ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Κριτική από Βαθμολογητή: Τι και ποιος φταίει για τις επιδόσεις στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας

Ένα διαγώνισμα κρίνει πάντοτε όχι μόνο τους εξεταζόμενους αλλά και τους εξετάζοντες.
Δημοσίευση: 09/07/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Του Απόστολου Χαραλαμπίδη, Βαθμολογητή Πανελλαδικών Εξετάσεων

Από την Παρασκευή, ημέρα της έκδοσης των αποτελεσμάτων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων, θα αρχίσουν να ακούγονται ξανά φωνές για την αποτυχία των υποψηφίων στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και αμφισβητήσεις για τη σκοπιμότητα της ύπαρξης του μεταξύ των άλλων εξεταζόμενων μαθημάτων ή για τον τρόπο βαθμολόγησής του.  

Δεν φταίει το μάθημα. Είναι αδιαμφισβήτητη η αξία της γλώσσας (και του Λόγου) ως κύριου μέσου επικοινωνίας σε όλες τις κοινωνικές δραστηριότητες και όλες τις επιστήμες, και γι’ αυτό δεν έλειψε ποτέ από τις πάσης φύσεως εξετάσεις για την είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δεν είναι αλήθεια πως είναι δύσκολο μάθημα. Για παράδειγμα στις περσινές πανελλαδικές σε όλες τις ομάδες προσανατολισμού ο Μέσος Όρος στο συγκεκριμένο μάθημα ήταν υψηλότερος από τον Μ.Ο. των επιδόσεων σε οποιοδήποτε άλλο μάθημα του ίδιου προσανατολισμού, ενώ σε αυτό το μάθημα σε όλες τις ομάδες βρέθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός των γραπτών με επίδοση πάνω από το 10. Είναι πολύ φυσιολογικό να γράφουν ελάχιστοι πάνω από 19. Αφύσικο είναι να γράφουν σε κάποια μαθήματα πάνω από 19 περισσότεροι από το 10% των διαγωνιζόμενων, όπως έγινε το πέρσι στα μαθήματα της Βιολογίας, της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον και των Λατινικών. (Ας θυμηθούμε την καμπύλη του Gauss για την κανονική κατανομή). Ούτε ο νέος τρόπος συνεξέτασης Γλώσσας και Λογοτεχνίας φταίει. Δεν δημιούργησε τελικά πρόβλημα η ερώτηση Γ. Δεν φταίνε επίσης οι βαθμολογητές ούτε χρειάζεται απαραιτήτως να συγκροτηθεί κανένα σώμα βαθμολογητών, ώστε να περιοριστεί ο αριθμός των τετραδίων που πηγαίνουν σε αναβαθμολόγηση λόγω μεγάλης διαφοράς βαθμολογίας. Δεν λέω πως δεν είναι δυσανάλογα μεγάλος ο αριθμός αυτός στο συγκεκριμένο μάθημα, αλλά δικαιολογείται σε ένα μάθημα που αξιολογεί ποιοτικά χαρακτηριστικά. Νομίζω πως το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο σε άλλα μαθήματα με μικρότερο αριθμό αναβαθμολογήσεων, γιατί εκεί υποτίθεται βαθμολογούν “μετρημένα καρύδια”. Εξάλλου, θυμίζω πως η αναβαθμολόγηση αποβαίνει πάντοτε προς όφελος του υποψηφίου. Αρκεί ένας σοβαρός συντονισμός, για να βαθμολογηθούν σωστά τα γραπτά, αν είναι σωστά τα θέματα. Γιατί αυτό ακριβώς είναι που φταίει πρωτίστως: οι αστοχίες των θεμάτων.

Και επιτείνουν τις αστοχίες των θεμάτων οι αστοχίες των απαντήσεων της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ).

Και να ποιες ήταν οι σοβαρότερες –όχι όλες– αστοχίες στα φετινά θέματα στο συγκεκριμένο μάθημα. Θα ξεκινήσω από τη σοβαρότερη· σχετίζεται με τη διατύπωση του θέματος Δ:

Δ1. Ποια είναι η σχέση σας με την ανάγνωση βιβλίων και ποιος ο ρόλος της στη γενικότερη διαχείριση του προσωπικού σας χρόνου; Με αφόρμηση τα Κείμενα 1 και 2 αποφασίζετε να καταθέσετε την προσωπική σας εμπειρία στο ιστολόγιο του σχολείου σας. Να δικαιολογήσετε την όποια επιλογή σας. (300-350 λέξεις).     

Κανείς από τους θεματοθέτες, τους λύτες και τα μέλη της ΚΕΕ δεν πρόσεξε ότι η φράση «ο ρόλος της στη γενικότερη διαχείριση του προσωπικού σας χρόνου» δεν είναι σαφής; Κανείς από αυτούς δεν είχε την τόλμη να ζητήσει μια αναδιατύπωσή της προς το σαφέστερο;

Για να γίνει αντιληπτή η παρανόηση που δημιουργούσε καταθέτω την ουσία μιας απάντησης που διάβασα σε γραπτό υποψηφίου: Χάρη στην ανάγνωση βιβλίων έμαθα να διαχειρίζομαι καλύτερα τον προσωπικό μου χρόνο, δηλαδή διδάχτηκα από βιβλία πώς να διαχειρίζομαι τον χρόνο μου. Δεν νομίζετε ότι μια τέτοια απάντηση ανταποκρίνεται πλήρως στο γράμμα της ερώτησης; Δεν ήταν όμως αυτό που ήθελαν οι θεματοθέτες και η ΚΕΕ. Παραθέτω τις ενδεικτικές απαντήσεις της που έστειλε στα εξεταστικά κέντρα των φυσικώς αδυνάτων και στα Βαθμολογικά Κέντρα (ΒΚ) την ημέρα της εξέτασης:  

Δ. Επικοινωνιακό Πλαίσιο:

- Είδος κειμένου: διαδικτυακό άρθρο
- Πομπός: μαθητής
- Αποδέκτες: συμμαθητές & ευρύτερο κοινό
- Κατάθεση απόψεων για την αναγνωστική εμπειρία των μαθητών (ο χρόνος που αφιερώνει, είδος αναγνωσμάτων, ανάδειξη αναγνωστικής ικανότητας, παράγοντες που περιορίζουν ή ενισχύουν την ανάγνωση)
- Ρόλος της ανάγνωσης βιβλίων στη διαχείριση του προσωπικού χρόνου:
(σύνδεση με άλλες σύγχρονες συνήθειες & δραστηριότητες – εσωτερική απομόνωση – ανάπτυξη αναγνωστικών αρετών & συνηθειών – κίνητρο για δημιουργική αξιοποίηση χρόνου με παραδείγματα – ερεθίσματα για κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο – οικοδόμηση κοσμοθεωρίας – πρότυπα – κινητοποίηση – ενσυναίσθηση – παρώθηση για αυτόνομη συγγραφική δραστηριότητα & δημιουργική γραφή – ένταξη στην καθημερινή ρουτίνα – ποιοτική διάσταση στον χρόνο.

Αξιολογούνται θετικά: η ποικιλία των ιδεών και, κυρίως, η επαρκής τεκμηρίωση

Λοιπόν, όπως προκύπτει από αυτές τις ενδεικτικές απαντήσεις, οι θεματοθέτες νομίζουν πως ρώτησαν άλλα από αυτά που, εμείς τουλάχιστον, καταλαβαίνουμε. Το πρώτο ζητούμενο θα έπρεπε να αναδιατυπωθεί κάπως έτσι: «Ποια η προσωπική σας εμπειρία από την ανάγνωση βιβλίων (ή πιο συγκεκριμένα: ποια η σχέση σας με τα βιβλία, τι είδη βιβλίων διαβάσατε ή διαβάζετε και πόσο χρόνο αφιερώνετε σε αυτή τη δραστηριότητα;) και ποιοι παράγοντες περιορίζουν ή ενισχύουν τη διάθεσή σας για ανάγνωση;». Το δεύτερο πάλι με βάση τις (περισσότερες) υποδείξεις της ΚΕΕ θα έπρεπε να αναμορφωθεί ριζικά: «Πώς σας ωφέλησε και σας ωφελεί η ανάγνωση των βιβλίων;» ή αλλιώς «Οι ωφέλειες της φιλαναγνωσίας»! Αν αυτό ήθελαν, γιατί δεν το είπαν καθαρά;

Και έχει και συνέχεια: την Τετάρτη 17 Ιουνίου, μετά από πολλές και δικαιολογημένες ερωτήσεις και διαμαρτυρίες των συντονιστών των ΒΚ, η ΚΕΕ έστειλε την εξής ΟΔΗΓΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:  

ΘΕΜΑ Δ1. Σε περίπτωση που οι μαθητές επέλεξαν την αρνητική τοποθέτηση απέναντι στην ανάγνωση βιβλίων, σε κάθε περίπτωση αυτή πρέπει να τεκμηριώνεται με παρουσίαση των λόγων που συμβαίνει αυτό και με εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης του προσωπικού τους χρόνου.

Όπου αποκαλύπτεται ότι αυτό που ήθελαν να ρωτήσουν είναι: «Διαθέτετε μέρος από τον προσωπικό σας χρόνο στην ανάγνωση βιβλίων, ναι ή όχι και γιατί; Αν όχι, σε ποιες εναλλακτικές δραστηριότητες αφιερώνετε τον προσωπικό σας χρόνο;»!

Αν αυτό ήθελαν, γιατί δεν το είπαν καθαρά; Και, εντέλει, τι από τα δύο ήθελαν, αυτό που υποδεικνύουν οι απαντήσεις τους της 15ης Ιουνίου ή η οδηγία βαθμολόγησης της 17ης; Γιατί δεν υπάρχει ενδεχόμενο να μας πείσουν πως είναι το ίδιο.

Ο βασικότερος κανόνας της επικοινωνίας είναι η υποχρέωση να απαντούμε σε αυτό που μας ρωτούν. Όταν όμως αυτοί που θέτουν το ερώτημα δεν αντιλαμβάνονται καν οι ίδιοι τι ρωτούν, πώς να αξιολογήσουμε τους υποψηφίους που δεν έχουν ούτε την άνεση του χρόνου ούτε την απαιτούμενη νηφαλιότητα για να μαντέψουν τι ήθελε να πει ο θεματοθέτης, αλλά δεν το είπε;

Ταυτόχρονα το Θέμα Δ ζητούσε να χρησιμοποιήσουν οι υποψήφιοι ως “αφόρμηση” για το δικό τους κείμενο και τα δύο μη λογοτεχνικά κείμενα, ενώ μόνο το 1ο από αυτά μιλούσε για την ανάγνωση. Το 2ο είχε πολύ διαφορετικό θέμα, μιλούσε για τη γραφή, και μάλιστα δευτερευόντως για τη γραφή με την κυριολεκτική σημασία και κυριότατα για τo “γράφειν” με σημασία μεταφορική. Ήθελε λοιπόν μεγάλη επιδεξιότητα για να μπορέσει ένας υποψήφιος να κάνει έστω και μία νύξη στο κείμενο 2. Η συνάφεια των δύο αυτών κειμένων ήταν εξαιρετικά περιορισμένη, οριακά σύννομη· ίσα που δικαιολογούσε την πρόταση ε στο θέμα Β1.

Θέμα Γ. Αυτή ήταν η ερώτηση που ανησυχούσε περισσότερο τους διδάσκοντες και τους μαθητές. Για δύο κυρίως λόγους. Ο πρώτος λόγος ανησυχίας ήταν ότι η ερώτηση Γ είναι αυτή που για πρώτη φορά εισάγει τη συνεξέταση Γλώσσας και Λογοτεχνίας στις πανελλαδικές. Ήταν τόσο έντονες οι επιφυλάξεις, με βασική δικαιολογία ότι η ερώτηση αυτή ευνοεί τους υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών, ώστε αναγκάστηκε το Υπουργείο να προχωρήσει τελευταία στιγμή πριν την έναρξη των μαθημάτων, πέρσι τον Αύγουστο, σε αναμόρφωση της δομής και της κατανομής της βαθμολογίας του διαγωνίσματος, για να μειωθούν οι μονάδες που αναλογούν στο Θέμα Γ και να περιοριστούν τα ζητούμενα σε αυτό.

Δυστυχώς, από τη σκοπιά αυτή οι θεματοθέτες έκαναν ό,τι χειρότερο, γιατί διαλέγοντας στην 1η εφαρμογή της συνεξέτασης να βάλουν ως 3ο κείμενο ένα ποίημα ποιητικής και να θέσουν ερώτημα για τη σχέση των υποψηφίων με την ίδια τη λογοτεχνία και μάλιστα στη λιγότερο δημοφιλή εκδοχή της, την ποίηση, έδωσαν λαβή για ενίσχυση των ισχυρισμών για εύνοια προς τους υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών (σε σχολές με κοινή πρόσβαση). Προσωπικά, δεν θεωρώ τους υποψηφίους των ανθρωπιστικών κατά τεκμήριο περισσότερο καταρτισμένους σε θέματα λογοτεχνίας (έχει καταργηθεί το σχετικό μάθημα προσανατολισμού) ή υπερέχοντες τάχα σε ευαισθησία από τους υποψηφίους των άλλων προσανατολισμών. Το ουσιαστικό σφάλμα βρίσκεται στην προφανή επικάλυψη της ερώτησης αυτής από το Θέμα Δ, για την προσωπική σχέση των υποψηφίων γενικά με την ανάγνωση.

Ο δεύτερος λόγος ανησυχίας σχετιζόταν με τις οδηγίες και ιδίως τη σχετική (πολύ προβληματική) ρουμπρίκα βαθμολόγησης. Είχε να γίνει αντιληπτό στους διδάσκοντες ότι (ανεξαρτήτως της συγκεκριμένης διατύπωσης!) οι υποψήφιοι θα έπρεπε να κάνουν οπωσδήποτε 4 βήματα: 1. Να αναγνωρίσουν και να διατυπώσουν το ερώτημα/θέμα, 2. Να τεκμηριώσουν την άποψή τους γι’ αυτό βάσει του κειμένου. 3. Να αναδείξουν τους πιο κρίσιμους κειμενικούς δείκτες που υπηρετούν το θέμα. 4. Να προχωρήσουν σε ένα προσωπικό ερμηνευτικό σχόλιο για το θέμα ή/και τη στάση του ποιητικού υποκειμένου ή του ήρωα σ’ αυτό.

Το ευτύχημα ήταν ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ρητά ζητήθηκαν τα τρία βήματα, και έμεινε μόνο η τεκμηρίωση να υπονοείται ως αυτονόητη. Θετικό ήταν επίσης και ότι υπήρξε ρητός περιορισμός του πλήθους των κειμενικών δεικτών σε τρεις (το «τουλάχιστον» πιο καλά να έλειπε).

Αλλά για να μη λείψουν ούτε κι εδώ τα προβλήματα, η λογική σειρά των ζητουμένων ανατράπηκε. Οι θεματοθέτες προέταξαν το ερώτημα για τον ρόλο της Ποίησης στη ζωή του καθενός υποψηφίου από την υπόδειξή τους για αξιοποίηση των κειμενικών δεικτών.

Παρά ταύτα, η αρνητική βαθμολογική επίπτωση της συγκεκριμένης ερώτησης στους υποψηφίους είναι μάλλον μικρή. Κι αυτό, αφενός γιατί η ερώτηση ήταν σαφής και αφετέρου γιατί οι περισσότεροι υποκρίθηκαν πως έχουν κάποια σχέση με την ποίηση, διαψεύδοντας στα λόγια τις σχετικές στατιστικές και τη βεβαιότητα όλων των σχετιζόμενων με τη συγγραφή και την κυκλοφορία της λογοτεχνίας και ειδικότερα της ποίησης, ενώ έγιναν αποδεκτές –και πολύ σωστά– και οι απαντήσεις εκείνων που με ειλικρίνεια ομολογούσαν την αδιαφορία τους για την ποίηση. Να διευκρινίσουμε πάντως ότι με τον όρο “ποίηση” ούτε στο ποίημα αλλά ούτε και στην ερώτηση (στην οποία μάλιστα η Ποίηση αναγράφεται με το πρώτο γράμμα κεφαλαίο) εννοείται αποκλειστικά και μόνο το corpus των ποιημάτων.

Επομένως, καθόλου δεν αποκλειόταν ο υποψήφιος να μιλήσει γενικότερα για την ομορφιά, την αρμονία, τη φαντασία, την ευαισθησία, την έμπνευση, τη δημιουργικότητα ή και γενικότερα για την τέχνη στη ζωή του.

Θέμα Α. Η άσκηση αυτή, αν και δίνει την εντύπωση εστιασμένης περίληψης, μετατράπηκε, παραβιάζοντας το γράμμα και το πνεύμα των οδηγιών για τη διδασκαλία και την εξέταση του μαθήματος, σε άσκηση παραδοσιακής περίληψης όλου του κειμένου, γιατί στις υποδείξεις της ΚΕΕ εμφανίζεται να υπάρχουν εννέα τέτοιοι λόγοι σε όλο σχεδόν το εύρος του κειμένου, οι περισσότεροι από τους οποίους οφείλονται σε παρανάγνωση του κειμένου. Δεν είδα καμία απάντηση καθηγητών / φροντιστών να καλύπτει όλα τα στοιχεία που υποδεικνύει η ΚΕΕ. Δεν έπρεπε καν να στείλει ενδεικτικές απαντήσεις αλλά μόνο μια οδηγία ότι θα αρκέσει να βρουν οι εξεταζόμενοι 3 ή 4 λόγους βάσει του κειμένου.

Θέμα Β1. Στην ερώτηση αυτή έγιναν δύο λάθη, που μπέρδεψαν κάποιους υποψηφίους. Στην πρόταση β θα έπρεπε να λείπει το “συνήθιζε να” και στην ε θα έπρεπε να προστεθεί ένα “αντιστοίχως”. Το πρόβλημα όμως στην ερώτηση αυτή προέκυψε κυρίως από τη γραφειοκρατία του συστήματος και τον στενόμυαλο τρόπο που απαίτησε αρχικά η ΚΕΕ να βαθμολογηθεί αυτή. Με τις οδηγίες που έστειλε στα Εξεταστικά και τα Βαθμολογικά κέντρα χαρακτήρισε την ερώτηση Β1: ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΕΛΕΓΧΕΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ «ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΣ». Που σημαίνει ότι δεν επιτρεπόταν η παραμικρή βαθμολογική παρέκκλιση μεταξύ των δύο βαθμολογητών, γιατί θα προσέκρουε στην ηλεκτρονική καταχώριση της βαθμολογίας. Με άλλα λόγια οι απαντήσεις αυτές έπαψαν πια να λογίζονται ως ενδεικτικές και έγιναν απολύτως δεσμευτικές. Και αυτό ίσως θα μπορούσε να γίνει ανεκτό αν η ερώτηση ήταν παραδοσιακού τύπου Σ/Λ, όμως εδώ είχαμε και τεκμηρίωση της απάντησης, και η τεκμηρίωση αυτή μπορούσε φυσικά να στηριχθεί σε περισσότερα του ενός αποσπάσματα του κειμένου.

Φυσικά, τα ΒΚ (πολλά υποθέτω) ζήτησαν να μην ελέγχεται η άσκηση αυτή από την εφαρμογή ως κλειστού τύπου, αλλά (αρχικά) προσέκρουσαν στην άρνηση της ΚΕΕ. Και μόνο κατόπιν εορτής, στις 22 Ιουνίου, δηλαδή 7 ημέρες μετά την εξέταση των φυσικώς αδυνάτων και 5 ημέρες μετά την έναρξη της βαθμολόγησης των γραπτών, και, αφού ήδη κάποιοι βαθμολογητές, όπως κι εγώ προσωπικά, είχαν παραδώσει βαθμολογημένα τα γραπτά και είχαν φύγει από το ΒΚ, η ΚΕΕ έστειλε αποχαρακτηρισμό του ερωτήματος Β1 (όπως και του ερωτήματος Α1 των Αρχαίων Ελληνικών) ως κλειστού.

Ο ανυποψίαστος θα αναρωτηθεί με το δίκιο του: και εσείς οι βαθμολογητές κόβατε βαθμό αν σε ένα γραπτό υπήρχε σωστή τεκμηρίωση επειδή οι οδηγίες έδιναν άλλη;

Όχι, βέβαια! Θεραπεύσαμε το πρόβλημα, με ένα κουτοπόνηρο τρόπο, μεταφέραμε όποιες μονάδες χάνονταν σε άλλη άσκηση ανοικτού τύπου.

Και αυτό πρέπει να το γνωρίζουν οι μαθητές, οι γονείς, οι καθηγητές που δεν είχαν την ευκαιρία να βαθμολογήσουν στα ΒΚ, η κοινή γνώμη: τα προβλήματα που δημιουργεί η ΚΕΕ είναι πάντοτε πολύ μεγαλύτερα από όσα φαίνονται στον τελικό απολογισμό, γιατί πάντα τα ΒΚ και οι ίδιοι οι βαθμολογητές μπαλώνουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο τις τρύπες που ανοίγουν τα κακοδιατυπωμένα θέματα και οι άστοχες οδηγίες της ΚΕΕ. Έτσι, όμως το πρόβλημα κουκουλώνεται. Δεν αποκαλύπτεται σε όλο του το μεγαλείο, δεν σκανδαλίζει όσο θα έπρεπε, και δεν θεραπεύεται.

Θέμα Β2α. Η διατύπωση του ζητήματος αυτού συγκρινόμενη με την απάντηση της ΚΕΕ αποδείχτηκε προβληματική, γιατί, ενώ κατευθύνει τους υποψηφίους πρώτα σε μια απάντηση του ερωτήματος και έπειτα στην τεκμηρίωση μέσω σημείων στίξης και σχημάτων λόγου, η απάντηση της ΚΕΕ παραβλέπει εντελώς το ερώτημα. Γι’ αυτό οι 8 μονάδες στα ΒΚ μοιράστηκαν από 2 σε κάθε τεκμήριο μαζί με τη λειτουργία του, φυσικά. Έτσι, όμως αδικήθηκαν οι υποψήφιοι που με συνέπεια προς την εκφώνηση συγκρότησαν την απάντησή τους σε δύο μέρη: στο πρώτο υπέδειξαν τρόπους με τους οποίους επιχειρείται από τον συγγραφέα η ευαισθητοποίηση στο ζήτημα της ανάγνωσης (π.χ. με την προσωπική μαρτυρία και τη θέρμη των συναισθημάτων που καταθέτει) και μόνο στο δεύτερο ασχολήθηκαν με σημεία στίξης και σχήματα λόγου. Η βαθμολογική ζημία δεν γίνεται αισθητή, γιατί οι υποψήφιοι αυτοί, κατά κανόνα οι ικανότεροι, δεν έχουν απώλεια μονάδων στα τεκμήρια.

Θέμα Β2β. Ποια είναι η επικοινωνιακή λειτουργία του ερωτήματος στην 5η παράγραφο του Κειμένου 2 «Γιατί όλοι … εαυτό του;» Κακή σχέση με τις ερωτηματικές προτάσεις θα πρέπει να είχαν οι φετινοί θεματοθέτες, γιατί, όχι μόνο ξέχασαν να βάλουν ερωτηματικό στη δική τους ερώτηση (δεύτερο, μετά τα εισαγωγικά), αλλά και πρότειναν να αναγνωρίσουμε το συγκεκριμένο ερώτημα του κειμένου ως ρητορικό! (Γι’ αυτό τους το ολίσθημα, διόρθωση δεν υπήρξε). Φυσικά, οι συντονιστές των ΒΚ και οι βαθμολογητές ένιωσαν θυμηδία, αλλά και αναρωτήθηκαν: εφόσον οι της ΚΕΕ κάνουν ένα τέτοιο σφάλμα, με τι καρδιά να πάρουμε λάθος μια τέτοια απάντηση από τους υποψηφίους;  

Η απάντηση της ΚΕΕ προβλέπει 4 λειτουργίες (μεταξύ των οποίων δεν συμπεριλαμβάνεται η σημαντικότερη και προφανέστερη, αυτή της εμφατικής προετοιμασίας για την ακόλουθη πιθανολογική απάντηση που δίνει αμέσως ο συγγραφέας) και μάλιστα κατανέμει και τις μονάδες! Να τη λοιπόν, τη δήθεν ενδεικτική απάντηση (ντοκουμέντο):

Β2. β) Διεγείρει το ενδιαφέρον (2) – προσδίδει αμεσότητα (2) – εστιάζει στο κεντρικό ερώτημα του κειμένου που σχετίζεται με τον απώτερο σκοπό του «γράφειν» (2) – ρητορική ερώτηση (1).

Γιατί όμως τότε δεν ξεκαθαρίζουν οι θεματοθέτες στην εκφώνηση ότι ζητούνται περισσότερες από μία λειτουργίες; Και ακόμη, γιατί δεν προλέγουν το πλήθος των απαντήσεων που θα θεωρηθεί επαρκές για το άριστα; Γιατί ένας υποψήφιος να υποθέσει ότι θα πρέπει να καταγράψει 4 λειτουργίες;

Θέμα Β3. Αυτή ήταν η άσκηση που δημιούργησε τα μικρότερα προβλήματα. Μειονέκτημα η επικάλυψη: η ουσία της ερώτησης ελέγχθηκε ήδη από τις δύο από τις πέντε προτάσεις της άσκησης Β1, τη γ και τη δ.

Αν τα παραπάνω είναι έστω εν μέρει βάσιμα, νομίζω ότι εντυπωσιάζει η ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων, με την οποία χαρακτήρισε επιτυχή την επιλογή των θεμάτων, αναγνώρισε στο καθένα έναν διακριτό παιδαγωγικό ρόλο (θαρρείς και το καθήκον της ΚΕΕ ήταν να κάνει μια πρόταση ηθικοπλαστικών αναγνωσμάτων για το χαλαρό πρωινό της 15ης του Ιουνίου ή για το φετινό καλοκαίρι) και δεν βρήκε μία λέξη να πει για την αξιοποίηση-κακοποίηση αυτών των κειμένων, για τα ίδια τα θέματα και τα τόσα προβλήματα στη διατύπωσή τους.

Ας καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα.

Χρειάζεται οι άνθρωποι που στελεχώνουν τις τριμελείς επιτροπές των θεματοθετών και τη διευρυμένη ΚΕΕ να έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα και να έχουν ως κύριο μέλημά τους να διατυπώσουν τα θέματα σύμφωνα με όσα ορίζουν το Πρόγραμμα Σπουδών και οι οδηγίες του κάθε μαθήματος, και να τα διατυπώσουν με τόση σαφήνεια, ώστε να μη δημιουργούν καμία αμηχανία στους υποψηφίους και στους βαθμολογητές.

Λάθη κάνουμε όλοι όσοι συντάσσουμε διαγωνίσματα. Προσωπικά κάθε φορά που βάζω ένα διαγώνισμα, μετά από τη δοκιμασία του στην πράξη, θέλω σε διάφορα σημεία να το αναδιατυπώσω και το αναδιατυπώνω πάντα, αν τυχόν το ξαναχρειαστώ. Όμως στις πανελλαδικές εξετάσεις αυτό δεν (πρέπει να) είναι ανεκτό. Γι’ αυτό οι θεματοθέτες είναι τρεις, για να συνεργάζονται, γι’ αυτό υπάρχουν οι λύτες, και κυρίως γι’ αυτό υπάρχει η πολυμελής ΚΕΕ, για να προλαβαίνουν τα λάθη. Δεν είναι επιτρεπτό να εκδηλώνονται εγωισμοί και βεντετισμοί. Ειδικότερα ο εκπαιδευτικός της Μ.Ε. που ορίζεται ως μέλος της τριμελούς επιτροπής θεματοθετών πρέπει να θυμάται ότι δεν βρίσκεται εκεί για ευγένειες και υποχωρήσεις μπροστά στον οποιονδήποτε πανεπιστημιακό δάσκαλο ή συντονιστή εκπαίδευσης, όσο κι αν εκείνος θεωρείται αυθεντία στον τομέα του. Εκεί βρίσκεται για να μεταφέρει την εμπειρία του για το πραγματικό επίπεδο της διδασκαλίας στην τάξη και για να προστατέψει τους υποψηφίους από λάθη σαν αυτά που είδαμε συσσωρευμένα στα φετινά θέματα στη ΝΕΓΛ. Όσο για τις ενδεικτικές απαντήσεις, καλύτερα να λείπουν. Ή τουλάχιστον να αφορούν μόνο τα επίμαχα σημεία. Είναι πολύ ενοχλητικό να αποστέλλονται απαντήσεις και οδηγίες για τα αυτονόητα, και να λείπουν αυτές εκεί που υφίσταται πραγματικό πρόβλημα.

Ένα διαγώνισμα κρίνει πάντοτε όχι μόνο τους εξεταζόμενους αλλά και τους εξετάζοντες.

Θα αναλάβουν τις ευθύνες τους οι θεματοθέτες, οι λύτες, τα μέλη της ΚΕΕ, αυτοί που τους επέλεξαν και τους διόρισαν;

Σχόλια (45)

 
Όνομα δεν έχω
13 Νοε 2020 02:19

Να πω εγώ ποιός φταίει. Φταίει αυτός (ή αυτοί εν τοιαύτη περιπτώσει) που αποφάσισε ένα καταραμένο πρωί να μπλέξει και τη λογοτεχνία μαζί με την έκθεση. Που κατά τη γνώμη μου αποτελούν τελείως ξεχωριστά ως προς το concept τους μαθήματα. Τώρα γιατί το κάνανε αυτό; Για να μας δυσκολέψουν; Μόνο αυτοί ξέρουν

 
Dario Moutso
04 Αυγ 2020 03:52

Έκθεση .... ο αποδιοπομπαίος τράγος. Ψάχνοντας στο διαδίκτυο βρήκα θέματα από το 1976, και θα σας τα παραθέσω

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1976

Γ ́ Λυκείου
Θέματα Έκθεσης

(ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)
Τετάρτη 25 Αυγούστου 1976

ΘΕΜΑ :
«Είναι χαρακτηριστική, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, η
προσπάθεια του ανθρώπου να ξαναέρθει σε επαφή με τη
φύση.
Πιστεύεις ότι αυτή η επιστροφή επιβάλλεται και από ποιους
λόγους, εκτός από αυτούς που έχουν σχέση με την υγεία;»

Θέματα Έκθεσης
(ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ -
ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ -
ΓΕΩΠΟΝΟΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)
Σάββατο 28 Αυγούστου 1976

ΘΕΜΑ :
«Οι άνθρωποι διαφέρουν μεταξύ τους στον τρόπο που
αντιμετωπίζουν και κρίνουν τους άλλους, ιδιαίτερα όταν
πρόκειται για μια καινούργια γνωριμία, που δημιουργεί
προοπτική για μια στενότερη σχέση.
Προσδιόρισε τη θέση σου πάνω στο θέμα.
Ποια στοιχεία από την προσωπικότητα και τη συμπεριφορά
ενός ανθρώπου καθορίζουν αποφασιστικά τη γνώμη σου γι’
αυτόν κι επομένως τη σχέση σου μαζί του.
Εννοείται ότι ενδιαφέρει κυρίως να αιτιολογήσεις τα
κριτήριά σου.»

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1976

Γ ́ Λυκείου
Θέματα Έκθεσης
(ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)
Τετάρτη 25 Αυγούστου 1976

ΘΕΜΑ :
«Προσπάθησε να περιγράψεις το περιβάλλον (εξαιρώντας
σπίτι και σχολείο) όπου έζησες τα περισσότερα χρόνια της
ζωής σου και να προσδιορίσεις τη σχέση σου μ’ αυτό,
καθώς και τις επιδράσεις που πιστεύεις ότι έχεις δεχθεί απ’
αυτό.»

Δεν θα κάνω κάποιο σχόλιο όπως "καλύτερα-χειρότερα, ευκολότερα-δυσκολότερα" από τα τωρινά θέματα, (αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχω άποψη), αλλά πέστε μου πόσοι από τους σημερινούς μαθητές οι οποίοι είναι κατά τεκμήριο τόσο εξυπνότεροι όσο και με περισσότερες εμπειρίες από άτομα που διαγωνίστηκαν πριν 34 χρόνια θα μπορούσαν να γράψουν πάνω από την βάση σε κάποιο από τα παραπάνω θέματα.

Θα κάνω και μια μικρή "παρέμβαση" σε αυτά που γράφετε, αφού πρώτα ξεκαθαρίσω ότι δεν είμαι φιλόλογος. Μιλάτε για ασάφειες κακές διατυπώσεις κλπ κλπ κλπ. Διάβασα τα θέματα, Ας με συγχωρέσουν οι φιλόλογοι αλλά δεν βρήκα καμία ασάφεια Μια χαρά ήταν τα θέματα, και μάλιστα εύκολα. Είμαι σίγουρος ότι ελάχιστοι θα συμφωνήσουν αλλά ο καθένας έχει την άποψή του και είναι σεβαστή (σεβαστή είπα και όχι σωστή). Είναι σύνηθες να διυλίζουμε τον κώνωπα και να καταπίνουμε την κάμηλο. Τις περισσότερες φορές δουλεύει, αλλά να είσαστε προσεχτικοί.. άμα δεν δουλέψει θα "πνιγείτε"

Δυστυχώς θα κάνω ένα σχόλιο το οποίο δεν θα αρέσει στους περισσότερους.
Πόσο μα πόσο κουραστικό είναι αυτό που διαβάζω "... τα όνειρα των παιδιών μας....... και άλλα τέτοια τσιτάτα" Βρείτε καμιά άλλη ατάκα, πάλιωσε αυτή, πλέον δεν συγκινεί κανέναν, και μάθετε τα παιδιά σας να βάζουν στόχους τους οποίους μπορούν να επιτύχουν

 
Βασιλικη
03 Αυγ 2020 17:59

Το Δ φετινό θέμα έκθεσης ήταν το χειρότερο που έχει μπει στις πανελλήνιες εξετάσεις. Ασαφές
νοηματικά και υπήρχε αστοχία και στο επικοινωνίακο πλαίσιο. Γιατί άρθρο;
Να καταθέσετε τη προσωπική σας εμπειρία.... Το άρθρο έχει επισημότητα και γ πρόσωπο. Όταν γράφουμε προσωπικά χρησιμοποιούμε α πρόσωπο.
Οι υπεύθυνοι φέτος απέτυχαν στο έργο τους. Δεν θα κοιμούνται ήσυχοι και χρειάζεται να εξεταστούν ξανά στην ελληνική γλώσσα.... Ασάφειες από φιλολόγους;

 
Observator
01 Αυγ 2020 22:25

Όλο το σύστημα πρέπει να ξυπνήσει. Η χρήση της γλώσσας δεν είναι μόνο λογοτεχνική. Εδώ οι απόφοιτοι του λυκείου και φοιτητές δεν ξέρουν να συμπληρώσουν μια αίτηση.

 
ΕΦΗ
01 Αυγ 2020 18:38

Παντως, οταν σε βαθμολογικο συμφωνησα με τον συναδελφο που ειπε ποσο ασαφες ειναι το β ζητουμενο στο θεμα δ, ο εποπτης με ειρωνεια μας ειπε οτι οποιος δεν καταλαβαινει τι ζηταει το β ζητουμενο να παει να διορθωσει με το παλιο συστημα κι οχι με το νεο!

 
Κώστας
27 Ιουλ 2020 14:17

Ο κώδικας επικοινωνίας των ανθρώπων είναι η γλώσσα, έτσι η παρουσία της ως εξεταζόμενο μάθημα είναι επιβεβλημένη, καθώς υποδεικνύει τον βαθμό της αντιληπτικής ικανότητας των μελλοντικών επιστημόνων. Οι αιτουντες την μη παρουσία του μαθήματων ως Πανελληνίως εξεταζόμενο παρακαλώ να επαναξιολογήσετε τη θέση σας αυτή.
Ως προς την ίδια τη διαδικασία της εξέτασης, ασφαλώς και είναι απαράδεκτο το ποσοστό αναβαθμολόγησης, μια προβληματική κατάσταση προερχόμενη τόσο απο τους βαθμοθέτες, τους βαθμολογητές, τους εκπαιδευτικούς, τα φροντιστήρια όσο και απο το πρόγραμμα σπουδών. Οφείλουν οι υπεύθυνοι να προσαρμόσουν την όλη διαδικασία στα συχρονα δεδομένα και επιταγές, αφενός με ένα πρόγραμμα σπουδών που θα γυμνάζει τα παιδιά στη λογική, την ουσιώδη επιχειρηματολογία αλλά και την κατανόηση τόσο του κυριολεκτικού όσο και του μεταφορικού λόγου, αφετέρου με μια σαφή και ουσιώδη εξέταση αυτής ακριβώς της πολυετούς διαδικασίας.

 
Φ. Φ.
26 Ιουλ 2020 11:48

Να πάρει ένα συντελεστή 50% στις σχολές θετικής κατεύθυνσης ή και να καταργηθεί.

 
Μαρία
26 Ιουλ 2020 09:55

Το 'Χάρη στην ανάγνωση βιβλίων έμαθα να διαχειρίζομαι καλύτερα τον προσωπικό μου χρόνο, δηλαδή διδάχτηκα από βιβλία πώς να διαχειρίζομαι τον χρόνο μου" φυσικά και δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ερώτησης, γιατί δεν λέει απολύτως τίποτα. Αν συνοδεύονταν από δύο παραδείγματα, θα ήταν τελείως διαφορετικά. φανταστείτε την ερώτηση πώς συμβάλλει η υγιεινή διατροφή στην καλή μας υγεία, και την απάντηση, χάρη στην καλή διατροφή έχουμε καλή υγεία, δηλαδή πέτυχα να με την καλή διατροφή να έχω καλή υγεία.

 
Εφη μητερα υποψηφιας
19 Ιουλ 2020 11:42

Ευχαριστώ σα γονέας για το ενδιαφέρον και την πλήρη ανάλυση. Γιατί πραγματικά πολλοί άριστοι μαθητές "καταδικάστηκαν¨ από την έκθεση χωρίς να ξέρουν το λόγο. ΝΤΡΟΠΗ

 
Μητέρα - εκπαιδευτικός
19 Ιουλ 2020 02:14

Λυπάμαι που για άλλη μια φορά είδαμε να επαναλαμβάνεται αυτή αδυναμία στον τρόπο εξέτασης (διατύπωση θεμάτων). Τα θέματα δεν ήταν σαφή, όπως φάνηκε αντικειμενικά από το υψηλό ποσοστό αναβαθμολόγησης, αλλά όχι μόνο. Η μεγαλύτερη απογοήτευση των υποψηφίων ήταν πως κλονίστηκε η εμπιστοσύνη στις γνώσεις και ικανότητές τους. Πώς γίνεται μαθητές άριστοι στο μάθημα της Έκθεσης και Λογοτεχνίας, ανεξαρτήτως κατεύθυνσης να βαθμολογούνται σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό με βαθμούς κάτω από 14; Δε φταίνε οι καθηγητές σίγουρα για τα χαμηλά ποσοστά. Οι ίδιοι καθηγητές οδήγησαν τους μαθητές τους τα προηγούμενα χρόνια σε υψηλές βαθμολογίες. Η αξιοπιστία είναι καίριο ζήτημα στις εξετάσεις και φέτος δυστυχώς ήταν σε περιορισμένο βαθμό. Νομίζω πως, όπως στις αστυνομικές ταινίες, για να βρούμε τον "ένοχο" πρέπει να ελέγξουμε ποιος ωφελείται από αυτή την τακτική απαξίωσης του εξεταστικού συστήματος αλλά και της εκπαίδευσης των μαθητών στο λύκειο.

 
Ελληνικά
13 Ιουλ 2020 17:30

Σε όλες τις σχολές απαιτείται καλός χειρισμός της γλώσσας, πώς θα γράψουν αναφορές και διπλωματικές εργασίες (50-60 σελίδες) οι φοιτητές Ιατρικής, Πολυτεχνείου, Φυσικής, Γεωπονίας, Βιολογίας;

Απλώς η επιτροπή εξέτασης πρέπει να κατανοήσει ότι τα θέματα θα πρέπει να είναι κατανοητά από μαθητές, τα κείμενα να είναι κατάλληλα και οι ερωτήσεις σαφείς ώστε οι προετοιμασμένοι μαθητές να μπορούν να γράψουν ένα 14-15 με τη βασική εξάσκηση (12 χρόνια) στο ελληνικό σχολείο.

Να μη βλέπουμε φαινόμενα αναβαθμολόγησης σε ποσοστό άνω του 5%, αυτό είναι ανεπίτρεπτο, όπως και οι τεράστιες αποκλίσεις μεταξύ των βαθμολογητών.

@ Observator

Προφανώς δε χρειάζεται πιστοποίηση ελληνικής γλώσσας αν κάποιος είναι απόφοιτος ελληνικού Γυμνασίου και Λυκείου. Το θέμα είναι ότι οι περισσότεροι Έλληνες εμφανίζουν αδυναμία έκφρασης στη μητρική τους γλώσσα, ανεξαρτήτως ηλικίας.

 
Μητέρα υποψηφίου
13 Ιουλ 2020 08:44

Είμαι εξοργισμένη με την ΚΕΕ το Υπουργείο Την ΠΈΦ.τι να απαντήσω στο παιδί μου που έγραψε άριστα σε τρία μαθήματα και 13 στην έκθεση; δεν πρέπει να υπάρξει καταλογισμός ευθυνών όταν διαβάζουμε ότι στην αρχή βαθμολογήθηκαν αυστηρά τα γραπτά της έκθεσης και κατόπιν τους ήρθε άτυπα η οδηγία να βαθμολογούν πιο ελαστικά λόγω των χαμηλών βαθμολογιών;κάποιος δεν πρέπει να απολογηθεί για τις αστοχίες των θεμάτων και τις απαντη σεις τη ΚΕΕ ;πού είναι τα συνδικαλιστικά μας
όργανα η δικαστική εξουσία οι πολιτικοί μας αρχοντες; κανείς δεν αναλβάνει τις ευθύνες του και εγώ τιθα πρέπει να πω στο παιδί μου που πάλεψε με όλες αυτές τις αλλαγές
Μήπως οι γονείς πρεπείναι να κάνουμε κάτι; ο πρωθυπουργός τα ξέρει αυτά?

 
@Observator
13 Ιουλ 2020 02:22

Το "να τελειώνουμε με την νεοελληνική γλώσσα"που γράφεις είναι πληθυντικός μεγαλοπρεπείας και αφορά αποκλειστικά εσένα.Το πιστοποίηση της ελληνικής γλώσσας ξεπερνάει την λογική.Και ιδιαίτερα αν αυτός που το λέει αυτοαποκαλείται και εκπαιδευτικός.Αυτοαποκαλείται το τονίζω γιατί με τέτοιες απόψεις αμφιβάλλω αν ειναι

 
Observator
12 Ιουλ 2020 20:45

Πρέπει να τελειώνουμε με τη νεοελληνική γλώσσα ως πανελληνίως εξεταζόμενο μάθημα στη θετική κατεύθυνση. Ας δίνουμε στα παιδιά μια πιστοποίηση γνώσης της ελληνικής γλώσσας όπως στις ξένες γλώσσες και τέλος.

 
Βιβή, Συνάδελφος-Μητέρα υποψηφίου
12 Ιουλ 2020 19:44

Αγαπητέ συνάδελφε,δυστυχώς οι βαθμολογίες που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή,ήταν η επιβεβαίωση σε όσα πολύ ορθώς θίξατε μέσω της παραπάνω ανάλυσης-κριτικής των θεμάτων.Και όντως,υποψήφιοι,γονείς,κοινή γνώμη πρέπει να γνωρίζουμε την αγωνία με την οποία σκύβουν οι βαθμολογητές πάνω από κάθε γραπτό,την προσπάθεια που γίνεται για να καλυφθούν <<σημεία και τέρατα>>, ανευθυνότητες ,προχειρότητες,ασάφειες,η λίστα ατελείωτη.Θέλω να καταθέσω εδώ,μέσω της αντίδρασης του γιου μου,και την πλευρά των παιδιών (αυτών που συνέχεια κατηγορούμε "εμείς" οι μεγάλοι και σοφοί).Είπε,βγαίνοντας από τη Γλώσσα:Πάμε να φύγουμε,είμαι εξοργισμένος,3 ώρες έγραφα με θυμό,ήθελα να τα παρατήσω.Μας εξευτέλισαν,μας ακύρωσαν,θεωρούν ότι είμαστε ηλίθιοι.Σε κάθε ερώτημα αφού διάβασα χίλιες φορές την εκφώνηση,λέξη προς λέξη,αναρωτιόμουν τι ακριβώς έπρεπε να γράψω και με ποιο τρόπο,τι δεν καταλαβαίνω.Και υποκριτικά ζητούσαν την προσωπική μου άποψη και εμπειρία.
Τι να πεις,λοιπόν,σε όλα αυτά τα 18χρονα; Δεν θέλουν ούτε να ακούσουν ούτε να γνωρίζουν. Έχουν άδικο;

 
Καθηγητής
12 Ιουλ 2020 18:39

Δεν μπορεί σε ένα διαγωνισμό που θέλουμε να είναι αντικειμενικός και αξιοκρατικός να υπάρχει μάθημα που έχει αναβαθμολόγηση 17%, όταν τα άλλα μαθήματα έχουν αναβαθμολόγηση 0,68%.
Αυτο δεν είναι αντικειμενικό. Είναι ΛΟΤΤΟ....
Η πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο εξέτασης του μαθήματος ή πρέπει να το καταργήσουν.....

 
sniper
11 Ιουλ 2020 19:02

Μαθήτρια στο σχολείο μας :

Μαθηματικά: 19.5
Φυσική: 19.7
Χημεία: 19.1
ΝΓΛ: 13.6

Αν έκανε αίτηση φοίτησης σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού, νομίζετε θα την απέρριπταν;
Σύμφωνα με το δικό μας σύστημα και όσον αφορά την κατανόηση και τη λειτουργία της γλώσσας και την παραγωγή γραπτού λόγου, πιάνει απλά τη βάση, σύμφωνα με τα στατιστικά των πανελληνίων.
Μήπως είναι ώρα να ξυπνήσουμε και να συντονιστούμε με τον υπόλοιπο κόσμο;

 
Διονύσης Μ.
11 Ιουλ 2020 18:53

Εμπεριστατωμένο, αναλυτικό, ουσιώδες και .. ό,τι πρέπει για να προβληματίσει την ΚΕΓΕ ως προς τη βελτίωση της διατύπωσης των θεμάτων, ώστε να αποφεύγονται ασάφειες και βαθμολογικές αποκλίσεις. Εύγε στον συνάδελφο.

 
Γεωργία Ασημακοπούλου , συνταξιούχος ΠΕ 02 ,πρώην βαθμολογήτ
11 Ιουλ 2020 17:34

Ολα καλα συνάδελφε...
Προτείνω κι εγώ να θεσμοθετηθουν α) σώμα βαθμολογητών
β) μελη της ΚΕΕ μονο εκπαιδευτικοί Β βάθμιας και μάλιστα πρώην βαθμολογητές για τουλάχιστον 5 συνεχόμενες χρονιες.

 
Χαρης
11 Ιουλ 2020 16:14

Καλα όλα αυτα , αλλά δεν υπάρχει νομική οδός για την ακύρωση του διαγώνιςματος και επανάληψη του;

 
Συνάδελφος
11 Ιουλ 2020 16:12

Προσυπογράφω το κείμενό σας.

 
Κώστας
11 Ιουλ 2020 15:25

Να καταργηθεί η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία από μάθημα Πανελληνίων εξετάσεων σήμερα.

 
Φίλιππος
11 Ιουλ 2020 15:23

Συνάδελφε βαθμολογητή, συμφωνώ και επαυξάνω.Με κάλυψες σε όλες τις παρατηρήσεις σου. Ήταν ακριβώς έτσι , όπως τα περιέγραψες.
Έφυγα από αυτή τη βαθμολόγηση-ίσως από τις τελευταίες της καριέρας μου- με την πιο στυφή γεύση.
Και το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι τα κακοδιατυπωμένα ,τα μη σωστά θέματα, οδηγούν σε κάτι χειρότερο από τα δύσκολα και ιδιαιτέρως απαιτητικά.Οδηγούν ,ακόμη και μαθητές που έχουν ικανότητες, προετοιμασία και κρίση, σε αδυναμία κατανόησης και σωστής αντιμετώπισης, σε σύγχυση πραγματική .Στην ίδια σύγχυση οδηγούν και τους βαθμολογητές.
Κι επειδή πολλές φορές προσπαθώντας να λύσουμε ένα θέμα δημιουργούμε κι άλλα, έχω να καταθέσω το εξής. Δε φταίει το νέο πλαίσιο διδασκαλίας και (συν)εξέτασης . Μια χαρά είναι και πρέπει να συνεχίσει. Δε φταίει η λογοτεχνία. Στο θέμα Γ ,που ήταν σχετικά σωστά διατυπωμένο, τα παιδιά ανταποκρίθηκαν , γράφοντας βέβαια το καθένα ανάλογα με την αξία του.
Απαιτείται προσοχή στη συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής, σαφήνεια κι όχι ¨πρωτοτυπία¨στη διατύπωση των θεμάτων και, τέλος, ιδιαίτερη προσοχή στις ενδεικτικές απαντήσεις-λύσεις .
Τελειώνω εκφράζοντας και πάλι τα συγχαρητήριά μου για την εμπεριστατωμένη ανάλυσή σου .

 
Μαρία Ραυτοπούλου
11 Ιουλ 2020 12:48

Η πιο εμπεριστατωμένη αξιολόγηση που έχω διαβάσει. Μπράβο στον συντάκτη -συνάδελφο. Κάποια στιγμή πρέπει να ακουστεί η φωνή μας.

 
Φιλόλογος
11 Ιουλ 2020 12:45

Εξαιρετικός σχολιασμός που παρουσιάζει εύστοχα όλα τα ζητήματα που εμφανίστηκαν στο φετινό θέμα της Γλώσσας. Οι χαμηλές βαθμολογίες και οι μεγάλες αποκλίσεις ξαναέφεραν στην επιφάνεια όλους αυτούς που μιλούν για την κατάργηση του μαθήματος. Αναρωτιέμαι πως θα καταφέρουμε να πείσουμε , τουλάχιστον τους μαθητές μας πως η λογική "πονάει κεφάλι , κόβει κεφάλι" δεν μπορεί να εφαρμόζεται στην εκπαίδευση... Στο θέμα μας τώρα, μερικές απορίες που κανείς δεν μπορεί να μου λύσει:
1. Οι θεματοθέτες γιατί δεν ελέγχονται από κανέναν ; Όταν παρουσιάζονται αβλεψίες, όταν υπάρχουν ασάφειες, όταν δίνονται λάθος απαντήσεις, αυτοί δεν λογοδοτούν σε κανέναν;
2.Τα βαθμολογικά κέντρα γιατί απαγορεύεται να επικοινωνούν μεταξύ τους; Τι σημαίνει εμείς οι συντονιστές και οι βαθμολογητές απορροφούμε τα λάθη και "κουκουλώνουμε" το πρόβλημα; Αν υπήρχε ένας κοινός συντονισμός και συνεννόηση μεταξύ των βαθμολογικών κέντρων ναι να το δεχτώ. Τώρα τι ; κάπου οι συντονιστές κάνουν αυτό που λέτε και κάπου όχι, κάποια γραπτά, αντιμετωπίζονται συνεκτιμώντας τα λάθη και τα σωστά και κάποια φεύγουν αβασάνιστα...
3.Πως να υπερασπιστώ λοιπόν αυτό το σύστημα εγώ στους μαθητές μου ; Πως να τους βάλλω στη διαδικασία να σκύψουν το κεφάλι και να λιώσουν παρακαλώντας να τελειώσουν δύο από τα καλύτερα χρόνια της ζωής τους , επενδύοντας στην τύχη ;

 
νικος
11 Ιουλ 2020 12:29

Πρεπει να βρεθει ενας τροπος η γλωσσα να εξεταζεται με κλειστου τυπου ερωτησεις.

 
Konstantina Spiliopoulou
11 Ιουλ 2020 09:22

Έτσι ακριβώς.Και πιο δραματικά ακόμα θα μπορούσε να μεταδοθεί στο κοινό η αστοχία των απαντήσεων της ΚΕΕ κυρίως, αλλά και η αστοχία των ερωτήσεων , ιδιαίτερα στη Δ. Να προσθέσω ότι στους προφορικά εξεταζόμενους, που είδα εγώ, η ερώτηση Β3 δημιουργησε πρόβλημα. Παρόλο που μπορεί να είχαν απαντήσει σωστά τη γ και δ στο Β1, έπαιρναν τη σημασία του "γράφω" κυριολεκτικά. Και επισημαίνω ότι οι περσινές υψηλότερες βαθμολογίες δεν θα έπρεπε να μας παρηγορούν και τόσο , γιατί ακριβώς έγιναν δυνατές από την ακαταμάχητη επιβολή των μαθημένων απέξω κειμένων από το φροντιστήριο. Υποτίθεται ότι δεν το θέλουμε αυτό. Όχι;Με τέτοιες ερωτήσεις και απαντήσεις δείχνουμε ότι όχι μόνο το θέλουμε, αλλά πρέπει το παιδί εντελώς συνειδητά πια όχι μόνο να απαντά στην ερώτηση , αλλά και σε ό, τι του κλείνουμε το μάτι μέσα από μια ερώτηση. Να εξασκηθεί και σε αυτό. Γιατί ό, τι αρνητική απάντηση για τη φιλαναγνωσία να είχε αναπτύξει στο πρώτο ερώτημα , στο δεύτερο τι θα έπρεπε να κάνει;Να αναπτύξει τα θετικά της φιλαναγνωσίας. Άλλες δυνατότητες δεν δόθηκαν στις απαντήσεις. Και φτάσαμε και σε λεπτομέρειες για το φιλανθρωπικό έργο που ενθαρρύνει η ανάγνωση βιβλίων. Επίσης μετά από τόση εισαγωγή ορολογίας κ.λ.π. και νέες ιδέες δεν δόθηκε καμία διάσταση προς τα πολυτροπικά κείμενα που ακριβώς διαβάζουν συνεχώς οι μαθητές. Όταν βλέπουν και ακούν ομιλίες, ντοκιμαντέρ, σχολιαστές στο youtube, στην τηλεόραση, παντού, κείμενα και φωτογραφίες, στα κοινωνικά δίκτυα κ,λ.π. Τα πολυτροπικά κείμενα είναι ανάγνωση;Οδηγούν ίσως ακόμα και στα βιβλία, ή ακόμα και στη γραφή;Έχουν τέτοιες διαστάσεις και δυνατότητες; Και τέλος μετά από τόσες στρυφνές αναφορές στα είδη των αναφορικών προτάσεων με τα οποία επίσης ταλαιπωρούμε τους μαθητές δεν άκουσα να αναφέρονται πουθενά για το ποίημα. Δεν ήταν καθοριστιτός δείκτης για το ποίημα η πλησμονή των προσδιοριστικών αναφορικών προτάσεων; Μέσα από αυτές δεν δημιουργείται η χαρακτηριστική δραστικότητα του ποιήματος;

 
Χρυσουλα
11 Ιουλ 2020 00:39

Καλη η κριτική του συναδέλφου όμως η γλώσσα πρεπει να καταργηθεί από τις πανελληνιες ειδικά φετος έκαψε πολλους άριστους μαθητές. Ειναι κρίμα! Συγγενικό μου προσωπο με υψηλή βαθμολογία στην έκθεση είχαν απόκλιση 20 μόρια οι βαθμολογητες ειναι δυνατον;ο ένας 17 κι ο άλλος 13;τα θέματα ήταν ασαφή δημιουργησαν προβλημα στους καλους μαθητές χάνουν ιατρική νομική από την έκθεση να καταργηθεί είναι ώρα!

 
Γραπτός λόγος
10 Ιουλ 2020 21:16

Η γλωσσική έκφραση και η κατανόηση κειμένου είναι σαφώς κάτι που πρέπει να εξετάζεται για την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο, όπως σε όλες τις χώρες. Ο γραπτός λόγος είναι ιδιαίτερα σημαντικός σε κάθε επάγγελμα και επιστήμη, και η ευχέρεια στην έκφραση μπορεί να κάνει τη διαφορά σε πολλές περιπτώσεις.

Το θέμα είναι ότι ο διαγωνισμός δεν πρέπει να είναι τόσο φορτωμένος, με δυσνόητα κείμενα ή θεματολογία άσχετη με την ηλικία των εξεταζομένων.

Επίσης, τα στατιστικά για την αναβαθμολόγηση αποδεικνύουν ότι κάθε χρόνο υπάρχουν προβλήματα στη διατύπωση των θεμάτων, κάτι που πρέπει να ανησυχήσει τους υπεύθυνους:

https://www.esos.gr/arthra/68547/ta-statistika-stoiheia-gia-tis-fetines-...

 
Αντώνης Κ.
10 Ιουλ 2020 20:54

Συγχαρητήρια για το θάρρος της γνώμης σας και για την παιδαγωγική σας υπευθυνότητα. Λυπάμαι που το απαράδεκτο αυτό παίγνιο το οποίο φέτος παίχτηκε εις βάρος των εξεταζόμενων δεν θα μπορέσει να βρει μια αντίστοιχη λύση με ανάληψη ευθυνών από τους ιθύνοντες. Έχετε δίκιο. Δεν κρίνονται μόνο οι κρινόμενοι αλλά και οι κρίνοντες. Και επειδη η ΚΕΕ βρίσκεται στο απυρόβλητο, λυπάμαι, αλλά την ευθύνη την επωμίζεστε αποκλειστικα εσείς οι βαθμολογητές.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.