Placeholder

ΒΟΥΛΗ

«Αιχμές» Σχολικών Συμβούλων για την μη υλοποίηση κυβερνητικών δεσμεύσεων

Δημοσίευση: 03/06/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Εκφράζουμε με τον πλέον έντονο τρόπο τη βαθύτατη απορία μας γιατί δεν έχει προχωρήσει το σχέδιο αναδιάρθρωσης των δομών που είχε εξαγγελθεί προεκλογικά και είχε επαναβεβαιωθεί κατά τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης στη Βουλή τον Ιούλιο 2019.

Αυτό  τονίζει η Πανελλήνια Ενωση Σχολικών Συμβούλων σε Υπόμνημα της προς την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και υπενθυμίζει: « τη  δέσμευση της κυβέρνησης για την επαναφορά του θεσμού των Σχολικών Συμβούλων εκ του οποίου θεσμού  πολλά και άξια στελέχη εκπαραθυρώθηκαν με το νόμο 4547/2018, μέσα από στοχευμένους "κόφτες"  και από απαράδεκτες μεθοδεύσεις  Συμβουλίων επιλογής».

Επιπρόσθετα η ΠΕΣΣ σημειώνει:

•    Η θητεία των Διευθυντών Εκπαίδευσης, οι οποίοι είχαν επιλεγεί με αντισυνταγματικές διαδικασίες,  έχει ήδη λήξει εδώ και περίπου 2 έτη και υπηρετούν με παράταση της θητείας τους.
•    Η θητεία των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων λήγει σε λίγους μήνες και με το νομοσχέδιο (Άρθρο 53) προβλέπεται παράταση της θητείας τους.

Η ΠΕΣΣ θεωρεί ως προτεραιότητα, «την άμεση κατάθεση του νομοσχεδίου για τις νέες δομές, προκειμένου, με αξιοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες να αναδειχθούν στελέχη με τα απαραίτητα επιστημονικά και ακαδημαϊκά προσόντα τα οποία θα αναλάβουν την υποστήριξη της επιχειρούμενης αναβάθμισης της εκπαίδευσης, με ανοιχτό ορίζοντα θητείας».

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων
Κα Υπουργέ,
Κυρία Υφυπουργέ
Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές

Το παρόν νομοσχέδιο περιέχει αρκετές αλλαγές σε σχέση με την Α΄ θμια και Β΄ θμια εκπαίδευση σε δύο άξονες: Στο πρόγραμμα των Σχολείων και στην ενίσχυση του Εκπαιδευτικού έργου, με βασικές συνιστώσες την επιμόρφωση την εποπτεία και την καθοδήγηση.

Ειδικότερα και ενδεικτικά :

➢    Τα Άρθρα 1 & 2 αναφέρονται στα πιλοτικά προγράμματα που αφορούν στην εισαγωγή Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και σε Δραστηριότητες στην Αγγλική Γλώσσα στο Νηπιαγωγείο και τα οποία θεωρούμε ως πολύ ενδιαφέροντα.

➢    Το Άρθρο 5 αναφέρεται στην αναγραφή της διαγωγής στους τίτλους σπουδών. Λαμβάνοντας υπόψη την επανορθωτική διάσταση των ποινών, το γεγονός ότι ήδη με το νομοσχέδιο αυστηροποιούνται οι ποινές καθώς και ότι η αναγραφή της διαγωγής θα συνοδεύει ένα μαθητή σε ολόκληρη την ενήλικη ζωή του, θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να αναγράφεται ο χαρακτηρισμός της διαγωγής στα αποδεικτικά απολύσεων.

➢    Το Άρθρο 8 &2 αναφέρεται στους χαρακτηρισμούς επίδοσης και προτείνουμε τροποποίηση με την εισαγωγή μιας ακόμα βαθμίδας για καλύτερη απεικόνιση των μαθητικών επιδόσεων  ως εξής:
•    Επαρκώς: 10-12
•    Σχ.Καλώς: 12.1-14
•    Καλώς: 14.1-16
•    Λ.Καλώς: 16.1-18
•    Άριστα: 18.1-20

Επίσης, ο διαχωρισμός των μαθημάτων της ομάδας Β σε μαθήματα γραπτώς εξεταζόμενα και μη κατά τις προαγωγικές εξετάσεις, είναι ατεκμηρίωτος και  δεν μας βρίσκει σύμφωνους.

➢    Το Άρθρο 9 αναφέρεται στην Τράπεζα θεμάτων και η λογική της λειτουργίας της στοχεύει στην εξασφάλιση της κάλυψης του συνόλου της διδακτέας ύλης από όλα τα σχολεία της χώρας και επιπλέον στην αποφυγή μαθησιακών κενών.
Ωστόσο, η κάλυψη της ύλης συναρτάται με την έγκαιρη στελέχωση όλων των σχολικών μονάδων και για την αποφυγή των μαθησιακών κενών απαιτείται επιμόρφωση, καθοδήγηση, εποπτεία από αξιοκρατικά επιλεγμένα στελέχη. Χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις, ο προτεινόμενος στην & 1 ορισμός της εξεταστέας ύλης των μαθημάτων στην Α΄& Β΄ τάξη Λυκείου τον Σεπτέμβριο κάθε έτους είναι αλυσιτελής.

Προτείνουμε την πιλοτική εφαρμογή της προκειμένου να δοθεί χρόνος και να αποκτηθεί εμπειρία για την επίλυση ζητημάτων που, εκτός των άλλων, αφορούν στη σύσταση και στην παρακολούθηση λειτουργίας της τράπεζας θεμάτων.

➢    Το Άρθρο 18 αναφέρεται στην επιλογή μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία. Θεωρούμε ότι δεν πρέπει να καθορίζεται η μορφωτική δυνατότητα στην ηλικία των 12 ετών και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η εξελικτική πορεία και η προσπάθεια που καταβάλλουν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους όχι μόνο στα Πρότυπα κα Πειραματικά αλλά και στα συμβατικά σχολεία. Γι’ αυτό προτείνουμε την ενσωμάτωση στο άρθρο διάταξης που θα παρέχει δυνατότητας προσαρμογών, με  εσωτερικά ανά Πρότυπο Γυμνάσιο φίλτρα επιδόσεων κατά την μετάβαση από το Γυμνάσιο στο συνδεδεμένο Λύκειο.

➢    Το Άρθρο 19 αναφέρεται στο Διδακτικό προσωπικό των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. Η αναγκαία απώλεια της οργανικής θέσης για τους εκπαιδευτικούς  ενός σχολείου το οποίο μετατρέπεται σε Π.Σ. ή σε  ΠΕΙ.Σ., θα αποτελέσει ανασχετικό παράγοντα για τους εκπαιδευτικούς ώστε να συναινέσουν στη μετατροπή αυτή, ιδίως για σχολεία της επαρχίας. Για το λόγο αυτό προτείνουμε να υπάρξει  ρύθμιση για απόδοση ειδικά συνιστώμενης θέσης σε σχολείο επιλογής του εκπαιδευτικού εντός της ίδιας περιφέρειας.

➢    Το Άρθρο 38 αναφέρεται στην λειτουργία του Συμβούλου Σχολικής Ζωής. Συμφωνούμε καταρχήν, αλλά θεωρούμε ότι ανατίθεται ένα μεγάλο εύρος εξειδικευμένων αρμοδιοτήτων και θα είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση και κυρίως αποτελεσματική εφαρμογή του.

➢    Στα περισσότερα άρθρα και ειδικότερα από το 14 και στα επόμενα, ανατίθενται πολλές ουσιαστικές και καθοριστικές αρμοδιότητες σε στελέχη τα οποία πρέπει να επιλέγονται αξιοκρατικά με κριτήρια τις αυξημένες ακαδημαϊκές γνώσεις, την πιστοποιημένη επιστημονική ευρύτητα και δραστηριότητα καθώς και την εμπειρία καθοδήγησης και εποπτείας. Τίποτα από αυτά δεν εξασφαλίζει ο ισχύον νόμος 4547/18 περί επιλογής στελεχών, ο οποίος υποβαθμίζει δραματικά τα επιστημονικά προσόντα και τις Ακαδημαϊκές γνώσεις, αναδεικνύοντας σε υπέρτερο προσόν την μη αξιολογημένη διδακτική εμπειρία. Επί πλέον, με τις από τον νόμο αυτό  υφιστάμενες, απόμακρες από τις σχολικές μονάδες και υδροκεφαλικές δομές, δεν μπορεί να εφαρμοσθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα εποπτείας, παιδαγωγικής και επιστημονικής καθοδήγησης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, ακυρώνοντας εκ των πραγμάτων κάθε μεταρρυθμιστική αλλαγή.

Καταληκτικά, όλες οι επιχειρούμενες αλλαγές,  προκειμένου να υποστηριχθούν,  απαιτούν την εποπτεία και καθοδήγηση από στελέχη της Εκπαίδευσης με επιστημονικές γνώσεις και ανοιχτό χρονικό ορίζοντα θητείας.

Στο σημείο αυτό υπενθυμίζουμε τη  δέσμευση της κυβέρνησης για την επαναφορά του θεσμού των Σχολικών Συμβούλων εκ του οποίου θεσμού  πολλά και άξια στελέχη εκπαραθυρώθηκαν με το νόμο 4547/2018, μέσα από στοχευμένους "κόφτες"  και από απαράδεκτες μεθοδεύσεις  Συμβουλίων επιλογής. Εκφράζουμε με τον πλέον έντονο τρόπο τη βαθύτατη απορία μας γιατί δεν έχει προχωρήσει το σχέδιο αναδιάρθρωσης των δομών που είχε εξαγγελθεί προεκλογικά και είχε επαναβεβαιωθεί κατά τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης στη Βουλή τον Ιούλιο 2019.

Επιπρόσθετα:

•    Η θητεία των Διευθυντών Εκπαίδευσης, οι οποίοι είχαν επιλεγεί με αντισυνταγματικές διαδικασίες,  έχει ήδη λήξει εδώ και περίπου 2 έτη και υπηρετούν με παράταση της θητείας τους.
•    Η θητεία των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων λήγει σε λίγους μήνες και με το νομοσχέδιο (Άρθρο 53) προβλέπεται παράταση της θητείας τους.

Η ΠΕΣΣ θεωρεί ως προτεραιότητα, την άμεση κατάθεση του νομοσχεδίου για τις νέες δομές, προκειμένου, με αξιοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες να αναδειχθούν στελέχη με τα απαραίτητα επιστημονικά και ακαδημαϊκά προσόντα τα οποία θα αναλάβουν την υποστήριξη της επιχειρούμενης αναβάθμισης της εκπαίδευσης, με ανοιχτό ορίζοντα θητείας.

Το  Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Σ.

Σχόλια (22)

 
Quixotakis
07 Ιουν 2020 01:30

@ pacifist anarchist
Αγαπητέ συνάδελφε τώρα είδα το σχόλιό σου.
Πριν σου απαντήσω σ' αυτά που αναφέρεις για τη συνέντευξη, επιθυμώ να υπεν-θυμίσω το πλαίσιο αυτού του διαλόγου συνοπτικά.
1. Ο θεσμός του σχολικού συμβούλου παρουσιάστηκε ως «δασκαλογέννητος» στις αρχές της δεκαετίας του 80.
2. Το παιδί εγκαταλείφθηκε όπως και ο Οιδίποδας, προσωπικά περιμένω έναν τρα-γικό ποιητή να διηγηθεί τα βάσανά του. Θυμάσαι ποτέ να συνεδρίασε σύλλογος με θέμα « Ο σχολικός σύμβουλος που θέλουμε!»; Θυμάσαι ποτέ να ζήτησε η ΔΟΕ ή η ΟΛΜΕ, να αποφασίσουν και να προτείνουν οι σύλλογοι επί παρόμοιου θέματος;
3. Ο θεσμός σήμερα αποτελεί άριστο παράδειγμα αντίφασης. Τι τον θέλουμε τον σχολικό σύμβουλο, αφού δεν θέλουμε να γνωρίζουμε από τη μεταπολίτευση και μετά, τι εκπαιδευτικό έργο παράγεται στα σχολεία της ΠΕ και της ΔΕ; Για ποιο έργο να συμβουλέψει έναν εκπαιδευτικό ένας σύμβουλος;
Ας υποθέσουμε τώρα ότι τον χρειαζόμαστε τον σχολικό σύμβουλο και ας σταθού-με στο γεγονός που αναφέρεις. Προφανώς με ερωτήσεις που είναι για φοιτητές, δεν επιλέγεις τον σχολικό σύμβουλο που χρειάζεται η ΠΕ ή η ΔΕ. Η πρότασή μου είναι σαφής, εφαρμόζεται με αρκετές παραλλαγές σε πολλά άλλα κράτη και κοινό στοιχείο όλων των επιτροπών αξιολόγησης είναι ότι σ' αυτές δεν υπάρχουν συνδικαλιστές και γενικώς άσχετοι με τη διδακτική του γνωστικού αντικειμένου.
Για να δημιουργηθεί μία τέτοια επιτροπή, απαιτείται ευρεία πολιτική συναίνεση, αποτέλεσμα ενός καθολικού αιτήματος δασκάλων και καθηγητών.
Βλέπεις να υπάρχει;
Δεν το θέλει το κοπέλι κανείς, αγαπητέ μου συνάδελφε. Είναι κακορίζικο!...

 
pacifist anarchist
05 Ιουν 2020 11:23

@Quixotakis
Στις κρίσεις Διαμαντοπούλου μου ετέθη η εξής μελέτη περίπτωσης: Τι ρόλο παίζει η εικόνα στη διδακτική πράξη; Η απάντησή μου ήταν: Μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις και μια κινούμενη εικόνα όσο χίλιες στατικές εικόνες. Για αυτή την Λακωνική απάντηση βαθμολογήθηκα με 14,75 με άριστα το 15. Μιλάμε για πολύ αξιοκρατική επιλογή μόνο μέσω συνέντευξης. Ο οποιοσδήποτε κόφτης είναι αναξιοκρατικός γιατί έχεις χίλια προσόντα και για ένα που δεν έχεις απορρίπτεσαι.
Η συνέντευξη να δείχνει αν είσαι ή δεν είσαι ικανός να αναλάβεις κάτι υπεύθυνα.
Να είναι μια οn-off διαδικασία. Τίποτα άλλο. Η συνέντευξη πρέπει να αντικατασταθεί με ένα τεστ πολλαπλής επιλογής 100 ερωτήσεων κρίσης με πέντε επιλογές η κάθε μια.
Αυτή να παίρνει ένα 50% της τελικής βαθμολογίας. Τα διδακτορικά, μεταπτυχιακά κλπ το άλλο 50%. Αυτό δε θα συμβεί ποτέ διότι οι νόμοι φτιάχνονται για να επιλέγονται οι ημέτεροι. Είχα καταθέσει "τα χαρτιά μου" για προϊστάμενος στο ΥΠ επί Γαβρόγλου. Οι επιλογές σταμάτησαν Απ΄ότι έμαθα είχα πολλά περισσότερα μόρια από το δεύτερο .
Τελικά, ποιο είναι πιο σημαντικό, η κατοχή ενός διδακτορικού στη διδακτική με πλήθος δημοσιεύσεων σε ξενόγλωσσο περιοδικό ή το Β2. Μπορεί κάποιος να μου δώσει μια επιστημονική απάντηση και όχι λαϊκίστικη; Το Β2 να αντικαταασταθεί με μια γραπτή μετάφραση ενός κειμένου από παιδαγωγικό θέμα. Είσαι σε θέση να καταλαβαίνεις ένα κείμενο από τη γλώσσα που επιθυμείς να μεταφράσεις; Τέλος. Τα χαρτιά δεν κάνουν τον ΣΣ ή ΣΕ, όπως τα ράσα δεν κάνουν τον παπά.

 
Quixotakis
04 Ιουν 2020 21:34

Τον καλύτερο σχολικό σύμβουλο τον επιλέγεις με συνέντευξη, το μόνο προαπαι-τούμενο για να περάσει τη θύρα της αίθουσας αξιολόγησης θα είναι κάποια χρόνια υπηρεσίας αποκλειστικά σε τάξη. Δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει αν έχει το Β2 ή το Β3 ή οποιονδήποτε άλλο συνδυασμό, δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει αν έχει μεταπτυχιακά, διδακτορικά, δημοσιεύσεις, υπηρεσίες σε άλλα Ιδρύματα κλπ. Θα μπει μέσα στην αίθουσα και εκεί θα πρέπει να υποβληθεί στην πιο σκληρή δοκιμασία στο γνωστικό αντικείμενο που θέλει να υποστηρίξει στα σχολεία. Για να το πετύχεις αυτό θα πρέπει αυτοί που θα τον αξιολογήσουν να είναι κορυφαίοι στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο. Θα επιλέξεις 100 συμβούλους από όλες τις ειδικότητες και μετά θα τους αναθέσεις να επιλέξουν αυτοί, με τον ίδιο τρόπο, τους υπόλοιπους που χρειάζονται τα σχολεία.
Οι σύμβουλοι θα πρέπει να αξιολογούνται και να παύονται μόλις διαπιστωθεί ότι δεν πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Η θητεία τους φυσικά απεριόριστη, τον κορυφαίο δεν τον αλλάζεις...

 
Quixotakis
04 Ιουν 2020 16:28

Μ' αυτά που βλέπω, προτείνω να αντικατασταθεί το Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας με ένα Πιστοποητικό Ορθογραφικού Μητρώου της Ελληνικής Γλώσσας και καλό θα ήταν η συλλογή των αποδεικτικών στοιχείων να ξεκινήσει από τα σχόλια που στέλ-νονται προς ανάρτηση στο esos.

 
Πιστοποίηση γλώσσας
04 Ιουν 2020 16:16

Υπερβολή το 2020 να προτείνεται η μοριοδότηση γνώσης της βασικής ξένης γλώσσας. Αδύνατον εκπαιδευτικός που πήρε πτυχίο τα τελευταία 30 χρόνια να μην κάτοχος κάποιου αναγνωρισμένου τίτλου τύπου Lower και να έχει ερευνητικό έργο. Για ποιες ηλικίες και ποιες εποχές μιλάμε;

@ phD. πρωην Σ.Σ.
04 Ιουν 2020 15:41

Τη γλωσσα τη βαζεις και την δινεις μορια & οχι σαν κοφτη.

Υπαρχουν αρκετοι αξιολογοτατοι καθηγητες ΑΕΙ με πληθος δημοσιευσεων σε εγκριτα διεθνη περιοδικα που δεν εχουν επισημα Lower ή proficiency αλλα γνωριζουν την Αγγλικη ή αλλη ξενη γλωσσα. Η ουσια των σπουδων μας ενδιαφερει και οχι τυποις!!!. Ολοι αυτοι ειναι κακοι καθηγητες ?.

 
phD. πρωην Σ.Σ.
04 Ιουν 2020 15:41

@ K.K & λοιπους Αγγλοφωνες
Τη γλωσσα τη βαζεις και την δινεις μορια & οχι σαν κοφτη.
Υπαρχουν αρκετοι αξιολογοτατοι καθηγητες ΑΕΙ με πληθος δημοσιευσεων σε εγκριτα διεθνη περιοδικα που δεν εχουν επισημα Lower ή proficiency αλλα γνωριζουν την Αγγλικη ή αλλη ξενη γλωσσα. Η ουσια των σπουδων μας ενδιαφερει και οχι τυποις!!!. Ολοι αυτοι ειναι κακοι καθηγητες ?.
Μαλιστα καποιος απο αυτους εχει πανω απο 150 δημοσιευσεις. Μας βολευει καποιους να βγαλουμε το αχτι μας οπως εκαναν οι προηγουμενοι για να διωξουν ικανοτατους Σ.Σ και και βολεψουν υμετερους.Κριμα που δεν βλεπετε πιο ειναι το σωστο.
Ελπιζω να δουν το σωστο και στο υπουργειο!!!
Υ/Γ. Εχω πτυχιο Αγγλικης γλωσσας.

 
@ΣΤΡΑΤΟ
04 Ιουν 2020 12:52

@Στράτο. Καμιά αναφορά στα όσα γράφει η ΠΕΣΣ πλην ενός ορθογραφικού (!) το οποίο μάλιστα αποτελεί λόγο απόρριψης (!) και ενός ιδεολογήματος : Η διδακτική υπηρεσία πρέπει να μοριοδοτείται υπερδιπλάσια από την επιστημονική κατάρτιση !!! Μάλιστα ενοχλήθηκε και από την αναφορά σε μη αξιολογημένη παραμονή στην τάξη ! Προφανώς θεωρεί ότι όλα βαίνουν καλώς στις τάξεις και τίποτα δεν πρέπει να διορθωθεί !!!
Καταλάβαμε κ.Στράτο !!!

 
Εκπαιδευτικός
04 Ιουν 2020 12:46

@phD πρωην ΣΣ
«Αποκλειονται σοβαρα στελεχη απο την υποψηφιοτητα για Σ.Σ. που εχουν κανει πολυ καλες μεταπτυχιακες σπουδες σε σοβαρα ιδρυματα και με αξιολογες δημοσιευσεις σε εγκριτα διεθνη περιοδικα». Προσπερνώ το ατονικό σας σύστημα (έτσι γράφουν οι προσοντούχοι εκπαιδευτικοί;) για να σχολιάσω ότι σε όσα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών γνωρίζω προϋποτίθεται για την εισαγωγή η γλωσσομάθεια τουλάχιστον επιπέδου Β2 για να γίνει κάποιος δεκτός. Επομένως, περίπτωση τέτοια που λέτε δεν υπάρχει.
Αν, κατά παρέκκλιση της σαφούς νομοθεσίας, κάποιος έκανε μεταπτυχιακό χωρίς πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, πώς έκανε τις σπουδές του χωρίς αξιοποίηση ξένης βιβλιογραφίας (και ακόμα περισσότερο τις, «διεθνείς», κιόλας, δημοσιεύσεις του); Δεν ευσταθούν αυτά τα επιχειρήματα, συνάδελφε.
Αν, πάλι, κάποιος ας πούμε ότι ξέρει π.χ. αγγλικά, αλλά δεν έχει πιστοποιητικό, ας πάει να το πάρει, επιτέλους. Αν δεν μπορεί, σημαίνει ότι δεν ξέρει ξένη γλώσσα και όλα αυτά είναι εκ του πονηρού. Σωστό ή λάθος, έχει από καιρό προταχθεί από την πολιτική ηγεσία όλων των αποχρώσεων η αναγκαιότητα γλωσσομάθειας για τους σχολικούς συμβούλους (με όποιο όνομα κι αν έχουν). Η πλειονότητα των πρώην σχολικών συμβούλων έγιναν συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, επομένως είχαν γλωσσομάθεια. Ε, οι άλλοι ας πάρουν ένα λόουερ να τελειώνουμε με αυτή τη γκρίνια. Κι αν δεν μπορούν, ας μην γίνουν πάλι σύμβουλοι.

@Στράτος
@Pe19
@Λία Β.
Πολύ σοβαρά σχόλια που δείχνουν απόλυτη γνώση της πραγματικότητας. Καιρό έχω να δω τόσο μελετημένα και επαρκή σχόλια.

 
Λία Β.
04 Ιουν 2020 00:19

Με φορμή τον πιο πάνω σχολιασμό να συμφωνήσω και να πω κι εγώ με τη σειρά μου, πως είναι υπερβολή τα 3 μόρια στις παρακάτω περιπτώσεις:
αα) συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα του Ι.Ε.Π. ή του Π.Ι., επιτροπής ερευνών Α.Ε.Ι., εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ερευνητικών κέντρων-ινστιτούτων βάσει βεβαίωσης: 1 μονάδα ανά πρόγραμμα και έως 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο,
ββ) συμμετοχή σε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα ή δράσεις χρηματοδοτούμενα εν όλω ή εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) ή άλλους διεθνείς οργανισμούς όπως Lingua, Σωκράτης, Comenius, Erasmus/Erasmus+, Leonardo da Vinci και eTwinning ή σε προαιρετικές δράσεις επαγγελματικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας σύμφωνα με το άρθρο …: 0,50 μονάδες ανά πρόγραμμα ή δράση και έως 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
Κι αυτό γιατί:
α) Γνωρίζουμε πώς γίνονται οι συνεργασίες με τα ΑΕΙ κ πώς με το ΙΕΠ ως τώρα....
β) Η δε συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα είναι αμφισβητούμενη και σε καμμία περίπτωση δεν αξίζει να δίνονται τα ίδια μόρια (3) με ένα πτυχίο ΑΕΙ το οποίο και διάβασμα έχει και εξετάσεις και κόπο για να αποκτηθεί!

Βγάζει μάτι! Ας το δουν με προσοχή και κυρίως με λογική μιας και ο νόμος αυτός έρχεται να εξορθολογίσει τα κακώς κείμενα του προηγούμενου Νόμου Γαβρόγλου...
Υποψήφιοι χωρίς επιστημονικά τυπικά προσόντα, χωρίς υπερβολή βρέθηκαν να προπορεύονται στους πίνακες αξιολόγησης παίρνοντας 3 μόρια από δω και 3 μόρια από κει.
Ε, όχι πια ! Είναι ΑΔΙΚΟ! Μην το ξαναζήσουμε!!!!

 
Pe19
03 Ιουν 2020 23:31

Περί Β2 και κοινών δαιμόνων . Το Β2 είναι κόφτης αν σου το πουν σήμερα και αύριο σε κρίνουν, όπως έγινε πριν 2 χρόνια. Αν το ξέρεις εδώ και 2 χρόνια και θες να είσαι Σύμβουλος δεν νοείται να μην μπορείς να διαβάζεις ένα κείμενο στα Αγγλικά. Πιθανόν θα έπρεπε να υπάρχουν επιτροπές on-off που θα κρίνουν αν κάποιος έχει τις απαραίτητες γνώσεις στα Αγγλικά για του επιτρέψουν να συμμετάσχει.
Αυτό που δε θίγεται είναι η διδακτική υπηρεσία, αυτό που οι φίλτατοι Σχολικοί Σύμβουλοι θεωρούν ότι έχουν !!! Αν θέλει κάποιος να ορίσει τη Διδακτική υπηρεσία θα πρέπει να την ορίσει αυστηρά. Δηλαδή ο εκπαιδευτικός διδάσκει ή όχι δηλαδή σε τάξη, διδάσκει και αξιολογεί μαθητές ή όχι ? Ούτε οι Περ/κοι και Δ/ντες Εκπαίδευσης διδάσκου,ν ούτε οι διάφοροι σε γραφεία ούτε οι ΚΠΕ,ΕΚΦΕ,ΚΕΠΛΗΝΕΤ κλπ ακόμα ακόμα ούτε και οι Δ/ντες σχολείων δεν έχουν πλήρες ωράριο. Δεν αναφέρομαι καν σε άδειες λοχείας και ανατροφής τέκνου που θεωρούνται διδακτική υπηρεσία. Δηλαδή με ποια λογική εκπαιδευτικός αποσπασμένος σε ΑΕΙ που διδάσκει 3 μαθήματα 12-15 ώρες δεν έχει διδακτική υπηρεσία και έχει ο Σχολικός Σύμβουλος ή ο Συντονιστής !!!
Κατά τα άλλα 1000 δίκια οι Σύμβουλοι αλλά νομίζω πως τους έφαγε η ετοιμότητα της υπουργού !!!!

 
Κ.Κ
03 Ιουν 2020 22:38

@phD πρωην ΣΣ
Ειλικρινά συνάδελφε απορώ πως χωρίς στοιχειώδη γνώση μιας ξένης γλώσσας (επιπέδου Β2) έχεις κάνει διδακτορικό και δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά.

 
Καίριο ερώτημα στην ΠΕΣΣ
03 Ιουν 2020 20:52

Καταγγελετε τώρα τους Διευθυντές Εκπαίδευσης ότι επιλέχτηκαν με αντισυνταγματικές διαδικασίες.Νομιμοποιησατε όμως αυτές τις επιλογές με την συμμετοχή των μελών σας ΣΣ στα συμβούλια επιλογής τους το 2015 και τότε δεν είπατε το παραμικρό αλλά αντίθετα το επικροτησατε.Τοτε λοιπόν οι επιλογές Διευθυντών Εκπαίδευσης που συμμετείχατε στις επιλογές τους ήταν νόμιμες και συνταγματικές και τώρα οι ίδιες επιλογές είναι αντισυνταγματικές;Ναι είναι αντισυνταγματικές και κατά δήλωση της μας Κεραμέως.Εσεις όμως ήσασταν στα συμβούλια επιλογής τους σαν μέλη και τις νομιμοποιήσετε.Επομενως να σιωπατε γιατί εκτιθεστε.

 
@,phD πρώην ΣΣ
03 Ιουν 2020 20:43

Πτυχίο αγγλικών έχουν πια και μαθητές Α Γυμνασίου και δεν έχουν τα "σοβαρά" στελέχη που λέτε;Είναι δυνατόν να εισήχθησαν και να μπήκαν σε μεταπτυχιακά προγράμματα χωρίς γνώση μιας ξένης γλώσσας;Πως πήραν λοιπόν μεταπτυχιακά και από πού;Ποια "σοβαρά" ιδρύματα που λέτε δίνουν μεταπτυχιακά χωρίς ξένη γλώσσα;Οι δημοσιεύσεις που λέτε σε ξένα έγκριτα περιοδικά σε τι γλώσσα δόθηκαν;

 
@phD πρωην ΣΣ
03 Ιουν 2020 17:02

τις δημοσιεύσεις στα έγκριτα διεθνή περιοδικά τις έκανε χωρίς να ξέρει γρι από ξένες γλώσσες;

 
η κατά τα άλλα λαλίστατη ΠΕΣΣ
03 Ιουν 2020 14:49

ΔΕΝ βρέθηκε να έχει άποψη για τις κάμερες και τη ζωντανή μετάδοση του μαθήματος

 
Φ.Φ.
03 Ιουν 2020 14:45

Είναι βασικό να μην υπάγονται στο Διευθυντή Εκπαίδευσης οι Σύμβουλοι, διότι τότε δεν είναι κάτι παραπάνω από μέντορες εκπαιδευτικών, δεν είναι πραγματικά στελέχη.

 
phD πρωην ΣΣ
03 Ιουν 2020 14:29

Ο κοφτης της γλωσσας πρεπει να φυγει διοτι ετσι αποκλειονται σοβαρα στελεχη απο την υποψηφιοτητα για Σ.Σ.
που εχουν κανει πολυ καλες μεταπτυχιακες σπουδες σε σοβαρα ιδρυματα και με αξιολογες δημοσιευσεις σε εγκριτα διεθνη περιοδικα.
Ας το σκεφτουν λοιπον σοβαρα.

 
NIKOLAOS
03 Ιουν 2020 11:44

ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ. ΕΙΠΑΝ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΛΕΝΕ ΑΛΛΑ. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΟΡΟΙΔΕΥΕΙ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ! ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΟΠΕΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΗΤΑΝ . ΟΧΙ ΝΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ .

 
Στράτος
03 Ιουν 2020 10:58

Δεν μας λέει κάτι η ΠΕΣΣ για το προσχέδιο για την επιλογή στελεχών που αποκλειστικά δημοσιεύτηκε στο esos. Αυτό τους ικανοποιεί; Παρατήρησαν ότι ουσιαστικά διατηρείται αλλά με διορθωτικές παρεμβάσεις ο Ν. 4547/2018; Είδαν ότι "κόφτες" θα υπάρχουν και πάλι;

Επιπλέον, είναι αρνητική η εντύπωση που προκαλεί στην πλειονότητα των εκπαιδευτικών που εργάζονται καθημερινά στην τάξη, το να λέγεται από πρ. Σχ. Συμβούλους ότι "ο ισχύον νόμος 4547/18 περί επιλογής στελεχών, ο οποίος υποβαθμίζει δραματικά τα επιστημονικά προσόντα και τις Ακαδημαϊκές γνώσεις, αναδεικνύοντας σε υπέρτερο προσόν την μη αξιολογημένη διδακτική εμπειρία". Η διδακτική εμπειρία, αυτή που δεν έχουν πολλοί από τα μέλη της ΠΕΣΣ επειδή από νωρίς βγήκαν έξω από τις τάξεις και άσκησαν μόνο καθήκοντα θέσεων με θητεία, είναι υπέρτατο προσόν. Όσο για το "μη αξιολογημένη", το αφήνω στην κρίση των αναγνωστών.
Και τέλος, "ο ισχύον" είναι χονδροειδές ορθογραφικό λάθος (ο ισχύων, είναι το ορθό) για εκπαιδευτικούς που επιδιώκουν να γίνουν Σύμβουλοι των συναδέλφων τους.

 
pacifist anarchist
03 Ιουν 2020 10:32

Γιατί δεν μιλάτε για τους νέους κόφτες (εδώ να δείτε κόφτες) και τη διατήρηση και επέκταση του Β2; Πρέπει το Β2 να είναι ανώτερο του αθροίσματος των εξής προσόντων: Διδακτορικό ή διδακτορικά + μεταπτυχιακό ή μεταπτυχιακά + δεύτερο ή τρίτο πτυχίο + πάνω από 10 δημοσιεύσεις + συγγραφικό πάνω από 4 βιβλία + ερευνητικό έργο + συμμετοχή και βράβευση από συνέδρια του εξωτερικού +..+..; Όσοι πρώην ΣΣ δεν είχαν το Β2 ήταν ανίκανοι και άχρηστοι;
Να είστε σίγουροι ότι το Β2 θα παραμείνει. Είναι ο Άρχοντας των Δακτυλιδιών.
Η φιλοσοφία του νέου νόμου είναι ίδια και χειρότερη και θα μείνουν εκτός πάλι αξιόλογα στελέχη ή εκπαιδευτικοί υψηλών προσόντων για ένα Β2.
Η συνέντευξη παίρνει 20 μόρια, δηλαδή 2,5 διδακτορικά ή 5 μεταπτυχιακά ή ή...
Εκεί να δείτε ασανσέρ (ιδιαίτερα για αυτούς που είναι στην black list, όπως κάποιος Νεοδημοκράτης εξαίρετος συνάδελφος στις προηγούμενες κρίσεις).
Η γενική φιλοσοφία είναι: ρίξε ρίξε λάσπη στο τέλος κάτι θα μείνει.
Ποιός παρενέβη στο ν. 4647/18 για να μην θεωρείται διδακτική και εκπαιδευτική η προϋπηρεσία στα ΤΕΙ πριν το 2001;

 
Πουρσ. πενυ
03 Ιουν 2020 10:07

Ο νομος γαβρογλου ειναι σε ισχυ , κυριοι του ΥΠΑΙΘ; και ισχυει και οι ΠΕΚΕΣ ειναι στις θεσεις τους -και θα αξιολογησουν τουςεκπαιδευτικους-γιατι λοιπον στατησε η διαδικασια επιλογης των διευθυντων εκπαιδευσης; εφαρμοζουμε τον νομο κατα το δοκουν;ΕΛΕΟΣ

 
Διώνη
03 Ιουν 2020 10:05

Πολύ σωστή τοποθέτηση της ΠΕΣΣ.
Επίσης ανατίθεται η αξιολόγηση στα ΠΕΚΕΣ,αλλά..
Πώς θα γίνουν οι αξιολογήσεις από στελέχη που δεν έχουν επιμορφωθεί όπως οι σχολικοί σύμβουλοι,που επιπλέον έτρεξαν και πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης σχολικών μονάδων;
Και το κυριώτερο εκδιώχθηκαν κυριολεκτικά ,χωρίς να έχουν δικαίωμα για τοποθέτηση σε άλλη θέση ,λόγω συνεχόμενων παρατάσεων.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ