Ταχύρρυθμη 20ωρη επιμόρφωση για όλους τους εκπαιδευτικούς στον διδακτικό σχεδιασμό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε σχολικό περιβάλλον

Για τη διεξαγωγή της επιμόρφωσης θα συγκροτούνται τμήματα έως 60 επιμορφούμενων-Για κάθε τμήμα δημιουργείται αντίστοιχη τάξη στο e class ή στο e-me

19/07/2020

Άκουσε το άρθρο

Tαχύρρυθμο πρόγραμμα  εξ αποστάσεως επιμόρφωσης διάρκειας 20 ωρών με αντικείμενο την καλλιέργεια των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών (μόνιμοι εκπαιδευτικοί και αναπληρωτές όλων των ειδικοτήτων, συμπεριλαμβανομένου και της ειδικής αγωγής) σε διδακτικές προσεγγίσεις και μεθοδολογικά εργαλεία ετοιμάζει το υπουργείο Παιδείας.

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στον διδακτικό σχεδιασμό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε σχολικό περιβάλλον, αξιοποιώντας εκπαιδευτικές τεχνολογίες, καθώς και στην εφαρμογή της στη σχολική τάξη μέσα από την υλοποίηση κατάλληλων και παιδαγωγικά τεκμηριωμένων διδακτικών και μαθησιακών δραστηριοτήτων σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και στην Ειδική Αγωγή.

Στόχοι του προγράμματος επιμόρφωσης

Οι στόχοι του προγράμματος επιμόρφωσης εστιάζουν στην εξοικείωση των εκπαιδευτικών με:

Α. Τη διαδικασία της διδακτικής οργάνωσης των μαθησιακών δραστηριοτήτων για να λειτουργήσει αποτελεσματικά η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ανάλογα με τη βαθμίδα της σχολικής εκπαίδευσης ή το γνωστικό αντικείμενο ή τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών.

Β. Τη μεθοδολογία αξιοποίησης και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλου για τη διδασκαλία και τη μάθηση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο σχολείο μέσα από παραδείγματα καλών πρακτικών ανά γνωστικό αντικείμενο.

Γ. Τα εργαλεία και τις τεχνικές διαχείρισης σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας εκπαιδευτικού-μαθητή/ών (ή και μαθητών μεταξύ τους) στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στις διάφορες βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης.

Δ. Την παροχή ανατροφοδότησης στο πλαίσιο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσα από παραδείγματα καλών πρακτικών σε ημερήσια ή και εβδομαδιαία βάση.

Ε. Την υποστήριξη ειδικών ομάδων μαθητών από απόσταση (μαθητές ειδικής αγωγής, μειονεκτούσες ομάδες κλπ).

Ζ. Την ενημέρωση των γονέων για την υποστήριξη των μαθητών στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στις διάφορες βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης.

Η επιμορφωτική διαδικασία θα διοργανώνεται σε διακριτά τμήματα όπου θα συμμετάσχουν:

Για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

  • Νηπιαγωγοί και Δάσκαλοι
  • Ξένων γλωσσών και Πληροφορικής, καθώς και λοιπές ειδικότητες που διδάσκουν στα δημοτικά (θεατρικής αγωγής, κλπ) · Ειδικής αγωγής και εκπαιδευτικοί ειδικών σχολείων

Για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

  • Θεωρητικής κατεύθυνσης (φιλόλογοι, θεολόγοι κλπ)
  • Θετικών κατευθύνσεων (μαθηματικοί, φυσικοί κλπ)
  • Εκπαιδευτικοί Ειδικών Σχολείων, εκπαιδευτικοί ΑμεΑ και λοιπές ειδικότητες

Ενδεικτική μεθοδολογία:

Η μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος θα υλοποιηθεί μέσα από δραστηριότητες, οι οποίες θα αξιοποιούν τεχνολογίες σύγχρονης (τηλεδιάσκεψη) και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Για τη διεξαγωγή της επιμόρφωσης θα συγκροτούνται τμήματα έως 60 επιμορφούμενων  ανάλογα με τη βαθμίδα και την ειδικότητα των επιμορφούμενων.

Για κάθε τμήμα θ δημιουργείται αντίστοιχη τάξη στο e class ή στο e-me.

Οι 20 ώρες διάρκειας του επιμορφωτικού προγράμματος θα να κατανέμονται ως εξής:

· 10 ώρες εξ αποστάσεως επιμόρφωση μέσω εργαλείων σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (ενδεικτικά, webex, zoom, Big Blue Button, ms teams κλπ) και

· 10 ώρες ασύγχρονης επιμόρφωσης

Για τη σύγχρονη εκπαίδευση (10 ώρες), οι τηλεδιασκέψεις  καλύπτουν:

α. παιδαγωγικές αρχές αξιοποίησης της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στις διάφορες βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης και τους ρόλους του εκπαιδευτικού, μαθητή και γονέων, καθώς και παραδείγματα καλών πρακτικών αξιοποίησης εργαλείων σύγχρονης τηλεκπαίδευσης για τη διαχείριση της επικοινωνίας εκπαιδευτικού – μαθητή (ενδεικτικά, webex, zoom, Big Blue Button, ms teams κλπ),

β. ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στο eclass π.χ. quiz, πληροφοριακό υλικό, εκπαιδευτικό υλικό τα οποία θα αναρτηθούν στο eclass σε διδακτικά αντικείμενα αντίστοιχα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης των επιμορφούμενων, και

γ. ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στο e-me π.χ. quiz, πληροφοριακό υλικό, εκπαιδευτικό υλικό τα οποία θα αναρτηθούν στο e-me σε διδακτικά αντικείμενα αντίστοιχα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης των επιμορφούμενων.

Για την ασύγχρονη εκπαίδευση ( 10 ώρες), όπου οι εκπαιδευόμενοι:

α. θα μελετούν αυτόνομα το εκπαιδευτικό υλικό που θα έχει αναπτυχθεί από το/τους δικαιούχο/χους για τις ανάγκες της δράσης (έως 6 ώρες) και

β. θα αναλάβουν, ατομικά, την εκπόνηση μιας εργασίας με θέμα το σχεδιασμό ενός διδακτικού σχεδίου για τη διδασκαλία μιας (ωριαίας) διδακτικής ενότητας σε περιβάλλον εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Η εργασία δομείται στη βάση της μεθοδολογίας ανάπτυξης υλικού για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (ενδεικτικά: σκοπός, προσδοκώμενα αποτελέσματα, βασικές και συμπληρωματικές πληροφορίες, δραστηριότητες ή και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, πρακτικές παροχής ανατροφοδότηση, κλπ) και υποβάλλεται από τον επιμορφούμενο στο eclass ή στο e-me (4 ώρες).

Η εργασία αξιολογείται από τον επιμορφωτή και παρέχεται ανατροφοδότηση στον επιμορφούμενο.
 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Σχόλια (31)

foros1
|

@διακοπες συνέχεια

κανονική λειτουργία θα έχουμε όταν σταματήσει η πανδημία.
Εσείς μπορείτε να μπείτε σε αίθουσα με άλλα 25ατομα και να κάνετε μάθημα. Μπορείτε μάλιστα να μην φοράτε ούτε μάσκες, ώστε να πειραματιστούμε για το πόσο δύσκολα μεταδίδουν τον ιό τα παιδιά.
Κάποιοι άλλοι όμως δεν θα βάλουμε τους εαυτούς μας πειραματόζωα για κάποιους που δεν τολμούν να πάνε ούτε σε ένα στούντιο τηλεόρασης για να τα πουν αυτά.

Προσληψεις;
|

Παλι προσληψεις;;;
εδω περισσευουν καθηγητες στις μισες ειδικοτητες σε ολα τα πυσδε κι εμεις θελουμε προσληψεις, επειδη το κρατος φιβαται να κανει εξορθολογισμο των κενων....
Για κοιταξτε καθε χρονο κατα τον Οκτωβρη να δειτε ποσοι ειναι στη διαθεση πυσδε σε ολες τις περιφερειες

Φιλόλογος
|

@διακοπές συνέχεια

Το ενδεχόμενο να γίνουν προσλήψεις και να βρεθούν χώροι για να λειτουργούν τα σχολεία με τους μισούς μαθητές δεν το σκεφτόμαστε, έτσι;
Πάμε σαν τα γίδια να αυτοθυσιαστούμε για την αυτοϊκανοποίηση του κάθε Τραμπ και κάθε Μητσοτάκη και κάθε Κεραμέως που έχουν τα σχολεία ως λάβαρο για να δείξουν ότι ελέγχουν την επιδημία, κανακεύοντας τους γονείς που δεν έχουν άλλη λύση για τα παιδιά τους και θεωρούν τα σχολεία χώρους παρκινγκ.

Ας τα πουμε ολα
|

Οι ίδιοι ειδικοί φαντάζομαι που ονόμασαν τα παιδιά "υγειονομικές βομβες" κάποτε...

διακοπές συνέχεια
|

Από τώρα άρχισε η γκρίνια για το Σεπτέμβρη από μερικούς το πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία...Κανονικά. Εξάλλου, όπως ειπώθηκε και από τους ειδικούς, τα παιδιά έχουν μικρό φορτίο του ιού και δεν μεταδίδουν τον ιό εύκολα. Οπότε όλοι στις θέσεις μας.

Αίτηση συμμετοχής
|

Καλησπέρα , που μπορούμε να κάνουμε την αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα;

Γιώργος
|

Εξαιρετικα! Καθημερινά και κάτι καινούριο! Αυτό θα πει δουλειά !

Φιλολογος
|

Κανέναν προγραμματισμό για τη λειτουργία των σχολείων δεν ετοιμάζει το υπουργείο; Με 25 άτομα θα είμαστε μέσα στην επιδημία; Ή θα τη βγάλουμε με το μέρα παρά μέρα;
Το σενάριο μισοί στην τάξη κ μισοί σπίτι κ να προχωράμε κανονικά το φοβάμαι κ εγώ. αυτό δεν ζητούν κ τα ιδιωτικά;

Ψηφιακή υποστήριξη Σχολείου
|

Το υπουργείο πρέπει ήδη να ξεκινήσει την παραγωγή κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού για το σχολικό ψηφιακό αποθετήριο.

Μέσα σε 6 μήνες δε γίνονται βήματα που κανονικά χρειάζονται πέντε ή δέκα χρόνια προσεκτικής μελέτης και οργάνωσης (πχ. μέσω των Πειραματικών Σχολείων), καθώς οι σχολικές τάξεις δεν είναι ίδιες με τις ψηφιακές.

Αν ακόμα στηριζόμαστε σε τυπικές επιμορφώσεις που έχουν μείνει στην δεκαετία του 1990-2000, πάλι προχειρότητα δείχνει το όλο εγχείρημα. Με σεμινάρια και κακοφτιαγμένα "μαζικά μαθηματα" δε φτιάχνεται εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
|

Το γρηγορότερο το καλύτερο

@ΑΣΕΠΙΤΗ και Ian
|

Αγαπητέ, και εγώ παρακολούθησα το Mooc του ΕΑΠ, όμως τι σχέση έχει αυτό με μια γενικευμένη και υποχρεωτική επιμόρφωση εκ μέρους του Υπουργείου που θα αποτελέσει τη βάση της υποχρέωσης για την παροχή υπηρεσιών ΕξΑΕ εκ μέρους των εκπαιδευτικών;

εκτακτος...
|

οσι εργαζομαστε σε ιεκ κ τριτοβαθμια, γιατι ειμαστε απ έξω???

Ειρήνη
|

Πότε θα γίνει το σεμινάριο αυτό; Τον Σεπτέμβριο;

ΑΣΕΠΙΤΗΣ
|

@Ελένη
φυσικά και έγινε και ολοκληρώθηκε με επιτυχία....πήραμε και βεβαιώσεις...εσύ όμως Ελένη μάλλον έχεις χάσει επεισόδια...

stavros samaras
|

Πότε θα ξεκινήσει? και υπάρχει link για εγγραφή συμμετοχή?

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΑΛΑΝΗ
|

ΑΣ ΜΑΣ ΔΩΣΟΥΝΕ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΗΡΑΝΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ,ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝΕ?

Πέτρος
|

Τι σημαίνει σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε σχολικό περιβάλλον; Μήπως είναι η χρήση της κάμερας αυτο που ψήφισαν με υπουργική απόφαση. Πάνε να μας παρασύρουν και να νομιμοποιήσουν την χρήση κάμερας μέσα στην τάξη. Να μην συμμετέχει κανένας σε αυτά τα σεμινάρια, να δείξουμε όλοι οτι είμαστε αντίθετοι στη χρήση της κάμερας μέσα στη τάξη.

Τζένη
|

Πολύ χρήσιμο, 60 άτομα ανά τμήμα θεωρώ ότι είναι πολλά.

too late too little
|

οι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη την εμπειρία, δεν νομίζω ότι θα χρειαστούν θεωρίες επί θεωριών... επειδή κάπου μπορεί να υπάρχει υλικό και πρέπει να 'διαφημιστεί'.

Είναι αντιληπτό τι επιχειρείται εδώ, και είναι κρίμα η Υπουργός να χάνει την στόχευση της, που είναι βέβαια τα ανοικτά σχολεία με φυσική παρουσία.

Αλλιώς το επόμενο επιμορφωτικό θα αφορά 'Ψυχολογική Υποστήριξη εξ' αποστάσεως εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων'.

Ian
|

@ Ελένη: "Τα προσωπικά δεδομένα χάλασαν τα σχέδια για “κλειστή” 15ωρη ταχύρρυθμη επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Μετά από αυτή την εξέλιξη το υπουργείο Παιδείας , το ΙΕΠ και το ΕΑΠ, προχωρούν σε Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC) με θέμα την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη μεθοδολογία της σχολικής εκπαίδευσης από απόσταση" (Δημοσίευση esos, 11/05/2020).
https://www.esos.gr/arthra/67575/ta-prosopika-dedomena-halasan-ta-shedi….

AΡΓΥΡΩ
|

Ναι,σωστή κίνηση....
Ας μη βιαζόμαστε,ας δούμε το δάσος πίσω από θάμνους και δέντρα!

Elena
|

Μήπως το υπουργείο σκοπεύει να υλοποιήσει το οι μισοί μαθητές διδάσκονται στην τάξη και οι αλλοι μισοί ταυτόχρονα παρακολουθούν από το σπίτι μέσω webex; Μόνο που τώρα δεν θα είναι προαιρετικό αλλά υποχρεωτικό; Και βέβαια πάλι θα πέσουν στην πλάτη των εκπαιδευτικών οι ευθύνες του γιατί δεν πρόλαβε να κλείσει τον ήχο όταν μίλησε μαθητής, μαθητές που δεν έχουν εξοπλισμό δεν μπορούν να παρακολουθήσουν, ένα μάθημα μπαχαλο αρκεί να λέμε ότι και καλά πραγματοποιείται. Γι'αυτό δεν ανοίγει τα χαρτιά του το υπουργείο για τον Σεπτέμβρη. Μας το φέρνει σιγά σιγά.....

@ Ελένη
|

Αυτό που ήταν να γίνει μετά το Πάσχα δεν έγινε, διότι δεν επιτρέπει ο νόμος για τα προσωπικά δικαιώματα στο ΠΣΔ να δώσει αυτόματα τα στοιχεία των εκπαιδευτικών (Ονοματεπώνυμο, email κλπ) στο ΕΑΠ για να ενταχθούν αυτόματα στα τμήματα που σχεδίαζαν για την επιμόρφωση, καθώς όταν δώσαμε τη συναίνεσή μας για εγγραφή στο ΠΣΔ δεν περιλαμβανόταν κάτι τέτοιο. (Τώρα θα μου πεις πώς τα έδωσαν στη CISCO για την Webex;)
Κατά τα άλλα οι περισσότεροι εκ των συναδέλφων έτρεξαν να κάνουν σύγχρονη τηλεκπαίδευση -και μάλιστα κάποιοι να επαίρονται για αυτό - και να βγάζουν φόρα παρτίδα τα πρόσωπα των μαθητών τους στις οθόνες, χωρίς να έχουν εξασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση των γονέων τους. Αλλά στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις. A la carte εφαρμογή των νόμων, αν είναι να "πετύχει" το εγχείρημα του Υπουργείου.

@Ελένη
|

Όσο έγινε και.... το ίδιο το Πάσχα φέτος, αγαπητή μου.

Γιώργος
|

Για μια ακόμη φορά το υπουργείο θέτει ευθύνες στους εκπαιδευτικούς και χαϊδεύει τα αυτιά του ψηφοφόρου.
Θα παρέχω δωρεάν στο κράτος τον δικό μου υπολογιστή;
Γιατί διεθνής διαγωνισμός για 50.000 tablet και τους εκπαιδευτικούς τίποτα.

Κωστας
|

Αν χρησιμοποιηθούν ημέρες θερινής άδειας, θα πρέπει να μας αποζημιώσετε ανάλογα.

Ελένη
|

Αυτό που ήταν να γίνει μετά το Πάσχα, έγινε;

Ηλίας
|

Το Β1 και Β2 επίπεδα που έγιναν για πολλούς εξ ολοκλήρου από απόσταση (σύγχρονα και ασύγχρονα) ήταν ένα "βιωματικό σεμινάριο" πάνω σε αυτό ακριβώς. Το υπουργείο θα πρέπει να δει ποιοι έχουν τις αναγκές (μη επιμορφωμένοι) και να τους καλέσει.

Επιπλέον, το βασικότερο πρόβλημα της εφαρμογής της εξ αποστάσεως είναι το γεγονός πως ήταν εντελώς προαιρετική για τους μαθητές (για τους εκπ/κούς έγινε "ηθικά υποχρεωτική" αφού είτε ήταν σε θέση είτε όχι οι πιέσεις ήταν μεγάλες) και οι συμμετοχή σε πολλές περιπτώσεις περιορισμένη ή ανύπαρκτη.

Τα σχολεία έχουν άλλα προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν άμεσα και να μην κρυβόμαστε πίσω από ο δάχτυλό μας γιατί ο Σεπτέμβρης έρχεται.

Τον Αύγουστο
|

να ολοκληρωθεί αν γίνεται, για να είμαστε έτοιμοι-μες τον Σεπτέμβριο.

Πάνος
|

Προετοιμαζόμαστε για να ΜΗ ξανανοίξουμε;
(Διαθέσιμος 15αύγουστο και βραδινές ώρες...)

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ