Placeholder

ΒΟΥΛΗ

Διάταξη: Ενισχυτική διδασκαλία-για πρώτη φορά- στα Ειδικά πανελλαδικώς εξεταζόμενα Μαθήματα

Ν. Κεραμέως: Αναβαθμίζουμε τη δημόσια εκπαίδευση, εξασφαλίζοντας προς το σκοπό αυτό τους αναγκαίους πόρους, χτίζουμε το δημόσιο σχολείο που αξίζει στους μαθητές μας. Άλλη μία πρόσφατη δέσμευσή μας γίνεται άμεσα πράξη
Δημοσίευση: 20/07/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Τη θέσπιση– για πρώτη φορά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα – πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας για τα Ειδικά πανελλαδικώς εξεταζόμενα Μαθήματα στο δημόσιο σχολείο («Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων»), προβλέπει διάταξη η οποία συμπεριλήφθηκε στο Σχέδιο Νόμου για την Ιδιωτική Εκπαίδευση.

Στο νέο αυτό πρόγραμμα θα μπορούν να συμμετέχουν μαθητές της Γ’ τάξης Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, οι οποίοι επιθυμούν να εξεταστούν σε επιμέρους Ειδικά Μαθήματα στις Πανελλαδικές εξετάσεις, προκειμένου να φοιτήσουν στις αντίστοιχες σχολές/τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, τα Ειδικά Μαθήματα: έλεγχος μουσικών ακουστικών ικανοτήτων, μουσική αντίληψη και γνώση, μουσική εκτέλεση και ερμηνεία, αρμονία, ιταλικά, ισπανικά, γαλλικά, γερμανικά, ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο είτε δεν διδάσκονταν καθόλου στη Γ’ τάξη των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων είτε διδάσκονταν αποσπασματικά και όχι στοχευμένα σε προετοιμασία συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Το Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων θα εφαρμοστεί ανά ομάδες όμορων σχολικών μονάδων Λυκείου ή/και σε μεμονωμένα Λύκεια.
Τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση, στη λειτουργία και στην υλοποίηση του προγράμματος θα καθορισθούν με απόφαση του υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση για την κατάρτιση ειδικού ετήσιου προγράμματος υποστήριξης ανά ειδικό μάθημα από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Το πρόγραμμα μπορεί να χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς ή και εθνικούς πόρους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και θα απασχολεί μόνιμους, εντός του συνολικού ωραρίου τους, αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντίστοιχων, σχετικών ειδικοτήτων ενδεικτικά, Καλλιτεχνικών, Μουσικής, Γερμανικής, Γαλλικής, Ισπανικής, Ιταλικής Φιλολογίας.

H υπουργός, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε: «Η διδασκαλία στα δημόσια Λύκεια, για πρώτη φορά, με τρόπο συστηματικό και στοχευμένο των Ειδικών Μαθημάτων που εξετάζονται Πανελλαδικώς, δημιουργεί νέες δυνατότητες και ενισχύει την ισότητα των ευκαιριών στη δημόσια εκπαίδευση. Αναβαθμίζουμε τη δημόσια εκπαίδευση, εξασφαλίζοντας προς το σκοπό αυτό τους αναγκαίους πόρους, χτίζουμε το δημόσιο σχολείο που αξίζει στους μαθητές μας. Άλλη μία πρόσφατη δέσμευσή μας γίνεται άμεσα πράξη».

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ

Ενισχυτική διδασκαλία ειδικών μαθημάτων

1. Στο τέλος της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4368/2016 (Α ́ 21) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης εντάσσεται και η ενισχυτική διδασκαλία που παρέχεται σε μαθητές της τρίτης (Γ’) τάξης Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων στα εξεταζόμενα στις πανελλαδικές εξετάσεις ειδικά μαθήματα που δεν περιλαμβάνονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα.».

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4368/2016, μετά από την περ. δ ́ προστίθεται περ. ε ́ ως εξής:

«ε) «Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων»: πρόγραμμα διδασκαλίας, για το οποίο είναι αρμόδιες η Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σκοπός του προγράμματος είναι η υποστήριξη και προετοιμασία των μαθητών της τρίτης (Γ’) τάξης των Γενικών και των Επαγγελματικών Λυκείων στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα που έχουν επιλέξει και που δεν περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα ωρολόγια προγράμματα.».

3. Στο άρθρο 26 του ν. 4368/2016 προστίθενται παρ. 15 ως εξής:

«15. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για την κατάρτιση ειδικού ετήσιου προγράμματος υποστήριξης ανά ειδικό μάθημα, καθορίζονται η οργάνωση, η λειτουργία και η υλοποίηση του προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων της περ. ε) της παρ. 1, εντός των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.), τα διδακτέα μαθήματα, τα κριτήρια κατανομής και ο αριθμός των μαθητών που συμμετέχουν, οι ώρες διδασκαλίας και τα Σ.Κ.Α.Ε. στα οποία εφαρμόζεται το πρόγραμμα, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος για κάθε σχολικό έτος. Το πρόγραμμα

Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων μπορεί να χρηματοδοτείται από ενωσιακούς ή και εθνικούς πόρους. Στο πρόγραμμα απασχολούνται μόνιμοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παρ. 3, 6, 9, 10, 11 και 12.»

Σχόλια (15)

 
Πε 08
20 Ιουλ 2020 22:12

Αυτά είναι στάχτη στα μάτια για να ξεγελάσει άλλη μια φορά τους αναπληρωτές τους μαθητές τους γονεις! Εκτός ωραρίου απογευμα ποιο παιδι θα πηγαινει ενισχυτική;απολυσεις εκπαιδευτικών αναπληρωτών ειναι ήταν και θα είναι το σκεπτικό Κεραμέως μη τσιμπατε συνάδελφοι!

 
ΕΛΕΝΗ
20 Ιουλ 2020 22:25

Ενισχυτική διδασκαλία σε μαθήματα που δεν διδάσκονται...

 
Ενισχυτική διδασκαλία
20 Ιουλ 2020 23:10

Χρειάζεται οργανωμένο πρόγραμμα και για τα βασικά μαθήματα (Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία, Χημεία, Πληροφορική, Βιολογία κ.α.) και ειδικά για Ξένες Γλώσσες, Αθλητικές και Καλλιτεχνικές Δραστηριότητες.

Πρέπει να ξεκινήσει ήδη από την Α' Γυμνασίου, ώστε να συνηθίσουν τα παιδιά να μελετούν στο σχολείο - ακριβώς όπως στο εξωτερικό, τα σχολεία δεν πρέπει να κλείνουν στη 2 αλλά να παραμένουν ανοιχτά μέχρι το απόγευμα για τους μαθητές.

Αντί να πληρώνουμε για φροντιστήρια ξένων γλωσσών και δραστηριοτήτων, να στηριχθεί η Δημόσια Εκπαίδευση. Αυτό φυσικά προϋποθέτει σωστό σχεδιασμό και προσλήψεις μονίμων εκπαιδευτικών.

 
Σωστή στόχευση
20 Ιουλ 2020 23:38

Η πρόταση είναι σωστή, τα πάντα ωστόσο κρίνονται στην υλοποίηση.
Φυσικά χρειάζεται κ η συνδρομή των δήμων, επέκταση λειτουργίας σχολείου απαιτεί πρόσθετο προσωπικό για καθαριότητα. Ή τη συνδρομή ΣΓ

 
Μητερα
20 Ιουλ 2020 23:54

Λάθος στόχευση σε μαθήματα που δεν διδάσκονται στο σχολείο
είναι παραλογο να κάνεις ενισχυτική πχ ιταλικά σχέδιο κλπ να ενταχθούν στο ωπ και ενισχυτική αντί φροντιστήριο τ απογευμα έτσι ναι θα ήταν κάποια προσπαθεια τωρα κανένα παιδι δε θα πηγαινει θα προτομα το φροντιστήριο το ιδιαίτερο πιο σωστά

 
Σχέδιο
21 Ιουλ 2020 00:17

Δεν φτάνει το πρωϊνό σχολικό ωράριο, για τη διδασκαλία μαθημάτων όπως Σχέδιο απαιτείται προετοιμασία τουλάχιστον 6 ωρών κάθε εβδομάδα.

Αντίστοιχα και σε άλλα μαθήματα. Τα παιδιά θα προτιμήσουν το σχολείο τους εάν η ενισχυτική διδασκαλία είναι ποιοτική, το ιδιωτικό φροντιστήριο δεν είναι μονόδρομος.

Σημαντικό να παρέχεται και σε μαθητές από μη προνομιούχες οικογένειες μια ευκαιρία για επιπλέον βοήθεια.

 
Dario Moutso
21 Ιουλ 2020 02:19

@Ελένη, @Μητέρα κλπ, υπάρχουν και παιδιά που δεν έχουν να πληρώσουν φροντιστήρια ή ιδιαίτερα... (πχ σχέδιο). Αν δεν σας αρέσει ο χαρακτηρισμός "ενισχυτική διδασκαλία" αυτό μπορεί να αλλάξει. Δώστε όποιον χαρακτηρισμό θέλετε. Δεν μπορούν όλα αυτά τα μαθήματα να ενταχθούν στο ΩΠ, πιστεύω ότι αυτό το καταλαβαίνετε. Αυτό που θα έπρεπε είναι να ζητήσουμε την σωστή εφαρμογή αυτής της "ενισχυτικής διδασκαλίας" έτσι ώστε παιδιά από όχι προνομιούχα οικονομικά στρώματα να μπορούν να έχουν μια ευκαιρία.

 
Άγγελος
21 Ιουλ 2020 07:51

Οι υποψήφιοι των στρατιωτικών - πυροσβεστικών - αστυνομικών - λιμενικών σχολών και πολύ περισσότερο των Σχολών Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, αναγκάζονται να καταφύγουν στον ιδιωτικό τομέα για την αθλητική προετοιμασία τους. Το δημόσιο σχολείο πρέπει να φροντίσει και αυτά τα παιδιά!

Η Κεραμέως είπε στη βουλή:

«Επεξεργαζόμαστε αναλυτική πρόταση για ενισχυτική διδασκαλία μετά το πέρας του ωρολόγιου προγράμματος (14.00 - 16.00), προκειμένου ακριβώς το σχολείο να επιτελέσει τον ρόλο του. Μιλάμε για τη διδασκαλία **όλων των ειδικών μαθημάτων**, όχι μόνο για το σχέδιο αλλά και για τη μουσική και για τις γλώσσες. Για όλα αυτά που έχει ευθύνη η Πολιτεία και οφείλουμε συλλογικά να δούμε πως θα διασφαλίσουμε ότι τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, θα διδάσκονται στο σχολείο, όπως πρέπει».

 
Περιέργεια!
21 Ιουλ 2020 10:37

Κυρία Κεραμέως, για τους εκπαιδευτικούς κλάδους που καρατομήσατε στο Λύκειο θα μας πείτε κάτι;
Κυρία Κεραμέως, για το Λύκειο της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτειακής αμάθειας που ετοιμάζετε θα μας πείτε κάτι;
Κυρία Κεραμέως, καταργήσατε το Ελεύθερο και Γραμμικό σχέδιο επειδή το παρακολουθούσε μικρός αριθμός μαθητών, την ίδια ώρα που επαναφέρετε τα Λατινικά τα οποία παρακολουθούσε ακόμη μικρότερος αριθμός μαθητών. Θα μας πείτε κάτι και γι' αυτό;

 
Σπάρτακος
21 Ιουλ 2020 15:03

Περιέργεια!@ Μην ελπίζεις να απαντήσει,αυτή στην οποία απευθύνεσαι! Δύσκολο!

 
Lovato Rossi
21 Ιουλ 2020 15:47

Επιτέλους τα αυτονόητα. Όλα τα ειδικά μαθήματα πρέπει να διδάσκονται εκτός ΩΠ.

 
Μάριος
21 Ιουλ 2020 17:57

Τώρα μας ενοχλεί που γίνονται το απόγευμα. Τα φροντιστήρια το απόγευμα δε μας ενοχλούν. Ο στόχος βέβαια είναι άλλος και όχι η εκπαίδευση των μαθητών. Λυπάμαι αλλά προτεραιότητα έχει ο μαθητής και όχι οι ανάγκες καθενός.

 
Μαρία Μ
21 Ιουλ 2020 18:16

Στο δημόσιο σχολείο θα κάνουμε ενισχυτική σε όσα έχουν μάθει οι μαθητές στο φροντιστήριο! Αυτό είναι το δημόσιο σχολείο που αξίζει στους μαθητές μας;

 
Λινα
21 Ιουλ 2020 19:24

Προς τη σωστή κατεύθυνση. Αρκεί να αξιοποιηθεί σωστά από εκπαιδευτικούς και μαθητές.

 
Dario Moutso
22 Ιουλ 2020 04:16

Αν ισχύει αυτό που διάβασα ότι θα γίνεται η "ενισχυτική διδασκαλία" 14 έως 16 τότε.. άστο καλύτερα. Και αναφέρομαι στο ελεύθερο σχέδιο-προετοιμασία για καλών τεχνών. Κατ ελάχιστο 4 ώρες την ημέρα, υλικοτεχνική υποδομή (καβαλέτα, προτομές αντικείμενα μοντέλα κλπ αίθουσα-ες που δεν θα χρησιμοποιείται-ουνται για άλλη εκπαιδευτική δραστηριότητα) και φυσικά μαθήματα μέχρι το τέλος Αυγούστου... Τα άλλα ειδικά μαθήματα με δύο τρίωρα την βδομάδα μαζεύονται, το σχέδιο θέλει 6 μέρες Χ 4 ώρες (κατ ελάχιστο, το ιδανικό είναι 5 με 6 ώρες). Πιθανώς για τα άλλα ειδικά μαθήματα να μπορέσει να δουλέψει με 2 τρίωρα ή τρία δίωρα, ΑΛΛΑ με το σχέδιο δεν δουλεύει.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ