Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Ψήφισμα των επιμορφωτών ΤΠΕ Β επιπέδου, Συστάδας Καλών Τεχνών για την κατάργηση των καλλιτεχνικών μαθημάτων από τα Λύκεια

Δημοσίευση: 29/06/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

21ος αιώνας, η εποχή της τεχνολογικής επανάστασης και της κυριαρχίας της εικόνας. Μία εποχή γεμάτη αλλαγές και προκλήσεις. Αλλαγές που σχετίζονται με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και την ενσωμάτωσή της σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης έκφρασης. Αλλαγές στον οπτικό και ακουστικό πολιτισμό, καθώς οι ολοένα και εξελισσόμενες τεχνολογίες και τα νέα ψηφιακά μέσα καθορίζουν την καθημερινότητά μας και τους τρόπους που επικοινωνούμε και εκφραζόμαστε.

Μπρος στις νέες προκλήσεις για τις χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου τίθεται ως προτεραιότητα ο επανασχεδιασμός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η ανάπτυξη καινοτόμων παιδαγωγικών μεθοδολογιών, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες του μέλλοντος και να παρέχουν τα κατάλληλα εφόδια και δεξιότητες στους μαθητές όλων των βαθμίδων. Μεγάλα και σημαντικού κύρους Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, όπως το MIT, το Projectzero του Harvard, Stanford κ.α. ερευνούν και σχεδιάζουν καινοτόμες παιδαγωγικές θεωρίες, μεθοδολογίες και εργαλεία που βασίζονται πάνω στην παραδοχή ότι οι μαθητές εμπλέκονται αποτελεσματικότερα στην μαθησιακή διαδικασία μέσα από τη βιωματική μάθηση και κυρίως όταν ωθούνται να κατασκευάζουν και να δημιουργούν. Εκπαιδευτικές κοινότητες σε Ευρώπη, Αυστραλία, Αμερική και Νέα Ζηλανδία εφαρμόζουν ήδη μεθοδολογίες, όπως το Design Thinking, που αξιοποιεί τη νοητική διεργασία των σχεδιαστών από τη σύλληψη μιας ιδέας ως την υλοποίηση και την παραγωγή της, και την παιδαγωγική θεωρία του Constructionism (Papert), που βασίζεται στην οικοδόμηση της μάθησης μέσα από τη δημιουργική κατασκευή φυσικών αντικειμένων. Ταυτόχρονα, το κίνημα των Makers, των «ανθρώπων που επινοούν, καινοτομούν και δημιουργούν», εξαπλώνεται όλο και περισσότερο κατακτώντας σταδιακά και τον χώρο της εκπαίδευσης.

Τα STEM (Science/Technology/Engineering/Math) εργαλεία μετονομάζονται σε STEAM, όπου το“A” (ART), αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι και συμπληρώνει τα άλλα τέσσερα πεδία. Προς την κατεύθυνση αυτή μεγάλα ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα, όπως το MIT medialab, δημιουργούν διεπιστημονικές ομάδες αποτελούμενες από επιστήμονες θετικών επιστημών και καλλιτέχνες καθώς είναι ορατή η ανάγκη για τέτοιου είδους συμπράξεις βασισμένες στην επιστήμη, την τεχνολογία και την τέχνη.

Είναι πλέον ξεκάθαρος ο ρόλος της τέχνης ως ιδιαίτερα σημαντικός τόσο στην ανάπτυξη και την κατανόηση ποικίλων γνωστικών πεδίων, όσο και στην ενδυνάμωση ικανοτήτων, όπως η δημιουργική και κριτική σκέψη, η επινοητικότητα, η σύνθεση, η έκφραση και η συνεργασία. Δεξιότητες που δικαίως ονομάζονται «δεξιότητες του 21ου αιώνα», καθώς αποτελούν τον κεντρικό άξονα στην εκπαίδευση, γύρω από τον οποίο οι μαθητές οικοδομούν ολόπλευρα, σε σταθερά θεμέλια, τα εφόδια που θα τους χρειαστούν προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις μικρότερες αλλά και μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής τους.

Δυστυχώς στη χώρα μας φαίνεται να μην έχουν μελετηθεί όλα τα παραπάνω στοιχεία σε βάθος σαν να μην αφορούν τους δικούς μας μαθητές. Δημιουργείται έτσι η αίσθηση πως όλες οι «δεξιότητες του 21ου αιώνα» αφορούν πολίτες άλλων χωρών, χωρών που έχουν κατανοήσει τη σημασία των τεχνών για την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών τους. Στην Ελλάδα ένα σχολείο χωρίς τέχνες θέτει μοιραία μαθητές-εκπαίδευση και χώρα στο περιθώριο των παγκόσμιων προκλήσεων και απαιτήσεων. Η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για την ολοκληρωτική κατάργηση των καλλιτεχνικών μαθημάτων από το αναλυτικό πρόγραμμα των Λυκείων φανερώνει πως επικρατούν ακόμα αντιλήψεις που θεωρούν την τέχνη ένα χόμπι, μια ευχάριστη δραστηριότητα που χρειάζεται μόνο για την χαλάρωση των μαθητών από τον φόρτο των άλλων μαθημάτων. Μια τέτοια αναχρονιστική προσέγγιση είναι άκρως επικίνδυνη και προδίδει το επίπεδο της χώρας.

Εμείς οι εκπαιδευτικοί-επιμορφωτές ΤΠΕ Β2 επιπέδου καλλιτεχνικών μαθημάτων, θέτουμε τους εαυτούς μας ως τη βάση πάνω στην οποία θα χτιστούν και θα προωθηθούν διεπιστημονικές προσεγγίσεις, καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθοδολογίες και θα αξιοποιηθούν τα STEAM εργαλεία στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Με αυτές τις σκέψεις και για όλους τους παραπάνω λόγους τασσόμαστε ξεκάθαρα κατά της κατάργησης των καλλιτεχνικών μαθημάτων από τα Λύκεια και ζητούμε από το Υπουργείο Παιδείας να επανεξετάσει αυτήν την απόφαση, προκειμένου να επαναφέρει, να ενισχύσει και να διευρύνει ουσιαστικά τα καλλιτεχνικά μαθήματα, όχι μόνο γιατί αυτό θα κάνει πιο θελκτικό το σχολείο στους μαθητές αλλά και γιατί οι τέχνες συμβάλλουν καθοριστικά στην πρόοδο της κοινωνίας και στην εξέλιξη του κάθε μαθητή.

Υπογράφουν οι επιμορφωτές ΤΠΕ Β επιπέδου Συστάδας Καλών Τεχνών:

 1. ·     Αλμπανάκης Ευάγγελος, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ79.01 Μουσικής
 2. ·     Βασιλειάδης Παναγιώτης, Διευθυντής 5ου ΓΕΛ Καλαμαριάς, κλ. ΠΕ79.01 Μουσικής
 3. ·     Ζαχαροπούλου Κυριακή, Σ.Ε.Ε. κλ ΠΕ79.01 Μουσικής – ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου
 4. ·     Καραβίτη Ειρήνη, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ79.01 Μουσικής
 5. ·     Κουμανάκου Μαρία-Αλεξάνδρα, Σ.Ε.Ε. κλ. ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής – 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας
 6. ·     Κωνσταντινίδης Αντώνης, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ79.01 Μουσικής Υπεύθυνος Πολιτιστικών Θεμάτων ΔΔΕ Ανατ. Θεσσαλονίκης
 7. ·     Λάζου Αργύρης, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ79.01 Μουσικής
 8. ·      Λιάτσου Μαρία, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ91.01 Θεατρικής Αγωγής
 9. ·     Ματζίρης Χρήστος, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ79.01 Μουσικής
 10. ·     Μητσοπούλου Ευαγγελία, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ79.01 Μουσικής
 11. ·     Παπαγιαννακοπούλου Ελένη, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ79.01 Μουσικής
 12. ·     Πρίτσα Ελένη, Διευθύντρια  Δ.Σ. Καλλιθήρου Καρδίτσας, κλ. ΠΕ79.01 Μουσικής
 13. ·     Σακελλαράκης Νικόλαος, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ89.01 Εφαρμοσμένων Τεχνών
 14. ·     Σοφικίτης Φοίβος, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ08 Καλλιτεχνικών
 15. ·    Τσάτσος Χαράλαμπος, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ79.01 Μουσικής
 16.      Αναπολιτάνου Μάρα εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ 79.01 Μουσικής

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.