Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Εκπαιδευτική Αξιολόγηση : Από την κρίση στην ευκαιρία

Η εκπαιδευτική αξιολόγηση, μέσω της διερεύνησης των αναγκών, της αξιολόγησης των πόρων, εργαλείων, δομών, διαδικασιών και προσώπων, θα επιτρέψει την ποιοτική βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και την καλύτερη αξιοποίηση των οικονομικών πόρων
Δημοσίευση: 13/06/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Αθανάσιος Μήνας,  Εκπαιδευτικός & Πολιτικός Επιστήμονας
Διευθυντής 12ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου Αττικής, Πρώην Προϊστάμενος Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Στερεάς Ελλάδας, Πρώην Σχολικός Σύμβουλος

Αλήθεια, ποιος γνωρίζει σήμερα την κατάσταση του εκπαιδευτικού μας συστήματος; Σε ποια  βάση στηρίζονται οι παρεμβάσεις που κατά καιρούς γίνονται;  Ποια είναι η εικόνα που λαμβάνουν οι εκάστοτε Υπουργοί της Παιδείας και στη βάση ποιων στοιχείων διαμορφώνουν την πολιτική τους;  Μήπως, όμως, γνωρίζουν πώς έχουν τα πράγματα οι Πανεπιστημιακοί μας δάσκαλοι ή το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή μήπως, τελικά, δε γνωρίζει κανείς;  Κάποιοι, ίσως, υποστηρίξουν, ότι διαθέτουν  ή τουλάχιστον, νομίζουν ότι διαθέτουν:  γνώση εμπειρική, όμως. Ο κ. Φίλης για παράδειγμα, μιλώντας στους σχολικούς συμβούλους κατά τη διάρκεια της θητείας τους ως Υπουργός Παιδείας, υποστήριξε  ότι “οι δάσκαλοι υστερούν στη διδασκαλία των Μαθηματικών”. Δυστυχώς, και ενώ πολλοί παριστάμενοι το σκέφτηκαν, κανείς δεν (τόλμησε;) ρώτησε από ποια έρευνα προέκυψε το συγκεκριμένο στοιχείο, πότε και πού δημοσιεύθηκε η έρευνα αυτή;

Τον τελευταίο μήνα το εκπαιδευτικό μας σύστημα συγκλονίστηκε συθέμελα. Μετά το αρχικό σάστισμα που ακολούθησε το κλείσιμο των σχολείων,  λόγω της κρίσης της δημόσιας υγείας , ακολούθησε  ένας άνευ προηγουμένου ψηφιακός εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων . Η ελληνική πολιτεία ίσως ήταν η μόνη που αυτή τη φορά αντί για ουραγός, ήταν πρωτοπόρος στην εξέλιξη των πραγμάτων και οφείλουμε καλόπιστα να το αναγνωρίσουμε.  Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΕΘ αντέδρασε με ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα και πολύ σύντομα έδωσε στην εκπαιδευτική κοινότητα τα βασικά εργαλεία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ασύγχρονη, σύγχρονη και  εκπαιδευτική τηλεόραση! Αποδείχθηκε για άλλη μια φορά ότι η “ανάγκη και θεούς μπορεί να πείσει” ! Οι εκπαιδευτικοί, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, ανταποκρίθηκαν στην ευθύνη και στην ανάγκη να μείνουν κοντά στους μαθητές τους, να υποστηρίξουν με όποιο τρόπο μπορούσαν αυτούς και τις οικογένειές τους. Οι δυσκολίες πολλές  για εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς, τις οποίες  σε ικανοποιητικό βαθμό όλοι τους υπερέβησαν: ψηφιακές υποδομές, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, ψηφιακά εργαλεία και ανάγκες επιμόρφωσης στα ψηφιακά εργαλεία. Ψηφιακός εγγραμματισμός, λοιπόν, που επιτεύχθηκε άμεσα, λόγω της κρίσης και που ασφαλώς αποτελεί σπουδαία παρακαταθήκη για την επόμενη της κρίσης ημέρα.

Το προσεχές διάστημα θα είναι κρίσιμο για την πορεία της χώρας και του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΕΘ και όλοι οι παράγοντες που το συγκροτούν και το  διαμορφώνουν, οφείλουν να κεφαλαιοποιήσουν τα οφέλη και τα συμπεράσματα που προέκυψαν, να οργανώσουν και να σχεδιάσουν το μέλλον του. Η Εκπαιδευτική Αξιολόγηση είναι το εργαλείο εκείνο που σήμερα παρά ποτέ,  θα δώσει έγκυρα στοιχεία για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Μέσω αυτής θα αντληθούν με επιστημονικό τρόπο όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα βοηθήσουν  στην οργάνωση , το σχεδιασμό , τον προγραμματισμό των επόμενων βημάτων. Υλοποίηση της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, λοιπόν,  η οποία ως αίτημα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο νομοθετικά έχει θεσπιστεί αρκετές φορές στο πρόσφατο παρελθόν, χωρίς ποτέ όμως να εφαρμοστεί. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Μπουζάκης, (1998) εκπαιδευτικά συστήματα που δεν παρακολουθούν, δεν καταγράφουν, δηλαδή δεν αξιολογούν την πορεία τους και τα αποτελέσματά της,  έχοντας πρώτα καθορίσει τους στόχους και τα μέσα επίτευξης τους, «δεν μπορούν να χαρακτηριστούν καν συστήματα, δεν έχουν ταυτότητα, στίγμα και προσανατολισμό». Και παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των εκπαιδευτικών και κατά καιρούς της Πολιτείας, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι ακριβώς αυτό.

Η αναγκαία είσοδος του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος στον 21ο αιώνα,  αποτελεί σήμερα επιτακτική ανάγκη. Η  εκπαιδευτική αξιολόγηση, μέσω της  διερεύνησης των αναγκών, της αξιολόγησης  των πόρων, εργαλείων, δομών, διαδικασιών  και προσώπων,  θα επιτρέψει  την ποιοτική  βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης αλλά και την καλύτερη αξιοποίηση των οικονομικών πόρων που ο ελληνικός λαός και λόγω της δεκαετούς οικονομικής κρίσης, με δυσκολία καταβάλλει. Με αυτόν τον τρόπο η ελληνική πολιτεία και η εκάστοτε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, θα έχει προβλέψει τις εξελίξεις, θα έχουν γίνει οι εγκαίρως οι απαραίτητες ενέργειες (π.χ. επιμόρφωση), θα έχει διαθέσει με αποτελεσματικότητα τους απαραίτητους πόρους, ώστε τα παιδιά μας να απολαμβάνουν στο κρατικό δημόσιο σχολείο  εκπαιδευτικές υπηρεσίες σύγχρονες και ποιοτικές.

Ενδεικτική  Βιβλιογραφία

1)   Δημητρόπουλος Ε. : «Εκπαιδευτική αξιολόγηση. Η αξιολόγηση της εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού έργου.» Εκδόσεις Γρηγόρη. Αθήνα 1999.
2)   Δημητρόπουλος Ε.. : «Εκπαιδευτική αξιολόγηση. Η αξιολόγηση του μαθητή. Θεωρία, πράξη, προβλήματα.» Εκδόσεις Γρηγόρη. Αθήνα 2001.
3)   ΔΟΕ-ΠΟΕΔ. Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση. 12 ο Πανελλήνιο εκπαιδευτικό συνέδριο, Χίος 22-23 Απριλίου 1998. Εκδόσεις  Επιστημονικού Βήματος ΔΟΕ 1998.
4)   Κάτσικας Χ.  Καβαδίας Γ. : «Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση. Ποιος, ποιον και γιατί;» Εκδόσεις Σαβάλα. Αθήνα 2002.
5) Ματσαγγούρας Η.: «Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας, τόμος Α. Θεωρία της διδασκαλίας. Η προσωπική θεωρία ως πλαίσιο στοχαστικοκριτικής ανάλυσης.» Εκδόσεις Gutenberg Αθήνα 2000.
6)  Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, «1997-2000, Το έργο μιας τριετίας». Εκδόσεις Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Αθήνα 2000.
7)  Παλαιοκρασάς Σ., Δημητρόπουλος Σ., Κωστάκη Α., Βρεττάκου Β. : «Αξιολόγηση της εκπαίδευσης. Ευρωπαϊκές τάσεις και πρόταση για ένα πλαίσιο Ελληνικής πολιτικής.» ΚΠΕΕ, Εκδόσεις Ίων. Αθήνα 1997.
8) Σολομών Ι.: «Εσωτερική αξιολόγηση και προγραμματισμός του έργου στη σχολική μονάδα.»Εκδόσεις Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, τμήμα αξιολόγησης. Αθήνα 1999.
9) Κασσωτάκης  M. : «Η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών. Μέσα, μέθοδοι, προβλήματα, προοπτικές.» Εκδόσεις Γρηγόρη. Αθήνα 2003.

 

Σχόλια (4)

 
l
14 Ιουν 2020 02:06

Από που προκύπτει πως η αξιολόγηση θα βελτιώσει οτιδήποτε είναι απορίας άξιο... Να υποθέσω όπως "βοήθησε" το βρετανικό σύστημα; Οι χώρες που έχουν επιτυχημένα εκπαιδευτικά συστήματα έστω και με όρους pisa δεν ακολουθούν κανένα είδος αξιολόγησης όπως την εννοεί η κυβέρνηση. Τα περί ψυχραιμιας και αποτελεσματικότητας του υπεπθ απλά ασχολίαστα...

 
A.Ι.
15 Ιουν 2020 17:21

Τα προγράμματα σπουδών ποιος θα τα αξιολογήσει; Κάνουμε μονίμως ένα βήμα μπροστά και δέκα πίσω.

 
της Αξιολογήσεως
15 Ιουν 2020 22:38

Πόσα λεφτά πια με αυτή την αξιολόγηση, χάνουμε τα μυαλά μας.
Ο κάθε Υπουργός και ένα νέο νομοθέτημα για την αυτο αλληλο και δε συμμαζεύεται αξιολόγηση.
Το δήθεν μου τάχα μου φάρμακο, μάλλον φαρμάκι δια πάσαν νόσον και ακακίαν της κακής Εκπαίδευσης.
Από τις ρούμπρικες και τις πλατφόρμες του ΙΕΠ αξίας χψζ χιλιάδων ευρώ, σε νέα καινά ή κενά δαιμόνια βγδψ χιλιάδων ευρώ.
Αξιολόγηση γιατί χανόμαστε.
Και τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους;

 
Εκπαιδευτικός
16 Ιουν 2020 14:37

Ράψε κοστούμι

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.