ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Πρόεδρος ΕΑΠ: Οι ερωτώντες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μοιάζουν με τους επιβάτες του «Τιτανικού» που τις στιγμές του ναυαγίου τακτοποιούσαν τις αποσκευές τους

Απάντηση σε ερώτηση βουλευτών του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς
Δημοσίευση: 01/07/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο απέστειλε στο αρμόδιο Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του ΥΠΘ την παρακάτω απάντηση στην ερώτηση σαράντα τριών βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων , σχετικά με την οικονομική συμμετοχή των φοιτητών και τη ρύθμιση του Ιδρύματος για την καταβολή αυτής σε δόσεις.

Ωστόσο, εκτός της απαντήσεως , ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π. Καθηγητής Οδυσσέας - Ιωάννης Ζώρας, σχετικά με την υποβολή και το περιεχόμενο της ερώτησης επισημαίνει ότι πέραν του γεγονότος ότι είναι εντελώς υποκριτική και προσχηματική, ως προς το ενδιαφέρον των ερωτώντων βουλευτών για τους φοιτητές και τη λειτουργία του Ιδρύματος,  σε αυτή τη χρονική συγκυρία  με τα διαδραματιζόμενα στο χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, οι ερωτώντες βουλευτές μοιάζουν με τους επιβάτες του «Τιτανικού» που τις στιγμές του ναυαγίου τακτοποιούσαν τις αποσκευές τους, και δηλώνει ότι λειτουργώντας με απόλυτο σεβασμό στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και υπό το καθεστώς της πλήρους διαφάνειας, θα αποστείλει το  επόμενο χρονικό διάστημα τον απολογισμό των πεπραγμένων του Ιδρύματος για τον ένα χρόνο από την ανάληψη των καθηκόντων της Διοικούσας Επιτροπής, στη Διαρκή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων.

Αξιότιμη κ. Υπουργέ,
Σε απάντηση της ως άνω σχετικής ερώτησης των βουλευτών του Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. Με ερώτηση που υπογράφεται από σαράντα τρείς (43) βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και ανάμεσα στις έντεκα σελίδες το κείμενο της ερώτησης καταλαμβάνει τρεις, ενώ επτά σελίδες καταλαμβάνουν οι υπογραφές των ερωτώντων βουλευτών, ερωτάται η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, εάν προτίθεται «η πολιτεία να διευκολύνει τους φοιτητές με την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής και τη μείωση του ύψους των διδάκτρων, δεδομένου του οικονομικού πλήγματος των περισσοτέρων οικογενειών λόγω της πανδημίας του covid-19» και εάν «προτίθεται η πολιτεία να προβεί ακόμα και στη «γενναία» απόφαση της διαγραφής των οικονομικών υποχρεώσεων των φοιτητών, που αποδεδειγμένα πλήττονται από τις συνέπειες των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» .

2. Προ πάσης απαντήσεως παραθέτουμε ανακοίνωση της προηγούμενης Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π. στις 23.6.2016, σύμφωνα με την οποία :
«………. η απόφαση είχε ως αποτέλεσμα την πρωτόγνωρη επιβάρυνση, αφενός της οικονομικής λειτουργίας του Πανεπιστημίου λόγω της παρατεταμένης οικονομικής εκκρεμότητας μεγάλου αριθμού φοιτητών του Ιδρύματος και αφετέρου της διοικητικής δυσλειτουργίας στην ανταπόκριση των Υπηρεσιών  μας.
Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι η οικονομική επιβάρυνση του Ιδρύματος την 31/12/2015 ανερχόταν σε ποσόν που πλησίαζε τις 400.000 Ευρώ. Ποσόν το οποίο είχε αποφασισθεί να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την υποστήριξη μεγαλύτερου αριθμού υποτρόφων του Ιδρύματος. Αυτό δεν κατέστη δυνατό!  
Επιπλέον είναι σαφές ότι προκειμένου να ξεκινήσει η ακαδημαϊκή χρονιά, το ΕΑΠ αποστέλλει εκπαιδευτικό υλικό, συνάπτει συμβάσεις με τα μέλη ΣΕΠ για συγκεκριμένο αριθμό φοιτητών και μισθώνει αίθουσες για τις ΟΣΣ. Όλα τούτα σημαίνουν ότι η ανακολουθία των προβλεπόμενων εσόδων επιβαρύνει έτι περαιτέρω τις δαπάνες του Πανεπιστημίου.

Πρέπει να γίνει γνωστό, ότι το ΕΑΠ λαμβάνει ετησίως μόλις 650.000 ευρώ από την κρατική επιχορήγηση, τη στιγμή που οι ετήσιες δαπάνες του Ιδρύματος ξεπερνούν τα 25 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που προφανώς συγκεντρώνεται από την οικονομική συμμετοχή των φοιτητών. Συνεπώς ως Διοίκηση, δεν έχουμε το δικαίωμα επ’ ουδενί λόγω, να ζημιώνουμε το ΕΑΠ, πολύ περισσότερο καθότι ελεγχόμεθα ως Δημόσιο Πανεπιστήμιο και υποκείμεθα στις σχετικές διατάξεις των νόμων. Με άλλα λόγια, η διαφάνεια αλλά και η συνετή οικονομική διαχείριση, συνιστούν συστατικά της εχέφρονης διοικητικής λειτουργίας και συνεπώς υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να κρίνονται οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής.

Επαναλαμβάνεται ότι κατά τον μήνα Σεπτέμβριο εκάστου έτους, το Ίδρυμα έχει ήδη δεσμευθεί ως προς τον αριθμό των μελών ΣΕΠ με τους οποίους θα συνεργαστεί, έχει δεσμευθεί επίσης για το σύνολο των αιθουσών που θα χρησιμοποιήσει και έχει αρχίσει την αποστολή του εκπαιδευτικού υλικού στο σύνολο των φοιτητών που έχουν δηλώσει ΘΕ.

Ως εκ τούτου, η ΔΕ αποφάσισε ότι, στην περίπτωση της μη καταβολής των δόσεων της οικονομικής συμμετοχής ή την μη εξόφλησή της μέχρι 31.12.2016 για τα Προπτυχιακά και τα Μεταπτυχιακά

Προγράμματα Σπουδών, θα ισχύουν τα ακόλουθα:

•    Ο φοιτητής/τρια διαγράφεται από την/τις ΘΕ του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, που δήλωσε και δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις.
•    Δεν κατοχυρώνονται οι κατατεθείσες εργασίες και ο φοιτητής δεν θα έχει δικαίωμα αναγνώρισής τους σε επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
•    Δεν επιστρέφεται η οποιαδήποτε κατατεθείσα οικονομική συμμετοχή για καμία ΘΕ που έχει δηλωθεί, ούτε μεταφέρεται για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Κι αυτό δεν συνιστά τιμωρητική πράξη, αλλά επιβεβλημένη διαχείριση καθότι το Ίδρυμα πραγματοποιεί δαπάνες από την έναρξη της ακαδημαϊκής περιόδου, για το σύνολο των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στα Προγράμματα Σπουδών.
•    Δεν μεταφέρονται ποσά μεταξύ ΘΕ (π.χ.  στην περίπτωση που κάποιος έχει δηλώσει 2 ΘΕ και αφού καταθέσει τις μισές δόσεις και στις δύο ΘΕ θέλει να μεταφέρει όλο το ποσό στη μία μόνο ΘΕ).
•    Ο φοιτητής/τρια διαγράφεται από την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.
Η Διοίκηση δεσμεύεται ότι όλο το ποσόν που θα προκύψει από οικονομική ασυνέπεια, θα μεταφερθεί στο σύνολό του στον Κωδικό των Υποτροφιών, προκειμένου να ενισχυθούν οικονομικά ασθενείς κατηγορίες φοιτητών.
Τονίζεται συνεπώς η ιδιαίτερη προσοχή των φοιτητών του Ιδρύματος ως προς την τήρηση των ανωτέρω προς αποφυγή οποιουδήποτε προβλήματος.»

3. Επίσης είμαστε υποχρεωμένοι να υπενθυμίσουμε την ερώτηση σαράντα οκτώ (48) βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στις 28.11.2018 (αρ. πρωτ. ερωτήσεων 3836/28.11.2018 - συνημμένο έγγραφο με αριθμό 1) με την οποία επισημαίνεται σωρεία προβλημάτων στη λειτουργία του Ε.Α.Π. , «όπως καθυστερήσεις στην παραλαβή των συγγραμμάτων, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο ετήσιο ποσό συμμετοχής των φοιτητών, το γεγονός ότι εξ αποστάσεως τηλεδιασκέψεις δεν λειτουργούν σωστά ή και καθόλου, τα προβλήματα στην ισχύ του δελτίου μετακίνησης φοιτητή, τα επαγγελματικά δικαιώματα των φοιτητών, της ισότιμης αντιμετώπισης των πτυχίων των προγραμμάτων σπουδών σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες κ.λπ..»

4. Παράλληλα, να υπενθυμίσουμε  και την ερώτηση τεσσάρων βουλευτών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, με ημερομηνία 7.11.2018 (αρ. πρωτ. ερωτήσεων 3147/7.11.2018 - συνημμένο έγγραφο με αριθμό 2), σύμφωνα με την οποία η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος, «τον Ιούλιο του 2018, και μέσα στην εξεταστική περίοδο, αποφάσισε αιφνιδιαστικά να ανακοινώσει στους φοιτητές ότι για την επανεγγραφή τους για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά , θα έπρεπε να καταβάλλουν, μέσα σε ένα μήνα, το μισό του συνολικού ποσού συμμετοχής τους, παρά τα δυσβάσταχτα βάρη που αντιμετωπίζει κάθε οικογένεια» ενώ παράλληλα «δεν προχώρησαν καθόλου οι δεσμεύσεις για επιπλέον εξεταστικές ώστε να μη χάνονται έτη σπουδών, οι απαραίτητες υποδομές για τις αναγκαίες τηλεδιασκέψεις, η διανομή των συγγραμμάτων, η απόδοση των φοιτητικών πάσο, ενώ σοβαρότατο εξακολουθεί να είναι το πρόβλημα με την έλλειψη των διδασκόντων, τους ωρομίσθιους διδάσκοντες που δεν υπογράφουν έγκαιρα συμβάσεις, δεν πληρώνονται τις επιβλέψεις και τα οδοιπορικά, εργάζονται ανασφάλιστοι με «μπλοκάκι».
Η ερώτηση των βουλευτών του ΚΚΕ καταλήγει : «Η κατάσταση αυτή έρχεται να προστεθεί στα υπέρογκα ποσά που πληρώνουν οι φοιτητές προκειμένου να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σε κάποιο Τμήμα του ΕΑΠ, την ίδια στιγμή που πληρώνονται τεράστια ποσά από την κυβέρνηση, …… για εκδηλώσεις βιτρίνας και διαφήμισης επιχειρήσεων στις υποδομές του Ιδρύματος. Είναι σαφές ότι η κατεύθυνση και της σημερινής όπως και των προηγούμενων κυβερνήσεων είναι να αντιμετωπίζει τους φοιτητές ως πελάτες που αγοράζουν τα προγράμματα – εκπαιδευτικά προγράμματα του ΕΑΠ, σε συνεργασία μάλιστα με τη σημερινή διοίκηση του Ιδρύματος, που έχει κι αυτή μερίδιο ευθύνης για την υπολειτουργία και την επιχειρηματική δράση του.» .

5. Ωστόσο η ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ , μάς δίνει τη δυνατότητα να χορηγήσουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να γίνει αντιληπτή η προσπάθεια που καταβάλει η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος, από την ημέρα της ανάληψης των καθηκόντων της και μέχρι σήμερα, για την ανάπτυξη του Ιδρύματος, και την ουσιαστική βελτίωση των παροχών προς τους φοιτητές και των υποδομών.

Ειδικότερα :

α. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020, με απόφαση της προηγούμενης διοικούσας επιτροπής, είχε παρασχεθεί στους φοιτητές του Ιδρύματος, η δυνατότητα για την καταβολή της οικονομικής συμμετοχής σε δόσεις ως εξής :  
i.  Με τη χρήση πιστωτικής κάρτας είχε χορηγηθεί η δυνατότητα των οκτώ (8) άτοκων μηνιαίων δόσεων, δυνατότητα η οποία αφορά τα 2/3 των ενεργών φοιτητών του Ιδρύματος.
ii. Με την καταβολή μετρητών είχε χορηγηθεί η δυνατότητα των  πέντε (5) μηνιαίων δόσεων, οι οποίες με απόφαση της παρούσας Διοικούσας Επιτροπής που λήφθηκε στις 4.10.2019 (αριθμός πρακτικού Διοικούσας Επιτροπής 443/4.10.2019 - σχετικό έγγραφο με αριθμό 3) αυξήθηκαν σε έξι (6)  με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής το τέλος του έτους (Δεκέμβριο του 2019). Ακόμη όμως και μετά από αυτή την ημερομηνία, αποδεχθήκαμε και άλλες παρατάσεις σε αποδεδειγμένες περιπτώσεις αδυναμίας έγκαιρης εξόφλησης, δείχνοντας έτσι έμπρακτα τη συμπαράσταση του Ιδρύματος στην προσπάθεια ολοκλήρωσης των σπουδών τους στους φοιτητές μας με αποτέλεσμα  κανένας να μην απωλέσει οποιοδήποτε δικαίωμά του.

β. Για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021 η Διοικούσα Επιτροπή με την υπ’  αριθμόν 468/24.3.2020 (σχετικό έγγραφο με αριθμό 4) απόφασή της,  χορήγησε τις εξής δυνατότητες για την καταβολή της οικονομικής συμμετοχής των φοιτητών  :
i.  Με τη χρήση πιστωτικής κάρτας , χορηγήθηκε η δυνατότητα της πληρωμής της οικονομικής συμμετοχής σε οκτώ (8) έως δώδεκα (12) άτοκες δόσεις και κατά συνέπεια οι δόσεις αυξήθηκαν κατά τέσσερις (4).
ii. Με την καταβολή μετρητών χορηγήθηκε η δυνατότητα των τριών (3) μηνιαίων δόσεων, οι οποίες με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής δύναται να αυξηθούν σε τέσσερις (4) και κατά συνέπεια οι δόσεις για την καταβολή μετρητών μειώθηκαν κατά δύο, σε σχέση με την προηγούμενη απόφαση .

γ. Όπως επισημαίνει και στην ανακοίνωσή της με ημερομηνία 23.6.2016, η προηγούμενη Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος, οι υπηρεσίες του Ιδρύματος,  θα πρέπει εντός του μηνός Σεπτεμβρίου να γνωρίζουν τον ακριβή αριθμό των ενεργών φοιτητών και τις δηλώσεις των μαθημάτων τους, προκειμένου ανάλογα με αυτόν τον αριθμό, να συνάψει τις συμβάσεις με το συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό (Σ.Ε.Π.), να προμηθευτεί εγκαίρως το διδακτικό υλικό, ανά θεματική ενότητα και πρόγραμμα σπουδών, να μισθώσει αίθουσες για τη διενέργεια των Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων και των εξετάσεων κ.α.. Όπως είναι αυτονόητο, αυτές οι σημαντικές για την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, δαπάνες βαρύνουν το Ίδρυμα για όλο το ακαδημαϊκό έτος . Το κόστος δε της ενδεχόμενης μη ολοκλήρωσης από ορισμένους φοιτητές (για τους οποίους το Πανεπιστήμιο έχει επιβαρυνθεί τη δαπάνη υψηλών λειτουργικών εξόδων) της καταβολής της οικονομικής τους συμμετοχής, κυμαίνεται (στο διόλου ευκαταφρόνητο) ποσό των 250.000,00 € έως το ποσό των 800.000,00 € κατ’ έτος.

δ. Παράλληλα, οφείλουμε να επισημάνουμε και τα παρακάτω για τη γενικότερη οικονομική λειτουργία και τις δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται το Ίδρυμα. Έτσι, σας γνωρίζουμε ότι :
i) Το Ε.Α.Π., κατέβαλε το προηγούμενο οικονομικό έτος 2019, το ποσό των 2.300.000,00 €, για τη χορήγηση υποτροφιών, με κριτήρια κοινωνικά, αριστείας, συγγενών φοιτητών κ.λπ.. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι πεποίθηση μας είναι πως ο αριθμός των υποτροφιών και των ποσών που αντιστοιχούν σε αυτές,  θα πρέπει να υπηρετούν έναν συγκεκριμένο σχεδιασμό και στόχο, στα πλαίσια μιας συνολικής πολιτικής χορήγησης υποτροφιών που θα έχει ως μοναδικό προσανατολισμό τη στήριξη των φοιτητών του Ιδρύματος.
ii) Επεξεργάζεται και ολοκληρώνει τη σύναψη μνημονίου συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας για την επέκταση των υποτροφιών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως, κρατούμενων σε καταστήματα κράτησης της χώρας και απολυόμενων απ’ αυτά,  Ρομά που διαβιούν σε καταυλισμούς, αστέγων, θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, απεξαρτημένων ατόμων, ατόμων με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, πρώην ωφελούμενων δομών παιδικής προστασίας κ.λπ. .

ε. Το Ε.Α.Π., κατά την πρόσφατη περίοδο της λήψης των μέτρων για την αποφυγή μετάδοσης του Sars - Covid 19 , αποφάσισε και υλοποίησε σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα τα εξής :
i.    Μετέτρεψε τις δια ζώσης συναντήσεις (Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις) σε ηλεκτρονικές, ως μέτρο πρόληψης κατά της εξάπλωσης της πανδημίας και μείωσης των μετακινήσεων των φοιτητών η οποία οδήγησε σε οικονομικό όφελος από 100,00 € ως 600,00 € ανά εξάμηνο, ανά φοιτητή.
ii.   Διενήργησε, για τους ίδιους λόγους,  τις τελικές και επαναληπτικές εξετάσεις του Ιδρύματος, αποκλειστικά με την  εξ αποστάσεως διαδικασία,  πάλι για λόγους προστασίας της υγείας των φοιτητών, των καθηγητών και των εμπλεκόμενων σε αυτές, ενώ παράλληλα εξοικονομήθηκε ποσό από 100,00 € ως 600,00 € ανά φοιτητή, μόνο για το χρονικό διάστημα των μηνών Ιουνίου και Ιουλίου 2020.
iii.  Το Ίδρυμα, κατά την πρόσφατη δύσκολη συγκυρία, ανταποκρίθηκε πλήρως στις υποχρεώσεις του, χωρίς να υπάρξει καθυστέρηση, παράταση ή αναβολή  στον προγραμματισμό του συνόλου των διαδικασιών του. Έτσι οι διδασκαλίες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τον αρχικό τους προγραμματισμό, και οι φοιτητές γνώριζαν το ακριβές πρόγραμμα των τελικών και επαναληπτικών εξετάσεων, ένα (1) μήνα πριν από την έναρξή τους.

6. Τέλος, σας παραθέτουμε πρόσφατα οικονομικά στοιχεία όσον αφορά την οικονομική λειτουργία του Ιδρύματος καθώς και συγκριτικά στοιχεία που αφορούν την οικονομική συμμετοχή των φοιτητών, σε αντίστοιχα με το Ε.Α.Π.  Ιδρύματα της αλλοδαπής.
α) Το Ε.Α.Π. κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη, είχε τα παρακάτω οικονομικά αποτελέσματα :
i) Κατά τη χρήση του οικονομικού έτους 2014 παρουσίασε πλεόνασμα ύψους 7.480.723,00 €.
ii) Κατά τη χρήση του οικονομικού έτους 2015 παρουσίασε πλεόνασμα ύψους 7.101.531,00 €.
iii) Κατά τη χρήση του οικονομικού έτους 2016 παρουσίασε πλεόνασμα ύψους 2.681.610,00 €.
iv) Κατά τη χρήση του οικονομικού έτους 2017 παρουσίασε έλλειμμα ύψους 1.133.392,00 €.
v) Κατά τη χρήση του οικονομικού έτους 2018 παρουσίασε έλλειμμα ύψους 4.535.099,00 €.
vi)  Κατά τη χρήση του οικονομικού έτους 2019 καταφέραμε και μειώσαμε το ετήσιο έλλειμμα (το ακριβές ποσό θα είμαστε σε θέση να δημοσιοποιήσουμε μετά την ολοκλήρωση των οικονομικών απολογισμών) παρά το γεγονός ότι, από την προηγούμενη διοίκηση είχε υποβληθεί ελλειμματικός προϋπολογισμός ύψους 10.000.000,00 €, ο οποίος είχε εγκριθεί από τον προκάτοχό σας τότε, Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

β) Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Ιδρύματος, ανέρχεται στο μέσο όρο των τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00 €). Αντίστοιχα η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών στα πανεπιστήμια της αλλοδαπής, έχει ως εξής :
i) Του Ανοικτού Πανεπιστημίου της Ισπανίας στο ποσό των 5.000,00 €, περίπου.
ii) Του Ανοικτού Πανεπιστημίου της Κύπρου στο ποσό των 6.000,00 €, περίπου.  
iii) Του U.K. Open University στο ποσό 12.000,00 €  έως 25.000,00 €, περίπου.

7. Από την παράθεση και μόνο των παραπάνω προκύπτει ότι, η Διοίκηση του Ιδρύματος, στα πλαίσια του εξορθολογισμού των οικονομικών του Ιδρύματος και της μείωσης των ελλειμμάτων που παρέλαβε από την προηγούμενη Διοικούσα Επιτροπή, με τεκμηριωμένη και αιτιολογημένη απόφασή της, προέβη στην τροποποίηση  του αριθμού των δόσεων στην περίπτωση (και μόνο)  της καταβολής της οικονομικής συμμετοχής των φοιτητών, σε μετρητά. Η απόφαση αυτή, όπως είναι περισσότερο από προφανές υπαγορεύθηκε από τη δέσμια υποχρέωσή μας, για τη χρηστή διαχείριση αυτής της ίδιας οικονομικής συμμετοχής, και προφανώς δεν συνδέεται με τους αναφερόμενους στο κείμενο της ερώτησης, λόγους.

Αξιότιμη κ. Υπουργέ,
Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος, με αποκλειστικό γνώμονα την υπεράσπιση των συμφερόντων του Ιδρύματος, ασκεί τα καθήκοντά της  με απόλυτο σεβασμό στους φοιτητές του Ιδρύματος και υπό καθεστώς πλήρους διαφάνειας της διαχείρισης της οικονομικής τους συμμετοχής. Στα πλαίσια αυτά, το επόμενο χρονικό διάστημα θα συντάξει και θα σας υποβάλει τον απολογισμό των πεπραγμένων της, για τον ένα χρόνο της διοίκησης του Ιδρύματος. Τον απολογισμό αυτό, θα αποστείλουμε σεβόμενοι, όπως είναι αυτονόητο, τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, και στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων.
Ωστόσο ας μας επιτραπεί να τονίσουμε, ότι η υποβληθείσα ερώτηση σε μια περίοδο κατά την οποία, έχουμε έμπρακτα αποδείξει την υποστήριξη στους φοιτητές του Ιδρύματος, την οποία γνωρίζουν προσωπικά και εκ των έσω κάποιοι εκ των υπογραφόντων Βουλευτών, παρίσταται προσχηματική και με λύπη μας οφείλουμε να επισημάνουμε για την υποβολή της ότι : «Χρη σιγάν ή κρείσσονα σιγής λέγειν»
Με εκτίμηση                                                                                            
Ο Πρόεδρος
της Διοικούσας Επιτροπής

 Καθηγητής,  Οδυσσέας - Ιωάννης Ζώρας 

Σχόλια (3)

 
M.Ed. Από το ΕΑΠ
01 Ιουλ 2020 16:56

Πολύ καλή η απάντησή του στην ερώτηση των βουλευτών, αλλά αυτά περί "Τιτανικού" ταιριάζουν περισσότερο στους "ρηχούς" πολιτευτές του κοινοβουλίου και όχι σε πρόεδρο πανεπιστημιακού ιδρύματος.

 
μελος δεπ
01 Ιουλ 2020 13:27

Αξιόπιστος. Εργατικότατος. Το ΕΑΠ αρχίζει και βρίσκει την αίγλη του και κάποιοι ενοχλούνται...

 
Εξορθολογισμός ΕΑΠ
01 Ιουλ 2020 13:09

Το ΕΑΠ πρέπει να αλλάξει μοντέλο διοίκησης και να γίνει έλεγχος ποιότητας στα προγράμματα σπουδών. Είναι άμεση ανάγκη η πρόσληψη μονίμων και το όριο θητείας των ΣΕΠ.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.