Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Άμεση προκήρυξη θέσεων μελών ΔΕΠ ζήτησαν οι Πρυτάνεις από την υπουργό Παιδείας

Άμεση ανάγκη μεταφοράς πιστώσεων από το υπουργείο Υγείας προς το Υπουργείο Παιδείας για την προκήρυξη θέσεων ΔΕΠ για τις Ιατρικές Σχολές και τις Σχολές Επιστημών Υγείας εν όψει και της συνεχιζόμενης πανδημίας COVID-19
Δημοσίευση: 06/08/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Την ανάγκη πολλαπλής στήριξης των Πανεπιστημίων με την ενίσχυση του Τακτικού τους Προϋπολογισμού, την άμεση προκήρυξη θέσεων μελών ΔΕΠ που κενώνονται για οποιοδήποτε λόγο αλλά και και νέων θέσεων ΔΕΠ που απαιτούνται για να καλυφθούν οι ανάγκες που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια από τη ραγδαία αύξηση του αριθμού των φοιτητών/τριών και από την ανάπτυξη νέων Τμημάτων, ζήτησαν η Πρυτάνεις από την πολιτική ηγεσία στην Σύνοδο που πραγματοποίησαν διαδικτυακά.

Οι Πρυτάνεις τόνισαν   ειδικότερα  τη  άμεση ανάγκη μεταφοράς πιστώσεων από το υπουργείο Υγείας προς το Υπουργείο Παιδείας για την προκήρυξη θέσεων ΔΕΠ για τις Ιατρικές Σχολές και τις Σχολές Επιστημών Υγείας εν όψει και της συνεχιζόμενης πανδημίας COVID-19.

Επίσης έθεσαν   εκ νέου την ανάγκη για έγκριση Οργανισμών των πανεπιστημίων και   κάλυψη των μεγάλων αναγκών σε υποστηρικτικό και διοικητικό προσωπικό.

Τα ανωτέρω, μεταξύ άλλων , τόνισαν οι Πρυτανεις προς την πολιτική ηγεσία, αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη και αξιολόγησή τους ισότιμα με τα υπόλοιπα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ

Πραγματοποιήθηκε, υπό την Προεδρεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η 94η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων των Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων από τις 27 έως και τις 31 Ιουλίου 2020, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στις εργασίες της Συνόδου, την Παρασκευή 31 Ιουλίου, παρέστησαν η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως, ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Καθ. Βασίλης Διγαλάκης, ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης  Εκπαίδευσης κ. Αποστόλης Δημητρόπουλος, ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, Καθ. Περικλής Μήτκας. Προσκεκλημένοι ήταν ο Πρόεδρος της Συνόδου των Κυπριακών Πανεπιστημίων, Καθ. Παντελής Σκλιάς και ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΣΔΕΠ κ.κ. Καθηγητές Ι. Νηματούδης και Γ. Λιτσαρδάκης.

Στο πλαίσιο του γόνιμου διαλόγου που διεξήχθη παρουσία της ηγεσίας του Υπουργείου αναπτύχθηκε σειρά θεμάτων που αφορούν στην ιδιαίτερα θετική αποτίμηση του έργου των ΑΕΙ υπό συνθήκες πανδημίας, καθώς και οι πρόσθετοι όροι και οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να συνεχίσουν τα ελληνικά πανεπιστήμια με αποτελεσματική λειτουργία να υπηρετούν την ακαδημαϊκή αριστεία, την ερευνητική καινοτομία, την εξωστρέφεια και τη διεθνοποίηση, καθώς και η εκτενής προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο.

Η Σύνοδος αποτιμώντας την εκπαιδευτική διαδικασία και τη διενέργεια εξετάσεων από απόσταση με ψηφιακά μέσα, είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει ότι το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό των Πανεπιστημίων, με αίσθημα ευθύνης και προσφοράς απέναντι στους φοιτητές και τις φοιτήτριές τους και την κοινωνία, ανασυντάχθηκε ταχύτατα στο περιβάλλον κρίσης που η πανδημία επέβαλε. Τα Πανεπιστήμια οργάνωσαν και υποστήριξαν με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα έναν απαιτητικό μηχανισμό εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αποδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, ετοιμότητας και ανταπόκρισης σε συνθήκες κρίσης, εξασφαλίζοντας τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση του διδακτικού, ερευνητικού και παιδαγωγικού τους έργου με όρους ποιότητας.

Η περίοδος αυτή ωστόσο ανέδειξε την ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη πολλαπλής στήριξης των Πανεπιστημίων με την ενίσχυση του Τακτικού τους Προϋπολογισμού, την άμεση προκήρυξη θέσεων μελών ΔΕΠ που κενώνονται για οποιοδήποτε λόγο αλλά και και νέων θέσεων ΔΕΠ που απαιτούνται για να καλυφθούν οι ανάγκες που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια από τη ραγδαία αύξηση του αριθμού των φοιτητών/τριών και από την ανάπτυξη νέων Τμημάτων. Τονίστηκε ειδικότερα η άμεση ανάγκη μεταφοράς πιστώσεων από το Υπουργείο Υγείας προς το Υπουργείο Παιδείας για την προκήρυξη θέσεων ΔΕΠ για τις Ιατρικές Σχολές και τις Σχολές Επιστημών Υγείας εν όψει και της συνεχιζόμενης πανδημίας COVID-19. Τέθηκε ακόμα εκ νέου η ανάγκη για έγκριση Οργανισμών των πανεπιστημίων και η κάλυψη των μεγάλων αναγκών σε υποστηρικτικό και διοικητικό προσωπικό. Τα ανωτέρω, μεταξύ άλλων αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη και αξιολόγησή τους ισότιμα με τα υπόλοιπα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.

Η Υπουργός Παιδείας συνεχάρη τα Πανεπιστήμια για την άμεση και αποτελεσματική ανταπόκρισή τους στην υγειονομική κρίση, συνόψισε το νομοθετικό έργο που έχει ολοκληρωθεί σχετικά με το πλαίσιο λειτουργίας των Πανεπιστημίων, μεταξύ των οποίων η θεσμοθέτηση ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών και η αντιμετώπιση του χρονίζοντος προβλήματος της παρακράτησης 7% από τους ΕΛΚΕ. Ενημέρωσε τα μέλη της Συνόδου για τις περαιτέρω πρωτοβουλίες που πρόκειται να αναλάβει για την ενίσχυση των Πανεπιστημίων μεταξύ των οποίων: η ενίσχυση των Α.Ε.Ι. με 120 νέες θέσεις διοικητικού και λοιπού προσωπικού, η υποβολή προς έγκριση 205 νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π., η προκήρυξη δράσεων  ΕΣΠΑ για τα ΑΕΙ ύψους 130 εκ. ευρώ, η υποστήριξη των ψηφιακών υποδομών και λειτουργιών των Α.Ε.Ι σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, η εξασφάλιση χρηματοδότησης του Προγράμματος "Κάλλιπος+" για ηλεκτρονικά συγγράμματα και η συστηματική στήριξη της εξωστρέφειας των ΑΕΙ μέσω της συνεργασίας με Πανεπιστήμια των ΗΠΑ, μέσω της συμμετοχής ελληνικών Α.Ε.Ι στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα European Universities και μέσω διμερών συνεργασιών με τρίτες χώρες.

Ο Υφυπουργός, Καθ. Β. Διγαλάκης, επίσης ευχαρίστησε τις διοικήσεις των ΑΕΙ για την εξαιρετική συνεργασία που διασφάλισε την επιτυχή ολοκλήρωση του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 με 96% των μαθημάτων να υλοποιούνται εξ αποστάσεως, τη διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές, τη διεξαγωγή και με φυσική παρουσία των εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων και της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου.

Στις εργασίες της Συνόδου, την Πέμπτη 30 Ιουλίου, διεξήχθη ειδική συνεδρία με θέμα το Στρατηγικό Σχεδιασμό των Ιδρυμάτων στην οποία ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, Καθηγητής Περικλής Μήτκας ανέπτυξε διεξοδικά τα αντικειμενικά κριτήρια για την κατανομή της ετήσιας χρηματοδότησης των ΑΕΙ, τους άξονες στρατηγικού σχεδιασμού που αυτά πρέπει να επικαιροποιήσουν, την σύνταξη των προγραμματικών συμφωνιών με το Υπουργείο Παιδείας και την συνεργασία της Εθνικής Αρχής με τις ΜΟΔΙΠ των ΑΕΙ. και ακολούθησε αναλυτική σχετική συζήτηση.
Η Σύνοδος ενέκρινε και υιοθέτησε τις επιμέρους εισηγήσεις των συνεδριάσεων των Αντιπρυτάνεων που διεξήχθησαν 27-28 Ιουλίου και ευχαρίστησε όλες και όλους τους προσκεκλημένους σε αυτές που συνέβαλαν σε έναν διεξοδικό και εποικοδομητικό διάλογο.

Στις 27 Ιουλίου διεξήχθη η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Έρευνας  και Δια Βίου Εκπαίδευσης/ Προέδρων Επιτροπών Ερευνών και Διαχείρισης των Ε.Λ.Κ.Ε., όπου συζητήθηκαν διεξοδικά τα θέματα έρευνας και λειτουργίας των Ε.Λ.Κ.Ε. μεταξύ των οποίων το θέμα των κρατήσεων υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), της Χρηματοδότησης-Δανειοδότησης των ΑΕΙ στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, διαχειριστικά ζητήματα απόδοσης ποσοστού από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος από Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες, Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας και θέματα των ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των ΑΕΙ.

Στις 28 Ιουλίου 2020 πραγματοποιήθηκε η 25η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας και Αντιπρυτάνεων Διοικητικών Υποθέσεων με προσκεκλημένους/ες ομιλητές/τριες την Δρ. Χριστίνα Μπέστα, Γενική Διευθύντρια της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (Ε.Θ.Α.Α.Ε.), την κ. Ειρήνη Ντρούτσα, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ειδικών Προγραμμάτων Διεθνών Υποτροφιών, Erasmus +, του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και τους κ.  Αντώνη Καρατζά, Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου και Δ/νοντα Σύμβουλο της Νομικής Βιβλιοθήκης του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του  Λόγου (ΟΣΔΕΛ) και κ. Φίλωνα Φίλωνος, υπεύθυνο του Τμήματος Αδειοδότησης του ΟΣΔΕΛ. Έγινε αποτίμηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και διενέργειας των εξετάσεων με τη χρήση ψηφιακών μέσων, των διαδικασιών πιστοποίησης των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων και των Εσωτερικών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των Ιδρυμάτων, και συζητήθηκαν  ζητήματα κινητικότητας και διαχείρισης των προγραμμάτων Erasmus+ στο πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης.

Στις 28 Ιουλίου, επίσης, διεξήχθη η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης. Συμμετείχαν με εισηγήσεις: ο Πρόεδρος του GUNET κ. Λ. Μεράκος, ο Πρόεδρος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. κ. Στέφανος Κόλλιας, η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ε.Τ.Π.Α., Τ.Σ. & Ε.Κ.Τ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κα Νίκη Δανδόλου, ο Αν. Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κος Βασίλειος – Λέανδρος Γιαννακούρης, ο Προϊστάμενος Τμήματος Κατάρτισης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κος Χρήστος Τρυφωνόπουλος, η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης, Προγραμματισμού και Δικτύων του Πανεπιστημίου Αιγαίου κα Αικατερίνη Φωτιάδου, η Αν. Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου κα Ελένη Κοντάρα, ο Αν. Προϊστάμενος Κεντρικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου κος Γεώργιος Κολοκυθάς. Συζητήθηκαν διεξοδικά το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, η χρηματοδότηση και η στελέχωση, οι κτιριολογικές και ψηφιακές υποδομές και η φοιτητική μέριμνα των ΑΕΙ.

Τέλος, η Σύνοδος εξέλεξε το νέο Προεδρείο που θα αναλάβει από την 1.9.2020 και αποτελείται από τους: Σπύρο Κίντζιo, Πρύτανη Γεωπονικού Πανεπιστημίου, Νίκο Παπαϊωάννου, Πρύτανη Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Ζήση Μαμούρη, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Σχόλια (12)

 
πολύ φασαρία για το τίποτα
06 Αυγ 2020 14:13

διαβάζω, διαβάζω, διαβάζω και δεν καταλαβαίνω τι ζητάνε οι πρυτάνεις??
Μόνο ο τίτλος μένει για επιπλέον θέσεις γιατρών στα Πανεπιστήμια.

Τα ιδρύματα έχουν χιλιάδες προβλήματα, τόσες μέρες, τόσοι ομιλητές, περιμένω να διαβάσω κάτι περισσότερο.

Τελικά όλα τα Πανεπιστήμια έχουν πάψει να ασχολούνται για τον απλό φοιτητή, και βέβαια το φοιτητικό κίνημα έχει το ίδιο μπει βολικά στο περιθώριο, εξυπηρετώντας μικρό-πολιτικές, περιοριζόμενο σε ανακοινώσεις και ψηφίσματα.

Δεν είναι τελικά τυχαίο που αρκετοί νέοι καταφεύγουν στο εξωτερικό για σπουδές και ακόμα περισσότεροι για εργασία. Δεν είναι τυχαίο που τα κολέγια αναδεικνύονται σε παράγοντα εκπαίδευσης.

Η ευθύνη είναι στα Πανεπστήμια και στην ηγεσία τους, που αρνείται να ξεφύγει από το στενό συντεχνιακό περιβάλλον, που δεν αρνείται και αδυνατεί να οδηγήσει την Παιδεία.

 
Observator
07 Αυγ 2020 13:56

@πολύ φασαρία για το τίποτα
Tα ΑΕΙ δεν μπορούν να προσλάβουν διδακτικό προσωπικό χωρίς
την έγκριση του υπουργείου παιδείας. Τα κολέγια μπορούν. Το
κύριο πρόβλημα είναι τι θα γίνει το επόμενο εξάμηνο. Πιστεύετε
ότι τα ΑΕΙ δεν ασχολούνται με τον απλό φοιτητή?

 
Ανανέωση προσωπικού
07 Αυγ 2020 15:08

Την περίοδο 1985-2005, λόγω της ίδρυσης πολλών νέων τμημάτων ευνοήθηκε μια συγκεκριμένη γενιά κατόχων διδακτορικού και έγιναν μέλη ΔΕΠ σε πολύ μικρή ηλικία, στα 30-35 έτη. Αναφερόμαστε σε μια εποχή όπου το web δεν είχε αναπτυχθεί στη σημερινή του μορφή, με όλες τις αλλαγές που έχει φέρει στην επιστήμη.

Θα πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 10-15 χρόνια, ώστε να πάρουν σύνταξη οι σημερινοί καθηγητές πρώτης βαθμίδας και να έρθουν στο προσκήνιο οι νεότεροι επιστήμονες.

Οι σημερινοί φοιτητές (20-25 ετών) μεγάλωσαν με άλλα δεδομένα και έτσι θα είναι όλες οι επόμενες γενιές.

Πρέπει να αναλάβουν θέσεις ευθύνης νέοι άνθρωποι, όσο καλός επιστήμονας και αν είναι κάποιος αν έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του πριν το 1990 ή ακόμα και πριν το 2000 είναι αδύνατον να έχει επαφή με τη σύγχρονη πραγματικότητα στην ανώτατη εκπαίδευση.

Εννοείται ότι δεν έχει κανένα νόημα ο διορισμός σε θέσεις διαφόρων διδασκόντων ηλικίας 45-55 ετών, οι οποίοι έλαβαν την τελευταία δεκαετία διδακτορικό δίπλωμα, όντας ήδη απασχολούμενοι στο πανεπιστήμιο.

 
Observator
07 Αυγ 2020 22:13

@ανανεωση προσωπικού
Η ανανέωση προσωπικου δεν έρχεται όταν αποχωρούν τα μέλη ΔΕΠ στο όριο ηλικίας. Η ανανέωση προσωπικου έρχεται σταδιακά έτσι ώστε το τμημα να μην έχει μέλη ΔΕΠ συγκεντρωμένα σε μια ηλικιακή ομάδα. Γι'αυτό έχει σημασία οι προκηρύξεις θέσεων να γίνεται σταδιακά. Πάντα ήταν δύσκολο να βρεις θέση σε πανεπιστήμιο επειδή τα κεντρικά ΑΕΙ ήταν πλήρη και οι θέσεις στα περιφερειακά ΑΕΙ ήταν περορισμενες. Πολλές θέσεις άνοιξαν μόνο στην περίοδο 1999-2004. Όταν κάνεις διδακτορικό δε σημαίνει ότι είσαι έτοιμος να γίνεις ΔΕΠ. Πρέπει να αυτονομηθεις και να είσαι εξωστρεφής όπως απαιτούμε από τα ίδια τα ΑΕΙ.

 
DC
08 Αυγ 2020 00:02

Μου κάνει εντύπωση ότι δεν υπάρχει ούτε τώρα σαφής αναφορά για τις θέσεις ΔΕΠ που αφορούν τις αφυπηρετήσεις του 2019. Η Υπουργός αρχές του 2020 ζήτησε από τα Παν/μία να καταθέσουν (όπως ορίζει ο νόμος!) τις προκηρύξεις. Τα Παν/μια μετά από σειρά συνελεύσεων (Τομείς, Τμήματα) τις κατέθεσαν. Από όσο μπορώ να γνωρίζω μέχρι τέλος Μαρτίου ήταν όλες στο γραφείο της Υπουργού. Πλησιάζει ο Σεπτέμβρης και όμως δεν έχει κινηθεί τίποτα...και η Υπουργός υπόσχεται «νέες» θέσεις ΔΕΠ…πάμε καλά ? ή εγώ δεν έχω καταλάβει κάτι.

 
Μέλη ΔΕΠ
08 Αυγ 2020 01:39

Τα ελληνικά ΑΕΙ διευρύνθηκαν μια συγκεκριμένη περίοδο γι'αυτό και οι αποχωρήσεις έχουν αυξηθεί την τελευταία πενταετία και αυτό θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι το 2025. Όσοι έγιναν καθηγητές σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ την περίοδο 1980-2010 συχνά πήραν τη θέση (Λέκτορα ή Επίκουρου) αμέσως μόλις πήραν το διδακτορικό τους, οι περισσότεροι χωρίς καμία εμπειρία από εξωτερικό και τώρα πλησιάζουν το ηλικιακό όριο για συνταξιοδότηση (67 χρόνια).

Πρακτικά, αφού σχεδόν κανένα μέλος ΔΕΠ δεν παραιτείται πριν τη συνταξιοδότηση, ο μόνος τρόπος για ανανέωση είναι να αποχωρήσουν οι προηγούμενοι. Είναι υπερβολικό οι νυν καθηγητές να ζητούν από τους νέους προσόντα που οι ίδιοι δεν είχαν όταν διορίστηκαν καθηγητές πριν 20 ή παραπάνω χρόνια.

Επίσης, ήταν πιο εύκολο να εργαστείς με σύμβαση σε κάποιο ΑΕΙ και να αποκτήσεις διδακτική εμπειρία και γενικά να αποκτήσεις προϋπηρεσία.

Τώρα αυτό που προέχει είναι να αναδιοργανωθούν οι σχολές ώστε να μην επιστρέψουμε στις εποχές που λειτουργούσαν τμήματα με δεκάδες συμβασιούχους - παλιά ήταν η διάταξη ΠΔ 407/80, σήμερα τους ονομάζουν ακαδημαϊκούς υποτρόφους.

 
Observator
08 Αυγ 2020 16:19

@DC
To υπουργείο τηρεί σιγή ιχθύος.

 
@DC
08 Αυγ 2020 20:05

δεν προχωράνε αυτές οι θέσεις, ξεχάστε τις.
Θα μπουν στον μύλο των νέων θέσεων και θα γίνεται μάχη στην Σύγκλητο, όπου θα εμφανίζονται τμήματα με συνταξιούχους να ζητάνε ότι έρχεται...χάλια...
Τα Πανεπιστήμια, δεν έχουν την ικανότητα να σχεδιάσουν καθότι οι διοικήσεις εκλέγονται συντεχνιακά.

 
Observator
08 Αυγ 2020 21:26

@@DC
Τα έχουμε πει πολλές φορές. Υπάρχει το 1 προς 10. Συνεπώς μπορεί ο νόμος να μην είναι εφαρμοσμένος. Η σύγκλητος ενός ΑΕΙ καταφέρνει και τρέχει το ΑΕΙ. Το υπουργείο Παιδείας τι έχει καταφέρει να λειτουργεί σωστά? Τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας?

 
DC
08 Αυγ 2020 22:48

Ας πούμε ότι η στάση του Υπουργείου να κωλυσιεργεί την προκήρυξη των αφυπηρετήσεων (του 2019) μπορεί να δικαιολογηθεί καθώς ήταν νόμος της προηγούμενης κυβέρνησης και εύκολα μπορεί να υποθέσει κανείς ότι δεν ευθυγραμμίζεται (ο συγκεκριμένος νόμος) με την πολιτική (και ιδεολογική γραμμή) της παρούσας κυβέρνησης. Βέβαια, η Υπουργός είχε όλο το χρόνο (Ιούλιος ‘19-Δεκέμβριος ‘19) να καταργήσει το νόμο κάτι που δεν έκανε. Αντίθετα, δήλωνε επίσημα μέχρι τον Μάρτιο ότι οι θέσεις αυτές θα προκηρυχθούν και έβαλε τα Παν/μια στην διαδικασία (μέσω συνελεύσεων κλπ) να στείλουν τις προκηρύξεις.
Ακατανόητη για εμένα είναι όμως η στάση των Πρυτάνεων οι οποίοι δεν φαίνεται να πιέζουν και αρκούνται σε γενικές προτροπές προς την Υπουργό…θα περίμενε κανείς ότι σε αυτή τη σύνοδο τουλάχιστον, η οποία συμπίπτει μάλιστα με τις αφυπηρετήσεις του ‘20 (τέλος του μήνα), θα απαιτούσαν από την Υπουργό συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις προκηρύξεις των αφυπηρετήσεων του ‘19 και κάποια δέσμευση (ή τουλάχιστον τοποθέτηση) για τις αφυπηρετήσεις του ’20.

 
@DC
10 Αυγ 2020 11:53

η ρύθμιση για τις συνταξιοδοτήσεις δεν έγινε ποτέ νόμος. Ο νόμος για επαναπροκήρυξη που ισχύει αφορά, όσους εκλέγονται ενώ ήδη υπηρετούν σε ΑΕΙ.
Προφανώς εκεί είναι εφικτό καθότι διατηρούνται πιστώσεις για 2 ενεργούς ΔΕΠ.
Στην περίπτωση συντάξεων υπάρχει δημοσιονομικό κόστος με προκήρυξη νέας πλέον θέσης και γι΄αυτό πρέπει να ρυθμίζεται από τις θέσεις που δίνει το υπουργείο.
Σε βάθος χρόνου σημαίνει λιγότερες θέσεις ΔΕΠ, σημαίνει άλλη κατανομή Πανελλαδικά θέσεων ΔΕΠ κτλ κτλ θα δούμε.
Οι πρυτάνεις όμως είναι αντιληπτό ανταγωνίζονται για τις θέσεις, αντί να ζητάνε ξεκάθαρα και εμφατικά δέσμευση και μόνιμη αύξηση της χρηματοδότησης. Και εδώ μέσω της ΕΘΑΑΕ αύριο θα ανταγωνίζονται για τα χρήματα του 20%, κάποιος με καλή επίδοση θα παίρνει το 20% του άλλου που δεν απόδωσε τόσο καλά.
Αυτό λέει ο νόμος, οπότε μπορεί να γίνει.

Πως θα συμπληρώσουν τα ιδρύματα το έλλειμμα?? Θα πει το υπουργείο, κάντε ξενόγλωσσα, κάντε μεταπτυχιακά, κάντε επιμορφωτικά, βάλτε δίδακτρα (πχ για τους ν+3 ??) κτλ κτλ

 
Οbservator
10 Αυγ 2020 13:29

@@DC
Δεν ειναι ακριβές αυτό. Υπάρχει νομοθετική ρύθμιση για τις συνταξιοδοτήσεις αλλά δεν προβλέπει την άμεσση προκηρυξη αλλά μέσα απο μια διαδικασία 4ετους προγραμματισμού. Επειδή αυτό είναι κάτι νέο κανείς δεν ξέρει πως θα υλοποιηθεί αυτό. Στην πραξη κανενα ΑΕΙ δεν μπορει να κανει προκηρυξη αν δεν έχει την πίστωση.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ