Placeholder

ΒΟΥΛΗ

Υφ. Παιδείας: Σε ακυβερνησία των ΑΕΙ οδηγούσε ο νόμος ΣΥΡΙΖΑ για τις πρυτανικές εκλογές

Πρώτη βασική αρχή, εκλέγειν και εκλέγεσθαι
Δημοσίευση: 03/06/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σε ακυβερνησία των Πανεπιστημίων οδηγούσε ο νόμος της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που όρισε της διαδικασίες των Πρυτανικών εκλογών , με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο Πρύτανη και αντιπρυτάνεων , είπε στη Βουλή ο υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για τα ΑΕΙ, Β. Διγαλάκης.

Σχετικά με τον αποκλεισμό των κατηγοριών  του  προσωπικού, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ από τις πρυτανικές εκλογές ,ο υφ. Παιδείας το αιτιολόγησε: " Πρώτη βασική αρχή, εκλέγειν και εκλέγεσθαι.  Οι κατηγορίες αυτές δεν έχουν  δυνατότητα εξέλιξης σε θέση αναπληρωτή ή πρωτοβάθμιου καθηγητή, άρα, είναι διακριτοί κλάδοι, δεν μπορούν να φτάσουν στη θέση του καθηγητή, δεν μπορούν να εκλεγούν”.

Ειδικότερα ο υφ. Παιδείας είπε τα εξής:

Ακυβερνησιμότητα: Για το θέμα του ενιαίου ψηφοδελτίου, ήταν στις προεκλογικές μας δεσμεύσεις .  Αν θέλουμε ακυβερνησιμότητα στα πανεπιστήμια,   μπορεί να γίνει με το τρόπο που είχε φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ , με χωριστές εκλογές πρυτάνεων αντιπρυτάνεων. Σκεφθείτε, στη χώρα, ο υπουργός Οικονομικών, να ήταν από την αντιπολίτευση και να μην ψήφιζε τον προϋπολογισμό.
Θα επικεντρωθώ σε δύο θέματα. Το ένα θέμα, που αναφέρθηκε πολύ στη σημερινή συζήτηση και αφορά το ε

Εκλεκτορικό Σώμα:  Σήμερα, στις ευρωπαϊκές χώρες, η αύξηση της αυτονομίας των πανεπιστημίων βασίζεται στη κοινή παραδοχή της ανάγκης των πανεπιστημίων, των ιδρυμάτων, να απολαμβάνουν αυξημένες θεσμικές ελευθερίες, έτσι ώστε να είναι πιο αποτελεσματικά στη προσφορά των υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό, επικρατεί μεγάλη διαφοροποίηση στο τρόπο επιλογής του πρύτανη, από χώρα σε χώρα, αλλά και μέσα σε κάθε χώρα από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο.

Παρατηρείται μια τάση, τα πανεπιστήμια να μπορούν να καθορίζουν, χωρίς παρεμβάσεις, το τρόπο οργάνωσης της διοίκησής τους.

Έτσι, υπάρχουν χώρες, όπου ο πρύτανης διορίζεται από το συμβούλιο των πανεπιστημίων, άλλες χώρες, όπου ο πρύτανης εκλέγεται από κάποιο Σώμα εκλεκτόρων, άλλες χώρες, όπου εκλέγεται απευθείας από την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Στην Ιταλία, δεν εφαρμόζεται κάποια κεντρική οδηγία, στην Νορβηγία, δίνεται επιλογή στα πανεπιστήμια να επιλέξουν μεταξύ των επιλογών, είτε να διορίζεται ο πρύτανης από το συμβούλιο είτε να εκλέγεται και στη λογική της αυτονομίας των πανεπιστημίων, ακόμη και στις περιπτώσεις όπου υπάρχει απευθείας εκλογή του πρύτανη, πολλές φορές, δίνεται η δυνατότητα στα πανεπιστήμια να καθορίσουν στον κανονισμό τους το εκλεκτορικό Σώμα.

Στη χώρα μας, τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ,  επιτρέπει στο νομοθέτη να ορίζει το τρόπο οργάνωσης,  αλλά και ανάδειξης των οργάνων διοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό,  λοιπόν,  θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη,  κατά την ανάδειξη του πρύτανη και των αντιπρυτάνεων,  και   ο πρωταρχικός  στόχος λειτουργίας των  Α.Ε.Ι., ο οποίος  συνιστάται στη προαγωγή και εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας,  υπό τις εκάστοτε κρατούσες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες.

Καθήκοντα Πρυτανικών Αρχων: Οι πρυτανικές Αρχές,  κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους,  καλούνται να εκπληρώσουν πολλά διαφορετικά καθήκοντα, πλην των διοικητικών τους υποχρεώσεων και μάλιστα, τα καθήκοντα αυτά, είναι πιο σοβαρά, ακαδημαϊκά, ερευνητικά, αναπτυξιακή πολιτική, στο πλαίσιο της εξέλιξης, της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Συμβούλιο της Επικρατείας: Το εκλεκτορικό Σώμα, το οποίο θα συμμετέχει στην ανάδειξη των εν λόγω οργάνων, θα πρέπει να μπορεί να κρίνει και να αξιολογήσει αυτά τα προσόντα, τα οποία εκ φεύγουν των διοικητικών τους ικανοτήτων. Για τον λόγο αυτό και επειδή αναφερθήκατε σε νομικά, θα σας πω, ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας, έχει δεχθεί όχι μόνο ότι είναι επιτρεπτός ο περιορισμός των κατηγοριών που συμμετέχουν στο εκλεκτορικό Σώμα, αλλά αν ο νομοθέτης κρίνει ότι οι άλλες λειτουργίες, τα άλλα καθήκοντα, έχουν μεγαλύτερη σημασία από τα διοικητικά, τότε επιβάλλεται να περιοριστεί το εκλεκτορικό Σώμα. Ωστόσο, αν ο νομοθέτης, γιατί είπαμε, ότι ο ορισμός του θεσμικού πλαισίου, το Σύνταγμα, τον δίνει στο νομοθέτη, αν κρίνει ότι ο πρύτανης είναι απλά ένα διοικητικό όργανο, τότε ναι, δηλαδή, προεξέχει ο διοικητικός χαρακτήρας, τότε μπορούν να συμμετέχουν στο εκλεκτορικό Σώμα, για την ανάδειξη του πρύτανη, και οι υπόλοιπες κατηγορίες του προσωπικού.

Επομένως, υπάρχουν και οι δύο γνωμοδοτήσεις από το Συμβούλιο της Επικρατείας και οι δύο αποφάσεις και είναι ερώτημα πλέον, ο νομοθέτης τι ρόλο σκέπτεται για τον πρύτανη, προκειμένου να καθορίσει και το εκλεκτορικό Σώμα.

Βασική αρχή, εκλέγειν και εκλέγεσθαι:  Με βάση, λοιπόν, αυτό, η επιλογή μας για την εκλογή του πρύτανη και των αντιπρυτάνεων, ορίζει, ότι το εκλεκτορικό Σώμα, θα αποτελείται από μέλη ΔΕΠ και τους υπηρετούντες λέκτορες, βάσει δύο βασικών αρχών. Πρώτη βασική αρχή, εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Πρύτανης μπορεί να εκλεγεί καθηγητής πρώτης βαθμίδας, αντιπρυτάνεις, αναπληρωτές καθηγητές.

Ψηφίζουν, λοιπόν, για πρύτανη και αντιπρυτάνεις, οι καθηγητές, οι αναπληρωτές καθηγητές, οι επίκουροι καθηγητές και οι λέκτορες, οι οποίοι, δυνητικά, μετά από εξέλιξη, μπορούν να φτάσουν στη βαθμίδα του αναπληρωτή ή του πρωτοβάθμιου καθηγητή και να εκλεγούν.

ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ:  Οι υπόλοιπες κατηγορίες προσωπικού, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ,  δεν έχουν  δυνατότητα εξέλιξης σε θέση αναπληρωτή ή πρωτοβάθμιου καθηγητή, άρα, είναι διακριτοί κλάδοι, δεν μπορούν να φτάσουν στη θέση του καθηγητή, δεν μπορούν να εκλεγούν. Και το επιχείρημά   ότι στις βουλευτικές εκλογές, όσοι δεν έχουν φτάσει τα 25 έτη και δεν μπορούν να εκλεγούν βουλευτές, δεν θα έπρεπε να ψηφίζουν στις βουλευτικές εκλογές. Ο 17αρης ο 18αρης, θα φτάσει τα 25, δυνητικά, θα μπορεί να εκλεγεί στη θέση βουλευτή. Το ίδιο σκεπτικό ακριβώς είναι και εδώ πέρα.

Ακαδημαϊκός, ερευνητικός, αναπτυξιακός ρόλος των καθηκόντων του πρύτανη: Δεύτερη βασική αρχή. Δίνουμε έμφαση στον ακαδημαϊκό, ερευνητικό, αναπτυξιακό ρόλο των καθηκόντων του πρύτανη. Θέλουμε τα πανεπιστήμιά μας να αναπτυχθούν, ακαδημαϊκά, ερευνητικά και βλέπουμε στον πρύτανη το ρόλο του ακαδημαϊκού και ερευνητικού ηγέτη του πανεπιστημίου, για το λόγο αυτό και δευτερευόντως τη δική του. Με αυτό το σκεπτικό, λοιπόν, έχουμε καθορίσει το εκλεκτορικό Σώμα στην εκλογική διαδικασία του πρύτανη και του αντιπρύτανη. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι υποβαθμίζονται οι άλλες κατηγορίες. Και κακώς το είπατε, για όλες τις κατηγορίες προσωπικού, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικοί, συμμετέχουν στα ανώτατα διοικητικά όργανα των πανεπιστημίων, συμμετέχουν στις συγκλήτους, συμμετέχουν στις συνελεύσεις των σχολών, στις συνελεύσεις των τμημάτων. Αυτό δεν αντίκειται ούτε στην αρχή του αυτοδιοίκητου, όπως έχει ήδη αποφασίσει και το Συμβούλιο της Επικρατείας, η μη συμμετοχή τους στην ανάδειξη των πρυτανικών αρχών, δεδομένου, ότι όπως είπα, εκπροσωπούνται και συμμετέχουν στις αποφάσεις μέσω της συμμετοχής τους στα συλλογικά όργανα διοίκησης.

Ηλεκτρονική  ψηφοφορία: Ακούστηκαν διάφορα που πραγματικά, σε ορισμένες στιγμές, θυμήθηκα τον εαυτό μου 40 χρόνια πίσω, φοιτητής στο Μετσόβιο, να διαβάζω το 1984. Ακούστηκε, ότι δεν είναι δυνατός ο έλεγχος για τη ταυτοπροσωπία, ότι δεν αποτρέπεται η επιβολή συγκεκριμένης ψήφου από τρίτους. Ειπώθηκε  ότι ο κακός πρωτοβάθμιος, θα πάει από πάνω από τον επίκουρο, θα τον απειλήσει και θα τον βάλει να ψηφίζει αυτό που θέλει. Ότι ψηφιοποιείτε, έχει ακουστεί, δεν ειπώθηκε σήμερα, ψηφιοποιείτε μια διαδικασία, η οποία αποτελεί το κορυφαίο θεσμό της δημοκρατίας, ότι ευνοεί τους ψηφοφόρους εκείνους που έχουν εξοικειωθεί με τις νέες τεχνολογίες. Έχω, λοιπόν, μπροστά μου, ένα κείμενο, που απαντάει σε κάποια από αυτά. Για το θέμα της επιβολής συγκεκριμένης ψήφου, προβλέπεται, λοιπόν, ότι κάθε ψηφοφόρος μπορεί να ψηφίσει όσες φορές θέλει, μέχρι να λήξει η διαδικασία της ψηφοφορίας, ώστε στην περίπτωση που ψήφισε με εξωτερική επιρροή, να έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει με τρόπο που εκφράζει ελεύθερα και ανεπηρέαστα τις επιλογές του. Παράλληλα, αντιμετωπίζεται ο κίνδυνος να διπλομετρηθούν οι ψήφοι, καθώς προβλέπεται, ότι κάθε νέα ψήφος, στην απόδειξη καταχωρήσεώς της, αναφέρει σαφώς την ακύρωση της προηγούμενης ψήφου. Εκτός και αν θεωρείτε, ότι θα τον κλείσουν και θα τον μαντρώσουν στο δωμάτιο για να μην μπορεί να φύγει, αλλά δεν είναι εικόνα που έχω εγώ για τους έλληνες καθηγητές και το ελληνικό πανεπιστήμιο.

Το απόρρητο της ψήφου:  Όσον αφορά το απόρρητο της ψήφου, διασφαλίζεται μέσω των διαδικασιών της κρυπτογράφησης της ψήφου, θα γίνω λίγο τεχνικός τώρα, και της ανώνυμης μίξης των κρυπτογραφημένων ψηφοδελτίων. Ειδικότερα, για την κρυπτογράφηση των ψήφων σε κάθε ψηφοφορία, υπάρχουν πολλαπλά κρυπτογραφικά κλειδιά, οι κωδικοί ψηφοφορίας, τα οποία κατέχουν και διαφυλάσσουν, με προσωπική ευθύνη, τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, ενώ και το σύστημα «ΖΕΥΣ», κατέχει επίσης έναν κωδικό, με αποτέλεσμα, το απόρρητο να προσβάλλεται μόνο εάν κάποιος έχει διαθέσιμους ταυτόχρονα τους κωδικούς όλων των μελών της επιτροπής, καθώς και αυτού του συστήματος «ΖΕΥΣ», πράγμα το οποίο είναι πρακτικά αδύνατο. Ως προς την ανώνυμη λήξη των κρυπτογραφημένων ψηφοδελτίων, προβλέπεται μια διαδικασία μαθηματικής απόδειξης για το ότι η μίξη έγινε σωστά.

Σχόλια (21)

 
Διοίκηση των ΑΕΙ
03 Ιουν 2020 11:57

Τίποτα δεν τεκμηριώνει ότι η ξεχωριστή εκλογή πρυτάνεων και αντιπρυτάνεων οδηγεί σε ακυβερνησία τα ΑΕΙ. Αντιθέτως, αυξάνονται οι δυνατότητες εκπροσώπησης και ελέγχου με τους υποψηφίους που θα εκλεγούν να είναι υποχρεωμένοι να συνεργαστούν.

Η ψηφοφορία θα μπορούσε να διενεργείται είτε με φυσική είτε με ηλεκτρονική ψήφο, να δίνεται δηλαδή επιλογή. Είναι θέμα παρουσίας ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, που εγγυάται τη διαδικασία. Σε περίπτωση κωλύματος ή άλλων παρεμβάσεων η δεύτερη ψηφοφορία να γίνεται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο.

Είναι λογικό για τη διοίκηση των ΑΕΙ να μην ψηφίζουν μέλη ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ ή μέλη του διοικητικού προσωπικού. Θα έπρεπε όμως να υπάρχει και κάποιος τρόπος να ελέγχονται τα μέλη ΔΕΠ και οι υποψήφιοι για τις εκλογές.

 
Θύμιος
03 Ιουν 2020 14:23

Ουσιαστικά ο τρόπος επαναφέρει κομματικούς συνδυασμούς στην διοίκηση των ΑΕΙ. Νομίζω ότι η ΝΔ θεωρεί ότι μπορεί να έχει τον έλεγχο των ΔΕΠ για να προχωρίσει τις αλλαγές στα πανεπιστήμια. Το επόμενο βήμα θα είαι η εγκαθύδριση διοικητών από την κεντρική διοίκηση.

Όσο για τη αφαίρεση των άλλων κλάδων του προσωπικού από το εκλεκτορικό σώμα, δεν είναι τίποτα περισσότερο από την αφαίρεση ενός απρόβλεπτου ποσοστού ψηφοφόρων στις κομματικοποιημένες εκλογές.

 
Νυν ΕΔΙΠ
03 Ιουν 2020 14:26

"Δίνουμε έμφαση στον ακαδημαϊκό, ερευνητικό, αναπτυξιακό ρόλο των καθηκόντων του πρύτανη."

Αλλά διδακτικό προσωπικό (ΕΕΠ-ΕΔΙΠ) δεν θα ψηφίζει όχι μόνο για πρύτανη, αλλά ούτε για πρόεδρο τμήματος!

 
Αποκατάσταση δικαιοσύνης
03 Ιουν 2020 14:26

Και έτσι με αυτή τη δίκαια και δημοκρατική ρύθμιση θα αποκατασταθεί η δημοκρατία και η δικαιοσύνη στα Πανεπιστήμια, θα αναγωριστει η προσπάθεια όλων και θα προχωρά ανεμπόδιστα η έρευνα.
Καλή δύναμη, τώρα αισθάνονται άπαντες δικαιωμένοι και εις ανώτερα !

 
E.T.
03 Ιουν 2020 15:10

Δεν είναι καθόλου λογικό ούτε δημοκρατικό το να μην συμμετέχουν όλες οι κατηγορίες εργαζομένων στην εκλογική διδαδικασία των Α.Ε.Ι.. Επίσης λαμβάνεται άραγε υπόψη το "δούνε" και "λαβείν" των ψήφων των καθηγητών? Για ποια εκπροσώπηση στα όργανα των ΑΕΙ γίνεται λόγος, σε τι ποσοστό επί του συνόλου μιλάμε όταν μιλάμε για ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ?? Εδώ υπάρχει εκμετάλλευση στο μεγαλείο της......................

 
Μέλος ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ κλπ εδώ και 28 χρονια
03 Ιουν 2020 15:30

Πιο απίστευτη τεκμηρίωση για τον αποκλεισμό μας από την διαδικασία όχι μόνο του πρύτανη αλλά κάθε θέσης ( κοσμήτορας, προέδρου, διευθυντή τομέα) δεν θα μπορούσα να ακούσω. Λυπάμαι πολύ για εσάς κ υφυπουργέ

 
Δρ. ΕΔΙΠ
03 Ιουν 2020 16:11

κ. Διγκαλάκη αφήστε τους λεκτικούς ακροβατισμούς και τις σοφιστείες.
Δεν υπάρχει "αρχή του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι" αν υπάρχει παρακαλώ να μας την υποδείξετε στο Σύνταγμα ή αλλού. Υπάρχει "η αρχή του εκλέγειν" και "η αρχή του εκλέγεσθαι" και χάριν συντομίας αναφερόμαστε σε "αρχή του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι" δηλαδή πρόκειται για λεκτικό σχήμα και όχι νομικό σχήμα.
Σύμφωνα με τη λογική σας, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ μετά από δύο θητείες δεν θα έπρεπε να έχει το δικαίωμα του εκλέγειν επειδή δεν μπορεί να ξαναγίνει Πρόεδρος, ομοίως και οι Πρυτάνεις μετά από τη θητεία τους, οι καθηγητές πριν πάρουν σύνταξη κτλ. κτλ. ή δεν θα έπρεπε να ψηφίζουν ποτέ οι μετανάστες με ελληνική υπηκοότητα επειδή βγάζουν βουλευτές οι οποίοι βγάζουν Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο οποίος όμως πρέπει να έχει ελληνικής καταγωγής μητέρα ή πατέρα. Στην Κύπρο ο λάος δεν θα έπρεπε να ψηφίζει για την εκλογή Αρχιεπισκόπου επειδή δεν μπορεί να γίνει Αρχιεπίσκοπος κ.ο.κ.
κ. Διγκαλάκη, μη δημιουργείται "δίκαιο" από τις δικές σας ερμηνείες λεκτικών σχημάτων που δεν έχουν νομική βάση. Ρωτήστε και κανένα δικηγόρο...

 
Δρ. ΕΔΙΠ
03 Ιουν 2020 17:18

Το 2ο επιχείρημα του αποκλεισμού των ΕΔΙΠ από τις εκλογικές διαδικασίες για την εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων (το οποίο εφευρέθηκε στην πορεία, καθώς το 1ο επιχείρημα δεν βασιζόταν σε δεδομένα, αλλά σε παρερμηνείες) είναι ότι στην περίπτωση που ο νομοθέτης προτάξει τα ακαδημαϊκά θέματα (ως τα πιο σοβαρά θέματα, όπως είπε ο κος Διγαλάκης), τότε ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις θα πρέπει να εκλέγονται μόνο από μέλη ΔΕΠ και όχι από ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ. Εξαιρετικά προσβλητικό για τους ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ αλλά και για τους διοικητικούς υπαλλήλους, καθώς το αντικείμενο της εργασίας τους υποβαθμίζεται.

 
Μέλος ΕΤΕΠ
03 Ιουν 2020 17:58

Υποκλίνομαι στην αιτιολόγηση για ένα Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο!!!!
Με ξεπερνάει σαν σκεπτόμενο άτομο!

 
ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ
03 Ιουν 2020 19:11

Πολύ ορθά τα λέει ο κ. Υφυπουργός.
Συγχαρητήρια, ολα τεκμηριωμένα και ορθολογικά.

 
Κύριε Διγαλάκη,
03 Ιουν 2020 19:22

Προκαλείτε μεγάλη ζημιά στην Νέα Δημοκρατία και στην Δημοκρατία Γενικότερα...

 
Απλά ερωτήματα.
03 Ιουν 2020 19:44

κ. Υφυπουργέ, αφού για να έχεις δικαίωμα να ψηφίζεις πρέπει κατά τη γνώμη σας να έχεις δικαίωμα και να εκλεγείς. Ρωτάω λοιπόν, γιατί ψηφίζουν οι στρατιωτικοί, αστυνομικοί και γενικά οι ένστολοι, αφού για να έχουν δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα πρέπει να παραιτηθούν, άρα δεν είναι ένστολοι. Ο αρχιεπίσκοπος οι Επίσκοποι και γενικώς οι κληρικοί μπορούν να εκλεγούν; αν όχι γιατί ψηφίζουν; θα τα αλλάξετε αυτά και στις εθνικές και αυτοδιοικητικές εκλογές;
Τι άλλο θα σοφιστούν οι άριστοι;

 
Υπουργός από τον Άρη
03 Ιουν 2020 20:29

Τα Αμερικάνικα Ιδρύματα που αναφέρει η υπουργός για ξενόγλωσσα, πως επιλέγουν διοίκηση?? Ξέρει ο κος. Διγαλάκης?? Φυσικά και γνωρίζει...και δεν επιλέγονται σε μπλοκ, αλλά με διεθνείς διαδικασίες και προκήρυξη θέσης....Εδώ όμως ο υπουργός λέει ότι όσο Πανεπιστήμια σήμερα διοικούνται σύμφωνα με τον τελευταίο νόμο, είναι σαν ακυβέρνητο καράβι. Τι λένε οι Πρυτάνεις??? Τι λένε οι Σύγκλητοι??

 
Iωαννης Κοντογιαννης Δρ. ΕΔΙΠ ΠΑΔΑ
03 Ιουν 2020 20:45

Θα πρεπει να ξεκαθαριστει ποιος ειναι ο χαρακτηρας των θεσεων του Πρυτανη, αντιπρυτανεων, κοσμητορων, προεδρων τμηματων, δ/ντων τομέων. Ειναι ακαδημαική θεση ευθυνης ή θεση διοικησης ? Προκειται για δυο τελειως διαφορετικες θεσεις και το εκλεκτορικο εχει να κανει με το χαρακτηρα της θεσης. Ετσι αν οι θεσεις αυτες ειναι ακαδημαικες τα κριτηρια εκλογης πρεπει να ειναι ακαδημαικα οποτε και το εκλεκτορικο σωμα θα πρεπει να απαρτιζεται με κριτηριο κατα ποσο μπορουν να κρινουν το επιστημονικο και ερευνητικο βιογραφικο των υποψηφιων. Με αυτο το κριτηριο πως μπορει να αποκλισθει απο το εκλεκτορικο σωμα προσωπικο των Πανεπιστημιων ( οπως διδακτορες ΕΔΙΠ) που εχει πλουσιο ερευνητικο-επιστημονικο έργο αλλα για διαφορους λογους που εχουν να κανουν με τη ελληνικη πραγματικοτητα δεν ειναι σε θεσεις ΔΕΠ ? Πως σε αυτη τη περιπτωση θα καταρτισθει το εκλεκτορικο σωμα ? Σήμερα υπαρχουν μετρησιμα κριτηρια ( οπως οι πυλες Scopus , Google Scholar,...) που η καταρτιση τετοιων σωματων ειναι θεμα δευτερολεπτων. Αν οι θεσεις ειναι διοικητικες θεσεις ευθυνης τι ρολο καλουνται να παιξουν σε ,ενα συγχρονο διεθνοποιημένο πανεπιστημιο και γιατι η τοποθετηση δεν γινεται με τα κριτηρια που καθοριζει η κυβερνηση οπως γινεται στη δευτεροβαθμια και πρωτοβαθμια εκπαιδευση?

 
Ο 18αρης θα γίνει 25αρης, και ο λέκτορας θα γίνει καθηγητής.
03 Ιουν 2020 20:48

Όπως ο 18αρης θα γίνει 25αρης, έτσι και ο λέκτορας θα γίνει καθηγητής....

Αυτόματα, θέμα χρόνου είναι, σύμφωνα με τον υφυπουργό. Καμία κρίση, καμία αξιολόγηση δηλαδή;

Τόση αριστεια αυτή η πολιτική ηγεσία;

Απίστευτη υποκρισία. Ουαί ...

 
πολίτης
03 Ιουν 2020 22:08

Η εκλογή Πρυτάνεων - Αντιπρυτάνεων χωρίς ενιαίο "ψηφοδέλτιο" είχε εφαρμοστεί και παλιότερα, το 1993. Και καμία "ακυβερνησία" δεν παρατηρήθηκε.

Απλά η κυβέρνηση είναι οπαδός του όσο το δυνατόν μεγαλύτερου κομματισμού στα Πανεπιστήμια.

 
Στέλιος
04 Ιουν 2020 09:14

Πρόκειται για απόφαση βασισμένη i) στην αρχή του ελιτισμού/αριστείας, ii) στην αρχή της ισχυροποίησης των διοικούντων, ώστε να μπορούν (πιο) ανενόχλητα να παίρνουν αποφάσεις πάσης φύσεως για τους από κάτω, και iii) πιθανώς μακροπρόθεσμα (με περαιτέρω αλλαγές) στην μετατροπή του Πανεπιστημίου σε νομικό πρόσωπο που θα ομοιάζει με εταιρεία, και σε αυτό θα συμβάλλει και η ανωτέρω αρχή (ii). Τα μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ συμμετέχουν και με πολύ ενεργό ρόλο ενίοτε, στις σημαντικότερες ακαδημαϊκές διαδικασίες (διεξαγωγή διδακτικού έργου ενίοτε και αυτοδύναμου, ερευνητικές προτάσεις ενίοτε και μεγάλα project ως επιστημονικοί υπεύθυνοι) και σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται κατ' αυτήν την αρχή (αρχή, όπως αναφέρει ο Υπουργός) ο αποκλεισμός τους από την εκλογή οργάνων παρά μόνο με βάση το σκεπτικό του ελιτισμού/αριστείας: οι ΔΕΠ είναι οι πλέον (μόνοι!) εκλεκτοί για να γνωρίζουν τον καταλληλότερο σε αυτά τα θέματα! Όλες οι διαδικασίες του Πανεπιστημίου ακόμα και οι πιο απλές ακαδημαϊκές δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν από μόνες τους αν δεν υπάρχει διοικητική υποστήριξη. Επιπλέουν υπάρχουν αμιγώς διοικητικές διαδικασίες, χωρίς τις οποίες ένα ΑΕΙ δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει και για τις οποίες παίρνουν αποφάσεις οι Πρυτάνεις, Κοσμήτορες κλπ. Άρα και οι Διοικητικοί Υπάλληλοι θα πρέπει να είναι στο εκλεκτορικό σώμα. Όσο για την αρχή του εκλέγειν και εκλέγεσθαι (αρχή ανακαλυφθείσα μόνο από το Υπουργείο) δεν αντέχει σε κριτική: πιο πιθανό είναι να εκλεγεί μέλος ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ στο μέλλον Κοσμήτορας ή Πρύτανης παρά 17άρης πολίτης να γίνει βουλευτής!!
Συνάδελφοι τα χειρότερα έπονται και δυστυχώς υπάρχει το νομικό προηγούμενο της Διαμαντοπούλου, ήτοι δεν χτυπιέται νομικά αυτό το πράγμα, το ΣτΕ έχει εκδόσει σχετικές αποφάσεις όπως φρόντισε και ο κ Υπουργός να μας ενημερώσει. Με άλλους τρόπους θα πρέπει να αντιδράσουμε πριν τα χάσουμε όλα..

 
Π.Χ. πρώην Δ.Υ.
04 Ιουν 2020 10:17

Μια στάση "οι ψηφοφόροι θα να είναι μόνο ΔΕΠ, διότι θεωρώ τους υπόλοιπους απλούς υπάλληλους και διεκπεραιωτές, είτε είναι διοικητικοί, είτε ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ", θα ήταν μεν απαράδεκτη, αλλά θα ήταν έντιμη αφού δεν θα εμπεριείχε την το συστατικό της κοροϊδίας, αυτό πιστεύει ας το πει δίχως να μας εμπαίζει με σοφιστείες του στυλ "μα δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα άρα δεν πρέπει να ψηφίζουν".
Απλά, θέλω να του θυμίσω ότι οι θέσεις ευθύνης (Πρύτανης, Κοσμήτορας κλπ) είναι ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ θέσεις και καμιά σχέση δεν έχουν με τα περισσότερα επιστημονικά αντικείμενα που έχουν οι υποψήφιοι, έτσι, ένας Μηχανικός ή ένας Ιατρός δεν τεκμαίρεται από πουθενά ότι θα είναι πιο ικανός Διοικητής ΑΕΙ από έναν/μια Δ.Υ. ή ΕΤΕΠ απόφοιτο της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης ή έναν/μια ΕΔΙΠ πτυχιούχο Σχολής σχετικής με Διοίκηση ή Οικονομία...
δεν υποστηρίζω να αποκτήσουν την δυνατότητα αυτές οι κατηγορίες του "εκλέγεσθαι", αλλά το δικαίωμα του εκλέγειν πρέπει να υπάρχει.

 
Διαχωρισμός αρμοδιοτήτων στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο
04 Ιουν 2020 12:15

Σε κάθε υπουργείο υπάρχει μόνιμο προσωπικό με πολλά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, που κατέχει θέσεις ευθύνης για χρόνια, δεν αποφασίζουν όμως ούτε ποιος θα είναι υπουργός, ούτε ποιος θα επιλεγεί σαν συμβούλους, ούτε ποια θα είναι τα νομοσχέδια που τελικά θα κατατεθούν.

Αντίστοιχα και στα πανεπιστήμια, οι διοικητικές υπηρεσίες υποστηρίζουν δεν συνδιαμορφώνουν την ακαδημαϊκή πορεία σε έρευνα και διδασκαλία.

Πρέπει να γίνει κατανοητός ο διαχωρισμός αρμοδιοτήτων: ο προϊστάμενος της νομικής υπηρεσίας δεν *καθορίζει* ποια απόφαση θα ληφθεί. Ο ρόλος του είναι συγκεκριμένος και αναφέρεται στην υποστήριξη του έργου κάθε οργανισμού όχι σε γενική στρατηγική ανάπτυξης, κάτι που δεν είναι υποτιμητικό για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Το θέμα με τους ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ έχει προκύψει από τη σκόπιμη ασάφεια του ρόλου τους τα τελευταία χρόνια. Τα ΑΕΙ λόγω περικοπών στον κρατικό προϋπολογισμό καλύπτουν με όποιο πρόχειρο τρόπο μπορούν τις ανάγκες, χωρίς μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

 
Απορία
04 Ιουν 2020 12:30

Αν το ΣΤΕ αποφάσισε ότι οι μόνες νόμιμες εκλογές είναι αυτές με το νέο εκλογικό σώμα, αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι προηγούμενες εκλογές ήσαν ουσιαστικά άκυρες και ότι όλες οι μελλοντικές επιτρέπεται να γίνονται μόνο με το νέο σύστημα;

 
Πρυτάνεις Κοσμήτορες Πρόεδροι
04 Ιουν 2020 16:27

Διοικητική θέση σε Πανεπιστήμιο δεν ισοδυναμεί με διευθυντική θέση σε κάποιο φορέα δημόσιας διοίκησης. Εκλέγονται κυρίως για να προτείνουν κάποιο σχέδιο για το τμήμα ή τη σχολή ή το ίδρυμα, με συγκεκριμένη θητεία και κατόπιν επιστρέφουν στα καθήκοντά τους ως μέλη ΔΕΠ, δεν σταδιοδρομούν σε "διοικητική θέση".

Με την ίδια λογική, και οι Διευθυντές Τομέων ή Εργαστηρίων ασχολούνται με γραφειοκρατικά καθήκοντα, μήπως θα έπρεπε και αυτοί να εκλέγονται με συμμετοχή των διοικητικών υπαλλήλων;

Το υπουργείο θα μπορούσε να εξετάσει την εποπτεία των ΑΕΙ από έναν ενιαίο δημόσιο οργανισμό, για να υπάρχει εξωτερικός έλεγχος έτσι κι αλλιώς η χρηματοδότηση είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό. Επιπλέον, είναι όντως ένα θέμα κατά πόσο υπάρχει προετοιμασία για την ανάληψη τέτοιων ευθυνών από καθηγητές και φυσικά το ζήτημα της εξυπηρέτησης "συμφερόντων", κομματικών ή άλλων, εντείνεται με το ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ