Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Αξιολόγηση των φοιτητών και εξετάσεις

Θα έπρεπε να εξετασθεί πιλοτικά η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εξέτασης, ίσως από το ΕΑΠ, για την εξεταστική του Ιουνίου, και είτε να γινόταν δια ζώσης είτε να αναβαλλόταν για το τέλος Αυγούστου
Δημοσίευση: 30/05/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Βασίλης Τσιάντος,
Καθηγητής Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος
πρώην Αντιπρόεδρος της ΑΔΙΠ

Το θέμα του τρόπου διεξαγωγής της εξεταστικής του Ιουνίου, ίσως και του Σεπτεμβρίου, απασχολεί την πανεπιστημιακή κοινότητα από την έναρξη της κρίσης του κορονοϊού. Τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν εξ αποστάσεως μετά την απόφαση για απαγόρευση των μετακινήσεων και τον εγκλεισμό (lockdown). Στο κείμενο αυτό θα αναφερθώ στις νέες προκλήσεις που τίθενται προς συζήτηση και επίλυση σχετικά με την αξιολόγηση των φοιτητών. Στο άρθρο αυτό θα αναφερθούμε στο τι προβλέπει η διεθνής/ευρωπαϊκή/εθνική εμπειρία Διασφάλισης της Ποιότητας για την αξιολόγηση των φοιτητών και σε πρακτικές Πανεπιστημίων άλλων χωρών για την αξιολόγηση των φοιτητών.

Άποψή μου είναι ότι ακόμη και στις ειδικές συνθήκες που βιώσαμε δεν θα πρέπει να απεμποληθεί η υψηλή ποιότητα  του έργου των Πανεπιστημίων και η υπερπροσπάθεια όλων των εμπλεκομένων. Θα ήθελα, λοιπόν, να σημειώσω τα πιθανά λάθη, τα οποία θα πρέπει να αποφευχθούν σχετικά με την αξιολόγηση των φοιτητών. Οι Ευρωπαϊκές Σταθερές και Κατευθυντήριες Οδηγίες του 2015 (ESG 2015) της ENQA προβλέπουν στο Τμήμα 1 (Part 1) , πεδίο 1.3 «Φοιτητοκεντρική μάθηση, διδασκαλία και αξιολόγηση» (έχει ενσωματωθεί από την ΑΔΙΠ στο έντυπο «Πρότυπο για την Πιστοποίηση της Ποιότητας των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών») τα παρακάτω:

1.    Οι αξιολογητές είναι γνώστες των υπαρχόντων τεστ και μεθόδων αξιολόγησης και υποστηρίζονται στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους στον τομέα αυτό.

Ερώτημα: Οι αξιολογητές, δηλαδή, οι διδάσκοντες είναι γνώστες «των υπαρχόντων τεστ και μεθόδων αξιολόγησης»; Η απάντηση είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό δεν είναι. Υπάρχουν ειδικότητες που πιθανά είναι και έχουν χρησιμοποιήσει τεχνικές αξιολόγησης εξ αποστάσεως. Ποια είναι η εμπειρία τους; Διασφαλίζεται η ποιότητα; Διασφαλίζονται τα προσωπικά δεδομένα; Είναι αδιάβλητη αυτή η διαδικασία; Πώς διασφαλίζεται η δικαιοσύνη (ότι τα θέματα είναι δίκαια σε περίπτωση που υπάρχει επιλογή από το σύστημα διαφορετικών θεμάτων για κάθε φοιτητή μέσα από μία μεγάλη δεξαμενή θεμάτων); Πώς διασφαλίζεται η ισότητα μεταξύ φοιτητών που διαθέτουν τα τεχνικά μέσα και φοιτητών που δεν τα διαθέτουν; Σχετικά με όσους δεν είναι εξοικειωμένοι, τι θα γίνει; Είμαι ενήμερος ότι κάποια Πανεπιστήμια ξεκίνησαν να ενημερώνουν τους διδάσκοντες για τις τεχνικές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην εξ αποστάσεως εξέταση, αλλά μόλις πρόσφατα και χωρίς να εξασφαλίζονται τα παραπάνω (διαφάνεια, λογοκλοπή, αντιγραφή, προσωπικά δεδομένα, δικαιοσύνη, ισότητα, κ.λπ.). Σημειωτέον ότι τα Πανεπιστήμια του εξωτερικού θέτουν σε εμφανή θέση τους κανόνες και τις ποινές για την αντιγραφή (plagiarism). Στην Ελλάδα, αντίθετα, σε πολλά Τμήματα Πανεπιστημίων δεν έχουν καθιερωθεί κανόνες για την αντιγραφή και ποινές. Άρα, γιατί να μην υποθέσει ο φοιτητής ότι είμαστε «χαλαροί» σε αυτά τα θέματα. Βέβαια εδώ προκύπτει και το ερώτημα της έλλειψης εκπαίδευσης των φοιτητών στους κανόνες της αντιγραφής. Τι θεωρείται, δηλαδή, αντιγραφή.

Πώς γίνεται η αναφορά σε εργασία άλλων. Σχετική ενημέρωση θα έπρεπε να υπάρχει στις ιστοσελίδες των Τμημάτων στο τμήμα για την αξιολόγηση των φοιτητών.

2.    Τα κριτήρια και οι μέθοδοι αξιολόγησης, καθώς και τα κριτήρια βαθμολόγησης δημοσιεύονται εκ των προτέρων.

Ερώτημα: Έγινε κάτι τέτοιο; Όχι. Μπορούμε, όμως να αποδεχθούμε ότι οι συνθήκες είναι πρωτόγνωρες και ότι κάτι έπρεπε να κάνουμε κάτω από αυτές τις συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες από τους ειδικούς στον χώρο της υγείας. Σωστό, λογικό και αποδεκτό. Με τίποτε, όμως, δεν μπορούμε να μειώσουμε την ποιότητα. Ένας βασικός σκοπός της διασφάλισης της ποιότητας είναι η συνεχής βελτίωση. Άρα, ό,τι αποφασίσουμε να κάνουμε θα πρέπει να βελτιώνει την ποιότητα και όχι να την χειροτερεύει.

3.    Η αξιολόγηση των φοιτητών επιτρέπει στους φοιτητές να επιδείξουν τον βαθμό επίτευξης των επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Στους φοιτητές πρέπει να παρέχεται ανατροφοδότηση και εάν είναι δυνατόν να παρέχονται συμβουλές για την μαθησιακή διαδικασία.

Το θέμα των μαθησιακών αποτελεσμάτων, κατά την άποψή μου, δεν έχει συζητηθεί ευρέως στην Ελλάδα. Τι είναι τα μαθησιακά αποτελέσματα; Πώς θέτουμε τα μαθησιακά αποτελέσματα; Πόσα πρέπει να είναι; Επιπλέον, θέτουμε στα περιγράμματα των μαθημάτων (σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΔΙΠ) μαθησιακά αποτελέσματα, τα οποία δεν έχουν «μετρηθεί» αν ικανοποιούνται ή όχι. Εδώ θα έπρεπε να υπάρχει προκαθορισμένη η ευθυγράμμιση «διδακτέας ύλης» - διδαχθείσας – αξιολόγησης – βαθμολόγησης (curriculum alignment). Δηλαδή, ένα συμβόλαιο διδάσκοντα-φοιτητή, που θα «υπογράφεται» στην αρχή του εξαμήνου, και στο τέλος πάντα να υπάρχει ο έλεγχος πραγματοποίησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων, ώστε να διορθώνονται την επόμενη χρονιά τα σημεία προς βελτίωση.

4.    Ο κανονισμός για την αξιολόγηση των φοιτητών αφήνει συγκεκριμένα περιθώρια επιείκειας.

Η επιείκεια σε ορισμένες περιπτώσεις είναι επιβεβλημένη, γι’ αυτό πολλά Πανεπιστήμια προβλέπουν συγκεκριμένη διαδικασία, όπως το Πανεπιστήμιο του Γουέστμίνστερ (https://www.westminster.ac.uk/current-students/guides-and-policies/asses...). Μάλιστα, αναφέρουν αναλυτικά τις πιθανές περιπτώσεις, οι οποίες θα πρέπει να είναι απρόβλεπτες και να διαταράσσουν σημαντικά την απόδοση των μαθητών στην αξιολόγηση. Στην περίπτωση του κορονοϊού, θεωρώ ότι αρκετοί φοιτητές αντιμετώπισαν προβλήματα, από τον υπολογιστή τους που άφησαν στο σπίτι/δωμάτιο που έμεναν στην πόλη της φοίτησής τους, τα βιβλία που πιθανά δεν πήραν μαζί τους (να σημειώσω εδώ ότι σε μαθήματα όπως τα μαθηματικά, τα βιβλία των προηγουμένων εξαμήνων είναι πολύ χρήσιμα, π.χ. του Διαφορικού Λογισμού Ι για τον Διαφορικό Λογισμό ΙΙ) και λόγω βάρους (υπάρχουν βιβλία που ζυγίζουν πέντε κιλά!), η κακή σύνδεση στο Διαδίκτυο, η πιθανή ασθένεια ή απώλεια στενού συγγενικού προσώπου, κ.λπ. Άρα, και αυτό το γεγονός θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Στα Πανεπιστήμια, όμως, που έχουν τέτοιες διαδικασίες οι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλλουν το αίτημα, στο παρελθόν γραπτώς, στις νέες συνθήκες ηλεκτρονικά, αιτιολογημένο και με τα απαραίτητα έγγραφα που αιτιολογούν το αίτημα.

5.    Η αξιολόγηση των φοιτητών πρέπει να έχει συνέπεια και συνοχή, να εφαρμόζεται δίκαια σε όλους τους φοιτητές και να πραγματοποιείται σε συμφωνία με τις διαδικασίες που έχουν ορισθεί.

Τα Πανεπιστήμια δεν είχαν προβλέψει περιπτώσεις έκτακτες σαν τον κορονοϊό, οπότε δεν διέθεταν διαδικασίες για την εξ αποστάσεως εξέταση των φοιτητών. Στην καλύτερη τότε περίπτωση θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές να επιλέξουν από μία σειρά επιλογών, με ανοικτή και την δια ζώσης γραπτή εξέταση, για να είναι δίκαιο το νέο σύστημα εξέτασης, όπως έκανε το Πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ (), αλλά και άλλα (μεταξύ αυτών και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με απόφαση της Συγκλήτου). Διαφορετικά, κατά την γνώμη μου, καταστρατηγείται η ίση και δίκαιη μεταχείριση των φοιτητών.

Επιπλέον, κατά την γνώμη μας, πρόκειται να συμβούν καταστάσεις αξιομνημόνευτες στην εξεταστική του Ιουνίου. Για παράδειγμα, φοιτητής από την Αθήνα θα δίνει εξετάσεις εξ αποστάσεως στο ΕΚΠΑ.

Γιατί αυτός ο φοιτητής δεν έχει δικαίωμα να γράψει τις εξετάσεις δια ζώσης; Θα πει κάποιος λόγω συγχρωτισμού. Δεν μπορεί το Πανεπιστήμιο να ακολουθήσει τους κανόνες υγιεινής και προστασίας;

Δεν μπορεί να γίνει η εξέταση σε δύο ή περισσότερες ομάδες; Άλλη περίπτωση. Πώς θα γράψουν ηλεκτρονικά εξετάσεις στα μαθηματικά, και σε άλλα σχετικά αντικείμενα; Με πολλαπλή επιλογή;

Χρησιμοποιώντας τις πλατφόρμες, eclass, moodle, κ.λπ.; Υπάρχουν σε κάθε Πανεπιστήμιο κατάλληλο λογισμικό συνδεδεμένο με τις πλατφόρμες αυτές για την λογοκλοπή; Επόμενο ερώτημα είναι πώς θα διασφαλισθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις οι απαντήσεις θα είναι παρόμοιες, π.χ. στα μαθηματικά; Πώς θα ελεγχθεί εάν πολλοί φοιτητές «γράφουν» από τον ίδιο υπολογιστή; Θα ελεγχθεί η διεύθυνση IP του υπολογιστή (η εμπειρία μου από την χρήση του moodle για τεστ πολλαπλών επιλογών την περίοδο 2010-13 λέει ότι συνέβη και αυτό, αλλά και άλλα πολλά!) ;

Κλείνοντας, διότι δεν θέλω να μακρηγορήσω, θεωρώ ότι θα έπρεπε να εξετασθεί πιλοτικά η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εξέτασης, ίσως από το ΕΑΠ, για την εξεταστική του Ιουνίου, και είτε να γινόταν δια ζώσης είτε να αναβαλλόταν για το τέλος Αυγούστου. Ταυτόχρονα, η ΑΔΙΠ/ΕΘΑΑΕ θα πρέπει να δουλέψει στο πεδίο της δημιουργίας κριτηρίων και δεικτών για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση με έμφαση την αξιολόγηση των φοιτητών, ειδικά εάν το πρόβλημα του κορονοϊού παραμείνει.

Σχόλια (16)

 
Observator
30 Μάιος 2020 19:17

Eίναι εύκολο να θέτεις ερωτήματα αλλά δύσκολο να προτείνεις λύσεις. Εξ αποστάσεως εξέταση δε σημαίνει ότι όλοι εξετάζονται από το σπίτι τους. Μπορεί να σημαίνει ότι ανά γεωγραφική περιφέρεια ή νομό, οργανώνονται χώροι εξ αποστάσεως εξέτασης.

 
ΦΓ
31 Μάιος 2020 08:53

Επιτέλους και κάποιος τοποθέτησε τα θέματα που πράγματι υπάρχουν και κάνουμε πως δεν τα ξερουμε.

 
ας το αφήσουμε στους ειδικούς
31 Μάιος 2020 12:10

ας το αφήσουμε στους ειδικούς της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και δεν εννοώ το μόνο το ΕΑΠ. άλλωστε το ΕΑΠ εφαρμόζει συγκεκριμένο τρόπο εκπαίδευσης που δεν αξιοποιεί παιδαγωγική εξ αποστάσεως αλλά απλά μέσα όπως το μεϊλ και την τηλεδιάσκεψη για να μιμηθεί το μάθημα στην τάξη.
Υπάρχουν σε όλα σχεδόν τα ιδρύματα, παιδαγωγικές σχολές με επιστήμονες ειδικευμένους στην εξ αποστάσεως, ιδρύματα που υλοποιούν εξ αποστάσεως επιμορφωτικά, μεταπτυχιακά κτλ οπότε για αρκετά χρόνια αυτά τα ιδρύματα αξιολογούν τους φοιτητές τους.
Αυτά τα ιδρύματα, αυτές οι ομάδες έχουν την τεχνογνωσία να εφαρμόσουν και το στάδιο της εξ αποστάσεως εξέτασης, όπως προσάρμοσαν και την εξ αποστάσεως διδασκαλία. Μάλιστα στην εξ εξέταση οι κανόνες του υπουργείου δεν επιτρέπουν παρακάμψεις ψευδό-εξ αποστάσεως αλλά θέτουν κάποιους συγκεκριμένους κανόνες.
Περιμένω από το υπουργείο να μας μείνει για κάθε ίδρυμα πως τους εφάρμοσε, για να μην υπάρξουν υπόνοιες ευνοιοκρατίας.

 
Κεντρικά και περιφερειακά ΑΕΙ
31 Μάιος 2020 12:47

Πάνω από το 70% των φοιτητών σπουδάζουν σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη ή Πάτρα ή Ιωάννινα ή Κρήτη, όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις για εξετάσεις δια ζώσης. Το θέμα είναι ότι το υπουργείο διαχρονικά δεν έχει δώσει λύση στη γεωγραφική διασπορά τμημάτων και τώρα, λόγω της ασθένειας, φοβούνται πιθανά κρούσματα σε μικρές κωμοπόλεις ή νησιά.

Είναι παράλογο για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ή το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ή το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας να δημιουργηθούν χώροι εξέτασης σε Αττική ή Θεσσαλονίκη.

Πολύ σωστή η τοποθέτηση:

Τα Πανεπιστήμια δεν είχαν προβλέψει περιπτώσεις έκτακτες, οπότε δεν διέθεταν διαδικασίες για την εξ αποστάσεως εξέταση των φοιτητών.

Επιπλέον, κατά την γνώμη μας, πρόκειται να συμβούν καταστάσεις αξιομνημόνευτες στην εξεταστική του Ιουνίου. Για παράδειγμα, φοιτητής από την Αθήνα θα δίνει εξετάσεις εξ αποστάσεως στο ΕΚΠΑ.

Γιατί αυτός ο φοιτητής δεν έχει δικαίωμα να γράψει τις εξετάσεις δια ζώσης; Δεν μπορεί το Πανεπιστήμιο να ακολουθήσει τους κανόνες υγιεινής και προστασίας;

 
ΓΑΡΟΥΦΑΛ.ΧΡ
31 Μάιος 2020 20:22

Οι προβληματισμοί σχετικά με τις εξετάσεις των φοιτητών είναι πολύ σωστοί . Θα ήθελα να θέσω και ένα ακόμη ζήτημα : τι θα γίνει όταν την ώρα της εξέτασης σε μια περιοχή (πόλη, ή χωριό), οι φοιτητές αντιμετωπίσουν έκτακτα τεχνικά προβλήματα . Πχ μια διακοπή ρεύματος από μια καταιγίδα, προβλήματα με το ιντερνετ, διακοπή του διαδικτυακού παρόχου κλπ. Πώς θα διασφαλιστεί η ισότητα της εξέτασης των συγκεκριμένων φοιτητών με τους υπόλοιπους που βρίσκονται διασκορπισμένοι σε άλλες πόλεις και τη συγκεκριμένη στιγμή δεν αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα ; Μήπως η πρώτη ομάδα φοιτητών αποκλειστεί από την εξέταση με το πρόσχημα ότι αποσυνδέθηκαν από την πλατφόρμα τηλεξέτασης ; Είναι δίκαιο αυτό ;

 
Observator
01 Ιουν 2020 02:52

Σε οτι αφορά το άρθρο, πράγματα θέτει τα σωστά ερωτήματα. Αλλά παράλληλα φαίνεται καθαρά ότι σε γενικές γραμμές υπάρχουν ζητήματα που μπορεί να πλήξει το αδιάβλητο των εξετάσεων. Αυτος ειναι ο λογος που σε αρκετα ΑΕΙ δεν εχει αποκλειστεί η με φυσική παρουσία εξέταση. Σε οτι αφορά τα νησιά του Αιγαίου και τα Ιωάννινα πράγματα αποδέκτηκαν τις επιφυλάξεις των τοπικών κοινωνιών.

@ΓΑΡΟΥΦΑΛ.ΧΡ
Πολύ καλή ερώτηση. Από ότι βλέπω το κάθε ΑΕΙ έχει δική του πολιτική. Πρόσεξα οτι το ΕΚΠΑ σαυτή την περίπτωση προβλέπει εξέταση με φυσική παρουσία. Άλλα ΑΕΙ δεν προβλέπουν κάτι και το αφήνουν στο διδάσκοντα. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να εξασφαλίσεις την εξεταστική. Σε οτι αφορά τη δικαιοσύνη. Η έννοια της δικαιοσυνης ειναι σχετική. Σκεφτείτε το εξής. Φέτος παιρνω το μάθημα Χ με τον Υ διδάσκοντα και δεν περνάω το μάθημα. Στον επόμενο χρόνο παιρνω το μάθημα Χ με τον Ζ διδάσκοντα και περνάω. Τελικά εχω περάσει με άλλο διδάσκοντα και με άλλα θέματα σε σχέση με τους συμφοιτητές μου τον προηγούμενο χρόνο. Μπορεί ο Ζ να ειναι πιο εύκολος ή πιο δύσκολος από τον Υ.

@ας το αφήσουμε στους ειδικούς
Πράγματι η εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι κάτι αρκετά διαφορετικό από την εκπαίδευση με φυσική παρουσία και η γνώμη των ειδικών έχει σημασία.
Όμως η οργάνωση εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν μπορεί να γίνει με τον τεράστιο αριθμό φοιτητών ανά μάθημα. Το ιδιο το ΕΑΠ που ασχολείται με την εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, οπως μαθαίνω, όταν ένα μάθημα εχει π.χ. 300 φοιτητές, αυτό σπάει σε τμήματα των 30 και σε κάθε τμημα υπάρχει ένας υπεύθυνος. Τα χρήματα που δίνει ο φοιτητής για κάθε μάθημα στην ουσία πάνε στους υπεύθυνους κάθε τάξη. Οταν ο αριθμός των άμεσα εξεταζομένων ανά ομάδα ειναι 30 άτομα, είναι σχετικά ευκολα διαχειρίσιμη μια εξ αποστάσεως εξέταση.

 
Εξετάσεις για πτυχίο
01 Ιουν 2020 11:09

Ειναι διαφορετική η εξ αποστάσεως σεμιναριακή εκπαίδευση από την προπτυχιακή. Κανένα ελληνικό πανεπιστήμο δε διαθέτει τεχνογνωσία για την εξέταση 150 ή παραπάνω φοιτητών σε προπτυχιακό επίπεδο. Όλες οι προσαρμογές γίνονται με πειραματισμούς και πρόχειρη αξιολόγηση.

 
Εξετάσεις εξ αποστάσεως
03 Ιουν 2020 11:59

Το σωστό είναι οι εξετάσεις τον Σεπτέμβριο να γίνουν με φυσική παρουσία, εφόσον πιθανότατα δε θα υπάρχει νέα έξαρση της ασθένειας. Από την επόμενη χρονιά τα πανεπιστήμια θα πρέπει να καταθέσουν ολοκληρωμένες προτάσεις για το πώς μπορούν να παρέχουν μαθήματα εξ αποστάσεως. Όταν στα μέσα Μαρτίου ξαφνικά αλλάζουν τα δεδομένα η αναστάτωση δεν επιτρέπει τον έλεγχο ποιότητας και την αντικειμενική αξιολόγηση.

 
Observator
04 Ιουν 2020 16:29

@Εξετάσεις εξ αποστάσεως
Τα ΑΕΙ δεν μπορούν να παρέχουν εκπαίδευση εξ αποστάσεως. Αν είναι τόσο απλό γιατί το ΕΑΠ δεν εκπαιδεύει ολους εξ αποστάσεως και επομένως να καταργήσουμε τις πανελλήνιες?

 
Εκπαιδευτικος
04 Ιουν 2020 22:55

Να ανοιξουν τωρα τα πανεπιστημια.Τα παντα ειναι ανοιχτα.Με τυμπανοκρουσιες σημερα παρουσιαστηκε φιεστα για να ερθουν τουριστες.Οι πανεπιστημιακοι γιατι εθελοτυφλουν;Οι φοιτητες εχουν στραβωθει στους υπολογιστες,παρκαρισμενοιστους γονεις.Οι εξετασεις ,ενα μπαχαλο.Οι περισσοτεροι θα τι χασουν τι εξαμηνο και κανεις δε μιλαει.Καληνυχτσ και αντε γεια.

 
Ελληνικά πανεπιστήμια
05 Ιουν 2020 12:37

Άρα λανθασμένος ο ισχυρισμός όλους τους προηγούμενους μήνες, ότι τα πανεπιστήμια παραμένουν "ανοικτά" και συνεχίζονται "κανονικά" τα μαθήματα. Αυτό είχε επισημανθεί από την πρώτη στιγμή, ότι δεν υπάρχει καμία σχετική προετοιμασία και είναι αδύνατο να γίνονται αλλαγές τρόπο παράδοσης στα μέσα του εξαμήνου χωρίς επιπτώσεις στην ποιότητα σπουδών.

Μπορούν όμως τα ΑΕΙ μέσα στα επόμενα χρόνια να οργανώσουν την παραγωγή ψηφιοποιημένου υλικού, κατάλληλο για παρακολούθηση εξ αποστάσεως, και αυτό να χρησιμοποιείται επικουρικά στις διαλέξεις (πχ. ηλεκτρονικές σημειώσεις, σύντομα βίντεο, ασκήσεις/εργασίες για παράδοση, όπως κάνουν εδώ και δέκα χρόνια στο εξωτερικό).

Επίσης, σε ένα μάθημα 1-2 διαλέξεις από τις 12 μπορούν να γίνουν εξ αποστάσεως, αλλά απαιτείται η φυσική παρουσία στις υπόλοιπες και φυσικά η εξέταση στα περισσότερα προπτυχιακά μαθήματα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει ένα γραπτό διαγώνισμα.

 
Διαφορές σε ύλη
05 Ιουν 2020 13:05

Οι αναθέσεις διδασκαλίας και η διδακτέα ύλη κάθε προγράμματος έχουν αποφασιστεί στην αρχή του εξαμήνου, όχι στα μέσα της χρονιάς υπό το καθεστώς πανικού. Η τυπική ύλη και η διαδικασία εξέτασης με γραπτό διαγώνισμα σπανίως αλλάζει από χρονιά σε χρονιά, για τα υποχρεωτικά μαθήματα τουλάχιστον, άρα υπάρχει μια σταθερότητα στην αξιολόγηση. Ούτε τα μέλη ΔΕΠ αλλάζουν κάθε χρόνο, όσα είναι σε μόνιμη θέση παραμένουν στα ίδια τμήματα 15 ή 20 χρόνια. Επιπλέον, στα περισσότερα τμήματα, οι αλλαγές μαθημάτων ανάμεσα στους καθηγητές δεν είναι συνηθισμένες.

Δεν είναι δημοτικό σχολείο, όπως στο Λύκειο ο φυσικός δε θα διδάξει χημεία ή μαθηματικά, έτσι και στο Πανεπιστήμιο. Στα ΑΕΙ υπάρχουν συγκεκριμένες ειδικότητες άρα οι περισσότεροι διδάσκοντες μένουν σταθεροί σε μια περιορισμένη περιοχή (πχ. Διαφορικές Εξισώσεις, Οργανική Χημεία, Στατιστική, Σύγχρονη Ιστορία, Ποινικό Δίκαιο, Βάσεις Δεδομένων, Ηλεκτρονική κτλ.). Ποτέ δε θα διδάξει ο ίδιος καθηγητής μαθήματα Προγραμματισμού και Δικτύων και Βάσεων Δεδομένων.

@Observator
01 Ιουν 2020 02:52
ΓΑΡΟΥΦΑΛ.ΧΡ
Η έννοια της δικαιοσυνης ειναι σχετική. Σκεφτείτε το εξής. Φέτος παιρνω το μάθημα Χ με τον Υ διδάσκοντα και δεν περνάω το μάθημα. Στον επόμενο χρόνο παιρνω το μάθημα Χ με τον Ζ διδάσκοντα και περνάω.

Τελικά εχω περάσει με άλλο διδάσκοντα και με άλλα θέματα σε σχέση με τους συμφοιτητές μου τον προηγούμενο χρόνο. Μπορεί ο Ζ να ειναι πιο εύκολος ή πιο δύσκολος από τον Υ.

 
Observator
08 Ιουν 2020 22:06

@Διαφορές σε ύλη
Υπάρχουν Τμήματα που σπάνια έχουν τον ιδιο διδάσκοντα σε ένα μάθημα για πάνω από δυο ακαδημαϊκά έτη. Υπάρχουν μέλη ΔΕΠ που διδάσκουν πάνω απο 6 μαθήματα σε διετη ή τριετη βαση. Αλήθεια τι αξία έχει ένα μέλος ΔΕΠ αν διδάσκει το ιδιο μάθημα κάθε χρόνο και δεν έχει ανοικτούς ορίζοντες. Δεν ειναι τοσο στενή η επιστήμη.

 
Πανεπιστημιακά μαθήματα
09 Ιουν 2020 04:00

Στο Πανεπιστήμιο υπάρχει εξειδίκευση και τα μέλη ΔΕΠ χωρίζονται σε Τομείς και Εργαστήρια, τα οποία προσφέρουν τις αντίστοιχες συγκεκριμένες ομάδες μαθημάτων. Δεν μπορεί ένα μέλος ΔΕΠ να διδάσκει εκτός γνωστικού αντικειμένου, είναι αδύνατον στο Πανεπιστήμιο να διδάσκει ένας διδάσκοντας Ανοσολογία και Θαλάσσια Βιολογία ή Βάσεις Δεδομένων και Τηλεπικοινωνίες.

Σε προπτυχιακό επίπεδο η ύλη είναι περίπου ίδια σε όλα τα βασικά μαθήματα και μετά υπάρχουν τα μαθήματα επιλογής. Ιδανικά θα πρέπει ο καθηγητής που αναλαμβάνει τα μαθήματα να μπορεί να επιβλέψει και διδακτορικό στη σχετική περιοχή. Δεν σχετίζεται με ανοιχτούς ή κλειστούς ορίζοντες, μέσα σε κάθε αντικείμενο υπάρχουν δεκάδες υποειδικότητες.

Τα τμήματα πρέπει να αναδιοργανωθούν ώστε να έχουν τουλάχιστον 2 ή 3 καθηγητές σε κάθε κύρια ειδικότητα, ώστε να γίνονται οι αναγκαίες εναλλαγές στη διδασκαλία, να δίνονται άδειες και να αναλαμβάνουν οι καθηγητές διοικητικά καθήκοντα. Αυτό είναι ανέφικτο σε τμήματα με 15-20 μόνιμα μέλη ΔΕΠ.

Στην Ελλάδα έχει καθιερωθεί εδώ και πολλά χρόνια να καλύπτονται με πρόχειρο τρόπο οι ελλείψεις σε προσωπικό που προκύπτουν από την άναρχη ανάπτυξη των ΑΕΙ, είτε με αναθέσεις σε συμβασιούχους είτε με αναθέσεις μαθημάτων σε μέλη ΔΕΠ που έχουν μικρή ή καμία συνάφεια με το αντικείμενο.

 
Μόνο στην Ελλάδα
09 Ιουν 2020 04:18

Το διδακτορικό δεν απονέμεται για "ανοικτούς ορίζοντες" αλλά για πολύ υψηλή ειδίκευση σε μια συγκεκριμένη περιοχή της κάθε επιστήμης. Σε ποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού οι διδάσκοντες αναλαμβάνουν μαθήματα άσχετα με τον τομέα του διδακτορικού τους; πχ. Θα διδάξει ο καθηγητής στη Φυσική Στερεάς Κατάστασης μάθημα Αστρονομίας;

Πώς είναι δυνατόν να αλλάζει σε υποχρεωτικό μάθημα ο καθηγητής κάθε δύο χρόνια; Συνήθως αυτό συμβαίνει σε κεντρικά ΑΕΙ εφόσον υπάρχουν αρκετοί μόνιμοι για να καλύψουν το ίδιο αντικείμενο στα εισαγωγικά μαθήματα, με κυκλική ανάθεση μετά από μια τετραετία ή πενταετία.

Αντιθέτως, σε περιφερειακά τμήματα που δεν είναι ελκυστικά για το προσωπικό και έχουν συνεχείς αποχωρήσεις δεν υπάρχει σταθερότητα στους καθηγητές κάθε τομέα ή εργαστηρίου και γίνονται αναθέσεις αναγκαστικά σε όποιους συμβασιούχους ή μονιμους είναι διαθέσιμοι, άσχετα με το αντικείμενό τους.

Υπάρχουν Τμήματα που σπάνια έχουν τον ιδιο διδάσκοντα σε ένα μάθημα για πάνω από δυο ακαδημαϊκά έτη. Υπάρχουν μέλη ΔΕΠ που διδάσκουν πάνω απο 6 μαθήματα σε διετη ή τριετη βαση

 
Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020
10 Ιουν 2020 18:20

Η εξεταστική Σεπτεμβρίου, αν δεν υπάρχει έξαρση της ασθένειας, θα πρέπει να διεξαχθεί κανονικά με φυσική παρουσία φοιτητών στις αίθουσες.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ