Placeholder

ΒΟΥΛΗ

Οι διατάξεις για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

Δημοσίευση: 28/05/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Με το άρθρο 37  του  πολυνομοσχεδίου του υπ. Παιδείας που κατατέθηκε σήμερα , προς ψήφιση, στη Βουλή,   αντικαθίσταται το άρθρο 47 του ν. 4547/2018, με το οποίο ρυθμιζόταν, κατά τρόπο συνοπτικό, ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων, με συνέπεια να μην αποδίδεται η αρμόζουσα σημασία και βαρύτητα στις διαδικασίες αυτές. Με τις νέες ρυθμίσεις ο συλλογικός προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου, ο οποίος πραγματοποιείται κατά την έναρξη κάθε σχολικού έτους από τον σύλλογο διδασκόντων, συνδυάζεται με τον σχεδιασμό συλλογικών δράσεων και ερευνητικών διαδικασιών.

Ο σύλλογος διδασκόντων καθορίζει και τον τρόπο υλοποίησής τους για το τρέχον σχολικό έτος.

Οι εν λόγω δράσεις έχουν διπλό στόχο. Κατά πρώτον, στοχεύουν στη βελτίωση της λειτουργίας της σχολικής μονάδας προεχόντως ως εκπαιδευτικής δομής. Κατά δεύτερον, έχουν ως σκοπό την αξιοποίηση των δυνατοτήτων κάθε σχολικής μονάδας, προκειμένου να λειτουργήσει ως πλαίσιο επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτήν.

Προκειμένου να επιτευχθεί ένας ορθά προσανατολισμένος και αποτελεσματικός συλλογικός προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου και σχεδιασμός συλλογικών δράσεων και ερευνητικών διαδικασιών, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τον σύλλογο διδασκόντων πρωτίστως η απολογιστική έκθεση του έργου της σχολικής μονάδας του προηγούμενου σχολικού έτους, οι παρατηρήσεις, προτάσεις, εκθέσεις και τα συμπεράσματα των οικείων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) επί του προγραμματισμού και της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας ως προς το εκπαιδευτικό έργο της, καθώς και οι απόψεις του Σχολικού Συμβουλίου για θέματα που εντάσσονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Ο σύλλογος διδασκόντων έχει την ευχέρεια να καλεί στελέχη του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), του Κέντρου Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) και του Ι.Ε.Π., καθώς και μέλη Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και στελέχη εποπτευόμενων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων φορέων. Με τη συμμετοχή τους τα στελέχη των παραπάνω φορέων λειτουργούν ως «κριτικοί φίλοι», εμπλουτίζοντας με την ειδίκευσή τους τον προβληματισμό σχετικά με τις δράσεις και τις εναλλακτικές προσεγγίσεις των θεμάτων που ο σύλλογος διδασκόντων θα εντάξει στον ετήσιο προγραμματισμό.

Στην παράγραφο 2 ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τον σχεδιασμό από τον σύλλογο διδασκόντων συλλογικών δράσεων, με σκοπό την αναβάθμιση της λειτουργίας της σχολικής μονάδας ως διοικητικής και εκπαιδευτικής δομής και εν τέλει τη βελτίωση της ποιότητας του επιτελούμενου εκπαιδευτικού έργου.

Έτσι προβλέπεται ότι προγραμματίζονται και υλοποιούνται συλλογικές δράσεις, οι οποίες εστιάζουν κατά προτεραιότητα στους τομείς που εμφανώς και αμέσως συμβάλλουν στην αξιολόγηση και τελικώς στη βελτίωση του εκπαιδευτικού – διδακτικού έργου, αλλά και σε άλλες σημαντικές παραμέτρους της οργανωτικής/διοικητικής και της εκπαιδευτικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας.

Στον προγραμματισμό δράσεων για τη βελτίωση της οργανωτικής/διοικητικής και εκπαιδευτικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας εντάσσονται δράσεις που σχετίζονται, ενδεικτικά, με τη λειτουργία και την ενίσχυση του παιδαγωγικού ρόλου του συλλόγου διδασκόντων, με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών σε διδακτικά και παιδαγωγικά ζητήματα, με τη σχολική ζωή και την ενεργότερη συμμετοχή των μαθητών, με την οργάνωση, το ψυχολογικό κλίμα και την πνευματική και πολιτισμική παράδοση του σχολείου, με την καταγραφή ελλείψεων πόρων και υποδομών και τους τρόπους βέλτιστης αξιοποίησης αυτών που διαθέτει το σχολείο, με τη συστηματική παρακολούθηση της φοίτησης, των μαθητικών επιδόσεων και των απουσιών, με τη σχολική διαρροή, με την κοινωνική και εκπαιδευτική ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, με τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών και την τήρηση των κανόνων της σχολικής ζωής, με την εκπαιδευτική αξιοποίηση τοπικών επιστημονικών, πολιτιστικών και παραγωγικών φορέων, με την ενίσχυση των σχέσεων του σχολείου με τους γονείς και τους τοπικούς φορείς, καθώς και με τη συνεργασία του σχολείου με στελέχη και φορείς υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου.

Ο σύλλογος διδασκόντων θέτει, για τα θέματα που θα επιλέξει, συγκεκριμένους και σαφείς στόχους για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού – διδακτικού έργου καθώς και της διοικητικής και εκπαιδευτικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας, σχεδιάζει τις συγκεκριμένες δράσεις που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων που τίθενται, προσδιορίζει τις διαδικασίες και εξειδικεύει τα μέσα που θα αξιοποιήσουν ο Διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας και ακολούθως παρακολουθεί και αξιολογεί την υλοποίησή των στόχων αυτών, ιδίως με τη χρήση ποιοτικών κριτηρίων.

Στην παράγραφο 3 προβλέπεται η πραγματοποίηση, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και τουλάχιστον μία φορά ανά δίμηνο, τακτικών συνεδριάσεων του συλλόγου διδασκόντων, στις οποίες συζητείται διεξοδικά η πορεία υλοποίησης του αρχικού προγραμματισμού και των δράσεων και ερευνητικών διαδικασιών που έχουν σχεδιασθεί, προκειμένου να εκτιμηθεί η διαφαινόμενη αποτελεσματικότητά τους. Αν ο σύλλογος κρίνει ότι είναι αναγκαίο, ορίζεται ότι προβαίνει σε εκ νέου προγραμματισμό, ανασχεδιασμό ή σε τυχόν απαραίτητες διορθωτικές και βελτιωτικές κινήσεις, αξιοποιώντας και τις παρατηρήσεις ή προτάσεις του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου παιδαγωγικής ευθύνης, ο οποίος μεριμνά για την ενημέρωση και τη στήριξη των σχολικών μονάδων σε όλες τις φάσεις εφαρμογής του θεσμοθετούμενου συλλογικού προγραμματισμού και της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας ως προς το έργο που επιτελεί.

Με τις διατάξεις των παραγράφων 4 έως και 8 ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τις ομάδες δράσεων για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.

Στο πλαίσιο της αξιοποίησης της σχολικής μονάδας ως κοινότητας επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, θεσπίζεται ότι, κατά τον ετήσιο προγραμματισμό και υπό την επίβλεψη του Διευθυντή, συγκροτούνται ομάδες συλλογικών δράσεων, κοινού ενδιαφέροντος, σε κάθε μία από τις οποίες συμμετέχουν δύο έως πέντε εκπαιδευτικοί.

Σκοπός των ομάδων αυτών είναι η πιο στοχευμένη οργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών δράσεων που αποβλέπουν στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, στην αναβάθμιση εκπαιδευτικών παραμέτρων της παιδαγωγικής, διδακτικής, μαθησιακής και αξιολογικής λειτουργίας, όπως αυτές διαμορφώνονται σε αυθεντικές συνθήκες σχολικής τάξης, καθώς και στην αναβάθμιση παραμέτρων του πλαισίου των σχέσεων, των ρόλων, των εμπειριών, των ενδιαφερόντων και του ψυχολογικού κλίματος της σχολικής τάξης, εντός των οποίων αναπτύσσονται οι παραπάνω λειτουργίες.

Οι ποικίλες μορφές συνεργασίας των μελών κάθε ομάδας γίνονται στο πλαίσιο του ωραρίου και αξιολογούνται με ποιοτικά κριτήρια.

Οι εν λόγω ομάδες δράσεων καθορίζουν σε ποιες από τις προαναφερόμενες παραμέτρους θα εστιάσουν, θέτοντας συγκεκριμένους στόχους και προγραμματίζοντας αντίστοιχες δράσεις που θα υλοποιήσουν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στις τάξεις τους, σε πλαίσιο αμοιβαίας υποστήριξης, παρακίνησης, ενθάρρυνσης, αλληλοπαρατήρησης, ομαδικότητας και συνδιδασκαλίας.

Οι δράσεις αυτές υποστηρίζονται από τη Διεύθυνση του σχολείου, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της δυνατότητας, κατόπιν απόφασης του συλλόγου διδασκόντων, να αναμορφώνεται ή/και να προσαρμόζεται το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας, με μέριμνα της Διεύθυνσης, ώστε να διευκολύνονται οι συνεργασίες των ομάδων δράσεων.

Για τη συμμετοχή τους στις ομαδικές δράσεις επαγγελματικής ανάπτυξης, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καταθέτουν σε συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων σχετική πρόταση με τους σκοπούς και τη σημασία του θέματος που θα αναλάβουν. Όπου είναι εφικτό, οι δράσεις και οι στόχοι των ομάδων επαγγελματικής ανάπτυξης μπορούν να σχετίζονται με εν εξελίξει επιμορφωτικά προγράμματα, τα οποία προβλέπουν εφαρμογές των προτεινόμενων δράσεων σε συνθήκες σχολικής τάξης.

Το έργο της υποστήριξης και του συντονισμού των εν λόγω ομάδων αναλαμβάνουν ο Διευθυντής του σχολείου και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας ή ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου της ειδικότητας, κατά περίπτωση.

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου μπορεί να οργανώνει σχετικές, ενδοσχολικές, επιμορφωτικές δράσεις και να παρέχει την απαιτούμενη στήριξη.

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν σε ομάδες δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης δύνανται, στο τέλος του διδακτικού έτους, με αίτησή τους να ζητήσουν σχετική βεβαίωση για τη συμμετοχή τους στις εν λόγω ομαδικές δράσεις.

Στην παράγραφο 9 ορίζεται ότι για τον ετήσιο συλλογικό προγραμματισμό και σχεδιασμό δράσεων και ερευνητικών διαδικασιών συντάσσεται έκθεση, η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά της σχετικής συνεδρίασης του συλλόγου διδασκόντων και αναρτάται αμέσως, χωρίς υπαίτια βραδύτητα, (α) κατά τα κύρια σημεία της, με τρόπο συνοπτικό, στην ιστοσελίδα κάθε σχολικής μονάδας και (β) στο σύνολό της σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, την ανάπτυξη και λειτουργία της οποίας αναλαμβάνει το Ι.Ε.Π. και στην οποία έχουν πρόσβαση τα εμπλεκόμενα στελέχη της εκπαιδευτικής ιεραρχίας (Διευθυντής Εκπαίδευσης, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης), το Ι.Ε.Π. και η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.

Προβλέπεται, τέλος, εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση υπουργικής απόφασης που θα καθορίζει τους θεματικούς άξονες αναφοράς του συλλογικού προγραμματισμού και των σχεδιαζόμενων δράσεων και ερευνητικών προγραμμάτων, τους τρόπους προσέγγισής τους, καθώς και τον τύπο και το ειδικότερο περιεχόμενο της έκθεσης της παραγράφου 9.

Και τούτο, αφενός για λόγους συνεκτικής προσέγγισης των διαδικασιών προγραμματισμού των σχολικών μονάδων, ώστε να είναι ακολούθως ευχερέστερη και η χρήση σχετικών στοιχείων για τον καλύτερο εκπαιδευτικό σχεδιασμό σε εθνικό επίπεδο, και αφετέρου για λόγους οργάνωσης και αποτελεσματικότητας των τηρουμένων διαδικασιών.

Επί του άρθρου 34

Με την προτεινόμενη διάταξη προστίθεται άρθρο 47Α στον ν. 4547/2018, με το οποίο ρυθμίζονται τα σχετικά με την αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων αναφορικά με το εκπαιδευτικό έργο τους, δηλαδή τη διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης κάθε σχολικής μονάδας, ως διοικητικής και ως εκπαιδευτικής δομής. Σκοπός της εσωτερικής αξιολόγησης είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, σε επίπεδο σχολικής μονάδας.

Είναι μια διαρκής, δυναμική και συμμετοχική διαδικασία, μέσω της οποίας εντοπίζονται και αναλύονται, τόσο οι δυνατότητες και τα επιτεύγματα του σχολείου, όσο και οι ανάγκες, οι αδυναμίες και τα προβλήματα που δυσχεραίνουν τη λειτουργία και την επίτευξη των στόχων του.

Με τις παραγράφους 1 και 2 του νέου άρθρου ορίζεται ότι, στο τέλος του διδακτικού έτους, ο σύλλογος διδασκόντων, σε συνεργασία με τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας, και λαμβάνοντας υπόψη και τις απόψεις του Σχολικού Συμβουλίου για θέματα που εντάσσονται στις αρμοδιότητές του, συνεδριάζει προκειμένου να συντάξει ετήσια απολογιστική έκθεση αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας ως προς το εκπαιδευτικό έργο της, η οποία αναφέρει ιδίως τους τομείς που αποτέλεσαν αντικείμενο εστίασης, τους στόχους που είχαν τεθεί και τα αντίστοιχα ποιοτικά κριτήρια παρακολούθησης και αξιολόγησής τους.

Επιπρόσθετα, περιγράφει αναλυτικά τις δράσεις βελτίωσης της λειτουργίας της σχολικής μονάδας που σχεδιάσθηκαν, τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά την υλοποίηση και τους τρόπους με τους οποίους αυτές αντιμετωπίστηκαν και ακολούθως αποτιμά, τεκμηριωμένα, με συμπερίληψη και παράθεση σχετικού υλικού όπου ενδείκνυται, τον βαθμό επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί.

Περαιτέρω, παραθέτει τις ομάδες που συγκροτήθηκαν για τη διαμόρφωση δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης, τα θέματα που επιλέχθηκαν, τους στόχους που τέθηκαν και τις δράσεις που υλοποιήθηκαν, ενώ επισημαίνει τις δυσκολίες που ανέκυψαν και τους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίσθηκαν. Τέλος, και στην περίπτωση αυτή στην έκθεση παρουσιάζεται τεκμηριωμένα ο βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί.

Στην παράγραφο 3 προβλέπεται ότι η ετήσια απολογιστική έκθεση του έργου της σχολικής μονάδας καταχωρίζεται στα πρακτικά της σχετικής συνεδρίασης του συλλόγου διδασκόντων και για λόγους ενημέρωσης κοινοποιείται σε ηλεκτρονική μορφή σε όλα τα μέλη του.

Επίσης, αναρτάται αμέσως στο σύνολό της στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της παραγράφου 9 του άρθρου 47, ενώ στην ιστοσελίδα του σχολείου αναρτάται περιληπτική αναφορά της έκθεσης σχετικά ιδίως με τις δράσεις που προγραμματίσθηκαν και ολοκληρώθηκαν.

Επί του άρθρου 35

Με τις διατάξεις του άρθρου 35 του σχεδίου νόμου προστίθεται άρθρο 47Β στον ν. 4547/2018, με το οποίο ρυθμίζεται ο θεσμός της εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό έργο τους, ο οποίος και επεκτείνεται με τη συμμετοχή σε αυτήν, αμέσως ή εμμέσως, των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και του Ι.Ε.Π. και της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., δηλαδή της Αρχής που σχετίζεται άμεσα με τη διασφάλιση της ποιότητας στην παρεχόμενη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πέραν της συμμετοχής των οικείων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου.

Στην παράγραφο 1 του προτεινόμενου άρθρου προβλέπεται ότι οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου της έκθεσης του ετήσιου συλλογικού προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου και του σχεδιασμού δράσεων και ερευνητικών διαδικασιών, καθώς και της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης (αυτοαξιολόγησης) του έργου των σχολικών μονάδων των οποίων έχουν την παιδαγωγική ευθύνη, αμέσως με την ανάρτησή τους στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της παραγράφου 9 του άρθρου 47.

Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες υποδομές και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε σχολικής μονάδας, διατυπώνουν παρατηρήσεις επί των εκθέσεων αυτών, καθώς και προτάσεις υποστήριξης και βελτίωσης, οι οποίες, όσον αφορά στις εκθέσεις προγραμματισμού, λαμβάνονται υπόψη κατά το τρέχον σχολικό έτος, ενώ, όσον αφορά στις εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης, λαμβάνονται υπόψη κατά τον προγραμματισμό του επόμενου σχολικού έτους, από τις αντίστοιχες σχολικές μονάδες.

Οι παρατηρήσεις και προτάσεις αυτές για κάθε σχολική μονάδα γνωστοποιούνται αμελλητί στο σύλλογο διδασκόντων της οικείας σχολικής μονάδας και στο οικείο ΠΕ.ΚΕ.Σ. μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παραγράφου 9 του άρθρου 47 ή με άλλο πρόσφορο μέσο. Ακολούθως, σύνοψη των εν λόγω παρατηρήσεων και προτάσεων των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ., χωρίς αναφορές σε συγκεκριμένα σχολεία, καθώς και στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της παραγράφου 9 του άρθρου 47.

Στην παράγραφο 2 προβλέπεται η εκ μέρους του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ., σύνταξη συνολικής έκθεσης εξωτερικής αξιολόγησης για όλες τις σχολικές μονάδες της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης αναφορικά με τον προγραμματισμό και το εκπαιδευτικό έργο τους, το αργότερο μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, λαμβανομένων υπόψη των ετήσιων απολογιστικών εκθέσεων κάθε σχολικής μονάδας και των σχετικών παρατηρήσεων και προτάσεων των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου. Επίσης, προβλέπεται ότι η έκθεση αυτή αναρτάται εγκαίρως, αμέσως μετά τη σύνταξή της, στην ιστοσελίδα του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και στην προαναφερόμενη ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή.

Στις παραγράφους 3 και 4 προβλέπεται η αξιοποίηση του περιεχομένου της ανωτέρω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής από την Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, με έμφαση στις εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., προκειμένου: α) να εισηγείται προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων τρόπους βελτίωσης και αποτελεσματικότερης οργάνωσης των διαδικασιών του συλλογικού προγραμματισμού, της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων και β) να συντάσσει εκθέσεις με γενικές παρατηρήσεις, ιδίως όσον αφορά στις ανάγκες, δυσκολίες, τάσεις και επιτεύγματα, επί των εκθέσεων εξωτερικής αξιολόγησης των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., τις οποίες αναρτά στην ιστοσελίδα της και στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή. Για τα θέματα αυτά η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. συνεργάζεται με τους κατά περίπτωση αρμόδιους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, καθώς και με το Ι.Ε.Π. αν αυτό κρίνεται από τους δύο φορείς ενδεδειγμένο ή αναγκαίο. Το Ι.Ε.Π. έχει ομοίως τη δυνατότητα να αξιοποιεί το περιεχόμενο της ανωτέρω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και να εισηγείται σχετικά στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, συνεργαζόμενο με την Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., όπου κρίνεται ενδεδειγμένο ή αναγκαίο.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 34
Προσθήκη άρθρου 47Α στον ν. 4547/2018

Μετά το άρθρο 47 του ν. 4547/2018 (Α ́ 102) προστίθεται άρθρο 47Α, ως εξής: « Άρθρο 47Α

Αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό έργο τους

1. Στο τέλος του διδακτικού έτους, ο Διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας συγκαλεί σε ειδική συνεδρίαση τον σύλλογο διδασκόντων για να προβεί σε αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, ως διοικητικής και ως εκπαιδευτικής δομής, και του εκπαιδευτικού έργου αυτής. Σκοπός της εσωτερικής αυτής αξιολόγησης είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Η αυτοαξιολόγηση πραγματοποιείται, αν κριθεί αναγκαίο, σε συνεργασία με τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας, ενώ σε αυτήν λαμβάνονται υπόψη και οι απόψεις του Σχολικού Συμβουλίου για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του, το οποίο οφείλει να έχει προηγουμένως συγκληθεί για το λόγο αυτό.

2. Κατά τη συνεδρίαση της παρ. 1 συντάσσεται ετήσια απολογιστική έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας αναφορικά με το εκπαιδευτικό έργο της. Στην έκθεση αυτή αναφέρονται ιδίως οι τομείς που αποτέλεσαν αντικείμενο εστίασης, οι στόχοι που είχαν τεθεί, καθώς και τα αντίστοιχα ποιοτικά κριτήρια παρακολούθησης και αξιολόγησής τους, περιγράφονται αναλυτικά οι δράσεις βελτίωσης της λειτουργίας της σχολικής μονάδας που σχεδιάσθηκαν, οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά την υλοποίηση και οι τρόποι με τους οποίους αυτές αντιμετωπίστηκαν. Παρατίθενται, επίσης, οι ομάδες που συγκροτήθηκαν για τη διαμόρφωση δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης, τα θέματα που επιλέχθηκαν, οι στόχοι που τέθηκαν και οι δράσεις που υλοποιήθηκαν, ενώ επισημαίνονται οι δυσκολίες που ανέκυψαν και οι τρόποι με τους οποίους αντιμετωπίσθηκαν. Στην ίδια απολογιστική έκθεση παρουσιάζεται τεκμηριωμένα, με συμπερίληψη και παράθεση σχετικού υλικού, ο βαθμός επίτευξης όλων των επιμέρους στόχων που είχαν τεθεί κατά τον προγραμματισμό και διατυπώνονται προτάσεις περαιτέρω βελτίωσης ή νέες προτάσεις ανάληψης πρωτοβουλιών για το επόμενο σχολικό έτος.

3. Η ετήσια απολογιστική έκθεσητου εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας καταχωρίζεται στα πρακτικά της σχετικής συνεδρίασης του συλλόγου διδασκόντων, γνωστοποιείται σε όλα τα μέλη του συλλόγου διδασκόντων σε ηλεκτρονική μορφή και αναρτάται αμελλητί και πάντως πριν την έναρξη των θερινών διακοπών, με ευθύνη της Διεύθυνσης του σχολείου, στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 47. Στην ιστοσελίδα της σχολικής μονάδας αναρτάται περιληπτική αναφορά της εν λόγω έκθεσης, στην οποία αναφέρονται ιδίως οι δράσεις που προγραμματίσθηκαν και ολοκληρώθηκαν.

4. Οι θεματικοί άξονες αναφοράς της αξιολόγησης, καθώς και ο τύπος και το ειδικότερο περιεχόμενο της απολογιστικής έκθεσης δύναται να καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. και του Ι.Ε.Π. Με όμοια απόφαση δύναται να καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.».

Άρθρο 35
Προσθήκη άρθρου 47Β στον ν. 4547/2018

Μετά το άρθρο 47Α του ν. 4547/2018 (Α ́ 102) προστίθεται άρθρο 47Β, ως εξής:

«Άρθρο 47Β
Εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό έργο τους

1. Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου της έκθεσης του ετήσιου συλλογικού προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου και του σχεδιασμού δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης, καθώς και της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης του έργου των σχολικών μονάδων των οποίων έχουν την παιδαγωγική ευθύνη, αμέσως με την ανάρτησή τους στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 47. Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες υποδομές και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε σχολικής μονάδας, διατυπώνουν παρατηρήσεις επί των εκθέσεων αυτών, καθώς και προτάσεις υποστήριξης και βελτίωσης, οι οποίες όσον αφορά στις εκθέσεις προγραμματισμού, λαμβάνονται υπόψη κατά το τρέχον σχολικό έτος, ενώ, όσον αφορά στις απολογιστικές εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης, λαμβάνονται υπόψη κατά τον προγραμματισμό του επόμενου σχολικού έτους, από τις αντίστοιχες σχολικές μονάδες. Οι παρατηρήσεις και προτάσεις αυτές για κάθε σχολική μονάδα γνωστοποιούνται αμελλητί στο σύλλογο διδασκόντων της οικείας σχολικής μονάδας και στο οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 9 του άρθρου 47 ή άλλο πρόσφορο μέσο. Ακολούθως, σύνοψη των εν λόγω παρατηρήσεων και προτάσεων των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου αναρτώνται αμελλητί στην ιστοσελίδα του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ., χωρίς αναφορές σε συγκεκριμένα σχολεία, καθώς και στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ.9 του άρθρου 47.

2. Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ., αφού λάβει υπόψη τις ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις κάθε σχολικής μονάδας και τις σχετικές παρατηρήσεις και προτάσεις των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, συντάσσει συνολική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης αναφορικά με τον προγραμματισμό και το εκπαιδευτικό έργο τους, το αργότερο μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, η οποία αναρτάται εγκαίρως στην ιστοσελίδα του και στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 47.

3. Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., κατά τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσής της, αξιοποιεί το περιεχόμενο της ανωτέρω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και εστιάζει κυρίως στις εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., προκειμένου: α) να εισηγείται προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων τρόπους βελτίωσης και αποτελεσματικότερης οργάνωσης των διαδικασιών του συλλογικού προγραμματισμού και της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων και β) να συντάσσει εκθέσεις με γενικές παρατηρήσεις, ιδίως όσον αφορά στις ανάγκες, δυσκολίες, τάσεις και επιτεύγματα, επί των εκθέσεων εξωτερικής αξιολόγησης των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., τις οποίες αναρτά στην ιστοσελίδα της και στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 47. Για τα θέματα αυτά η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. συνεργάζεται με τους κατά περίπτωση αρμόδιους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, καθώς και με το Ι.Ε.Π., αν αυτό κρίνεται από τους δύο φορείς ενδεδειγμένο ή αναγκαίο.

4. Το Ι.Ε.Π. αξιοποιεί το περιεχόμενο της ανωτέρω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και εισηγείται σχετικά στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με την Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται ενδεδειγμένο ή αναγκαίο.

5. Κάθε ειδικότερο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου δύναται να καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. και του Ι.Ε.Π.».

 

Ετικέτες: 
Αξιολόγηση

Σχόλια (5)

 
έλεος
29 Μάιος 2020 10:36

σε ποιους συντονιστές εκπαιδευτικού έργου και σε ποια ΠΕΚΕΣ αναφερεται το άρθρο και η διάταξη? Σε αυτούς που θα καταργήσουν όπως προβλέπει το νομοσχέδιο που διέρευσε?

 
α χα χα
29 Μάιος 2020 13:07

όταν πιστεύεις στα νομοσχέδια που "διέρρευσαν" αυτά παθαίνεις...

 
τελικά
29 Μάιος 2020 14:32

όσοι πίστεψαν ότι οι ΣΕΕ θα καταργηθούν, εκτέθηκαν ανεπανόρθωτα.
Οι ΣΕΕ και τα ΠΕΚΕΣ απέδειξαν την αξία τους και παραμένουν, τουλάχιστον μέχρι τη λήξη της θητείας τους, γιατί επέδειξαν έργο και συνέπεια και όχι δημόσιες σχέσεις και μικροπολιτικές σκοπιμότητες.
Παράδειγμα προς μίμηση.

 
Σεε
29 Μάιος 2020 15:59

Η θητεία των ΣΕΕ θα λήξει κανονικά και θα πάρουν και παράταση.Λαγος η διαρροη

 
o tempora, o mores
29 Μάιος 2020 17:51

Επιτέλους! Τώρα θα λυθούν τα προβλήματα της εκπαίδευσης!!!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ