Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Γιατί δεν αποδίδονται οργανικές θέσεις στα Πειραματικά και Πρότυπα σχολεία;

Τα Πειραματικά και Πρότυπα σχολεία δεν θα επιστρέψουν στην προ του 2011 κατάσταση, αν δοθούν στους υπηρετούντες σε αυτά οργανικές θέσεις, αλλά, αντίθετα, αν καταδικαστούν αυτοί σε μια πρωτοφανή για τα εκπαιδευτικά και γενικότερα εργασιακα
Δημοσίευση: 01/06/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σαλονικίδης Δημήτριος, Επί Θητεία Φιλόλογος, 1ο Πειραματικό ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης

Χριστοπούλου Μαρία, Επί Θητεία Αγγλικής Φιλολογίας, Πειραματικό ΓΕ.Λ. Πατρών
 

Στον δημόσιο διάλογο για το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία έχει ακουστεί η άποψη πως η απόδοση οργανικών θέσεων στους εκπαιδευτικούς αυτούς θα επιστρέψει τα σχολεία στην προ του 2011 κατάσταση, όταν οι εκπαιδευτικοί, κατέχοντας οργανική θέση στο Πειραματικό σχολείο, δεν είχαν κίνητρο για να παραγάγουν πρόσθετο εκπαιδευτικό έργο, όπως απαιτούσε ο ιδιαίτερος τύπος σχολείου στο οποίο υπηρετούσαν. Ως απάντηση στην παραπάνω άποψη θα πρέπει να διευκρινιστούν τα εξής:

α. ο λόγος για τον οποίο οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν πριν το 2011 ενδεχομένως να μην ενδιαφέρονταν για την παραγωγή πρόσθετου εκπαιδευτικού έργου δεν ήταν το ότι κατείχαν οργανική θέση σε αυτό και άρα είχαν δεδομένη και ασφαλή τη θέση τους, αλλά το ότι δεν είχαν κάποιο κίνητρο για να το πράξουν. Με το τότε ισχύον πλαίσιο λειτουργίας των Πειραματικών οι εκπαιδευτικοί περνούσαν από μια αρκετά «χαλαρή» αξιολόγηση για να αποκτήσουν θέση στα Πειραματικά και δεν υφίστατο καμία αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της υπηρέτησής τους σε αυτά. Αντίθετα μια ενδελεχής αξιολόγηση για την απόκτηση οργανικής θέσης στα ΠΠΣ, με πολλά και αντικειμενικά μετρήσιμα κριτήρια (όχι μόνο αυξημένα τυπικά προσόντα σπουδών, αλλά και επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο), που δεν αφήνουν κανένα περιθώριο επέμβασης σε όσους διεξάγουν την αξιολόγηση, αλλά και μια περιοδική αξιολόγηση ανά τετραετία, όπως προβλέπεται από το παρόν σχέδιο νόμου, λειτουργεί ως ασφαλιστική δικλείδα για την παραγωγή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού έργου από όσους θα υπηρετούν με οργανική θέση σε αυτά. Με άλλα λόγια, ο εκπαιδευτικός που θα υπηρετεί με οργανική θέση στα σχολεία αυτά, αφότου έχει περάσει μια τέτοια αξιολόγηση και γνωρίζοντας ότι στο τέλος της τετραετίας θα πρέπει να παρουσιάσει ένα συγκεκριμένο έργο και να αξιολογηθεί επ’ αυτού (έστω κι αν δεν χάσει την οργανική του) δεν είναι τόσο εύκολο να παραμείνει άπρακτος για όλη την τετραετία. Άλλωστε και κατά το παρόν σχέδιο νόμου μόνο το 1/3 της αξιολόγησης στο τέλος της τετραετίας αφορά τις δράσεις του εκπαιδευτικού μέσα στο Πειραματικό – τα υπόλοιπα 2/3 αφορούν την υπηρεσιακή του ικανότητα και το διδακτικό του έργο, άξονες που αφορούν όλους τους εκπαιδευτικούς κάθε τύπου σχολείου και για τους οποίους δεν χρειάζεται κάποια ξεχωριστή δράση του εκπαιδευτικού ενός Πειραματικού σχολείου.

β. αν υποθέσουμε ότι η διαμορφωτικού – πλέον – τύπου αξιολόγηση των υπηρετούντων με οργανική στα Πειραματικά και Πρότυπα σχολεία δεν αποτελεί κίνητρο για προσωπική βελτίωση και παραγωγή πρόσθετου εκπαιδευτικού έργου, τότε αμφισβητούμε εν γένει τη διαμορφωτικού τύπου αξιολόγηση, που προβλέπεται πλέον για όλους τους εκπαιδευτικούς και που είναι η κυρίαρχη τάση στα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης, όπου η αξιολόγηση δεν συνδέεται με απώλεια της θέσης του εκπαιδευτικού σε ένα σχολείο.

γ. αν υποθέσουμε ότι οι οργανικές λειτουργούν ως κίνητρο «επανάπαυσης» ενός εκπαιδευτικού, τότε θα πρέπει να αποδεχθούμε ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί των άλλων ειδικού τύπου σχολείων (Μουσικών, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Διαπολιτισμικών) που υπηρετούν σε αυτά με οργανική θέση είναι «επαναπαυμένοι», αδρανείς, δεν προσφέρουν τίποτε στα σχολεία αυτά, τα οποία μάλιστα υπολειτουργούν! Φυσικά η πράξη αποδεικνύει το αντίθετο.

δ. με την ίδια λογική θα πρέπει και πάλι να δεχθούμε ότι από τη στιγμή που αφαιρέθηκε η αξιολόγηση των υπηρετούντων με θητεία στα Πειραματικά το 2015, έπαυσαν οι εκπαιδευτικοί των σχολείων αυτών να παραγάγουν εκπαιδευτικό έργο και τα σχολεία άρχισαν να επιστρέφουν στην προ του 2011 κατάσταση. Και πάλι η πραγματικότητα διαψεύδει αδιαμφισβήτητα τον ισχυρισμό αυτό. Δεν έχει κανείς παρά να επισκεφθεί τις ιστοσελίδες των σχολείων αυτών, για να διαπιστώσει αν έπαυσαν να παράγουν εκπαιδευτικές δράσεις μετά το 2015. Επιπλέον το αμείωτο – ή μάλλον αυξανόμενο – ακόμη και μετά το 2015 ενδιαφέρον των γονέων για συμμετοχή των παιδιών τους στην κλήρωση θέσεων για τα Πειραματικά αποδεικνύει και πάλι ότι τα σχολεία αυτά δεν έπαυσαν να αποτελούν πόλο έλξης για γονείς και μαθητές.

ε. ο φόβος ότι τα Πειραματικά σχολεία, εφόσον θεσμοθετηθούν οργανικές θέσεις σε αυτά, θα γίνουν και πάλι ελκυστικά για εκπαιδευτικούς που θα τα θεωρούν ως μια ευκαιρία να αποκτήσουν μια οργανική θέση και μάλιστα μέσα σε μεγάλα αστικά κέντρα είναι ανυπόστατος. Αυτό μπορεί να συνέβαινε στο παρελθόν, αλλά δεν οφειλόταν τόσο στην ύπαρξη οργανικών θέσεων, όσο στο γεγονός ότι υπήρχε σημαντικότατη μείωση ωραρίου για τους υπηρετούντες σε αυτά – κάτι που δεν προβλέπεται πλέον.

στ. θα πρέπει να γίνει κατανοητό πως οι εκπαιδευτικοί των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων είναι κι αυτοί εργαζόμενοι με τον προσωπικό και οικογενειακό τους προγραμματισμό, με προσωπικές και οικογενειακές ανάγκες που τους αναγκάζουν να αναζητούν κι αυτοί μια εργασιακή ασφάλεια. Το να υπηρετούν χωρίς οργανική θέση στα σχολεία αυτά, υπό συνεχή αξιολόγηση, χωρίς καμία άλλη δυνατότητα επαγγελματικής βελτίωσης (π.χ. αποσπάσεις ή κατάληψη θέσεων ευθύνης έστω και για περιορισμένο χρονικό διάστημα) δείχνει ότι το Υπουργείο τους αντιμετωπίζει ως μια ξεχωριστή κατηγορία εκπαιδευτικών που θα πρέπει να είναι απολύτως ταγμένοι και αφιερωμένοι στην υπηρεσία τους στα Πειραματικά, σαν να πρόκειται για κάποιο ύψιστο λειτούργημα που όμοιό του δεν υπάρχει στον εκπαιδευτικό χώρο! Καλό θα είναι να επικρατήσει μια πιο μετριοπαθής λογική: ναι, οι εκπαιδευτικοί των Πειραματικών και Προτύπων αναμφίβολα πρέπει να είναι άνθρωποι με ιδιαίτερα και αυξημένα επαγγελματικά προσόντα, αλλά δεν παύουν να είναι και εργαζόμενοι με προσωπική και οικογενειακή ζωή, αλλά και με φιλοδοξίες για επαγγελματική ανάπτυξη και βελτίωση (αλήθεια, από πότε αυτό θεωρείται αρνητικό για έναν εργαζόμενο;)

Με όλα τα παραπάνω θέλουμε να αποδείξουμε το αυτονόητο: τα Πειραματικά και Πρότυπα σχολεία δεν θα επιστρέψουν στην προ του 2011 κατάσταση, αν δοθούν στους υπηρετούντες σε αυτά οργανικές θέσεις, αλλά, αντίθετα, αν καταδικαστούν αυτοί σε μια πρωτοφανή για τα εκπαιδευτικά και γενικότερα εργασιακά δεδομένα ανασφάλεια, η οποία θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για εκπαιδευτικούς με μεράκι, όρεξη και προσόντα να υπηρετήσουν σε αυτά.

Ελπίζουμε να μην γίνουμε μάντεις κακών, αλλά η παντελής απουσία κινήτρων για τους εκπαιδευτικούς των ΠΠΣ και κυρίως οργανικής θέσης σε αυτά με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει στην αποψίλωσή τους από έμπειρους και ικανούς εκπαιδευτικούς που τώρα τα υπηρετούν με θητεία (καθώς, εφόσον καταλάβουν σύμφωνα με τον προτεινόμενο νόμο οργανική θέση σε άλλο σχολείο του ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ που υπηρετούν, πολύ πιθανόν να τα εγκαταλείψουν) και ταυτόχρονα θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για άλλους ικανούς και με προσόντα εκπαιδευτικούς να υποβάλλουν αίτηση για θητεία σε αυτά – με αποτέλεσμα στα ΠΠΣ να καταλήξουν τελικά εκπαιδευτικοί χαμηλότερων προσόντων που μόνο τους κίνητρο θα είναι ίσως η υπηρέτηση, έστω και με θητεία, σε σχολείο του αστικού κέντρου όπου διαμένουν – αν και η απώλεια μορίων μετάθεσης κατά τη θητεία τους κατά πάσα πιθανότητα θα λειτουργήσει αποτρεπτικά και γι’ αυτούς....

Σχόλια (20)

 
argiris
01 Ιουν 2020 08:58

1η Ιουνίου έχουμε σήμερα και όχι 1η Απριλίου για να λέτε:.... Το να υπηρετούν χωρίς οργανική θέση στα σχολεία αυτά, υπό συνεχή αξιολόγηση......
Πότε έγινε σε οποιονδήποτε που υπηρετεί με θητεία ή με απόσπαση η πρώτη και πότε η τελευταία αξιολόγηση;;;; (για να μάθει ο κόσμος τη σημαίνει για εσάς συνεχή αξιολόγηση).
Καλό μήνα....

 
ΑΣΕΠΙΤΗΣ
01 Ιουν 2020 09:00

οι υπόλοιποι 106 δεν συμφωνούν με το κείμενο σας;;

 
μία
01 Ιουν 2020 10:22

πρόχειρη (και όχι η κύρια) απάντηση στο γιατί , παρότι αρκετά από όσα αναφέρονται είναι λογικά και οι στρεβλώσεις στο θέμα υπαρκτές : μερικοί (οι λιγότεροι ίσως) θα πάρουν οργανική , επειδή έτυχε να υπηρετήσουν (με ένα μεταπτυχιακό , δεν μιλάμε για υπερπροσοντούχους) σε ένα πειραματικό πόλης, ενώ ίσως είναι στη διάθεση υπηρεσιακών συμβουλίων (για κατσάβραχα) ή ακόμα χειρότερα ανήκουν σε άλλες περιοχές και θα προηγηθούν έναντι άλλων με περισσότερα μόρια- και είναι λίγο άδικο... και με το νέο νομοσχέδιο πάλι προβληματικά στοιχεία θα υπάρχουν. οψόμεθα

 
Οργανικές στα Πρότυπα Πειραματικά;;;
01 Ιουν 2020 13:20

Κατανοητή η ανάγκη για εργασιακή ασφάλεια. Αλλά
1. Στα Πρότυπα Πειραματικά υπηρετούν σήμερα με θητεία δύο διαφορετικές ομάδες εκπαιδευτικών: α) Εκπαιδευτικοί που το 2011 είχαν οργανική θέση και την απώλεσαν χωρίς να είναι δική τους επιλογή β) Εκπαιδευτικοί με θητεία που έλαβαν μετά τον Ιούνιο 2013, από το ΕΠΕΣ του κάθε σχολείου και χωρίς να έχουν αξιολογηθεί από τον τότε σχολικό σύμβουλό τους. Ήταν δική τους επιλογή η θέση με θητεία. Γιατί αδικούνται; Η απόδοση οργανικής σ΄αυτούς σημαίνει απόδοση οργανικής από το κάθε σχολείο.
2. Μετά την αρχική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών για την κατάληψη της θέσης θητείας δεν ακολούθησε καμία άλλη αξιολόγηση.
3 Εάν δοθούν οργανικές θέσεις και αρχίσουν οι αποσπάσεις δεν θα συμβεί αποψίλωση των σχολείων και υποβάθμιση του έργου τους;
3. Σε πολλά άλλα σχολεία παράγεται εξαιρετικό έργο και υπηρετούν υπερ προσοντούχοι εκπαιδευτικοί, χωρίς να απαιτούν εξαιρέσεις στις τοποθετήσεις τους.
4. Μπορεί να μην χορηγείται επίδομα αλλά υπάρχει η δυνατότητα δίωρης μείωσης διδακτικού ωραρίου ενώ οι όμιλοι συμπεριλαμβάνονται στο διδακτικό ωράριο (έως τέσσερις ώρες). Στον υπολογισμό της οργανικής θέσης θα εισαχθούν και αυτές οι μειώσεις; Θα ήταν άδικο έναντι των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε δύο , τρία ακόμη και τέσσερα σχολεία.
Περιληπτικά, κάθε θέση έχει παραμέτρους για την κατάληψή της. Εάν δεν είναι ικανοποιητικές, οι εκπαιδευτικοί των Προτύπων Πειραματικών μπορούν να λάβουν οργανική σε άλλα σχολεία όπως η πλειοψηφία των συναδέλφων τους.

 
Αποκατάσταση αλήθειας
01 Ιουν 2020 14:48

Στο κείμενο αναφέρεται ότι πριν το 2011 «οι εκπαιδευτικοί́ περνούσαν από́ μια αρκετά́ «χαλαρή́» αξιολόγηση για να αποκτήσουν θέση στα Πειραματικά́». Ισχύει το ακριβώς αντίθετο: Μέχρι το 2011 η αξιολόγηση γινόταν μέσα από απολύτως ανοικτές και διαφανείς διαδικασίες μέσω ΚΥΣΔΕ. Επειδή επρόκειτο για οργανική τοποθέτηση, οι θέσεις ήταν περιζήτητες και ο ανταγωνισμός τεράστιος. Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί που είχαν οργανικές θέσεις στα πειραματικά σχολεία για να παραμείνουν σε αυτά με θητεία πέρασαν αξιολόγηση βάσει φακέλου, κρίσης σχολικού συμβούλου (με παρατήρηση διδασκαλίας στην τάξη), κρίσης διευθυντή σχολείου και συνέντευξης. Αρκετοί από τους εκπαιδευτικούς αυτούς (ακριβώς λόγω πολύ υψηλών προσόντων) έλαβαν στο μεταξύ θέσεις στελεχών και βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ χωρίς καμία πρόβλεψη για την οργανική τους τοποθέτηση.
Όσοι εκπαιδευτικοί πήγαν στα πειραματικά απευθείας με θητεία, αξιολογήθηκαν μόνο με βάση τον φάκελό τους και τη συνέντευξη από τοπικά συμβούλια επιλογής. Η ζήτηση ήταν πολύ μικρότερη, επειδή ακριβώς επρόκειτο για θητεία. Στη συνέχεια δεν αξιολογήθηκαν ποτέ. Μάλιστα αρκετοί από αυτούς δεν κατανοούσαν το παράπονο των συναδέρφων τους για την απώλεια της οργανικής τους θέσης που εγείρει διάφορα θέματα νομιμότητας. Το πολυνομοσχέδιο λαμβάνει ειδική μέριμνα για την οργανική τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν με θητεία στα πειραματικά σχολεία. Τώρα θέλουν οργανική θέση στο πειραματικό σχολείο μέσω κλειστής διαδικασίας...

 
peiramatiko
01 Ιουν 2020 15:04

@argiris
Το κείμενο αναφέρεται στην αξιολόγηση που προβλέπεται από τον συγκεκριμένο νόμο για τους υπηρετούντες στα ΠΠΣ, η οποία θα είναι και εισαγωγική (για να αποκτήσουν τη θητεία) και ανά τετραετία. Με τον νέο νόμο δηλαδή οι εκπαιδευτικοί των ΠΠΣ θα υπηρετούν με συνεχή αξιολόγηση σε αυτά. Αλλά και μέχρι τώρα έχουν ήδη αξιολογηθεί με ανοικτή διαδικασία το 2012 για να αποκτήσουν τη θητεία τους. Πού ακριβώς βλέπετε το πρωταπριλιάτικο ψέμα;
@asepitis
Οι υπόλοιποι 106; Μετρήσατε πόσοι ακριβώς είναι οι εκπαιδευτικοί των ΠΠΣ; Το κείμενο αυτό δεν στάλθηκε προς υπογραφή στους συναδέλφους. Μάλλον το μπερδεύετε με το άλλο κείμενο, στο οποίο συμμετείχαν επίσης οι υπογράφοντες, και το οποίο είχε την υπογραφή 108 συναδέλφων των ΠΠΣ. Το κείμενο εκείνο δεν στάλθηκε σε όλα τα ΠΠΣ προς υπογραφή, λόγω πίεσης χρόνου στάλθηκε μόνο σε ορισμένα, στα οποία οι αρχικοί συντάκτες είχαν κάποιους γνωστούς συναδέλφους, στους οποίους είχαν το θάρρος να απευθυνθούν. Αν θεωρείτε ότι έχετε κάποια άλλη άποψη που θα συγκεντρώσει μεγαλύτερης αποδοχής από τους εκπαιδευτικούς των ΠΠΣ, δοκιμάστε να τη θέσετε στο δημόσιο διάλογο και να ζητήσετε υπογραφές. Η διαδικασία επί του συγκεκριμένου κειμένου πάντως δεν είχε δημοψηφισματικό χαρακτήρα.
@μια
Από ποιον θα κλέψουν οργανικές οι υπηρετούντες στα ΠΠΣ; Οι οργανικές θέσεις στα ΠΠΣ δίνονται - και δίνονταν πάντα - με ειδική διαδικασία και αξιολόγηση, όπως στα Καλλιτεχνικά, Διαπολιτισμικά και Μουσικά, χωρίς να μετρούν δηλαδή τα μόρια μετάθεσης, αλλά τυπικά προσόντα. Άρα από ποιον εκπαιδευτικό με πολλά μόρια μετάθεσης θα κλέψουν τη θέση; Ίσα ίσα, με τον νέο νόμο θα συμβεί αυτό, γιατί σε κάποιους (πολύ λίγους βέβαια) νυν υπηρετούντες στα ΠΠΣ θα αποδοθούν οργανικές σε άλλα σχολεία του οικείου ΠΤΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ κατ' απόλυτη προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων - και γι' αυτό ακριβώς ζητούμε οργανικές στα ΠΠΣ, για να μην κλέψουμε από κανέναν συνάδελφο μια οργανική που επιχειρεί χρόνια να αποκτήσει με τα μόρια μετάθεσης.

 
teacher
01 Ιουν 2020 17:20

Οι υπόλοιποι 106 φεύγουν από τα Πρότυπα και Πειραματικά αναζητώντας μετά από τόσα χρόνια μια οργανική θέση.
Αυτοί που θα προηγηθούν έναντι των άλλων είναι αυτοί που είχαν οργανικές και τις έχασαν για να πάνε σε Πρότυπο ή Πειραματικό, με νόμο που όριζε ότι μετά από μια επιτυχή θητεία θα κριθούν πριν από τους υπεράριθμους, θα έχουν επίδομα κλπ.
Τίποτα από αυτά δεν έγινε παρά μόνο εμπαιγμός για τους εκπαιδευτικούς των ΠΣ και ΠΕΙΣ, όπου επί επτά και πλέον έτη βρίσκονται σε εργασιακή ανασφάλεια και με τον κάθε υπουργό παιδείας να πράττει κατά το δοκούν ανάλογα με τη φιλοσοφία του.
Η απόδοση οργανικών στα ΠΣ και ΠΕΙΣ -ακόμα και με την προϋπόθεση να υπάρχει κρίση κάθε 5 έτη- θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα αυτό και να μην υπήρχαν προβληματισμοί.

 
Νίκος
01 Ιουν 2020 23:47

Μπορούν να εξηγήσουν οι συνάδελφοι σε τι διαφέρει το "οργανική με συνεχή αξιολόγηση ανα τετραετία" με το "θητεία με αξιολόγηση ανα τετραετία" ; Μήπως, έχοντας οργανική δεν θα αποχωρούν αν κρίνονται αρνητικά ; Μήπως η αξιολόγηση τους θα γίνεται μόνο για καθαρά στατιστικούς λόγους; Αν πάλι στις σκέψεις του Υπουργείου είναι η ανανέωση θητειών με κλειστές διαδικασίες, τότε πολύ κακό για το τίποτε !

 
Μαχόμενος Πειραματικού
02 Ιουν 2020 11:36

Στην παρούσα συζήτηση προσθέτω κ την αγωνία μου...καθως με το παρόν νομοσχέδιο δεν αναγνωρίζονται-
-οτι απωλέσαμε οργανικές
-οτι δεν περασαμε αξιολογήσεις συμφωνα με τον νόμο εισαγωγής μας3966
-οτι μετα τα 5 ετη κ σε καθεστώς παράτασης ...εξαιρούμασταν απο κατάληψη οποιασδήποτε σλλης θέσης..Κεσυπ..Εκφε κλπ κ δεν μας απελευθέρωσαν ώστε να μπορέσουμε να εξελιχθούμε όπως οι συναδελφοι μας
-αυτά τα 7 χρόνια απωλέσαμε μόρια που τώρα μας τα απαιτούν κ ζητούν να μπουμε από κοινού με αλλους συναδέλφους στην αναζήτηση αλλης θρσης(όταν είσαι από άλλο νομό)
-παραλληλα αν επιλέξεις να μπεις όπως λέει κατα προτεραιότητα στον νομό....για ποιο λόγο....αφού υπηρετήσει όλους τους νομούς κ τις οργανικές μας τις είχαμε καταλάβει μετά από ατέλειωτες μετακινήσεις κχρόνια οπως όλοι μας!
Τελος...δεν κουνηθήκαμε 7 χρόνια κ δώσαμε κ τις θεσεις μας...αρα απελευθερώσαμε θεσεις κ δυνατότητες σε ομότιμους μας συναδέλφους!

Ας μας δωσουν ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΑΝΑΚΙΝΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΩΡΑ Κ ΟΧΙ ΟΠΩΣ ΕΙΜΑΣΤΑΝ ΤΟ 2012/13..... ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΚΟΥΜΠΗΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ....αλλά να μας δοθεί το δικαίωμα κινητικότητας... έτσι να προκυρηχθούν θέσεις για την επόμενη χρονιά κ να μπει μια σειρά ....
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΔΗ ΜΕ 7ΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ
ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ

 
@Μαχομενος Πειραματικου
02 Ιουν 2020 11:57

Αρκετοί συνάδελφοι σας παραιτήθηκαν της θητείας τους για να καταλάβουν κάποια θέση ευθύνης. Επίσης κάποιοι άλλοι παραιτήθηκαν και μπήκαν στη διάθεση των ΠΥΣΔΕ. Ήταν δική σας επιλογή να αφήσετε οργανική θέση για τη θέση θητείας.

 
Sofos
02 Ιουν 2020 15:03

Ήταν δική μας επιλογή να χάσουμε τις οργανικές μας όπως επίσης να τοποθετηθουμε κατά προτεραιότητα με τη λήξη της θητείας και να λαμβάνουμε και επίδομα. Μόνο οι χαμένες οργανικές έμειναν και όλα τα άλλα εξαφανιστηκαν.

 
Καθηγητής
02 Ιουν 2020 15:41

Κάποιοι συνάδελφοι υποστηρίζουν ότι δήθεν η εσωτερική αξιολόγηση όσων υπηρετούσαν με οργανική στα ΠΠΣ πριν το 2011 ήταν αυστηρότερη και γι' αυτό αυτοί δικαιούνται τώρα να αποκτήσουν κατά απόλυτη προτεραιότητα οργανική, γιατί την έχασαν χωρίς δική τους υπαιτιότητα, ενώ όλοι οι αλλοι όχι, γιατί επέλεξαν να χάσουν τις οργανικές τους. Επειδή τα γράφουν προφανώς συνάδελφοι που υπηρετούν σε ΠΠΣ, θα ήθελα να τους ρωτήσω: α. δεν γνωρίζουν ότι και εκείνοι της πρώτης κατηγορίας είχαν τη δυνατότητα να φύγουν από τα ΠΠΣ και να πάρουν κατά προτεραιότητα οργανική αλλού; β. δεν γνωρίζουν ότι οι συνάδελφοί τους της δεύτερης κατηγορίας επέλεξαν να χάσουν την οργανική τους, με τον όρο όμως ότι μετά τη θητεία τους θα λάβουν οργανική κατά απόλυτη προτεραιότητα στο ΠΥΣΔΕ του ΠΠΣ, σύμφωνα με την σαφή πρόβλεψη του 3966, κάτι που ο παρών νόμος τους στερεί (μπορούν να ζητήσουν οργανική κατά προτεραιότητα μόνο στο ΠΥΣΔΕ απο όπου προήλθαν); γ. στ' αλήθεια ήταν πιο δύσκολη η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρώτης κατηγορίας, επειδή μπήκε ο σύμβουλος στην τάξη, όταν συναγωνίζονταν ουσιαστικά μόνο με τον εαυτό τους; Απόδειξη ότι κανένας δεν κόπηκε, ενώ οι της δεύτερης κατηγορίας είχαν τεράστιο ανταγωνισμό συγκρινόμενοι με άλλους συναδέλφους τους σε μια ανοικτή διαδικασία. δ. δεν θα μπορούσε να τεθεί όριο στις αποσπάσεις, ώστε να μην "αποψιλωθούν" τα σχολεία από εκπαιδευτικούς; Τα άλλα σχολεία "αποψιλώνονται" επίσης λόγω σποσπάσεων; ε. δεν διάβασαν ότι οι εκπαιδευτικοί αυτοί ζητούν οργανικές κατόπιν εσωτερικής αξιολόγησης, όπως ίσχυσε και για τους προ το 2011; Από πού προκύπτει ότι ζητουν οργανική απ' το πουθενά;

 
Οργανικές και θητείες
02 Ιουν 2020 15:43

Η μετατροπή των οργανικών θέσεων στα πειραματικά σε θέσεις θητείας ήταν μια μεγάλη αδικία χωρίς προηγούμενο στα εργασιακά των εκπαιδευτικών, η οποία δε φαίνεται να σας συγκινεί. Αντίθετα, δίνετε χώρο στην αμφισβήτηση του έργου των εκπαιδευτικών που στήριξαν τα πειραματικά πριν από εσάς. Με βάση το έργο των εκπαιδευτικών που υπηρετούσαν στα πειραματικά με οργανική θέση, τα σχολεία αυτά πήραν θετική αξιολόγηση και παρέμειναν πειραματικά. Με τον τρόπο αυτό σας δόθηκε η δυνατότητα να διεκδικήσετε στα σχολεία αυτά θέση θητείας γνωρίζοντας εξ αρχής ότι πρόκειται για θέση θητείας. Η μετατροπή των οργανικών θέσεων σε θέσεις θητείας ήταν λάθος. Ακόμη μεγαλύτερο λάθος θα είναι η μετατροπή των θέσεων θητείας σε οργανικές θέσεις. Ναι στη διαφάνεια και την ισονομία. Όχι στις κλειστές διαδικασίες.

 
Νίκος
02 Ιουν 2020 15:51

Η απαίτηση για οργανικές θέσεις στα Πειραματικά είναι εντελώς παράλογη και εξωφρενική. Ήταν γνωστό εξ αρχής οτι οι θέσεις αυτές είναι επί θητεία. Γνώριζαν όλοι οτι η παραμονή τους σ' αυτά δεν ήταν εγγυημένη, αλλά εξαρτώταν από συνεχείς αξιολογήσεις. Αρκετοί συνάδελφοι εγκατέλειψαν, γιατί η διαδικασία ήταν ψυχοφθόρα, ενώ οι περισσότεροι παρέμειναν, είτε γιατί ήταν χρόνια στα σχολεία αυτά, είτε γιατί ήταν πολύ καλύτερα από τα μέρη που ήρθαν. Αν δοθούν οργανικές, που σημαίνει σταθερή θέση ανεξαρτήτως της αξιολόγησης, θα είναι μεγάλο χτύπημα στον θεσμό και πισωγύρισμα από τις κυβερνητικές θέσεις. Και θα παρουσιαστεί το οξύμωρο, τα παιδιά να αξιολογούνται μέσω εξετάσεων για την εισαγωγή τους και οι εκπαιδευτικοί να έχουν οργανικές και ακούνητες θέσεις εργασίας !

 
Ε.Ρ.
02 Ιουν 2020 17:39

@Μαχομενος Πειραματικου
[...] Ήταν δική σας επιλογή να αφήσετε οργανική θέση για τη θέση θητείας.[...]
Πράγματι ήταν, το 2013 με τους όρους που έλεγε ο τότε νόμος ο οποίος από την επόμενη χρονιά ούτε εφαρμόστηκε όπως όριζε και γρήγορα καταργήθηκε χωρίς ουσιαστικά να αντικατασταθεί...μέχρι σήμερα (2020). Αντί να καυτηριάζουμε τις ευθύνες των πολιτικών ηγεσιών μετακυλίουμε τις ευθύνες στους συναδέλφους;
[...] Αρκετοί συνάδελφοι σας παραιτήθηκαν της θητείας τους για να καταλάβουν κάποια θέση ευθύνης. [...]
Αυτό αφορά εκείνους -τους λιγότερους- που θεώρησαν ικανοποιητικότερη τη θέση ευθύνης από την πραγματική τάξη. Ωστόσο, από τους τελευταίους στερήθηκε εκτός των άλλων ακόμα και το δικαίωμα μετάθεσης, "χαρίζοντας" το σε άλλους συναδέλφους τους με λιγότερα μόρια. Τον εγκλωβισμό θα συνεχίζουμε να τον ονομάσουμε επιλογή;

 
Πρότυπα Σχολεία
02 Ιουν 2020 23:09

Το ζήτημα είναι ότι στα πρότυπα σχολεία υπηρετούν ελάχιστοι εκπαιδευτικοί κάτω των 35 ετών. Επομένως όλο το σύστημα έχει καταρρεύσει, ανεξαρτήτως οργανικών θέσεων. Αν δεν έρθουν νέοι άνθρωποι πώς θα εφαρμοστούν νέα προγράμματα σπουδών;

 
@E.P
03 Ιουν 2020 09:38

Εγκλωβισμός σημαίνει δεν υπάρχει καμία άλλη δυνατότητα.

 
@peiramatiko
03 Ιουν 2020 12:10

σε ένα επιχείρημά σου αστείο : από ποιους θα κλέψουν .

ας πουν ότι με ανοιχτή διαδικασία θα δοθούν οργανικές και όσοι θέλουν να κάνουν αίτηση να δούμε ! που θες και κλειστή διαδικασία απόδοσης οργανικής. εντάξει όλοι να βολευτούν θέλουν αλλά λίγη λογική-δικαιοσύνη. και αν δεν κάνουν πολλοί (όπως υπαινίσσεσαι) χάρισμά σας η οργανική. κι λυπάμαι για την αναφορά σε υπερπροσοντούχους : σήμερα πλέον εργατικοί, αποτελεσματικοί και με προσόντα είναι πολλοί !

 
@@peiramatiko
03 Ιουν 2020 18:42

Πόσες φορές πρέπει να γράψει κανείς ότι οι εκπαιδευτικοί των ΠΠΣ έχασαν τις οργανικές τους παρά τις προβλέψεις του 3966 για αντιστάθμιση με νέες οργανικές μετα τη θητεία τους; Αν δεν το καταλαβαίνεις ότι ένα Κράτος χρειάζεται συνέπεια και συνέχεια, δεν μπορούμε να σε πείσουμε προφανώς.

 
@Καθηγητής
06 Ιουν 2020 20:45

Το "α. δεν γνωρίζουν ότι και εκείνοι της πρώτης κατηγορίας είχαν τη δυνατότητα να φύγουν από τα ΠΠΣ και να πάρουν κατά προτεραιότητα οργανική αλλού;" δεν ισχύει. Μόνο όσοι πήραν αρνητική αξιολόγηση δικαιούνταν κατά προτεραιότητα τοποθέτηση. Το "γ. στ' αλήθεια ήταν πιο δύσκολη η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρώτης κατηγορίας, επειδή μπήκε ο σύμβουλος στην τάξη, όταν συναγωνίζονταν ουσιαστικά μόνο με τον εαυτό τους; Απόδειξη ότι κανένας δεν κόπηκε, ενώ οι της δεύτερης κατηγορίας είχαν τεράστιο ανταγωνισμό συγκρινόμενοι με άλλους συναδέλφους τους σε μια ανοικτή διαδικασία." Η οργανική θέση λαμβάνονταν με ανοικτή διαδικασία και με πολλούς διεκδικητές όπως έχει ήδη γραφεί. Υπήρξαν ελάχιστοι που πήραν αρνητική αξιολόγηση στη συνέχεια και προηγήθηκαν στις τοποθετήσεις.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ