Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Πανεπιστήμια δύο ταχυτήτων

Τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα «δεύτερης ταχύτητας» δεν είναι αυτά που δεν δίνουν δήθεν «επαγγελματικά δικαιώματα», αλλά είναι αυτά που αδυνατούν να ακολουθήσουν τον τρόπο εξέλιξης της κοινωνίας, τον τρόπο εξέλιξης της θεωρίας και της πρακτικής
Δημοσίευση: 01/07/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Νικήτας Χιωτίνης

Τις τελευταίες ημέρες γίνεται πολύς λόγος για «Πανεπιστήμια δύο ταχυτήτων», με αναφορά στα πρώην ΤΕΙ και νυν Πανεπιστήμια και με αφορμή τις μετεγγραφές φοιτητών πρώην Τμημάτων ΤΕΙ, που δεν βρίσκουν αντίστοιχα Πανεπιστημιακά Τμήματα. Ας δούμε όμως καλλίτερα το ζήτημα αυτό και ας δούμε ποιά Πανεπιστημιακά Τμήματα συντηρούν την ύπαρξη πανεπιστημιακής εκπαίδευσης  «μειωμένης ταχύτητος».

Αρχικώς διαπιστώνουμε, από τον τρόπο που ασκούνται σήμερα τα επαγγέλματα και λειτουργεί η κοινωνία,  πως η επιχειρηματολογία περί «επαγγελματικών δικαιωμάτων» που δήθεν δίδουν οι Σχολές, είναι εν πολλοίς έωλη, σε πολύ λίγο χρόνο θα είναι απολύτως έωλη.  Τα όποια «επαγγελματικά δικαιώματα», τα δίνει πρωτίστως η αγορά, δηλαδή οι ανάγκες της κοινωνίας και δευτερευόντως τα επιστημονικά και επαγγελματικά Επιμελητήρια. Τα οποία Επιμελητήρια προσαρμόζονται και αυτά, ίσως με λίγη καθυστέρηση –ιδιαιτέρως στην Ελλάδα- με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.   

Εκεί που η Πολιτεία επεμβαίνει, δηλαδή πρέπει να επεμβαίνει, αν δεν θέλει να αποτελεί τροχοπέδη προόδου,  είναι μόνο στα ελάχιστα προστατευόμενα επαγγέλματα ιδιαίτερης βαρύτητος, επαγγέλματα όμως που  ολοένα   λιγοστεύουν σε αριθμό, εξ αιτίας του διαμορφούμενου τρόπου λειτουργίας των κοινωνιών. Αλλά και αυτό όταν το κάνει,   το κάνει με την καθοδήγηση των σχετικών επιστημονικών Επιμελητηρίων και Συλλόγων. Πράγμα που σημαίνει ότι η όποια συζήτηση για ζητήματα επαγγελματικών δικαιωμάτων, πρέπει να διεξάγεται με τα Επιμελητήρια αυτά. Είναι αλήθεια πως πολλάκις τα Επιμελητήρια λειτουργούν συντεχνιακά, με την κακή έννοια του όρου,  αλλά   θεωρούμε βέβαιο  πως οσονούπω θα πάψουν να το κάνουν : «ανάγκα και Θεοί πείθονται», στην προκειμένη περίπτωση   το «ανάγκα» προέρχεται από την κοινωνία και από τον τρόπο που αυτή εξελίσσεται.

Έτσι λοιπόν,  τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα «δεύτερης ταχύτητας» δεν είναι αυτά που δεν δίνουν δήθεν «επαγγελματικά δικαιώματα», αλλά είναι αυτά που αδυνατούν να ακολουθήσουν τον τρόπο εξέλιξης της κοινωνίας, τον τρόπο εξέλιξης της θεωρίας και της πρακτικής. «Δεύτερης ταχύτητας» είναι τα Ιδρύματα που παραμένουν προσκολλημένα σε παρωχημένους τρόπους και στόχους εκπαίδευσης, χωρίς αντίκρισμα στις ολοένα και περισσότερο απαιτητικές επιστήμες, στις ολοένα και περισσότερο απαιτητικές πρακτικές. Παλαιότερα τα Πανεπιστήμια ήταν απολύτως προσανατολισμένα σε εξειδικευμένες πρακτικές, πρακτικές που εξελίσσονταν σχετικά αργά και χωρίς εκπλήξεις. Οι απόφοιτοι της δεκαετίας του -60, ασκούσαν τις επιστημονικές εξειδικεύσεις που διδάσκονταν, μέχρι να συνταξιοδοτηθούν.

Έκτοτε όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει  και εξακολουθούν να αλλάζουν σχεδόν ανεξέλεγκτα. Ο απόφοιτος του παλαιού αυτού τύπου Πανεπιστημίου, βλέπει σήμερα την επιστήμη του να έχει αλλάξει ριζικά. Ενδεχομένως μάλιστα η επιστήμη του να έχει πάψει να ανταποκρίνεται  σε κάποια κοινωνική ανάγκη.  Πέραν τούτου   οι σημερινοί έφηβοι θα αλλάξουν επάγγελμα τέσσερεις φορές, κατά μέσο όρο, στη διάρκεια της ζωής τους, όπως μας εξηγούν σχετικοί μελετητές.

Έτσι λοιπόν, τα σημερινά Πανεπιστήμια δεν πρέπει να στοχεύουν σε παροχή εξειδικεύσεων που γρήγορα θα αλλάξουν ή θα πάψουν να χρειάζονται. Οφείλουν αρχικώς να προσφέρουν στους φοιτητές τους μία ευρύτερη και θεμελιώδη γνωσιολογία. Μια γνωσιολογία που θα τους επιτρέπει  να εξειδικεύονται στην κάθε φορά νέα μορφή της επιστήμης τους,  αλλά ακόμα και τη μεταπήδηση τους σε άλλη επιστήμη. Τούτο γίνεται και θα γίνεται   με ολοένα και μεγαλύτερη συχνότητα,  με εξειδικεύσεις και μετεκπαιδεύσεις. Σε αυτό στοχεύουν οι μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου master και διδακτορικού, όσο και τα διάφορα προγράμματα «δια βίου εκπαίδευσης».

Με βάση τα ανωτέρω η Ευρώπη προέβη στην περίφημη   Συνθήκη της Μπολώνια, συνθήκη που αρχικώς δικαίως πολεμήθηκε, καθ’ όσον εμφανίστηκαν κάκιστες εφαρμογές της. Πρόκειται όμως περί Συνθήκης απολύτως σωστής, άλλωστε   περίπου όλα τα ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια την έχουν πλέον υιοθετήσει. Δηλαδή   τρία χρόνια ή τέσσερα χρόνια (κλίνουμε στα τέσσερα) θεμελιώδους εκπαιδεύσεως, στη συνέχεια εξειδίκευση επιπέδου master, δύο ή τριών ετών και  στη συνέχεια Διδακτορικός τίτλος.  Προηγουμένως, τη δεκαετία του -80, η τότε Επίτροπος Edith Cresson  διακήρυττε πως μπορούσε κάποιος να αρχίσει τις σπουδές του στην Ιατρική και κάποια στιγμή να γίνει δικηγόρος, ευελιξία που εισήχθη έκτοτε ως  κανόνας στα ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.   

Το πρόβλημα αρκετών παλαιοτέρων Ελληνικών Πανεπιστημίων, είναι πως εμμένουν εν πολλοίς στον παλαιό στόχο τους, δίδοντας εξειδικεύσεις.   Δεν επιτρέπουν καμία ευελιξία στους φοιτητές τους να μεταπηδήσουν σε άλλες επιστήμες και δεν κατανοούν πως οι επιστήμες που θεραπεύουν εξελίσσονται με ρυθμό αδύνατον να προβλεφθεί και κυρίως να καλυφθεί από αυτές, με την «ενσωματωμένη εξειδίκευσή» τους.  Δεν κατανοούν, ή δεν έχουν επαρκώς ενστερνιστεί, πως ο στόχος τους πρέπει πλέον να αυτός που προείπαμε: να δίνουν στους φοιτητές τους ισχυρή γνωσιολογική θεμελίωση, που θα τους επιτρέπει να ακολουθούν την φρενήρη εξέλιξη των επιστημών, αλλά και την ενεργό συμμετοχή τους σε αυτήν. Βεβαίως αυτή η ισχυρή γνωσιολογική θεμελίωση μπορεί να απαιτεί, τρία, τέσσερα, πέντε και έξι χρόνια. Οι γιατροί, π.χ., σπουδάζουν έξι χρόνια προτού εξειδικευθούν.

Η επινόηση του «ενσωματωμένου master» για τα σημερινά πενταετή Πανεπιστημιακά Τμήματα, καίτοι στόχευσε σε κάποιου είδους «ακαδημαϊκή δικαιοσύνη», δηλαδή 4+1=master, με βάση τη Συνθήκη της Μπολώνια, κινδυνεύει  να εγκλωβίσει τους φοιτητές τους σε ολοένα και μέτριες εξειδικεύσεις, με αδύνατη βασική παιδεία. Τούτο το κατανοούν τα Επιμελητήρια, παρά τις συντεχνιακές εμμονές που ακόμα επικρατούν, αλλά που δεν θα επικρατούν για πολύ καιρό ακόμα.

Πριν λίγο καιρό τα τετραετή ΤΕΙ ονομάσθηκαν Πανεπιστήμια. Τούτο έγινε γιατί έπρεπε επί τέλους το ελληνικό εκπαιδευτικό τοπίο να συμβαδίσει με το διεθνές. Είχαμε επανειλημμένως επισημάνει και αναλύσει,  ήδη από τη δεκαετία του -90,  το γιατί ο μη ακαδημαϊκός χαρακτηρισμός τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων τετραετούς φοιτήσεως ως Πανεπιστήμια, συνιστά περίπου ποινικό αδίκημα από πλευράς Πολιτείας.  Ο υπουργός Γαβρόγλου τόλμησε να κάνει το αυτονόητο, καθόσον οι μέχρι τότε υπουργοί έθεταν εαυτόν δέσμιο συντεχνιακών και αντιεπιστημονικών εμμονών. Παρά του ότι ίσως να έγιναν ορισμένα σφάλματα – είχαμε μάλιστα κατονομάσει Σχολές που είναι παράλογο να απαιτούν τέσσερα χρόνια σπουδών και έπρεπε να μετατραπούν σε τριετείς ή διετείς σχολές μεταλυκειακής  εκπαίδευσης- το όλο εγχείρημα έπρεπε να γίνει και εν πολλοίς πέτυχε, ιδίως με τις συνενώσεις επιτυχημένων Τμημάτων ΤΕΙ.

(Στο ερώτημα γιατί τα πρώην τριετή ΚΑΤΕΕ, μετεξελίχθησαν στα τετραετή ΤΕΙ, που δικαίως ονομάσθηκαν Πανεπιστήμια, η απάντηση είναι απλή: για τον ίδιο λόγο που το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο από Σχολή πετράδων μερικών εβδομάδων, εξελίχθηκε σε Πανεπιστήμιο, ομοίως η Βιομηχανική Σχολή του Πειραιά και η Πάντειος Σχολή επίσης σε Πανεπιστήμια. Ίσως δικαίως και η Χαροκόπειος Σχολή Οικιακής Οικονομίας έγινε εν μια νυκτί Πανεπιστήμιο με πολλά Τμήματα. Οι παλαιότερες πρακτικές των πετράδων, πχ., και των ηλεκτρολόγων με το κατσαβίδι,  εξελίχθησαν σε πρακτικές που απαιτούσαν ανώτατη εκπαίδευση, με περισσότερο εξειδικευμένους καθηγητές. Όπερ και εγένετο).

Τα σημερινά Πανεπιστημιακά Τμήματα-πρώην ΤΕΙ, μπορούν να αρθούν στην πρώτη ταχύτητα εκπαίδευσης. Μπορούν δηλαδή να ακολουθήσουν τις απαιτήσεις του παρόντος, χωρίς την αδράνεια του παρελθόντος, από το οποίο δυσκολεύονται να απαλλαγούν αρκετά από τα παλαιότερα Πανεπιστημιακά Τμήματα. Αντί δηλαδή να προσπαθούν να μοιάσουν με τα παλαιότερα Πανεπιστημιακά Τμήματα, π.χ.  με τα επινοημένα «ενσωματωμένα master », που κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό,  ας ακολουθήσουν τη διεθνή πρακτική: Μετά τις τετραετείς ή πενταετείς βασικές σπουδές, ας δημιουργήσουν   ανανεωνόμενες   μεταπτυχιακές σπουδές, πραγματικά δηλαδή master. Αν μάλιστα οι μεταπτυχιακές αυτές εξειδικεύσεις διαρκούν πέραν του ενός έτους και είναι υψηλού επιπέδου,  η αγορά είναι αυτή που θα αναγνωρίσει τη σημαντικότητά τους. Θεωρούμε πως επίσης θα αναγνωριστούν και από τα υφιστάμενα Επιμελητήρια, που ήδη έχουν υπεισέλθει σε ανάλογες συζητήσεις (π.χ. συζητείται πως ένας απόφοιτος Πολιτικός Μηχανικός,  δεν μπορεί να έχει δικαίωμα υπογραφής οποιουδήποτε έργου αμέσως μετά τη λήψη του πτυχίου του, αλλά οφείλει να  ακολουθήσει μια «πυραμίδα ευθύνης» και «πυραμίδα εξειδίκευσης»: εδώ πρέπει να γίνει η όποια σχετική συζήτηση μεταξύ ΤΕΕ και πανεπιστημιακών  Τμημάτων Μηχανικών των πρώην ΤΕΙ).  

Ας πάψουν οι νέοι της χώρας μας να σκέφτονται όπως οι παππούδες τους (το λέω καίτοι οδεύω ολοταχώς προς αυτήν την ηλικία)…….Το ίδιο και οι γονείς τους, αλλά το ίδιο και οι πολιτικοί διαχειριστές μας.
 

Σχόλια (25)

 
Πανεπιστήμια
02 Ιουλ 2020 10:49

Κύριε Χιωτίνη, η δική άποψη είναι πως θα πρέπει να καταργηθούν όλα τα πανεπιστημιακά τμήματα που προέκυψαν από τα τ.ε.ι. Έπειτα, να συγχωνευτούν μεταξύ τους κάποια πανεπιστήμια ιδρύοντας νέα πανεπιστήμια.

 
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ MSC
02 Ιουλ 2020 12:42

Αξιότιμε κ. Χιωτίνη η δικαιοσύνη που επικαλείστε ότι επήλθε με την πανεπιστημιοποίηση των ΤΕΙ , λησμονείτε ότι αφορά μονάχα τους καθηγητές και όχι τους αποφοίτους .
Εδώ συνέβη το εξής πρωτόγνωρο, καταργήθηκαν τα παλαιά τμήματα, οι απόφοιτοι έμειναν απόφοιτοι ενος Ιδρυματος φάντασμα και στο τέλος της ημέρας οι μόνοι οφελειμένοι είναι οι καθηγητές που έγιναν Πανεπιστημιακοί.
Παρακαλώ ένα σχόλιο επ αυτού .

 
Νικήτας Χιωτίνης
02 Ιουλ 2020 16:24

Αγαπητέ "Απόφοιτε ΤΕΙ Πειραιά MSC", έχετε δίκιο που διαμαρτύρεστε. Ομοίως διαμαρτύρομαι και εγώ, πριν λίγο καιρό διαμαρτυρόμουν από άλλη θέση και ιδιαίτερα έντονα. Προσωπικώς, όσο θα μου είναι δυνατόν, θα προσπαθώ να συμβάλλω στην επίλυση του θέματος αυτού. Πάντως πολλοί συνάδελφοι, μάλιστα από θέση Προέδρου Τμήματος, πασχίζουν γι' αυτό, ελπίζω κάποια στιγμή να επιλυθεί.

 
Νικήτας Χιωτίνης
02 Ιουλ 2020 16:26

δεν κατανοώ το σχόλιο του "Πανεπιστήμια"...προφανώς και δεν είπα κάτι τέτοιο!!

 
Πανεπιστήμια στον 21ο αιώνα
02 Ιουλ 2020 18:23

Δεν έχει λογική να ιδρύονται σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δίπλα σε ήδη υπάρχουσες σχολές.

Όταν ιδρύθηκε το ΕΚΠΑ και το ΕΜΠ δεν υπήρχαν άλλα πανεπιστήμια (ΑΕΙ) στην Ελλάδα. Αντιθέτως, όταν ιδρύθηκαν τα ΤΕΙ λειτουργούσαν ήδη 6 Πανεπιστήμια (ΑΕΙ - ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, Παν. Πατρών, Παν. Ιωαννίνων, ΔΠΘ, Παν. Κρήτης) και μερικές ανώτατες σχολές (Βιομηχανική, Πάντειος, ΑΣΟΕΕ, Γεωπονική) καλύπτονας σχεδόν όλο τον πληθυσμό της χώρας, με εξαίρεση τη Θεσσαλία, όπου ιδρύθηκε πανεπιστήμιο 1984.

Δεν μπορούμε το 2020 να νομοθετούμε με τα δεδομένα της Ελλάδας του 1920 ή του 1950, αγνοώντας όλη την προηγούμενη εξέλιξη στον χώρο της εκπαίδευσης.

Η χώρα χρειάζεται ισχυρά και βιώσιμα ΑΕΙ, σε αριθμό όχι πάνω από δέκα, ώστε να στηριχθούν οι σπουδές και το μέλλον των φοιτητών και αποφοίτων. Εδώ και πολλά χρόνια το υπουργείο και τα μέλη ΔΕΠ κωλυσιεργούν αντί να προτείνουν λύσεις.

Είναι απαράδεκτο να λειτουργούν τρία ξεχωριστά ΑΕΙ στην Κρήτη και δύο ξεχωριστά ΑΕΙ σε Πελοπόννησο ή Δυτικη Μακεδονια-Ήπερια, ενώ ούτε η Αττική ούτε η Θεσσαλονίκη χρειάζονται επιπλέον προγράμματα προπτυχιακών σπουδών, όπως προέκυψε από την μετεξέλιξη των σχολών στα πρώην ΤΕΙ.

 
Πολυτεχνείο Αττικής όχι Σχολές Μηχανικών
02 Ιουλ 2020 18:25

Είναι προφανές ότι τα τμήματα Μηχανικών των ΤΕΙ Αττικής (Αθηνών, Πειραιά, ΑΣΠΑΙΤΕ) έπρεπε να έχουν ενταχθεί στις αντίστοιχες Σχολές του Πολυτεχνείου Αθηνών.

Με ελπίδες δε λύνονται τα προβλήματα κατακερματισμού του χάρτη των ΑΕΙ, εδώ και δεκαετίες οι καθηγητές δεν έχουν παρουσιάσει κανένα ρεαλιστικό σχέδιο που να βελτιώνει την δομή των δημοσίων ΑΕΙ.

@ κ. Χιωτίνη

 
Σχέδιο ενοποίησης ΑΕΙ
02 Ιουλ 2020 21:15

Σε τι χρειάζονται οι σχολές του πρώην ΤΕΙ Αθηνών-Πειραιά όταν λειτουργούν ήδη αντίστοιχες πανεπιστημιακές σε Πανεπιστήμιο Αθηνών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο Αθηνών;

Οι θέσεις προσωπικού πρέπει να ενισχύσουν τα περιφερειακά πανεπιστήμια, πχ. αντί να διατηρούμε στην Αττική τρία παρεμφερή τμήματα πχ. Πληροφορικής με 30 καθηγητές το καθένα, θα έχουμε ένα ενιαίο με 70 μέλη ΔΕΠ και οι υπόλοιπες θέσεις θα μετακινηθούν σε Ιωάννινα, Θεσσαλία, Κρήτη ή Θράκη, προκειμένου να ισχυροποιηθούν τα ΑΕΙ της περιφέρειας.

Τα ΤΕΙ έπρεπε να έχουν απορροφηθεί από τα πανεπιστήμια ήδη από το 2001.

 
Νικήτας Χιωτίνης
02 Ιουλ 2020 23:53

στους τελευταίους σχολιασμούς τίθεται θέμα αριθμού ΑΕΙ, το ζήτημα αυτό θέλει ιδιαίτερη ανάλυση, αλλά επιγραμματικώς η άποψή μου είναι ότι ακριβώς γράφει ο/η "Πανεπιστήμια στον 21ο αιώνα". Πράγματι, "..δεν μπορούμε να νομοθετούμε με τα δεδομένα του 1920 ή του 1950..."......

 
Διονύσης Γιαννακόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ,
03 Ιουλ 2020 08:19

Αγαπητέ κε Χιωτίνη,

Συγχαρητήρια για την εξαιρετική επιστημονική σας προσέγγιση. Απλά στον εύστοχο όρο "ισχυρή γνωσιολογική θεμελίωση" που θα πρέπει να αποτελεί τη βάση των Προγραμμάτων Σπουδών των ΑΕΙ θα προσέθετα και την καλλιέργεια της κριτικής και αφαιρετικής ικανότητας που κατά την άποψή μου θα πρέπει να αποτελεί το βασικό κριτήριο επιλογής θεμάτων για την αξιολόγηση των φοιτητών

 
Νικήτας Χιωτίνης
03 Ιουλ 2020 09:12

Κε Γιαννακόπουλε σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως και προφανώς έχετε δίκιο!! Η "κριτική και αφαιρετική ικανότητα" που αναφέρετε, αποτελεί τη βάση κάθε εξέλιξης! σας ευχαριστώ πολύ και κρατώ την εξαιρετική επισήμανση σας!

 
Απόφοιτος ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ - Καθηγητής Πληροφορικής ΔΕ.
03 Ιουλ 2020 18:00

Κύριε Γιαννακόπουλε,

Η αφαιρετική ικανότητα του κυρίου Γαβρόγλου ήταν αξιοθαύμαστη. Εξαφάνισε 400.000 επιστήμονες χωρίς ν ανοίξει μύτη με έναν νόμο! Εκπληκτικό έτσι;
Αφαίρεσε από τα χέρια μας τα πτυχία μας, τα οποία πλέον αντιστοιχούν σε ιδρύματα φαντάσματα!
Όσο για την κριτική του ικανότητα...ας μη το αναλύσω καλύτερα...

 
ΤΕΙ Πειραιά
03 Ιουλ 2020 18:15

Αυτά κύριε Χιωτίνη είναι τα αποτελέσματα εξαιτίας του ότι κάποιοι προσπαθούσαν να ψηλώσουν κοντύνοντας κάποιους άλλους. Όσο κάποιοι πιπιλάνε ακόμη την καραμέλα του ότι "''φορτωθήκανε" μαθήματα προσπαθώντας να διαφοροποιηθούν, τότε συνεχώς αυτά τα εμπόδια θα συναντάνε.
Εμείς σας τα λέγαμε...

Στον ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΥ.Μ.Α.Τ.Ε.) κάποιος φοιτητής του ΠΑΔΑ μας προσέγγισε για συσπείρωση όταν την ίδια στιγμή η Σύγκλητος του ΠΑΔΑ δεν αναφέρει ούτε καν μια λέξη για τους αποφοίτους ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ και ΤΕΙ Αθήνας : https://www.esos.gr/arthra/68411/sygklitos-pada-amesi-anaklisi-tis-apofa....

Πως αλλάζουν οι καιροί ,ε; Εσείς τι θα κάνατε στην θέση μας;

 
Νικητας Χιωτινης
03 Ιουλ 2020 23:59

Κε / Κα ΤΕΙ Πειραιά : θα προσπαθούσα να αναπτύξω το ΠΑΔΑ ως ΠΑΔΑ, που προήλθε απο Ανώτατα ΤΕΙ με άξιους αποφοίτους . Θα διαπραγματευόμουν ετσι με το ΤΕΕ χωρις το σύμπλεγμα να μοιάσω με άλλες Σχολές. Το ίδιο το ΤΕΕ σκέφτεται σοβαρά να ορθολογικοποίησει το τοπίο με ´ πυραμίδα ´ εξειδικεύσεων. Και θα ημουν αμείλικτος στα μεταπτυχιακά του ΠΑΔΑ ...πρεπει να γίνουν υποδειγματικά!

 
Γιάννης
04 Ιουλ 2020 11:48

Κύριε Χιωτίνη δεν ζητάμε να μοιάσουμε με άλλες σχολές. Είμαστε ίδιες σχολές!

Οι καθηγητές που έγιναν Πανεπιστημιακοί μέσα σε μια νύχτα που έγιναν καθηγητές; Σε άλλες σχολές;

 
Απόφοιτος ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ
04 Ιουλ 2020 12:09

Μάλιστα κύριε Χιωτίνη. Ώστε λοιπόν θέλουμε να μοιάσουμε με άλλες σχολές.

Οι απόφοιτοι του Μαθηματικού του 1976 είναι άλλης σχολής με τους αποφοίτους του Μαθηματικού του 2020 μιας και άλλαξε δραματικά το πρόγραμμα σπουδών. Έτσι;

Οι απόφοιτοι του Πολυτεχνείου 3,5 ετών σπουδών είναι άλλης σχολής με τους αποφοίτους του Πολυτεχνείου 5 ετών σπουδών. Κατ τ άλλα το κράτος αντιστοίχισε τα πτυχία τους αυτόματα με τις σπουδές 5 ετών.

Να σας θυμίσω ότι στο άρθρο σας αντιτίθεστε στα Πανεπιστήμια 2 ταχυτήτων;

 
Προπτυχιακά προγράμματα σπουδών ΤΕΙ
04 Ιουλ 2020 15:28

Το να ασχολούμαστε με τα μεταπτυχιακά προγράμματα όταν δεν έχουν λυθεί τα προβλήματα στα προπτυχιακά δεν έχει καμία απολύτως λογική.

Επιπλέον, πολλές ειδικότητες είναι ομοιες: ποια η διαφορά των Πολιτικών Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών των ΤΕΙ σε σχέση με τους Πολιτικούς Μηχανικούς και Μηχανολόγους Μηχανικούς των Πολυτεχνικών Σχολών; Ή μεταξύ Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής (Σχολή ΤΕΙ) και Τοπογράφων Μηχανικών (Πολυτεχνείο);

Στα πανεπιστήμια υπάρχουν πλέον ενιαία τμήματα ΗΜΜΥ, ενώ στο ΠΑΔΑ το 2018 δημιουργήθηκαν δύο ξεχωριστά τμήματα, ένα τμ. Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών και ένα τμ. Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών. Ομοίως, σε πολλά πανεπιστήμια η Βιοϊατρική αποτελεί ροή σπουδών και όχι αυτόνομο τμήμα.

Είναι αδύνατον να διαφοροποιηθούν οι παραπάνω σχολές γιατί τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύουν είναι κατά 90% είναι πανομοιότυπα. Επομένως, οι φοιτητές θα τις επιλέγουν μόνο με κριτήρια εντοπιότητας, και δε θα προσελκύουν αριστούχους.

Άρα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στη δομή των νέων και των παλιών σχολών που δεν έχουν σχέση με το ΤΕΕ ή το υπουργείο.

 
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ MSC
04 Ιουλ 2020 20:02

Τελείωσα την ΣΔΟ στο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ το 2008 τμήμα Λογιστικής .Από το ομώνυμο τμήμα απεκτησα Μεταπτυχιακό τίτλο το 2019 ως ΠΑ.Δ.Α. Οι καθηγητές που μου έκαναν μάθημα ήταν οι ίδιοι που με εκπαίδευσαν ως φοιτητή του Τ.Ε.Ι χωρίς καμία απολύτως δόση υπερβολής . Το πρόγραμμα που παρακολούθησα στο ΤΕΙ ήταν 8 εξαμήνων και είχε 240 ects .Το μάστερ διάρκειας 3 εξαμηνων + Διπλωματική Έρευνα , όχι βιβλιογραφική .
Θα ήθελα την γνώμη σας κ. Χιωτίνη, εγώ σε τι υπολείπομαι του φοιτητή που αποφοίτησε φέτος από το τμήμα Λογιστικής του ΠΑΔΑ ως ΠΕ ;
Ο συγκεκριμένος φοιτητής, του οποίου οι καθηγητές μου χορήγησαν το προπτυχιακό μου αλλά και το Μάστερ μου , θα πληρώνεται από μένα κατά 10% περισσότερο στην δουλειά μου , επίσης θα μπορεί να διεκδικεί θέσεις ευθύνης που εγώ δεν θα μπορω διότι όλες οι προκηρύξεις απαιτούν πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης .Για να προλάβω καποιους όχι δεν εργάζομαι στο Δημόσιο αλλά στον Τραπεζικό Τομέα .
Επειδή ΠΑΔΑ δεν είναι μόνο οι Μηχανικοί , πείτε πραγματικά αν εσείς ήσασταν στην θέση μου θα δεχόσασταν να δώσετε κατατακτήριες για να ξαναφοιτήσετε από την αρχή σε ένα τμήμα το οποίο έχετε παρακολουθήσει επιτυχώς επί 6 χρόνια ;
Παρακαλώ ένα σχόλιο σας θα ηθελα .
Ευχαριστώ .

 
Ανωτατοποίηση ΤΕΙ 2001-2019
05 Ιουλ 2020 01:09

Η ουσία είναι ότι η ρύθμιση για την πανεπιστημιοποίηση των ΤΕΙ το 2018, όπως και οι προηγούμενες ρυθμίσεις για την ανωτατοποίηση από το 2001, δεν άλλαξαν την κατάσταση για τους φοιτητές και τους αποφοίτους.

Αντιθέτως, ευνοήθηκαν τα μέλη ΔΕΠ και το προσωπικό, αφού θεωρούνται πλεον ισότιμοι με τους πανεπιστημιακούς καθηγητές.

Άρα το ζήτημα δεν είναι τόσο περίπλοκο ούτε χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση καθώς είναι φανερό ποιες είναι οι προτεραιότητες: πρέπει τα τμήματα να ενταχθούν σε σχολές ενιαίες και ισότιμες, δηλαδή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ.

Δείτε στο ΑΕΙ Θεσσαλίας, όπου το ΤΕΙ Θεσσαλίας εντάχθηκε στο πανεπιστήμιο: υπάρχουν ΔΙΠΛΕΣ σχολές Μηχανικών (Πληροφορικής, Πολιτικών, Μηχανολογων, Ηλεκτρολόγων κτλ.) και τα τμήματα έχουν εξαπλωθεί σε Λάρισα, Βόλο, Τρίκαλα, Λαμία και Καρδίτσα.

Η Σχολή Γεωπονικών Επιστημών έχει τμήματα σε Βόλο, Λάρισα και Καρδίτσα, η Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών έχει δύο τμήματα σε Λάρισα και ένα σε Βολο.

Αυτές είναι απαράδεκτες αποφάσεις που δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα για την Ελλάδα του 21ου αιώνα, η οποια χρειάζεται λίγα και ισχυρά Πανεπιστήμια.

 
Νικήτας Χιωτίνης
05 Ιουλ 2020 08:58

1. είναι γεγονός πως οι απόφοιτοι ΤΕΙ έχουν αγνοηθεί! όταν βρισκόμουν σε θέση ευθύνης (κοσμήτωρ σχολής) κατέβαλα πολλές προσπάθειες -όπως και πολλοί συνάδελφοί μου- να αρθεί αυτή η αδικία, ανεπιτυχώς όμως. Προσπάθησα τόσο μέσω αρθρογραφίας όσο και με έγγραφες προτάσεις προς το Υπουργείο Παιδείας. Θα εξακολουθώ να προσπαθώ, στο όσο βέβαια θα έχει νόημα αυτή η προσπάθεια (τώρα δεν έχω θέση ευθύνης)

2. Μάλιστα αγαπητοί φίλοι, θέλω τα σημερινά Πανεπιστήμιά μας να είναι ΑΛΛΕΣ ΣΧΟΛΕΣ. Θέλω να ακολουθήσουμε τα διεθνώς τεκταινόμενα, με μια εκπαίδευση που θα βλέπει στο σήμερα και στο μέλλον. Τέσσερα χρόνια βασική εκπαίδευση με ισχυρή γνωσιολογική θεμελίωση, αλλά και δυνατότητα κριτικής και αφαιρετικής ικανότητας, όπως εύστοχα συμπλήρωσε ο Κος Γιαννακόπουλος, και μετά 2 χρόνια μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις ακολουθώντας αλλά και προβλέποντας τις εξελίξεις της θεωρίας και της πρακτικής. Έχουμε τη δυνατότητα να ξεφύγουμε από τις αγκυλώσεις των παλαιοτέρων πανεπιστημίων της χώρας. Δεν πρέπει να έχουμε στόχο να τα αντιγράψουμε! Το τοπίο των "επαγγελματικών δικαιωμάτων" θα είναι απολύτως διαφορετικό σε 2-3 χρόνια. Να είστε σίγουροι. Άλλωστε είναι ήδη αλλαγμένο στην αγορά.

 
Θεσσαλός
05 Ιουλ 2020 09:46

@Ανωτατοποίηση ΤΕΙ 2001-2019

Απορώ που είδες τα διπλά τμήματα μηχανικών στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ειδικά για την πολυτεχνική, όλα τα τμήματα είναι στο Βόλο. Μάλλον μπερδεύτηκες με τα προγράμματα σπουδών του πρώην ΤΕΙ που θα υπάρχουν μέχρι το 2024 ώστε να τελειώσουν οι φοιτητές που είχαν μπει στα ΤΕΙ πριν την συνένωση. Ας αφήσουμε την ανάπτυξη του κάθε πανεπιστημίου στους καθηγητές του που ξέρουν καλύτερα τις ανάγκες και έχουν και την ευθύνη τελικά.

Η Ελλάδα του 21ου αιώνα χρειάζεται, ίσως περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, να ξέρουμε για ποιο πράγμα μιλάμε όταν διατυπώνουμε μια άποψη.

 
Τμήματα Μηχανικών Πληροφορικής
05 Ιουλ 2020 16:37

Τόσα χρόνια οι καθηγητές ήταν υπεύθυνοι για την ανάπτυξη των σχολών ΑΕΙ και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Ειδικά στο παν. Θεσσαλίας, λειτουργεί τμήμα ΗΜΜΥ (πρωην Μηχανικών Πληροφορική και Τηλεπικοινωνιών) στον Βόλο και δύο τμήματα Πληροφορικής στη Λαμία.

Μέχρι το 2024 το πιο πιθανό είναι να μην έχει καταργηθεί κανένα τμήμα και να συνεχίσουν να λειτουργούν ξεχωριστά, χωρίς να υπάρχει σωστή διαχείριση των διαθέσιμων πόρων.

Οι καθηγητές δεν το έχουν παρατηρήσει αυτό; Την ευθύνη έχει το κράτος το οποίο χρηματοδοτεί τα ΑΕΙ και όλοι οφείλουν να σέβονται την αποστολή των πανεπιστημίων.

 
Πολλαπλοί τύποι πτυχίων
05 Ιουλ 2020 16:44

Τα πειράματα με διαφορετικές σχολές δεν είναι αποτελεσματικά, όπως φάνηκε με τα πρώην ΤΕΙ που τελικά έγιναν ΑΕΙ και εξελίχθηκαν σε Πανεπιστήμια αλλά πάλι δε λύθηκαν τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά ζητήματα. Ο κάθε καθηγητής δεν μπορεί να αποφασίζει για το μέλλον των σημερινών 20χρονων και απλώς να αρθογραφεί για την επιτυχία ή την αποτυχία των σχετικών αποφάσεων.

Στις πολυτεχνικές σχολές οι σπουδές είναι πενταετείς και μπορούν να συνεχίσουν για διδακτορικό τίτλο ή για μεταπτυχιακό τίτλο. Αν κάτι αλλάξει, να είναι συνολικό για κάθε ΑΕΙ.

Οι σπουδές δεν μπορούν να "σπάνε" σε δέκα κομμάτια ώστε να είναι όλοι ικανοποιημένοι - αφού φυσικά έχουν εξασφαλισμένη μια θέση εργασίας στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο.

Ούτε τα πτυχία μπορούν καθορίζονται από τις συνθήκες στην αγορά εργασίας: είναι σημαντικό το κάθε κράτος να επιλέξει το μοντέλο των ΑΕΙ που ταιριάζει στον τρόπο ανάπτυξης της οικονομίας. Είναι φανερό μετά από 40 χρόνια πως η οικονομία της Ελλάδας δεν έχει ανάγκη από πολλαπλούς τύπους πτυχίων είτε ΤΕΙ είτε πανεπιστημίων, ή τετραετείς έναντι πενταετών σπουδών που οδηγούν μόνο σε τριβές μεταξύ αποφοίτων.

 
@ Ν. Χιωτίνης
05 Ιουλ 2020 17:06

Σύμφωνα με τη συνθήκη της Μπολόνια, την οποία έχει συνυπογράψει και η Ελλάδα, τα πτυχία πρέπει να γίνουν τριετή (τετραετή για ορισμένες σχολές όπως Ιατρική) και τα μεταπτυχιακά μονοετή ή διετή.

Καιρός να σταματήσουν οι υποσχέσεις, ότι δήθεν σε τρια ή πέντε χρόνια τα ζητήματα θα έχουν λυθεί "από μόνα τους". Με παλιά υλικά δε φτιάχνονται νέα πανεπιστήμια (βλ. λέκτορες από καθηγητές εφαρμογών)

 
Νικήτας Χιωτίνης
05 Ιουλ 2020 17:58

Αρχικώς, η Συνθήκη της Μπολόνια λέει 3 ή 4 για πτυχίο, 1 ή δύο για μεταπτυχιακό. Θεωρώ το 4+2 καλλίτερο για τα σημερινά δεδομένα. Αυτό θα πρότεινα και για τα πρώην ΤΕΙ. Τούτο θα ήταν ανώτερο από τα σημερινά 5ετή. Το ΤΕΕ νομίζω σύντομα θα αναζητήσει εξειδικεύσεις που τα σημερινά 5ετή δεν δίδουν. Όπου τα 2 θα εξελίσσονται σε περιεχόμενο και στόχους.

 
ΑΕΙ στην Ευρώπη
05 Ιουλ 2020 19:22

Το 4+2 είναι υπερβολικό σε σχέση με το 3+1 ή 1.5 που πλέον είναι η νόρμα για τις μεταπτυχιακές και προπτυχιακές σπουδές σε όλον τον κόσμο. Ακόμα και τα διδακτορικά πλέον έχουν μέγιστη διάρκεια 4 ή 5 χρόνια, καθώς δεν είναι λογικό να καθυστερούν οι νέοι. Με το να γεμίζουν τα προγράμματα σπουδών με 50+ μαθήματα δεν βελτιώνεται η ποιότητα τους.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ