευτικού και ότι αυτός ο σύνδεσμος θα χρησιμοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και με αυτόν ο/η εκπαιδευτικός θα προγραμματίζει με τους μαθητές του το κάθε μάθημα.

Στην περίπτωση που κάποιος/α εκπαιδευτικός δεν έχει λάβει τον ατομικό σύνδεσμο εγκατάστασης από το Υ.ΠΑΙ.Θ., η ομάδα υποστήριξης καλείται να προβεί στις εξής ενέργειες:

1. Να επιβεβαιώσει ότι οι αντίστοιχες ηλεκτρονικές διευθύνσεις (email) είναι σωστά καταχωρισμένες στο myschool. Επισημαίνεται ότι όταν κάποια ηλεκτρονική διεύθυνση επικαιροποιηθεί, δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες. Ο ατομικός σύνδεσμος θα αποσταλεί στη νέα διεύθυνση.

2. Να επιβεβαιώσει ότι ο/η εν λόγω εκπαιδευτικός δεν έχει εγγραφεί στη δωρεάν έκδοση (free Webex Meetings Plan) της Webex. Στην περίπτωση που έχει ήδη εγγραφεί δωρεάν, η ομάδα υποστήριξης καλείται να τον/την παραπέμψει στις Συχνές Ερωτήσεις στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ, όπου θα βρει αναλυτικές οδηγίες για την απεγκατάσταση και τα επόμενα βήματα.
Εάν η ομάδα υποστήριξης εξακολουθεί να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, μπορεί να επικοινωνήσει με την Κεντρική Ομάδα Τηλεκπαίδευσης, μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Ακολούθως, ο/η Διευθυντής/ντρια αναλαμβάνει να συντονίσει την επικοινωνία του/της κάθε εκπαιδευτικού με τους/τις μαθητές/τριες που δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική τους παρουσία το μάθημα, μετά από ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων (βλ. συνημμένο ενημερωτικό έγγραφο). Ο/η εκπαιδευτικός, με τη σειρά του, αποστέλλει τον σύνδεσμο της προσωπικής του ψηφιακής τάξης στους/στις μαθητές/τριες (ή στους γονείς/κηδεμόνες) μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (π.χ. email, messenger, WhatsApp, viber, chat, κτλ.). Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές/τριες μπορούν να συμμετέχουν στα μαθήματα πατώντας απλώς τον αντίστοιχο σύνδεσμο, χωρίς να απαιτείται η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Σημειώνεται ότι ο/η μαθητής/τρια μπορεί να συνδεθεί στην ψηφιακή τάξη μέσω υπολογιστή, ταμπλέτας, κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου. Στην τελευταία περίπτωση, ο/η εκπαιδευτικός γνωστοποιεί στον/στη μαθητή/τρια το τηλέφωνο επικοινωνίας που πρέπει να καλέσει (211 990 2394), καθώς και το μοναδικό εννιαψήφιο κωδικό της ψηφιακής του τάξης.

Τέλος, ο/η κάθε εκπαιδευτικός, σε συνεργασία με την ομάδα υποστήριξης, δύναται να χρησιμοποιεί τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό (ηλεκτρονικό υπολογιστή, ταμπλέτα ή κινητό τηλέφωνο) και λαμβάνει τα παρακάτω απαραίτητα μέτρα:

α) Για τη μετάδοση του ήχου, η συσκευή θα πρέπει να είναι σταθερά τοποθετημένη κοντά στον/στην εκπαιδευτικό. Ο/Η εκπαιδευτικός διατηρεί το δικαίωμα σίγασης της φωνής μαθητή/τριας ή ακόμα και διακοπής της μετάδοσης εάν το κρίνει απαραίτητο.

β) Στην περίπτωση που επιλεγεί η μετάδοση εικόνας, η λήψη θα πρέπει να εστιάζει αποκλειστικά και μόνο στον/στην εκπαιδευτικό ή/και στον πίνακα της αίθουσας διδασκαλίας. Δεν επιτρέπεται να εστιάζει σε μαθητές/τριες που βρίσκονται στην αίθουσα διδασκαλίας. Εφόσον κάποιος/α μαθητής/τρια προσέρχεται στον πίνακα, και, επομένως, εντός του πλαισίου της μεταδιδόμενης εικόνας, ο/η εκπαιδευτικός καλείται να διακόψει τη μετάδοση εικόνας.

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η καταγραφή και αποθήκευση του μαθήματος, παρά μόνο η ζωντανή μετάδοση ήχου ή/και εικόνας σε πραγματικό χρόνο, με μοναδικούς αποδέκτες τους/τις μαθητές/τριες.

Για περαιτέρω οδηγίες προς εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες, μπορείτε να συμβουλευθείτε τις αναλυτικές οδηγίες στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ.

Επισημάνσεις:

1) Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019, σας ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.») είναι: α) για όλες τις εκπαιδευτικές δομές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και β) για όλες τις εκπαιδευτικές δομές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας ιδιωτικής εκπαίδευσης το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, ή άλλου είδους νομική οντότητα ανεξαρτήτως νομικής προσωπικότητας στα οποία έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας της αντίστοιχης ιδιωτικής εκπαιδευτικής δομής. Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων υποχρεούται να ορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Κ.Π.Δ.

Στο πλαίσιο λειτουργίας της πλατφόρμας που διατίθεται προς χρήση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ισχύουν τα κάτωθι:

α) Τα προσωπικά δεδομένα των εκπαιδευτικών (συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμο και το e-mail αυτών) δύνανται να κοινοποιούνται στο συνεργαζόμενο με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων πάροχο υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου, αποκλειστικά και μόνο προκειμένου να καταστεί τεχνικά δυνατή η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, μέσω της σχετικής πλατφόρμας, και αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Εν συνεχεία θα διαγραφούν από τους εν λόγω παρόχους.

β) Τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών/τριών, γονέων ή/και κηδεμόνων (συγκεκριμένα το e-mail αυτών) αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τη σχολική μονάδα λόγω της ιδιότητάς τους ως μαθητών/τριών ή/και γονέων ή κηδεμόνων και της σχέσης τους, αντίστοιχα, με το Ελληνικό Δημόσιο ή με τον ιδιωτικό φορέα στον οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας της ιδιωτικής σχολικής μονάδας, είναι δε αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών και υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου ή του προαναφερθέντος ιδιωτικού φορέα, κατά τις κείμενες διατάξεις, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της εκπαιδευτικής δραστηριότητας κατά την περίοδο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Επιπλέον, οι μαθητές/τριες κατά τη συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση κοινοποιούν σε συνεργαζόμενο με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή με τον προαναφερθέντα ιδιωτικό φορέα ιδιωτικής εκπαίδευσης πάροχο υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου, κατ’ επιλογήν τους, όνομα ή όνομα χρήστη, αποκλειστικά προκειμένου να καταστεί τεχνικά δυνατή η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, μέσω της σχετικής πλατφόρμας και σύνδεσης με αυτήν μέσω λογισμικού πλοήγησης (browser), και αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, και εν συνεχεία θα διαγραφούν από́ τους εν λόγω παρόχους. Ακόμη και εάν οι μαθητές/τριες επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή της Webex, και όχι τη σύνδεση μέσω λογισμικού πλοήγησης, και πάλι στο πεδίο email δεν απαιτείται το προσωπικό τους email, αλλά μπορεί να συμπληρωθεί ένα τυχαίο, εικονικό email, π.χ. aa@aa.com, το οποίο ομοίως κοινοποιείται αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, και εν συνεχεία θα διαγραφεί από́ τους εν λόγω παρόχους.

Σε περίπτωση που σχολική μονάδα ιδιωτικής εκπαίδευσης επιλέξει άλλη ψηφιακή πλατφόρμα από αυτήν που διατίθεται δωρεάν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, οφείλει να λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειμένου να συμμορφώνεται με τις κείμενες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας και ιδίως ο σχεδιασμός της πλατφόρμας να ανταποκρίνεται από το σχεδιασμό και εξ ορισμού στις βασικές αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Σκοπός της επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων είναι η παροχή προς όλους/ες του δημόσιου αγαθού της εκπαίδευσης υπό καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, όπως είναι η πανδημία του COVID-19. Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων εδράζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. ε του Γ.Κ.Π.Δ. συνδυαστικά με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. γ του Γ.Κ.Π.Δ.

Τονίζεται ότι οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν επιβεβαίωση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας για το αν και κατά πόσον ή όχι προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν υφίστανται επεξεργασία. Επίσης, οι χρήστες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα μεταδεδομένα που δημιουργούν, εφόσον έχουν χρησιμοποιήσει τα πραγματικά τους στοιχεία (email και ονοματεπώνυμο για τους/τις εκπαιδευτικούς, ονοματεπώνυμο για τους/τις μαθητές/τριες), έτσι ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή τους. Επιπλέον, μπορεί να ικανοποιηθεί τόσο το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβειών στα δεδομένα πρόσβασης όσο και -υπό προϋποθέσεις- το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία από́ το Ελληνικό Δημόσιο/τον ιδιωτικό φορέα στον οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας της ιδιωτικής εκπαιδευτικής δομής σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Τέλος, προβλέπεται δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από το Ελληνικό Δημόσιο ή/και τα σχετικά δικαιώματα των χρηστών, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας cst@minedu.gov.gr.

2) Ο/Η Διευθυντής/τρια της κάθε σχολικής μονάδας υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς, τους/τις μαθητές/τριες και γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αποκλειστικά για τον σκοπό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αποστέλλοντάς τους το συνημμένο ενημερωτικό έγγραφο σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή.

3) Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μαθητών/τριών, των γονέων/κηδεμόνων τους και του εκπαιδευτικού προσωπικού της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οφείλει να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, καθώς και τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α ́ 137). Τις αυτές υποχρεώσεις οφείλει να τηρεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια για τη λειτουργία ιδιωτικής εκπαιδευτικής δομής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών της σχετικής εκπαιδευτικής δομής, τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε αυτήν.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019, σας ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.») είναι: α) για όλες τις εκπαιδευτικές δομές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και β) για όλες τις εκπαιδευτικές δομές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας ιδιωτικής εκπαίδευσης το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, ή άλλου είδους νομική οντότητα ανεξαρτήτως νομικής προσωπικότητας στα οποία έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας της αντίστοιχης ιδιωτικής εκπαιδευτικής δομής. Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων υποχρεούται να ορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Κ.Π.Δ.

Στο πλαίσιο λειτουργίας της πλατφόρμας που διατίθεται προς χρήση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ισχύουν τα κάτωθι:

α) Τα προσωπικά δεδομένα των εκπαιδευτικών (συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμο και το e-mail τους) δύνανται να κοινοποιούνται στο συνεργαζόμενο με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων πάροχο υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου, αποκλειστικά και μόνο προκειμένου να καταστεί τεχνικά δυνατή η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, μέσω της σχετικής πλατφόρμας, και αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, και εν συνεχεία θα διαγραφούν από τους εν λόγω παρόχους.

β) Τα προσωπικά́ δεδομένα των μαθητών/τριών, γονέων ή/και κηδεμόνων (συγκεκριμένα το e-mail τους) αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από́ τη σχολική́ μονάδα λόγω της ιδιότητάς τους ως μαθητών/τριών ή/και γονέων ή κηδεμόνων και της σχέσης τους, αντίστοιχα, με το Ελληνικό́ Δημόσιο ή με τον ιδιωτικό φορέα στον οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας της ιδιωτικής σχολικής μονάδας, είναι δε αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών και υποχρεώσεων του Ελληνικού́ Δημοσίου ή του προαναφερθέντος ιδιωτικού φορέα, κατά́ τις κείμενες διατάξεις, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της εκπαιδευτικής δραστηριότητας κατά́ την περίοδο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Επιπλέον, οι μαθητές/τριες κατά́ τη συμμετοχή́ τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση κοινοποιούν σε συνεργαζόμενο με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή με τον προαναφερθέντα ιδιωτικό φορέα ιδιωτικής εκπαίδευσης πάροχο υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού́ χώρου, κατ’ επιλογήν τους, όνομα ή όνομα χρήστη, αποκλειστικά́ προκειμένου να καταστεί τεχνικά́ δυνατή́ η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, μέσω της σχετικής πλατφόρμας και σύνδεσης με αυτήν μέσω λογισμικού́ πλοήγησης (browser), και αποκλειστικά́ για όσο χρονικό́ διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, και εν συνεχεία θα διαγραφούν από́ τους εν λόγω παρόχους. Ακόμη και εάν οι μαθητές επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή της Webex, και όχι τη σύνδεση μέσω λογισμικού πλοήγησης, και πάλι στο πεδίο email δεν απαιτείται το προσωπικό τους email, αλλά μπορεί να συμπληρωθεί ένα τυχαίο, εικονικό email, π.χ. aa@aa.com, το οποίο ομοίως κοινοποιείται αποκλειστικά για όσο χρονικό́ διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, και εν συνεχεία θα διαγραφεί από́ τους εν λόγω παρόχους.

Σε περίπτωση που σχολική μονάδα ιδιωτικής εκπαίδευσης επιλέξει άλλη ψηφιακή πλατφόρμα από αυτήν που διατίθεται δωρεάν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, οφείλει να λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειμένου να συμμορφώνεται με τις κείμενες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας και ιδίως ο σχεδιασμός της πλατφόρμας να ανταποκρίνεται από το σχεδιασμό και εξ ορισμού στις βασικές αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Σκοπός της επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων είναι η παροχή προς όλους/ες του δημόσιου αγαθού της εκπαίδευσης υπό καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, όπως είναι η πανδημία του COVID-19. Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων εδράζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. ε του Γ.Κ.Π.Δ. συνδυαστικά με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. γ του Γ.Κ.Π.Δ.

Τονίζεται ότι οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν επιβεβαίωση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας για το αν και κατά πόσον ή όχι προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν υφίστανται επεξεργασία. Επίσης, οι χρήστες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα μεταδεδομένα που δημιουργούν, εφόσον έχουν χρησιμοποιήσει τα πραγματικά τους στοιχεία (email και ονοματεπώνυμο για τους/τις εκπαιδευτικούς, ονοματεπώνυμο για τους/τις μαθητές/τριες), έτσι ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή τους. Επιπλέον, μπορεί να ικανοποιηθεί τόσο το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβειών στα δεδομένα πρόσβασης όσο και -–υπό προϋποθέσεις- το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία από́ το Ελληνικό Δημόσιο/τον ιδιωτικό φορέα στον οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας της ιδιωτικής εκπαιδευτικής δομής σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Τέλος, προβλέπεται δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από το Ελληνικό Δημόσιο ή/και τα σχετικά δικαιώματα των χρηστών, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας cst@minedu.gov.gr.

Σχόλια (15)

 
Ανήσυχος εκπαιδευτικός
27 Μάιος 2020 15:59

Εντάξει, αυτό πια λέγεται εμμονικός παροξυσμός! Δηλαδή ο κόσμος το 'χει τούμπανο κι αυτοί το χαβά τους! Σοβαρότης κάτω του μηδενός. Ζούμε μια περίοδο πλήρους διασυρμού κάθε έννοιας παιδαγωγικής τάξης με σχολεία σκορποχώρια χάρις στην επιπόλαιη απόφαση του υπουργείου να επαναλειτουργήσουν εν καιρώ πανδημίας και με όλους τους υπόλοιπους εργασιακούς χώρους ανενεργούς και μάλιστα να επαναλειτουργήσουν με νόμιμο δικαίωμα να γίνονται ανεξέλεγκτα απουσίες όσων μαθητών το επιθυμούν! Είναι μια θλιβερή φαρσοκωμδία όλο αυτό το σκηνικό, αλλά οι επικεφαλής του υπουργείου συνεχίζουν απτόητοι να αγνοούν την πραγματικότητα να να νομοθετούν στο βρόντο! Η απόλυτη απογοήτευση...

 
κράτος Βόρειας Κορέας
27 Μάιος 2020 16:16

ΟΜΩΣ ΠΟΥΘΕΝΑ ΔΕΝ Τονίζεται ότι οι χρήστες διαττηρούν το δικαίωμα συναινέσουν ή όχι,
πράγμα ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ για ευρωπαϊκό κράτος,
αλλά όχι για κράτος Βόρειας Κορέας.

 
Ax
27 Μάιος 2020 16:40

Αυτό το κορίτσι δεν μπορεί να καταλάβει πως ό,τι παιρνά από το μυαλό δεν είναι πάντα και υλοποιήσιμο. Όλο και περισσότεροι επιμένουν ότι διαδικτυακά τα μαθήματα δεν μπορούν να έχουν τον ίδιο χρόνο με τη φυσική τάξη. Δεν έχει νόημα να ταλαιπωρείται ο μαθητής ένα 45λεπτο μπροστά στον υπολογιστή, όταν όλα όσα πρέπει να μάθει περιορίζονται ουσιαστικά στα 15 λεπτά.
Μου έχει μείνει όμως μια απορία: Όλοι αυτοί των παιδαγωγικών σχολών μας γιατί έως τώρα δεν έχουν εκφράσει τη γνώμη τους, δεν έχουν παρέμβει, αλλά σιωπούν;

 
Μανώλης
27 Μάιος 2020 16:47

Δύο σελίδες κείμενο και άλλες δέκα για τους όρους χρήσης των προσωπικών δεδομένων. Κάτι δεν πάει καλά με την ανθρωπότητα, έχουμε αναδείξει σαν σημαντικό, ένα θέμα που μέχρι πριν λίγο ήταν ανύπαρκτο. Ο μέσος ημιμαθής θα σου πει βέβαια, ότι αν τον πιάσει καμιά κάμερα, η Κέμπριτζ αναλιτικα θα του κάνει πλύση εγκεφάλου και θα ψηφίζει τους κακούς.

 
Quixotakis
27 Μάιος 2020 17:03

«Επιπλέον, η ζωντανή μετάδοση θα λαμβάνει χώρα μόνο για το μέρος της σχολικής ώρας που αφιερώνεται στη διδασκαλία-παράδοση και όχι σε αυτό που σχετίζεται με την ενδεχόμενη εξέταση μαθητών/τριών.»
Κυρία Υπουργέ,
Δεν υπάρχει κάτι προς παράδοση!...
Ο δάσκαλος διαρκώς συνδιαλέγεται με τους μαθητές του, τους μαθαίνει και ταυτοχρόνως μαθαίνει και ο ίδιος, τους αξιολογεί χωρίς να το γνωρίζουν, επαναδιατυπώνει συχνά τον διδακτικό του λόγο και συνεχίζει να τους αξιο-λογεί και ταυτοχρόνως μαζί μ' αυτούς και τον εαυτό του και όλα αυτά μέχρι να γεράσει, αφού όλα τμήματα είναι διαφορετικά... Μόνο έτσι μαθαίνουν τα παιδιά!
Έλεγε κάποτε ο λαμπρός φιλόλογος Χρίστος Τσολάκης:
«Ο δάσκαλος διακατέχεται πάντα από την αγωνία της διδασκαλίας, όπως ο καλλιτέχνης έχει την αγωνία της τελευταίας του δημιουργίας, έστω και αν την έχει επαναλάβει κατά το παρελθόν και μάλιστα με επιτυχία.
Μοίρα ατομική του δασκάλου η διδασκαλία. Δεν έχει, λοιπόν, καμιά ασφάλεια
ο δάσκαλος; Όχι, απόλυτη ασφάλεια δεν έχει όπως δεν έχει απόλυτη ασφάλεια ο πολεμιστής την ώρα της μάχης ή και ο καλλιτέχνης την ώρα της δημιουργίας. Και τούτο διότι δεν υπάρχει σταθερό, στη διδασκαλία υπάρχει μεταβαλλόμενο γίγνεσθαι, όπου η κάθε στιγμή μπορεί να προκύψει διαφορετική από την άλλη, οι νέες καταστάσεις δημιουργίας υπαγορεύουν νέες απρόβλεπτες συμπερι-φορές δασκάλου και μαθητών».

 
Γρηγόρης
27 Μάιος 2020 17:37

Με ποσοστό απόντων ( χωρίς απουσίες ) ανα τμήμα που προσεγγίζει το 100% ( αποτέλεσμα της δήλωσης που με περισσή ευκολία προέβλεψε ) και απουσία συσκευών μετάδοσης που προσεγγίζει το ίδιο ποσοστό για ποια ζωντανή μετάδοση μαθήματος μιλάει η Υπουργός;
Ας βγεί λίγο από τη γυάλα της αριστείας της, ας πάει σε ένα σχολείο να δεί, θα μάθει και κάτι, δεν θα πάθει.

 
Pe19
27 Μάιος 2020 17:39

Μια υπουργός συνεχώς βάζει αυτογκόλ. Έχει κολλήσει με μία βλακεία και πάει το πράγμα από το κακό στο χειρότερο. Υπάρχουν τεχνικά προβλήματα ανυπέρβλητα τουλάχιστον σε αυτή τη χρονική στιγμή (δικτύωση των σχολείων κλπ) πέρα των άλλων παιδαγωγικά δεν στέκει η προ 100ετίας λογική μοντέλου του εξέταση – παράδοση. Ήταν μια άστοχη επιλογή εν τη ρύμη του λόγου της υπουργού που δεν έπρεπε να λεχθεί και αφού ειπώθηκε μια φορά δεν έπρεπε να γίνει σημείο τριβής με όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Πρέπει να μείνει εκεί και να το επεξεργαστεί καλύτερα το υπουργείο.
Ο χρόνος αυτός που η μαθητές είναι εν μέρη στο σχολείο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση όλων στην εξ’ αποστάσεως διδασκαλία. Να έχουν μπορούν όλοι οι μαθητές να χρησιμοποιούν e-class τόσο σαν συμπλήρωμα της δια-ζώσης εκπαίδευσης αλλά και για ασύγχρονη διδασκαλία. Θα πρέπει να αποφασιστεί πλατφόρμα σύγχρονης διδασκαλίας όπου οι μαθητές θα εισέρχονται με πιστοποίηση ταυτότητας και όχι απλά με δήλωση του ονόματός τους (webex). Θα πρέπει να υπάρχουν στην σύγχρονη τηλεκπαίδευση παρουσίες που θα πιστοποιούν την συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα και την επιτυχή ολοκλήρωσή του. Όλα αυτά μπορούσαν να γίνουν τη περίοδο αυτή και όχι να υπάρξει ο ανεδαφικός στόχος της ολοκλήρωσης της ύλης από τη στιγμή που ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ η φοίτηση είναι προαιρετική.

 
Καθηγητής Πληροφορικής από το εργαστήριο Πληροφορικής
27 Μάιος 2020 17:39

Λέει το παραπάνω μακροσκελές κείμενο μεταξύ άλλων τη φράση:
...
"Δεν επιτρέπεται να εστιάζει σε μαθητές/τριες που βρίσκονται στην αίθουσα διδασκαλίας."
...
Αυτοί που τα γράφουν αυτά έχουν μπει ποτέ σε εργαστήριο Πληροφορικής να δούνε πως γίνεται το μάθημα; Με τον καθηγητή να βρίσκεται συνεχώς πάνω από τις ομάδες των μαθητών καθοδηγώντας τους πως να εκτελέσουν τις εργαστηριακές ασκήσεις; Με τους μαθητές να ζητάνε συνεχώς βοήθεια στις προσπάθειές τους;
Να υποθέσω ότι οι συντάκτες είναι εκτός πραγματικότητας ή συμβαίνει κάτι άλλο; Δεν τους συμβούλεψε έστω ένας Πληροφορικός από το ΙΕΠ πως γίνεται το μάθημά μας; Κύριοι, δείξτε λίγο επαγγελματισμό επιτέλους, κατεβείτε από το "θρόνο" σας και ανοίξτε λίγο το "παράθυρο" μιας τάξης να δείτε πως γίνεται εκεί μέσα η διδασκαλία και η μετάδοση γνώσης.

 
εκπαιδευτικός
27 Μάιος 2020 18:25

Επειδή η συγκεκριμένη εγκύκλιος αναφέρεται σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις που όπως ήδη ανέφερε η ETUCE στην επιστολή της που δημοσίευσε το ESOS αναιρούν τη συναίνεση των υποκειμένων και αντίκειται στο άρθρο 21 και 35 του κανονισμού της ΕΕ για τα ΠΔ, να ερωτηθουν οι νομικοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών , και το νομικό τμήμα της ETUCE για τη στόχευση της συγκεκριμένης ενυπόγραφης ενημέρωσης .

(Αναιρεί η εγκύκλιος κ τη διακριτική ευχέρεια που ανέφερε η κα Υπουργός)
Καλό είναι να διαβαστεί η επιστολή της ETUCE στο πρωτότυπο. Εχει σημασία ο όρος tripatism που χρησιμοποιείται και είναι ο πυλώνας της λειτουργίας των Ευρωπαϊκών κρατών.
Αλλο φιλελευθερισμός κ άλλο ρεμπουμπλικάνικος φονταμενταλισμός

 
Γονέας
27 Μάιος 2020 19:14

Δηλαδή, αν κατάλαβα σωστά, ζητάνε από ένα παιδί να κάτσει παθητικά για 6 ώρες μπροστά από μια οθόνη, με συνεχείς διακοπές μετάδοσης, λόγω "εξέτασης" κάποιου συμμαθητή τους (που δεν θ' ακούν την απάντηση, ούτε τις διορθώσεις του δασκάλου). Και αυτό το Υπουργείο Παιδείας(sic!) το αποκαλεί εκπαιδευτική διαδικασία!!!
Μα είμαστε σοβαροί;;!!

 
ελενη
28 Μάιος 2020 02:36

Πλήρης κατάλυση της ακαδημαικής ελευθερίας και της ιερότητας του παιδαγωγικού χώρου εν ώρα διδασκαλίας.

 
Νίκος
28 Μάιος 2020 09:05

@Ελενη,
να υποθέσω ότι είστε εναντίον και της αξιολόγησης λόγω παραβίασης του ιερού χώρου της διδασκαλίας;

 
Ελένη Φιλόλογος
28 Μάιος 2020 16:17

Στο δια ταύτα όμως, τι κάνουμε για όσους μένουν σπίτι; Μπαλώνουμε τρύπες μόνοι μας; εγώ κ πολλοί άλλοι στο σχολείο προτείναμε αφελώς να ανεβάζουμε στο e-class, μεςτά συνειδητοποιήσαμε ότι ήταν πολλή δουλειά, την οποία κάνουμε βέβαια, αλλά κανένας δεν ασχολείται. 20 παιδιά παίρνουν μηνύματα, 4-5 έχουν στείλει ευχαριστώ και 1 έχει στείλει ασκήσεις. Το θέμα είναι ότι δεν φαίνεται από πουθενά ότι ουσιαστικά το υπουργείο άφησε έκθετους όσους έμειναν σπίτι, που αρκετοί έχουν όντως σοβαρό λόγο. Πολύ άσχημη κατάσταση και μπέρδεμα.

 
@Ελενη φιλολογος
28 Μάιος 2020 16:46

Στο δια ταύτα,μιας και ρωτάτε,δυστυχώς δεν υπαρχει άλλη λύση από το να εφαρμόσουμε τον νόμο.Σκληρος μεν αλλά νόμος.Ολα τα αλλά είναι μπαλώματα:Ούτε στην e class μπορειτε να ανεβάσετε κάτι που δεν έχετε προηγουμένως διδάξει.Παρα τις έντονες ενστάσεις μου κατέληξα ότι πρέπει να εφαρμόσουμε το νομο γιατί σε μια άτυχης κατάσταση νομικά δεν μας καλύπτει κανείς κανένας συνάδελφος και καμία ΕΛΜΕ με κανένα επιχείρημα.Δυσκολο να συμβεί αλλά αν.....;

 
Όπως έστρωσαν θα κοιμηθούν.
28 Μάιος 2020 20:16

@Ελένη Φιλόλογος

Πριν τι κάναμε;
Όταν έλειπε κάποιος μαθητής για βδομάδες ολόκληρες;
Έπαιρνε τηλέφωνο κάποιον άλλον που ήτανε σχολείο και ενημερωνόταν από κει.
Εδώ μιλάμε το πολύ για 10 μέρες ανά τμήμα.

Ολίγον τι υποκριτικό το ενδιαφέρον άνωθεν.
Όπως έστρωσαν θα κοιμηθούν.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.