Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Διατάξεις για την εκλογή Κοσμητόρων, προέδρων τμημάτων και Διευθυντών Τομέω

Δημοσίευση: 28/05/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Με το άρθρο 96 του  πολυνομοσχεδίου του υπ. Παιδείας που κατατέθηκε σήμερα , προς ψήφιση, στη Βουλή,     αντικαθίστανται οι παρ. 2, 6 και 7 του άρθρου 19 του ν. 4485/2017 προκειμένου αφενός να ορισθεί εκ νέου το εκλεκτορικό σώμα, το οποίο θα συμμετέχει στη διαδικασία εκλογής των Κοσμητόρων των Σχολών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.). και αφετέρου να θεσπισθεί η ηλεκτρονική ψηφοφορία κατά τη διαδικασία διεξαγωγής εκλογής των εν λόγω μονομελών οργάνων.

Ειδικότερα, με την παρ. 1 ορίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία του Κοσμήτορα έχει το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων της οικείας Σχολής, ενώ διευκρινίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία έχουν και όσοι τυχόν απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας τους, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.

Η συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος δεν περιλαμβάνει τις κατηγορίες Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της οικείας Σχολής, όπως προβλεπόταν με διαβάθμιση ισχύος ψήφου στο προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο, δεδομένου ιδίως (α) ότι αυτοί δεν έχουν, είτε άμεσα είτε δυνητικά στο μέλλον, το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στην εν λόγω διαδικασία, και (β) η συμμετοχή ενός εκλέκτορα με διαφορετική ισχύ ψήφου έναντι άλλων εκλεκτόρων όπως προβλεπόταν στο προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο, δεν κρίνεται ορθή. Επισημαίνεται σχετικώς ότι οι εν λόγω κατηγορίες προσωπικού, όπως και οι φοιτητές του Α.Ε.Ι. εκπροσωπούνται στα Όργανα της Σχολής.

Με την παρ. 2 θεσπίζεται ότι η εκλογική διαδικασία διενεργείται μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Με την παρ. 4 ορίζεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη των Κοσμητόρων.

Με τις διατάξεις του  άρθρου 97 αντικαθίστανται οι παρ. 3, 7 και 8 του άρθρου 23 του ν. 4485/2017 προκειμένου αφενός να ορισθεί εκ νέου το εκλεκτορικό σώμα, το οποίο θα συμμετέχει στη διαδικασία εκλογής των Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και αφετέρου να θεσπισθεί η ηλεκτρονική ψηφοφορία κατά τη διαδικασία διεξαγωγής της εκλογής αυτών. Ειδικότερα, με την παρ. 1 ορίζεται ότι ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος εκλέγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, ενώ με την παρ. 2. ότι δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των μονομελών οργάνων των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. έχει το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων του κάθε Τμήματος, ενώ διευκρινίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία έχουν και όσοι τυχόν απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας τους, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.

Η συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος δεν περιλαμβάνει τις κατηγορίες Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος, όπως προβλεπόταν με διαβάθμιση ισχύος ψήφου στο προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο, δεδομένου ιδίως (α) ότι αυτοί δεν έχουν, είτε άμεσα είτε δυνητικά στο μέλλον, το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στην εν λόγω διαδικασία, και (β) η συμμετοχή ενός εκλέκτορα με διαφορετική ισχύ ψήφου έναντι άλλων εκλεκτόρων όπως προβλεπόταν στο προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο, δεν κρίνεται ορθή.

Επισημαίνεται σχετικώς ότι οι εν λόγω κατηγορίες προσωπικού, όπως και οι φοιτητές του Α.Ε.Ι. εκπροσωπούνται στα Όργανα του Τμήματος. Με την παρ. 3 θεσπίζεται ότι η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των εν λόγω οργάνων διενεργείται μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Με την παρ. 4 ορίζεται ο τρόπος εκλογής των οργάνων και η επαναληπτική διαδικασία σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η εκλογή κατά την πρώτη ημέρα, ενώ με την παρ. 5 ορίζεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη των Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 98 αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4485/2017 ως προς το εκλεκτορικό σώμα που συμμετέχει στη διαδικασία ανάδειξης του Διευθυντή Τομέα.

Ειδικότερα, ορίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία έχει το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων του οικείου Τομέα, ενώ διευκρινίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία έχουν και όσοι τυχόν απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας τους, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.

Η συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος δεν περιλαμβάνει τις κατηγορίες Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του οικείου Τομέα, όπως προβλεπόταν, δεδομένου ότι αυτοί δεν έχουν, είτε άμεσα είτε δυνητικά στο μέλλον, το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στην εν λόγω διαδικασία. Επισημαίνεται σχετικώς ότι οι εν λόγω κατηγορίες προσωπικού, όπως και οι φοιτητές του Α.Ε.Ι. εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση Τομέα.

Άρθρο 96
Διαδικασία εκλογής Κοσμήτορα

1. Η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4485/2017 (Α ́114) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Κοσμήτορα απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων της οικείας Σχολής. Στο εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.».

2. Η παρ. 6 του άρθρου 19 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «6. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε εργάσιμη ημέρα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς επομένη εργάσιμη ημέρα.».

3. Η παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «7. Κοσμήτορας εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανείς από τους υποψήφιους Κοσμήτορες δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Εάν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων.».

4. Στο άρθρο 19 του ν. 4485/2017 (Α ́ 114) προστίθεται παρ. 13 ως εξής:

«13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.».

Άρθρο 97
Διαδικασία εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος

1. Η παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4485/2017 (Α ́114) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η εκλογή του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, που περιλαμβάνει τα ονόματα των δύο υποψηφίων ανά συνδυασμό για τα εν λόγω αξιώματα.».

2. Η παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων του οικείου Τμήματος. Στο εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν
συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.».

3. Η παρ. 7 του άρθρου 23 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «7. Η ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου είναι άμεση και μυστική. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε εργάσιμη ημέρα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς επομένη εργάσιμη ημέρα.».

4. Η παρ. 8 του άρθρου 23 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «8. Πρόεδρος Τμήματος και Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγονται οι υποψήφιοι, των οποίων ο συνδυασμός συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανείς από τους υποψήφιους συνδυασμούς δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο συνδυασμός υποψηφίων, ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Εάν υπάρχει ένας μόνο συνδυασμός, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων.».

5. Στο άρθρο 23 του ν. 4485/2017 προστίθεται παρ. 12 ως εξής:

«12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.».

Άρθρο 98
Διαδικασία εκλογής Διευθυντή Τομέα

Η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4485/2017 (Α ́114) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή Τομέα απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων του οικείου Τομέα. Στο εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. Η εκλογή γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, που περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των υποψηφίων. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με κάλπη. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψήφιους Διευθυντές δίπλα από το όνομά του. Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται αμέσως, την ίδια ημέρα, μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο του Τμήματος ή τον Κοσμήτορα, κατά περίπτωση. Για την εκλογή ή την κλήρωση συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Ο Πρύτανης εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

Σχόλια (10)

 
Διαμαρτυρόμενος
30 Μάιος 2020 09:54

Ψήφο στις εκλογές έχουμε...Εκεί θα σας εξαφανίσουμε και εμείς,οπως εξαφανίσατε ολόκληρους κλάδους δυναμικού προσωπικού στα ΑΕΙ

 
Mary - μέλος ΔΕΠ
30 Μάιος 2020 00:59

Πολύ σωστό το συγκεκριμένο άρθρο, ένα βήμα μπροστά. Ένα χτύπημα στα κακώς κείμενα .

Η κυβέρνηση δείχνει αποφασιστικότητα και μπράβο της. Κρατείστε γερά!

 
Εκλογές
29 Μάιος 2020 21:55

Κακώς έχει δημιουργηθεί εδώ και χρόνια μια κατηγορία τύπου ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ, παλαιότερα ΕΕΔΙΠ, που αναβαθμίζονται εσωτερικά στα ΑΕΙ. Τα πανεπιστήμια πρέπει να αρχίσουν να λειτουργούν με μόνιμο προσωπικό, με ανοιχτές διαδικασίες.

Επίσης, οι διοικητικοί υπάλληλοι δεν μπορεί να συμμετέχουν σε Πρυτανικές εκλογές γιατί δημιουργούνται θέματα συνδιαλλαγής.

 
EΔΙΠ ΕΕΠ ΕΤΕΠ
29 Μάιος 2020 19:54

Συγχαρητήρια στην κυρία Κεραμέως στον κύριο Διγαλάκη, στον κύριο Μήτκα και στον στενό κύκλο των συμβούλων τους. Δεν ακούσατε το σύνολο της Πανεπιστημιακής κοινότητας, τους πρυτάνεις, τους συλόγους των μελών ΔΕΠ, τους συλλόγους των εργαζομένων, τα εκατοντάδες σχόλια στην διαβούλευση. Μας εξαφανίσατε . Αναβαθμίσατε την ποιότητα της Δημοκρατίας της αριστείας και της εσωστρέφειας στα ΑΕΙ !

 
Δρ ΕΔΙΠ
29 Μάιος 2020 17:58

Ο κ. Διγαλάκης μας άφησε τουλάχιστον το δικαίωμα ψήφου στις βουλευτικές εκλογές.

Οπότε έρχεται το μαύρο για το κόμμα της ΝΔ.

Είμαστε με τα καλά μας;
Δηλαδή το πρόβλημα των ΑΕΙ είναι αν θα ψηφίζουν ΕΔΙΠ ΕΕΠ ΕΤΕΠ και διοικητικοί για θέσεις διοικητικών προισταμένων;

Ο Πρύτανης δεν είναι ακαδημαικός προιστάμενος για να ψηφίζεται μόνο από μέλη ΔΕΠ, είναι προιστάμενος όλου του προσωπικού.
Ο Κοσμήτορας και ο Διευθυντής Τομέα επίσης!

Δεν υπάρχει ως τώρα Νόμος Πλαίσιο που να μας εξαιρεί από τις εκλογές αυτές. Συγχαρητήρια κ. Διγαλάκη, κ. Κεραμέως και κ. Μητσοτάκη !!

 
ΔΕΠ ΠαΠελ
29 Μάιος 2020 15:16

Πολύ σωστά!!Δεν πρέπει να συμμετέχουν σε εκλογική διαδικασία για μία διοικητική θέση ως εκλέκτορες άτομα που δεν διαθέτουν και το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στη θέση αυτή.

 
ΕΔΙΠ
29 Μάιος 2020 14:12

Το επιχείρημα του υπουργείου είναι πως, δεδομένου ότι μόνο μέλη ΔΕΠ έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι σε αυτές τις θέσεις, μόνο αυτά τα μέλη πρεπει να έχουν και το δικαίωμα του εκλέγειν. Πάντως, για το διοικητικό προσωπικό το πρόβλημα δεν είναι και τόσο μεγάλο, αφού έτσι κι αλλιώς υπάγονται ουσιαστικά στον εκάστοτε διευθυντή διοικητικού, θέση που ιεραρχικά μπορούν να πάρει με προαγωγή κάθε διοικητικός. Το μεγάλο πρόβλημα είναι με τα μέλη ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ που, χωρίς το δικαίωμα του εκλέγειν, δεν έχουν πλέον ουσιαστικά καμία υπόσταση στα ΑΕΙ.

 
GM_LiemLe
29 Μάιος 2020 13:35

Η ηγεσία του υπουργείου παιδείας ήρθε να λύσει άλυτα και μη λειτουργικά ζητήματα στα ΑΕΙ πως γίνεται να μην ψηφίζεις σε εκλογές του φορέα που εργάζεσαι και να είσαι ικανός να ψηφίζεις για περιφερειάρχη, δήμαρχο, πρωθυπουργό και μάλιστα πρόσφατα μπορούν να ψηφίζουν οι Έλληνες της ομογένειας (καλώς και έγινε). Το θαύμα νίκη κεραμέως και βασίλη διγαλάκη . (ΜΕΛΟΣ ΕΤΕΠ)

 
ΕΔιΠ
29 Μάιος 2020 13:18

Ο κοσμήτορας, ο πρόεδρος τμήματος και ο διευθυντής τομέα δεν λαμβάνουν αποφάσεις μόνο ακαδημαικής φύσης, αλλά ασκούν κυρίως διοικητικό έργο στα χρόνια της θητείας τους. Αν το γνωρίζουν εκεί στο υπουργείο προσωπικό των ΑΕΙ είναι τα ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ κσι οι Διοικητικοί. Καληνύχτα...

 
Edip
29 Μάιος 2020 11:59

Η σφαγή των εδιπ/εεπ. Συνεχίζει κάποιος να πιστεύει στην λεκτοροποιηση των διδακτορουχων εδιπ/εεπ;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.