Μετεγγραφές: Τμήματα δύο ταχυτήτων-Τμήματα πρώην ΤΕΙ δεν έχουν αντιστοιχίες σε πανεπιστημιακά- 87 τμήματα με ούτε μία αντιστοιχία

Πως θα γίνουν οι νέες μετεγγραφές και μετακινήσεις φοιτητών -14 ερωτήσεις απαντήσεις

27/06/2020

Ενημερώθηκε: 27/06/2020, 17:19

Άκουσε το άρθρο

Αντιστοιχίες τμημάτων δύο ταχυτήτων προβλέπει η νέα υπουργική απόφαση , με την οποία  φέτος γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα στα τμήματα των πρώην ΤΕΙ που με τις συγχωνεύσεις “Γαβρόγλου” ιδρύθηκαν μέσα στα Πανεπιστήμια ως νέα τμήματα , και των ήδη λειτουργούντων των Πανεπιστημίων. Ουσιαστικά στις μετεγγραφές τα  τμήματα των ΤΕΙ έγιναν ξανά ΤΕΙ.

Αντίστοιχα πέρσι, με απόφαση που είχε υπογράψει ο πρώην υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, διαχωρισμός ανάμεσα στα τμήματα των ΤΕΙ και Πανεπιστημίων γίνονταν μόνο στα τμήματα   Μηχανικών.

Η φετινή απόφαση του υφυπουργού Παιδείας, αρμόδιου για τα ΑΕΙ, με την οποία "χάθηκαν" από τον ακαδημαϊκό χάρτη οι περσινές αντιστοιχίες, λήφθηκε κατόπιν εισήγησης ( υπ’ αρ. 55148/Ζ1/13.5.2020)   του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (πρώην ΑΔΙΠ).

Η περσινή απόφαση του Κ. Γαβρόγλου λήφθηκε χωρίς απόφαση της ΑΔΙΠ διότι πώς αναφέρει η απόφαση “παρήλθε άπρακτη η προθεσμία για τη διατύπωση της γνώμης της ΑΔΙΠ για τις αντιστοιχίες των Τμημάτων που ιδρύθηκαν ή υπέ- στησαν μεταβολές με τους με τους ν. 4559/2018 (Α ́ 142), ν. 4589/2019 (Α ́ 13) και ν. 4610/2019 (Α ́ 70)”.

Το esos επικοινώνησε με τον πρώην πρόεδρο της ΑΔΙΠ Καθηγητή Παντελή Κυπριανό . Στο ερώτημά μας γιατί  η ΑΔΙΠ δεν διατύπωσε γνώμη ο κ. Κυπριανός   μας δήλωσε ότι “εμείς ως ΑΔΙΠ  πέρσι , κατόπιν ερωτήματος του υπ. Παιδείας,  διατυπώσαμε γνώμη  , εγγράφως,  για τα τμήματα που είχαμε στοιχεία για τα Προγράμματα Σπουδών”.

Επιπλέον οι φοιτητές  87 τμημάτων, από 74 πέρσι (δηλαδή 13 περισσότερα) “εγκλωβίζονται” καθώς δεν θα έχουν τη δυνατότητα μετεγγραφής σε άλλο τμήμα, καθώς τα τμήματά τους δεν έχουν αντιστοιχίες.

Ειδικότερα μελετώντας  τη νέα απόφαση για την αντιστοιχία των πανεπιστημιακών τμημάτων, προκύπτουν οι εξής διαπιστώσεις:

Τα νέα  τμήματα Δασολογίας και Περιβάλλοντος   που λειτουργούν ως νέα στα Πανεπιστήμια Θεσσαλίας και Διεθν. Παν. Ελλάδας δεν έχουν αντιστοιχία με τα τμήματα του ΑΠΘ και ΔΠΘ.

Τα νέα τμήματα Ζωικής Παραγωγής που λειτουργούν ως νέα στα Παν.  Πελοποννήσου και Θεσσαλίας δεν έχουν αντιστοιχία με το αντίστοιχο τμήμα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου.

Τα νέα  τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών  Υπολογιστών  των Παν. Δυτ. Αττικής  και Πελοποννήσου  δεν έχουν αντιστοιχία με τα αντίστοιχα τμήματα του ΑΠΘ , του Παν. Θεσσαλίας, του ΕΜΠ, ΔΠΘ , του Παν. Πατρών , του Πολυτ. Κρήτης και του Παν. Δυτ. Μακεδονίας.

Τα νέα τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  των  Παν. Δυτ. Αττικής , Δυτικής Μακεδονίας , Πελοποννήσου, ΕΛΜΕΠΑ , Διεθν. παν. Ελλάδος , Θεσσαλίας και Ιωαννίνων, δεν έχουν αντιστοιχίες με τα αντίστοιχα τμήματα του Παν. Μακεδονίας και ΟΠΑ.

Τα νέα τμήματα Μαθηματικών των  Παν. Θεσσαλίας  και Δυτικής Μακεδονίας δεν έχουν αντιστοιχία με τα αντίστοιχα τμήματα  του ΑΠΘ, του ΕΚΠΑ, του Παν. Πατρών, του Παν. Αιγαίου, του Παν. Ιωαννίνων  και του Παν. Κρήτης

Τα νέα τμήματα Μηχανικών Πληροφορικής των Παν. Δυτ. Αττικής και Διεθν. παν. Ελλάδος  δεν έχουν αντιστοιχίες με τα αντίστοιχα τμήματα των Πανεπιστημίων Αιγαίου, Ιωαννίνων και Πατρών.

Τα νέα τμήματα Μηχανολόγων και Μηχανικών  των Παν. Δυτ. Αττικής  Πελοποννήσου, Διεθν. Παν. Ελλάδος και ΕΛΜΕΠΑ δεν έχουν αντιστοιχίες με τα αντίστοιχα τμήματα  των Πανεπιστημίων Πατρών, Θεσσαλίας. Θεσσαλονίκης, Δυτ. Μακεδονίας  και του ΕΜΠ.

Τα  νέα τμήματα Νοσηλευτικής των  Παν. Δυτ. Αττικής, Ιωαννίνων, Θεσσαλίας, Πατρών Διεθν. Παν. Ελλάδος και ΕΜΠΕΠΑ, δεν έχουν αντιστοιχίες με τα αντίστοιχα τμήματα  του ΕΚΠΑ και Παν. Πελοποννήσου.

Τα νέα τμήματα Οικονομικών Επιστημών του  Παν.   Δυτ. Μακεδονίας και  Διεθ. Παν. Ελλάδος δεν έχουν αντιστοιχίες με τα αντίστοιχα τμήματα του ΟΠΑ , των Πανεπιστημίων Πειραιά, Ιωαννίνων, Κρήτης, Μακεδονίας , Πατρών, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου, του ΑΠΘ, του ΔΠΘ και του ΕΚΠΑ

Τα νέα  τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων των Πανεπ. Δυτικής Μακεδονίας , Θεσσαλίας , Δυτ. Αττικής  και Διεθνούς Παν. Ελλάδας  με τα  αντίστοιχα τμήματα των Παν.   Μακεδονίας , Πειραιά, Αιγαίου, Πατρών και ΟΠΑ., Ι

Τα νέα τμήματα Πληροφορικής των Πανεπ.  Δυτ. Μακεδονίας, Ιωαννίνων και Διεθνούς Πανεπ.  Ελλάδας δεν έχουν αντιστοιχίες με τα αντίστοιχα τμήματα   των Πανεπιστημίων Ιονίου, Πειραιά, Χαροκόπειου, Πελοποννήσου, Θεσσαλίας, Κρήτης, Μακεδονίας, Θεσσαλίας, ΑΠΘ, ΟΠΑ και  ΕΚΠΑ.

Τα νέα  τμήματα Πολιτικών Μηχανικών  των Πανεπ. Δυτ. Αττικής , Πελοποννήσου και Διεθνούς Πανεπ. Ελλάδος, δεν έχουν αντιστοιχίες με τα αντίστοιχα τμήματα   των Πανεπιστημίων Θεσσαλίας, Πατρών , ΑΠΘ, ΕΜΠ και ΔΠΘ (σ.σ. ίσχυε και πέρσι).

Τα νέα τμήματα  Τουριστικών Σπουδών  των Πανεπ.  Δυτ. Αττικής, Ιόνιου, Πελοποννήσου και ΕΛΜΕΠΑ    δεν έχουν αντιστοιχίες με τα αντίστοιχα τμήματα   των Πανεπιστημίων Αιγαίου και Πειραιά.

Τα νέα τμήματα Φυσικής      του  Παν. Θεσσαλίας και Διεθν. Παν. Ελλάδας   δεν έχουν αντιστοιχίες με τα αντίστοιχα τμήματα   των Πανεπιστημίων Ιωαννίνων , Πατρών, Κρήτης, ΑΠΘ και ΕΚΠΑ.

Τα 87 τμήματα χωρίς αντιστοιχίες

Τα  87 τμήματα στα οποία οι φοιτητές  “εγκλωβίζονται” καθώς δεν θα έχουν τη δυνατότητα μετεγγραφής σε άλλο τμήμα, καθώς τα τμήματά τους δεν έχουν αντιστοιχίες, είναι τα εξής:

Πως θα γίνουν οι νέες μετεγγραφές και μετακινήσεις φοιτητών -14 ερωτήσεις απαντήσεις

Το esos προκειμένου να διευκολύνει τους φοιτητές ετοίμασε 14 ερωτήσεις-απαντήσεις σχετικά με τις μετεγγραφές-μετακινήσεις φοιτητών που θα ισχύσουν από το νέο ακαδημαϊκό έτος.

1.Τι σημαίνει μετεγγραφή στο νέο νόμο;

Ως «μετεγγραφή» νοείται η δεύτερη εγγραφή ενός φοιτητή σε αντίστοιχο Τμήμα άλλου Α.Ε.Ι. ή Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας (Α.Ε.Α.) με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί και εγγραφεί είτε μέσω της επιτυχίας του στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης.

2. Τι σημαίνει μετακίνηση;

Ως «μετακίνηση» νοείται η μετακίνηση ενός φοιτητή σε άλλο Τμήμα άλλου Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. του ίδιου επιστημονικού πεδίου, με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί και εγγραφεί μέσω της επιτυχίας του στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης.

Για παράδειγμα εάν ένας φοιτητής της Νομικής Θράκης που έκανε αίτηση μετεγγραφής για τη Νομική Αθήνας και είχε όλες τις προϋποθέσεις, αλλά απορρίφθηκε επειδή η βάση εισαγωγής των δύο σχολών  έχουν διαφορά μεγαλύτερη απο 2.750 μόρια, μπορεί να αιτηθεί μετακίνηση σε άλλο τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου, δηλαδή  Οικονομικών Πολιτικών Επιστημών  ΕΚΠΑ

3. Ποια είναι η βάση μετεγγραφής;

Ως «βάση μετεγγραφής» θεωρείται ο αριθμός των μορίων, ο οποίος προκύπτει από τον αριθμό των μορίων της βάσης εισαγωγής κάθε Τμήματος Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α.,   αφαιρουμένου του αριθμού των δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (2.750) μορίων.

4. Ποιο είναι το «ατομικό εισόδημα»;

Ως «ατομικό εισόδημα» νοείται ο μέσος όρος των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών του φορολογη- τέου εισοδήματος του αιτούντος μετεγγραφή ή μετακίνηση από οποιαδήποτε πηγή εισοδήματος κατά την έννοια του άρθρου 7 του ν. 4172/2013 (Α ́ 167).

5. Ποιο είναι το «κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα»;

Ως «κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα» νοείται ο μέσος όρος των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών του κατά κεφαλήν αθροίσματος του φορολογητέου εισοδήματος των μελών της οικογένειας του αιτούντος μετεγγραφή ή μετακίνηση, ήτοι των γονέων, ανεξαρτήτως εάν κάνουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση, και των αδελφών κάτω των 25 ετών, εφόσον είναι άγαμοι και έχουν ίδιο φορολογητέο εισόδημα, κατά την έννοια του άρθρου 7 του ν. 4172/2013. Σε περίπτωση που οι γονείς του αιτούντος μετεγγραφή είναι διαζευγμένοι,
υπολογίζεται το εισόδημα και των δύο γονέων.

Ως «κατά κεφαλήν εισόδημα» νοείται το υψηλότερο μεταξύ του ατομικού εισοδήματος και του κατά κεφαλήν οικογενειακού εισοδήματος. Εφόσον ο αιτών τη μετεγγραφή ή μετακίνηση είναι άνω των 25 ετών, άγαμος και διαθέτει ατομικό εισόδημα, λαμβάνεται υπόψη μόνο το
ατομικό του εισόδημα.

6. Ποιες κατηγορίες φοιτητών δικαιούνται μετεγγραφή;

Δικαιούχοι μετεγγραφής – Προϋποθέσεις

1. Οι φοιτητές των A.E.I. και των Α.Ε.Α. οι οποίοι ενεγράφησαν σε Τμήματα των Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. είτε μέσω της επιτυχίας τους στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης, έχουν δικαίωμα μετεγγραφής εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται ανά κατηγορία δικαιούχων μετεγγραφής.

2. Ως κατηγορίες μετεγγραφής νοούνται οι εξής:

α) μετεγγραφή βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων ,
β) μετεγγραφή αδελφών προπτυχιακών φοιτητών ,
γ) μετεγγραφή ειδικών κατηγοριών ,
δ) κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή .

3. Γενική προϋπόθεση για μετεγγραφή σε όλες τις περιπτώσεις  είναι η ύπαρξη αντιστοιχίας των Τμημάτων σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων , καθώς και η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος μετεγγραφής σε αντίστοιχο έτος σπουδών με το Τμήμα προέλευσης. Προϋπόθεση για τη μετεγγραφή φοιτητή στις περιπτώσεις βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων και αδελφών προπτυχιακών φοιτητών είναι η συγκέντρωση των μορίων της βάσης μετεγγραφής του Τμήματος στο οποίο αιτείται τη μετεγγραφή.

4. Η αίτηση μετεγγραφής πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α ́ 75). Η μετεγγραφή πραγματοποιείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του υπουργείου Παιδείας .

5. Με απόφαση του υπουργού Παιδείας , η οποία εκδίδεται το αργότερο έως την 30η Μαΐου κάθε έτους και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η αντιστοιχία των Τμημάτων, των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και των Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Α.Ε.Α.. Η απόφαση ισχύει για τις μετεγγραφές του επόμενου ακαδημαϊκού έτους και εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), η οποία περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία περιέλευσης σε αυτήν του σχετικού ερωτήματος του Υπουργού.

Για την έκδοση της απόφασης λαμβάνονται υπόψη ιδίως οι τίτλοι των αντίστοιχων Τμημάτων, των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και των Προγραμμάτων Σπουδών και τα παρεχόμενα επαγγελματικά δικαιώματα, όπου αυτά υφίστανται.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

7. Οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές δύνανται να κάνουν αναγνώριση μαθημάτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση;

1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές που εισάγονται σε Τμήμα των Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες εκκλησιαστικές Ακαδημίες, να αναγνωρίσουν μαθήματα τα οποία έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσης τους.

2. Η αναγνώριση των μαθημάτων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Τμήματος, κατά περίπτωση και οι φοιτητές απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων ή των ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν στο Τμήμα προέλευσης και δύνανται να ενταχθούν σε διαφορετικό εξάμηνο από αυτό της εγγραφής τους.

8. Ποιοι είναι οι λόγοι αποκλεισμού μετεγγραφής ή μετακίνησης;

1. Από τη διαδικασία μετεγγραφής ή μετακίνησης σε άλλο Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου αποκλείονται οι ακόλουθες κατηγορίες φοιτητών:

α) όσοι έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών, ο οποίος προβλέπεται για την απόκτηση πτυχίου, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, όπου φοιτούν,
β) όσοι έχουν λάβει μετεγγραφή ή μετακίνηση σε άλλο Τμήμα του ιδίου επιστημονικού πεδίου,
γ) όσοι, με αίτησή τους, έχουν διακόψει τη φοίτησή τους και για όσο χρόνο διαρκεί η διακοπή της φοίτησης και της φοιτητικής ιδιότητας, εκτός αν αυτή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας,
δ) όσοι έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. με τις κάτωθι κατηγορίες:
δα) τέκνα των Ελλήνων εξωτερικού,
δβ) αλλοδαποί αλλογενείς,
δγ) υπότροφοι αλλοδαποί αλλογενείς οι οποίοι έχουν
δικαίωμα πρόσβασης στα Τμήματα Θεολογίας των Α.Ε.Ι. και στα προγράμματα σπουδών των Α.Ε.Α. σε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε όλες τις υπόΛοιπες Σχολές,
δδ) υπότροφοι ομογενείς,
δε) αθλητές οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με διάκριση, σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 2725/1999 (Α ́ 121),
δστ) όσοι έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι. σε θέσεις ελεύθερης πρόσβασης, δηλαδή χωρίς συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις,
δζ) όσοι έχουν εγγραφεί σε Ξενόγλωσσο Πρόγραμμα Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

2. Αποκλείεται η μετεγγραφή μεταξύ Τμημάτων Α.Ε.Ι. με έδρα την ίδια Περιφερειακή Ενότητα. Για τις ανάγκες του παρόντος, η Περιφέρεια Αττικής νοείται ως μία Περιφερειακή Ενότητα, εξαιρουμένης της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

9. Τι ισχύει για την μετεγγραφή βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων;

1. Ο αριθμός των μετεγγραφομένων βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων είναι ίσος με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά Τμήμα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. όπως αυτό ορίζεται ανά ακαδημαϊκό έτος. Έως την 30η Απριλίου εκάστου έτους τα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. αποστέλλουν σχετική εισήγηση προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων ως προς τις λειτουργικές τους δυνατότητες σχετικά με τον αριθμό των φοιτητών τον οποίο δύνανται να μετεγγράψουν κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης Τμήματος Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. ο αριθμός των μετεγγραφομένων βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων δύναται να υπερβεί το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού αριθμού των εισακτέων του οικείου Τμήματος. Σε περίπτωση δεκαδικού υπολοίπου, κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων μετεγγραφής, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως μεγαλύτερη ακέραιη μονάδα.

2. Ο φοιτητής, ο οποίος αιτείται μετεγγραφή βάσει του παρόντος άρθρου, δύναται να υποβάλει σχετική αίτηση για αντίστοιχα Τμήματα έως δύο (2) διαφορετικών Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α..

3. Ο αιτών μετεγγραφή μοριοδοτείται ανά κατηγορία κριτηρίων ως εξής:

α) Οικονομικά κριτήρια:
αα) Έξι (6) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ,
αβ) τέσσερα (4) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα κυμαίνεται από το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ και ε-νός λεπτού (3.000,01) έως το ποσό των έξι χιλιάδων ευ- ρώ (6.000),
αγ) τρία (3) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα κυ-μαίνεται από το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ και ενός λε-πτού (6.000,01) έως το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000),
αδ) δύο (2) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα κυ-μαίνεται από το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (9.000,01) έως το ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευ- ρώ (12.000) ευρώ.Η μοριοδότηση των υποπεριπτώσεων αα ́ έως και αδ ́ γίνεται πάντα διαζευκτικώς.
β) Κοινωνικά κριτήρια:
βα) ενάμισι (1,5) μόριο, εάν ο αιτών είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας, προσαυξανόμενο κατά ήμισυ (0,5) μόριο για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25 ετών της οικογένειας πλην του αιτούντος,
ββ) δύο (2) μόρια, εάν ο αιτών είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας προσαυξανόμενα κατά ήμισυ (0,5) μόριο για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25 ετών της οικογένειας πλην του αιτούντος,
βγ) δύο (2) μόρια, εάν ο αιτών είναι ορφανός από τον ένα γονέα και πέντε (5) μόρια εάν είναι ορφανός και από τους δύο γονείς,
βδ) δύο (2) μόρια, εάν ο αιτών είναι τέκνο άγαμου γονέα,
βε) ένα (1) μόριο για κάθε μέλος της οικογένειας του αιτούντος (γονέα, τέκνο, αδελφό/η ή σύζυγο) το οποίο έχει αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιούμενης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β ́ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων μετεγγραφής με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου υπερβαίνει το ποσοστό της παρ. 1, η επιλογή αυτών γίνεται κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης του συνόλου των μορίων τα οποία συγκέντρωσαν επί των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. Σε περίπτωση ισοψηφίας περισσοτέρων αιτούντων, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής των αιτούντων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης, ώστε ο συνολικός αριθμός μετεγγραφομένων να μην υπερβαίνει το ποσοστό της παρ. 1.

10. Τι ισχύει για την μετεγγραφή αδελφών προπτυχιακών φοιτητών;

1. Φοιτητής, ο οποίος έχει ένα ή περισσότερα αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές, δύναται να αιτηθεί μετεγγραφή αποκλειστικά κατά το πρώτο έτος, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) τα αδέλφια σπουδάζουν σε Τμήματα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. τα οποία εδρεύουν σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα τόσο μεταξύ τους όσο και από την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία διαμένουν μόνιμα οι γονείς ή οι ίδιοι ή οι γονείς τους έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας,
β) τα αδέλφι  ́ συμπεριλαμβανομένου του αιτούντος, δεν είναι κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών και δεν έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών, ο οποίος προβλέπεται για την απονομή του τίτλου σπουδών,
γ) το κατά κεφαλήν εισόδημα του αιτούντος δεν υπερ- βαίνει το ποσό των δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500) ευρώ.

2. Οι μετεγγραφές του παρόντος πραγματοποιούνται καθ’ υπέρβαση του ποσοστού 15%.

3. Εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

α) ο φοιτητής δύναται να μετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τμήμα, το οποίο εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδελφού,
β) εάν δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδελφού, ο φοιτητής δύναται να μετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τμήμα το οποίο εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα της μόνιμης κατοικίας των γονέων του ή της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ο ίδιος ή οι γονείς του έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας,
γ) εάν δεν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, τα αδέλφια δύνανται να μετεγγραφούν από κοινού σε αντίστοιχα Τμήματα τα οποία εδρεύουν σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης.

4. Κατ’ εξαίρεση  σε περίπτωση που το κατά κεφαλήν εισόδημα του αιτούντος δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, τα αδέλφια φοιτητές δύνανται να μετεγγραφούν από κοινού σε αντίστοιχο Τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία οι ίδιοι ή οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας.

11 . Τι ισχύει για την μετεγγραφή για τη μετακίνηση σε Τμήμα του ιδίου επιστημονικού πεδίου;

1. Ο φοιτητής, ο οποίος αιτείται μετεγγραφής κατά το πρώτο έτος φοίτησής του σε αντίστοιχο Τμήμα με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί, δύναται να υποβάλλει ταυτόχρονα αίτηση μετακίνησης σε Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) εάν έχει υποβάλει αίτηση μετεγγραφής βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, πλην όμως δεν πληροί την προϋπόθεση της βάσης μετεγγραφής, ή
β) έχει υποβάλει αίτηση μετεγγραφής βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, αλλά η αίτηση αυτή δεν γίνεται δεκτή λόγω πλήρωσης του ποσοστού 15% από συνυποψηφίους, οι οποίοι συγκέντρωσαν υψηλότερο σύνολο μορίων βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, ή
γ) εάν έχει υποβάλει αίτηση μετεγγραφής βάσει της κατηγορίας αδελφών προπτυχιακών φοιτητών, πλην όμως δεν πληροί την προϋπόθεση της βάσης μετεγγραφής.

2. Οι αιτήσεις μετακίνησης των φοιτητών  :

α) δύνανται να περιλαμβάνουν έως πέντε (5) Τμήματα του ίδιου επιστημονικού πεδίου με σειρά προτίμησης, και εντός δύο (2) το πολύ διαφορετικών Περιφερειακών Ενοτήτων. Τα Τμήματα, τα οποία δύναται να δηλώσει ο φοιτητής είναι αυτά τα οποία είχε δηλώσει κατά την υποβολή του μηχανογραφικού του δελτίου και για τα οποία συγκεντρώνει τα μόρια της βάσης εισαγωγής,
β) ικανοποιούνται μετά την ολοκλήρωση των μετεγγραφών βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στα Τμήματα τα οποία έχουν δηλωθεί από τον αιτούντα και αποκλειστικά έως την πλήρωση του ποσοστού 15%,
γ) πραγματοποιούνται με αναλογική εφαρμογή .

3. Οι αιτήσεις μετακίνησης των φοιτητών που  έχουν υποβάλει αίτηση μετεγγραφής  , αλλά η αίτηση αυτή δεν γίνεται δεκτή λόγω  πλήρωσης του ποσοστού   από συνυποψηφίους, οι οποίοι συγκέντρωσαν υψηλότερο σύνολο μορίων βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων:

α) ικανοποιούνται καθ’ υπέρβαση του ποσοστού 15%,
β) πραγματοποιούνται με αναλογική εφαρμογή  .

12. Υπάρχουν ειδικές κατηγορίες μετεγγραφών;  

Δικαίωμα μετεγγραφής καθ’ υπέρβαση του ποσοστού 15%, έχουν οι φοιτητές, οι οποίοι εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α) τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας, που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α ́ 120), τα οποία έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια διαμένει μόνιμα ή έχει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας,

β) τέκνα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, τα οποία έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια διαμένει μόνιμα ή έχει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας,

γ) άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, πιστοποιούμενη από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή πάσχοντες από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ' αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β ́ 358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συνάνθρωπο. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη την οποία ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία ή στην πόλη στην οποία τους παρέχεται ιατρική μέριμνα, σύμφωνα με βεβαίωση της επιτροπής της προαναφερόμενης κοινής υπουργικής απόφασης,

δ) κρατούμενοι σε Κατάστημα Κράτησης της χώρας. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωμα μετεγγραφής σε αντίστοιχο ή συναφές με το Τμήμα εισαγωγής τους Α.Ε.Ι. τμήμα το οποίο εδρεύει σε Περιφερειακή Ενότητα όπου λειτουργεί το Κατάστημα Κράτησης στο οποίο κρατούνται κατά την ημερομηνία της αίτησης μετεγγραφής τους. Σε περίπτωση κατά την οποία στην Περιφερειακή Ενότητα όπου λειτουργεί το Κατάστημα Κράτησης δεν υπάρχει Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συναφές Τμήμα με το Τμήμα εισαγωγής τους Α.Ε.Ι., τότε οι εν λόγω φοιτητές έχουν δικαίωμα μετεγγραφής σε αντίστοιχο ή συναφές με το Τμήμα εισαγωγής τους Α.Ε.Ι. Τμήμα, το οποίο εδρεύει σε όμορη Περιφερειακή Ενότητα εκείνης όπου λειτουργεί το Κατάστημα Κράτησής τους,

ε) πολίτες κυπριακής καταγωγής, οι οποίοι εισήχθησαν σε ποσοστό θέσεων καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (Β ́ 272) απόφαση της Υπουρ- γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού αριθμού των εισαχθέντων, της ανωτέρω κατηγορίας,
στ) Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, οι οποίοι εισήχθησαν σε ποσοστό θέσε- ων καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (Β ́ 272) απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθμού των εισαχθέντων, της ανωτέρω κατηγορίας,

ζ) κληρικοί, οι οποίοι κατέχουν οργανική θέση εφημερίου και φοιτούν σε Ιερατικό Τμήμα των Α.Ε.Α.. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στο Ιερατικό Τμήμα της Α.Ε.Α. που βρίσκεται στην πλησιέστερη Περιφερειακή ενότητα του τόπου της οργανικής τους θέσης.

13. Ποιοι είναι οι λόγοι που οι φοιτητές μπορούν να πάρουν  κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή/μετακίνηση;

Ο νέος νόμος για τις μετεγγραφές των φοιτητών που ψηφίστηκε στη Βουλή ξεκαθαρίζει το “θολό” τοπίο που υπήρχε σήμερα ως προς τις κατ εξαίρεση μετεγγραφές, καθώς ορίζει τις περιπτώσεις που χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικές   ή επιγενόμενες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για μετεγγραφή σε αντίστοιχο τμήμα ή να κάνουν αίτηση για μετακίνηση  σε άλλο Τμήμα άλλου Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. του ίδιου επιστημονικού πεδίου, με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί και εγγραφεί μέσω της επιτυχίας του στις εξετάσεις πανελλα- δικού επιπέδου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης.

Ειδικότερα  αιτήσεις για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής δύναται να υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αποκλειστικά για σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις ή επιγενόμενες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης φοιτητών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

Ως τέτοιες χαρακτηρίζονται ιδίως οι εξής:

α) σοβαρές παθήσεις φοιτητών ή μελών της οικογένειας του φοιτητή, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα της υπ' αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β ́ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, παθήσεις, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και οι οποίες διαπιστώνονται από τα όργανα και μέσω διαδικασίας η οποία αναφέρεται στην ως άνω κοινή υπουργική απόφαση,

β) θάνατος συγγενούς α ́ βαθμού εξ αίματος σε ευθεία γραμμή ή β ́ βαθμού εξ αίματος σε πλάγια γραμμή, ο οποίος επήλθε εντός ενός έτους πριν την υποβολή της αίτησης για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής,

γ) κυοφορούσες φοιτήτριες μετά από βεβαίωση θεράποντος ιατρού και διευθυντή γυναικολογικής ή μαιευτικής κλινικής ή τμήματος δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος, και εφόσον αυτές ήδη φοιτούν για την απόκτηση πρώτου πτυχίου, και

δ) φοιτητές οι οποίοι έχουν υποστεί σωματική ή ψυχική βλάβη προκληθείσα από εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας ή της γενετήσιας ελευθερίας ή της προσωπικής ελευθερίας, η οποία τεκμηριώνεται με βάση τα πορίσματα της ιατρικής επιστήμης.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει αντίστοχο Τμήμα Α.Ε.Ι. στην Περιφερειακή Ενότητα, με εκείνο του Τμήματος εισαγωγής ή φοίτησής τους, τότε οι φοιτητές αυτοί, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση κατ’ εξαίρεση μετακίνησης σε Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου για το οποίο συγκεντρώνουν τα μόρια της βάσης εισαγωγής κατά το έτος έγγραφής τους στο Τμήμα προέλευσης.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο αιτών την κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή ή μετακίνηση εμπίπτει σε λόγους αποκλεισμού,τότε η Επιτροπή δύναται να εισηγηθεί ομόφωνα στον υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος και κρίνει για την έκδοση απόφασης κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής ή μετακίνησης.

Η αίτηση για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή ή μετακίνηση δεν μπορεί να αφορά σε πραγματικά περιστατικά τα οποία αποτέλεσαν τη βάση για την απόρριψη της αίτησης μετεγγραφής ή μετακίνησης  .

Με απόφαση του υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται για κάθε ακαδημαϊκό έτος πενταμελής Επιτροπή με αντικείμενο την εξέταση των κατ’ εξαίρεση αιτήσεων μετεγγραφής ή μετακίνησης. Η Επιτροπή αποτελείται από ένα (1) μέλος, το οποίο υποδεικνύεται από τον Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και εκτελεί χρέη Προέδρου, δύο (2) μέλη, τα οποία υποδεικνύονται από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων των Α.Ε.Ι., έναν (1) εκπρόσωπο από τη Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και έναν (1) εκπρόσωπο κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ Ιατρών, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Υπουργό Υγείας. Η Επιτροπή είναι άμισθη και τα μέλη της δεν λαμβάνουν κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε αυτή.
Η απόφαση ορισμού της Επιτροπής δεν δημοσιοποιείται πριν από την ολοκλήρωση του έργου της για το οικείο ακαδημαϊκό έτος.

14. Μπορούν να γίνουν ενστάσεις από τους φοιτητές που θεωρούν ότι αδικήθηκαν;
 
Κατά των αποτελεσμάτων των αιτήσεων μετεγγραφής δύναται να υποβληθεί αίτηση θεραπείας εντός τριάντα (30) ημερών ενώπιον τριμελούς Επιτροπής, η οποία συγκροτείται για κάθε ακαδημαϊκό έτος, ειδικά για αυτόν τον σκοπό με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η υποβολή αίτησης θεραπείας επιτρέπεται αποκλειστικά για περιπτώσεις προφανούς σφάλματος, το οποίο δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αιτούντος κατά την υποβολή της αίτησης μετεγγραφής.

Σχόλια (66)

Φοιτητής
|

Ότι και να γράφετε τώρα, δεν έχει σημασία. Ότι έγινε, έγινε. Σημασία έχει τι
γίνεται από εδώ και πέρα. Μπορεί να διορθωθεί η τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Μπορούν άνετα να καταργηθούν όλα τα
τμήματα των πανεπιστημίων που προυπήρχαν από τα τ.ε.ι, αν αυτό είναι το
πρόβλημά σας. Κανένας που έχει υπάρξει ως υπουργός παιδείας δεν ήθελε
και ούτε θέλει να πράξει σοβαρές αλλαγές. Εγώ προτείνω να καταργηθούν
κάποια πανεπιστήμια. 16 πανεπιστήμια, αρκούν.

Κλειστά ΑΕΙ για ένα έτος
|

Τραγική ιστορία οι μετεγγραφές σε μια χρονιά που οι πρωτοετείς δεν έχουν κάνει ούτε μια ώρα κανονικό μάθημα στις σχολές τους, με βιβλιοθήκες και εργαστήρια κλειστά. Καλούνται να δηλώσουν συγγράμματα μέχρι τις 20 Νοεμβρίου ενώ δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι διαδικασίες μετεγγραφών.

Πρέπει να παρθούν γενναίες αποφάσεις μετά τον Φεβρουάριο για επαναλειτουργία των σχολών το εαρινό εξάμηνο και ειδικά από τα επόμενα έτη να προωθηθούν συνενώσεις τμημάτων και σχολών, ώστε οι φοιτητές να εισάγονται σε βιώσιμα ΑΕΙ και να μην καταθέτουν αιτηση μετεγγραφής.

Φοιτητής πανεπιστήμιο δυτικής Μακεδονίας
|

Σπουδάζω στο τμήμα της περιφερειακής και διασυνοριακής ανάπτυξη , θέλω να πάρω μετεγγραφή . Αλλά μου βγάζει αίτηση αποποίησης

Γονέας με απορίες
|

Γιατί το τμήμα Κοινωνιολογίας του ΕΚΠΑ δεν εντάσσεται στα "νέα" τμήματα, αφού ιδρύθηκε το 2019 και λειτούργησε τον Σεπτέμβιο του 2019;

Μετεγγραφές σε περιφερειακά ΑΕΙ
|

Πάντοτε υπάρχει πίεση στις περιφερειακές σχολές οι οποίες αποψιλώνονται από προσωπικό και χάνουν φοιτητές λόγω μετακινήσεων. Μόνη οριστική λύση είναι να συγκεντρωθούν οι σχολές σε 4 ή 5 περιφερειακά ΑΕΙ, εκτός των κεντρικών σε Αττική και Θεσσαλονίκης, ώστε να ισχυροποιηθούν με καθηγητές και να μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας (σίτιση, στέγαση)

Χημικοί Μηχανικοί
|

Η διαφορά της βάσης εισαγωγής μεταξύ των τμημάτων Αθήνας και Κοζάνης πέρυσι ήταν μεγαλύτερη από 3.000 μόρια, άρα με την ισχύουσα νομοθεσία ελάχιστοι θα είχαν δικαίωμα μετεγγραφής, ενδεικτικά ο *πρώτος* εισακτέος στην Κοζάνη είχε περίπου 1.000 μόρια λιγότερα από τη βάση εισαγωγής σε Αθήνα.

Αυτό φυσικά θα επηρεάσει φέτος όλες τις βάσεις των περιφερειακών τμημάτων, εφόσον οι φοιτητές θα σκεφτούν διπλά αν πρόκειται να εγκλωβιστούν σε τμήματα όπου δεν έχουν οικονομική δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, ανεξάρτητα από το αν είναι τμήματα πρώην ΤΕΙ ή πανεπιστημίων.

Αντιστοιχίες σε τμήματα Μηχανικών
|

Ποια η διαφορά στο τμήμα Μεταλλειολόγων Μηχανικών (ΕΜΠ) και των τμημάτων Μηχανικών Ορυκτών Πόρων σε ΔΠΘ και Πολυτεχνείο Κρήτης;

Εξάλλου, είναι γνωστό πως η σχολή Μεταλλειολόγων στο Πολυτεχνείο Αθηνών προέκυψε από τη διάσπαση της σχολής Χημικών Μηχανικών.

Λειτουργούν επίσης εδώ και χρόνια τμήματα Μηχ. Περιβάλλοντος στο ΔΠΘ και το Πολυτεχνείο Κρήτης, αυτά θα μετεξελιχθούν σε τμήματα Χημικών Μηχανικών, όπως συνέβη στο Παν. Δυτικής Μακεδονίας;

Η Πολυτεχνική Σχολή του Παν. Δυτικής Μακεδονίας ιδρύθηκε το 2013, το ίδιο το ίδρυμα λειτούργησε το 2004 - δεν υπήρχε όμως περιορισμός σε μετεγγραφές. Το ίδιο και όταν έγινε η αναβάθμιση του τμήματα Μηχ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών σε τμήμα ΗΜΜΥ μόλις πέρυσι.

Με ποια λογική γίνονται αυτές οι μετονομασίες και αντιστοιχίσεις; Το υπουργείο και οι ακαδημαϊκοί έχουν συγκεκριμένο σχέδιο;

Έχουμε καταλήξει σε τέσσερις παρεμφερείς κατηγορίες: Χημικών Μηχανικών, Μηχ. Ορυκτών Πόρων, Μεταλλειολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, με διαχωρισμούς ακόμα και μεταξύ των Πανεπιστημίων.

Το υπουργείο γνωρίζει όλες αυτές τις αλλαγές αλλά εδώ και δεκαετίες επιτρέπει να ιδρύονται τμήματα χωρίς σχέδιο και συνοχή. Το θέμα με τα ΤΕΙ απλώς επιδεινώνει την άναρχη κατάσταση.

θαμώνας
|

καλά εδώ γράφει ο καθένας ότι τον συμφέρει.
Κανεις όμως δεν αναφέρει κάτι για τον ενιαίο χώρο της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ εκπαίδευσης. Σε όλες τις βαθμίδες και φυσικά στην τριτοβάθμια που αναφέρεται εδώ.
Παρακαλώ τους κυρίους σχολιαστές να ενημερωθούν σχετικά και να σκεφτούν τι θα γίνει σε 10 χρόνια που θα έρθουν εδώ τα ευρωπαϊκά ιδρύματα. Στην Ευρωπαϊκή Ενωση(εκτός Αγγλίας) υπάρχουν πλέον σχεδόν όμοια συστήματα. Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, όλα τα κράτη της πρώην ανατολικής Ευρώπης, Ολλανδία, Βέλγιο μερικά από αυτά που τα γνωρίζω. Το πρόγραμμα ERASMUS έχει δείξει τι θα συμβεί στο μέλλον.
Τώρα εμείς γιατί πρέπει να αποτελούμε εξαίρεση δεν ξέρω.
Ελπίζω για το καλό του παιδιού μου να εναρμονιστούμε με τις κοινωτικές οδηγίες σύντομα.

Ο αναντίστοιχος
|

"...δεν έχουν αντιστοιχία με τα αντίστοιχα τμήματα..." !!!
Παράνοια...

Αλέκος
|

" Ενδεικτικά, το 2019, στο τμήμα Περιβάλλοντος (Λέσβος) η βάση ήταν 7.353 και στο τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Χανιά) 6.063 μόρια, ενώ στο τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος) η βάση ήταν μόλις 5.738 μόρια.Αντιθέτως, το τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο δημιουργήθηκε πέρυσι, και είχε βάση στα 14.283 μόρια.

Όμως τα πρώτα τμήματα θεωρούνται πανεπιστημιακά, και μάλιστα τα δύο από αυτά ανήκουν σε πολυτεχνικές σχολές, ενώ το τμήμα στο Παν. Δυτικής Μακεδονίας θεωρείται "πρώην ΤΕΙ"."
-------------------------------------------------------------------
Άλλο ένα παράδειγμα που εκφράζουμε άποψη χωρίς να γνωρίζουμε. Το τμήμα Χημικών Μηχανικών στο Παν. Δυτικής Μακεδονίας ΔΕΝ θεωρείται πρώην ΤΕΙ.

Προέρχεται από την μετονομασία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος (5ετες) της υπάρχουσας πολυτεχνικής σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Το τμήμα έχει πλήρη ισοτιμία και στις μεταγραφές με ΕΜΠ -ΑΠΘ και Π.Π γι αυτόν ακριβώς τον λόγο, επειδή δεν θεωρείται "αναβαθμισμένο ΤΕΙ".

Απεναντίας το τμήμα Μηχανικών ορυκτών πόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που προέρχεται όμως από το ΤΕΙ Δυτ, Μακ. και όχι από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ΔΕΝ έχει ισοτιμία με το αντίστοιχο τμήμα του Πολυτεχνείου Κρήτης και θεωρείται ΤΕΙ

Αυτά έλαβε υπόψη του το υπουργείο για τις ισοτιμίες

Τηλεκπαίδευση
|

Οι σημερινοί νέοι μαθητές και απόφοιτοι Λυκείου (15-18 ετών) δε θα περιμένουν άλλα είκοσι χρόνια για να σπουδάσουν στα ΑΕΙ του 2040 ούτε τους ενδιαφέρει η εκπαιδευτική ιστορία του 19ου αιώνα.

Στην Ελλάδα πρέπει να αναδιοργανωθεί άμεσα ο χάρτης των ΑΕΙ του 21ου αιώνα, που έχουν αναπτυχθεί με τις σημερινές συνθήκες, ώστε να μείνουν σε λειτουργία μόνο τα τμήματα που είναι απαραίτητα και βιώσιμα. Η ανώτατη εκπαίδευση δεν μπορεί να είναι μοχλός για εξυπηρέτηση τοπικιστικών και συντεχνιακών συμφερόντων: με τμήματα που θυμίζουν κατευθύνσεις μεταπτυχιακών ή διασπορά ιδρυμάτων σε πέντε ή έξι περιοχές.

Ακόμα και στο εξωτερικό τα πανεπιστήμια προετοιμάζονται για διδασκαλία δια ζώσης, σε μικρές ομάδες και με μέτρα προφύλαξης. Δε γίνονται όλα εξ αποστάσεως και από τη στιγμή που όλη η χώρα λειτουργεί κανονικά από Σεπτέμβριο πρέπει να επανέλθουν σε κανονική λειτουργία και τα ΑΕΙ, με ανοικτές υποδομές για τους φοιτητές.

Observator
|

To συγκεκριμένο ΦΕΚ ειναι μηχανισμός ελέγχου της ροής των μεταγραφών και δεν αποτελεί μηχανισμό ακαδημαϊκής ισοτιμίας μεταξύ τμημάτων. Η αλλαγή στα
χρόνια σπουδών δε σημαίνει αυτόματα και επαγγελματικά δικαιώματα. Αυτό είναι μια άλλη διαδικασία που θα τρέξει στα επόμενα χρόνια με ευθυνη των ΑΕΙ.

Αρθούρος
|

Καλά,δεν το είδανε οι σοφολογιότατοι εκεί στο Υπουργείο Παιδείας στην παράγραφο 2 που μιλά γιά μετακινήσεις όταν πρόκειται γιά μετεγγραφή φοιτητών;Φέρνει το παράδειγμα της Νομικής Κομοτηνής και τη θεωρεί αντίστοιχη λέει,με άλλη σχολή του ίδιου επιστημονικού πεδίου, όπως λέει, "Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών".
Αυτό είναι λάθος.Το πεδίο αυτό είναι το 4ο. Πώς θα μπαίνει ένας φοιτητής του 1ου πεδίου(Νομική) με αιτιολογικό τη μετεγγραφή πιό κοντά στο σπίτι του σε σχολή άλλου επιστημονικού πεδίου;Και να προχωρήσουμε λίγο το συλλογισμό. Δεν του φτάνουν του 1ου πεδίου τόσες τσουβαλιασμένες με το ζόρι σχολές,όπως είναι τα τμήματα Ψυχολογίας,όπως έχω πεί σε άλλη συνάφεια,το τμήμα Δημόσιας Διοίκησης που είναι καθαρά 4ου πεδίου,τα Παιδαγωγικά τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης που θέλουν Μαθηματικά,τα τμήματα Κοινωνικής Πολιτικής και όλου του τομέα Κοινωνικών Επιστημών που θέλουν Μαθηματικά κι όχι Αρχαία,τώρα θέλουν να πάρουν και τα υπόλοιπα τμήματα του 4ου πεδίου;Σε λίγο θα δούμε και λογιστές με Αρχαία και Λατινικά!Ολοταχώς πίσω στο 1960!

Μηχανογραφικά δελτία
|

Πρώτα μπαίνουν τα κεντρικά τμήματα, ακόμα και ΤΕΙ, μετά κάποια καλά πανεπιστήμια της περιφέρειας σε μεγάλες πόλεις, και μετά όλα τα υπόλοιπα.

Δεν υπάρχει λόγος να συντηρούμε 400 και παραπάνω τμήματα ΑΕΙ, διασκορπισμένα σε κάθε νομό της χώρας. Ποιος είναι ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός στο Υπουργείο Παιδείας για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, οι αντιστοιχίες στα ΑΕΙ πέρυσι ήταν εντελώς διαφορετικές σε σχέση με φέτος που απομονώθηκαν όλα τα τμήματα των πρώην ΤΕΙ - είναι σοβαρή πολιτική αυτή για την παιδεία;

https://www.esos.gr/arthra/68314/antistoihies-tmimaton-eisagogikon-kate…

Ας προχωρήσουν σε εξορθολογισμό των σχολών αντί να τις απαξιώνουν.

@Γονέας
|

Κάνε λίγο υπομονή και σε λίγοτερο από όσο νομίζεις τώρα θα σπουδάζεις στο εξωτερικό χωρίς να χρειαστεί να ξεσπιτωθείς. Ο νέος χάρτης της εκπαίδευσης θα είναι παγκόσμιος και θα τον χαράξει η τηλεεκπαίδευση και όχι το υπουργείο παιδείας, το οποίο θα έχει καταστεί πλέον ένα "Ιστορικό υπουργείο". όλη αυτή η συζήτηση που διαβάζω είναι ένα copy paste από τη δεκαετία του 2000. Τα ίδια και τα ίδια και τμήματα εν μια νυκτι κτλ. Όλα τα τμήματα έγιναν εν μια νυκτι. Αν υπάρχει κάποιο που έγινε μέρα η εν πολαίς νυκτές να μας το πει να το ξέρουμε. Εν πάσει περιπτώσει ας υποθεί κάποια στιγμή και κάτι καινούριο βαρεθήκαμε να λέμε τα ίδια και τα ίδια.

Βάσεις εισαγωγής σε ΤΕΙ και Πανεπιστήμια
|

Τα τμήματα των πρωην ΤΕΙ σε Αττική και Θεσσαλονίκη έχουν υψηλότερες βάσεις από πανεπιστημιακά τμήματα στην περιφέρεια. Ενδεικτικά, το 2019, στο τμήμα Περιβάλλοντος (Λέσβος) η βάση ήταν 7.353 και στο τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Χανιά) 6.063 μόρια, ενώ στο τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος) η βάση ήταν μόλις 5.738 μόρια.

Αντιθέτως, το τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο δημιουργήθηκε πέρυσι, και είχε βάση στα 14.283 μόρια.

Όμως τα πρώτα τμήματα θεωρούνται πανεπιστημιακά, και μάλιστα τα δύο από αυτά ανήκουν σε πολυτεχνικές σχολές, ενώ το τμήμα στο Παν. Δυτικής Μακεδονίας θεωρείται "πρώην ΤΕΙ".

Ο διαχωρισμός δε λύνει το πρόβλημα της χωροταξικής οργάνωσης των σχολών ΑΕΙ και απλώς ενθαρρύνει τους πρωτοετείς φοιτητές να επιλέξουν με δύο κριτήρια: α) κεντρικά τμήματα (είτε ΤΕΙ είτε Πανεπιστημίων) β) περιφερειακά τμήματα με αντιστοιχία με τα πανεπιστημιακά

Τα υπόλοιπα, ειδικά όσα από τα 87 τμήματα χωρίς καμία αντιστοιχία δεν είναι κεντρικά, αφήνονται να μαραζώσουν. Θα επιβιώσουν μόνο οι σχολές σε ορισμένες μεγάλες πόλεις, όπως Πάτρα, Ιωάννινα, Λάρισα, Ξάνθη που είναι εδραιωμένες.

Διαφορά βάσεων
|

Είναι η ίδια διαφορά μεταξύ κεντρικών και περιφερειακών Σχολών, στην Αθήνα οι βάσεις θα είναι στο 15-17 ενώ στην περιφέρεια στο 12-14.

Φυσικά οι υποψήφιοι, οι γονείς και οι καθηγητές τους προσπαθούν να επιλέξουν το καλύτερο ιεραρχικά: πρώτα Πανεπιστημιακές σχολές σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, μετά ορισμένες σχολές ΤΕΙ σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη (ανάλογα με το αντικείμενο, πχ. Πληροφορική ή Λογοθεραπεία), μετά Πανεπιστημιακές σχολές στις μεγάλες περιφέρειες (Πάτρα, Κρήτη, Ιωάννινα, Θεσσαλία) και μετά τα υπόλοιπα τμήματα, μόνο για να έχουν δυνατότητα μετεγγραφής.

Αν δεν χρειαζόμαστε αυτά τα παραπάνω τμήματα, είτε ΤΕΙ είτε Πανεπιστημίων, πρέπει να ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΟΥΝ από τα υπόλοιπα και όχι απλώς να σταματήσουν οι μετεγγραφές από αυτά. Δεν είναι λογικό σε μια χώρα να λειτουργούν 40+ τμήματα Διοίκησης ή Μηχανικών ή Πληροφορικής, διαιρεμένα σε υποκατηγορίες.

@ Γιωργος
29 Ιουν 2020 00:12

Σταματήστε τη καραμέλα περί μονάδων εισαγωγής και ότι προτιμήθηκαν επειδή είναι στην Αθήνα. Αφού υπήρχε τέτοια μεγάλη προτίμηση γιατί είχαν βάσεις εισαγωγής μέχρι και 8.000 μόρια λιγότερα. Τα ΤΕΙ είναι ΤΕΙ και τα Πολυτεχνεία είναι Πολυτεχνεία.

Ιόνιος Ακαδημία
|

Η Ιόνιος Ακαδημία λειτούργησε περίπου 20 χρόνια (1844–1865) και καταργήθηκε γιατί οι καθηγητές της εγκατέλειψαν τις θέσεις τους για να διοριστούν στο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα. Επίσης, λόγω θανάτου του φιλέλληνα ιδρυτή της (Frederic North, Κόμη του Guildford) αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα.

Άρα μην αλλάζουμε την ιστορία επειδή δε βολεύει η ερμηνεία των γεγονότων: Κεντρικές πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής έγιναν για πρώτη φορά το 1964, αυτό είναι το πραγματικό έτος μηδέν για την Ανώτατη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Μέχρι τότε λειτουργούσαν Πανεπιστήμια (ΑΠΘ, ΕΚΠΑ, ΕΜΠ) και Ανώτατες Σχολές (Γεωπονική, ΑΣΟΕΕ, Πάντειος) μόνο σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Το πρώτο περιφερειακό πανεπιστήμιο λειτούργησε μόλις το 1965, στην Πάτρα.

Από το 1975 μέχρι σήμερα έχουν διαμορφωθεί νέα δεδομένα, με την ίδρυση των ΤΕΙ και πολυάριθμων πανεπιστημιακών σχολών, και οι σημερινοί φοιτητές δεν έχουν καμία σχέση με τους φοιτητές του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα.

Δεν μπορεί να υποβαθμίζεται η εκπαίδευση για να γίνουν "πειραματισμοί" που οδηγούν σε αδιέξοδα (βλ. ΤΕΙ και πρόταση μετατροπής σε ΑΕΙ Εφαρμοσμένων Επιστημών ή πολυδιάσπαση των σχολών των ΑΕΙ σε πολλές περιοχές): υπάρχουν Πανεπιστήμια στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη, άρα είναι επιτακτική η ανάγκη ενσωμάτωσης των σχολών των πρώην ΤΕΙ σε αυτά.

Το ίδιο και στην περιφέρεια, δεν είναι λογικό να λειτουργούν σχολές διάσπαρτες σε όλο το Αιγαίο, το Ιόνιο, τη Θεσσαλία, τη Πελοπόννησο, την Ήπειρο ή τη Μακεδονία, υποβαθμίζοντας πρωτίστως τα ίδια τα περιφερειακά ΑΕΙ που αδυνατούν να συγκρατήσουν το προσωπικό και τους φοιτητές τους.

Τέλος, προφανώς το Πολυτεχνείο Κρήτης έπρεπε από το 2001 να έχει ενωθεί με το Πανεπιστήμιο Κρήτης ως Πολυτεχνική Σχολή (έδρα Χανιά) και είναι απορίας άξιο γιατί δεν νομοθετεί σχετικά η ηγεσία του υπουργείου.

Γονέας φοιτητή
|

Γιωργος29 Ιουν 2020 00:12 Την καραμέλα που την είδες? Ο γιος μου πέρυσι πέρναγε Πολιτικός μηχανικός και στην Ξάνθη και στο ΠΑΔΑ και προτίμησε ως πρώτη επιλογή το ΠΑΔΑ διότι πέρυσι ψηφίστηκε νόμος και είναι σε ισχύ άρθρο 66 του Ν. 4610/7.5,209 (ΦΕΚ Ά 70) για την δημιουργία Πολυτεχνικής Σχολής στο ΠΑΔΑ και ένταξη σε αυτήν όλων των τμημάτων της Σχολής Μηχανικών. Η σχολή μηχανικών του ΠΑΔΑ ειναι 5ετης φοίτησης με προγράμματα σπουδών πολυτεχνικού επιπέδου και έπρεπε βάσει νόμου να συνεδριάσει η πρώην ΑΔΙΠ και να γνωμοδοτήσει για την δημιουργία πολυτεχνικής σχολής, κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει γίνει ακόμη. Τα τμήματα Μηχανικών του ΠΑΔΑ είναι Πανεπιστημιακά Τμήματα, όπως ορίζονται από το Σύνταγμα, και έχουν δημιουργήσει καινοτόμα, διεθνών προδιαγραφών και Πολυτεχνικού επιπέδου Προγράμματα Σπουδών. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και συνεχίσουν να αγνοούν τον νόμο που είναι σε ισχύ Ν. 4610/7.5,209 (ΦΕΚ Ά 70) του 2019 και βάσει αυτού συνέταξαν τα μηχανογραφικά τους οι περσινοί υποψήφιοι θα δούμε στα δικαστήρια τότε ποιος έχει δίκιο!!

Γονέας
|

δεν μου επιτρέπεται να χρησιμοποιήσω την ιστορία για το μέλλον του παιδιού μου.
Υπάρχουν τεράστιες διαφορές, ας μην παραπλανούμε τον κόσμο, κρύβοντας το πρόβλημα.
Το τοπίο διαμορφώνεται ως εξής, όσοι έχουν οικονομική δυνατότητα στέλνουν τα παιδιά στο εξωτερικό για σπουδές απευθείας, οι υπόλοιποι στα 'ονομαστά' δημόσια Πανεπιστήμια, μετά στα κολλέγια & ΙΕΚ των μεγάλων πόλεων, μετά στα περιφερειακά.
Αναφορικά με την μεγάλη εικόνα, τα Πανεπιστήμια πρέπει να φιλοξενήσουν και την τεχνολογική εκπαίδευση ώστε να βοηθηθεί και να διοχετευτεί ανθρώπινο δυναμινό. Παράλληλα πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των αποφοίτων από τις λεγόμενες Πανεπιστημιακές σχολές καθότι η απορρόφηση τους είναι περιορισμένη. Απουσιάζει η ευθεία γραμμή μεταξύ φοίτησης και αξιοποίησης των αποφοίτων.

Οικονομολόγος
|

Σχετικά με τις αντιστοιχίες των τμημάτων του 4ου ΕΠ ή με τα τμήματα που δεν αντιστοιχούν με τα υπόλοιπα, οι υποψήφιοι να μν ανησυχουν διότι από οποιοδήποτε τμήμα κι αν αποφοιτησουν, θα έχουν τα ίδια επαγγελματικα δικαιώματα αφού οι απόφοιτοι όλων των τμημάτων έχουν δικαίωμα εγγραφής στο ΟΕΕ ώστε να ασκήσουν το οικονομολογικο " επάγγελμα ". Τη λέξη επάγγελμα τη θέτω σε εισαγωγικά διότι αυτό ασκείται κι από οποιονδήποτε που δεν είναι απόφοιτος τμήματος οικονομικού προσανατολισμου και αποτελεί έως και σήμερα μη κατοχυρωμένο επάγγελμα. Συμπέρασμα είναι οι υποψήφιοι που θα φοιτησουν σε κάποιο τμήμα του 4ου ΕΠ καθώς και όσοι δεν πέρασαν έστω και σε ένα τμήμα του να μην έχουν αγωνία αφού θα μπορούν όλοι τους δυνητικά να ασκήσουν αυτό το "επάγγελμα" . Δεν είναι τυχαίο που αρκετοί πτυχιούχοι αντίστοιχων τμημάτων δεν ασκούν αυτό το " επάγγελμα", αλλά δραστηριοποιούνται είτε ως στελέχη στον ιδιωτικό τομέα είτε ως δημόσιοι υπάλληλοι, εκπαιδευτικοι, τραπεζικοί κλπ. . Αρκετοί δε από εμας φροντίσαμε ώστε τα παιδιά μας να στραφούν σε άλλες σπουδές όπως Ιατρικές , Νομικές κλπ. όπου οι πτυχιούχοι έχουν ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ κατοχυρωμένο

Ανώνυμος
|

Ο ακαδημαϊκός χάρτης πρέπει να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο, δεν καταλαβαίνω γιατί να μην συγχωνευτούν τα μικρά Πανεπιστήμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης με τα μεγάλα Πανεπιστήμια του κέντρου. Νομίζω ότι θα ωφελήσει και την κουλτούρα των τμημάτων να έρθουν σε ένα ευρύτερο πανεπιστημιακό περιβάλλον αντί να τρώγονται μεταξύ τους, τμήματα που δεν μπορούν έτσι και αλλιώς να αποτελέσουν Πανεπιστήμιο με την κυριολεκτική έννοια της λέξης.

Επαγγελματικά δικαιώματα
|

Τα νέα τμήματα έχουν επαγγελματικά δικαιώματα. Για παράδειγμα στο Οικονομικό Επιμελητήριο γράφονται όλοι οι πτυχιούχοι Οικονομικών Σχολών ή Τμημάτων Πανεπιστημίων που θα ιδρυθούν ή θα μετατραπούν σε οικονομικές, εφόσον χρησιμοποιούν το πτυχίο τους για επαγγελματικούς λόγους στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα (N. 2515/1997).

Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν τα Νέα τμήματα με τα ίδια κριτήρια που θα διαλέξουν τα παλιά. Να δουν τα προγράμματα σπουδών, τα βιογραφικά των καθηγητών και την αποκατάσταση που θα έχουν μετά. Υπάρχουν πληροφορίες στις σελίδες όλων των τμημάτων.

Ο χωρισμός νέου, παλιού είναι τεχνητός και δημιουργήθηκε για να κρατήσει ζωντανά ορισμένα τμήματα που έχουν παρακμάσει όπως του Πολυτεχνείου Κρήτης. Θα αποδειχθεί αντισυνταγματικός. Δεν έχει προηγούμενο και διχοτομεί τον ενιαίο χώρο της τριτοβάθμιας που όλοι οραματιζόμαστε.

Γιωργος
|

Σταματήστε τη καραμέλα περί μονάδων εισαγωγής και ότι προτιμήθηκαν επειδή είναι στην Αθήνα. Αφού υπήρχε τέτοια μεγάλη προτίμηση γιατί είχαν βάσεις εισαγωγής μέχρι.και 8.000. μόρια λιγότερα. Τα ΤΕΙ είναι ΤΕΙ και τα Πολυτεχνεία είναι Πολυτεχνεία.

Αρθούρος
|

Επειδή αναφέρομαι σε πολλά πράγματα ταυτόχρονα,ξέχασα δύο βασικά πράγματα προηγουμένως:
α.Όταν ιδρύθηκαν το ΕΜΠ και η ΑΣΚΤ,νομίζω και η ΑΣΟΕΕ και η Ανωτάτη Γεωπονική,δηλαδή από το 1840 μέχρι το 1920 περίπου, όλα τα τμήματα του ΕΚΠΑ διαρκούσαν τρία χρόνια,ενώ τα αντίστοιχα των 4 πρώτων από δύο μέχρι 3.Πηγαίνετε παρακαλώ να διαβάσετε τον τύπο της εποχής,ειδικά την περίοδο που ήταν μόνο το ΕΚΠΑ με το ΕΜΠ(1837-1887).Εκεί θα δείτε με έκπληξη ότι τα πτυχία του Αθήνησι ήταν ασύγκριτα ανώτερα απ'αυτά του ΕΜΠ(ας είχαν διαφορετικά τμήματα).Κι αν πάς αργότερα από το 1920 μέχρι και τον πόλεμο,όλες οι σχολές που ιδρύθηκαν στο μεταξύ και η Πάντειος και η Χαροκόπειος αντιμετωπίζονταν με περιφρόνηση από τους πτυχιούχους του ΕΚΠΑ,κάτι σαν αυτό που γινόταν τα νεότερα χρόνια με τους πτυχιούχους των ΤΕΙ,ΑΤΕΙ κλπ. Φυσικά όλα αυτά έχουν πιά ξεχαστεί.Όμως φαίνεται ότι αξίζει να ξαναπαρουσιαστεί όλη η αλήθεια στον κόσμο, σήμερα ειδικά που κάποιοι μιλούν γιά παρακατιανά τμήματα.
β.Και γιά να τελειώνουμε.Στο σπίτι του κρεμασμένου δε μιλάνε γιά σκοινί. Γιά να ανεβεί και να μείνει μόνο του στην κορυφή και το ΕΚΠΑ γιά πάνω από 150 έτη(όταν άρχιζαν δηλαδή να ιδρύονται με αυξητικό ρυθμό τα επαρχιακά πανεπιστήμια)και το ΕΜΠ γιά εκατό χρόνια,χρειάστηκε να θυσιαστεί από το ελληνικό κράτος,η Ιόνια Ακαδημία,το πρώτο επαρχιακό πανεπιστήμιο του 19ου αιώνα,πριν ακόμα κι από το Αθήνησι.Η Ιόνια Ακαδημία είχε ήδη από τη δεκαετία 1850-1860,προλάβει και λειτουργούσε τμήματα Πολυτεχνείου στα εκτός Κέρκυρας νησιά, κάτι που την περίοδο αυτή ήταν μοναδικό και πρωτοποριακό γιά τα ελληνικά δεδομένα.Επαναλήφθηκε πέρσι με τη συγχώνευση των δύο ιδρυμάτων στο Ιόνιο και τη δεκαετία του 1980-90 με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.Έτσι,η Ιόνια Ακαδημία δεν ανταγωνιζόταν μόνο το Αθήνησι,αλλά και το νεαρό τότε ΕΜΠ.
Η ετυμηγορία του συγκεντρωτικού τότε ελληνικού κράτους ήταν καταδικαστική. Γνωρίζουμε όλοι ότι την έκλεισε γιά οικονομικούς λόγους κι αυτό ήταν μία από τις πιό μεγάλες ντροπές του ελληνικού κράτους.Θέλετε να γίνει το ίδιο με τα ΠΑΔΑ,Διεθνές κλπ. γιά να μην ανταγωνίζονται πάλι το ΕΜΠ, το ΕΚΠΑ και το ΑΠΘ που έγινε στο μεταξύ;

ΔΕΠ Μηχανικός
|

Έχουμε την υποχρέωση να πούμε την αλήθεια στους Γονείς που δικαίως δεν γνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ Πανεπιστημιακών Τμημάτων που φέρουν την ίδια «ταμπέλα στη μαρκίζα».

Έτσι λοιπόν, για το χώρο των Μηχανικών για τον οποίο μπορώ να μιλήσω με μεγαλύτερη βεβαιότητα, μπορώ να πω ότι:

Ναι, ΥΠΑΡΧΕΙ διαφορά μεταξύ των Τμημάτων αυτών. Είναι άλλο ένα Τμήμα Μηχανικών του ΑΠΘ και άλλο του ΔΠΕ, άλλο του ΕΜΠ και άλλο του ΠΑΔΑ. Το περιεχόμενο αλλά ιδιαίτερα το επίπεδο των σπουδών είναι έχουν πολύ σημαντικές διαφορές.

Και βέβαια η αναγνωρισιμότητα από τον ΙΔΙΩΤΙΚΟ τομέα της αξίας των πτυχίων ΕΙΝΑΙ διαφορετική (όποιος σκέφτεται ακόμη το δημόσιο τομέα ζει σε άλλη χώρα…)

Ποιόν απόφοιτο θεωρείτε ότι επιλέγουν οι εταιρίες υψηλής τεχνολογίας της χώρας; (ναι, υπάρχουν, αν και είναι λίγες και συνήθως άγνωστες). Και νομίζετε ότι μόνο ένα πτυχίο είναι αρκετό για να σε προσλάβουν; Ελέγχουν γνώσεις, ικανότητες και πολλά άλλα στοιχεία μέσω στοχευμένων συνεντεύξεων.

Πρέπει λοιπόν να πούμε την αλήθεια: η χώρα δεν χρειαζόταν περισσότερα Πανεπιστημιακά Τμήματα, αλλά χρειάζεται επειγόντως σοβαρά τμήμα πανεπιστημίων εφαρμοσμένων επιστημών, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν υφίστανται.

Κάποια στιγμή στο μέλλον, οι σημερινοί πρωτοετείς και αυριανοί απόφοιτοι θα σηκώσουν το βάρος της προόδου στη χώρα, και θα πρέπει να επιδιώκουμε να παράγουμε τους καλύτερους για αυτή τη δουλειά.

Πλεονασματικά τμήματα
|

Όλες οι υποκατηγορίες τμημάτων με ίδιους ή ελάχιστα παραλλαγμένους τίτλους σπουδών πρέπει να καταργηθούν. Να απλοποιηθούν οι ονομασίες και να μείνουν σε κάθε αντικείμενο 12-15 τμήματα, με τις αντίστοιχες ενώσεις των ΑΕΙ και των ομοειδών σχολών.

ΑΕΙ Κρήτης
|

Οι προτιμήσεις στο μηχανογραφικό δεν αλλάζουν, οι φοιτητές πάντοτε θα δηλώνουν Αθήνα και Θεσσαλονίκη ως πρώτες επιλογές και πάντα θα επιλέγουν τις παραδοσιακές πανεπιστημιακές σχολές έναντι των "νέων" που είναι μετεξέλιξη των ΤΕΙ.

Άρα πρέπει να γίνουν ενοποιήσεις στον ακαδημαϊκό χάρτη ώστε να στηριχθούν ουσιαστικά τα 5 βιώσιμα περιφερειακά πανεπιστήμια (Παν. Κρήτης, Παν. Πατρών, Παν. Θεσσαλίας, Παν. Ιωαννίνων και ΔΠΘ).

Να αποφασίσουν σε κάθε περιφέρεια δύο ή τρεις πόλεις (πχ. Λάρισα - Βόλος - Τρίκαλα, Χανιά - Ηράκλειο - Ρέθυμνο, Πάτρα - Τρίπολη - Καλαμάτα) και σε αυτές να συγκεντρωθούν όλα τα τμήματα, ώστε να μη συνεχιστεί η άναρχη επέκταση των σχολών, χωρίς προσωπικό και υποδομές.

Ειδικά στην Κρήτη, είναι παραλογισμός να λειτουργούν τρία ξεχωριστά ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο και το πρώην ΤΕΙ Κρήτης) και ο υφυπουργός, ο οποίος άλλωστε προέρχεται από τον ακαδημαϊκό χώρο, θα έπρεπε να λάβει τις ανάλογες πρωτοβουλίες.

Ken
28 Ιουν 2020 11:54

Οι βάσεις εισαγωγής διαμορφωνονται από πολλούς και συνθετους παράγοντες, μη θεωρείτε λοιπόν ισάξιο το ΠΑΔΑ με το Πολυτεχνείο Κρήτης..
(για παράδειγμα το ΠΑΔΑ προτιμήθηκε από πολλά παιδιά απλά και μόνο επειδή είναι στην Αττική).

Το δάσος όχι το δέντρο
|

Είναι απαραίτητα δύο τμήματα Νοσηλευτικής στην Αττική, ένα στο ΕΚΠΑ και ένα στο ΠΑΔΑ; Για ποιο λόγο οι ακαδημαϊκοί τόσα χρόνια δεν προχωρούν σε συνενώσεις και αφήνουν αυτήν την κατάσταση να διαιωνίζεται;

Αντίστοιχα με την Νοσηλευτική, όλες οι ειδικότητες, σε όλες τις μεγάλες πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα) έχουν τμήματα που έχουν κατά 90% ίδιο αντικείμενο και προσανατολισμό σπουδών. Είναι σπατάλη πόρων να λειτουργούν πχ. τρία τμήματα Μηχ. Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή ΗΜΜΥ, με 20 μέλη ΔΕΠ το καθένα, όταν θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο τμήμα, με 45-50 καθηγητές, που να καλύπτει όλα τα πεδία.

Έτσι θα μπορούν να κατανεμηθούν οι πόροι εκεί οπου υπάρχουν πραγματικά και όχι τεχνητά κενά, και τα πανεπιστήμια δε θα στηρίζονται σε συμβασιούχους για την διδασκαλία βασικών μαθημάτων.

@ Καθηγήτρια Νοσηλευτικής
28 Ιουν 2020 10:12

Μην ανησυχείτε καθόλου
|

Στο Ηνωμένο Βασίλειο τα πρώην Polytechnics ανωτατοποιήθηκαν το 1992 αλλά τα περισσότερα δεν κατόρθωσαν να φτάσουν στο επίπεδο των Πανεπιστημίων. Είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση με τα ΤΕΙ: Όσοι πιστεύουν ότι είναι θέμα χρόνου, αρκεί το παράδειγμα των ΤΕΙ τα οποία λειτουργούσαν επί σαράντα χρόνια και δεν κατάφεραν να γίνουν πραγματικά ισότιμα με τα πανεπιστήμια.

Υπάρχουν Πολυτεχνικές Σχολές στην Ελλάδα, δεν είναι λογικό να εισάγονται φοιτητές σε σχολές Μηχανικών, όπου τα επαγγελματικά δικαιώματα και οι συνθήκες φοίτησης δεν είναι οι ίδιες.

Στην Ελλάδα έχουν δημιουργηθεί ακαδημαϊκά δεδομένα που δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να αγνοούμε: δε θα περιμένουν οι σημερινοί φοιτητές 50 χρόνια για να γίνουν τα προφανή, άλλωστε είναι πλέον θέμα ακαδημαϊκής κουλτούρας και τα πρώην ΤΕΙ δεν έχουν κανένα συγκριτικό πλεονέκτημα στον ερευνητικό χώρο και σε επίπεδο διδασκαλίας.

Άρα η διατήρηση πολλαπλών σχολών σε μια χώρα με τον πληθυσμό της Ελλάδας δεν ωφελεί ούτε τους φοιτητές ούτε τους σπουδαστές.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ