Placeholder

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

Ο αριθμός εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές

Στα ΑΣΕΙ 372 θέσεις και στις ΑΣΣΥ 447
Δημοσίευση: 07/07/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία καθορίζεται ο αριθμός των εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, κατά Σχολή και Τμήμα,

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ  ΦΕΚ

Ειδικότερα , η απόφαση  ορίζει τα εξής:

Άρθρο 1

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, κατά Σχολή και Τμήμα, καθορίζεται ως εξής:

α. Στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:


β. Στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Άρθρο 2
Κατηγορίες-Ποσοστά υποψηφίων ειδικών κατηγοριών

1. Στον οριζόμενο συνολικό αριθμό εισακτέων των Σχολών  περιέχονται οι εξής ειδικές κατηγορίες με τα αντίστοιχα ποσοστά:

α. Της παρ. 1α του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 που αφορά στα τέκνα πολυτέκνων και των οικογενειών με τρία παιδιά, τα οποία εισάγονται σε ποσοστό μέχρι 35% επί του εκάστοτε καθοριζομένου αριθμού εισακτέων κατά σειρά επιτυχίας.

β. Της παρ. 1β του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 που εισάγονται σε ποσοστό μέχρι 10% επί του ποσοστού 35%, σε κάθε περίπτωση όμως τουλάχιστον ένα (1) άτομο και αφορούν:

(1) Τέκνα ή αδελφούς αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των ΕΔ ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.

(2) Τέκνα Ελλήνων μόνιμων στρατιωτικών, εφέδρων και κληρωτών οπλιτών, που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυλληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου.

(3) Τέκνα ή αδελφούς θανόντων στρατιωτικών των ΕΔ στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.

γ. Της παρ. 1γ του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 που αφορά στους Έλληνες του εξωτερικού σε ποσοστό 3%. 2. Στον οριζόμενο συνολικό αριθμό εισακτέων των Σχολών  περιέχεται και η κατηγορία του άρθρου μόνου του ν. 1294/1982, που αφορά σε εισαγωγή μονίμων υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς στη ΣΣΕ σε ποσοστό 20%, με τις διαδικασίες που στον ίδιο
νόμο καθορίζονται.

3. Οι υποψήφιοι που θα υπαχθούν στις ειδικές κατηγορίες 1α και β (35%), θα κριθούν για την εισαγωγή τους με βάση το σύνολο των μορίων που θα συγκεντρώσουν στις πανελλαδικές γραπτές εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), εφόσον κριθούν ικανοί στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις Υποψηφίων (ΠΚΕ), κατά φθίνουσα σειρά μορίων και τη δήλωση προτίμησής τους, κατά πρώτον ως υποψήφιοι της γενικής σειράς και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τη βάση της γενικής σειράς κρίνονται στη συνέχεια με την ειδική κατηγορία στην οποία ανήκουν.

4. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων των ειδικών κατηγοριών 1α και β, αυτές συμπληρώνονται από υποψηφίους της γενικής σειράς. Αντίστοιχες κενές θέσεις της παρ. 2, μεταφέρονται αναλόγως στη γενική σειρά και στις κατηγορίες των παρ. 1α και β.

5. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων της ειδικής κατηγορίας 1γ, αυτές συμπληρώνονται από υποψηφίους του πίνακα επιλαχόντων της γενικής σειράς.

Άρθρο 3
Ποσοστά αποφοίτων ΕΠΑΛ προηγουμένων ετών

Ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) επί του αριθμού εισακτέων στις ΑΣΣΥ, καλύπτεται από υποψηφίους ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Το ποσοστό αυτό [κατά το 90% από τους υποψηφίους που θα διαγωνισθούν το έτος 2020 στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και κατά το 10% από κατόχους απολυτηρίου οι οποίοι εξετάσθηκαν στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα δύο προηγούμενα έτη (οι θέσεις κατανέμονται στους υποψήφιους του έτους 2018 σε ποσοστό 40% και στους υποψήφιους του έτους 2019 σε ποσοστό 60%)] υπολογίζεται επί των θέσεων, που αντιστοιχούν στη Γενική Σειρά και στις ειδικές κατηγορίες των παρ. 1α και 1β του άρθρου 2.

Άρθρο 4
Λοιπές διατάξεις

Με την επιφύλαξη της παρ. 1β του άρθρου 2, κατά τον υπολογισμό των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 2 και του άρθρου 3, τα κλασματικά υπόλοιπα από 0,5 και άνω, στρογγυλοποιούνται προς τα άνω στην επόμενη μονάδα, ενώ τα κλασματικά υπόλοιπα από 0,49 και κάτω στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω, στην προηγούμενη μονάδα ή στο μηδέν. Σε περίπτωση που εξαιτίας της στρογγυλοποίησης ο συνολικός αριθμός των θέσεων (Γενική Σειρά και ειδικές κατηγορίες) υπερβαίνει τον συνολικό διατιθέμενο αριθμό, η/οι υπερβαίνουσα/ες θέση/ εις εκπίπτει/ουν.

Σχόλια (9)

 
Πανος
22 Ιαν 2021 16:07

Γιατι δεν διδεται η δυνατοτητα στους σπουδαστες των στρατιωτικων σχολων τριετους φοιτησης να υποβαλλουν αιτηση χωρις εξετασεις,οπως ισχυε παλια για τους διετους φοιτησης!

 
Ντινος
10 Ιουλ 2020 14:40

Αναρωτιέμαι γιατί ένας μαθητής που έχει διαβάσει κάποια συγκεκριμένα μαθήματα στα ΓΕΛ είναι πολύ καλύτερος από ένα μαθητή του ΕΠΑΛ της ειδικότητας θερμουδραυλικων για την εισαγωγή στην πυροσβεστική. Άραγε ο μαθητής του ΓΕΛ θα βρει την συνάρτηση και με την βοήθεια διαφορικού λογισμού θα δώσει την κατάλληλη γωνία ώστε η εκτόξευση του νερού να φθάσει στην πηγή της φωτιάς; Μάλλον ένας μαθητής που έχει ακόμα λάδια και γράσο στα χέρια του θα ήταν πιο έτοιμος να αντιμετωπίσει δύσκολες πρακτικές καταστάσεις σε περίπτωση πυρκαγιάς. Αλλά το λατρευτο υπουργείο Παιδείας ξέρει και αξιολογεί αντικειμενικά ποιος είναι κατάλληλος για την κάθε θεση.

 
Βικτωρία
08 Ιουλ 2020 16:48

@ Παππάς
Προφανώς έχετε κάνει λάθος, και προφανώς δεν γνωρίζετε τίποτε για τα προγράμματα σπουδών των ΕΠΑ.Λ. Μόνο στην Ελλάδα της εμπάθειας και του παραλόγου ένας απόφοιτος του τομέα π.χ υγείας μπορεί να γίνει γιατρός αλλά όχι Νοσηλευτής για τον Ελληνικό στρατό. Ή να επιλέγονται από την θετική κατεύθυνση του Γενικού Λυκείου υπαξιωματικοί για τις τεχνικές υπηρεσίες σε ποσοστό 92% και από τους τομείς Μηχανολογίας και Ηλεκτρολογίας σε ποσοστό 8%.
Η νοοτροπία της δεκαετίας του '60 που διαχωρίζει τους ανθρώπους σε "σπουδαγμένους" και "εργάτες" είναι πολύ βαθιά ριζωμένη τελικά!! Και έτσι εξηγούνται πολλές από τις στρεβλώσεις του εκπαιδευτικού μας συστήματος, που αποτελεί πανευρωπαϊκό φαινόμενο στο θέμα "Επαγγελματική εκπαίδευση".

 
ΠΑΝΟΣ
08 Ιουλ 2020 15:18

απεναντίας ο απόφοιτος των ΕΠΑΛ συγκεκριμένης ειδικότητας ηλεκτρολόγου - ηλεκτρονικού - τεχν.οχημάτων κ.λ.π θα εγκλιματισθεί πολύ καλύτερα στην τεχνική ειδικότητα που θα του χορηγηθεί με αποτέλεσμα κι αυτός να είναι στο περιβάλλον του αλλά και η Αεροπορία να ωφεληθεί.

 
Καθηγητής ΕΠΑΛ
08 Ιουλ 2020 13:28

Εμπάθεια? Γιατί να υπάρχει εμπάθεια με τα ΕΠΑΛ? Μήπως επειδή μπαίνουν στις ίδιες σχολές με τα παιδιά των ΓΕΛ με πολύ πιο εύκολα μαθήματα? Μήπως επειδή μπαίνεις Ηλεκτρολόγος Μηχανικός χωρίς Φυσική και Μαθηματικά κατεύθυνσης ή Ιατρική χωρίς Βιολογία?
Μπα δεν το πιστεύω! Αυτή άλλωστε ήταν η "κοινωνική πολιτική" της προηγούμενης κυβέρνησης.

 
γιόχαν
08 Ιουλ 2020 12:42

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ...
Με απόφαση του Υπ.Παιδείας τον Απρίλιο του 2019 (Αρ.Πρωτ.φ251/6230/Α5/17-04-2019) εντάχθηκαν οι σχολές υπαξιωματικών Στρατού (Σώματα) ,Ναυτικού - Αεροπορίας (Κατεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης) και στο πεδίο Οικονομίας και Πληροφορικής από τις Πανελλαδικές 2020 .Μέχρι πέρσι (2019) οι παραπάνω σχολές ήταν μόνο στο πεδίο της θετικής κατεύθυνσης .Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα εφέτος ;Ολοι οι επιτυχόντες στις παραπάνω σχολές θα είναι από την κατεύθυνση Οικονομίας και Πληροφορικής γιατί έγραψαν <<χαλαρά>> Α.Ο.Θ -Αρχές Πληροφορικής ,ενώ οι υποψήφιοι της θετικής κατεύθυνσης έγραψαν αντίστοιχα Φυσική - Χημεία .Καταλαβαίνετε τη διαφορά στο επίπεδο θεμάτων μεταξύ των δύο κατευθύνσεων.
Οι υποψήφιοι λοιπόν της θετικής κατεύθυνσης αδικούνται κατάφωρα αφού δεν υπάρχει καμιά δικλείδα (π.χ ποσόστωση) σε κοινά τμήματα .

 
Μουρίκης
08 Ιουλ 2020 11:41

Υπάρχει μια εμπάθεια με τα ΕΠΑΛ...
Ο Μηχανολόγος ή ο ηλεκτρολόγος πχ δηλαδή είναι "ακατάλληλοι" για τη ΣΜΥΑ - Τεχνολογική υποστήριξη ή οι απόφοιτοι του τομέα Οικονομίας για τη Διοικητική - εφοδιαστική υποστήριξη...

 
Παπάς
08 Ιουλ 2020 00:47

Δηλαδή η στόχευση των ΕΠΑΛ είναι οι στρατιωτικές σχολές.....γιατί νόμιζα ότι άλλος είναι ο σκοπός τους
.....μαλλον θα έκανα λάθος....!!!

 
Ελεύθερος
07 Ιουλ 2020 22:29

Πόσοι από ΓΕ.Λ. και πόσοι από ΕΠΑ.Λ.;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.