ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Πρόταση διαλόγου για το ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ

Μπορεί η Ν.Δ. να έχει μεταρρυθμιστική εκπαιδευτική πολιτική, όταν κυριαρχείται από το νεοφιλελευθερισμό και τον αναχρονισμό;
Δημοσίευση: 30/05/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Του Νίκου Τσούλια, πρώην προέδρου της ΟΛΜΕ,  Γραμματέα του Τομέα Παιδείας του Κινήματος Αλλαγής

α. Μόνιμη λύση για το Λύκειο και για την εκπαίδευση είναι το Εθνικό Απολυτήριο!

Θέτουμε έναν απλό προβληματισμό. Γιατί αλλάζουμε διαρκώς το σύστημα πρόσβασης; Και μάλιστα συμβαίνει και τούτο. Οι επαναλαμβανόμενες αλλαγές δεν σταθεροποιούνται και γι’ αυτό καταρρέουν.

Όλα τα συστήματα πρόσβασης εδώ και μισόν αιώνα μπορούν να προσδιοριστούν συλλήβδην με μια απλή πρόταση – εξαιρουμένου του συστήματος του Ν. 2525/1997. «Η εισαγωγή των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση γίνεται με 4 ή 5 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, με μικρή ή όχι συμμετοχή του απολυτηρίου του λυκείου».

Αν λοιπόν δοκιμάσαμε όλες τις παραλλαγές του ίδιου μοντέλου που η ίδια η πραγματικότητα τις απορρίπτει πολύ σύντομα, γιατί να μην ανοίξουμε το δρόμο για το Εθνικό Απολυτήριο (Ε.Α.); Γιατί να μην διαμορφώσουμε ένα απολυτήριο απόλυτα έγκυρο; Αυτό δεν  συνεργεί στην ενίσχυση των νέων μας με ισχυρά μορφωτικά εφόδια;  

β. Το Ε.Α. θα είναι καρπός μιας εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης
 
Το Ε.Α. δεν διαμορφώνεται διαμορφώνοντας το Ε.Α. αυτό καθ’ εαυτό (κατά το γνωστό σχήμα «το σχολείο δεν αλλάζει αλλάζοντας το σχολείο»).

Για να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί το Ε.Α. χρειάζονται:

α) ώσμωση της εκπαίδευσης με τις γενικότερες κοινωνικές, οικονομικές, πολιτισμικές αλλαγές,  
β) συνολική προοδευτική μεταρρύθμιση στο εκπαιδευτικό μας σύστημα,
γ) επαναπροσδιορισμός της έννοιας της γενικής παιδείας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης,
δ) εισαγωγή της εκπαίδευσης στην ψηφιακή εποχή,
ε) ανανέωση των αναλυτικών προγραμμάτων και των σχολικών βιβλίων,
στ) ενίσχυση του παιδαγωγικού και πολιτιστικού ρόλου του σχολείου,
ζ) ανανέωση των διδακτικών και παιδαγωγικών μεθόδων,
η) μετατόπιση του σημερινού μονοσήμαντους σχήματος της μετάδοσης γνώσεων στο τρίπολο: γνώσεις – δεξιότητες – στάσεις,  συμπεριφορές, αξίες,
θ) αντιμετώπιση του υψηλού ποσοστού λειτουργικού αναλφαβητισμού,
ι) διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Ένα ανανεωμένο περιεχόμενο του σχολείου μπορεί να είναι η καθοδηγητική αρχή για το Ε.Α.  Ουσιαστικά μιλάμε για αλλαγή «εκπαιδευτικού παραδείγματος».

Βασικός στόχος μας είναι να ενισχυθεί ο μορφωτικός χαρακτήρας του λυκείου και η αυτοδύναμη εκπαιδευτική του πρόταση. Η αυτονομία του λυκείου έγκειται, με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, στο εξής σημείο: να δίνει επαρκή εφόδια στους νέους για μια δημιουργική κοινωνική και επαγγελματική εξέλιξη.

γ. Η πρότασή μας

Η διαμόρφωση του Ε.Α. συνδέεται με:

α) έναν αξιόπιστο τίτλο σπουδών που θα έχει αντικειμενικά διασφαλισμένη φερεγγυότητα σε μια καθολική χρήση του,
β) τη δυνατότητα αξιοποίησής του για την εισαγωγή των μαθητών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, ανάλογα με τις επιλογές των ΑΕΙ και των ΤΕΙ,
γ) το οριστικό και μόνιμο τέλος στην προκλητικά συνεχιζόμενη και χωρίς ουσία εκπαιδευτική πολιτική των διαρκών παραλλαγών του ίδιου αλλά και ασταθούς συστήματος πρόσβασης και
δ) τη μετατόπιση της εκπαιδευτικής πολιτικής στην αναζήτηση του καινούργιου, στην έρευνα, στην καινοτομία και όχι στα παλιά και στα φθαρμένα.  

Έχουμε καλλιεργήσει τη σχετική πρότασή μας αρκετά χρόνια. Προτείνουμε:

«α) Τριετές Λύκειο  το οποίο παρέχει Ε.Α., με χρήση της Τράπεζας Θεμάτων και το οποίο αποτελεί προϋπόθεση εισαγωγής για τα Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η  θέσπιση του Ε.Α. και αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών αποτελούν ουσιαστική ποιοτική ενίσχυση του Λυκείου (Γενικού – Επαγγελματικού) και καταπολεμούν την φροντιστηριοποίηση της εκπαίδευσης.
β) Καθιέρωση Ε.Α. και στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση.
γ) Καθιέρωση συγκεκριμένου ποσοστού (10%) για τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ., για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και χωρίς να εξαιρούνται του ποσοστού αυτού  οι σχολές Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας».

Το Ε.Α. θα διαμορφώνεται με εθνικού επιπέδου εξετάσεις στα μαθήματα της Γ΄ τάξης, αφού πρώτα:

α) επαναπροσδιοριστούν και μειωθούν τα γνωστικά αντικείμενα με μορφή συμπερίληψης / ενοποίησης,
β) ενισχυθούν η όλη ποιότητα της διδασκαλίας και της παιδαγωγικής και η κριτική σκέψη και όχι μόνο η απομνημόνευση,
γ) ανανεωθεί η μετωπική διδασκαλία με τη γενικευμένη χρήση εργαστηρίων, βιβλιοθηκών, νέων τεχνολογιών και ψηφιακών εργαλείων,
δ) γίνει οριακή απομείωση του βαθμού εμβάθυνσης των μαθημάτων και της δυσκολίας των θεμάτων,    
ε) τεθούν οι βάσεις για να αντιμετωπιστεί το μείζον πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού,
στ) αναπτυχθεί σύστημα αντισταθμιστικής εκπαιδευτικής πολιτικής για την άμβλυνση των ανισοτήτων
ζ) γίνει σταδιακή χρησιμοποίηση της Τράπεζας Θεμάτων.

Μόνο ένα τέτοιο απολυτήριο θα είναι αξιόπιστο, θα είναι γενικής χρήσης για την επαγγελματική σταδιοδρομία του/της μαθητή /μαθήτριας, για τη συνέχιση των σπουδών, για σπουδές στο εξωτερικό κλπ.

Προφανώς θα παρέχεται η δυνατότητα για επανεξέταση όσων δεν το αποκτούν σε πρώτη φάση.

Όσο αφορά τον τρόπο σύνδεσης του Ε.Α. με το σύστημα πρόσβασης, κάθε Σχολή ή Τμήμα θα λαμβάνουν υπόψη για την εισαγωγή των μαθητών ένα υποσύνολο των γνωστικών αντικειμένων του Ε.Α., θα προσμετρούν εκείνα τα μαθήματα και με τους συντελεστές που κρίνουν με βάση το περιεχόμενο των σπουδών τους.  

Η διαμόρφωση του Ε.Α. θέλει προοδευτική σύλληψη της εκπαίδευσης. Απαιτεί ένα νέο «παράδειγμα» που θα στηρίζεται στην ισχυρή μόρφωση και στην ουμανιστική παιδεία, στην παιδαγωγική και πολιτιστική σύλληψη του σχολείου, στις νέες τεχνολογίες και στον ψηφιόκοσμο, στον αναβαθμισμένο ρόλο των εκπαιδευτικών!  

Είναι δύσκολη διεργασία, γιατί γεννάει το καινούργιο, το «αύριο» που δεν μοιάζει με το χθες. Σε έναν κόσμο που αλλάζει δραματικά, δεν μπορεί η εκπαίδευσή μας να ασχολείται διαρκώς με τα αδιέξοδα ενός παρηκμασμένου εξεταστικού συστήματος. Το Ε.Α. θέλει πολιτική τόλμη και κοινωνική δυναμική, δημιουργικές δυνάμεις και μορφωτικό μεταρρυθμιστικό ρεύμα.

Υ.Γ.
1. Μπορεί η Ν.Δ. να έχει μεταρρυθμιστική εκπαιδευτική πολιτική, όταν κυριαρχείται από το νεοφιλελευθερισμό και τον αναχρονισμό;
2. Μπορεί ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. να αναδείξει το Εθνικό Απολυτήριο, όταν διατρέχεται από λαϊκισμό και αριστερισμό;

 

Ετικέτες: 
Νίκος Τσούλιας

Σχόλια (2)

 
Legend
30 Μάιος 2020 16:22

Πολύ σωστές οι παρατηρήσεις σας - !
Το Ε.Α. είναι επιβεβλημένο χθες. Με ευρωπαική ισχύ μάλιστα. Πρέπει να κατοχυρωθεί συνταγματικά πάντως να μην αλλάζει το σύστημα εισόδου στα πανεπιστήμια πριν από τα 5 έτη τουλάχιστον εφαρμογής. Εκπαιδευτικοί και μαθητές στα πρόθυρα νευρικής κρίσης κάθε χρόνο, χωρίς κανένα ουσιαστικό λόγο, βρίσκονται να αναπροσαρμόζονται σε νέα δεδομένα κάθε φορά.

 
-
30 Μάιος 2020 10:25

Το εθνικό απολυτήριο δεν ταιριάζει με την ελληνική πραγματικότητα και για αυτό δυο φορές που επιχειρήθηκε (1964 και 1997) απέτυχε. Νομίζω ότι το σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων (με τα όποια προβλήματα) θεωρείται αποδεκτό(και για κάποιους εν μέρει πετυχημένος) θεσμός. Έπειτα το εθνικό απολυτήριο με εθνικού τύπου εξετάσεις δεν θα το αποκτάς; Σε τι θα διαφέρει επομένως από το σημερινό σύστημα; Η απάντηση είναι εύκολη: σε πολύ λίγα πράγματα. Γιατί με πανελλήνιες θα το αποκτάς και άρα το κέντρο βάρους πάλι θα γέρνει στις εξετάσεις και όχι στο σχολείο. Έπειτα η προφορική βαθμολογία του καθηγητή πως αντικειμενικοποιείται; Παλαιότερα ο βαθμός του σχολείο αναπροσαρμοζόταν στον βαθμό των πανελληνίων και πάλι το σύστημα ήταν προβληματικό. Υπάρχουν όμως και άλλα προβλήματα: έστω ότι κάποιος με το βαθμό του εθνικού απολυτηρίου δεν κατορθώνει να εισαχθεί στο τμήμα-σχολή που θέλει, δεν θα πρέπει να προβλεφθεί κάποιο σύστημα εξετάσεων μέσα στα πανεπιστήμια ώστε να μπορεί να αλλάξει τμήμα; Κάτι τέτοιο σχεδίαζε ο Αρσένης αλλά στην πραγματικότητα ήταν τελείως ουτοπικό γιατί δεν εγγυάται κανείς ότι αυτές οι εξετάσεις θα είναι αδιάβλητες.
Το σωστό είναι οι υποψήφιοι να τελειώνουν το λύκειο και εν συνεχεία να δίνουν πανελλαδικές σε 4 (ή 5 μαθήματα): Νεοελληνική Γλώσσα + 3 ή 4 μαθήματα που θα επιλέγει το κάθε τμήμα και τα οποία θα έχουν διδαχθεί στη βαθμίδα του λυκείου. Επιπλέον τα τμήματα θα ορίζουν και τους συντελεστές βαρύτητας. Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα ο υποψήφιος να κρατά βαθμό για τα επόμενα δύο χρόνια υπό την προϋπόθεση ότι τα θέματα κάθε χρόνο θα έχουν σταθμισμένη δυσκολία ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα αδικίας και ανισότητας. Προτείνεται οι πανελλαδικές να διενεργούνται δυο (ή και τρεις) φορές το χρόνο ώστε οι υποψήφιοι, σε περίπτωση που θελήσουν να ξαναδώσουν, να μην περιμένουν έναν ολόκληρο χρόνο. Είναι απλά πράγματα αυτά που πρέπει να γίνουν αλλά δυστυχώς δεν θα γίνουν.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.