Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Κοσμητεία Φιλοσοφικής ΕΚΠΑ: Οι ισοτιμίες τίτλων Δραματικών Σχολών οδηγούν σε διορισμούς και προσλήψεις αναπληρωτών, Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές

Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικράτειας
Δημοσίευση: 04/07/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Την έντονη διαφωνία της διατυπώνει η Κοσμηετεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με την απόφαση  
για την ισοτιμία των διπλωμάτων των δραματικών σχολών με τα πτυχία του κλάδου ΠΕ 91.01 (Θεατρικών Σπουδών).

Εάν θεωρηθεί ότι οι απόφοιτοι δραματικών σχολών κατέχουν ισότιμο τίτλο σπουδών με τα παλαιά ΤΕΙ, επισημαίνει η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής,  τότε οι ίδιοι δύνανται να εγγραφούν στους καταλόγους εκπαιδευτικών για διορισμό ή πρόσληψη αναπληρωτών και να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, παραβιάζοντας τα δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής μας.

Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής, υπερασπίζοντας τον δημόσιο εκπαιδευτικό χαρακτήρα και το περιεχόμενο των σπουδών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, πρωτίστως δε τα δικαιώματα των αποφοίτων του ίδιου Τμήματος σε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο, ζητάει την ακύρωση της εν λόγω Κοινής Υπουργικής Απόφασης [ΦΕΚ Β' 3196/2-8-2018] Κ. Γαβρόγλου-Λ. Λινόιρδου.

Ήδη το τμήμα  Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ προσέφυγε   στο Συμβούλιο της Επικράτειας , ζητώντας να ακυρωθεί η  συγκεκριμένη απόφαση.

Η υπουργός Πολιτισμού

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη Βουλή δήλωσε σχετικά “ το ΥΠΠΟΑ βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να επισπευθεί η διαδικασία για τη χορήγηση ισοτιμίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΚΥΑ, η οποία επί του παρόντος είναι σε εξέλιξη.

Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση:

1. Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) αποφαίνεται για την αναγνώριση της ισοτιμίας των τίτλων σπουδών, που έχουν χορηγήσει οι Ανώτερες Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, που διέπονται από το ν. 1158/81 (Α ́ 127) και τα Προεδρικά Διατάγματα, που έχουν εκδοθεί με εξουσιοδότηση του νόμου αυτού, έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 3149/2003 (Α ́ 141), με τους τίτλους που χορηγούσαν έως τις 10.6.2003 τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.), χωρίς αντιστοιχία προς υπάρχουσες κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα ειδικότητες των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

2. Στους τίτλους σπουδών των Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.1158/1981 (όπως αναφέρονται στο παράρτημα Α ́ της παρούσας) και τα εκτελεστικά αυτού διατάγματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 της παρούσας, περιλαμβάνονται οι εξής:

α) Δίπλωμα Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης, Τμήμα Υποκριτικής (αποκλειστικά για αποφοίτους Λυκείου ή ισότιμης σχολής),

β) Πτυχίο Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης, Τμήμα Υποκριτικής (για τα εξαιρετικά Ταλέντα της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν.1158/1981), εφόσον έχουν αποκτήσει απολυτήριο Λυκείου έως την 10.6.2003,

γ) Δίπλωμα Ανώτερης Σχολής Χορού, Τμήμα Καθηγητών Χορού (αποκλειστικά για απόφοιτους Λυκείου ή ισότιμης σχολής)

δ) Δίπλωμα Ανώτερης Σχολής Χορού, Τμήμα Χορευτών (αποκλειστικά για απόφοιτους Λυκείου ή ισότιμης σχολής)

ε) Πτυχίο Ανώτερης Σχολής Χορού, Τμήμα Χορευτών (για όσους δεν διαθέτουν απολυτήριο Λυκείου), εφόσον ο κάτοχός του έχει λάβει απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμης Σχολής μετά την Εισαγωγή του στην Ανώτερη Σχολή και σε κάθε περίπτωση έχουν αποκτήσει απολυτήριο Λυκείου έως την 10.6.2003.

3. Οι κάτοχοι των τίτλων σπουδών της προηγούμενης παραγράφου δύνανται να υποβάλουν αίτηση για ισοτιμία προς τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ευκρινές φωτοαντίγραφο:

α) Συμπληρωμένη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση.

β) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου αποδεικτικού της ταυτότητάς τους.

γ) Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών θεωρημένο από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α). Η θεώρηση του τίτλου μπορεί να έχει γίνει και από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου σύμφωνα με τις παλαιότερες ονομασίες του, ήτοι Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Προκειμένου να θεωρηθεί ότι ένας τίτλος σπουδών εμπίπτει στις διατάξεις της παρούσης λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία θεώρησης του τίτλου από το ΥΠΠΟΑ. Οι τίτλοι σπουδών της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης (ΚΣΟΤ) και των Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέχνης του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος δεν απαιτούν θεώρηση του ΥΠ.ΠΟ.Α..

δ) Απόδειξη καταβολής χρηματικού ποσού ανταποδοτικού τέλους σε λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (για την περίπτωση αρχικής αίτησης ή επανεξέτασης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 69693/22-12-2016 (Β ́ 4485) Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Η διαδικασία που θα ακολουθεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π για τη χορήγηση της ισοτιμίας ρυθμίζεται ως εξής:

α) Ο ενδιαφερόμενος αποστέλλει ή προσκομίζει στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει την αίτηση και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 3 της παρούσας. Ο φάκελος εξετάζεται από την Επιτροπή Ισοτιμιών (Ε.Ι.), προκειμένου να ελεγχθεί η γνησιότητα του προσκομιζόμενου τίτλου, σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και να εισηγηθεί για την ισοτιμία ή μη του κατατεθειμένου τίτλου σπουδών.

β) Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τη διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής Ισοτιμιών δύναται να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει κάθε επιπλέον αναγκαίο στοιχείο, με βάση τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά.

γ) Μετά την εξέταση του φακέλου του ενδιαφερόμενου, η Ε.Ι εισηγείται προς το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τη χορήγηση ισοτιμίας ή μη του τίτλου σπουδών, το οποίο αποφασίζει.

δ) Η απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κοινοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο. Σε περίπτωση χορήγησης της εν λόγω ισοτιμίας, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει το ακόλουθο  πιστοποιητικό:

Το ιστορικό

Με το άρθρο 27 παρ. 5 του ν. 1158/1981 (ΦΕΚ 127/Α/1981) ορίστηκε ότι αρμόδιο όργανο για την ισοτιμία των ήδη απονεμηθέντων τίτλων από τις κρατικές και τις αναγνωρισμένες ιδιωτικές Σχολές Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, πριν την έναρξη της ισχύος του εν λόγω νόμου, με τους τίτλους οι οποίοι προβλέπονται από τις διατάξεις του, ήταν το Συμβούλιο Ισοτιμιών του ΚΑΤΕΕ Αθηνών. Επιπλέον, αρμόδιο για την χορήγηση ισοτιμίας στους αποφοίτους των Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης ήταν το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Ε5/3191/4.7.1990 (ΦΕΚ 466/Β/1990) κοινή υπουργική απόφαση.

Μετά την ανωτατοποίηση των Τ.Ε.Ι., το Ι.Τ.Ε. έπαψε να χορηγεί ισοτιμίες, καθώς, με το άρθρο 13 παρ. 25 του Ν 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α/10-6-2003), δεν υφίστατο πλέον η δυνατότητα ισοτιμίας προς πτυχία Τ.Ε.Ι. διπλωμάτων Ανωτέρων Σχολών εποπτευομένων από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Με το πέρασμα των ετών διαπιστώθηκε ότι μεγάλο μέρος των αποφοίτων των Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέχνης και Χορού, των ετών 1985-2003, δεν φρόντισε να υποβάλει εγκαίρως αίτηση στο Ι.Τ.Ε. για τη χορήγηση ισοτιμίας, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει προβλήματα προσδιορισμού κατηγορίας για εργαζόμενους στο δημόσιο και ένταξης σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών κλπ.
Το εν λόγω πρόβλημα ρυθμίστηκε νομοθετικά με το άρθρο 79 του ν. 4481/2017 (ΦΕΚ 100/Α/20.7.2017), που όρισε ότι οι τίτλοι σπουδών που χορηγήθηκαν από Ανώτερες Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, εφόσον αποκτήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1158/1981 έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 3149/2003, θεωρούνται ισότιμοι προς τους τίτλους σπουδών που χορηγούσαν έως τις 10.6.2003 τα Τ.Ε.Ι.

Σε εφαρμογή των διατάξεων του προαναφερόμενου άρθρου εκδόθηκε η υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/374216/1287/25.7.2018 (ΦΕΚ 3196/Β/2.8.2018) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού, με την οποία προσδιορίστηκαν: α) οι Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης και οι Ανώτερες Επαγγελματικές Σχολές Χορού που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του 1άρθρου 79 και β) οι σχετικές προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της ισοτιμίας. Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ, για την αναγνώριση της ισοτιμίας των σχετικών τίτλων σπουδών αποφαίνεται ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ο οποίος εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΣΜΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΚΠΑ

Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στηρίζει την προσφυγή του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών στο Συμβούλιο της Επικράτειας για την ακύρωση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τις «προϋποθέσεις και τη διαδικασία αναγνώρισης ισοτιμίας των Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης του ν. 1158/1981 (Α΄ 127) όπως ισχύει» [ΦΕΚ Β' 3196/2-8-2018].

Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής θεωρεί ότι η συγκεκριμένη ΚΥΑ, που επιτρέπει στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) «να αποφαίνεται για την αναγνώριση ισοτιμίας τίτλων σπουδών που έχουν χορηγήσει οι Ανώτερες Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, που διέπονται από το ν. 1158/1981 (Α΄ 127) και τα Προεδρικά Διατάγματα, που έχουν εκδοθεί με εξουσιοδότηση του νόμου αυτού, έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 3149/2003 (Α΄ 141), με τους τίτλους που χορηγούσαν έως τις 10.6.2003 τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.), χωρίς αντιστοιχία προς υπάρχουσες κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα ειδικότητες των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», προσβάλλει το κύρος των πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών και συνιστά παράβαση του άρθρου 16 του Συντάγματος, καθώς η πλειονότητα των παραπάνω καλλιτεχνικών σχολών είναι ιδιωτικά εκπαιδευτήρια τριετούς διάρκειας σπουδών.

Εάν θεωρηθεί ότι οι απόφοιτοι δραματικών σχολών κατέχουν ισότιμο τίτλο σπουδών με τα παλαιά ΤΕΙ, τότε οι ίδιοι δύνανται να εγγραφούν στους καταλόγους εκπαιδευτικών για διορισμό ή πρόσληψη αναπληρωτών και να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, παραβιάζοντας τα δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής μας.

Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής, υπερασπίζοντας τον δημόσιο εκπαιδευτικό χαρακτήρα και το περιεχόμενο των σπουδών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, πρωτίστως δε τα δικαιώματα των αποφοίτων του ίδιου Τμήματος σε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο, ζητάει την ακύρωση της εν λόγω Κοινής Υπουργικής Απόφασης [ΦΕΚ Β' 3196/2-8-2018].

Σχόλια (13)

 
Μαρίνα
04 Ιουλ 2020 12:55

Γιατί προσβάλει το κύρος; Υπήρχαν τότε δημόσιες σχολές; Πιο δύσκολα ήταν. Τα πτυχία πρέπει να είναι ισότιμα. Εξετάσεις στο υπουργείο πολιτισμού έδωσαν και αυτοί. Και είναι οι ίδιοι άνθρωποι που πάλεψαν για να γίνει και δημόσια σχολή. Τώρα τα ξεχνάτε.

 
Μανώλης
04 Ιουλ 2020 13:02

Ανωτέρας χορού , δραματικής τέχνης , ωδείων, γραφίστες, σχεδίου... όλα για διορισμό στην εκπαίδευση. Τους μαθητές και τα σχολεία τα ρωτήσατε; Η ανωτατοποίηση δε σημαίνει αναβάθμιση σπουδών αλλά διορισμό στην εκπαίδευση. Ας σταματήσει η κοροϊδία. Ποσο άλλο θα να αντέξει το ελληνικό σχολείο.

 
Τραγουδοποιός
04 Ιουλ 2020 13:07

Έχει απόλυτο δίκιο η κοσμητεία της Φιλοσοφικης σχολής . Διαφορετικά πρέπει να καταργηθεί η σχολή από τη Φιλοσοφική. Με ποσα μόρια εισάγεται κάποιος στη δραματική σχολή; Για Βα δούμε και τος διάφορες. Το ίδιο είναι ο καθηγητής καλλιτεχνικών από τη σχολή καλών τεχνών το ίδιο από ΤΕΙ γραφιστικής; Το ίδιο ο μουσικός πτυχιούχος μουσικών σπουδών ΑΕΙ το ίδιο από ένα ωδείο ;

 
Τονια Τριζα
04 Ιουλ 2020 13:09

Πόσες εξισώσεις προς τα κάτω να δεχτούμε ; Ποτε θα πάρετε σοβαρά τη διδασκαλία στα σχολεία; Όχι άλλη αλλαγή όχι άλλη υποβάθμιση.

 
Αργήσατε
04 Ιουλ 2020 16:55

Καλά αυτό το ΦΕΚ έγινε 2-8-2018 επί εποχής του Γαβρόγλου και ερχόσαστε σήμερα να παραπονεθείτε να το πάρει πίσω η Κεραμέως !!!! Είδες ο ΣΥΡΙΖΑ τα έκανε όλα ίσωμα….

 
Observator
04 Ιουλ 2020 20:43

Kανείς δεν μπορεί να πεί οτι τα παιδιά των δραματικών σχολών δεν ξέρουν από θέατρο.

 
Τότε να διδάσκουν
05 Ιουλ 2020 09:13

Στα δημόσια σχολεία και απόφοιτοι ΙΕΚ. Όσοι πήγαν σε δραματικές σχολές κλπ πήγαν για να γίνουν καλλιτέχνες και όχι εκπαιδευτικοί. Άλλο εμπειροτεχνιτης. ΚΙ ΆΛΛΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.

 
@Observator
05 Ιουλ 2020 09:43

Μπορεί να ξέρουν και από βέσπα... Να πάρουν άδεια σχολής οδηγών....

 
Λητω
05 Ιουλ 2020 09:47

Προς observator αυτό τι σημαίνει ; Ότι πρέπει να δοθεί ισοτιμία ; Σε καμία περίπτωση. Οι μεταλυκειακής σπουδές με κάποια κατεύθυνση δεν έχουν ισοτιμία με ΑΕΙ με τα επαγγελματικά δικαιώματα διευρυμένα. Μπορούν δηλαδή οι απόφοιτοι δραματικών να παίξουν στο θέατρο αλλά όχι να διδάσκουν στα σχολεία . Πρέπει να το καταλάβουν οι ιθύνοντες ότι το σχολείο δεν είναι ενα χωνί για όλους. Να το ξανασκεφτούν και να υπαναχωρήσουν .

 
@Τραγουδοποιος
06 Ιουλ 2020 08:52

«Το ίδιο είναι ο καθηγητής καλλιτεχνικών από τη σχολή καλών τεχνών το ίδιο από ΤΕΙ γραφιστικής;»
Εγώ νομίζω πως ναι , αν μη τη άλλο και οι δυο έχουν πτυχίο ΑΕΙ και μπορουν να διοριστούν στην εκπαίδευση. Εσείς τραγουδοποιε εχετε άλλη άποψη; Που τη βασίζετε ακριβώς πέρα από τα τραγούδια σας;
Καλό θα ήταν να μην εκφέρουμε με τέτοια ευκολία κρίσεις γιατί βάζουμε τον εαυτό μας σε δύσκολη θέση..

 
Προσπαθήστε περισσότερο...
06 Ιουλ 2020 10:17

@Τραγουδοποιός, Ακόμα και τώρα δεν έχετε αντιληφθεί ότι τα ΤΕΙ ήταν ΑΕΙ. Από εκεί πηγάζουν όλοι οι λανθασμένοι προβληματισμοί σας!

 
Observator
06 Ιουλ 2020 14:54

Σκεφτείτε κάποιος να ανοίγει Σχολή Οδηγών και να μην ξέρει να οδηγεί.

 
Αλεξία Μαρίνου
07 Ιουλ 2020 17:14

Προς "Αργήσατε"
Οι προσφυγές στο ΣτΕ από όσα γνωρίζω γίνονται εντός 2 μηνών από κάθε Υπουργική Απόφαση. Αποκλείεται να έγινε το 2020. Μάλλον φέτος θα εκδικαστεί.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ