Placeholder

ΒΟΥΛΗ

Εκδρομές: Διευκρινίσεις για την επιστροφή χρημάτων στους μαθητές

Tο σχολείο μπορεί να αποφασίσει να χρησιμοποιήσει το πιστωτικό σημείωμα για μελλοντική εκδρομή/μετακίνηση με τη συμμετοχή των ίδιων ή άλλων μαθητών, να διαπραγματευθεί με την τουριστική επιχείρηση ευνοϊκότερους όρους ή να επιστρέψει στους γονείς τα ποσά
Δημοσίευση: 23/06/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Α. Τα αρμόδια όργανα του σχολείου αποφασίζουν για τον τρόπο με τον οποίο το σχολείο προτίθεται να χρησιμοποιήσει το πιστωτικό σημείωμα (των τουριστικών πρακτορείων) και να πραγματοποιήσει τις επιστροφές των ποσών που έχουν καταβάλει οι μαθητές.

Β. Ενδεικτικά, το σχολείο μπορεί να αποφασίσει να χρησιμοποιήσει το πιστωτικό σημείωμα για μελλοντική εκδρομή/μετακίνηση με τη συμμετοχή των ίδιων ή άλλων μαθητών, να διαπραγματευθεί με την τουριστική επιχείρηση ευνοϊκότερους όρους (π.χ. πρόσθετες παροχές και υπηρεσίες με τη χρήση του πιστωτικού σημειώματος), ή να επιστρέψει στους γονείς και πριν από τη λήξη των πιστωτικών σημειωμάτων τα ποσά που έχουν καταβληθεί, ειδικά εφόσον πρόκειται για μαθητές που εκ των πραγμάτων δεν θα συμμετάσχουν σε μελλοντική εκδρομή, π.χ. λόγω αλλαγής βαθμίδας.

Τις παραπάνω διευκρινίσεις κάνει ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, με γραπτή απάντηση στη Βουλή, ύστερα από σχετική ερώτηση στη Βουλή, ενώ σημειώνει τα εξής:

Σχέσεις  τουριστικής επιχείρησης και σχολείου:  Η Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου (ΠΝΠ) ης 13.04.2020 ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ τουριστικής επιχείρησης και σχολείου ως πελάτη, αλλά δεν υπεισέρχεται στις σχέσεις του σχολείου με τους μαθητές και τους γονείς.

Η Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου: Δεδομένων των έκτακτων συνθηκών λόγω της έξαρσης της πανδημίας Covid-19, πολλά κράτη-μέλη υιοθέτησαν έκτακτες ρυθμίσεις με τις οποίες δίνεται η δυνατότητα σε τουριστικές επιχειρήσεις που υποχρεούνται σε επιστροφές χρημάτων στους πελάτες τους να προσφέρουν αντί της άμεσης επιστροφής χρημάτων ισόποσα πιστωτικά σημειώματα. Οι αντίστοιχες ρυθμίσεις στη χώρα μας θεσπίστηκαν με το εβδομηκοστό άρθρο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 13.04.2020 «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 84 Α’).

Οι τουριστικές επιχειρήσεις μπορούν να επιστρέψουν τα χρήματα: Η ως άνω ΠΝΠ δεν επηρεάζει την υποχρέωση που υπέχουν οι τουριστικές επιχειρήσεις (για παράδειγμα τα τουριστικά γραφεία βάσει του π.δ. 7/2018) να επιστρέψουν στα σχολεία τα ποσά που έχουν καταβληθεί για σχολικές εκδρομές που δεν πραγματοποιούνται.

Καταγγελία σύμβασης: Σε περίπτωση όμως που μια σύμβαση για σχολική εκδρομή καταγγέλλεται από 25.02.2020 έως και 30.09.2020, δίνεται η δυνατότητα στις τουριστικές επιχειρήσεις να προσφέρουν στα σχολεία πιστωτικό σημείωμα διάρκειας 18 μηνών αντί της άμεσης επιστροφής των χρημάτων που έχουν προκαταβληθεί. Σε περίπτωση οργανωμένου ταξιδιού (σχολικών εκδρομών με διανυκτέρευση), τα πιστωτικά σημειώματα πρέπει να καλύπτονται από την υποχρεωτική ασφάλιση κατά της αφερεγγυότητας του τουριστικού γραφείου-διοργανωτή. Εάν δε για οποιονδήποτε λόγο κατά τη λήξη ισχύος του πιστωτικού σημειώματος δεν έχει γίνει χρήση του από το σχολείο, τότε η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται στην άμεση επιστροφή των χρημάτων στο σχολείο.

Τι επιδιώκεται με τη ρύθμιση: Με τη ρύθμιση αυτή επιδιώκεται αφενός να διευκολυνθούν οι τουριστικές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν μαζικές ακυρώσεις λόγω της εκ του νόμου απαγόρευσης των σχολικών εκδρομών, και αφ’ ετέρου να δοθεί η δυνατότητα στα σχολεία να χρησιμοποιήσουν τα ποσά που έχουν καταβάλει για τη διενέργεια μελλοντικών σχολικών εκδρομών. Διασφαλίζεται όμως σε κάθε περίπτωση ότι εάν το σχολείο επιλέξει για οποιονδήποτε λόγο να μην κάνει χρήση του πιστωτικού σημειώματος, θα δικαιούται να λάβει κατά τη λήξη ισχύος του σημειώματος ολόκληρο το ποσό που είχε προκαταβάλει. Επίσης διασφαλίζεται ότι σε περίπτωση αφερεγγυότητας του τουριστικού γραφείου το σχολείο θα λάβει όλα τα ποσά που έχει καταβάλει μέσω της υποχρεωτικής ασφάλισης του άρθρου 16 του π.δ. 7/2018.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Σχόλια (7)

 
Ανήσυχος εκπαιδευτικός
23 Ιουν 2020 14:46

Ανοησίες και υπεκφυγές! Προφανώς ο εν λόγω κύριος αγνοεί την ισχύουσα νομοθεσία περί σχολικών εκδρομών και προβαίνει σε μια ...απορρυθμιστική ρύθμιση, η οποία είναι παράνομη! Γιατί το σχολείο δεν μπορεί ξεκάρφωτα να αποφασίσει να πραγματοποιήσει μια εκδρομή στο μέλλον οπωσδήποτε με το ίδιο πρακτορείο ώστε να κάνει χρήση του πιστωτικού σημειώματος, αφού είναι υποχρεωμένο να προκηρύξει δημόσια την εκδρομή και να επιλέξει την πιο συμφέρουσα προσφορά πρακτορείων μεταξύ τουλάχιστον τριών κλειστών (σφραγισμένων) και εμπρόθεσμων προσφορών! Άλλως η εκδρομή δεν εγκρίνεται! Κατά ποία λογική όμως προεξοφλείται ότι θα επιλεγεί το ίδιο πρακτορείο; Άλλωστε ακόμη κι αν με κάποιο τρόπο έπαιρνε την επόμενη εκδρομή το ίδιο πρακτορείο, ποιος εγγυάται ότι η τιμή που θα ζητούσε δε θα ήταν υψηλότερη του κανονικού (αφού δε θα είχε ανταγωνιστές), ώστε να υπερκαλύπτεται η οφειλόμενη προκαταβολή;

 
Γκικ.Kατερίνα
23 Ιουν 2020 18:45

Αυτό που σίγουρα επιχειρείται είναι να χρηματοδοτήσουν οι γονείς τα πρακτορεία!!! Αν θέλει η κυβέρνηση να χρηματοδοτήσει η ίδια τις επιχειρήσεις, οχι με τις δικές μας τσέπες!!! ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΆΜΕΣΑ!!!!

 
Ευαγγελία
23 Ιουν 2020 21:23

Επιτέλους! Τι είναι τα σχολεία και οι μαθητές; ΚΑΠΗ; Πολιτιστικοί σύλλογοι ή άλλες ομάδες οι οποίες πραγματοποιούν κάθε μήνα μία εκδρομή;
Η οργάνωση μίας σχολικής πολυήμερης εκδρομής έχει απίστευτη οργανωτική διαδικασία, γίνεται μία (1!) φορά το χρόνο και πρέπει να περάσει από ηλεκτρονική ανάρτηση/επιλογή πρακτορείου από επιτροπή/ έγκριση.
Τα χρήματα πρέπει να επιστραφούν ΑΜΕΣΑ με Υ.Α. στους μαθητές, το υπουργείο παιδείας δεν θα λύσει τα οικονομικά ζητήματα των τουριστικών πρακτόρων αλλά αυτά των μαθητών δημοσίων σχολείων.
Ας μιλήσει η υπουργός, το σχολικό έτος λήγει και πολλοί γονείς είναι έξαλοι με τη λύση των vouchers.

 
Τάκης Κουμ.
23 Ιουν 2020 21:29

Συμφωνώ με την κυρία Κατερίνα. Τα χρήματα πίσω στους γονείς και άμεσα, για να τα διαθέσουν όπως οι ίδιοι επιθυμούν στις οικογένειές τους. Επιτέλους, έλεος με την αυθαιρεσία σε αυτή τη χώρα. Είχαμε τις τράπεζες, τώρα έχουμε και τα τουριστικά γραφεία...

 
Χ. Βασιλάτος
23 Ιουν 2020 22:35

Τα χρήματα δεν έχουν πληρωθεί από το Σχολείο, τη Σχολική Επιτροπή ή τον Δήμο ! Έχουν πληρωθεί από τους ΓΟΝΕΙΣ. Με ποιό δικαίωμα καλούνται τα πρακτορεία να εκδώσουν πιστωτικά σημειώματα προς τα Σχολεία ? Τα χρήματά μας (τουλάχιστον τα συγκεκριμένα) δεν αποτελούν έσοδο των Σχολείων. Αν γίνει έτσι τότε οι γονείς θα διεκδικήσουμε τα χρήματα από τις Σχολικές Μονάδες και τους Διευθυντές τους ακόμη και με ομαδικές αγωγές !

Υ.Γ.
Η ΑΑΔΕ θεωρεί νόμιμη την έκδοση παραστατικών (πιστωτικά σημειώματα) προς Φορείς του Δημοσίου για χρήματα που ΔΕΝ φαίνεται να έχουν εισπραχθεί από αυτούς ?

 
ΠΑΓ.Παναγιώτης
24 Ιουν 2020 09:32

Ειμαι γονεας και εκπ/ κος.Μαζι με άλλους 23 γονείς υποχρεωνομαστε να κάνουμε αγωγή ( αρα επιπλέον έξοδα) για να διεκδικησουμε τα ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ! !
Θα έπρεπε να ντρεπεστε υπουργε!!
Εγω πάντως αισθανομαι ΝΤΡΟΠΗ για την χώρα αυτή

 
Παναγιώτης Παγανός
25 Ιουν 2020 10:59

Κε υπουργέ
Μάλλον θα πρέπει να μάθετε κάποια πράγματα που μάλλον δεν γνωρίζετε (κακό) ή κάνετε πως δεν γνωρίζετε (ακόμα χειρότερο)
1)Τα χρήματα τα πληρώνουν οι γονείς και όχι το σχολείο. Άρα πελάτης είναι ο κάθε γονιός και όχι το σχολείο. Γι΄αυτό άλλωστε το πρακτορείο, μετά το τέλος της εκδρομής εκδίδει ΑΤΟΜΙΚΕΣ αποδείξεις στο όνομα του γονιού ή του μαθητή και ΌΧΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΊΟΥ. Πως είναι λοιπόν δυνατόν να ισχυρίζεστε ότι το σχολείο θα ΑΠΟΦΑΣΊΣΕΙ για την οποιαδήποτε συμφωνία με τα Τουριστικό Γραφείο (μετρητά ή πιστωτικό σημείωμα, το ποσό της επιστροφής κλπ). Εκτός και αν προτείνετε σε εμάς τους γονείς να στραφούμε δικαστικά κατά του Δ/ντή του σχολείου!!
2)Είναι ολοφάνερο ότι δεν έχετε καμία ιδέα για το πως αποφασίζεται και πως υλοποιείται μία σχολική εκδρομή. Αλήθεια, ένας μαθητής της Γ΄λυκείου πως θα πάρει τα χρήματά του πίσω μέσα από ένα voucher ομαδικό που θα εκδοθεί στο όνομα του σχολείου; Και με ποιο δικαίωμα υποχρεώνετε ένα σχολείο την επόμενη σχολική χρονιά να κάνει εκδρομή με το ίδιο πρακτορείο; Δεν γνωρίζετε ότι για κάθε σχολική εκδρομή γίνεται προκήρυξη;
3)Και το πιο απαράδεκτο από όλα. Παραδέχεστε ότι η ρύθμιση έγινε για διευκόλυνση των τουριστικών επιχειρήσεων !!!!!!!!! Δηλαδή κε Θεοχάρη
ΥΠΟΧΡΕΏΝΕΤΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΟΥΝ ΓΙΑ 18 ΜΗΝΕΣ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΣΤΕΡΗΜΑ ΤΟΥΣ !!!!!!

Θα μπορούσα να πω και άλλα πολλά. Θα σας ρωτήσω μόνο το εξής: πόσο υπερήφανος μπορεί να είστε εσείς προσωπικά (αλλά και η κυβέρνησή σας συνολικά) για τον τρόπο που χειρίζεστε το συγκεκριμένο ζήτημα;
ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΔΕΝ ΝΙΏΘΩ ΚΑΜΙΆ ΠΕΡΗΦΆΝΙΑ ΠΟΥ ΖΩ ΣΕ ΑΥΤΉΝ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ!!
Και μιλώντας ως γονιός και ως εκπαιδευτικός πείτε μου σας παρακαλώ:με ποια διάθεση και ποια επιχειρήματα θα προσπαθώ να πείσω τα παιδιά μου και τους μαθητές μου ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΟΥΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.