Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Απόφαση(ΦΕΚ): Λειτουργία ΑΕΙ, Κολλεγίων,σχολείων εξωτερικού και απαγόρευση εκδρομών

Δημοσίευση: 30/05/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη λειτουργία των ΑΕΙ   , Κολλεγίων,σχολείων εξωτερικού και τη απαγόρευση εκδρομών

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Ειδικότερα η απόφαση προβλέπει τα εξής:

ΑΕΙ

Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), από 1.6.2020 έως και τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020:

1. Την απαγόρευση των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία με εξαίρεση:

α) τη διεξαγωγή εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων, οι οποίες δεν δύνανται να διεξαχθούν με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στο πλαίσιο προγραμμάτων πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών,

β) τη διενέργεια εξετάσεων, για τις οποίες κρίνεται αναγκαία η φυσική παρουσία των φοιτητών.

2. Την απαγόρευση της λειτουργίας των αναγνωστηρίων, αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, εργαστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων, εξαιρουμένων αυτών που είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων και των εξετάσεων.

3. Την απαγόρευση των τελετών, ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων.

4. Οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου Α.Ε.Ι. δύνανται να διεξάγουν πρακτική άσκηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών τους, εφόσον οι φορείς στους οποίους διεξάγεται η πρακτική άσκηση δεν τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι οποίοι ισχύουν για τους εργαζομένους κάθε φορέα.

Κολλέγια

Όσον αφορά στα Κολλέγια της παρ. Θ.3 του ν. 4093/2012 (Α ́ 222), από 1.6.2020 έως και τη λήξη του εκπαιδευτικού έτους 2019-2020:

Την απαγόρευση των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών που πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία με εξαίρεση:

α) τη διεξαγωγή εργαστηριακών και πρακτικών ασκήσεων, οι οποίες δεν δύνανται να διεξαχθούν με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,

β) τη διενέργεια εξετάσεων, για τις οποίες κρίνεται αναγκαία η φυσική παρουσία των σπουδαστών.

Σχολεία εξωτερικού

1. Tην προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας για το χρονικό διάστημα από 1.6.2020 και μέχρι τη λήξη του φετινού σχολικού έτους, των ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών μορφών οργάνωσης ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού εποπτείας του ελληνικού Δημοσίου, ως εξής: α) των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία, β) της λειτουργίας των βιβλιοθηκών, των αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, των αναγνωστηρίων, των εστιατορίων και κυλικείων, των αθλητικών εγκαταστάσεων και εν γένει κάθε χώρου συνάθροισης κοινού στις ανωτέρω δομές και γ) των τελετών, ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων. Από την ως άνω προσωρινή απαγόρευση εξαιρούνται οι διοικητικές λειτουργίες και υπηρεσίες.

2. Οι κατά τόπους αρμόδιοι Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού δύνανται να αποφασίζουν για τη διακοπή της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και για την επαναλειτουργία ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και κάθε μορφής οργάνωσης ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4415/2016 (Α ́ 159), ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες σε κάθε χώρα και λαμβανομένων υπόψη των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και τις συνέπειες λήψης αυτών.

Εκδρομές

Την απαγόρευση όλων των οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών εντός και εκτός Ελλάδος έως και τη λήξη του σχολικού, εκπαιδευτικού και ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Μετακινήσεις  μαθητών, εκπαιδευτικών

1. Την απαγόρευση, έως και τη λήξη του σχολικού, εκπαιδευτικού, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, όλων των μετακινήσεων μαθητών, εκπαιδευτικών και μεμονωμένων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και των επισκέψεων μαθητών, εκπαιδευτικών και μεμονωμένων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, καθώς και σπουδαστών, φοιτητών και εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού της Γ/βάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού στην Ελλάδα, οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων ή συνεργασιών.

H απαγόρευση μετακινήσεων του παρόντος δεν καταλαμβάνει όσους εκ των ανωτέρω ανήκουν σε πάσης φύσεως εκπαιδευτικές δομές της ημεδαπής, οι οποίοι βρίσκονται εκτός Ελλάδος στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων ή συνεργασιών και επιθυμούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Η επιστροφή των τελευταίων γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες ρυθμίσεις και τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).

2. Οι ειδικότεροι όροι σχετικά με την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών και λοιπών δομών για τις οποίες έχει λήξει η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας, καθώς και τα ειδικότερα μέτρα για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία τους στο πλαίσιο προστασίας της δημόσιας υγείας έχουν εξειδικευθεί ή εξειδικεύονται με σχετικές αποφάσεις κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έκτου άρθρου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́ 90).

Σχόλια (6)

 
Φοιτήτης
03 Ιουν 2020 12:15

Ολα έχουν επανέλθει, σχολεία, καταστήματα, ΜΜΜ. Ανοίγουν και τα σύνορα πλήρως και χωρίς κανένα έλεγχο, και αποτελεί πρόβλημα η διά ζώσης εξέταση; Δηλαδή, ένας φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί σε οποιοδήποτε μέρος για διακοπές αλλά το να πάει στη σχολή του για να εξεταστεί ενέχει κινδύνους;

 
Ανοιχτά Πανεπιστήμια
03 Ιουν 2020 11:47

Τα Πανεπιστήμια πρέπει να ανοίξουν για διδασκαλία και εξετάσεις καθώς όλα τα υπόλοιπα στην χώρα λειτουργούν. Είναι παραλογισμός φοιτητές που κατοικούν στην ίδια πόλη στην οποία σπουδάζουν να μετακινούνται καθημερινά με τα ΜΜΜ, να μπορούν να εργάζονται ή να πηγαίνουν σε καταστήματα αλλά να μην έχει βρεθεί τρόπος να παρακολουθήσουν μαθήματα.

 
Οbservator
02 Ιουν 2020 23:47

Πρόκειται για παράτηση αυτου που ισχύει τώρα. Αν δεν γινόταν παράταση διότι πολλά περισσότερα θα επιτρέπονταν.

 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
01 Ιουν 2020 19:05

Αγαπητέ ΦΟΙΤΗΤΗ, η φυσική παρουσία των φοιτητών κρίνεται αναγκαία κατά βάση επειδή ΚΑΜΙΑ τεχνική εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από όσες έχουν ανακοινωθεί έως τώρα ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ το ΑΔΙΑΒΛΗΤΟ της διαδικασίας. Ειδικά όταν μπαίνουν μια σειρά από προϋποθέσεις που σχετίζονται με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιπλέκουν το όλο εγχείρημα.
Πέραν του παραπάνω, μπορούμε να συζητάμε και να επιχειρηματολογούμε φιλοσοφικά μέρες ολόκληρες επί του θέματος. όπως είμαι σίγουρος ότι όλοι οι συνάδελφοι κάνουμε στις συνελεύσεις των Τμημάτων μας το τελευταίο διάστημα...

 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ
31 Μάιος 2020 14:31

Το ΦΕΚ αναφέρει "τη διενέργεια εξετάσεων, για τις οποίες κρίνεται αναγκαία η φυσική παρουσία των φοιτητών". Καλό θα ήταν να ζητηθεί από αυτούς που θα κάνουν εξετάσεις με φυσική παρουσία να αιτιολογήσουν το γιατί κρίνεται αναγκαία η φυσική παρουσία των φοιτητών στο μάθημα τους.

 
Ενας πολίτης
31 Μάιος 2020 12:29

ΚΑνείς δε βλέπει τον παραλογισμό αυτής της απόφασης; Όλα επανέρχονται απο 1-6-2020 εκτός απο τα ΑΕΙ;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ