Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Η Πολυτεχνική Δτ. Μακεδονίας για τις αντιστοιχίες τμημάτων

Δημοσίευση: 07/07/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Με απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, αρμόδιου για τα ΑΕΙ, καταργούνται οι περσινές αντιστοιχίες, και ορίζονται νέες κατόπιν εισήγησης του Ανωτάτου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).     

Στην παραπάνω Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) τοποθετήθηκε η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με την 7138/ 02.07.2020 επιστολή του Πρύτανη στην Υπουργό και στον αρμόδιο Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,  ζητώντας μεταξύ των άλλων την τροποποίησή της.  

Οι νέες αντιστοιχίες αφορούν αποκλειστικά το θεσμό των μετεγγραφών, μας «καθησυχάζει» το ΥΠΑΙΘ.

Ωστόσο οι αριθμοί, και αναφερόμαστε στην περίπτωση της Πολυτεχνικής Σχολής, μόνο τις ανησυχίες, τα ερωτήματα και τον προβληματισμό της Συγκλήτου τεκμηριώνουν.   

H Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΣ/ΠΔΜ)  ιδρύθηκε με το ΠΔ 72/2013 (ΦΕΚ 119/28-05-2013, τ. Α΄) και σήμερα αποτελείται από 5 Τμήματα.

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί εξ αρχής ότι:

1.    Όλα τα Τμήματα της ΠΣ/ΠΔΜ έχουν την ίδια ονομασία και επιστημονικό πεδίο με άλλα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των Πολυτεχνείων  και των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας.

2.    Η επαγγελματική δραστηριότητα των αποφοίτων, διπλωματούχων μηχανικών, όλων των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του ΠΔΜ περιγράφεται από το ΠΔ 99/2018 (ΦΕΚ 187 τ.Α’): «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα».

Τα (1) και (2), δηλ. να υπάρχουν ομότιτλα τμήματα, ίδιας επιστημονικής περιοχής και σε άλλα Πολυτεχνεία – Πολυτεχνικές Σχολές της χώρας και να έχουν επαγγελματικά δικαιώματα,  αποτέλεσαν, λόγω και της αρνητικής εμπειρίας του παρελθόντος, βασικά κριτήρια – προϋποθέσεις της ακαδημαϊκής συγκρότησης της Σχολής που έγινε με το ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/07.05.2019 τ.Α’).

Είναι αυτά ακριβώς τα κριτήρια που η  πρόσφατη ΥΑ, ένα χρόνο μετά την εισαγωγή 400 νέων φοιτητών αλλά  και την απόφαση από το ίδιο το ΥΠΑΙΘ για εισαγωγή άλλων 400 εφέτος, θέτει υπό αμφισβήτηση  σε δύο από τα πέντε Τμήματα της Σχολής με το «πρόσχημα» της ρύθμισης θεμάτων μετεγγραφών.  Είναι οι αριθμοί των μετεγγραφών και των εισακτέων στα δύο αυτά Τμήματα, όπως αυτοί αποτυπώνονται στον πίνακα, που αποδεικνύουν του λόγου το αληθές:

Συγκεκριμένα, στον πίνακα δείχνονται:

➢    Ο αριθμός των νεοεισαχθέντων φοιτητών που εγγράφησαν ανά τμήμα κατά το πρόσφατο ακαδημαϊκό έτος, 2019 – 20.
➢    Ο αριθμός των φοιτητών ανά τμήμα που μετεγγράφηκαν από αντίστοιχα Πολυτεχνικά Τμήματα της χώρας στα δύο Τμήματα της Πολυτεχνικής του ΠΔΜ, με βάση την ισχύουσα πέρυσι αντιστοίχιση (φοιτητές  που ήρθαν από μετεγγραφή)
➢    Ο αριθμός των φοιτητών που μετεγγράφηκαν σε αντίστοιχα Πολυτεχνικά  Τμήματα της χώρας  από τα δύο Τμήματα της Πολυτεχνικής ΠΔΜ με βάση την ισχύουσα πέρυσι αντιστοίχιση (φοιτητές που έφυγαν από μετεγγραφή).
➢    Ο αριθμός των εισακτέων στα δύο τμήματα της ΠΣ/ΠΔΜ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, όπως αυτός  αποφασίστηκε από το ΥΠΑΙΘ.
➢    Ο αριθμός των εισακτέων υποψηφίων, με την ίδια απόφαση του ΥΠΑΙΘ  το ίδιο ακαδ. έτος (2020-21), στα αντίστοιχα μέχρι τώρα τμήματα και που η εν λόγω ΥΠ καταργεί.

Διαπιστώσεις και ερωτήματα:

➢    Στα δύο Πολυτεχνικά Τμήματα του Πανεπιστημίου μας, ούτε έρχονται φοιτητές από μετεγγραφή, ούτε φεύγουν φοιτητές με μετεγγραφή προς άλλα Ιδρύματα. Η συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση  που, κατά το ΥΠΑΙΘ, αφορά μόνο τις μετεγγραφές, γιατί ασχολείται αποκλειστικά και στοχευμένα με τα συγκεκριμένα Πολυτεχνικά  Τμήματα, 5ετούς φοίτησης από την ίδρυση τους ;

➢    Τα Τμήματα της ΠΣ/ΠΔΜ των οποίων καταργούνται οι αντιστοιχίες, έχουν από  ένα, ομότιτλο και ίδιας επιστημονικής περιοχής Τμήμα, σε Κρήτη και Σύρο, σύμφωνα με την περυσινή αντιστοίχιση.  Στα Τμήματα αυτά (Κρήτης και Σύρου), το Υπουργείο αποφασίζει την εισαγωγή  πολύ μικρότερου αριθμού  υποψηφίων, από εκείνον που αποφασίζει για τα Τμήματα της ΠΣ/ΠΔΜ, τα οποία ωστόσο κατά την ΕΘΑΑΕ και το ΥΠΑΙΘ δεν πληρούν τα παρουσιασθέντα κριτήρια.
Με άλλα λόγια, το ΥΠΑΙΘ ζητάει από Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής του ΠΔΜ - που σύμφωνα με την εν λόγω ΥΑ πληρούν μερικά ή δεν πληρούν ακαδημαϊκά κριτήρια - να εκπαιδεύσουν,  σύμφωνα με άλλη Υπουργική Απόφαση του,  περισσότερους έως και διπλάσιους φοιτητές από ότι Τμήματα του ίδιου επιστημονικού πεδίου άλλων Ιδρυμάτων σε διαφορετική γεωγραφική περιοχή, που πληρούν τα κριτήρια του ΥΠΑΙΘ. Ποιό είναι εδώ το κριτήριο και το  μήνυμα που εκπέμπεται στους υποψηφίους; Πώς την ίδια ώρα το Υπουργείο ζητάει από τα Τμήματα να διαμορφώσουν κριτήρια αξιολόγησης;  Αυξάνοντας τον αριθμό των εισακτέων σε νούμερα που τα ίδια δεν  ζήτησαν;

Ύστερα από τα παραπάνω, δυσκολευόμαστε να αντιληφθούμε πώς η ΥΑ αφορά αποκλειστικά στον θεσμό των μετεγγραφών. Αντίθετα δημιουργούνται εύλογα έντονες ανησυχίες και ερωτήματα, όπως αυτά ψύχραιμα εκφράστηκαν στην  7138/ 02.07.2020 επιστολή του Πρύτανη του ΠΔΜ στην Υπουργό και στον αρμόδιο Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία και μας καλύπτει πλήρως στην ανάλυση και στο δια ταύτα.

Το ΠΔΜ πρόσφατα ολοκλήρωσε το «Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης 2020 – 2025», με τις όποιες δυνατές σταθερές, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, κάποιες από τις οποίες η ΥΑ δείχνει αίφνης και εν αγνοία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας να αμφισβητεί.

Η Πολυτεχνική Σχολή, έχοντας  πλέον τον κρίσιμο αριθμό, καθιερωμένων στο σύνολό τους  Τμημάτων, σε ένα υπό κατασκευή σύγχρονο εκπαιδευτικό και ερευνητικό περιβάλλον  στο νέο κτιριακό συγκρότημα της Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας, τροχοδρομεί στο μεγάλο άλμα προς το διεθνές περιβάλλον τεχνολογίας και καινοτομίας. Επενδύει στην ποιότητα της ακαδημαϊκής της συγκρότησης και λειτουργίας, με επίγνωση παράλληλα της ευθύνης που οι φορείς της περιοχής και η ίδια η πολιτεία, εναποθέτουν στην Πολυτεχνική Σχολή για το μέλλον της ενεργειακής μεταλιγνιτικής Δυτικής Μακεδονίας.

Η άμεση και «εκτός θέματος» αμφισβήτηση  των δύο Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου μας  που εκφράστηκε σε ανύποπτο χρόνο από πλευράς του ΥΠΑΙΘ, μόνο θετικό μήνυμα δεν εκπέμπει, κάτι που πιστεύουμε ότι δεν είναι στις προθέσεις του ΥΠΑΙΘ και αναμένουμε γι’ αυτό την «επανάληψη στο ορθό».

                Για την κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του ΠΔΜ
                Καθηγητής  Αθαν. Γ. Τριανταφύλλου
                Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής

Σχόλια (10)

 
Πάτρα
09 Ιουλ 2020 22:34

Η Πάτρα δεν ανήκει στη Στερεά Ελλάδα.

 
Περιφερειακά πανεπιστήμια
09 Ιουλ 2020 20:40

Οι περισσότεροι φοιτητές προέρχονται από τα μεγάλα αστικά κέντρα, άρα τα περιφερειακά ΑΕΙ πρέπει να έχουν συγκροτηθεί ώστε να είναι βιώσιμα και να μη γίνονται δηλώσεις σχολών με μοναδικό στόχο τις μετεγγραφές. Δε χρειάζεται πανεπιστήμιο σε κάθε περιφέρεια γιατί δεν πληρούν όλες τους γεωγραφικούς και πληθυσμιακούς περιορισμούς, για παράδειγμα η Στερεά Ελλάδα καλύπτεται από τα ΑΕΙ σε Αττική και Πάτρα.

Τέλος, είναι αντίθετο σε κάθε ορθολογική ανάπτυξη η απόφαση να εξαπλώνονται οι σχολές σε περισσόττερες από δύο ή το πολύ τρεις περιοχές.

 
Διασπορά των ΑΕΙ
09 Ιουλ 2020 19:06

Σημασία έχεις πώς σπουδάζεις όχι να υπάρχουν πανεπιστήμια σε κάθε πόλη. Οι φοιτητές από την Κόρινθο ή την Τρίπολη δε θα προτιμήσουν τμήματα με κριτήριο την εντοπιότητα, πρέπει να σταματήσει η τακτική να ιδρύονται τμήματα σε κάθε γωνιά του χάρτη.

 
Πελοπόννησος
09 Ιουλ 2020 18:31

@ @Πελοπόννησος: Καλά, τί συγκρίνεις τώρα; Και σε εκπαιδευτική ιστοσελίδα;

Στο κέντρο εκπαίδευσης κάθεσαι 1 μήνα και δεν βγαίνεις (άρα, σιγά τα "λεφτά" που άφηνες!), ενώ στο πανεπιστήμιο είσαι 4-5-6 έτη και διαρκώς κυκλοφορείς. Οι μονάδες στρατού (που κάθεσαι εκεί 8 μήνες) είναι στη Βόρεια Ελλάδα και νησιά, όπως Ορεστιάδα και Φλώρινα που λες, και εκεί πάνω στέλνουν τους Πελοποννήσιους.

Στα ΑΕΙ είναι και τα κορίτσια, όχι μόνο τα αγόρια. Άιντεεεε είμαι κορίτσι και τα του στρατού μου τα είπε ο αδερφός μου γελώντας του τι συγκρίνουμε.

 
@Πελοπόννησος
09 Ιουλ 2020 14:58

Και επί δεκάδες χρόνια τα κέντρα εκπαίδευσης ήταν στην Πελοπόννησο.Έτσι ο κληρωτός από Ορεστιάδα ή Φλώρινα πήγαινε στην Σπάρτη,Τρίπολη κλπ για δύο ή 4 μήνες.Θυμαμαι μας έδιναν δύο μέρες άδεια και μια οδοιπορικά που έφταναν για λίγες ώρες να δεις το σπίτι σου.Πες μου λοιπόν ποιο σκοπό εξυπηρετούσε από το Σουφλί να πας για εκπαίδευση στην Σπάρτη.Για τα λεφτά που έπρεπε να αφήσουμε εκεί.

 
Observator
09 Ιουλ 2020 14:02

Aκόμα και αν επιστρέψει η αντιστοιχία σαυτό που ίσχυε πέρισυ, δεν θα άλλαζε τίποτε σε οτι ισχύει τώρα για τα επαγγελματικά δικαιώματα.

 
Δήλωση της κ. ΒΈΤΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
09 Ιουλ 2020 03:31

Επαγωγικά, θα δημιουργηθούν Πανεπιστήμια πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, με αποφοίτους που θα έχουν αυξημένα και μειωμένα, αντίστοιχα, επαγγελματικά δικαιώματα. Δυστυχώς, η απόφαση της κυβέρνησης είναι να εντάξει τα τμήματα του Πανεπιστημίου μας στην δεύτερη κατηγορία, αποκλείοντας την διασύνδεση και αντιστοίχηση με κεντρικά Πανεπιστήμια, κλείνοντας με αυτό τον τρόπο και την πόρτα σε χιλιάδες φοιτητές που επιθυμούν να πάρουν μεταγραφή από και προς το Π.Δ.Μ..
Σχόλιο Δεν ισχύει τιποτε από ολα αυτά. Να πάρουν μεταγραφή είναι μόνο προς κεντρικά πανεπιστήμια. Αν πέρασαν Κοζάνη να μείνουν Κοζάνη.

 
Πελοπόννησος
08 Ιουλ 2020 13:43

@κριτήρια για ΑΕΙ: δηλαδή ο Πελοποννήσιος μαθητή να μην έχει ως επιλογή ένα ΑΕΙ στην περιοχή του και να είναι (ο μόνος Πανελλαδικά) αναγκασμένος να ταξιδεύει σε άλλη περιφέρεια; Από Λακωνία και νότια Μεσσηνία για π.χ. Πάτρα θες τρίωρο ταξίδι με το αυτοκίνητο και δρόμος-καρμανιόλα!

 
Κριτήρια για ΑΕΙ
08 Ιουλ 2020 12:39

Οι εγγραφές στις σχολές δεν ισοδυναμούν με ενεργή φοίτηση και τελικά αποφοίτηση. Ούτε έχουμε την πολυτέλεια να συντηρούμε δεκάδες σχολές με βάση τα τοπικά αιτήματα: το πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας θα έπρεπε να συνενωθεί με το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, όπως ακριβώς και το πανεπιστήμιο Πελοποννήσου να συνενωθεί με το πανεπιστήμιο Πατρών.

Έτσι θα αναβαθμιστεί η ποιότητα σπουδών και θα υπάρχουν δυνατότητες να καλυφθούν όλες οι ανάγκες. Δεν μπορούμε να μιλάμε για διεθνοποίηση με αδύναμα περιφερειακά ή κεντρικά ΑΕΙ σε μια μικρή χώρα στην ΝΑ Ευρώπη.

 
Δρ. Χημικος Μηχανικος ΕΜΠ
08 Ιουλ 2020 01:55

Συμφωνώ απόλυτα με τον Κοσμήτορα .
Κε. Διγαλακη και κα. Κεραμεως θα πρότεινα να ασχοληθείτε σοβαρά με τα ΑΕΙ , διότι ειναι ξεκάθαρη πλέον η παντελως ερασιτεχνική αντιμετώπιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και απο τους δυο σας, στο σύνολο της .
Προφανώς τα δικά σας παιδια τα προορίζετε για σπουδές στο εξωτερικό και οχι στην Κοζάνη κλπ .
Επιτέλους αναλάβετε τις ευθύνες σας .....

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ