Placeholder

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

Η ανάγνωση των αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Δημοσίευση: 10/07/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Πριν από οποιαδήποτε πρόβλεψη είναι καλό να καταθέσουμε μια πρόταση. Τα μηχανογραφικά δελτία πρέπει να κατατίθενται την άνοιξη, στην ουσία ως δήλωση συμμετοχής στις πανελλαδικές. Γιατί έτσι οι υποψήφιοι δηλώνουν σχολές που πραγματικά επιθυμούν, ανεπηρέαστοι από την τελική επίδοση και τις, έτσι και αλλιώς, δύσκολα προβλέψιμες βάσεις. Τόσο περισσότερο εφόσον, εκτός από τη δυσκολία ή όχι ύλης και θεμάτων, φέτος τα μόρια υπολογίζονται με ολωσδιόλου διαφορετικό τρόπο.

Φέτος οποιαδήποτε πρόβλεψη είναι ιδιαίτερα ριψοκίνδυνη, αν όχι εσφαλμένη. Διότι οι φετινές εξετάσεις:

1.    δεν προβλέπουν συντελεστές βαρύτητας σε συγκεκριμένα μαθήματα. Έτσι καθένα από τα 4 μαθήματα που διαγωνίστηκαν οι υποψήφιοι συμμετέχει ισότιμα στη διαμόρφωση των μορίων

2.    στο 1ο Ε.Π. άλλαξε μάθημα (Κοινωνιολογία αντί για Λατινικά)

3.    είναι διαφορετικό το πλήθος των υποψηφίων

4.    το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας είναι σχετικά διαφορετικό από το παρελθόν

5.    η ύλη των μαθημάτων, οι συνθήκες και τα υπόλοιπα γνωστά επηρέασαν τις επιδόσεις

Ωστόσο -και κυρίως- εξαιτίας της κατανοητής αγωνίας που έχουν όσοι/ες μαθητές/τριες κοπίασαν, θα επιχειρήσουμε ορισμένες συγκρίσεις. Τονίζουμε ότι αυτές αποσκοπούν περισσότερο στο να ερμηνεύσουν τις επιδόσεις και την αξία των συνολικών μορίων που συγκεντρώνει ο/η υποψήφιος/α παρά να προβλέψουν βάσεις.

Καθώς τα παιδιά βρίσκονται στην τελική διαδικασία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, τονίζουμε την απόλυτη ανάγκη να το συμπληρώσουν …σαν να είχαν πάρει 20000 μόρια, αγνοώντας προβλέψεις, οι οποίες μπορεί και να αποδειχτούν αβάσιμες. Και στη συνέχεια να κάνουν διακοπές με την προσοχή και τη σύνεση που επιβάλλει το φετινό παράξενο καλοκαίρι…..

Τα σημερινά στατιστικά του ΥΠΠΕΘ  (με κάθε επιφύλαξη, καθώς λείπει το αναγκαίο στοιχείο, το οποίο είναι η κλιμάκωση των μορίων) αποκαλύπτουν τάσεις σχετικά με τις υψηλές κλίμακες της βαθμολογίας (από 17 έως 20). Αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί υποτίμηση των πιο μέτριων βαθμών: είναι πολλές και αξιόλογες οι σχολές που αφορούν τη μεσαία κλίμακα. Τα πρώτα, λοιπόν, στοιχεία δείχνουν τα εξής σε σύγκριση με τα αποτελέσματα του 2019:

Στο 1ο Ε.Π. (Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών) οι επιδόσεις είναι αμελητέα καλύτερες στα αρχαία ελληνικά στην κλίμακα 17-20  (το 2019 είχε γράψει το 8,2% ενώ το 2020 το 9,06%).

Στην ιστορία στην κλίμακα 18-20  οι επιδόσεις είναι εμφανώς καλύτερες (το 2019 είχε γράψει το 9,04% ενώ το 2020 το 15,64%). Με μια αυθαίρετη σύγκριση μεταξύ Λατινικών και Κοινωνιολογίας οι επιδόσεις είναι καλύτερες φέτος στην κλίμακα 18-20 (το 2019 οι επιδόσεις στα Λατινικά ήταν 24,2% και το 2020 στην Κοινωνιολογία έγραψε από 18-20 το 28,3% των υποψηφίων.

Τέλος, σημαντικά χειρότερες είναι οι επιδόσεις  στη νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία.

Εδώ, στην κλίμακα από 15-20 (διότι σε αυτό το μάθημα η κλίμακα 18-20 έχει αμελητέο πλήθος)  το 2019 είχε γράψει το 30,75% ενώ φέτος το 16,14%. Η σύγκριση των ποσοστών (αν και μαθηματικά μη επιτρεπτή πράξη) δείχνει ότι οι επιδόσεις των φετινών υποψηφίων σε σύνολο μορίων είναι ανάλογες με των περσινών .

Αυτό σημαίνει μάλλον συγκράτηση των βάσεων αν όχι πτώση.

Στο 2ο Ε.Π. (Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών) είναι βελτιωμένες οι επιδόσεις των υποψηφίων στα μαθηματικά στην κλίμακα 16-20  (το 2019 είχε γράψει το 20,19% ενώ το 2020 το 29,04%).

Είναι επίσης καλύτερες και στη φυσική  στην κλίμακα 17-20 (το 2019 είχε γράψει το 19,34% ενώ το 2020 το 22,57%).

Είναι αμελητέα χειρότερες στη χημεία (το 2019 είχε γράψει το 9,23% ενώ το 2020 το 8,9%).

Είναι πολύ χειρότερες στη νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία.

Και σε αυτό το πεδίο, στην κλίμακα από 15-20 (διότι σε αυτό το μάθημα η κλίμακα 18-20 έχει αμελητέο πλήθος)  το 2019 είχε γράψει το 37,83% ενώ φέτος το 14,45%.

Η σύγκριση των ποσοστών (αν και μαθηματικά μη επιτρεπτή πράξη) δείχνει ότι οι επιδόσεις των φετινών υποψηφίων σε σύνολο μορίων είναι ανάλογες με των περσινών.

Αυτό σημαίνει μάλλον συγκράτηση των βάσεων αν όχι πτώση.

Στο 3ο Ε.Π. (Επιστήμες Υγείας και Ζωής) οι επιδόσεις στη βιολογία στην κλίμακα 18-20 είναι  πολύ χειρότερες ( το 2019 είχε γράψει το 28,14% ενώ το 2020 το 15,21%).

Είναι ελαφρώς καλύτερες στη χημεία στην κλίμακα 18-20 (το 2019 είχε γράψει το 4,36% ενώ το 2020 το 6,77%).

Είναι, επίσης, καλύτερες στη φυσική (το 2019 είχε γράψει το 12,73% ενώ το 2020 το 15,81%). Είναι χειρότερες στη νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Και σε αυτό το πεδίο, στην κλίμακα από 15-20 (διότι σε αυτό το μάθημα η κλίμακα 18-20 έχει αμελητέο πλήθος)  το 2019 είχε γράψει το 37,83% ενώ φέτος το 22,61%.

Η σύγκριση των ποσοστών (αν και μαθηματικά μη επιτρεπτή πράξη) δείχνει ότι οι επιδόσεις των φετινών υποψηφίων σε σύνολο μορίων είναι ανάλογες με των περσινών.

Αυτό σημαίνει μάλλον συγκράτηση των βάσεων αν όχι πτώση.

Στο 4ο Ε.Π. ( Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής) οι επιδόσεις είναι πολύ καλύτερες στο μάθημα της οικονομίας (ΑΟΘ) στην κλίμακα 17-20 (το 2019 είχε γράψει το 18,8% ενώ το 2020 το 33,84%). 

Είναι ελαφρώς χειρότερες στα μαθηματικά στην κλίμακα 15-20 (το 2019 είχε γράψει το 7,12% ενώ το 2020 το 6,97%).

Είναι  χειρότερες στο ΑΕΠΠ στην κλίμακα 17-20 (το 2019 είχε γράψει το 27,66% ενώ το 2020 το 22,49%).

Είναι χειρότερες στη νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία.

Και σε αυτό το πεδίο, στην κλίμακα από 15-20 (διότι σε αυτό το μάθημα η κλίμακα 18-20 έχει αμελητέο πλήθος) το 2019 είχε γράψει το 12,76% ενώ φέτος το 4,79%.

Η σύγκριση των ποσοστών (αν και μαθηματικά μη επιτρεπτή πράξη) δείχνει ότι οι επιδόσεις των φετινών υποψηφίων σε σύνολο μορίων είναι ανάλογες με των περσινών.

Να επαναλάβουμε ότι και τα τέσσερα μαθήματα συμμετέχουν ισότιμα στη διαμόρφωση των μορίων. Επομένως οι χαμηλές επιδόσεις στη νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία σε συνδυασμό με την απουσία συντελεστών θα συγκρατήσουν τις βάσεις.

Μερικά (πραγματικά) παραδείγματα μορίων μαθητών με και χωρίς συντελεστές:

Επαναλαμβάνουμε, μια και επίκειται η κατάθεση των μηχανογραφικών, ότι όλες και όλοι πρέπει να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους με βάση τις επιθυμίες τους και αγνοώντας κάθε πρόβλεψη (σαν να είχαν 20000 μόρια, όπως είπαμε στην αρχή).

Καλή επιτυχία σε όλες και όλους!
Και να θυμάστε ότι τα πραγματικά αποτελέσματα θα σας αποζημιώσουν για την όποια «πικρία» των βαθμών.

Για τα εκπαιδευτήρια «ΠΟΛΥΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΝΙΑ»
Δήμητρα Καραβά, ΠΕ 02, φιλόλογος
Κώστας Κοτίδης, ΠΕ80, οικονομολόγος
Ελένη Λαγού, ΠΕ 04.02, χημικός
Ρούλα Μουντάνου, ΠΕ 02, φιλόλογος

Ετικέτες: 
Βαθμολογίες

Σχόλια (13)

 
Οριστικοποίηση μηχανογραφικού δελτίου
10 Ιουλ 2020 21:06

Δεν μπορούν οι απόφοιτοι Λυκείου να κάνουν επιλογές χωρίς να έχουν λάβει την τελική βαθμολογία τους, γιατί προφανώς θα είναι μια σημαντική απόφαση στην εκπαίδευση και τη ζωή τους και πρέπει να έχουν στη διάθεση όλα τα δεδομένα.

Αν κάποιος συγκεντρώνει μόρια για παρόμοιες σχολές σε διάφορες πόλεις μπορεί να καταλήξει σε άλλη σειρά δηλώσεων (πχ. λόγω εντοπιότητας ή οικονομικών δεδομένων) αντί να αποφασίζει εντελώς στα τυφλά.

 
Κοιτάζετε το δέντρο κι όχι το δάσος
10 Ιουλ 2020 23:32

Ασχολείστε (τυχαία;) με την κλίμακα 15-20 που αφορά μικρά ποσοστά των υποψηφίων και "ξεχνάτε" την συντριπτική πλειοψηφία που βιώνει shock από την μη αναμενόμενη αποτυχία. Το γεγονός ότι τελικά θα εισαχθούν, έστω και με χαμηλές βαθμολογίες στα ΑΕΙ, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαίο ή αποτέλεσμα ελλιπούς προετοιμασίας των υποψηφίων. Αντιθέτως, αντικατοπτρίζει την ανυπαρξία συνεκτικότητας μεταξύ της διδακτέας ύλης και των απαιτήσεων των πανελληνίων, πραγματικότητα που εκπορεύεται από τον επίσημο φορέα της εκπαιδευτικής πολιτικής. Γίνεται προφανές ότι επιχειρείται μια μεθοδευμένη προσπάθεια στροφής στα ιδιωτικά ιδρύματα με αποδέκτες τους μαθητές και τις οικογένειές τους.

 
Μουρικης
11 Ιουλ 2020 10:48

Τα παραδείγματα είναι εκτός πραγματικότητας για τη συντριπτική πλειοψηφία των υποψηφίων.
Στο 4ο ΕΠ η μεγάλη βάση του πεδίου, το ΔΕΤ, οριακά κινείται στα 18.000 μορια.
Το 75% κινείται στην βάση στα μαθηματικά ή και χαμηλότερα.
Αν μπουν πιο τυπικές βαθμολογίες θα φανεί αύξηση των μορίων φέτος.

 
Εκτός χρονου
11 Ιουλ 2020 10:56

Το μάθημα λέγεται πληροφορική, όχι αεππ

 
Quixotakis
11 Ιουλ 2020 11:28

Ένα ιδεατό άλσος έχουμε δημιουργήσει τα τελευταία 40 χρόνια, ως αιθεροβάμονες πολίτες, θεατρικοί απόγονοι του παππού Αριστοφάνη και αναζητούμε σχολές που θα οδηγήσουν το παιδί μέχρι την είσοδο του Δημόσιου Τομέα, αγνοώντας τον μεγάλο συνωστισμό που παρατηρείται δεκαετίες τώρα... Ένας άλλος «Τιτανικός» δημιουργείται σιγά σιγά και μεγαλώνει κάθε χρόνο - χιλιάδες παιδιά θα δηλώσουν φέτος παιδαγωγικά τμήματα, καθηγητικές σχολές αλλά και πολλές άλλες ίσης αξίας - το μόνο που δεν γνωρίζουμε ακόμη είναι το «παγόβουνο», πότε θα φανεί αλλά και ποιες θα είναι οι συνέπειες της σύγκρουσης...

 
Ακριβώς
11 Ιουλ 2020 14:17

Έτσι είναι, δυστυχώς, μεθοδευμένα και καθόλου τυχαία, με τις εκφωνήσεις των φετινών θεμάτων σε ορισμένα μαθήματα (...) έγινε και ξεκάθαρο ...

 
Βάσεις ανάλογα με βαθμολογία
11 Ιουλ 2020 21:27

Πλέον στις πανελλαδικές έχουν δημιουργηθεί τρεις κατηγορίες μαθητών, όσοι θα γράψουν πάνω από 16 ή 17 και θα διεκδικήσουν τις σχολές με τη μεγαλύτερη ζήτηση, όσοι θα επιτύχουν μεσαίες βαθμολογίες (από 12 μέχρι 15), που εκεί παρατηρείται κάθε χρόνο μεγάλη διακύμανση των βάσεων ανάλογα με τη ζήτηση σε κάθε περίοδο (βλ. Παιδαγωγικές Σχολές, Σχολές Πολιτικών Μηχανικών που πριν δέκα χρόνια ήταν πολύ υψηλά ενώ τώρα είναι συγκριτικά χαμηλά) και μια τρίτη κατηγορία μαθητών που γράφουν πολύ χαμηλά, συνήθως κάτω από 10-11, και κατευθύνονται σε διάφορες σχολές που πιθανότατα δεν τους ενδιαφέρουν να σπουδάσουν.

Έτσι εξηγείται το μεγάλο ποσοστό εγκατάλειψης.

Ελάχιστοι

 
Ζωή
12 Ιουλ 2020 13:12

Μην αγχώνεστε με τις βαθμολογίες. Κοιτάξτε τους βαθμούς εισαγωγής στα τμήματα τα πανεπιστημιακά της Σάμου . Με 5000 μόρια υπάρχει περίπτωση να είναι εκτός κάποιος/α ;

 
ennikos
12 Ιουλ 2020 13:57

@ Οριστικοποίηση μηχανογραφικού δελτίου
φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν έχεις ιδέα σε αυτά που λες. Για παράδειγμα κάποιος από την Αθήνα θέλει να περάσει πρωτίστως Ιατρική χωρίς να γνωρίζει τα μόριά του. Θα βάλει: 1η προτίμηση) Ιατρική Αθηνών , 2η) Ιατρική Θεσσαλονίκης.
Έστω ότι γνωρίζει τα μόρια του και είναι 18.500 (το 2019 θα πέρναγε Θεσσαλονίκη). Τι πρέπει να βάλει λοιπόν; Πρώτα τη Θεσσαλονίκη; Ας μη λέμε ανακρίβειες λοιπόν και πάρετε στο λαιμό σας κάποιον ανυποψίαστο μαθητή. Ο καθένας πρέπει να δηλώσει με τη σειρά που επιθυμεί τις σχολές ανεξαρτήτως μορίων. Αυτό είναι ξεκάθαρο.

 
Τάκης
12 Ιουλ 2020 22:37

Ένας άλλος τρόπος χωρίς μηχανογραφικά:

Κάθε σχολή μετά το πέρας των πανελλαδικών εξετάσεων και προτού βγουν οι βαθμολογίες να θέτει την βάση εισαγωγής (το επίπεδο των φοιτητών δηλαδή) που θέλει.

Π.χ. με βάση τα φετινά θέματα η Ιατρική Αθηνών να θέσει βάση ας πούμε το 18500. Όσοι υποψήφιοι είναι κοντά ή πάνω από αυτή τη βάση να μπορούν να κάνουν αίτηση στη σχολή. Εάν δεν συμπληρώνεται ο αριθμός των φοιτητών που επιθυμεί η σχολή να συμπληρώνει από τη λίστα επιλαχόντων.

Αυτό θα είναι ένα πρώτο βήμα για την απαγκίστρωση της β' θμιας από τις εξετάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Το δεύτερο βήμα είναι να αναλάβουν επιτέλους τα πανεπιστήμια τον τρόπο εισαγωγής στις σχολές τους.

Όπως είπε και σε άλλο post σχολικός σύμβουλος: οι πανελλαδικές εξετάσεις έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους...

 
Σειρά δηλώσεων με μικτές επιλογές
13 Ιουλ 2020 00:47

Πολλοί υποψήφιοι μπορεί να επιλέξουν άλλη σειρά στις σχολές ανάλογα με τα μόρια και οι περισσότεροι δεν έχουν μια μοναδική σχολή σαν στόχο ώστε να δηλώσουν όλα τα ΑΕΙ με τη σειρά:

πχ. 1) ΗΜΜΥ Αθήνας, 2) Μηχανολόγων Μηχανικών Αθήνας, 3) ΗΜΜΥ Πάτρας, 4) Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης κοκ.

ή αντίστοιχα

1) Ιατρική Θεσσαλονίκης, 2) Φαρμακευτική Θεσσαλονίκης, 3) Ιατρική ΔΠΘ, 4) Βιολογία Θεσσαλονίκης κοκ.

Πολύ συχνά βλέπουμε τέτοιες μικτές επιλογές στα μηχανογραφικά δελτία, όσοι προφανώς έχουμε σχέση με το σχολείο και τους μαθητές Λυκείου.

Η διαφορά συνήθως είναι στο αν κάποιος μαθητής αποφασίσει να προτιμήσει σχολές με βάση την εντοπιότητα ή αν αποφασίσει να μετακινηθεί για ένα συγκεριμένο αντικείμενο. Καλό είναι τότε να γνωρίζει αν είναι κοντά στους βαθμούς που έχουν οι περισσότεροι συνυποψήφιοι ώστε να κάνει τις επιλογές τους - η ζήτηση σε πολλές σχολές με μεγάλη ζήτηση δεν αλλάζει κάθε χρόνο, αλλά η βαθμολογία μεταβάλλεται.

Επίσης, καλό είναι να ξέρουν τη βαθμολογία τους για να καταλάβουν σε ποιες σχολές είναι σχεδόν σίγουρο ότι εισάγονται και να τις βάζουν ως "ασφάλεια" (πχ. 12η επιλογή)

Εκτός από ορισμένες σχολές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (πχ. Ιατρική, Πολυτεχνική, Νομική), μεταξύ των υπολοίπων σχολών και τμημάτων υπάρχουν αυξομειώσεις στις βάσεις. Τα τελευταία χρόνια είναι σαφής η τάση των υποψηφίων να παραμείνουν στον τόπο καταγωγής τους και αυτό οδηγεί σε αύξηση των βάσεων στα κεντρικά τμήματα, ακόμα και πρώην ΤΕΙ.

Μια αλλαγή που θα έπρεπε να κάνει το υπουργείο είναι να επιβάλει ένα λογικό όριο στις δηλώσεις σχολών, πχ. συνολικά 15 ή 20 τμήματα, ώστε οι υποψήφιοι να έχουν ένα στοιχειώδες ενδιαφέρον για τις σπουδές τους και να μην επιλέγουν στην τύχη.

@ ennikos
12 Ιουλ 2020 13:57

φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν έχεις ιδέα σε αυτά που λες. Για παράδειγμα κάποιος από την Αθήνα θέλει να περάσει πρωτίστως Ιατρική χωρίς να γνωρίζει τα μόριά του. Θα βάλει: 1η προτίμηση) Ιατρική Αθηνών , 2η) Ιατρική Θεσσαλονίκης. Έστω ότι γνωρίζει τα μόρια του και είναι 18.500 (το 2019 θα πέρναγε Θεσσαλονίκη). Τι πρέπει να βάλει λοιπόν; Πρώτα τη Θεσσαλονίκη;

Ας μη λέμε ανακρίβειες λοιπόν και πάρετε στο λαιμό σας κάποιον ανυποψίαστο μαθητή. Ο καθένας πρέπει να δηλώσει με τη σειρά που επιθυμεί τις σχολές ανεξαρτήτως μορίων. Αυτό είναι ξεκάθαρο.

 
Μηχανογραφικό
13 Ιουλ 2020 01:04

Ελάχιστοι μαθητές δηλώνουν όλες τις σχολές του ίδιου αντικειμένου στη σειρά - η Ιατρική είναι μια ειδική περίπτωση.

Μπορεί να προτιμήσει να βάλει δεύτερη ή τρίτη επιλογή μια άλλη σχολή (πχ. Φυσικής, Μαθηματικών, Χημείας, Βιολογίας) άρα πρέπει να γνωρίζει τη βαθμολογία του και τη σχετική απόδοση εκείνης της χρονιάς.

@ ennikos

 
Ρούγγα Ειρήνη
13 Ιουλ 2020 13:58

Προσωπική μου άποψη: ο υποψήφιος δηλώνει τις σχολές σαν να είχε γράψει άριστα, αλλά με σοβαρότητα μέχρι και την τελευταία του επιλογή. Δηλαδή λαμβάνει υπόψη τις επιθυμίες του, την δυνατότητα να σπουδάσει μακριά από τον τόπο του και την πιθανότητα να μην πάρει μεταγραφή. Ακόμα κι αν θεωρεί ότι θα μπει σε μια από τις δέκα πρώτες επιλογές του, καλό θα είναι να βάλει πολύ περισσότερες για να μην μείνει εκτός σχολής (εκτός αν έχει άλλες διεξόδους π.χ. εξωτερικό).

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.