Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

To πολυνομοσχέδιο για τα Πανεπιστήμια: Παρωχημένο και αντιευρωπαϊκό

"Το σχέδιο νόμου για τα ΑΕΙ πάσχει έκδηλα σε τρία σημεία: είναι παρωχημένο, αντιευρωπαϊκό και ακυρώνει το θεμελιώδες διαχρονικά συστατικό χαρακτηριστικό του Πανεπιστημίου, το πνεύμα της κοινότητας"
Δημοσίευση: 01/06/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Παντελής Κυπριανός, π. πρόεδρος της ΑΔΙΠ
Γιώργος Σταμέλος (πρώην μέλος της ΑΔΙΠ)
Καθηγητές στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Από το προς διαβούλευση σχέδιο νόμου του ΥΠΑΙΘ «Αναβάθμιση της Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» το Β’ μέρος αφορούσε την «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»: 39 άρθρα, 59-97, 40% του συνόλου.

Αντίστοιχα, από τις 81 σελίδες της εισηγητικής έκθεσης, 20 (61-81), το 25%, αναφέρονταν στα άρθρα αυτά. Οι διατάξεις για τα ΑΕΙ περιλαμβάνουν τέσσερεις ενότητες: 1. «ανάδειξη πρυτανικών αρχών», 2. «μεταγραφές φοιτητών», 3. «ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών», 4. «λοιπές διατάξεις».

Στο κείμενο που κατατέθηκε στην Επιτροπή των Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής προστέθηκαν 4 άρθρα: τα 39 έγιναν 43 (65-107). Οι πλέον αξιοσημείωτες αλλαγές έγκεινται στον  αποκλεισμό όλων, πλην ΔΕΠ και Λεκτόρων, στη διαδικασία εκλογής και Κοσμητόρων, Πρόεδρων, Αναπληρωτών Προέδρων και Διευθυντών τομέων και στην απόσυρση του κράτους από τη χρηματοδότηση των Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών (Ξ.Π.Σ.)

Η γραφή των εν λόγων άρθρων και ακόμη περισσότερο η εισηγητική έκθεση μαρτυρούν το πρόχειρον του πράγματος. Η αιτιολογική έκθεση ιδιαίτερα είναι ρηχή και κακογραμμένη. Ενδεικτικά,  στη σελίδα 61  της αρχικής εκδοχής για την εκλογή Πρύτανη δεν αναφέρονταν οι Λέκτορες. Στη δεύτερη εκδοχή αυτό διορθώνεται αλλά πάλι γίνεται λάθος στο μέτρημα των άρθρων -66-71 αντί για 65-71.

Υποστηρίζουμε ότι το σχέδιο νόμου για τα ΑΕΙ πάσχει έκδηλα σε τρία σημεία: είναι παρωχημένο, αντιευρωπαϊκό και ακυρώνει το θεμελιώδες διαχρονικά συστατικό χαρακτηριστικό του Πανεπιστημίου, το πνεύμα της κοινότητας.

Παρωχημένο

Διακηρυγμένος στόχος των ΑΕΙ, ανά τον κόσμο, είναι η διεθνοποίηση. Αυτό σημαίνει το άνοιγμα σε ιδέες και γνώση, την προσέλκυση και την ανταλλαγή προσωπικού όλων των κατηγοριών και φοιτητών.

Αυτό μπορεί να συντελεστεί πολύμορφα. Μέσω της κινητικότητας Erasmus, με υποτροφίες, με ερευνητικά προγράμματα, με, από το 2018, τα ευρωπαϊκά δίκτυα πανεπιστημίων. Από το 2021 τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την κινητικότητα Erasmus διπλασιάζονται. Πολλά πανεπιστήμια και άλλοι φορείς χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να προβάλουν, κάθε λογής μουσεία πραγματικά και εικονικά, μνημεία, τέχνες, πολιτισμό.

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έγιναν βήματα αλλά μένουν αρκετά να γίνουν. Έχουμε λίγο πάνω από 20.000 εγγεγραμμένους αλλοδαπούς φοιτητές και γύρω στους 2.000 φοιτητές Erasmus κάθε χρόνο. Οι αριθμοί μπορεί να είναι υψηλότεροι.

Το σχέδιο νόμου απλοποιεί τις διαδικασίες ίδρυσης Ξ.Π.Σ αλλά το ΥΠΑΙΘ δεν βάζει ούτε ένα ευρώ κα προσδοκά θαύματα. Χωρίς να γίνουμε μάντεις κακών η όλη θεώρηση είναι ξεπερασμένη και δύσκολα θα αποδώσει. Χώρες με μεγάλη παράδοση όπως η Γαλλία και η Γερμανία δυσκολεύονται να προσελκύσουν αλλοδαπούς φοιτητές –χωρίς μάλιστα δίδακτρα. Για το λόγο αυτό στράφηκαν στα μεταπτυχιακά αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες και μορφές πολιτισμικής διάχυσης. Αυτό θα δυναμώσει στην εποχή του COVID-19. Θα ήταν προτιμότερο τα ελληνικά ΑΕΙ να θεσπίσουν, από μόνα τους ή συνεργατικά, μορφές προσέλκυσης φοιτητών με φυσική και μη παρουσία.

Ξεπερασμένο είναι και το πλαίσιο των μεταγραφών. Πρόκειται για υπαρκτό πρόβλημα που προκαλεί –δίκαια- γκρίνιες ιδιαίτερα από τα κεντρικά πανεπιστήμια. Η προτεινόμενη πρόταση δεν λύνει το πρόβλημα, το απαλύνει πρόσκαιρα. Προτιμότερο θα ήταν η πολιτεία να συνδράμει αυτούς που έχουν ανάγκη για να σπουδάσουν εκεί που πέρασαν. Τέτοια διάθεση δεν διαφαίνεται.

Αντιευρωπαϊκό

Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες αρχές (ESG), ιδιαίτερα την 1η, όλα τα μέλη της κοινότητας, οι «internal stakeholders», οφείλουν να συμμετέχουν στην επεξεργασία του στρατηγικού σχεδιασμού του Ιδρύματος και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη κουλτούρας ποιότητας. Αυτό θεωρείται εκ των ουκ άνευ για μια αποτελεσματική πολιτική διασφάλισης ποιότητας. Για να γίνει αυτό περισσότερο κατανοητό θυμίζουμε ότι στις 48 χώρες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) συμμετέχουν οι φοιτητές τόσο στα θεσμικά όργανα όσο και στις Επιτροπές Αξιολόγησης/Πιστοποίησης. Στην Α.ΔΙ.Π προβλέπονταν δύο μέλη-φοιτητές στο Συμβούλιο και στην ΕΘ.Α.Α.Ε ένας.  

Για τον ίδιο λόγο και σκοπό η συμμετοχή των μελών της της πανεπιστημιακής κοινότητας προβλέπεται και στη διοίκηση των ΑΕΙ. Το 2017 η Ευρωπαϊκή Οργάνωση Πανεπιστημίων (EUA) εξέδωσε μελέτη σχετικά και με τη διοίκηση στα ευρωπαϊκά ΑΕΙ. Αυτές εκλέγονται είτε άμεσα, είτε, κυρίως, έμμεσα κατά τεκμήριο για δύο θητείες. Με εξαίρεση λίγες χώρες όπου ο πρύτανης διορίζεται από την πολιτεία, παντού, άμεσα ή έμμεσα, στην εκλογή συμμετέχουν με κάποιο ποσοστό, αλλού ψηλότερο και αλλού χαμηλότερο όλες οι κατηγορίες προσωπικού και βέβαια οι φοιτητές. Σε ορισμένες χώρες όπως η Σουηδία, η Πολωνία, η Ισπανία και η Πορτογαλία τα σχετικά ποσοστά είναι πολύ υψηλά, ξεπερνάνε το ¼ του συνολικού αριθμού ψήφων.

Η ακύρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας

Το 2017 ο νόμος 4485 απέκλεισε, εσφαλμένα, τους φοιτητές από την εκλογή πρύτανη και αντιπρυτάνεων. Με τον παρόντα σχέδιο νόμο αποκλείονται όλες οι κατηγορίες: διοικητικοί υπάλληλοι, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ. Γιατί; Άγνωστον. Η αιτιολογική έκθεση δεν λέει το παραμικρό. Αυτό αντιβαίνει και την ευρωπαϊκή πρακτική και το πνεύμα του νομοσχεδίου.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι όλες οι κατηγορίες, πλην διοικητικών υπαλλήλων, μπορούν να διδάξουν «κατόπιν απόφασης της Επιτροπής» και στα Ξ.Π.Σ. Αυτονόητα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα αυτές διδάσκουν και στο ελληνόγλωσσα και κάνουν έρευνα, ιδιαίτερα οι κάτοχοι, οι περισσότεροι σήμερα, διδακτορικού διπλώματος. Μπορούν να διδάξουν και να κάνουν έρευνα, να ψηφίζουν για κυβέρνηση και πρωθυπουργό αλλά δεν έχουν λόγο στην εκλογή πρύτανη ακόμη και διευθυντή τομέα; Το ίδιο από μία άλλη σκοπιά και για τους διοικητικούς. Μπορούν να ασκήσουν τη διοίκηση σε κρίσιμους τομείς όπως η έρευνα, οι διεθνείς σχέσεις και η αξιολόγηση του ιδρύματος και να μην έχουν λόγο σε καμία εκλογή;

Πρόκειται για  τεράστιο πισωγύρισμα για την ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είδαμε ότι αυτό δεν συνάδει με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Επιπλέον αντιφάσκει με την παράδοση του Πανεπιστημίου που υπάρχει και λειτουργεί διαχρονικά ως κοινότητα διδασκόντων/διδασκομένων αλλά και διοικητικού προσωπικού. Αυτό ακριβώς αποτυπώνεται στην επιδιωκόμενη κουλτούρα ποιότητας αλλά και στη συνταγματική αποστολή των ΑΕΙ ως κατεξοχήν χώρου συγκρότησης επιστημόνων και πολιτών. Προϋπόθεση γι αυτό είναι η συμμετοχή στα κοινά και η καλλιέργεια της ηθικής της ευθύνης.

Και τα δύο αντιφάσκουν κατάφωρα με τον αποκλεισμό από το εκλέγειν των αρχών του πανεπιστημίου.

Σχόλια (19)

 
Ναι μεν αλλά
01 Ιουν 2020 09:48

Φαίνεται ότι δεν του άρεσε που αντικαταστάθηκε από τον κύριο Μητκα. Βέβαια, δεν λέει και ψέματα στο αντιευρωπαικο κομμάτι..

 
μερικές
01 Ιουν 2020 10:11

σωστές επισημάνσεις , αλλά αντιπολιτευτικού χαρακτήρα. Γιατί δεν έκανε σωστές μικρές προτάσεις, όταν ήταν στα πράγματα; (που γίνονταν πράξη) Και μια μικρή σημείωση : καθηγητές σε παιδαγωγικές σχολές και δεν ξέρουν ότι άλλο μεταγραφή άλλο μετεγγραφή ! (έχουν ταράξει τους φοιτητές τους στους βαρβαρισμούς, ας διορθώσει ο ένας και το τραγικό σε βιβλίο του *εκδημοκρατικοποίηση (sic) , απαράδεκτο για καθηγητές τριτοβάθμιας και θέλουν και χάραξη πολιτικής. Τυχεροί οι προπτυχιακοί , μεταπτυχιακοί και υπ.δρ τους... αέρας τα πτυχία/διπλώματα).

 
Μέλος δεπ
01 Ιουν 2020 12:21

αντιευρωπαικο δεν ηταν που χωρίς αξιολόγηση καταργήθηκε η επαγγελματική εκπαίδευση ;;;;
μην κάνετε μικροπολιτικές

 
Ανώνυμος
01 Ιουν 2020 13:33

υποθέτω η κριτική του θα ήταν σφοδρή όταν σε μία μέρα τα ΤΕΙ έγιναν ΑΕΙ... φαντάζομαι θα κατεβηκε σε πορείες κλπ

 
Observator
01 Ιουν 2020 14:39

Ο κ. Κυπριανού επιβεβαιώνει την άποψη (η οποία φαίνεται να επιβιώνει σε όλους τους τελευταίους υπουργούς παιδείας) ότι είναι στοιχείο θετικής αξιολόγησης ενός ΑΕΙ να στέλνει όσο γίνεται περισσότερους φοιτητές στο εξωτερικό με το πρόγραμμα Erasmus. Αφενός η εμπειρία φοίτησης στο εξωτερικό είναι χρήσιμη για την διαμόρφωση ευρωπαϊκής ταυτότητας, από την άλλη διασπάται η ενότητα του προγράμματος σπουδών στο τμήμα κύριας φοίτησης. Αναρωτιέται κανείς μήπως η έμφαση στην αύξηση συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus είναι μια πολιτική αποδοχή ήττας για το ελληνικό σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης.

 
ΠΕ04
01 Ιουν 2020 15:28

Προς μέλος ΔΕΠ, επαγγελματική εκπαίδευση εννοείς τα ΤΕΙ; Αν ναι, ένας ακόμη λόγος που καλώς καταργήθηκαν.

 
Sostos
01 Ιουν 2020 17:51

Αυτοκριτική δεν ειδα πουθενά για οσα έγιναν και δεν ειχατε αντίρρηση, τότε. Τωρα λαλιστατοι, αλλά μη πιστευτοι. Καηκες δυστυχώς Παντελή. Στους Συριζαιους αν εχεις, κι αυτό με ερωτηματικό, απήχηση. Παρακολουθουμε τον αγωνα σου... Συνέχισε, που ξερεις καμμια φορά μπορεί να ξεγελασεις κανέναν.

 
παράξενη χώρα
02 Ιουν 2020 06:53

Πέντε αράδες ξύλινα λόγια με ναφθαλίνη δέκα πέντε λάθη. Αφήστε και οι δύο να περάσει λίγος καιρός να ξεχαστείτε. Είσαστε βασικοί υπεύθυνοι για την αθλιότητα που έγινε με τα ΤΕΙ.

 
Φοιτητής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
02 Ιουν 2020 08:27

Με την σχολή μας τι θα γίνει επιτέλους. Πανεπηστημιοποιηση τώρα και ίση μεταχείριση όπως όλα τα άλλα ΤΕΙ που έγιναν ΑΕΙ και πλέον ανήκουν στον πανεπιστημιακό τομέα με αυξημένα επαγγελματικά δικαιώματα κι εμείς σπουδαζουμε 5 χρόνια για να έχουμε πτυχίο ΤΕΙ. ΑΜΕΣΗ λύση!!!

 
Σχέδιο νόμου για ΑΕΙ
02 Ιουν 2020 09:46

Ένα εξάμηνο (στην ουσία τρίμηνο) στο εξωτερικό δεν εκτροχιάζει τις προπτυχιακές σπουδές των φοιτητών που στην Ελλάδα διαρκούν 8 ή 10 εξάμηνα. Η κινητικότητα είναι κάτι που ενθαρρύνουν όλα τα πανεπιστήμια στην Ευρώπη, και σαφώς δεν αποτελεί δείγμα αδυναμίας.

Για τις μετεγγραφές στο άρθρο: Οι φοιτητές δε θέλουν να σπουδάσουν πραγματικά στις διάσπαρτες περιφερειακές σχολές, τις δηλώνουν απλώς για να έχουν δικαίωμα μετεγγραφής ή για να εξασφαλίσουν την φοιτητική ιδιότητα. Άρα η χρηματοδότηση θα πέσει στο κενό.

Για τα ξενόγλωσσα προγράμματα: Το ίδιο και με την προσέλκυση ξένων φοιτητών, για πολλούς λόγους (πχ. οικονομία, βιομηχανία, γεωγραφική θέση) η Ελλάδα δεν είναι ελκυστική. Είναι παραλογισμός να προσπαθούν τα ΑΕΙ να καλύψουν τα κενά της χρηματοδότησης με δίδακτρα σε αλλοδαπούς φοιτητές. Προτεραιότητα πρέπει να είναι η διόρθωση των εγχώριων στρεβλώσεων και η ενίσχυση της εκπαίδευση και της έρευνας για τους περίπου 70.000 αποφοίτους Λυκείου που είναι υποψήφιοι κάθε χρόνο.

Για τις εκλογές: η "κοινότητα" εντός των πανεπιστημίων (διοικητικοί υπάλληλοι, μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ) συχνά προωθεί στενά κλαδικά συμφέροντα. Η θέση του πρύτανη είναι ακαδημαϊκή και δεν μπορεί να εκλέγεται από υπαλλήλους διοίκησης ή άλλο προσωπικό.

@ Οbservator

Αφενός η εμπειρία φοίτησης στο εξωτερικό είναι χρήσιμη για την διαμόρφωση ευρωπαϊκής ταυτότητας, από την άλλη διασπάται η ενότητα του προγράμματος σπουδών στο τμήμα κύριας φοίτησης. Αναρωτιέται κανείς μήπως η έμφαση στην αύξηση συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus είναι μια πολιτική αποδοχή ήττας για το ελληνικό σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης.

 
Ελεος
02 Ιουν 2020 11:38

@Σχέδιο νόμου για ΑΕΙ
Επειδή "Η θέση του πρύτανη είναι ακαδημαϊκή" προφανώς με ακαδημαϊκά κριτήρια οι αντιπρυτάνεις υπογράφουν για τα τεχνικά δελτία που αφορούν έργα υποδομών για το κάθε Πανεπιστήμιο και με ακαδημαϊκά κριτήρια υπογράφουν τις άδειες όλων των απασχολουμένων στα ΑΕΙ. Επίσης, στη διάρκεια της καραντίνας με ακαδημαϊκά κριτήρια υπέγραφαν τις άδειες μετακίνησης των υπαλλήλων. Επίσης οι ΕΕΠ και οι ΕΔΙΠ δεν είναι ακαδημαϊκό προσωπικό παρόλο που έχουν ειδικό μισθολόγιο που ακολουθεί το αντίστοιχο των ΔΕΠ, έχουν αυτοδύναμες αναθέσεις, επίβλεψη εργασιών κλπ. Τέλος, οι διοικητικές υπηρεσίες υπάγονται με ακαδημαϊκά κριτήρια στον εκάστοτε πρύτανη και δίνουν αναφορά για τις δημοσιεύσεις, τις ετεροαναφορές τους και τον h-index τους.
Η άγνοια ορισμένων είναι διασκεδαστική.

 
@Eλεος
02 Ιουν 2020 12:09

Η σίτιση, η στέγαση, η φύλαξη των κτιρίων, οι υπηρεσίες καθαριότητας ακόμα και οι κηπουροί που περιποιούνται το πράσινο στους χώρους των Πανεπιστημίων είναι μερικές ακόμα από τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις των πρυτάνεων/αντιπρυτάνεων. Γιατί είναι ακαδημαϊκή η θέση τους και όλη τη μέρα ασχολούνται αποκλειστικά με ακαδημαϊκά θέματα (όπως αυτά που ανέφερα). Έχω μια απορία όμως. Αφού είναι ακαδημαϊκή η θέση όλων αυτών γιατί υπάρχει αντιπρύτανης διοικητικών υποθέσεων;

 
Οbservator
02 Ιουν 2020 17:21

@Σχέδιο νόμου για ΑΕΙ
To πρόγραμμα erasmus υπάρχει σχεδόν 30 χρόνια και είναι πολύ σημαντικό που οι προπτυχιακοί φοιτητές έχουν αυτή τη δυνατότητα. Ο λόγος που έκανα το πιο πάνω σχόλιο είναι ότι η ΑΔΙΠ συνιστά παράμετρο θετικής αξιολόγησης ενός προγράμματος σπουδών το πόσοι φοιτητές φεύγουν με erasmus, ενώ η μετακίνηση γίνεται σε εθελοντική βάση. Ο κ.Κυπριανού γράφει "Χώρες με μεγάλη παράδοση όπως η Γαλλία και η Γερμανία δυσκολεύονται να προσελκύσουν αλλοδαπούς φοιτητές –χωρίς μάλιστα δίδακτρα.". Ποιό είναι το ζητούμενο όταν προσελκύεις ξένους φοιτητές (για τη Γαλλία ειδικά δεν το πιστεύω) ?

 
Πρυτανικές εκλογές
02 Ιουν 2020 20:24

Όπως ο Γενικός Γραμματέας κάθε υπουργείου δεν εκλέγεται από τους διοικητικούς υπαλλήλους έτσι και οι πρυτανικές αρχές δεν μπορούν να εκλέγονται από τις διοικητικό προσωπικό.

Ακόμα περισσότερο στα ΑΕΙ, είναι θέσεις που ασχολούνται με τη χάραξη γενικής στρατηγικής και δέχονται εισηγήσεις από τις διάφορες υπηρεσίες. Κανένας πρύτανης δε θα κριθεί για τις αποφάσεις σε επίπεδο καθημερινής διοίκησης, αυτό είναι θέμα των προϊσταμένων κάθε υπηρεσίας.

 
Δείκτες Εξωστρέφειας
02 Ιουν 2020 22:43

Ενδεχομένως η ΑΔΙΠ θεωρεί ότι τα ελληνικά ΑΕΙ πρέπει να ενθαρρύνουν περισσότερο την κινητικότητα. Ένας φοιτητής που πάει για Εrasmus σε μια χώρα ίσως επιστρέψει για μεταπτυχιακές σπουδές, οπότε ενισχύεται η εξωστρέφεια.

Η προσέλκυση ξένων καθηγητών σε μόνιμες θέσεις φυσικά είναι πολύ πιο σημαντικός δείκτης εξωστρέφειας, για θέματα έρευνας και εκπαίδευσης, συγκριτικά με την κινητικότητα σπουδών λίγων μηνών στους φοιτητές. Στα ελληνικά ΑΕΙ θέσεις μελών ΔΕΠ κατέχουν σχεδόν αποκλειστικά Έλληνες, οι περισσότεροι με διδακτορικό από Ελλάδα.

@ Observator

 
Μόνιμο προσωπικό στα ΑΕΙ
02 Ιουν 2020 22:55

Όταν από το 2010 κόπηκε η χρηματοδότηση για ΠΔ 407/80 τα πανεπιστήμια στράφηκαν στους ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, πανεπιστημιακούς υποτρόφους κ.α., δηλαδή παντα με πρόχειρο τρόπο καλύπτονται οι ανάγκες ενώ τα προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται στην ρίζα τους.

Κακώς οι ΕΔΙΠ έχουν αυτοδύναμες αναθέσεις, αυτό είναι αποτέλεσμα του κακού οργανωτικού σχεδιασμού των σχολών που λειτουργούν με ελάχιστο μόνιμο προσωπικό και στηρίζονται σε συμβασιούχους.

 
Observator
03 Ιουν 2020 15:39

@Δείκτες Εξωστρέφειας
Καταλαβαίνω να δέχεσαι περισσότερους φοιτητές από το εξωτερικό, αυτό είναι εξωστρέφια του προγράμματος σπουδών και να είναι δείκτης αξιολόγισης. Ομως το να "σπρώχνεις" τους φοιτητές σου να φυγουν για να παίρνει credit το πρόγραμμα σπουδών, δεν είναι φυσιολογικό. Το ξέρετε οτι εχουν υπάρξει παραδείγματα μεταπτυχιακών φοιτητών που έφυγαν με το Erasmus και στη συνέχεια ενταχθηκαν στο εκεί προγραμμα μεταπτυχιακών σπουδων μετα τη λήξη της επίσκεψης και δε γυρισαν ποτέ?

Σε οτι αφορά τους καθηγητές. Ναι συμφωνω. Διεθνές προσωπικό και μαθήματα στα αγγλικά. Αυτη τη στιγμή με όχημα την ελληνική γλώσσα εχουμε μια κλειστή αγορά για τους ελληνες κατόχους διδακτορικών διατριβών. Και φυσικά εσωτερική ανακύκλωση γνωστικών αντικειμένων και εσωτερικών ομάδων. Ομως για να να φέρεις προσωπικό από το εξωτερικό καλό είναι να πληρώνεις κάπως καλύτερα για να εισαι ανταγωνιστικός.

 
Θέσεις στα ΑΕΙ
03 Ιουν 2020 21:44

Οι θέσεις για ερευνητές και καθηγητές θα βελτιωθούν μόνο με γενικό επανασχεδιασμό των σχολών των ΑΕΙ. Έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί 400 τμήματα σε όλη την Ελλάδα δεν είναι ελκυστικά ούτε για Έλληνες, πολύ περισσότερο για καθηγητές από το εξωτερικό.

@ Δείκτες Εξωστρέφειας

Όπως στην Ελλάδα έρχονται ελάχιστοι φοιτητές μέσω Erasmus, έτσι και ελάχιστοι φεύγουν. Η διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων δεν μπορεί να γίνει σε αυτό το περιβάλλον, γιατί δεν είναι ανταγωνιστικά.

 
Εμπειρία στο εξωτερικό
04 Ιουν 2020 11:49

Ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα ευνοείται όταν έχει διεθνείς ανταλλαγές, και όταν δέχεται φοιτητές από το εξωτερικό λογικό είναι να και να ωθείς τους δικούς του να έχουν αντίστοιχη εμπειρία. Στατιστικά είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις εγκατάλειψης, εξάλλου τα περισσότερα μεταπτυχιακά έχουν δίδακτρα.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ