Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Παν. Ιωαννίνων: Να ανακληθεί η απόφαση για τις αντιστοιχίες πανεπιστημιακών τμημάτων

Δημοσίευση: 04/07/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καλεί το υπουργείο Παιδείας να ανακαλέσει τη συγκεκριμένη απόφαση, δεδομένου ότι την επόμενη εβδομάδα αρχίζει η συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων από τους υποψηφίους για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στις 25 Ιουνίου δημοσιεύθηκε η ΥΑ 77275/Ζ1 (Β’ 2549) με τις αντιστοιχίες των Πανεπιστημιακών Τμημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι γίνεται διαχωρισμός σε «παλαιά» και «νέα» Τμήματα ελληνικών ΑΕΙ, που θεραπεύουν το ίδιο επιστημονικό πεδίο, εφαρμόζοντας ομοειδή προγράμματα προπτυχιακών σπουδών.

Ανάλογες αποφάσεις εκδίδει το ΥΠΑΙΘ κάθε χρόνο, πριν από την περίοδο συμπλήρωσης των μηχανογραφικών δελτίων, για να αποτελέσουν τη βάση των μετεγγραφών της επόμενης ακαδημαϊκής περιόδου. Είναι, όμως, η πρώτη φορά που το Υπουργείο προχωρεί σε έναν τέτοιο διαχωρισμό, χωρίς πειστική τεκμηρίωση σε ό,τι αφορά την επιλογή των κριτηρίων που υιοθετήθηκαν και ελήφθησαν υπ’ όψιν. Η χρησιμότητα αυτού του διαχωρισμού δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή. Επιπλέον, δημιουργούνται ερωτηματικά γιατί τώρα, 13 μόλις ημέρες μετά τη δημοσίευση του ν. 4692/2020 (Α’ 111), με τον οποίο επανακαθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διενέργεια των μετεγγραφών με τη θέσπιση του δείκτη των 2.750 μορίων, έχει εκ των πραγμάτων περιοριστεί η δυνατότητα επιλογής Τμημάτων υποδοχής.

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δεν πρόκειται να εμπλακεί σε πολιτικούς διαξιφισμούς για το θέμα αυτό, αλλά έχει την υποχρέωση να διατυπώσει τη θέση του βασιζόμενο σε καθαρά ακαδημαϊκά κριτήρια. Στην Υπουργική Απόφαση αναφέρεται ότι ελήφθη υπόψη η γνώμη τoυ Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (απόφαση ΕΘΑΑΕ με αρ. 3/28-05-2020, που διαβιβάστηκε στο ΥΠΑΙΘ με τα υπ’ αρ. 15897/29-05-2020 και 16237/17-06-2020 έγγραφα) επί του θέματος. Πραγματικά, θα ήταν πολύ χρήσιμο, να δημοσιοποιηθούν τα σχετικά έγγραφα, ώστε να πληροφορηθούν καλύτερα η ακαδημαϊκή κοινότητα και η ελληνική κοινωνία ποιες μέθοδοι σύγκρισης χρησιμοποιήθηκαν. Ίσως δεν έγινε αντιληπτό ότι η συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση οδηγεί πρακτικά στη διάκριση ομοειδών Τμημάτων σε Α’ και Β’ κατηγορίας.

Η αντιστοίχιση Τμημάτων είναι πιο σύνθετο πρόβλημα απ’ ό,τι φαίνεται εκ πρώτης όψεως. Η πείρα από ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια μας έχει διδάξει ότι σε αυτή τη διαδικασία δεν επαρκεί η απλή καταγραφή ή η αδρή σύγκριση μαθημάτων που έχουν τον ίδιο τίτλο, γιατί πολλές φορές η διδακτέα ύλη και οι εργαστηριακές ασκήσεις είναι κράματα επιμέρους θεμάτων στα οποία δίνεται διαφορετική έμφαση από Ίδρυμα σε Ίδρυμα. Ακόμα και το όνομα ενός Τμήματος είναι πολλές φορές συνάρτηση του χρόνου στον οποίο δημιουργήθηκε και είτε εξυπηρετεί την ανάγκη ανάδειξης μιας πιο «αυτόνομης» ταυτότητας σε σχέση με παλαιότερα Τμήματα, είτε το ακριβώς αντίστροφο, δηλαδή τη στρατηγική ενσωμάτωσης σε μια ομάδα καθιερωμένων Τμημάτων. Ως εκ τούτου, είναι ακαδημαϊκά ασφαλέστερο και δεοντολογικά πρέπον τον πρώτο και κύριο λόγο για την αντιστοίχιση να έχουν τα ίδια τα νέα Τμήματα, φυσικά σε συνεννόηση με την ΕΘΑΑΕ και το Υπουργείο Παιδείας.

Η υλοποίηση της συγκεκριμένης απόφασης δεν είναι σκόπιμη, γιατί αποτελεί προϊόν μιας μάλλον βεβιασμένης εκτίμησης, που προκαλεί οξύτητες και αμφισβητεί αμέσως τις αποφάσεις των ΜΟΔΙΠ και των Συγκλήτων, από  τις οποίες εγκρίθηκαν τα προγράμματα σπουδών «παλαιών» και «νέων» Τμημάτων.

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καλεί το Υπουργείο Παιδείας να ανακαλέσει τη συγκεκριμένη απόφαση, δεδομένου ότι την επόμενη εβδομάδα αρχίζει η συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων από τους υποψηφίους για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

Σχόλια (29)

 
Ίδρυση των ΤΕΙ
07 Ιουλ 2020 17:57

Τα πρώτα ΤΕΙ ιδρύθηκαν το 1983 σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά, Ηράκλειο, Λάρισα, Πάτρα ως μετεξέλιξη των ΚΑΤΕΕ. Επιπλέον, λειτουργούσαν ΤΕΙ σε Καβάλα, Κοζάνη, Χαλκίδα, Σέρρες και Μεσολόγγι και κάποια παραρτήματα σε Φλώρινα, Λαμία, Καρπενήσι. Ήταν τότε διαχωρισμένα από τα ΑΕΙ, που ήδη είχαν καλυψει τα αστικά κέντρα αλλά και τις μεγάλες πόλεις της περιφέρειας, όπως το Παν. Ιωαννίνων, το Παν. Πατρών, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πανεπιστήμιο και Πολυτεχνείο Κρήτης.

Άρα η ανάπτυξη των τμημάτων δεν έγινε με βάση κάποιο ορθολογικό σχεδιασμό για την Ανώτατη Εκπαίδευση.

Οι ειδικότητες Μηχανικών ή Γεωπονίας ή Διοικησης ήδη λειτουργούσαν ή είχαν ιδρυθεί στα τότε Πανεπιστήμια (Πολυτεχνικές Σχολές, Οικονομικές Σχολές, Σχολές Επιστημών Υγείας), όπως για παράδειγμα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το οποίο ιδρύθηκε το 1984 με Πολυτεχνική και Ιατρική Σχολή, σε Βόλο και Λάρισα.

Το 1939 η ΑΣΟΕΕ υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας, αναγνωρίζεται ως ισότιμη με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και άλλα πανεπιστήμια. Το 1958 το νυν ΠΑΠΕΙ μετονομάσθηκε σε Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς (Α.Β.Σ.Π.) με τετραετή φοίτηση και πτυχίο ισότιμο των άλλων ΑΕΙ. Δεν έγιναν πανεπιστήμια σε μια "νύχτα", όπως ισχυρίζονται ορισμένοι.

Κανένας λόγος δεν υπήρχε με βάση τα δεδομένα της Ελλάδας τότε να λειτουργούν παράλληλα δύο τύποι ιδρυμάτων στην Τριτοβάθμια. Το 2001 έγινε η ανωτατοποίηση αλλά, όπως αποδεικνύεται, τίποτα δεν άλλαξε για τους φοιτητές και τους αποφοίτους.

 
@Συσσώρευση προβλημάτων
07 Ιουλ 2020 15:29

Πολλά από αυτά που λες γίνανε ανάποδα.

 
@@Μηχανικός ΠΑ.Δ.Α06 Ιουλ 2020 16:30
07 Ιουλ 2020 15:26

Όχι δεν εχουν διαφορά, διότι ο δεύτερος πλέον έχει πρότερη γνώση του τι συμβαίνει, οπότε δεν έχουν ξεκινήσει από την ίδια αφετηρία. Με τίποτα δεν έχουν διαφορά, ξέχασέ το!!!!!!!!!!!!!

 
Συσσώρευση προβλημάτων
06 Ιουλ 2020 20:16

Κακώς εδώ και χρόνια οι κυβερνήσεις κοροϊδεύουν την κοινωνία με ανωτατοποιήσεις στα χαρτιά, ενώ θα μπορούσαν να λειτουργούν ενιαία προγράμματα σπουδών σε συγκεκριμένα ΑΕΙ. Κατά αυτόν τον τρόπο, η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα διαχωρίζεται σαφώς σε Ανώτατη και Επαγγελματική, χωρίς επικαλύψεις αντικειμένων.

Η ΑΣΟΕΕ και οι Βιομηχανικές Σχολές Θεσσαλονίκης και Πειραιά ήταν ισότιμες με τα ΑΕΙ (τα Πανεπιστήμια) από τη δεκαετία του '60, πολύ πριν εξελιχθούν σε Οικονομικά Πανεπιστήμια το 1989.

Τα ΤΕΙ ακόμα και σήμερα μπορούν να διδάσκουν καθηγητές χωρίς διδακτορικό, ενώ ιδρύθηκαν σε πόλεις όπου ήδη λειτουργούσαν παρεμφερείς πανεπιστημιακές σχολές. Επίσης, πολλά τμήματα ΤΕΙ και πανεπιστημίων δεν είχαν σαφές γνωστικό αντικείμενο αλλά ιδρύθηκαν με την πρόθεση να εξελιχθούν κάπως-κάποτε ώστε να "μοιάζουν" με τα παραδοσιακά. Το λάθος με τις μετεγγραφές δεν αναιρεί τα προηγούμενα λάθη εδώ και δεκαετίες.

 
Ε.Λ.
06 Ιουλ 2020 19:27

Τυχαίο παράδειγμα: Η αρχιτεκτονική του ΕΜΠ και η αρχιτεκτονική Κρήτης γιατί είναι αντίστοιχες με πάνω από 7.000 μόρια διαφορά; Προφανώς οι άνθρωποι της κυβέρνησης είναι εμπαθείς με ό,τι άγγιξε η προηγούμενη κυβέρνηση. Όλα τα άλλα είναι απλώς βλακείες...Και στο εξωτερικό υπάρχουν περισσότερο και λιγότερο φημισμένα πανεπιστήμια, αλλά δεν παράγουν πτυχία δύο ταχυτήτων.
Στην Ελλάδα εσχάτως τα πτυχία των αποτυχώντων των πανελληνίων και αυτών που δεν συμμετέχουν καν σε αυτές, θεωρούνται"αντίστοιχα" των δημόσιων πανεπιστημίων!!!!!!! Γι' αυτό δεν λέτε τίποτα;

 
@@@Μηχανικός ΠΑ.Δ.Α.
06 Ιουλ 2020 18:39

Ο Σύριζα δεν έκανε εν μία νυκτί τα ΤΕΙ Πανεπιστήμια, οι προηγούμενες κυβερνήσεις έκαναν εν μία νυκτί την Οικοκυρική Σχολή Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και τςι Ανωτάτες Βιομηχανικές Σχολές επίσης Πανεπιστήμια.
Τα ΤΕΙ Ακολούθησαν μία εξελικτική πορεία από το 2001 με:
(α) εκλογές Καθηγητών με κοινή νομοθεσία και κριτήρια με τα Πανεπιστήμια
(β) έναρξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών μετά από κρίση των τμημάτων, στα οποία φοίτησαν πάρα πολλοί απόφοιτοι Πανεπιστημίων
(γ) ένταξη των καθηγητών ΤΕΙ σε εκλεκτορικά σώματα Πανεπιστημίων, μετά από επιλογή των ίδιων των Πανεπιστημίων
(δ) έγκριση προγραμμάτων σπουδών ομοίων με τα Πανεπιστήμια
(ε) συμμετοχή των Καθηγητών ΤΕΙ στα ίδια ερευνητικά προγράμματα με τους Καθηγητές των Πανεπιστημίων
(στ) συνεπίβλεψη διδακτορικών διατριβών
(ζ) συμμετοχή των Καθηγητών ΤΕΙ στις επιτροπές εξέτασης διδακτορικών διατριβών, μετά από επιλογή των ίδιων των Πανεπιστημίων

Αυτά έγιναν πριν την δημιουργία του ΠΑ.Δ.Α., με τις βάσεις των τμημάτων των δύο πρώην ΤΕΙ να είναι υψηλότερες των βάσεων πλήθους τμημάτων περιφερειακών Πανεπιστημίων. Επιπλέον προηγήθηκαν οι αξιολογήσεις Ιδρυμάτων, με τα ίδια ακριβώς κριτήρια με τα Πανεπιστήμια.

Υπενθυμίζω ότι στο Μαθηματικό ΕΚΠΑ παίρνουν μετεγγραφή από το Μαθηματικό του Παν/μίου Αιγαίου. Πράγματι, άλλα τα μάτια του λαγού ...

 
Αλλαγές στο μηχανογραφικό δελτίο
06 Ιουλ 2020 17:32

Η ονομασία των τμημάτων πρέπει να καθοδηγεί όχι να παραπλανά τους υποψηφίους. Αυτό που γίνεται με παλιά και νέα τμήματα, με το πρόσχημα της δήθεν αξιολόγησης, είναι ξεκάθαρα ευθύνη του υπουργείου και των πανεπιστημιακών, που προσπαθούν να δικαιολογήσουν κακές αποφάσεις δεκαετιών.

 
@@Μηχανικός ΠΑ.Δ.Α
06 Ιουλ 2020 16:30

Δύο φίλοι ξεκίνησαν να μαθαίνουν μια ξένη γλώσσα και στην πρώτη εξέταση στο TOEFL πήραν και οι δυο 650 το Β1 αλλά ο ένας ξανάκανε μαθήματα και ξανάδωσε και πήρε μετά 830 το Γ2. Πιστεύεις πως έχουν δεν έχουν καμιά διαφορά??????!!!!
Το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εν μια νυκτί έκανε τα ΤΕΙ πανεπιστήμια και μάλιστα μερικά από αυτά 5ετή δεν σημαίνει ότι αυτομάτως απέκτησαν και επαγγελματικά δικαιώματα.
Θεμιτό να ζητούν όλοι περισσότερα δικαιώματα και εξισώσεις αλλά, άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα της κουκουβάγιας…..

 
Βάσεις εισαγωγής
06 Ιουλ 2020 13:18

Οι φοιτητές δεν επιθυμούν πραγματικά να σπουδάσουν στα δεκάδες τμήματα που έχουν ιδρυθεί, απλώς τα δηλώνουν για να αποκτήσουν τη φοιτητική ιδιότητα.

Η βάση εισαγωγής έχει νόημα μεταξύ ίδιων σχολών, στο ίδιο πεδίο με τα ίδια μαθήματα (βαρύτητας παλιότερες χρονιές) και με παρόμοιο αριθμό εισακτέων (όχι να συγκρινόνται βάσεις τμημάτων με 80 και 180 εισακτέους).

Όμως η προσφορά θέσεων δεν μπορεί να είναι το μόνο κριτήριο: Με εξαίρεση λίγες ειδικότητες πχ. Φυσικοθεραπεία τα τμήματα των ΤΕΙ έχουν ακριβώς τις ίδιες ειδικότητες με τα πανεπιστημιακά, τα οποία ανήκαν στα ΑΕΙ και έχουν μεγαλύτερη ακαδημαϊκή παράδοση. Επομένως, δεν έχει νόημα να συντηρούμε πολλά τμήματα με το ίδιο αντικείμενο, εκ των οποίων τα μισά είναι περιττά.

Η βάση εισαγωγής σε κάποιο βαθμό όμως αντικατοπτρίζει και την ποιότητα των εισερχόμενων φοιτητών, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Αν ένα τμήμα έχει βάση στο 8 ή 9 και όλα τα υπόλοιπα στο ΙΔΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και με τις ίδιες προϋποθέσεις (ίδια διάρκεια σπουδών, ανάλογος αριθμός εισακτέων κοκ.) στο 14-15 σαφώς υπάρχει πρόβλημα.

Το υπουργείο πρέπει επομένως να επανασχεδιάσει τον ακαδημαϊκό χάρτη, ορίζοντας ποιες και πόσες σχολές είναι εφικτό να λειτουργούν σε μια χώρα με τις ανάγκες της Ελλάδας (10 εκατομμυρια γενικός πληθυσμός), και κυρίως να σταματήσει η άναρχη προσφορά χιλιάδων θέσεων σε τμήματα του κέντρου και της περιφέρειας.

 
Ακαμάτης Ανδρέας
06 Ιουλ 2020 12:33

Ήρθε η ώρα να επανεξεταστεί το θέμα ύπαρξης κάποιων σχολών που δεν υπάρχει νόημα να συνεχίζουν στο μηχανογραφικό. Μετά δημιουργούνται απαιτήσεις αντιστοιχίας κ.α. Μη ξεχνάτε ότι για την ύπαρξη σχολών με 6 βαθμό εισαγωγής πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος. Ρωτήστε τον αν θέλει η αν υοαρχει λόγος. Είναι Σα να πιέζουμε κάποιον να σπουδάσει και μετά να ζητά διορισμό .

 
niki οτι ναναι
06 Ιουλ 2020 11:35

@ niki Μου αρέσει που κάθεστε και εξηγείτε στη niki αυτά που δεν μπορεί να καταλάβει, και πιπιλάει συνεχώς την γνωστή καραμέλα περί μορίων

 
@Μηχανικός ΠΑ.Δ.Α
06 Ιουλ 2020 08:11

Συμφωνώ και επαυξάνω, να της και το εξής: έγραψα εξετάσεις το 1988 πέρασα τότε σε ΤΕΙ και έμεινα, συμμαθητές μου έγραψαν δύο και τρεις φορές τότε και περάσαν σε πολυτεχνικές σχολές είναι αυτοί καλύτεροι από εμένα όταν κατά την πρώτη φορά πέρασαν "σε κατώτερες σχολές" από αυτή που πέρασα εγώ;
Θα ήθελα μια απάντηση από την κ niki (μεως)

 
@niki
06 Ιουλ 2020 08:02

Εάν το ΕΜΠ φύγει από την Αθήνα και πάει στην Κοζάνη οι βάσεις του θα γίνουν αυτές της Κοζάνης, για μην δουλευόμαστε το λέω, και αν θες δες τις βάσεις σε όλες τις σχολές του ΕΜΠ και μετά βγάλε συμπέρασμα.

 
Μηχανικός ΠΑ.Δ.Α
06 Ιουλ 2020 03:58

@niki αυτή η άποψή σας περί σύγκρισης σχολών με τα μόρια εισαγωγής είναι δυστυχώς πολύ διαδεδομένη, αλλά ΛΑΘΟΣ. Η βάση εισαγωγής διαμορφώνεται βάσει προσφοράς και ζήτησης, και σε καμία περίπτωση ΔΕΝ έχει να κάνει με το επίπεδο της σχολής. Αν δηλαδή για κάποιο λόγο ξαφνικά πενταπλασιάζονταν οι θέσεις εισακτέων της ιατρικής ή ιδρυόταν ιατρική σε κάποιο απομακρυσμένο μέρος, τότε η βάση θα έπεφτε πολύ χαμηλότερα σε σχέση με τη συνηθισμένη, αυτό δεν σημαίνει ότι η σχολή θα είχε απαραίτητα χαμηλότερο επίπεδο. Για όποιον θα έχει καταφέρει να ανταπεξέλθει και να πάρει πτυχίο δεν έχει απολύτως καμία σημασία το τί βαθμούς είχε γράψει κάποτε στις πανελλήνιες. Έτσι δεν είναι παράλογο, ούτε κατάντια που τμήματα των 9000 μορίων έχουν ίδια δικαιώματα με 18000 μορίων, και αυτό ισχύει για πολλά παλιά πανεπιστημιακά-πολυτεχνικά τμήματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το παράλογο είναι ότι δεν ολοκληρώνεται η αντιστοίχηση των καινούργιων τμημάτων των πρώην ΤΕΙ των 15000 μορίων με τα αντίστοιχα πολυτεχνικά των 18000 όταν εδώ και χρόνια τα ίδια των 18000 είναι έτσι αλλιώς "αντιστοιχισμένα" με τμήματα των 9000.

 
@niki
06 Ιουλ 2020 01:11

Niki και γω ίδρωσα για να γράψω ~16000, μάλλον έπρεπε να προτιμήσω το Οικ. σπουδών του ΑΠΘ που έχει βάση γύρω στα 12.800 εδώ και 5 χρόνια.... Η κατάντια ανήκει στο εγώ το δικό σου και των υπολοίπων, τα μόρια εισαγωγής δηλώνουν μονάχα προτίμηση, ΌΧΙ ποιότητα. Σχόλες πρώην ΤΕΙ έχουν 2 φορές περισσότερα μόρια από κάποιες του ΑΠΘ... Η καραμέλα "15000 μόρια άρα καλή σχολή" είναι κατάλοιπο της ελληνικής νοοτροπίας και ότι πιο πεζό μπορεί να πει κάποιος. Όπως και να 'χει εγώ παίρνω πτυχίο επιπέδου 6 αναγνωρισμένο επίσημα από ξένες χώρες, αν πήγαινα περίπατο και μπήκα στη σχολή μου τότε λέω να ξανακάνω έναν ακόμα σε κάποια άλλη χώρα για να φύγει και η ρετσινιά του ΤΕΙ.

 
Ωχου το
06 Ιουλ 2020 00:18

@niki

Ουτε πως γραφεται δε ξερεις, να φανταστεις!
Αυτο λέμε και εμεις,,,δε μπορει το Μετσόβιο και το ΑΠΘ να περνουν 130 εισακτεους και οι υπολοιποι απο 250+ εισακτεους, οσο για τις βασεις των αυτων ιδρυματων το 13000 και 14000 παει γονατο...
Μαλλον εχεις μεινει στο 2010 εσυ

 
Όριο στις μετεγγραφές
05 Ιουλ 2020 22:39

Το πλαφόν στις μετεγγραφές ευνοεί τα κεντρικά τμηματα σε σχέση με τα περιφερειακά, τα οποία λόγω πληθυσμού έχουν χαμηλότερη βάση καθώς οι φοιτητές για οικονομικούς λόγους επιλέγουν να σπουδάσουν στον τόπο κατοικίας τους. Το 70% του πληθυσμού της Ελλάδας είναι συγκεντρωμένο σε τέσσερα-πέντε μεγάλα αστικά κέντρα, αυτό δεν αλλάζει.

Άρα πρέπει τα περιφερεικά ΑΕΙ να ενισχυθούν και να παρέχουν υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας. Δεν μπορεί η Ελλάδα να συντηρεί σχολές σε κάθε χωριό και πόλη. Οι μετεγγραφές είναι αποτέλεσμα αυτής της κακής οργάνωσης των ΑΕΙ, οσοι φοιτητές δεν πάρουν μετεγγραφή το πιο πιθανό είναι ότι θα εγκαταλείψουν τις σπουδές και θα προσπαθήσουν να περάσουν σε άλλη σχολή. Έτσι σε περιφερειακά τμήματα εισάγονται 200 αλλά τελικά αποφοιτούν μόνο οι 50.

 
Πρόβλημα με σπουδές
05 Ιουλ 2020 22:29

Στο τμήμα Μαθηματικών Σάμου η βάση το 2019 ήταν 7.000 μόρια αλλά θεωρείται αντίστοιχο των άλλων τμημάτων Μαθηματικών. Το ίδιο συμβαίνει και με Πολυτεχνικές Σχολές στην περιφέρεια, όπως Μηχανικών Ορυκτών Πόρων σε ΔΠΘ και Πολυτεχνείο Κρήτης. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι μετεγγραφές αλλά και οι σπουδές.

Αν το υπουργείο θέλει να τελειώσει οριστικά αυτή η ιστορία ας αποφασίσει, μαζί με τους πανεπιστημιακούς, να πάψουν να λειτουργούν ορισμένα τμήματα και σχολές που είναι εκ των πραγμάτων υποβαθμισμένα αφού ούτε επιλέγονται ούτε από φοιτητές ούτε προσελκύουν καθηγητές. Απλώς όλοι θέλουν να διατηρήσουν τις θέσεις τους και κανείς δε θέλει να αναλάνει το πολιτικό κόστος γιατί στο παρελθόν ήταν πολύ εύκολο να ιδρύονται τμήματα, σε κέντρο και περιφέρεια, χωρίς τις απαραίτητες προϋποθέσεις και χωρίς να υπάρχει ανάγκη (υπερεξειδίκευση, διάσπαση γνωστικών αντικειμένων, αύξηση αριθμού εισακτέων).

 
Observator
05 Ιουλ 2020 21:35

"Δηλαδή είναι λογικό ένα τμήμα Φυσικής να έχει διαφορετικά αντιμετώπιση σε σχέση με τα υπόλοιπα τμήματα;"

Ναι είναι λογικό. Επειδή το Τμημα λέγεται Τμημα Φυσικής δεν σημαίνει ότι είναι.

Τα νέα Τμημα δεν εχουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως και αν ονομαζονται αν δεν βγει Προεδρικο Διάταγμα. Για να βγεί πρέπει να κάνει τις ανάλογες ενέργειες το ΑΕΙ στο οποίο ανηκουν. Αυτη ειναι η πάγια διαδικασία.

 
niki
05 Ιουλ 2020 20:23

Δεν μπορει σχολες με 9.000 μορια να συγκριθουν και να απαιτουν αντιστοιχια με ενα Μετσοβειο, με ενα ΑΠΘ και παει λεγοντας. ο ενας ιδρωσε να μπει και να βγει και ο αλλοσ απλα πηγε περιπατο.... Ας τελειωνει πια αυτη η καταντια.

 
Νέα και παλιά τμήματα ΑΕΙ
05 Ιουλ 2020 19:33

Δηλαδή είναι λογικό ένα τμήμα Φυσικής να έχει διαφορετικά αντιμετώπιση σε σχέση με τα υπόλοιπα τμήματα; Ποιους εξυπηρετεί αυτό; Η διάκριση νέων και παλιών τμημάτων στις μετεγγραφές δεν ίσχυε ποτέ στο παρελθόν, τα νέα τμήματα ήταν αντίστοιχα με τα παλαιά την ίδια ή την αμέσως επόμενη χρονιά.

Το ΦΕΚ ειδικά τη χρονική στιγμή που εκδόθηκε σαφέστα υποβαθμίζει μια κατηγορία τμημάτων.

Σε μεγάλο βαθμό οι πιστοποιήσεις των προγραμμάτων σπουδών είναι τυπικές, υπάρχουν τμήματα που λειτουργούν με λιγότερα από 20-25 μέλη ΔΕΠ και θεωρούνται ισότιμα με άλλα που λειτουργούν με 50-60 μέλη ΔΕΠ.

 
Δικαιολογίες για τα ΑΕΙ
05 Ιουλ 2020 19:27

Υπάρχουν τμήματα ΤΕΙ που λειτουργούν δεκαετίες χωρίς σαφή δικαιώματα ή πανεπιστημιακά τμήματα που προσπάθούν με συνεχείς αναβαθμίσεις να αλλάξουν αντικείμενο σπουδών (πχ. τμήματα Μηχανικών Πληροφορικής που εξελιχθηκαν σε ΗΜΜΥ). Δεν μπορεί το κάθε ΑΕΙ να αλλάζει τον ακαδημαϊκό χάρτη και να δημιουργεί ανισορροπίες στην προσφορά σπουδών.

Το να ιδρύονται τμήματα με παρεμφερή ή ίδιο τίτλο (πχ. Μαθηματικών ή Μηχανικών) αλλά να έχουν διαφορετικά δικαιώματα είναι παραλογισμός. Από τη στιγμή που εγκρίνεται νέο πρόγραμμα σπουδών πρέπει να έχει αντιστοιχία με κάποια άλλα τμήματα, τα μοναδικά Προπτυχιακά Προγράμματα δεν ευνοούν κανένα φοιτητή και δημιουργούν αχρείαστες υποκατηγορίες σε κάθε επάγγελμα.

Τα υπόλοιπα είναι δικαιολογίες των μελών ΔΕΠ και του υπουργείου Παιδείας, που από το 1975 απλώς δημιουργούν σχολές και τμήματα χωρίς κανένα σχέδιο για το πώς αυτά θα λειτουργήσουν σε βάθος χρόνου.

@ Observator
05 Ιουλ 2020 17:39

Tα επαγγελματικά δικαιώματα ενός τμήματος δεν καθορίζονται από τον τιτλο του αλλά από το πρόγραμμα σπουδών του. Επομένως τα νέα τμήματα πρέπει κάποια στιγμή να περάσουν απο τη διαδικασία απονομής δικαιωμάτων οπως έγινε με ολα τα τμηματα που ιδρυθηκαν κατά τα τελευταια χρόνια. Ο λογος ειναι οτι το πρόγραμμα σπουδων φτιάχνεται από τους διδάσκοντες και για λογους δημοσιου συμφέροντος πρέπει να βγεί σχετικο ΠΔ. Το συγκεκριμένο ΦΕΚ αφορά μεταγραφές. Το πρόβλημα ειναι άλλο. Με ποιο τροπο μπηκαν στο μηχανογραφικο τα τμηματα αυτά.

 
Observator
05 Ιουλ 2020 17:39

Tα επαγγελματικά δικαιώματα ενός τμήματος δεν καθορίζονται από τον τιτλο του αλλά από το πρόγραμμα σπουδών του. Επομένως τα νέα τμήματα πρέπει κάποια στιγμή να περάσουν απο τη διαδικασία απονομής δικαιωμάτων οπως έγινε με ολα τα τμηματα που ιδρυθηκαν κατά τα τελευταια χρόνια. Ο λογος ειναι οτι το πρόγραμμα σπουδων φτιάχνεται από τους διδάσκοντες και για λογους δημοσιου συμφέροντος πρέπει να βγεί σχετικο ΠΔ. Το συγκεκριμένο ΦΕΚ αφορά μεταγραφές. Το πρόβλημα ειναι άλλο. Με ποιο τροπο μπηκαν στο μηχανογραφικο τα τμηματα αυτά.

 
Ομοειδή Τμήματα ΑΕΙ
05 Ιουλ 2020 01:57

Αντί να ταλαιπωρούν τους φοιτητές και τους γονείς τους, το υπουργείο Παιδείας και τα μέλη ΔΕΠ πρέπει να καθορίσουν ποια τμήματα θα λειτουργούν και σε ποιες ειδικότητες. Να μην υπάρχουν τμήματα με ίδιο τίτλο αλλά με διαφορετικά δικαιώματα, αυτό είναι αυτονόητο σε μια ευρωπαϊκή χώρα.

 
@Δρ
04 Ιουλ 2020 22:59

Δύσκολο όλοι μας να το πάμε νομικά. Και γω μπήκα σε τέτοια σχολή, αν ήξερα το νομικό πλαίσιο (ΤΕΕ, μηχανικοί κλπ) θα έβαζα το οικονομικό του ΑΠΘ καλύτερα. Δεν αισθάνομαι ότι το ίδρυμά μου προσφέρει κάτι σε σχέση με άλλα πατροπαράδοτα. Ούτε δωρεάν σίτιση, ούτε καλό ωράριο λειτουργίας της βιβλιοθήκης/αναγνωστηρίου, ούτε ένα τυπικό γυμναστήριο όπως έχουν όλα τα ΑΕΙ και ταλαιπωρία μέχρι να πάω ως εκεί. Μ'αρεσει το πρόγραμμα σπουδών ωστόσο μετά από ένα σημείο είναι αδύνατο να βγάλεις με καλό βαθμό τα μαθήματα και πόσο μάλλον να έχεις μια μέρα που δεν είναι Κουραστική.

 
Τι δεν καταλαβαίνετε;
04 Ιουλ 2020 18:40

Ολα καλα τα κάνει το Υπουργειο: τμήματα 2 ταχυτήτων, τα πολύ καλά έως άριστα παλαια, και απλά ....τα νέα

 
500 τμήματα σε όλη την Ελλάδα
04 Ιουλ 2020 18:01

Τα ΑΕΙ δεν μπορούν να καθορίζουν αυτόνομα τον χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ιδρύοντας νέα τμήματα και "αναβαθμίζοντας" τους οδηγούς σπουδών ώστε να γίνουν ομοειδή με τα παλαιότερα. Έτσι φτάσαμε να έχουμε δεκάδες τμήματα σε κάθε πόλη, χωριό και νησί

Πρέπει να υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός αλλιώς οι νέοι φοιτητές θα πρέπει να κάνουν επιλογές στα τυφλά.

 
Δρ. Χημικος Μηχανικος
04 Ιουλ 2020 16:08

Συγχαρητηρια στο πρυτανικό συμβούλιο του καταξιωμένου εδω και πολλά έτη Πανεπιστημιου Ιωαννίνων που , παρότι δεν θίγεται από τις αντιστοιχίες , διατυπώνει μια προφανέστατα δίκαιη και ορθή άποψη .
Θα ξυπνήσουν επιτέλους Κεραμεως - Διγαλακης ;;;
Προβλέπω νομικές πρόσφυγες από πληθώρα περσινών και φετινών υποψηφίων για παραποίηση του μηχανογραφικού συστήματος

 
Ατυχής Αντιστοίχηση Τμημάτων
04 Ιουλ 2020 14:57

Φιάσκο MEGATONΩΝ απο το υπουργείο παιδείας αφού με αυτόν τον τρόπο δημιουργεί τμήματα Πανεπιστημίων 2 ταχυτήτων. Άμεση ανάκληση τώρα!
και έκδοση επαγγλματικών δικαιωμάτων των τμημάτων αυτών.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ