Placeholder

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Διαμαρτυρία φοιτητών της Σχολής Μηχανικών του ΠΑΔΑ

Δημοσίευση: 01/07/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

ΠΡΟΣ

Τον αξιότιμο Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

1.Την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως
2.Τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κων/νο Καραμανλή
3.Τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη
4.Την Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Σοφία Ζαχαράκη
5.Τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Βασίλη Διγαλάκη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΩς Πίνακας Αποδεκτών

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ για την Αδικία σε βάρος των Φοιτητών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α) Πενταετούς Διάρκειας Κύκλου Σπουδών
ΑΙΤΗΜΑ για την επίλυση των προβλημάτων τους με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 46 του Ν. 4485/4.8.2017 (ΦΕΚ Α΄ 114), του άρθρου 1 του Π.Δ. 99/5.11.2018 (ΦΕΚ Α΄ 187), του άρθρου 66 του Ν. 4610/7.5.2019 (ΦΕΚ Α΄ 70)

 Αξιότιμοι κ. Πρωθυπουργέ, κ.κ Υπουργοί,

Οι παρακάτω υπογράφοντες φοιτητές των Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής πενταετούς διάρκειας κύκλου σπουδών, βρισκόμαστε στην απελπιστική κατάσταση, να διαμαρτυρηθούμε ενωπίον σας για την τεράστια αδικία που συντελείται σε βάρος μας και να ζητήσουμε επιτέλους την επίλυση των σχετιζόμενων προβλημάτων μας, που συνίστανται στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (intergrated master), στην ισοτίμηση των Τμημάτων Σχολής Μηχανικών με τα Τμήματα των Πολυτεχνικών Σχολών Α.Ε.Ι. και στην ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματός μας με την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων και περιγράφονται ως ακολούθως:

Νομοθεσία

1. Με την παρ. 1 του άρθρου 46 του Ν. 4485/4.8.2017 (ΦΕΚ Α΄ 114) ορίζεται: «Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται σε Τμήματα Α.Ε.Ι. και διαρκεί κατ΄ ελάχιστο δέκα (!)) ακαδημαϊκά εξάμηνα (υποχρεωτικά εξάμηνα για τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών), οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος, αν στο πρόγραμμα σπουδών…» (ΣΧΕΤ. 1)

2. Με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4521/2.3.2018 (ΦΕΚ Α΄ 38)
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» ορίζεται:
«Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ιδρύονται οι εξής Σχολές και Τμήματα: α) Σχολή Μηχανικών, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα: αα) Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, ββ) Μηχανικών Βιοϊατρικης, γγ) Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής δδ) Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, εε) Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, στστ) Μηχανολόγων Μηχανικών, ζζ) Ναυπηγών Μηχανικών, ηη) Πολιτικών Μηχανικών.» Περαιτέρω με την παρ. 3 του άρθρου 5 ορίζεται: Με πράξη του Προέδρου Τμήματος, ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευση Τμήματος, γίνεται αντιστοίχιση μαθημάτων … και καθορίζονται: α) τα μαθήματα που υπολείπονται για τη λήψη πτυχίου Τμήματος ΤΕΙ….… β) τα επιπλέον μαθήματα, θεωρητικού χαρακτήρα, τα οποία οφείλει να παρακολουθήσει επιτυχώς ο φοιτητής για την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών Τμήματος Πανεπιστημίου και τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.» (ΣΧΕΤ. 2)

3. Με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 99/5.11.2018 (ΦΕΚ Α΄ 187) ορίζεται: «Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος του Διπλωματούχου Μηχανικού, κατά ειδικότητα, επιτρέπεται μόνο: α. Στους κατόχους διπλώματος Μηχανικού αντίστοιχου ειδικότητάς τους, των πολυτεχνικών σχολών ή τμημάτων πολυτεχνικών σχολών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης…». Περαιτέρω με την παρ. 2: «Η σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος απονέμεται αποκλειστικά από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατόπιν δε της αδειοδοτήσεως αυτής, ο μηχανικός καθίσταται υποχρεωτικά μέλος του και φέρει τον τίτλο του «Διπλωματούχου Μηχανικού – μέλους Τ.Ε.Ε.»» (ΣΧΕΤ. 3)

4. Με την παρ. 1 του άρθρου 66 του Ν. 4610/7.5.2019 (ΦΕΚ Α΄ 70) ορίζεται: «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της οικείας Συγκλήτου, ορίζεται η διάρκεια του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων Σχολών Μηχανικών Πανεπιστημίων σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.» Με την παρ. 4 εδ. β: «Με απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα κριτήρια και οι πρϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται, ώστε ένα Τμήμα Σχολής Μηχανικών να θεωρηθεί αντίστοιχο με τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής.» Με την παρ. 3: «Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών συστήνεται και συγκροτείται επταμελής Επιτροπή…» Με την παρ. 4 εδ. α: «Αρμοδιότητα της επιτροπής είναι η υποβολή της πρότασης της παρ. 2 για την αντιστοιχία Τμήματος Σχολής Μηχανικών Πανεπιστημίου με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.» Με την παρ. 2: «Με απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της επιτροπής της παραγράφου 3, καθορίζεται η αντιστοιχία Τμημάτων Σχολών Μηχανικών Πανεπιστημίου, για τα οποία έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση της παραγράφου 1, με Τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.).» Τέλος, με την παρ. 7 ορίζεται: «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της οικείας Συγκλήτου, ιδρύεται στο οικείο Α.Ε.Ι. Πολυτεχνική Σχολή και εντάσσονται σε αυτής τα Τμήματα της Σχολής Μηχανικών, που έχουν οριστεί αντίστοιχα με Τμήματα Πολυτεχνικής Σχολής, σύμφωνα με την παράγραφο 2.» (ΣΧΕΤ. 4)

5. Με την αριθμ. 93899/Ζ1/13.6.2019 (ΦΕΚ Β΄ 2323) Απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών: «Η διάρκεια του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων: α), β), γ), δ), ε), στ), ζ) …. της σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ορίζεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.» (ΣΧΕΤ. 5)

6. Σε ακολουθία των παραπάνω νομοθετημάτων το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (για την εφαρμογή της παρ. 4, εδ. β του άρθρου 66 του Ν. 4610/2019) με το από 21.6.2019 δημοσίευμα, γνωστοποίησε ότι: «Το ΥΠΠΕΘ σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών κατέληξε στα βασικά κριτήρια, που θα πρέπει να πληρούνται, ώστε ένα Τμήμα Σχολής Μηχανικών να θεωρηθεί αντίστοιχο με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4610/2019. Τα κριτήρια έχουν ως εξής:…» Μετά το δημοσίευμα αυτό δεν έγινε άλλη ενέργεια, με αποτέλεσμα να καταστεί ημιτελής η εφαρμογή των νομοθετικών παρεμβάσεων της προηγούμενης κυβέρνησης για την δίκαιη αποκατάσταση των αποφοίτων της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής πενταετούς διάρκειας κύκλου σπουδών. (ΣΧΕΤ. 6)

7. Η σημερινή κυβέρνηση σε αντίθεση με την πολιτική επί της «αρχής της συνέχισης του ευνομούμενου κράτους», όπως έπραξε σε άλλα ζητήματα, δεν προχώρησε στην ολοκλήρωση εφαρμογής του παραπάνω νομοθετικού πλαισίου. Τουναντίον μάλιστα, με την αριθμ. 77275/Ζ1/25.6.2020 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 2549) διαχωρίζονται αντί να αντιστοιχίζονται τα Τμήματα της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (με τον αόριστο χαρακτηρισμό «Νέα Τμήματα») από τα υπόλοιπα Τμήματα Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών Σχολών Α.Ε.Ι. (ΣΧΕΤ. 7) Θεωρούμε ότι ο επιστημονικός και επαγγελματικός τίτλος του Διπλωματούχου Μηχανικού οποιασδήποτε ειδικότητας πρέπει να είναι προστατευμένος ακαδημαϊκά, επαγγελματικά και στη συνείδηση του κοινωνικού συνόλου.

8. Μετά από ένα χρόνο πλήρους απραξίας έγινε γνωστή μια τηλεδιάσκεψη στις 3 Ιουνίου 2020 του Προέδρου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και των Πρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΠΑΠΕΛ) και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), με ανταλλαγή απόψεων, αλλά χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και αντικείμενο ενεργειών. (ΣΧΕΤ. 8)

9. Παρ όλα αυτά , η αναβάθμιση, ισοδυναμία και η αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων και προσόντων των αποφοίτων Κολλεγίων της ημεδαπής ή αλλοδαπής συνεχίζεται, την στιγμή που επετεύχθει μέσα από το αδιάβλητο των Πανελληνίων εξετάσεων η είσοδος μας στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. (ΣΧΕΤ. 9), (ΣΧΕΤ.10).

10. Με όσα παραπάνω στοιχειοθετούνται, η κατάσταση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κρίνεται τραγική, όπως περιγράφεται και στο από 27 Ιουνίου 2020 άρθρο του Μαθηματικού Ερευνητή κ. Στράτου Στρατηγάκη στην Ναυτεμπορική, που σταχυολογούνται τα εξής: «Η υπουργική απόφαση (σ.σ. ΣΧΕΤ. 7), με τις αντιστοιχίες… φέρνει μεγάλες ανατροπές, όχι μόνο στις μεταγραφές, αλλά και στα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων δεκάδων τμημάτων…. Από τα τμήματα των ΤΕΙ, που αναβαθμίστηκαν τα τμήματα των σχολών Μηχανικών, μπορεί να έγιναν πενταετούς φοίτησης, αλλά δεν είχαν τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών. Αυτό σημαίνει ότι οι απόφοιτοί τους θα έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΤΕΙ…. Τι σημαίνει ότι δεν είναι αντίστοιχα; Σημαίνει ότι το πτυχίο που θα χορηγούν στους αποφοίτους τους, δεν θα είναι ισοδύναμο με το πτυχίο των υπόλοιπων τμημάτων. Γιατί αν ήταν ισοδύναμο θα έπρεπε να είναι αντίστοιχα. Δηλαδή οι απόφοιτοι των δύο αυτών τμημάτων δεν θα έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους αποφοίτους των άλλων τμημάτων. Τι επαγγελματικά δικαιώματα θα έχουν; Κανείς δεν γνωρίζει, γιατί δεν έχουν οριστεί επαγγελματικά δικαιώματα μετά την άρση της αντιστοιχίας. Αυτό σημαίνει ότι οι απόφοιτοί τους θα είναι στον αέρα. Δημιουργούμε, δηλαδή, τμήματα δύο ταχυτήτων. Τμήματα που τα πτυχία τους θα δίνουν επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους τους και τμήματα με το ίδιο όνομα που δεν θα δίνουν. Αυτό πιστεύω, ότι είναι μεγάλη αδικία για τους ήδη φοιτητές τους, αλλά και για όσους εισαχθούν από εδώ και πέρα, καθώς θα δημιουργήσουμε στρατιές πτυχιούχων χωρίς πτυχίο. Την ίδια στιγμή οι απόφοιτοι των κολεγίων θα έχουν επαγγελματικά δικαιώματα. Τα παιδιά αυτά γιατί να σπουδάσουν; Για να πάρουν πτυχίο χωρίς αντίκρισμα;…» (ΣΧΕΤ. 11)

Ως συνέπεια της παράλειψης οφειλομένων ενεργειών και την μη εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, κυρίως εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, έχει προκληθεί μια απελπιστική, εξοργιστική, τραγική και αφόρητα άδικη κατάσταση σε βάρος των φοιτητών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και των οικογενειών τους, οι οποίοι βλέπουν το άμεσο επαγγελματικό και ακαδημαϊκό τους μέλλον δυσοίωνο, την στιγμή που σε λίγες ημέρες ολοκληρώνουν τον κύκλο σπουδών τους έχοντας αποκτήσει βαθιά και ουσιαστική γνώση του αντικειμένου τους, μέσα από προγράμματα σπουδών εφάμιλλα των Πολυτεχνικών σχολών της χώρας. Το γεγονός αυτό αποτελεί κατάφωρη καταπάτηση των συνταγματικών και ατομικών δικαιωμάτων των νέων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, απαξιώνοντας πλήρως τους κόπους και τους μόχθους των καταξιωμένων σπουδών τους.

Αξιότιμοι κ. Πρωθυπουργέ, κ.κ Υπουργοί,

Για όλους τους παραπάνω δίκαιους και νόμιμους λόγους

Οι παρακάτω υπογράφοντες φοιτητές των Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) πενταετούς διάρκειας σπουδών

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΑΣ ΚΑΙ ΖΗΤΑΜΕ

1. Την απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), όπως στα υπόλοιπα πενταετή τμήματα των πανεπιστημιακών ή πολυτεχνικών Σχολών Α.Ε.Ι της ημεδαπής.

2. Την ολοκλήρωση εφαρμογής του άρθρου 66 του Ν. 4610/ 7.5.2019 (ΦΕΚ Α΄ 70) για την ισοτίμηση των Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών του ΠΑΔΑ με τα αντίστοιχα Τμήματα των πανεπιστημιακών ή πολυτεχνικών Σχολών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και της ίδρυσης Πολυτεχνικής Σχολής στο ΠΑΔΑ, στην οποία θα ενταχθούν τα Τμήματα της Σχολής Μηχανικών.

Επικοινωνία: Η Συντονιστική Επιτροπή των φοιτητών που υπογράφουν το παρόν έγγραφο Διαμαρτυρίας και Αιτημάτων            

Πίνακας Αποδεκτών

Α) Κοινοβουλευτικούς αντιπροσώπους

1. Τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων.
2. Τους βουλευτές του κοινοβουλίου.

Β) Εκπαιδευτικό προσωπικό

1. Πρύτανη Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. κ. Παναγιώτη Καλδή.
2. Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κ.κ. Γραμματή. Πάντζιου, Ευσταθία Παπαγεωργίου, Κλειώ Σγουροπούλου, Ιωάννη, Καλδέλλη.
3. Κοσμήτορα Σχολής Μηχανικών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κ. Γεώργιο Ιωαννίδη.
4. Προέδρους Τμημάτων Μηχανικών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής .
5. Αντιπροέδρους Τμημάτων Μηχανικών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
6. Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μέσω του Προέδρου κ. Απόστολου Κοκκόση.

Γ) Την σχετιζόμενη Αρχή και τα σχετιζόμενα Πανεπιστήμια

1. Εθνική Αρχή Ανωτάτης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)
2. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (ΠΑΠΕΛ)
3. Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΜΕΠΑ)

Δ) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

1.Τον Πρόεδρο και τα μέλη διοικούσας Επιτροπής
2.Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Αντιπροσωπείας

Ε) Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

1.Καθημερινός και εβδομαδιαίος τύπος
2.Τηλεοπτικοί σταθμοί
3.Ραδιοφωνικοί σταθμοί
4.Ιστολόγια και διαδικτυακές σελίδες

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

(ΣΧΕΤ. 1) Ν. 4485/4.8.2017 (ΦΕΚ Α΄ 114), άρθρο 46, παρ. 1.
(ΣΧΕΤ. 2) Ν. 4521/2.3.2018 (ΦΕΚ Α΄ 38), άρθρο 2 παρ. 1 και 5 παρ. 3.
(ΣΧΕΤ. 3) Π.Δ. 99/5.11.2018 (ΦΕΚ Α΄ 187) άρθρο 1, παρ. 1 και 2.
(ΣΧΕΤ. 4) Ν. 4610/7.5.2019 (ΦΕΚ Α΄ 70), άρθρο 66.
(ΣΧΕΤ. 5) Απόφαση Υπουργών αριθμ. 93899/Ζ1/13.6.2019 (ΦΕΚ Β΄ 2323)
(ΣΧΕΤ. 6) Το από 21.6.2019 δημοσίευμα του ΥΠΠΕΘ
(ΣΧΕΤ.7) Απόφαση Υφυπουργού Παιδείας και θρησκευμάτων αριθμ. 77275/Ζ1/25.6.2020 (ΦΕΚ Β΄ 2549)
(ΣΧΕΤ. 8) Τηλεδιάσκεψη ΕΘΑΑΕ και Πρυτάνεων ΠΑΔΑ, ΠΑΠΕΛ και ΕΛΜΕΠΑ στις 3 Ιουνίου 2020
(ΣΧΕΤ. 9) Απόφαση ΣτΕ για αναγνώριση δικαιώματος αποφοίτου Κολεγίου εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
(ΣΧΕΤ. 10) Σχετικές διατάξεις αναγνώρισης δικαιωμάτων Κολλεγίων.
(ΣΧΕΤ. 11 ) Το από 27/6/2020 άρθρο στην Ναυτεμπορική «Πτυχιούχοι χωρίς
…πτυχίο» του Μαθηματικού - Ερευνητή Στράτου Στρατηγάκη.

(ΣΧΕΤ. 12) Πίνακας φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) που υπογράφουν την παρούσα Διαμαρτυρία και Αιτήματα. Ο εν λόγω πίνακας περιλαμβάνει σήμερα 30/6/2020 επτακόσιες είκοσι (720) υπογράφοντες.

Σχόλια (10)

 
karakostas kostas
01 Ιουλ 2020 16:17

Δίκαιο Αίτημα των φοιτητών.... Το υπουργείο καθυστερεί την υλοποίηση που προβλέπεται στην νομοθεσία...

 
Κώστας Π.
01 Ιουλ 2020 22:16

Γιατί είναι δίκαιο? Πλήρης ισοπέδωση όλων? Αντιστοιχία 18000 μορίων με 13000 μόρια. Αυτή είναι δικαιοσύνη ?

 
Νικος
01 Ιουλ 2020 22:34

18.000 μόρια το ΕΜΠ. Σωστός.
Το αντίστοιχο του Δημοκρίτειου; Μήπως κάτω από 13.000;;;;

 
Φοιτητής
01 Ιουλ 2020 22:43

Διεκδικούμε τα αυτονόητα, υπάρχουν τμήματα μηχανικών με βάσεις χαμηλότερες απο του ΠΑΔΑ. Επίσης οι βάσεις δεν λένε πάντα όλη την ιστορία.

 
Ότι να ναι
01 Ιουλ 2020 23:11

@Κώστας Π Κάθε λίγο και λιγάκι η γνωστή καραμέλα των 18000 μορίων, για ποια ισοπέδωση μιλάς? Η σχολή μηχανικών του ΠΑΔΑ έχει σχεδόν ίδια και σε μερικές περιπτώσεις περισσότερα μόρια από ότι έχουν περιφερειακές πολυτεχνικές σχολές όπως πχ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Είτε σας αρέσει είτε όχι το ΠΑΔΑ θα γίνει πολυτεχνική σχολή

 
Φοιτητής
02 Ιουλ 2020 01:08

Πότε θα καταλάβετε ότι τα μόρια ειναι θεμα ζήτησης και θέσεων...;;;;
Δεν υποδηλώνει κάτι, καθως το Πολυτεχνείο Κρήτης ειναι καλύτερο απο το ΕΜΠ. Ότι, οι περισσότεροι μαθητες δηλώνουν το EΜΠ ειναι και οτι μένουν εντος της Αττικής.
Και μην μπερδευόμαστε, καποιοι απο μας ειχαμε και τα μορια να μπουμε και σε Πολυτεχνείακη εκτος Αθήνας αλλα δεν μπορούσαμε οικονομικά! Α και κατι ακόμα, ενα μικρό λάθος εκφράζεται σε μόρια και οχι σε γνώσεις! Μάθετε επιτέλους να τα διαχωρίζετε!

 
φοιτητής Πολυτεχνικής Σχολής ΠΑΔΑ
02 Ιουλ 2020 11:28

@Κώστας Π φτάνει πια η εμπάθεια και η καραμέλα με τα μόρια.
Προφανώς δεν γνωρίζεις ότι έτσι και αλλιώς υπάρχει ήδη εδώ και πολλά χρόνια αντιστοιχία των 18000 μορίων του ΕΜΠ με τα 9000(!) της Σάμου και με τα 11000 Κοζάνης και 13000 του Δημοκρίτειου και μας πείραξαν τα 15000 του ΠΑΔΑ, που πάνω κάτω τόσο περίπου είναι και τα μόρια για πολυτεχνικές σχολές της Πατρας.

Άλλωστε τα μόρια διαμορφώνονται βάσει ζήτησης, αυτό σημαίνει ότι αν λυθεί θετικά το θέμα με τα δικαιώματα τότε η βάση των πολυτεχνικών σχολών του ΠΑΔΑ θα ανέβει και άλλο.

Δίκαια τα αιτήματα των φοιτητών, δεν ζητάμε χάρη ζητάμε να εφαρμοστεί αυτό που ήδη προβλέπεται στη νομοθεσία.

Από φοιτητή της Πολυτεχνικής Σχολής του ΠΑ.Δ.Α

 
Πολυτεχνείο Αττικής
02 Ιουλ 2020 12:31

Η Αττική δε χρειάζεται ένα δεύτερο Πολυτεχνείο, όλες οι ειδικότητες των πρώην ΤΕΙ μπορούν να ενταχθούν στις υπάρχουσε πολυτεχνικές σχολές. Είναι η μόνη λύση για να βγουν από το αδιέξοδο οι σημερινοί φοιτητές και οι αυριανοί απόφοιτοι.

Ούτε φυσικά το Πολυτεχνείο Κρήτης πρέπει να λειτουργεί ως ξεχωριστό ίδρυμα.

 
Γιώργος!
02 Ιουλ 2020 16:47

Οι σχολές μηχανικών πρέπει να έχουν ίδια ακαδημαϊκά δικαιώματα ασχέτως ιδρύματος. Δυστυχώς έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα στην Ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση από όλες τις κυβερνήσεις, δεν υπάρχει περίπτωση να λυθούν αν δεν σπάσουν πολλά αυγά. Το ποιος θα τα σπάσει είναι το θέμα. Παράδειγμα... 1 Πτυχίο ΑΤΕΙ Πειραιά ΤΤ με MASTER και Διδακτορικό έχει πρόβλημα στο να πάρει μια ανώτατη θέση σε Δημόσια Υπηρεσία λόγω πρώτου τίτλου σπουδών.... Παραδειγμα ...2 Πτυχιουχος ΕΜΠ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστων δεν μπορούσε να πιάσει δουλειά σε χώρα της ΕΕ και τελικά εργάζεται με το πρώτο του πτυχίο από το ΠΑΠΕΙ, Ψηφιακά Συστήματα. Άρα ας διαγράψουμε λίγο το όνομα κάθε ιδρύματος και ας δούμε το πρόγραμμα, το επίπεδο, και την ποιότητα των σπουδών που προσφέρει.

 
Διδάσκων
04 Ιουλ 2020 12:43

Oταν δεν απονέμονται επαγγελματικά δικαιώματα, τότε αναγκάζεις έμμεσα μεγάλο αριθμό υποψήφιων φοιτητών να στραφούν σε κολλέγια και ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτή είναι η απλή πραγματικότητα.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ