Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Υπάρχει εναλλακτική λύση για την κάμερα στην τάξη;

Δημοσίευση: 30/05/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δημήτρης Καλαϊτζίδης
Εκπαιδευτικός

Η συζήτηση για την «ζωντανή αναμετάδοση» του μαθήματος από την αίθουσα διδασκαλίας δεν λέει να κοπάσει, μολονότι η Υ.Α.ΦΕΚ 1859/15-5-2020 δίνει απλώς τη δυνατότητα σε όσους εκπαιδευτικούς θέλουν, να την εφαρμόσουν με προϋποθέσεις (Όλως εξαιρετικά και μέχρι τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους 2019-2020, οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δύνανται να παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (δηλαδή απευθείας μετάδοση μαθήματος σε πραγματικό χρόνο από εκπαιδευτικό με τη χρήση κατάλληλων μέσων τεχνολογίας).

Οι ανάγκες αναπλήρωσης των μαθημάτων, όλων των διδακτικών αντικειμένων, για τους μαθητές και τις μαθήτριες που απουσιάζουν από το σχολείο, δεν θα εκμηδενιστούν ούτε με το άνοιγμα των σχολείων, ούτε με το κλείσιμό τους, αφού το φθινόπωρο εκτός από την εποχική γρίπη αναμένεται να προστεθεί «το 2ο κύμα» της Covid-19. Γι αυτό,  θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ευχερούς πρόσβασης των μαθητών που απουσιάζουν  από το σχολείο, στα μαθήματά τους.

Ατελέσφορη η «αναμετάδοση»

Η λύση της ταυτόχρονης μετάδοσης (αναμετάδοσης) του μαθήματος από τη σχολική αίθουσα έχει δημιουργήσει πλήθος αντιδράσεων, μέσα και έξω από την Ελλάδα, αλλά, κυρίως, υπόκειται σε διάφορους περιορισμούς. Ενδεικτικά:

•    Πτώση του διαδικτύου
•    Αστοχία ηλεκτρονικού εξοπλισμού
•    Διακοπή ρεύματος
•    Απρόοπτα μέσα στην αίθουσα
•    Η φύση του διδασκομένου αντικειμένου, κα.

Δεν πρέπει, βέβαια, να παραλείψουμε τον σοβαρό προβληματισμό των  γονέων και των εκπαιδευτικών για την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Αν σ’ αυτά προσθέσουμε την πιθανότητα απουσίας του παιδιού από το σπίτι την ώρα που γίνεται το μάθημα (επίσκεψη σε γιατρό, συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες, νοσηλεία σε νοσοκομείο κα), γίνεται πασιφανές ότι η λύση της αναμετάδοσης δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική.

Υπάρχει λύση;

Υπάρχει η δυνατότητα παροχής μιας αναβαθμισμένης υπηρεσίας που μπορεί να προσφέρει το υπουργείο σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες. Η πρόταση έχει ως εξής:

Το Υπουργείο ζητά από  ομάδες εκπαιδευτικών (3 ως 5 ατόμων) να δημιουργήσουν μαθήματα προς βιντεοσκόπηση για κάθε διδακτικό αντικείμενο, με βάση το Α.Π. και το σχολικό εγχειρίδιο. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί (πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολλοί) συγκροτούν μόνοι τους τις ομάδες και δηλώνουν το μάθημα για το οποίο ενδιαφέρονται να εργαστούν, καθώς και τα κεφάλαια (3-5 κεφάλαια ανά ομάδα και διδακτικό αντικείμενο) που θα αναλάβουν. Η δήλωση μπορεί γίνει σε ένα google forms ή σε άλλο κατάλληλο εργαλείο. Ανατίθεται σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου ο συντονισμός των ομάδων για κάθε διδακτικό αντικείμενο, γίνεται η ανάθεση των μαθημάτων στις αντίστοιχες ομάδες και ορίζεται η ημερομηνία παράδοσης των βιντεοσκοπημένων μαθημάτων.  

Κάθε ομάδα, με βάση το ΑΠ, τις οδηγίες του ΙΕΠ, το σχολικό βιβλίο, το εμπλουτισμένο υλικό, την εμπειρία των εκπαιδευτικών της ομάδας κτλ, δημιουργεί ένα σχέδιο μαθήματος για κάθε ένα από τα (π.χ.) πέντε κεφάλαια που έχει αναλάβει. Το σχέδιο αυτό το δοκιμάζουν τα μέλη της ομάδας στην τάξη τους. Επανέρχονται, κάνουν διορθώσεις, εμπλουτίζουν και αποφασίζουν ποιος ή ποιοί θα κάνουν την παρουσίαση –εγγραφή σε βίντεο. Ένα τοπικό σχολείο παρέχει τον εξοπλισμό για την εγγραφή του βιντεοσκοπημένου μαθήματος (αίθουσα διδασκαλίας, κατάλληλη κάμερα, εξωτερικό μικρόφωνο, κτλ) και πιθανώς κάποια  βοήθεια από έμπειρο τεχνικό.

Ο διδάσκων (μέλος της πενταμελούς ομάδας), εγγράφει το μάθημα σε ένα βίντεο μέγιστης διάρκειας μισής ώρας, πιθανώς με τη βοήθεια των υπόλοιπων μελών της ομάδας που «παίζουν» τους μαθητές. Φυσικά μπορεί να γίνει και χωρίς «μαθητές».

Όταν ολοκληρωθεί το βίντεο κάθε μαθήματος, αυτό αποστέλλεται στο Υπουργείο ή στο ΙΕΠ.

Το βίντεο αναρτάται σε ειδικό αποθετήριο του Υπ. Παιδείας  (πχ. ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ) και είναι διαθέσιμο για κάθε ενδιαφερόμενο, μαθητή ή ενήλικο.

Ένα παράδειγμα

Ας πάρουμε για παράδειγμα τη Γεωγραφία Β’ Γυμνασίου.

Το ΙΕΠ εκδίδει μια ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία βιντεοσκοπημένων μαθημάτων για όλα τα διδακτικά αντικείμενα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μεταξύ αυτών και η Γεωγραφία. Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου  αναλαμβάνουν τον συντονισμό του έργου δημιουργίας βιντεοσκοπημένων μαθημάτων του συγκεκριμένου διδακτικού αντικειμένου, της Γεωγραφίας Β’ Γυμνασίου. Ομάδες εκπαιδευτικών από όλη τη χώρα, αναλαμβάνουν να δημιουργήσουν (με βάση το ΑΠ και το σχολικό βιβλίο) 5 μαθήματα η καθεμιά. Έτσι, το βιβλίο των 48 κεφαλαίων θα ανατεθεί σε περίπου 10 πενταμελείς ομάδες.

Πλεονεκτήματα

Τι πλεονεκτήματα έχει αυτή η λύση:

1.    Δεν υπάρχει ανάγκη να γίνεται ταυτόχρονη μετάδοση από την αίθουσα διδασκαλίας.

2.    Το υλικό είναι πιστοποιημένο από ομάδα εκπαιδευτικών που διδάσκει το μάθημα και από τους αρμόδιους ΣΕΕ, είναι αξιόπιστο, δοκιμασμένο και έγκυρο, άρα κατάλληλο για διδασκαλία-προβολή.

3.    Είναι διαθέσιμο 24 ώρες τη μέρα, όσες φορές επιθυμεί να το δει και να το ξαναδεί ο μαθητής.

4.    Το υλικό αφορά όλα τα κεφάλαια, όλων των διδασκομένων μαθημάτων και άρα καλύπτει όλες τις ανάγκες του μαθητή,  για όσες φορές είναι αναγκασμένος να μένει στο σπίτι.

5.    Οι ασκήσεις που θα υπάρχουν και θα συνοδεύουν το μάθημα, μπορούν να γίνουν οποτεδήποτε από τον απουσιάζοντα μαθητή. Τις ίδιες ασκήσεις μπορεί να αναθέσει ο διδάσκων και στους μαθητές που παρακολουθούν κανονικά τα μαθήματα στο σχολείο. Στη συνέχεια, οι απαντημένες ασκήσεις μπορούν να σταλούν από τον μαθητή με μέηλ στον δικό του δάσκαλο/καθηγητή ο οποίος θα διορθώσει και θα δώσει ανατροφοδότηση.

6.    Αν κάτι δεν κατανοεί ο μαθητής από την διδασκαλία μέσω του βίντεο, μπορεί να στείλει στον δικό του δάσκαλο/καθηγητή τις απορίες του προς επίλυση ή να του τηλεφωνήσει.

7.    Τα βινεομαθήματα, δημιουργημένα από ομάδες εκπαιδευτικών, μπορούν να δώσουν κάποιες ιδέες σε εκπαιδευτικούς ώστε να εμπλουτίσουν τις δικές τους διδακτικές προσεγγίσεις .

Μειονεκτήματα

Κανένα τεχνολογικό μέσον και κανένα βιντεοσκοπημένο μάθημα (ζωντανό ή όχι), δεν μπορεί να αντικαταστήσει την διδασκαλία μέσα στην τάξη, την αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού-μαθητών και μαθητών-μαθητών (και μαθητριών φυσικά). Ωστόσο, η προτεινόμενη λύση, είναι μια λύση ανάγκης και έχει στόχο να αντιμετωπίσει την απουσία του μαθητή/μαθήτριας από το σχολείο, όσον αφορά την κάλυψη της ύλης που έχασε.

Κατακλείδα

H τεράστια και συγκινητική ανταπόκριση των εκπαιδευτικών στην πρόκληση της ΕξΑΕ, εθελοντική ανταπόκριση που γεφύρωσε τεχνολογικά  τον 20ο με τον 21ο αιώνα στο σχολείο, είναι αρκετή να μας πείσει ότι μπορεί να πετύχει η προσπάθεια αυτή.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα  μπορεί να υπάρχει για κάθε κεφάλαιο, κάθε μαθήματος, ένα βίντεο και συνοδευτικό υλικό (ασκήσεις, επέκταση κτλ). Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της παρακολούθησης των μαθημάτων από απουσιάζοντες μαθητές, για τώρα και για αρκετά χρόνια.

Ένα τελευταίο, όχι ιεραρχικά, όμως, ρητορικό ερώτημα: θα πρέπει να γίνουν όλα αυτά εθελοντικά-προαιρετικά;  Αν μπορεί να ενταχθεί όλη η δράση σε κάποιο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, θα είναι ευπρόσδεκτο απ΄όλους. Αν όχι, ίσως, πάλι, οι εθελοντές κάνουν το θαύμα τους.

Προτείνουμε να ρίξει μια ματιά στην πρόταση η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας

 

Σχόλια (26)

 
ΠΑΝΟΣ
30 Μάιος 2020 09:48

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ,ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΚΑΙ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΜΠΡΑΒΟ
ΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΛΕΝΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΟΧΙ

 
Ανήσυχος εκπαιδευτικός
30 Μάιος 2020 10:13

Όπως φαίνεται από το παραπάνω κείμενο, υπάρχουν προτάσεις και λύσεις, αρκεί το υπουργείο να μην κινείται σε παράλληλο σύμπαν και αποφασίζει ερήμην των ενδιαφερομένων, όπως πράττει μέχρι τώρα. Είναι βέβαιο ότι οι πραγματικοί σύμβουλοι του υπουργείου δεν μπορεί να είναι αυτοί που περιστοιχίζουν την υπουργό θωπεύοντας τεχνηέντως τις εμμονές της, αλλά όλοι αυτοί εκεί στην πραγματική ζωή, μέσα στο σχολείο. Εκείνους οφείλει πάντα να συμβουλεύεται και να εμπιστεύεται κάθε εχέφρων υπουργός παιδείας. Γιατί κάθε απόφαση βασίζεται μοιραία σε δύο στοιχεία: Την ευσυνεισησία και το φιλότιμο των εκπαιδευτικών. Αν τα ποδοπατήσει αυτά, δεν έχει την παραμικρή ελπίδα να κάνει κάτι.
Προσωπικά και με γνώμονα φυσικά πάντα τις ειδικές συνθήκες που προκαλεί μια πανδημία - γιατί πάντα το πραγματικό μάθημα γίνεται μέσα στην τάξη κι αυτό είναι ανταντικατάστατο - δεν υποστηρίζω καμίας μορφής τηλεμαθήματος σε ζωντανή σύνδεση, ούτε το τωρινό έκτρωμα της ζωντανής μετάδοσης από την αίθουσα διδασκαλίας, ούτε την εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία. Και οι δυο αυτές μορφές μαθήματος προσκρούουν σε σοβαρά νομικά και παιδαγωγικά εμπόδια και απορρίπτονται ασυζητητί, πριν μας γίνουν συνήθεια και δε θα μπορούμε πια να κάνουμε πίσω!
Μόνο μορφές ασύγχρονης εκπαίδευσης, όπως η προτεινόμενη στο παρόν άρθρο, αλλά και η ήδη δοκιμασμένη μέσω e-class και e-me, αποτελούν αξιοπρεπή και λειτουργική λύση, γιατί δεν δεσμεύουν τον μαθητή να καθηλώνεται μπροστά σε μια οθόνη όποια ώρα θέλουμε εμείς και γιατί ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να έρχεται σε επαφή με το εκπαιδευτικό υλικό όσες φορές το επιθυμεί, μέχρι να το εμπεδώσει, πράγμα που αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα ακόμη και από το κανονικό μάθημα!

 
Χουρδάκης Μιχαήλ
30 Μάιος 2020 13:50

Ενδιαφέρουσα η πρόταση, αλλά χωρίς τεχνική ουτε οικονομική τεκμηρίωση και γενικά οι προτάσεις ελάχιστη αξία έχουν. Σημασία έχει η υλοποίηση. Προτάσεις πολλοί κάνουν.

Κυριε Καλαϊτζίδη, άν σας τοποθετησουμε στο Υπουργείο Παιδείας σε θέση κατάλληλη, μπορείτε να υλοποιήσετε την πρότασή σας βγάζοντας κατάλληλη νομοθεσία και εγκυκλίους;

 
ΠΑΠΑΣ
30 Μάιος 2020 15:14

Επιτέλους μια πρόταση....πρόταση....πρόταση.....και όχι στείρα άρνηση. Αν βάλουμε κάτω κάποιες ιδέες μπορεί να βγει μια ολοκληρωμένη πρόταση. Έτσι πρέπει να μιλάμε με το υπουργείο όταν βάζει ένα θέμα και όχι άρνηση . Άυτό περιμένω από τους συνδικαλιστικούς μας φορείς. Σε κάθε λέξη του υπουργείου ΠΡΟΤΑΣΗ , ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΗ και όχι στείρα άρνηση.....ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΟΣΑ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΤΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗ ΧΡΕΟΚΟΠΊΑ......!!!

 
@Χουρδάκης Μιχαήλ
30 Μάιος 2020 16:28

Υπάρχει, νομίζω, κάποια διαδικασία για να γίνει ένα έργο.
Κι αυτό που προτείνω είναι ένα έργο.

 
Δ. Καλαϊτζίδης@Χουρδάκης Μιχαήλ
30 Μάιος 2020 16:44

Πάντως κάτι σας ενόχλησε για να γράφετε...."γενικά οι προτάσεις ελάχιστη αξία έχουν. Σημασία έχει η υλοποίηση. Προτάσεις πολλοί κάνουν"
Το αφήνω στην κρίση των αναγνωστών, ούτως ή άλλως.

 
Nasos
30 Μάιος 2020 17:39

Αυτό που προτείνει το κράτος είναι ταυτόχρονη παρακολούθηση των μαθημάτων - δια ζώσης από το μισό τμήμα και μέσω κάμερας από το άλλο μισό - από τον καθηγητή που έχουν τα παιδιά στο σχολείο. Ίσες και ίδιες ευκαιρίες μάθησης για όλους τους μαθητές από τον καθηγητή τους στο σχολείο, ο οποίος και τελικά θα τους αξιολογήσει. Όσο για την παραπάνω πρόταση εντάξει ο καθένας μπορεί να προτείνει ότι θέλει - άλλωστε δημοκρατία έχουμε!

 
petran
30 Μάιος 2020 18:02

πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση και ρεαλιστική αν υπάρχει βούληση...

 
Φ. Φ.
30 Μάιος 2020 18:48

Ένα επιπλέον πρόβλημα της πρότασης είναι το γεγονός ότι τους συντονιστές Ε. Ε. τους αναθέτει το ρόλο του συντονιστή των ομάδων ενώ θα έπρεπε αυτοί να φτιάξουν τα βίντεο καθότι και περισσότερο διαθέσιμο χρόνο έχουν και πιο ειδικευμένοι θεωρούνται πως είναι.

 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΝΤΕΟΜΑΘΗΜΑΤΩΝ;
30 Μάιος 2020 21:48

Είστε σίγουρος ότι δεν προτείνετε μια τράπεζα βιντεομαθημάτων με όλα τα παρακολουθήματά τους η οποία θα καπελώσει επικίνδυνα τα πάντα, επιβάλλοντας μια νόρμα που παραβλέπει τις ιδιαιτερότητες της κάθε τάξης; Σεις ο ίδιος στο πλεονέκτημα 5 αναφέρετε: "Τις ίδιες ασκήσεις μπορεί να αναθέσει ο διδάσκων και στους μαθητές που παρακολουθούν κανονικά τα μαθήματα στο σχολείο".
Από την άλλη, η πρότασή σας καλύπτει ποιες περιπτώσεις: της γενικής καραντίνας, της παρατεταμένης απουσίας κάποιων μαθητών ή άλλη; Δεν βρίσκετε ότι καθεμιά από τις παραπάνω διαμορφώνει άλλες συνθήκες και ανάγκες;
Μήπως μπροστά στο "αναμενόμενο δεύτερο κύμα" πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά πώς θα εφαρμόσουμε την ομαδοσυνεργατική ή ακόμη και την αλληλοδιδακτική μέσα στα ψηφιακά περιβάλλοντα, αντί για την παρακολούθηση βίντεο; Οι ψηφιακές πλατφόρμες ασύγχρονης εκπαίδευσης, τις οποίες ορισμένοι χρησιμοποιούμε εδώ και χρόνια, είναι εργαλεία που μπορούν να δώσουν ικανοποιητικότατη λύση και σε αυτό το ζήτημα.

 
VIP
30 Μάιος 2020 23:14

Κ Χουρδακη

Αν ειναι να τοποθετησετε καποιον που εχει μια αξιολογη προταση σαν αυτη, στο υπουργειο, για να υπακουει στις αλλοπροσαλλες εντολες της ασχετης κ. Κεραμεως, οπως γινεται μεχρι τωρα, τοτε και η προταση δεν θα υλοποιηθει και θα εχετε κανει μια.. τρυπα στο νερο!

 
Πλατάρος Γιάννης
30 Μάιος 2020 23:40

Θέλει και τρικαμερο τουλάχιστον, ασύρματο μικρόφωνο, κεντρική κονσόλα που θα χειρίζεται σκηνοθέτης, που θα κάνει το μοντάζ μαζί με τους εκπαιδευτικούς.
Μετά το έργο να γυριστεί με 3-4 εκδοσεις
* Μία που οι μαθητές έχουν παντελή άγνοια και εξηγούνται όλα με το κουτάλι στο στόμα, από μηδενική βάση, *Μια για μαθητές με λίγες ελλείψεις και *Μια για κανονικούς μαθητές.
Να είναι και ευπαρουσιαστοι, με καλή άρθρωση και χαμογελαστοί.
Στο μοντάζ να γίνονται και ωραία γραφικά εφέ. Για παράδειγμα πάγωμα εικόνας, εμφάνιση κανόνα, ανιμεϊσιονς, ακόμα και αφηγητή αν κριθεί απαραίτητο σκηνοθετικά....
Ολοκληρωμενες δουλειές, σε κεντρικό επίπεδο για τρία γνωστικά επίπεδα μαθητών.

 
meteora
30 Μάιος 2020 23:43

Η αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας επιβάλλεται στην εκπαίδευση. Ναι! Χρειαζόμαστε επιμόρφωση, μέσα και νέα προγράμματα σπουδών για να δώσουμε στους μαθητές μας δεξιότητες, που θα είναι απαραίτητες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αύριο, στις απαιτήσεις της κοινωνίας της πληροφορίας. Καταφέραμε πολλά σε δυο μήνες και είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει συνέχεια.
Η πρόταση του Δημήτρη Καλαιτζίδη έχει ήδη πάρει σάρκα και οστά σε πανεπιστήμια (πλατφόρμες mathesis στο πανεπιστήμιο Κρήτης, ΑΠΘ coursity). Δείτε την ποιότητα που έχουν αυτές οι πλατφόρμες. Συμμετάσχετε σε ένα μάθημα για να πιστοποιήσετε πως η εκπαίδευση δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο της σχολικής αίθουσας. Χιλιάδες εκπαιδευτικοί συμμετέχουν κάθε χρόνο στη ψηφιακή κοινότητα seminars.etwinning. Ελεύθερο Πανεπιστήμιο, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές από απόσταση. Δείτε τους 'θησαυρούς' του Π.Σ.Δ. (Εύγε σε όσους το βελτίωσαν και το στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια)... Λοιπόν! Η ψηφιακή τεχνολογία είναι δίπλα μας και ανήκει και στους μαθητές μας.
Υπάρχουν βέβαια αντιδράσεις, που τώρα έχουν εστιαστεί στα προσωπικά δεδομένα (Δεν θα σας θυμίσω τι διαβάσαμε -κυρίως-από παρατάξεις το τελευταίο διάστημα).
Έχω μια ερώτηση : Όταν στην αυλή του σχολείου, ο γυμναστής κάνει το μάθημα του, αλλά κάποιο (-α) παιδί (-α) δείχνει εμφανή αδεξιότητα να κάνει την άσκηση, οι περίοικοι βλέπουν "τηλεοπτικό Big brother" ή δεν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα στην αυλή του σχολείου ;
Δεν είναι το ίδιο με είπε ένας συνδικαλιστής του ΄προοδευτικού' χώρου και ομολογώ ότι δεν κατάλαβα, μιας και ο ίδιος δεν είχε κάτι άλλο να προσθέσει...

 
Τάκης Τ.
31 Μάιος 2020 00:25

Αγαπητοί μου, λύση για τον Σεπτέμβριο υπάρχει και δεν είναι ούτε η τηλεδιάσκεψη ούτε τα βιντεομαθηματα. Μείωση των μαθητών ανά τμήμα σε αριθμό που ικανοποιεί τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της αίθουσας λαμβάνοντας υπόψιν τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για πανδημίες. Αν δεν φτάνουν οι αίθουσες η λειτουργία του σχολείου θα γίνεται σε δύο βάρδιες πρωί και απόγευμα με πρόσληψη αναπληρωτών. Αφού είναι εξαιρετικά τα μέτρα και μόνο για τον επόμενο χρόνο χρειάζεται δραστική λύση και όχι εμμονές! Η κοστολόγηση είναι εύκολη και μπορεί να γίνει από το my school αφού είναι δηλωμένες και οι αίθουσες και οι μαθητές ανά σχολείο. Έχουν στη διάθεσή τους όλο το καλοκαίρι και την πρώτη Σεπτεμβρίου να είναι όσοι εκπαιδευτικοί χρειάζονται στη θέση τους. Τη σημασία έχει να πετάμε λεφτά σε τάμπλετ που είναι αμφίβολο αν θα το χρησιμοποιήσουν τελικά; Τώρα θα φανεί αν νοιάζονται πραγματικά για τη δημόσια παιδεία.

 
Γιάννης
31 Μάιος 2020 01:18

Η πρόταση αυτή υλοποιήθηκε πιλοτικά το 2011 για το Λύκειο (ψηφιακό φροντιστήριο). Κατηγορήθηκαν οι εμπνευστές, λοιδορήθηκαν όσοι ενεπλάκησαν στη δημιουργία βιντεομαθηματων και πέρασαν 10 χρόνια. Τελευταία ακούγεται ξανά και το άρθρο την περιγράφει εμπεριστατωμένα. Μακάρι να αξιοποιηθεί και αυτή η δυνατότητα.

 
Alki
31 Μάιος 2020 02:46

Οι μαθητές επιθυμούν να συνδέονται με τους συμμαθητές τους και τον καθηγητή τους. Οι συνάδελφοι κάνουν εξαιρετική δουλειά, δημιουργική και πρωτότυπη, προσαρμοσμένη στην ομάδα που διδάσκουν κάθε φορά. Ας μην τους στερήσουμε αυτή τη δυνατότητα. Μην πάμε από την ασφυξία του ενός βιβλίου στην ασφυξία του ενός βίντεο.

 
Χρήστος Καμακάρ.
31 Μάιος 2020 03:00

Την πρόταση σας ως συνάδελφος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τη βλέπω πολύ σωστή ,ρεαλιστική και πραγματοποιήσιμη.Επιπλέον άγχος τόσο σε μαθητές με ιδιαιτερότητες μέσα στην τάξη όσο και σε εκπαιδευτικούς ,δε χρειάζεται.Βιντεοσκοπηση μαθημάτων από εκπαιδευτικές ομάδες του ΙΕΠ ,προσφέρει σαφή πλεονεκτήματα στους μαθητές που απουσιάζουν για κάποιο λόγο από το σχολείο.Το ποιο σημαντικό από όλα είναι οτι μπορει να βλέπει και να ακούει όσες φορές θέλει ο μαθητής το βιντεομάθημα, σε αντίθεση με το live streaming που μπορεί να έχει κακό ήχο ,αδύνατο δίκτυο (βλ webex ),διάφορες παρεμβολές κακή υλικοτεχνική υποδομή κτλ. Στο διαδίκτυο υπάρχει ήδη μεγάλο ποσοστό βιντεοπαρουσιάσεων σε διάφορα μαθήματα τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το ίδιο θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε κάποιες σχολές πανεπιστημίων γιατί εκεί τα μαθήματα έχουν διαλεκτικό χαρακτήρα και οι φοιτητές θα μπορούνε να παρακολουθούν όλα τα μαθήματα από το σπίτι τους χωρίς να ξεριζώνονται από τα σπίτια τους με τις όποιες οικονομικές συνέπειες συνεπάγεται κάτι τέτοιο.Τα αυτονόητα γιατί να μην είναι και εφαρμόσιμα;

 
ΚΑΡΑΚΟΎΣΗΣ ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ
31 Μάιος 2020 06:21

Αρκετά καλή η πρόταση του συναδέλφου, ισως αντι για αποστολή και έλεγχο απο το ΙΕΠ και κεντρική διαχείριση απο το Υπουργείο, βη δημιουργία καναλιού στο Youtube για καθε σχολείο, για καλύτερο καταμερισμό.

 
Γεωργιάδου
31 Μάιος 2020 08:20

Ωραία ιδέα!!!
Γιατί έτσι θα υπάρχει πάντα διαθέσιμο υλικό για εκείνους που απουσιάζουν και επίσης θα μπορούν να επικοινωνούν με τους δασκάλους/καθηγητές τους (ασύγχρονα).
Έτσι κι αλλιώς το κλίμα της τάξης για να το ζήσεις πρέπει να είσαι ΜΕΣΑ στην τάξη! (Αλλιώς δε γίνεται...)

 
e-kpaideutikos
31 Μάιος 2020 11:16

Υπάρχουν άπειρα tutorials και εφαρμογές : animaker, moovly πώς να δημιουργήσεις animated explainer video, video τυπου ted-ex edu, κλπ
Το περιβάλλον go-lab για πειράματα που χρησιμοποιεί και η ελληνογερμανική αγωγή
Χθες και σήμερα είναι το σεμινάριο του ellak, χθες χαιρέτησε η κα Υπουργός
Τελικά τον διάλογο τον αποδυναμώνουν πάντα βασιλικότεροι του βασιλέως

 
Master chef
31 Μάιος 2020 11:24

@meteora
Αγαπητέ-τη μου, φυσικά και υπάρχουν προσωπικά δεδομένα στα όσα συμβαίνουν σε οποιοδήποτε μάθημα, άρα και στη Φ.Α. Δυστυχώς, δεν έχουμε πολλά σχολεία με γυμναστήρια, όπου θα έπρεπε "κανονικά" να γίνεται το μάθημα της Φ.Α.
Ναι είναι παρακολούθηση big brother, εάν οι περίοικοι δεν έχουν κάτι καλύτερο να κάνουν, από το να παρακολουθούν ποιό παιδί δεν τα καταφέρνει στη γυμναστική. Μπορεί άλλωστε να παρακολουθούν και το πώς απλώνει η γειτόνισσα τα ρούχα της. Όμως, κανένας περίοικος δεν θα έπαιρνε πχ μια κάμερα για να καταγράψει το ανήλικο παιδί στην αυλή του σχολείου ή τη γειτόνισσα νοικοκυρά.
Η διαφορά λοιπόν μεταξύ προσωπικών δεδομένων που έχουν καταγραφεί ψηφιακά, με αυτά που τυχαίνει να δούμε στιγμιαία και ακούσια από το μπαλκόνι μας, είναι τεράστια. Θα μας την εξηγούσε πολύ εύκολα, ακόμα και ένας πρωτοετής φοιτητής της πληροφορικής αλλά σίγουρα όχι ένας [συνδικαλιστής του ΄προοδευτικού' χώρου] ή και της ΔΑΚΕ.
Για όλα τα υπόλοιπα και πολύ ουσιαστικά στο σχόλιό σας, νομίζω ότι αναφέρεστε κι εσείς σε [αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαίδευση] και όχι σε αντικατάσταση της δια ζώσης εκπαίδευσης. Όλα τα παραδείγματα που προσκομίζετε άλλωστε, έχουν να κάνουν α) με ενήλικες και β) με εκπαίδευση-επιμόρφωση και όχι με παιδεία.
Βοηθητική-επικουρική λοιπόν αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας σε εκπαίδευση ενηλίκων, ναι. "Βιντεοεκπαίδευση ή βιντεοπαιδεία" σε παιδιά, όχι. Με βίντεο του master chef δεν γίνεται κανείς μάγειρας. Δεν μαθαίνει καν, πώς μυρίζει ο μουσακάς.

 
Πρότυπα Σχολεία
31 Μάιος 2020 12:37

Τα πρότυπα-πειραματικά σχολεία θα έπρεπε εδώ και μία δεκαετία να έχουν ξεκινήσει την διαμόρφωση ψηφιακού υλικό μαθημάτων κατάλληλο για πρόσβαση εξ αποστάσεως, αρχικά σε Γυμνάσιο και Λύκειο. Έτσι θα δημιουργηθεί ένα αποθετήριο που θα μπορεί διαρκώς να εμπλουτίζεται και να βοηθάει τους μαθητές στην επανάληψη της ύλης του σχολείου.

 
Γιάννης Π.
31 Μάιος 2020 21:47

Πάρα πολύ καλή ιδέα γενικότερα.
Θα ήταν εξαιρετικό, το φωτόδεντρο, να ήταν εμπλουτισμένο και με βίντεο-διδασκαλίες.
Θα πρότεινα επίσης -χωρίς κανέναν υπαινιγμό-, αυτές τις βίντεο-διδασκαλίας, να τις σχεδιάσουν και να τις υλοποιήσουν, αποκλειστικά και μόνο οι συντονιστές εκπαιδευτικού έργου (οι πρώην σύμβουλοι).
Έτσι θα έχουν πολλαπλή χρησιμότητα.
Να αποτελέσουν εκτός από διδασκαλίες και δειγματικές διδασκαλίες.

 
meteora
01 Ιουν 2020 07:54

@ μάγειρας
ΛΕΤΕ …
1. Υπάρχουν θέματα προσωπικών δεδομένων στην αυλή του σχολείου
2. Δεν υπάρχει ζήτημα όμως διότι οι περίοικοι, οι διαβάτες, … δεν θα θελήσουν να ασχοληθούν.
3. "Βιντεοεκπαίδευση ή βιντεοπαιδεία" σε παιδιά, όχι
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ …
α. …ότι ούτε η διδασκαλία στην αίθουσα υπό κονονικές/φυσιολογικές συνθήκες είναι ασφαλής ( βίντεο-μπούλινγκ κατά κυρίας εκπαιδευτικού -πρόσφατα παρουσιάστηκε- σε ΕΠΑΛ της Θεσσαλονίκης ).
β. Δεν έχω καμία εμμονή με τη χρήση κάμερας για τη διδασκαλία μέσω «ζωντανής μετάδοσης», διότι απλά είναι ΑΧΡΗΣΤΗ. Αρκεί μια ψηφιακή γραφίδα και ένας βιντεοπροβολέας . (Έχεις γνώσεις πληροφορικής –δεν είσαι πρωτοετής-οπότε αντιλαμβάνεσαι το ρόλο κάθε συσκευής)
γ. Θεωρώ ότι το θέμα «κάμερα» σκοπίμως αναδεικνύεται ως μείζον για να δημιουργηθούν οι ισορροπίες κομμάτων και συνδικαλιστών με την κ. Κεραμέως και έτσι ορίστηκε ως το λάβαρο του …αγώνα για τους «δικούς μας».
δ. . Η "Βιντεοεκπαίδευση ή βιντεοπαιδεία" σε παιδιά, είναι απαραίτητη σε ένα μοντέλο μικτής μάθησης. Χρειάζεται όμως δουλειά με …φούντες , για να γίνει κάτι ποιοτικό και πλήρες.
ε. Με διάλογο γονείς – εκπαιδευτικοί - δημοτική αρχή – πολιτεία και με ΣΕΕ σε ρόλο αρμόζοντα με τη θέση και την κατάρτισή τους, θα βρούμε τα βήματα και θα οριστεί η συνέχεια, γιατί αυτή θα υπάρξει.

 
Δημήτρης Καλαϊτζίδης
01 Ιουν 2020 09:05

Θέλω να ευχαριστήσω τους σχολιαστές για τα σχόλιά τους, επώνυμα και ανώνυμα. Η πρόταση, κατά τη γνώμη μου περιγράφει κάτι εφικτό, οι συμπληρωματικές προτάσεις που κατατέθηκαν, δείχνουν ότι και μπορεί να γίναι και μπορεί να γίνει καλό και σωστό. Οι εκπαιδευτικοί έδειξαν τι μπορούν να κάνουν. Πιστεύω στη δύναμη των ομάδων γι αυτό προτείνω ομάδες και όχι άτομα-παντογνώστες. Εγώ, φυσικά, είμαι έτοιμος να βοηθήσω αν γίνει κάτι.

 
Master chef
01 Ιουν 2020 11:19

@meteora
Το σχόλιό μου, ήταν απολύτως σαφές για να τύχει τόσων παρερμηνειών. Το μουσακά σας, μπορείτε να τον μαγειρέψετε όπως θέλετε εσείς. Σας εύχομαι να πετύχει.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ