Placeholder

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ

Χτύπησε “κόκκινο” σε αριθμό σχολίων η διαβούλευση “Κεραμέως” για την Ιδιωτική Εκπαίδευση

Πάνω από 200 σχόλια την ημέρα έκαναν φορείς και πολίτες
Δημοσίευση: 18/07/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

“Κόκκινο” χτύπησε  η δημόσια διαβούλευση επί του Σχεδίου Νόμου  για την Ιδιωτική Εκπαίδευση , καθώς  ο αριθμός σχολίων, μέσα σε επτά ημέρες, άγγιξε τα 1521 σχόλια, δηλαδή πάνω από 200 σχόλια ημερησίως..

Ο αριθμός των σχολείων χαρακτηρίζεται εντυπωσιακός, καθώς το Σχέδιο Νόμου για την Ιδιωτική Εκπαίδευση αποτελείται μόνο από 13 άρθρα.

Την “πρωτιά” κατέχει το Άρθρο 3 Οργάνωση και πρόγραμμα ιδιωτικών σχολείων με 474 Σχόλια

Ακολουθούν:

Με 289 σχόλια το  Άρθρο 1: Ισχύς ρυθμίσεων περί ιδιωτικών σχολείων

Με 281 σχόλια το Άρθρο 10: Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών

Με 91 σχόλια  το Άρθρο 2: Αξιολόγηση δομών, εκπαιδευτικών έργου και εκπαιδευτικών ιδιωτικών σχολείων, και,

Με  84 σχόλια το Άρθρο 9: Συμπλήρωση ωραρίου και δυνατότητα μειωμένου ωραρίου ιδιωτικών εκπαιδευτικών

Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε  την Πέμπτη, 16 Ιουλίου και ώρα 08:00 μμ.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Το Σχέδιο Νόμου αποτελείται από τα εξής 17 άρθρα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́

Διατάξεις για την ιδιωτική εκπαίδευση

Άρθρο 1
Ισχύς ρυθμίσεων περί ιδιωτικών σχολείων

Στο άρθρο 2 του ν. 682/1977 (Α ́ 244) προστίθεται παρ. 6 ως εξής:
«6. Τα ιδιωτικά σχολεία διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, οι οποίες κατισχύουν κάθε άλλης ρύθμισης.».

Άρθρο 2
Αξιολόγηση δομών, εκπαιδευτικών έργου και εκπαιδευτικών ιδιωτικών σχολείων

Μετά το άρθρο 2 του ν. 682/1977, προστίθεται άρθρο 2Α ως εξής:

«Άρθρο 2Α Αξιολόγηση ιδιωτικών σχολείων

Οι δομές, το εκπαιδευτικό έργο και οι εκπαιδευτικοί των ιδιωτικών σχολείων αξιολογούνται με ανάλογη εφαρμογή των κριτηρίων για την αξιολόγηση των δομών, του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών των δημόσιων σχολείων. Η εφαρμογή πρόσθετων κριτηρίων αξιολόγησης από τα ιδιωτικά σχολεία είναι δυνατή.».

Άρθρο 3
Οργάνωση και πρόγραμμα ιδιωτικών σχολείων

Το άρθρο 4 του ν. 682/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 4 Οργάνωση και Πρόγραμμα

1. Τα σχολεία του παρόντος νόμου έχουν την ίδια οργάνωση με τα αντίστοιχα δημόσια σχολεία και ακολουθούν το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας που ισχύει για αυτά, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο.

2. Επιπλέον του υποχρεωτικού ωρολόγιου προγράμματος διδασκαλίας της παρ. 1, τα ιδιωτικά σχολεία επιτρέπεται να παρέχουν πρόσθετες εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο διευρυμένου ωρολογίου προγράμματος, όπως, ιδίως, ενισχυτική διδασκαλία, πρόσθετη διδακτική στήριξη, ενίσχυση της γλωσσομάθειας, καθώς και διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων. Η παροχή των πρόσθετων εκπαιδευτικών υπηρεσιών επιτρέπεται υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Το ανώτατο όριο του διευρυμένου εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος διδασκαλίας του ιδιωτικού σχολείου, συμπεριλαμβανομένων του υποχρεωτικού ωρολογίου προγράμματος της παρ. 1 και των πρόσθετων εκπαιδευτικών υπηρεσιών της παρούσας, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις σαράντα (40) ώρες για κάθε τάξη κάθε σχολικής βαθμίδας,

β) Οι πρόσθετες εκπαιδευτικές υπηρεσίες της παρούσας αποφασίζονται από τον ιδιοκτήτη της σχολικής μονάδας, μετά από εισήγηση του Διευθυντή της, πριν από την έναρξη του διδακτικού έτους, ισχύουν για όλη τη διάρκειά του, αφορούν όλους τους μαθητές της τάξης ή των τάξεων για τις οποίες υλοποιούνται και εντάσσονται στο διευρυμένο ωρολόγιο πρόγραμμα της σχολικής μονάδας, το οποίο γνωστοποιείται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

γ) Κατά τη διάρκεια του διευρυμένου προγράμματος, οι ώρες απασχόλησης των εκπαιδευτικών της ιδιωτικής σχολικής μονάδας στις πρόσθετες εκπαιδευτικές υπηρεσίες της παρούσας, υπολογίζονται ως ώρες κανονικής εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

3. Κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων της πληροφορικής και των ξένων γλωσσών, επιτρέπεται η κατανομή των μαθητών κάθε τάξης σε περισσότερα τμήματα.

4. Στο πλαίσιο του υποχρεωτικού ή του διευρυμένου ωρολόγιου προγράμματός τους, τα ιδιωτικά σχολεία μπορούν να διδάσκουν παράλληλα περισσότερες ξένες γλώσσες και να επιλέγουν ποιες και πόσες ξένες γλώσσες θα διδάσκονται, επιπλέον των ξένων γλωσσών που προβλέπονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του δημόσιου σχολείου.

5. Μετά το πέρας του ωρολόγιου προγράμματος, υποχρεωτικού ή διευρυμένου, όπως ορίζεται στο παρόν, τα ιδιωτικά σχολεία μπορούν να διοργανώνουν και άλλες, προαιρετικής παρακολούθησης, δραστηριότητες και δράσεις, ιδίως εκπαιδευτικού, μορφωτικού ή επιμορφωτικού περιεχομένου, αθλητικές, πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, καθώς και φιλοξενίας, οι οποίες γνωστοποιούνται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Οι δραστηριότητες και δράσεις αυτές διοργανώνονται από το ιδιωτικό σχολείο πέραν του διδακτικού ωραρίου ή και των διδακτικών ημερών, εφόσον εξασφαλίζεται η κατά νόμον απασχόληση και αμοιβή του προσωπικού, τηρουμένων και των διατάξεων περί χρονικών ορίων της εργασίας, σύμφωνα με την οικεία εργατική νομοθεσία. Το προσωπικό που συμμετέχει στις δραστηριότητες και δράσεις της παρούσης μπορεί να περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς και εκτός της σχολικής μονάδας.

6. Επιτρέπεται η συστέγαση των ιδιωτικών σχολείων με άλλα ιδιωτικά σχολεία, ξένα σχολεία, κέντρα δια βίου μάθησης, κέντρα ξένων γλωσσών, φροντιστήρια, καθώς και με άλλους φορείς που αναφέρονται στην παρ. Θ.3 του ν. 4093/2012 (Α ́ 222).».

Άρθρο 4
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 682/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Κάθε ιδιωτικό σχολείο οφείλει να έχει έγγραφο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος ρυθμίζει την εσωτερική οργάνωση του σχολείου, τους όρους και τη διαδικασία υπό τους οποίους γίνονται δεκτοί και φοιτούν στο σχολείο οι μαθητές, τις υποχρεώσεις των μαθητών και των γονέων ή κηδεμόνων αυτών. Ο Κανονισμός κοινοποιείται από τον Διευθυντή του ιδιωτικού σχολείου στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να τον αναπέμψει μόνον σε περίπτωση αντίθεσης συγκεκριμένου όρου του Κανονισμού προς ρητή διάταξη νόμου. Ο συγκεκριμένος όρος και η διάταξη νόμου στην οποία προσκρούει αναφέρονται στην πράξη αναπομπής, η οποία κοινοποιείται ακολούθως στον Διευθυντή του ιδιωτικού σχολείου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, ο Κανονισμός θεωρείται ότι εγκρίθηκε.».

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις ιδιοκτήτη

Η παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 682/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Ο ιδιοκτήτης και κάθε μέλος, εταίρος ή μέτοχος του ιδιοκτήτη, αν ο ιδιοκτήτης είναι νομικό πρόσωπο, μπορεί να παρίσταται σε οποιαδήποτε συνεδρίαση του συλλόγου των διδασκόντων, εφόσον είναι εκπαιδευτικός.».

Άρθρο 6
Αξιοποίηση κτηριακών εγκαταστάσεων

Η παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 682/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. α) Οι κτιριακές εγκαταστάσεις και το σύνολο των λοιπών υποδομών των ιδιωτικών σχολείων μπορούν να αξιοποιούνται σε χρόνους εκτός διδακτικού ωραρίου ή και διδακτικών ημερών για την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές δεν αντίκεινται στη φύση της εκπαίδευσης και στον χαρακτήρα του σχολείου και εφόσον διασφαλίζεται η προσήκουσα παροχή υπηρεσιών γενικής εκπαίδευσης. Η άσκηση των ως άνω υπηρεσιών μπορεί να γίνεται από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν άδεια λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις και το σύνολο των λοιπών υποδομών των ιδιωτικών σχολείων μπορούν να αξιοποιούνται σε χρόνους εκτός διδακτικών ημερών για τη διαμονή και φιλοξενία νέων έως είκοσι πέντε (25) ετών, καθώς και των συνοδών τους, με σκοπό τη διοργάνωση εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών ή αθλητικών δραστηριοτήτων και την παράλληλη παροχή καταλύματος σε αυτούς. Οι ως άνω δραστηριότητες και υπηρεσίες γνωστοποιούνται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

β) Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της παρούσας, επιτρέπεται η απασχόληση των εργαζομένων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3. Η απασχόληση των εργαζομένων στις περιπτώσεις αυτές είναι νόμιμη και αμείβεται σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, τηρουμένων και των διατάξεων περί χρονικών ορίων εργασίας.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι όροι για τη διαμονή, η διαδικασία μετατροπής των κτιριακών υποδομών για τη διαμονή, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται και το χρονικό διάστημα της διαμονής.».

Άρθρο 7 Μετεγγραφές μαθητών

Οι παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 16 του ν. 682/1977 αντικαθίστανται ως εξής:

«4. Επιτρέπεται η απευθείας μετεγγραφή μαθητή από ιδιωτικό σε δημόσιο, από δημόσιο σε ιδιωτικό ή από ιδιωτικό σε άλλο ιδιωτικό σχολείο, του ίδιου ή άλλου ιδιοκτήτη, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, χωρίς εξετάσεις.

5. Εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, οι μαθητές των ιδιωτικών σχολείων εγγράφονται σ’ αυτά για έκαστο σχολικό έτος, κατά τη σειρά αποδοχής από το σχολείο της αίτησης εγγραφής τους.

6. α) Η μη επανεγγραφή ή η απομάκρυνση μαθητή από το ιδιωτικό σχολείο κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους επιτρέπεται:

αα) για πειθαρχικό παράπτωμα του μαθητή, κατόπιν αποφάσεως του Συλλόγου των διδασκόντων,

αβ) για παράβαση του εσωτερικού κανονισμού του σχολείου, που διαπιστώνεται με πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων.

β) Μη επανεγγραφή ή απομάκρυνση μαθητή κατά την διάρκεια του σχολικού έτους, εξαιτίας μειωμένης επίδοσης, απαγορεύεται. Μη επανεγγραφή μαθητή είναι δυνατή και στην περίπτωση μη ολοσχερούς εξόφλησης διδάκτρων δύο (2) σχολικών ετών.».

Άρθρο 8 Διευθυντές και Υποδιευθυντές

1. Το άρθρο 25 του ν. 682/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 25 Διευθυντές και υποδιευθυντές

1. Κάθε ιδιωτική σχολική μονάδα διευθύνει εκπαιδευτικός, που κατέχει τα προσόντα που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 34, ο οποίος διορίζεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του ιδιοκτήτη της σχολικής μονάδας. Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας μπορεί να αντικατασταθεί με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του ιδιοκτήτη της σχολικής μονάδας.

2. Αν αποδεδειγμένα δεν προσφέρεται ή δεν ευρίσκεται ιδιωτικός εκπαιδευτικός που έχει τα προσόντα της παρ. 2, για να αναλάβει τη διεύθυνση της σχολικής μονάδας, η διεύθυνση μπορεί να ανατεθεί σε ιδιωτικό εκπαιδευτικό με βαθμό κατώτερο αυτού που ορίζεται για τους Διευθυντές, έπειτα από αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του ιδιοκτήτη της σχολικής μονάδας.

3. Αν το φυσικό πρόσωπο, στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια ιδιωτικού σχολείου, ή μέλος, εταίρος ή μέτοχος του νομικού προσώπου, στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια ιδιωτικού σχολείου, ή μέλος της ένωσης προσώπων, στην οποία έχει χορηγηθεί άδεια ιδιωτικού σχολείου, είναι και εκπαιδευτικός της αντίστοιχης βαθμίδος εκπαίδευσης, μπορεί να ορίζεται Διευθυντής της σχολικής μονάδας, εφόσον κατέχει τον βαθμό που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 34.

4. Με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του ιδιοκτήτη της σχολικής μονάδας, μπορεί να ορίζονται ένας ή περισσότεροι υποδιευθυντές, ανάλογα με τις ανάγκες και την οργάνωση της ιδιωτικής σχολικής μονάδας και τον μαθητικό της πληθυσμό. Με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του ιδιοκτήτη της σχολικής μονάδας, μπορούν να αντικαθίστανται οι υποδιευθυντές ή και να καταργούνται οι θέσεις υποδιευθυντών.

5. Οι διευθυντές και υποδιευθυντές των ιδιωτικών σχολείων δεν μπορούν να υπηρετούν παράλληλα σε άλλο εκπαιδευτήριο οποιουδήποτε τύπου και είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στο σχολείο καθ` όλες τις εργάσιμες ώρες. Οι διευθυντές και υποδιευθυντές των ιδιωτικών σχολείων μπορούν να διδάσκουν σε άλλη σχολική μονάδα του ίδιου ιδιοκτήτη.

6. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ορισμού ή αντικατάστασης διευθυντή ή υποδιευθυντή, ο Διευθυντής Εκπαίδευσης οφείλει να ελέγξει αν ο προτεινόμενος κατέχει τα προσόντα ορισμού που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 34 ή αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 2, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση σε αυτόν της πρότασης του ιδιοκτήτη, και να προβεί στο διορισμό του. Σε διαφορετική περίπτωση, αναπέμπει εντός της ίδιας προθεσμίας την πρόταση στον ιδιοκτήτη, προκειμένου να προταθεί νέος υποψήφιος. Σε περίπτωση που η προθεσμία της παρούσης παρέλθει άπρακτη, θεωρείται ότι έχει εγκριθεί ο διορισμός του προτεινόμενου προσώπου και ο διευθυντής και οι υποδιευθυντές ορίζονται με απόφαση του ιδιοκτήτη.».

2. Η παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 682/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής των ιδιωτικών σχολικών μονάδων πρέπει να πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις που ισχύουν για τα αντίστοιχα όργανα των δημόσιων σχολικών μονάδων.».

Άρθρο 9
Συμπλήρωση ωραρίου και δυνατότητα μειωμένου ωραρίου ιδιωτικών εκπαιδευτικών

Η παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 682/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. α) Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, εφόσον επιθυμούν να εργασθούν λιγότερες ώρες από αυτές του διοριστηρίου τους, υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον ιδιοκτήτη της σχολικής μονάδας. Αν ο ιδιοκτήτης αποδεχθεί την αίτηση, τη διαβιβάζει στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης, και το διοριστήριο τροποποιείται αντίστοιχα. Ο διορισμός περισσότερων εκπαιδευτικών της ίδιας ειδικότητας με μειωμένο ωράριο επιτρέπεται.

β) Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, εφόσον δεν συμπληρώνουν το ωράριο του διοριστηρίου τους με βάση το υποχρεωτικό ή το διευρυμένο ωρολόγιο πρόγραμμα της σχολικής μονάδας στην οποία εργάζονται, απασχολούνται λιγότερες ώρες από αυτές του διοριστηρίου τους, με ανάλογη μείωση των αποδοχών τους.».

Άρθρο 10
Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών

Το άρθρο 30 του ν. 682/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι διδάσκοντες στα ιδιωτικά σχολεία εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται και απασχολούνται, δυνάμει συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και υπάγονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της κοινής εργατικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων για τους εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών σχολείων και ιδίως του άρθρου 36 του παρόντος νόμου.».

Άρθρο 11
Μετάκληση αλλοδαπών εκπαιδευτικών

Η περ. ια’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«ια) Εκπαιδευτικοί ιδιωτικών, ισοτίμων και ξένων, σχολείων και εκπαιδευτικών φορέων της Υποπαρ. Θ.3 της Παρ. Θ του ν. 4093/2012 (Α ́ 222), που λειτουργούν στην Ελλάδα με άδεια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.».

Άρθρο 12 Απασχόληση εκπαιδευτικών

Στο άρθρο 27 του ν. 682/1977 προστίθεται παρ. 5 ως εξής:

«5. Η απασχόληση ιδιωτικού εκπαιδευτικού σε σχολείο, φροντιστήριο κέντρο ξένων γλωσσών, καθώς και σε άλλους φορείς εκπαίδευσης, σύμφωνα με την υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του νόμου 4093/2012, του ιδίου ή άλλου ιδιοκτήτη δεν αποτελεί κώλυμα διορισμού.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 13

Προθεσμία έκδοσης του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος»

Η παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4589/2019 (Α ́ 13) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Το π.δ. της παρ. 1 εκδίδεται μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών, η προθεσμία της παρούσας μπορεί να παραταθεί μία (1) μόνο φορά.».

Άρθρο 14
Μητρώο Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

1. Στα «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» (Σ.Δ.Ε.) διδάσκει ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό, εκπαιδευτικοί, καθώς και εκπαιδευτές ενηλίκων, και παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας και Σύμβουλοι Ψυχολόγοι, οι οποίοι εντάσσονται στο «Μητρώο Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων Σ.Δ.Ε.».

2. Μέλη του Μητρώου μπορούν να είναι όσοι εμπίπτουν στις παρ. 14 και 15 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α ́193), καθώς και στην υπ’ αρι. 5953/23-6-2014 Υ.Α. (Β ́ 1861) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Το μητρώο της παρ. 1 τηρείται στον εκάστοτε φορέα ο οποίος αναλαμβάνει την υλοποίηση του Έργου των Σ.Δ.Ε. και είναι αυτοτελές και ανεξάρτητο από το Μητρώο Εκπαιδευτών που προβλέπεται στον ν. 3879/2010 (Α ́ 163).

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δία Βίου Μάθησης, καθορίζεται ο «Κανονισμός Διαχείρισης του μητρώου της παρ. 1, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 15 Μεταβατικές διατάξεις

1. Κάθε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού εκπαιδευτικού, διετούς διάρκειας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 682/1977, η οποία ολοκληρώνεται εντός του 2020, λήγει στις 31/8/2020 και καταβάλλεται η νόμιμη αποζημίωση, εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν τη μετατροπή τους σε αορίστου χρόνου.

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, σύμβαση εργασίας ιδιωτικού εκπαιδευτικού, διετούς διάρκειας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 682/1977, η οποία συμπληρώνεται εντός του 2021, μετατρέπεται αυτοδικαίως σε αορίστου χρόνου.

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, παύει αυτοδικαίως και καταργείται κάθε διαδικασία ελέγχου της νομιμότητας και της καταχρηστικότητας ή μη καταγγελίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού εκπαιδευτικού, που εκκρεμεί ενώπιον της ανεξάρτητης Επιτροπής του άρθρου 30 του Ν. 682/1977.

Αρθρο 16 Καταργούμενες διατάξεις

Κάθε γενική ή ειδική διάταξη αντίθετη σε διάταξη αυτού του νόμου καταργείται.

Κάθε γενική ή ειδική διάταξη αντίθετη σε διάταξη αυτού του νόμου καταργείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Άρθρο 17 Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις του παρόντος τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις.

Σχόλια (3)

 
Κωνσταντίνος
18 Ιουλ 2020 14:48

Χίλιες φορές τα ίδια πράγματα γράφουμε..... άλλα σχόλια γράφουμε άλλα εφαρμόζονται....Η Κεραμεως απώλεσε και την τελευταία ευκαιρία να κάνει κάτι καλό στην εκπαίδευση..... Έχει την λυπηση μας για τον κατήφορο που πήρε...Σε λίγο καιρό δεν θα ασχολείται κανείς μαζί της.....

 
το θέμα
18 Ιουλ 2020 14:41

είναι από το πλήθος των σχολίων να αποδελτιώνονται και να λαμβάνονται υπόψη αυτά που μιλούν για εξορθολογισμό, δικαιοσύνη και απλά πράγματα που μπορούν να βελτιώσουν το σχολείο ! δεν το βλέπουμε ! αντίθετα (βλ. προηγούμενο νομοσχέδιο) χατιράκια κ.α γίνονται ΛΟΓΙΚΕΣ κινήσεις και μάλιστα σε απλά θέματα ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ. απογοήτευση. άντε , φέρτε και τα άλλα νομοσχέδια να δούμε... δώστε βάση και διορθώστε παραλογισμούς που παρεπιδημούν στο μαρούσι , δεν έχετε ιδέα , σας τα κρύβουν (σας παραπλανούν; ) οι σύμβουλοι;

 
Επανήλθε
18 Ιουλ 2020 04:27

Η ιστοσελίδα, να κάνουμε σχόλια κι εδώ. Δυστυχώς ένα ακόμα νομοσχέδιο που φαίνεται πρόχειρο και χωρίς πρόβλεψη για το μέλλον: Το ξαφνικό κλείσιμο γνωστού ιδιωτικού σχολείου, μετά από 85 έτη λειτουργίας σε όλα τα έτη σπουδών, από νηπιαγωγείο μέχρι Λύκειο, δείχνει ότι η ιδιωτική εκπαίδευση χρειάζεται ρύθμιση.

Δεν είναι το σχολείο άλλη μια τυπικη επιχείρηση.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.