Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Κανονισμός του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας του Ιδρύματος

Δημοσίευση: 24/06/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Κανονισμό  σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κρήτης για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας,συνέταξε η Σύγκλητος του Ιδρύματος.

Ειδικότερα ο Κανονισμός έχει ως εξής:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται εν όλω ή εν μέρει σε περιπτώσεις αδυναμίας λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και υπό τις αναφερόμενες στα επόμενα άρθρα όρους και προϋποθέσεις. Στις περιπτώσεις αυτές η εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή λειτουργία του Ιδρύματος υλοποιείται με την εξ αποστάσεως διδασκαλία, σύγχρονη και ασύγχρονη, την εξ αποστάσεως εξέταση των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών μαθημάτων, όλων των προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος, πρώτου και δεύτερου κύκλου, καθώς και την υποστήριξη των διπλωματικών και μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών με εξ αποστάσεως διαδικασία. Οι ως άνω εξαιρετικές διαδικασίες υλοποιούνται, έπειτα από απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος και προηγούμενη πρόταση των ακαδημαϊκών του Τμήματος, της μονοτμηματικής Σχολής του Ιδρύματος και των ακαδημαϊκών δομών του. Σε επείγουσες περιπτώσεις η απόφαση της Συγκλήτου μπορεί να ληφθεί χωρίς την ως άνω προηγούμενη πρόταση.

Άρθρο 2
Διαδικασία εξ αποστάσεως διδασκαλίας

1. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία των μαθημάτων του πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών υλοποιείται με:

α) Τη διαδικασία της σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας με τηλεδιάσκεψη, με χρήση των υπηρεσιών ψηφιακής πλατφόρμας που θα επιλέγεται από το Τμήμα ή θα υποδεικνύεται από το Κέντρο Υποδομών Υπηρεσιών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ιδρύματος, η οποία καθιστά δυνατή την απευθείας μετάδοση, ήχου ή/και εικόνας του μαθήματος από τον διδάσκοντα στους φοιτητές, στο πλαίσιο και κατ’ ανάλογη εφαρμογή του ισχύοντος κάθε φορά προγράμματος διδασκαλίας με φυσική παρουσία των διδασκόντων και των φοιτητών, σε εβδομαδιαία βάση και εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις. Είναι δυνατή η τροποποίηση του χρονικού πλαισίου του μαθήματος κατά την κρίση του διδάσκοντος ενδεικτικά για μαθήματα στα οποία συμμετέχει μικρός αριθμός φοιτητών ή αφορούν
διαλέξεις, φροντιστήρια ή σεμινάρια.

β) Τη διαδικασία της ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας με αναρτήσεις στον επίσημο ιστότοπο του μαθήματος, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα elearn.uoc.gr, eclass.edc.uoc.gr ή άλλη ανάλογη ηλεκτρονική πλατφόρ- μα που θα επιλέγεται από το Τμήμα ή θα υποδεικνύεται από το Κέντρο Υποδομών Υπηρεσιών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ιδρύματος και η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα στοιχείο σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

2. Ειδικότερα, η ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία περιλαμβάνει ενδεικτικά:

α) οδηγίες μελέτης, εποπτικό υλικό ή/και σημειώσεις,

β) τηλεσυνεργασία, η οποία αποτελεί στοιχείο σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας του μαθήματος και υλοποιείται με τη διαθεσιμότητα του διδάσκοντος σε εβδομαδιαία βάση, προκειμένου να απαντά σε ερωτήσεις των φοιτητών εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο και μέσα στο χρονικό πλαίσιο, που ορίζεται και δηλώνεται από τον ίδιο στο studentsweb ή με άλλο ανάλογο για την υλοποίησή της τρόπο που επιλέγει ο διδάσκων και προαιρετικά ηχογραφημένες (podcast) ή μαγνητοσκοπημένες (video) διαλέξεις κατανεμημένες ανά εβδομάδα.

γ) οποιοδήποτε άλλο τρόπο κρίνει δόκιμο για την υλοποίηση αυτής της μορφής διδασκαλίας ο διδάσκων του μαθήματος ή σεμιναρίου ή εργαστηρίου.

3. Για την εξ αποστάσεως ασύγχρονη διδασκαλία ο διδάσκων ορίζει τους τρόπους και τη διαδικασία υλοποίησής της κατά την κρίση του και ενδεικτικά δύναται:

α) να κατανέμει την εβδομαδιαία ύλη του μαθήματος σε μικρότερες ενότητες με ευκρινείς στόχους,

β) να χρησιμοποιεί λέξεις - κλειδιά για κάθε ενότητα του μαθήματος,

γ) να παρέχει εναλλακτικές μορφές του εκπαιδευτικού υλικού, όπως ενδεικτικά: κείμενο, παρουσίαση power point, ντοκιμαντέρ, μαγνητοσκοπημένη ή ηχογραφημένη διάλεξη, ιστοσελίδα, περαιτέρω βιβλιογραφία κ.ά.,

δ) να πραγματοποιεί ασκήσεις αυτοαξιολόγησης των φοιτητών με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας elearn.uoc.gr και της δυνατότητας που προσφέρει για τη δημιουργία κουίζ.

4. Είναι δυνατός κατά την κρίση του διδάσκοντος ο συνδυασμός της σύγχρονης με την ασύγχρονη διδασκαλία.

5. Κάθε εβδομαδιαίο εξ αποστάσεως μάθημα που πραγματοποιείται σύμφωνα με τα παραπάνω, υποκαθιστά ένα αντίστοιχο μάθημα με φυσική παρουσία του διδάσκοντος και των φοιτητών.

6. Ο διδάσκων του μαθήματος για την υλοποίηση και τη χρήση των δυνατοτήτων της εξ αποστάσεως διδασκαλίας:
α) δηλώνει σε τακτό χρόνο στη Γραμματεία του Τμήματος και κοινοποιεί τη δήλωσή του στον Πρόεδρο του Τμήματος, την επιλογή του για την πραγματοποίηση του μαθήματος με τη διαδικασία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και τον χρονικό προγραμματισμό του. Σε κάθε περίπτωση, ο διδάσκων υποχρεούται στην εβδομαδιαία παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

β) δύναται, να κατανέμει τους φοιτητές σε δύο ή περισσότερες ομάδες ανάλογα με τις ανάγκες και τους εκπαιδευτικούς στόχους του μαθήματος.

γ) δύναται να διενεργήσει με τη διαδικασία της εξ αποστάσεως εξέτασης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού για τη διενέργεια των εξ αποστάσεως εξετάσεων, ενδιάμεση εξέταση ή αντίστοιχη με αυτήν αξιολόγηση του μαθήματος με τη μεθοδολογία που θα επιλέξει και ανάλογα με την ιδιαιτερότητα του κάθε μαθήματος.

δ) δύναται να αναπληρώσει μαθήματα με τη διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε περίπτωση απώλειας για τους αναφερόμενους στο άρθρο 1 του παρόντος λόγους, των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις εβδομάδων διδασκαλίας, ύστερα από προηγούμενη δήλωσή του στη Γραμματεία του Τμήματος και την κοινοποίησή της στον Πρόεδρο του Τμήματος.

ε) συντάσσει σχετική ανακοίνωση για τη διαδικασία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας του μαθήματος, την οποία αποστέλλει στη Γραμματεία του Τμήματος,κοινοποιεί στον Πρόεδρο του Τμήματος δημοσιοποιεί στους φοιτητές με κάθε πρόσφορο τρόπο.

7. Οι φοιτητές συμμετέχουν στη εξ αποστάσεως διδασκαλία των μαθημάτων με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, αποκλειστικά με τις ακαδημαϊκές ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mail) τους και, όπου απαιτείται η χρήση ονομάτων, αποκλειστικά με τα πλήρη ονοματεπώνυμά τους. Η χρήση ψευδωνύμων δύναται να επισύρει τον αποκλεισμό τους από την παρακολούθηση του μαθήματος κατά την κρίση του διδάσκοντος.

8. Απαγορεύεται η εγγραφή χωρίς την άδεια του διδάσκοντα και ο διαμοιρασμός του περιεχομένου της τηλεδιάσκεψης μέσω του προγράμματος πραγματοποίησης της τηλεδιάσκεψης καθώς και η εγγραφή, ηχογράφηση, φωτογράφηση ή βιντεοσκόπηση των τηλεδιασκέψεων με άλλο μέσο και η με οποιοδήποτε τρόπο κοινοποίηση και δημοσιοποίηση του υλικού. Για εξαιρετικές περιπτώσεις και έπειτα από ειδική αιτιολογία του διδάσκοντος εξαιρείται από την ως άνω απαγόρευση η υποστήριξη των φοιτητών με ειδικές δυσκολίες.

9. Το σύνολο του περιεχομένου κάθε μαθήματος με τη διαδικασία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, διαφανειών, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, βίντεο και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) του διδάσκοντα και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα και αναφερόμενα πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται ρητώς η με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο εγγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, πώληση, μετάδοση, έκδοση, εκτέλεση, αντιγραφή και εμφάνιση σε κοινωνικά δίκτυα ή οπουδήποτε αλλού, μέρους ή όλου του περιεχομένου του με τη διαδικασία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας μαθήματος χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του διδάσκοντος και η με οποιοδήποτε τρόπο παραβίαση των διατάξεων του ν. 4481/2017 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η συμμετοχή των φοιτητών στην εξ αποστάσεως διδασκαλία του μαθήματος, και η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διεξαγωγής του μαθήματος συνιστά ανεπιφύλακτη δήλωση αποδοχής των συνεπειών της παραβίασης των διατάξεων αυτών.

10. Κατά τη διαδικασία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας του μαθήματος, δεν επιτρέπεται η ανάρτηση σχολίων, περιεχομένου και κάθε είδους επικοινωνίας με εμπορική, υβριστική, δυσφημιστική, συκοφαντική, ρατσιστική, σεξιστική πρόθεση ή με τρόπο που άμεσα ή έμμεσα προωθεί το μίσος, τον φανατισμό και τη βία, καθώς και κάθε συμπεριφορά που μπορεί να προσβάλλει την προσωπικότητα των συμμετεχόντων ή και κάθε τρίτου. Η διάπραξη οποιουδήποτε από τα παραπάνω αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα και δύναται να επισύρει τον αποκλεισμό του φοιτητή από το μάθημα.

11. Οι ακαδημαϊκές και εκπαιδευτικές υποχρεώσεις των φοιτητών για τη διά ζώσης συμμετοχή τους στα μαθήματα, στα σεμινάρια, στα εργαστηριακά μαθήματα, στις κλινικές και διδακτικές ασκήσεις ισχύουν και για τη συμμετοχή τους σε αυτά που διεξάγονται με τη χρήση μέσων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και διδασκαλίας, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών συνθηκών διεξαγωγής του μαθήματος.

12. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή/δήλωση των φοιτητών σε μαθήματα που διενεργούνται ταυτόχρονα με εξ αποστάσεως διαδικασία.

Άρθρο 3
Διαδικασία πραγματοποίησης της εξ αποστάσεως διδασκαλίας

1. Για την πραγματοποίηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στον παρόντα Κανονισμό ακολουθούνται οι ακόλουθες διαδικασίες:

α) για την εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία, ο διδάσκων δύναται να τηρεί δεδομένα για την έναρξη και λήξη του μαθήματος και τον αριθμό των συμμετεχόντων που παράγονται αυτόματα από την χρησιμοποιούμενη πλατφόρμα στην έναρξη και στη λήξη του μαθήματος. Τα δεδομένα που τυχόν παράγονται (χρόνος και διάρκεια μαθήματος, αριθμός συμμετεχόντων) από την ανωτέρω επεξεργασία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς ερευνητικούς ή στατιστικούς.

β) για την εξ αποστάσεως ασύγχρονη διδασκαλία, στα μαθήματα του πρώτου κύκλου σπουδών έχει πρόσβαση και πιστοποιεί την πραγματοποίηση των αναρτήσεων στις επιλεγμένες ηλεκτρονικές πλατφόρμες σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κανονισμού ο Πρόεδρος του Τμήματος και για τα μαθήματα προγράμματος του δεύτερου κύκλου σπουδών ο Διευθυντής του αντίστοιχου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του οικείου Τμήματος.

γ) με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας των μαθημάτων, ο διδάσκων υποβάλλει στον Πρόεδρο του Τμήματος ή τον Διευθυντή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών δήλωση πραγματοποίησης των μαθημάτων τους σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 4
Διαδικασία εξ αποστάσεως εξετάσεως των μαθημάτων πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών

1. Η διαδικασία της διενέργειας εξ αποστάσεως εξετάσεων συνιστά εξαιρετική διαδικασία η οποία εφαρμόζεται υπό τις αναφερόμενες στο άρθρο 1 του παρόντος συνθήκες έπειτα από απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, ύστερα από προηγούμενη πρόταση των ακαδημαϊκών του Τμημάτων και δομών. Σε περίπτωση επείγουσας περίπτωσης η απόφαση της Συγκλήτου μπορεί να ληφθεί χωρίς την ως άνω πρόταση.

2. Για τη λήψη της απόφασης λαμβάνεται υπόψη η διασφάλιση της αμεροληψίας και του αδιάβλητου των εξετάσεων, η διασφάλιση της συμμετοχής ενός εκάστου των φοιτητών που επιθυμεί να συμμετέχει σε αυτές και η ορθή εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

3. Οι εξ αποστάσεως εξετάσεις ορίζονται διαζευκτικά ως: α) γραπτή εργασία ή και ασκήσεις β) προφορική εξέταση γ) γραπτή εξέταση και δ) συνδυασμός των παραπάνω.

Ο διδάσκων του κάθε μαθήματος ή σεμιναρίου ή εργαστηρίου, επιλέγει τον τρόπο αξιολόγησης των φοιτητών ο οποίος προγραμματίζεται και πραγματοποιείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου και ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο τους φοιτητές.

4. Για την εξασφάλιση του αδιάβλητου και της αξιοπιστίας της διενέργειας της εξ αποστάσεως εξετάσεως ο διδάσκων οφείλει κατά τη διαδικασία να διασφαλίζει ενδεικτικά τα εξής:

α) τη δυνατότητα της συμμετοχής στη διαδικασία, του συνόλου των φοιτητών που υπέβαλαν δήλωση για το εξεταζόμενο μάθημα,

β) τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας του εξεταζόμενου και την εξακρίβωση των προσωπικών του στοιχείων με κάθε πρόσφορο κατά την κρίση του τρόπο,

γ) τη συμμόρφωση του εξεταζόμενου κατά τη διαδικασία με τις απαιτήσεις της εξέτασης,

δ) την επίβλεψη και επιτήρηση της εξέτασης κατά τη διενέργειά της, εφόσον το κρίνει απαραίτητο,

ε) την τήρηση των όρων που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα των εξεταζόμενων,

στ) τον ορθό χρονικό προγραμματισμό των εξετάσεων, της διάρκειας και του πλήθους των εξεταστικών συνεδριών,

ζ) την έγκαιρη και ακριβή παροχή στοιχείων στους εξεταζόμενους σχετικά με τη διαδικασία της εξέτασης,

Άρθρο 5
Πολιτική τήρησης, συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων κατά τη διενέργεια των εξετάσεων με τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων αξιολόγησης.

1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των μελών ΔΕΠ και των φοιτητών, που θα συμμετέχουν στις διαδικασίες γραπτής ή προφορικής εξέτασης μαθημάτων με τη χρήση εξ αποστάσεως αξιολόγησης είναι: το όνο- μα, το επώνυμο, η ηλεκτρονική διεύθυνση, ο αριθμός μητρώου και όνομα χρήστη πρόσβασης. Σε περίπτωση μαγνητοσκόπησης της εξέτασης από τον Καθηγητή που διεξάγει την εξέταση, συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας η εικόνα και ο ήχος. Τα δεδομένα αυτά και τυχόν μεταδεδομένα, που παράγονται κατά την πιο πάνω επεξεργασία, συλλέγονται και επεξεργάζονται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας μόνο για τον σκοπό της εξέτασης μαθημάτων με τη χρήση εξ αποστάσεως αξιολόγησης. Η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από το Ίδρυμα υπό την ισχύ των έκτακτων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας και πραγματοποιείται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου τριακοστού έκτου της από 1.5.2020 ΠΝΠ και του άρθρου 7 της υπ ́αρ. 59181/Ζ1/20.5.2020 απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β ́1935). Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των δεδομένων είναι, για τα απλά δεδομένα, το άρθρο 6 παρ. 1 περίπτωση (γ) και (ε) ή το άρθρο 6 παρ. 1 περίπτωση (α) σε περίπτωση μαγνητοσκόπησης του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, για τα δεδομένα ειδικών κατηγοριών, την περ. (ζ) της παρ. 2, του άρθρου 9 ή την περ. (α) της παρ. 2, του άρθρου 9 του ίδιου Κανονισμού. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στη διαδικασία θα παραμείνουν στο αρχείο του Πανεπιστημίου Κρήτης για το χρονικό διάστημα, που εξασφαλίζει το αδιάβλητο των εξετάσεων, σύμφωνα με το νόμο τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου και τους εγκεκριμένους από τη Σύγκλητο κανονισμούς των τμημάτων και Σχολών του, που ισχύουν στις εξετάσεις με φυσική παρουσία. Ακολούθως θα δια- γραφούν. Δεν υπάρχουν τρίτοι αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων ούτε αυτά θα διαβιβασθούν σε άλλη χώρα ή διεθνή οργανισμό. Για το χρονικό διάστημα που τα πιο πάνω προσωπικά δεδομένα παραμένουν στη διάθεση του Πανεπιστημίου Κρήτης, τα υποκείμενα δεδομένων έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, επικαιροποίησης, περιορισμού της επεξεργασίας, αντίταξης και φορητότητάς τους, υπό τους όρους του πιο πάνω Γενικού Κανονισμού. Επίσης, έχουν δικαίωμα αναφοράς στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει ορίσει Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων.

2. Για την πραγματοποίηση της εξέτασης θα επιλεγεί κατάλληλη ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία θα καθιστά δυνατή την απευθείας μετάδοση ήχου και εικόνας για όλο το χρονικό διάστημα της εξ αποστάσεως εξέτασης χωρίς διακοπές. Η πλατφόρμα και τα λογισμικά πλοήγησης, που θα χρησιμοποιηθούν από τους συμμετέχοντες στην εξέταση, συμμορφώνονται με τις αρχές του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, «για την προστασία των φυσικών προσώπων, έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ...» (L 119) και εξασφαλίζουν υπηρεσίες ασφάλειας, χωρίς να επιτρέπουν την επεξεργασία δεδομένων μέσω βιομετρικών μεθόδων και την πρόσβαση τρίτων στα δεδομένα αυτά.

3. Πριν την εξ αποστάσεως αξιολόγηση θα γνωστοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο, κατά περίπτωση, Έντυπο Ενημέρωσης ή Έντυπο Ενημέρωσης και Συναίνεσης στη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία.

4. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα εφαρμόσει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, σχεδιασμένα για την εφαρμογή των αρχών προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ενσωμάτωση εγγυήσεων στην επεξεργασία των δεδομένων αυτών με τρόπο ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Ε.Ε.) 2016/679 (L 119) και να προστατεύονται τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων.

5. Σε περίπτωση παράνομης χρήσης, επέμβασης και πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή άνευ αδείας καταγραφής τους επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 38 του ν. 4624/2019 (Α ́ 137).

Άρθρο 6
Ορισμός υπευθύνου

Ως υπεύθυνος για την παρακολούθηση και την απαρέγκλιτη εφαρμογή της αξιολόγησης των εξεταζόμενων φοιτητών με την εξ αποστάσεως εξέταση ορίζεται για κάθε Σχολή του Ιδρύματος ο Κοσμήτορας της Σχολής.

Άρθρο 7
Διαδικασία εξετάσεων με φυσική παρουσία φοιτητών και διδακτικού προσωπικού

Για τη διαδικασία των αναφερομένων στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, εξετάσεων, όπου απαιτείται η φυσική παρουσία φοιτητών, διδακτικού προσωπικού και κάθε άλλου που εμπλέκεται στη διαδικασία αυτή, εφαρμόζεται η διάταξη του τέταρτου άρθρου της αναφερόμενης στο προοίμιο της παρούσης υπ’ αρ. 7 κοινής υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 8
Τελικές διατάξεις

1. Για την υλοποίηση και εφαρμογή της ρυθμιζόμενης με την παρούσα απόφαση, διαδικασίας της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και εξ αποστάσεως εξέτασης, εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις των εγκεκριμένων από τη Σύγκλητο κανονισμών των Τμημάτων και της μονοτμηματικής Σχολής του Ιδρύματος. Για την τεχνική διαδικασία των ως άνω μεθόδων διδασκαλίας και εξέτασης εφαρμόζονται οι προτάσεις του Κέντρου Υποδομών Υπηρεσιών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

2. Τα ακριβή χαρακτηριστικά της εξεταστικής διαδικασίας με τη διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης προσδιορίζονται από τον διδάσκοντα, ο οποίος έχει την απόλυτη ευθύνη για την επιλογή του τρόπου ελέγχου της επίδοσης των φοιτητών, καθώς επίσης για τη βαθμολογία και την έκδοση των αποτελεσμάτων.

3. Η τεχνική υποστήριξη της διαδικασίας της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και εξέτασης διασφαλίζεται από τις δομές και τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου για την αρτιότητα και αποτελεσματικότητα της οποίας ουδεμία ευθύνη έχει ο διδάσκων, σε περίπτωση δε κατά την οποία για τεχνικούς λόγους δεν καταστεί δυνατή η εξ αποστάσεως διδασκαλία ή η εξ αποστάσεως εξέταση, με απόφασή του ο διδάσκων μπορεί να ορίσει την επανάληψή της.

4. Για την έγκαιρη οργάνωση και τον αποτελεσματικό προγραμματισμό της διαδικασίας της εξ αποστάσεως εξέτασης, οι εξεταζόμενοι υποβάλλουν στη γραμματεία του Τμήματος δήλωση συμμετοχής σε αυτήν που συνοδεύεται από την αποδοχή των όρων της διαδικασίας.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ